KHGD si 7 khanh (2)

34 51 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 09:20

TRƯỜNG THCS TƯƠNG BÌNH HIỆP KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MƠN SINH NĂM HỌC 2019 -2020 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY: A Về lực học tập Hs - Nhìn chung đa số HS đủ khả tiếp thu kiến thức - Biết vận dụng kiến thức vào giải tình THực tế - Có khả đáp ứng yêu cầu giáo viên B Ý thức học tập Hs : - Đa số HS có ý thức học tập tốt bên cạnh cồn nhiều HS chưa chăm - Có ý thức phấn đấu vươn lên học tập( Xin GV cho KT lại để cải thiện điểm) II BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - Tăng cường kiểm tra cột điểm hệ số - Phối hợp với GVCN để có biện pháp GD đ/v HS cá biệt - Đổi phương pháp cho phù hợp với lớp dạy - Đưa câu hỏi vận dụng kiến thức sát với thực tế giúp HS hứng thú học tập III KẾT QUẢ THỰC HIỆN Lớp SS Giỏi SL % 7.7 7.8 Tuầ Học Kì I Khá TB SL % SL % Yếu SL % Giỏi SL % Cuối năm Khá TB SL % SL % Ghi Yếu SL % 41 42 Tên /Chương Tiết Mục tiêu chương / Kiến THức trọng Phương pháp Chuẩn bị Ghi n Bài Giới THiệu chương trình PP học mơn MỞ ĐẦU THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT THỰC HÀNH QUAN SÁT tâm - Giới thiệu tổng quát chương trình Sinh học cấp THCS - Giới thiệu PP học môn Sinh học - Giới THiệu tổng quát chương trình Sinh học cấp THCS Kiến thức: Học sinh chứng minh đa dạng phong phú động vật thể số lồi mơi trường sống Kĩ năng: - Rèn kĩ quan sát, so sánhKĩ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức học tập yêu thích mơn học Kiến thức Học sinh nắm đặc điểm để phân biệt động vật với thực vật - Nêu đặc điểm chung động vật - Nắm sơ lược cách phân chia giới động vật Kĩ năngRèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ Giáo dục ý thức học tập u thích mơn học Kiến thức Học sinh thấy đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là: trùng roi Hiểu đv pp giảng dạy GV HS (Dạy lồng ghép có) Vấn đáp Trực quan -tìm Về phân bố tòi Dạy học thành lồi.Con nhóm Giải vấn đề Tranh hình 1.1,1.2,1.3,1.4 sgk GD bảo vệ môi trường TrH3.1-3.4sgk bảng/11 Hs nghiên cứu nhà Lồng ghép bảo vệ môi trường người tự hóa đv phục vụ c/s minh Phân biệt đv với thực vật Nêu đượv đđ chung đv Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Học sinh thấy Thực hành quan đại sát thảo luận diện điển hình cho nhóm Tranh H3.1,3.2 sgk Dụng cụ thực hành ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH TRÙNG ROI TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY trùng đế giày phân biệt hình dạng, cách di chuyển đại diện Kĩ Rèn kĩ sử dụng quan sát mẫu kính hiển vi Thái độNghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận Kiến thức - Học sinh nắm đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng sinh sản trùng roi xanh, khả hướng sáng - HS thấy bước chuyển quan trọng từ động vật đơn bào đến động vật đa bào qua đại diện tập đoàn trùng roi Kĩ năngRèn kĩ quan sát, thu thập kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ Giáo dục ý thức học tập ngành động vật nguyên sinh là: trùng roi trùng đế giày Hs : váng nước ao hồ rễ bèo nhật , nước ngâm rơm khô trước ngày Trực quan -tìm GV: phiếu học tập tòi Dạy học tranh h 4.1,4.2,4.3 nhóm Giải sgk vấn đề HS: Xem lại thực hành phiếu học tập - Học sinh nắm đặc điểm cấu Học sinh nắm đặc điểm cấu tạo, di chuyển, tạo, di chuyển, dinh dưỡng sinh dinh dưỡng sinh sản trùng biến hình trùng sản trùng biến giày hình trùng giày - HS thấy phân hoá chức phận tế bào trùng giày, biểu mầm mống đv đa bào Kiến thức Trực quan -tìm GV: Tranh 5.1, 5.2, tòi Dạy học 5.3 sgk & tư liệu nhóm Giải đVNS vấn đề HS: Phiếu học tập TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA ĐVNS NGÀNH RUỘT Kĩ năngRèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độGiáo dục ý thức học tập Kiến thức- Học sinh nắm đặc điểm cấu tạo trùng sốt rét trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh HS rõ tác hại loại trùng gây cách phòng chống bệnh sốt rét Kĩ năng- Rèn kĩ quan sát, thu