GA SINH HOC 7 HKI1 chinh sua dug nhat s1 (2)

77 110 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 09:17

Tuần1 Tiết:1 Ngày dạy Lớp dạy 7a7 7a8 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG PHÁP HỌC BỘ MƠN A MỤC TIÊU KIẾN THỨC - Học sinh nắm chương trình , nội dung SINH HỌC - Học sinh biết cách học , phương pháp học tập có hiệu Kỹ năng: - Thực tốt việc hoạt động nhóm, kỹ thực hành Thái độ - Có thái độ học tập tốt, soạn học tốt - u thích mơn học B CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN SGK, SGV, CKT SINH HỌC7 Bài soạn giảng HỌC SINH SGK< tập ghi, soạn C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Kiểm tra kiến thức cũ: (khơng có) Giảng kiến thức mới: a Giới thiệu chương trình Gồm: - Động vật nguyên sinh - Ngành ruột khoang - Các ngành giun - Ngành thân mềm - Lớp giaps xác - Lớp hình nhện - Lớp sâu bọ - Ngành chân khớp - Động vật có xương sống b phương pháp học mơn: - Pp vấn đáp - Pp thuyết trình - Pp thảo luận nhóm,lớp - Pp sắm vai c Phổ biến số yêu cầu học sinh - Học , làm bà tập đầy đủ - Chuẩn bị - Hướng dẫn cách ghi soạn d Tổ chức hoạt động thực hành - Phân nhóm - Nghuyên tắc thực hành - Nội qui thực hành - Cách chấm điểm e Kiểm tra đánh giá - cột miệng - cột 15 phút - cột tiết - cột học kỳ Củng cố giảng Hướng dẫn học nhà Về nhà chuẩn bị D RÚT KINH NGHIỆM Tuần1 Ngày dạy Lớp dạy Tiết:2 7a7 7a8 MỞ ĐẦU Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ A MỤC TIÊU Kiến thức:Học sinh chứng minh đa dạng phong phú động vật thể số lồi mơi trường sống Kĩ năng: Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin đọc sgk, quan sát tranh - Kĩ giao tiếp hợp tác lắng nghe tích cực - Kĩ tự tin trình ý kiến trước tổ nhóm lớp Thái độ:Giáo dục ý thức học tập yêu thích mơn học B CHUẨN BỊ: Chuẩn bị GV: Tranh ảnh động vật môi trường sống lồi động vật; bảng phụ hình 1.4 SGK Chuẩn bị HS: Sưu tầm tranh ảnh ĐV C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kiểm tra kiến thức cũ: không kiểm tra Giảng kiến thức mới:Thế giới động vật đa dạng phong phú Nước ta nằm vùng nhiệt đới, nhiều tài nguyên rừng biển, thiên nhiên ưu đãi cho giới động vật đa dạng phong phú Vậy chúng đa dạng phong phú nào? Chúng ta vào tìm hiểu học hơm Hoạt động 1: Tìm hiểu đa dạng lồi phong phú số lượng cá thể động vật.(15') Mục tiêu: HS biết động vật có nhiều lồi, nhiều hình dạng, kích thước khác Dựa vào đâu để khẳng định động vật đa dạng phong phú? Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng - Gv ghi tiêu đề mục - HS đọc thơng tin I Đa dạng lồi phong - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK phú số lượng cá thể SGK xem hình 1.1, - Số lượng loài động vật hình 1.2 1,5 triệu, có kích thước Thế giới ĐV vơ đa - Sự phong phú lồi khác dạng, phong phú số thể nào? + Dù ao, hồ hay sơng lồi, kích thước thể, lối - Yêu cầu HS trả lời suối có nhiều lồi động sống mơi trường sống mụcSGK trang vật khác sinh sống - GV thông báo: Một số động + Ban đêm mùa hè thường vật người hố có số lồi động vật thành vật ni, có nhiều điểm như: Cóc, ếch, dế mèn, sâu bọ phát tiếng kêu phù hợp với nhu cầu người Hoạt động 2: Tìm hiểu đa dạng mơi trường sống.(15') Mục tiêu: hs biết động vật sống khắp nơi trái đất (* Theo em động vật sống đâu giới? Để biết động vật sống nơi tìm hiểu phần 2) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng - Yêu cầu HS xem hình 1.4 - Dưới nước: cá, tôm, mực… II Đa dạng mơi hồn thành tập điền thích - Trên cạn có: voi, gà, hươu… trường sống - GV cho HS thảo luận thực - Trên khơng có: lồi Nhờ thích nghi cao mụctrang SGK chim… với điều kiện sống, + Có lơng rậm, mỡ dày động vật phân bố + Đặc điểm giúp chim cánh - Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, khắp mơi trường cụt thích nghi với khí khí thực vật phong