thập kiến thức qua kênh hình - Kĩ phân tích, tổng hợp Thái độGiáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trường thể Kiến thứcHọc sinh nắm đặc điểm chung động vật nguyên sinh - HS vài trò tích cực động vật nguyên sinh tác hại động vật nguyên sinh gây Kĩ - Rèn kĩ quan sát, thu thập kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, giữ vệ sinh môi trường cá n Kiến thức Học sinh nắm được,vai trò, hình dạng, cấu tạo, dinh dưỡng Học sinh nắm đặc điểm cấu tạo trùng sốt rét trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh - HS rõ tác hại loại trùng gây cách phòng chống bệnh sốt rét -Học sinh nắm đặc điểm chung động vật nguyên sinh vài trò tích cực động vật ngun sinh tác hại động vật nguyên sinh gây Trực quan -tìm GV: Tranh hinh 6.1, tòi Dạy học 6.2, 6.4 sgk nhóm Giải HS: Phiếu học tập vấn đề Vấn đáp tìm hiểu bệnh sèt nắm được,vai trò, hình dạng, cấu tạo, GV: Tranh thủy tức di chuyển bắt mồi rét Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV: Tranh số trùng, tư liệu trùng gây bệnh người đv HS: Kẻ bảng1 & vào bt Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trường thể - Giáo dục ý thức học tập, giữ vệ sinh môi trường cá nhân KHOANG THỦY TỨC ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 10 11 cách sinh sản thuỷ tức, đặc điểm chung ngành ruột khoang ngành động vật đa bào Kĩ năngRèn kĩ quan sát, tìm kiến kiến thức Kĩ hoạt động nhóm, phân tích, tổng hợp Thái độ -Giáo dục ý thức học tập, thái độ u thích mơn học Kiến thức Học sinh nắm đa dạng ngành ruột khoang thể cấu tạo thể, lối sống, tổ chức thể, di chuyển Kĩ năngRèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, thái độ u thích mơn học Kiến thức - HS nắm đặc điểm chung ngành ruột khoang - HS rõ vai trò ngành ruột khoang tự nhiên đời sống Kĩ năng- Rèn kĩ quan sát, tìm kiếm kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm, phân tích, tổng hợp dinh dưỡng cách sinh sản thuỷ tức, đặc điểm chung ngành ruột khoang ngành động vật đa bào Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp cấu tạo HS: Kẻ bảng 1vào Học sinh nắm đa dạng ngành ruột khoang thể cấu tạo thể, lối sống, tổ chức thể, di chuyển Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV -9.2 9.3 sgk nắm đặc điểm chung ngành ruột khoang vai trò ngành ruột khoang tự nhiên đời sống Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp Giáo dục ý GV: Tranh hinh 10 thức học HS: Kẻ bảng vào tập, thái độ yêu thích + Sưu tầm tranh môn học, ảnh san hô bảo vệ động vật quý, có giá trị Lồng ghép xây dựng HS: Kẻ bảng 1vào môi trường xanh, sạch, đẹp: chăm sóc hoa CÁC NGÀNH GIUN NGÀNH GIUN DẸP SÁN LÁ GAN 12 NGÀNH GIUN TRÒN GIUN ĐŨA Nêu đc đđ bật ngành giun dẹplà thể đối xứng bên Đđ cấu tạo slg GV: Tranh sán gan , vòng đời sán gan HS: Kẻ bảng vào ý thức giữ gìn vs mơi trường Thái độ : ý thức giữ gìn vs mơi trường ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, thái độ u thích mơn học, bảo vệ động vật quý, có giá trị Kiến thức Nêu đc đđ bật ngành giun dẹplà thể đối xứng bên Đđ cấu tạo slg Kĩ -Rèn kĩ quan sát, tìm kiếm kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm, phân tích, tổng hợp 13 14 Kiến thức HS nắm hình dạng, vòng đời số giun dẹp kí sinh HS thơng qua đại diện ngành giun dẹp Kĩ năng- Rèn kĩ quan sát, phân tích, so sánh, thu thập kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh thể môi trường Kiến thức - Học sinh nắm đặc điểm cấu tạo di chuyển dinh dưỡng, sinh sản giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh HS nắm hình dạng, vòng đời số giun dẹp kí sinh HS thông qua đại diện ngành giun dẹp Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV: Tranh số giun dẹp kí sinh HS: Kẻ bảng vào BT Học sinh nắm đặc điểm cấu tạo di chuyển dinh dưỡng, sinh sản Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV: 13.2, SGK HS: nhiễm Tranh 13.3, Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh thể mơi trường 13.1, 13.4 - Giáo dục ý thức giữ gìn Tinh hình vệ sinh cá bệnh địa MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC, ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRÒN NGÀNH GIUN ĐỐT THỰC HÀNH GIUN ĐẤT THƯC HÀNH MỖ 15 16 17 - HS nắm tác hại giun đũa cách phòng tránh Kĩ Rèn kĩ quan sát, phân tích, so sánh - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân mơi trường giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh HS nắm tác hại giun đũa cách phòng tránh Kiến thứcHọc sinh nêu rõ số giun tròn đặc biệt nhóm giun tròn kí sinh gây bệnh, từ có biện pháp phòng tránh Kĩ năng- Rèn kĩ quan sát, phân tích - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh thể mơi trường, vệ sinh ăn uống Học sinh nêu rõ số giun tròn đặc biệt nhóm giun tròn kí sinh gây bệnh, từ có biện pháp phòng tránh Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp Kiến thức : Hs nêu đc cấu tạo, di chuyển,dd,ss giun đất Chỉ rõ tiến hóa giun đất so với giun tròn Kĩ :QS,phân tích hoạt động nhóm Thái độ : Giáo dục ý thức tự giác, Hs nêu đc cấu tạo, di chuyển,dd,ss giun đất Chỉ rõ tiến hóa giun đất so với giun tròn Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp kiên trì tinh thần hợp tác học thực hành Kiến thức- Học sinh nhận biết loài giun khoang, rõ phương Trực quan -tìm tòi Dạy học nhân mơi trường GV: Tranh vè giun Giáo dục ý tròn kí sinh thức giữ gìn HS: xem vệ sinh thể môi trường, vệ sinh ăn uống Tranh H16.1,2,3 du5ng cụ mổ vật VÀ QUAN SÁT GIUN ĐẤT MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GUN ĐỐT 18 10 KIỂM TRA TIẾT NGÀNH THÂN MỀM TRAI SƠNG 19 20 cấu tạo ngồi (đốt, vòng tơ, đai sinh dục) cấu tạo (một số nội quan) Kĩ Tập thao tác mổ động vật không xương sống - Sử dụng dụng cụ mổ, dùng kính lúp quan sát Thái độ- Giáo dục ý thức tự giác, kiên trì tinh thần hợp tác học thực hành Kiến thức - Học sinh nắm đặc điểm đại diện giun đốt phù hợp với lối sống Kĩ - Rèn kĩ quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức Thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ động vật - Học sinh nắm đặc điểm đại diện giun đốt phù hợp với lối sống nhóm Giải vấn đề Vấn đáp Kĩ mổ mẫu (con giun đất ) Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV: Tranh giun đất Rơi, giun đỏ HS: Kẻ bảng vào BT Ma trận , đề kiểm tra đáp án - KT, đánh giá kết học tập HS từ đến 18 nhằm phát mặt đạt chưa đạt HS, tìm hiểu nguyên nhân để điều chỉnh việc dạy học nhằm đạt kết cao Kiến thức- Học sinh nắm trai sơng xếp vào ngành thân mềm -Giải thích đặc điểm cấu tạo trai thích nghi với đời sống ẩn Học sinh nắm trai sơng xếp vào ngành thân mềm - Giải thích Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV: Tranh hinh 18.2, 18.3, 18.4 SGK HS : Con trai, vỏ trai bùn cát -Nắm đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản trai Kĩ năng-Rèn kĩ quan sát tranh mẫu -Kĩ hoạt động nhóm Thái độGiáo dục ý thức u thích môn TH: QUAN SÁT THÂN MỀM 21 11 THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN MỀM 22 Kiến thức QS đặc điểm số đại diện ngành thân mềm - Thấy đa dạng thân mềm - Giải thích ý nghĩa số tập tính thân mềm Kĩ năng- Rèn kĩ quan sát tranh mẫu vật - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ- Có ý thức bảo vệ động vật thân mềm Kiến thức : Qs cấu tạo đặc trưng số đd phân biệt cấu tạo than mềm Kĩ : rèn luyện cho h s ki sd kinh lúp, qs đối chiếu vật mẫu với tranh Thái độ - Giáo dục ý thức tự giác, đặc điểm cấu tạo trai thích nghi với đời sống ẩn bùn cát -Nắm đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản trai Học sinh nắm đặc điểm số đại diện ngành thân mềm - Thấy đa dạng thân mềm - Giải thích ý nghĩa số tập tính thân mềm Qs đc cấu tạo vỏ ốc mực câu tạo mực - củng cố kĩ qs kính lúp viết thu hoạch kiên trì tinh thần hợp tác Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV: Tranh ảnh số đại diện cña thân mềm HS: vật mẫu, ốc sên sò GV: mẫu trai, mực mổ sẳn Tranh, hình cấu tạo trai mực HS: mẫu trai ốc mực Có ý thức bảo vệ động vật thân mềm học thực hành 12 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA THÂN MỀM NGÀNH CHÂN KHỚP THỰC HÀNH QUAN SÁT CẤU TẠO NGỒI CỦA TƠM SƠNG 23 24 Kiến thứcHọc sinh nắm đa dạng ngành thân mềm Trình bày đặc điểm chung ý nghĩa thực tiễn ngành thân mềm Kĩ năngRèn kĩ quan sát tranh -Rèn kĩ hoạt động nhóm Thái độGiáo dục ý thức bảo vệ nguồn lợi từ thân mềm Học sinh nắm đa dạng ngành thân mềm Trình bày đặc điểm chung ý nghĩa thực tiễn ngành thân mềm Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp Kiến thức - Học sinh nắm tơm xếp vào ngành chân khớp, lớp giáp xác - Giải thích đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản tôm Kĩ - Rèn kĩ quan sát tranh mẫu vật -Rèn kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức u thích mơn Học sinh nắm tơm xếp vào ngành chân khớp, lớp giáp xác - Giải thích đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản tơm Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp 10 GV Tranh phóng to hình 21.1 - Bảng phụ Đặc điểm chung số đại diện ngành Thân mềm HS - Đọc trước nhà - Kẻ bảng GVTranh cấu tạo ngồi tơm - Bảng phụ: Chức phần phụ tơm - Mẫu vật: tơm sông HS Đọc trước nhà - Kẻ bảng Chức phần phụ tơm Giáo dục ý thức bảo vệ nguồn lợi từ thân mềm GD bảo vệ mơi trường bóng dài Giải thích đặc điểm cấu tạo chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn biệt kiểu bay vỗ cánh kiểu bay lượn Kĩ năng:Rèn luyện kỹ quan sát, phân tích, so sánh Kỹ hoạt động nhóm Thái độ:Giáo dục ý thức yêu thích mơn Ý thức bảo vệ động vật 24 THỰC HÀNH QUAN SÁT BỘ XƯƠNG MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU 46 CẤU TẠO 47 kiến thức: Nhận biết số đặc điểm xương chim thích nghi với đời sống bay Xác định quan hệ tuần hồn, hơ hấp, tiêu hóa, tiết, sinh sản mẫu mổ chim bồ câu Kĩ năng:Rèn luyện kỹ quan sát, phân tích, so sánh Kỹ hoạt động nhóm Thái độ:Giáo dục ý thức yêu thích mơn Giáo dục ý thức nghiêm túc, tỉ mỉ kiến thức: sinh sản chim bồ câu tiến thằn lằn bóng dài Giải thích đặc điểm cấu tạo chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn biệt kiểu bay vỗ cánh kiểu bay lượn Nhận biết số đặc điểm xương chim thích nghi với đời sống bay Xác định quan hệ tuần hồn, hơ hấp, tiêu hóa, tiết, sinh sản mẫu mổ chim bồ câu SGK HS Đọc trước nhà Kẻ bảng 1, SGK vào Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp Trình bày cấu Trực quan -tìm 20 GV Tranh xương cấu tạo bồ câu Mẫu mổ chim bồ câu, xương chim Bảng phụ bảng Thành phần cấu tạo số hệ quan HS Đọc trước nhà Kẻ bảng Thành phần cấu tạo số hệ quan vào Gv Tranh Cấu tạo Ý thức bảo TRONG CHIM BỒ CÂU 25 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM 48 Trình bày cấu tạo, hoạt động hệ quan: tiêu hóa, tuần hồn, hơ hấp, tiết, sinh dục, thần kinh giác quan Phân tích đặc điểm cấu tạo chim thích nghi với đời sống bay lượn Nêu điểm sai khác cấu tạo chim bồ câu so với thằn lằn Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, rút kết luận Rèn kĩ vẽ Kỹ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn Ý thức bảo vệ động vật kiến thức: Trình bày ðýợc đặc điểm đặc trưng nhóm chim thích nghi với đời sống từ thấy đa dạng chim Nêu đặc điểm chung vai trò chim Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, rút kết luận Kỹ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn Giáo dục ý thức bảo vệ lồi chim có ích tạo, hoạt động tòi Dạy học hệ quan: nhóm Giải tiêu hóa, tuần vấn đề Vấn đáp hồn, hơ hấp, tiết, sinh dục, thần kinh giác quan Phân tích đặc điểm cấu tạo chim thích nghi với đời sống bay lượn Nêu điểm sai khác cấu tạo chim bồ câu so với thằn lằn Trình bày đặc điểm đặc trưng nhóm chim thích nghi với đời sống từ thấy đa dạng chim Nêu đặc điểm chung vai trò chim 21 Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp bồ câu vệ động Bảng phụ bảng vật chuẩn bảng SGK tr.142 HS Đọc trước nhà kẻ bảng SGK tr.142 GV Tranh ảnh liên quan đến Phiếu học tập HS Đọc trước nhà Kẻ bảng SGK tr.145 vào tập Giáo dục ý thức bảo vệ lồi chim có ích THỰC HÀNH XEM BĂNG HÌNH ĐỜI SỐNG TẬP TÍNH CỦA CHIM kiến thức: Củng cố, mở rộng Củng cố, mở rộng Trực quan -tìm học qua băng hình đời sống học qua băng tòi Dạy học tập tính chim bồ câu hình đời sống nhóm Giải tập tính vấn đề Vấn đáp loài chim khác 49 26 LỚP THÚ( LỚ P CÓ VÚ ) 50 THỎ CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ 51 Biết cách tóm tắt nội dung xem băng hình Kĩ năng:Rèn kĩ quan sát băng hình Kỹ tóm tắt nội dung băng hình Thái độ:Giáo dục ý thức u thích môn Ý thức bảo vệ động vật kiến thức: Nắm đặc điểm đời sống hình thức sinh sản thỏ Giải thích cấu tạo ngồi thỏ thích nghi với đời sống tập tính lẩn trốn kẻ thù Tìm hiểu đặc điểm di chuyển thỏ Kĩ năng:Rèn kĩ quan sát, nhận biết kiến thức Kỹ hoạt động nhóm Thái độ:Giáo dục ý thức yêu thích mơn Ý thức bảo vệ động vật kiến thức: Nắm đặc điểm cấu tạo chủ yếu xương hệ liên quan đến di chuyển thỏ Mô tả đặc điểm cấu tạo, vị trí, thành phần chức quan dinh dưỡng đại diện chim bồ câu lồi chim khác Biết cách tóm tắt nội dung xem băng hình GV Máy chiếu, Ý thức bảo băng hình vệ động vật HS Ơn lại kiến thức lớp chim Kẻ phiếu học tập vào Nắm đặc điểm đời sống hình thức sinh sản thỏ Giải thích cấu tạo ngồi thỏ thích nghi với đời sống tập tính lẩn trốn kẻ thù Tìm hiểu đặc điểm di chuyển thỏ Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV Tranh, ảnh có liên quan đến học Bảng phụ bảng SGK tr.150 HS Đọc trước nhà Kẻ bảng SGK tr.150 vào Nắm đặc điểm cấu tạo chủ yếu xương hệ liên quan đến di chuyển thỏ Mơ tả đặc Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV Tranh Cấu tạo thỏ Bảng phụ bảng SGK tr.153 HS Đọc trước nhà Kẻ bảng SGK tr.153 22 Ý thức bảo vệ động vật Ý thức bảo vệ động vật 27 SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ : BỘ THÚ HUYỆT VA THÚ TÚI BỘ DƠIBỘ CÁ VOI 52 53 lớp thú( Thỏ) Chứng minh não thỏ tiến hóa não lớp động vật khác Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, nhận biết kiến thức Kỹ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn Ý thức bảo vệ động vật kiến thức: Nêu đặc điểm để phân biệt Thú huyệt, Thú túi với Thú khác Nêu đặc điểm cấu tạo ngồi, đời sống tập tính thú mỏ vịt thú túi thích nghi với đời sống chúng Kĩ năng:Rèn kĩ quan sát, nhận biết kiến thức Kỹ hoạt động nhóm Thái độ:Giáo dục ý thức u thích mơn Ý thức bảo vệ động vật kiến thức: Nêu đặc điểm cấu tạo dơi thích nghi với đời sống bay lượn Nêu đặc điểm cấu tạo cá voi thích nghi với đời sống bơi lội Thấy số tập tính dơi điểm cấu tạo, vị trí, thành phần chức quan dinh dưỡng đại diện lớp thú( Thỏ) Chứng minh não thỏ tiến hóa não lớp động vật khác Nêu đặc điểm để phân biệt Thú huyệt, Thú túi với Thú khác Nêu đặc điểm cấu tạo ngồi, đời sống tập tính thú mỏ vịt thú túi thích nghi với đời sống chúng Nêu đặc điểm cấu tạo dơi thích nghi với đời sống bay lượn Nêu đặc điểm cấu tạo 23 vào Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV Tranh ảnh liên Ý thức bảo quan đến học vệ động vật Bảng phụ bảng SGK tr.157 HS Đọc trước nhà Kẻ bảng SGK tr.157 vào tập Tìm hiểu thú mỏ vịt, thú có túi Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV Tranh ảnh liên Ý thức bảo quan đến học vệ động vật Bảng phụ bảng SGK tr.161 HS Đọc trước nhà Tìm hiểu dơi, cá 28 BỘ SÂU BỌ BỘ GẶM NHẤMM BỘ ĂN THỊT BỘ MÓNG GUỐC ,BỘ LINH TRƯỞNG 54 55 cá voi Kĩ năng:Rèn kĩ quan sát, nhận biết kiến thức Kỹ hoạt động nhóm Thái độ:Giáo dục ý thức u thích mơn Ý thức bảo vệ động vật kiến thức: đặc điểm cấu tạo ngồi tập tính ăn sâu bọ thích nghi với chế độ ăn sâu bọ Nêu đặc điểm cấu tạo ngồi tập tính Gặm nhấm thích nghi với cách gặm nhấm thức ăn Nêu đặc điểm cấu tạo tập tính Ăn thịt thích nghi với chế độ ăn thịt Kĩ năng:Rèn kĩ quan sát, nhận biết kiến thức Kỹ hoạt động nhóm Thái độ:Giáo dục ý thức u thích mơn Ý thức bảo vệ động vật kiến thức: HS so sánh đặc điểm cấu tạo ngồi tập tính Thú móng guốc thích nghi với di chuyển nhanh, đồng thời phân biệt Guốc chẵn Guốc lẻ HS biết đặc điểm cấu cá voi thích nghi với đời sống bơi lội Thấy số tập tính dơi cá voi đặc điểm cấu tạo ngồi tập tính ăn sâu bọ thích nghi với chế độ ăn sâu bọ Nêu đặc điểm cấu tạo tập tính Gặm nhấm thích nghi với cách gặm nhấm thức ăn Nêu đặc điểm cấu tạo ngồi tập tính Ăn thịt thích nghi với chế độ ăn thịt HS so sánh đặc điểm cấu tạo ngồi tập tính Thú móng guốc thích nghi với di chuyển nhanh, 24 voi Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GV Tranh ảnh liên Ý thức bảo quan đến học vệ động vật Bảng phụ bảng SGK tr.164 HS Đọc trước nhà Tìm hiểu chuột, hổ, báo, sóc Tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp GVTranh ảnh liên Ý thức bảo quan tới học vệ động vật Bảng phụ bảng SGK tr.167.Tranh ảnh liên quan tới học Bảng phụ bảng 29 XEM BĂNG HÌNH TẬP TÍNH CỦA THÚ KIỂM TRA 56 57 tạo ngồi tập tính Linh trưởng thích nghi với đời sống cây, có tứ chi thích nghi với cầm nắm leo trèo HS hiểu vai trò đặc điểm chung lớp Thú Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, nhận biết kiến thức Kỹ hoạt động nhóm, kỹ so sánh Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn Ý thức bảo vệ động vật đồng thời phân biệt Guốc chẵn Guốc lẻ HS biết đặc điểm cấu tạo ngồi tập tính Linh trưởng thích nghi với đời sống cây, có tứ chi thích nghi với cầm nắm leo trèo HS hiểu vai trò đặc điểm chung lớp Thú SGK tr.167 HS Đọc trước nhà Kẻ bảng SGK tr 167 vào tập Tìm hiểu đặc điểm sống trâu, bò khỉ kiến thức: Củng cố mở rộng học môi trường sống tập tính thú Biết cách tóm tắt nội dung băng hình Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, tóm tắt nội dung băng hình Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn Củng cố mở rộng Tìm tòi Dạy học học mơi nhóm Giải trường sống tập vấn đề Vấn đáp tính thú Biết cách tóm tắt nội dung băng hình GV Máy chiếu, băng hình Tìm hiểu thơng tin tập tính thú Kẻ phiếu học tập vào - Củng cố khắc sâu kiến thức - Củng cố - 25 Ma trận , đề kiểm tra đáp án học khắc sâu kiến - Kiểm tra, đánh giá kết học thức học tập Hs - Chính xác, phân tích, tổng hợp kiến thức để giải vấn đề mà đề đặt - GD tính trung thực, siêng năng, cần cù 30 SỬA VÀ TRẢ BÀI KT TIẾT TIẾN HÓA VỀ TỔ CHỨC CƠ 58 59 Kiến thức: Nắm đặc điểm tuần hoàn Bò sát Nêu đặc điểm tiêu hóa, đặc điểm chung lớp chim Nắm đặc điểm sinh sản, hơ hấp thỏ Giải thích phồn thịnh diệt vong loài khủng long Nêu đặc điểm đời sống ếch đồng Phân loại số động vật Kỹ năng: Rèn luyện kỹ trình bày, kỹ trả lời câu hỏi TNKQ Thái độ: HS có thái độ tích cực để vận dụng vào giải đề kiểm tra, thái độ nghiêm túc làm kiến thức: Nêu tiến Nêu tiến hóa tổ chức hóa tổ chức thể thể thơng qua hệ hơ hấp, hệ tuần thông qua hệ hô 26 Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp Gv Tranh ảnh hệ quan : hơ hấp, tuần hồn, thần THỂ 60 31 TIẾN HĨA VỀ SINH SẢN hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục Biết hướng tiến hoá tổ chức thể Hiểu mức độ phức tạp dần tổ chức lớp động vật thể phân hoá cấu tạo chuyên hoá chức Giải thích ý nghĩa tiến hóa tổ chức thể động vật Kĩ năng: Rèn luyện kỹ quan sát, so sánh, phân tích, khái qt hóa Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục cho học sinh giới quan vật biện chứng Giáo dục ý thức u thích mơn hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục Biết hướng tiến hoá tổ chức thể Hiểu mức độ phức tạp dần tổ chức lớp động vật thể phân hoá cấu tạo chun hố chức Giải thích ý nghĩa tiến hóa tổ chức thể động vật Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp kinh, sinh dục đại diện (nếu có) Bảng phụ bảng SGK tr 176 Hs Kẻ bảng SGK tr.176 vào tập Ôn lại nhóm động vật học kiến thức: Nêu tiến hóa hình thức sinh sản động vật từ đơn giản đến phức tạp (sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính) Nêu tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính tập tính chăm sóc động vật Kĩ năng: Phát triển kĩ phân tích so sánh.Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: Nêu tiến hóa hình thức sinh sản động vật từ đơn giản đến phức tạp (sinh sản vơ tính đến sinh sản hữu tính) Nêu tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính tập tính chăm sóc động vật Trực quan -tìm tòi Dạy học nhóm Giải vấn đề Vấn đáp Gv Tranh ảnh liên quan tới học Bảng phụ bảng Sự sinh sản hữu tính tập tính chăm sóc động vật Hs Đọc trước nhà Kẻ bảng Sự sinh sản hữu tính tập tính chăm sóc động vật vào 27 Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật CÂY PHÁT SINH ĐỘNG VẬT SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC 32 61 62 Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật Giáo dục ý thức u thích mơn kiến thức: Nêu chứng chứng minh mối quan hệ nhóm động vật di tích hóa thạch - Trình bày ý nghĩa tác dụng phát sinh giới Động vật Kĩ năng: Phát triển kĩ phân tích so sánh Thái độ Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật kiến thức: Nêu đa dạng loài khả thích nghi cao động vật điều kiện sống khác môi trường địa lí Trái Đất thể đa dạng đặc điểm hình thái sinh lí lồi Nêu cụ thể đa dạng hình thái tập tính động vật miền có khí hậu khắc nghiệt đặc trưng miền khí hậu số lượng lồi có Kĩ năng: Phát triển kĩ phân tích so Nêu Tìm tòi Dạy học chứng chứng minh nhóm Giải mối quan hệ vấn đề Vấn đáp nhóm động vật di tích hóa thạch - Trình bày ý nghĩa tác dụng phát sinh giới Động vật .GV Tranh ảnh liên quan tới học HS Đọc trước nhà Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật Nêu đa Tìm tòi Dạy học dạng lồi nhóm Giải khả thích vấn đề Vấn đáp nghi cao động vật điều kiện sống khác mơi trường địa lí Trái Đất thể đa dạng đặc điểm hình thái sinh lí lồi Nêu cụ thể đa dạng hình GV Tranh ảnh liên quan tới học tư liệu động vật đới lạnh đới nóng HS - Đọc trước nhà Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật 28 ĐA DẠNG SINH HỌC (tt) BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH 63 64 sánh Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật giáo dục ý thức yêu thích, khám phá tự nhiên thái tập tính động vật miền có khí hậu khắc nghiệt đặc trưng miền khí hậu số lượng lồi có kiến thức: Thấy đa dạng sinh học môi trường nhiệt đới gió mùa cao đới lạnh hoang mạc đới nóng khí hậu phù hợp với lồi sinh vật Chỉ lợi ích đa dạng sinh học đời sống Nêu nguy suy giảm việc bảo vệ đa dạng sinh học Kĩ năng:Phát triển kĩ phân tích, so sánh, suy luận, tổng hợp Thái độ:Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật, bảo vệ tài nguyên đất nước Giáo dục ý thức yêu thích, khám phá tự nhiên Thấy đa dạng sinh học mơi trường nhiệt đới gió mùa cao đới lạnh hoang mạc đới nóng khí hậu phù hợp với loài sinh vật Chỉ lợi ích đa dạng sinh học đời sống Nêu nguy suy giảm việc bảo vệ đa dạng sinh học Phát vấn đề, giải vấn đề, dạy học nhóm Kiến thức: Khái niệm đấu Phát vấn Khái niệm đấu tranh sinh học: dựa tranh sinh học: dựa đề, giải vào mối quan hệ dinh dưỡng vào mối quan hệ 29 GV Tranh ảnh liên quan tới học Tư liệu động vật mơi trường nhiệt đới gió mùa HS Đọc trước nhà Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật, bảo vệ tài nguyên đất nước Gv Tranh ảnh liên Giáo dục ý quan tới học thức yêu Tư liệu đấu tranh thương 33 SINH HỌC ĐỘNG VẬT Q HIẾM 65 lồi sinh vật Các biện pháp đấu tranh sinh học Ưu điểm hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học Ứng dụng biện pháp đấu tranh sinh học nông nghiệp Kĩ -Rèn kĩ quan sát, phân tích, so sánh - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật, bảo vệ mơi trường Tun truyền cho người khơng lợi nhuận mà sử dụng thuốc hóa học khơng bảo đảm kĩ thuật thời gian cho trồng kiến thức: Nắm khái niệm động vật quý Thấy mức độ tuyệt chủng động vật quý Việt Nam Nếu ví dụ cụ thể số động vật quý Đề biện pháp bảo vệ động vật quý Kĩ năng: Quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp Kĩ hoạt động nhóm dinh dưỡng vấn đề, dạy lồi sinh vật học nhóm Các biện pháp đấu tranh sinh học Ưu điểm hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học Ứng dụng biện pháp đấu tranh sinh học nông nghiệp sinh học bảo vệ động Bảng phụ vật, bảo vệ Hs Đọc trước môi trường nhà Kẻ bảng SGK tr.193 Nắm khái niệm động vật quý Thấy mức độ tuyệt chủng động vật quý Việt Nam Nếu ví dụ cụ thể số động vật quý Đề biện pháp bảo vệ động vật quý Gv Tranh ảnh liên quan tới học Tư liệu động vật quí Tranh ảnh liên quan tới học Tư liệu động vật quí Đọc trước nhà Kẻ bảng SGK tr.196Mỗi cá nhân tìm hiểu loài động vật quý 30 Phát vấn đề, giải vấn đề, dạy học nhóm Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật, bảo vệ mơi trường 34 TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG ÔN TẬP Kiểm tra học kỳ II 66 Rèn kĩ tìm thơng tin.Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thương bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường Giáo dục ý thức học tập, tìm hiểu thơng tin kiến thức: kiến Tìm hiểu thơng tin từ sách báo, thực tiễn sản xuất địa phương để bổ sung thức số động vật có tầm quan trọng thực tế địa phương Kĩ năng:Rèn kĩ phân tích, tổng hợp theo chủ đề Kĩ hoạt động nhóm.Rèn kĩ tìm thơng tin Thái độ:dục ý thức học tập, tìm hiểu thơng tin gắn với thực tế sản xuất - Củng cố kiến thức học 67, - theo dõi tiếp thu kiến thức 68 Hs - Sửa chữa thiếu sót 69 - Củng cố khắc sâu kiến thức học - Kiểm tra, đánh giá kết học tập Hs - Chính xác, phân tích, tổng hợp kiến thức để giải Việt Nam (tự chọn) kiến Tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tiễn sản xuất địa phương để bổ sung thức số động vật có tầm quan trọng thực tế địa phương Phát vấn đề, giải vấn đề, dạy học nhóm Gv Hướng dẫn viết báo cáo Hs Tìm hiểu động vật có giá trị kinh tế địa phương - Củng cố kiến thức học Vở tập sinh học Củng cố khắc sâu kiến thức học Ma trận đề kiểm tra 31 dục ý thức học tập, tìm hiểu thơng tin gắn với thực tế sản xuất vấn đề mà đề đặt - GD tính trung thực, siêng năng, cần cù 35 36 THAM QUAN THIÊN NHIÊN Tham quan thiên nhiên tt Tham quan thiên nhiên tt 70 kiến thức: Tạo hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên nói chung giới động vật nói riêng HS nghiên cứu động vật sống thiên nhiên Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát sử dụng dụng cụ để theo dõi hoạt động sống động vật Tập cách nhận biết động vật cách ghi chép thiên nhiên Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ động vật Giáo dục ý thức trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ học tập giao Giáo dục tinh thần học tập, tự giác tìm hiểu củng cố mở rộng kiến thức nt Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ động vật Giáo dục ý thức trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ học tập giao Giáo dục tinh thần học tập, tự giác tìm hiểu củng cố mở rộng kiến thức - Xác định nơi sống số TV, phân bố nhóm TV Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện số ngành TV như: Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín (phân biệt mầm hai mầm) Chuẩn bị địa điểm dụng cụ THeo sgk -nt 71 nt 72 32 37 Hồn tất chương trình HKII -nt IV NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM 1/Cuối học kỳ I ( So sánh kết đạt với tiêu phấn đấu, biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng học kì II) 2/Cuối năm học:( So sánh kết đạt với tiêu phấn đấu rút kinh nghiệm năm sau) Người lập kế hoạch (kí tên) Duyệt Tổ trưởng chun mơn DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 33 Lê Thị Oanh CÙ THỊ NGA 34 ... độGiáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trường thể Kiến thứcHọc sinh nắm đặc điểm chung động vật ngun sinh - HS vài trò tích cực động vật nguyên sinh tác hại động vật nguyên sinh gây Kĩ - Rèn kĩ... kinh, sinh dục đại diện (nếu có) Bảng phụ bảng SGK tr 176 Hs Kẻ bảng SGK tr. 176 vào tập Ơn lại nhóm động vật học kiến thức: Nêu tiến hóa hình thức sinh sản động vật từ đơn giản đến phức tạp (sinh... liệu đấu tranh thương 33 SINH HỌC ĐỘNG VẬT Q HIẾM 65 lồi sinh vật Các biện pháp đấu tranh sinh học Ưu điểm hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học Ứng dụng biện pháp đấu tranh sinh học nông nghiệp Kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHGD si 7 khanh (2), KHGD si 7 khanh (2), - HS nắm được vị trí cấu tạo các hệ cơ quan của cá chép. Giải thích được đặc điểm cấu tạo trong thích nghi với đời sống ở nước., Bảng phụ bảng SGK tr. 176

Mục lục

Xem thêm