phú, phát triển nước mặn, nước hậu giá lạnh vùng cực? quanh năm nguồn thức ăn ngọt, nước lợ, cạn, + Nguyên nhân khiến động lớn, nhiệt độ phù hợp không vật vùng nhiệt đới đa dạng vùng cực băng giá phong phú động vật vùng ơn cho nhiều lồi + Nước ta động vật quanh năm đới Nam cực? + Động vật nước ta có đa dạng phong phú nằm vùng khí hậu nhiệt đới phong phú khơng? Vì sao? - Hãy cho ví dụ để chứng minh - Gấu trắng Bắc cực, Đà điểu sa mạc, cá phát sáng đáy phong phú môi trường sống biển, lươn đáy bùn động vật - HS rút kết luận - GV yêu cầu HS rút kết luận - HS đọc phần ghi nhớ - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ Củng cố kiến thức cũ: + Đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi với khí khí hậu giá lạnh vùng cực? Tl: Có lơng rậm, mỡ dày + Ngun nhân khiến động vật vùng nhiệt đới đa dạng phong phú động vật vùng ôn đới Nam cực? Tl: Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thực vật phong phú, phát triển quanh năm nguồn thức ăn lớn, nhiệt độ phù hợp cho nhiều loài + Động vật nước ta có đa dạng phong phú khơng? Vì sao? Tl: Nước ta động vật phong phú nằm vùng khí hậu nhiệt đới Hướng dẫn học tập nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ - Trả lời câu hỏi cuối SGK Xem trước “Phân biệt động vật với thực vật Đặc điểm chung động vật” Chuẩn bị bảng số trang bảng số trang 11 SGK D RÚT KINH NGHIỆM: Tuần Tiết: Ngày dạy Lớp dạy 7a7 7a8 Bài 2:ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT A MỤC TIÊU: Kiến thức : - Nêu đặc điểm để phân biệt động vật với thực vật đặc điểm chung động vật - Nắm sơ lược cách phân chia giới động vật Kĩ : Rèn luyện khả quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp hoạt động nhóm Thái độ : Giáo dục cho HS ý thức học tập , bảo vệ đa dạng sinh học B CHUẨN BỊ: Chuẩn bị GV: Tranh hình 2.1; 2.2 SGK Chuẩn bị HS: Nghiên cứu nhà C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kiểm tra kiến thức cũ: - Thế giới động vật đa dạng phong phú nào? =>Thế giới ĐV vô đa dạng, phong phú số lồi, kích thước thể, lối sống mơi trường sống.Nhờ thích nghi cao với điều kiện sống, động vật phân bố khắp môi trường nước mặn, nước ngọt, nước lợ, cạn, không vùng cực băng giá quanh năm Giảng kiến thức mới: Nếu đem so sánh gà với bàng, ta thấy chúng khác hoàn toàn, song chúng thể sống Vậy phân biệt chúng cách nào? Hoạt động 1: Phân biệt động vật với thực vật.8' (* Làm cách để phân biệt vật sống động vật hay thực vật, để biết điều ta tìm hiểu nội dung đầu tiên.) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng GV ghi tiêu đề mục - HS đọc thông tin tiến I Phân biệt động vật - Yêu cầu HS xem hình 2.1 hành so sánh Kẽ bảng với thực vật: tiến hành so sánh động vật với vào - Động vật có đặc thực vật bảng + Giống nhau: Đều điểm phân biệt với thực thể sống ,đều cấu tạo từ vật - GV tiếp tục yêu cầu HS thảo tế bào, lớn lên sinh sản + Có khả di luận câu hỏi trang 10 SGK + Khác nhau: ĐV có khả chuyển phần di chuyển, có hệ thần + Có hệ thần kinh Hoạt động 2: Đặc điểm chung kinh giác quan, sống giác quan động vật.(10') dị dưỡng nhờ vào chất hữu + Chủ yếu dị dưỡng - GV yêu cầu HS thực lệnh có sẵn mục II trang 10 SGK HS chọn TV: Không di II Đặc điểm chung đặc điểm động vật chuyển,khơng có HTK giác quan, sống tự dưỡng, ĐV : - GV yêu cầu HS rút kết luận tự tổng hợp chất hữu để - Có khả di chuyển đặc điểm chung động vật sống - Có hệ thần kinh Hoạt động 3: Sơ lược phân chia giới động vật.(7') - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK - GV giới thiệu có ngành ĐV: + ĐVKXS : ngành + ĐVCXS : ngành Hoạt động 4: Tìm hiểu vai trò động vật.(5') - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK hướng dẫn HS điền vào bảng - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ giác quan - Dị dưỡng - HS thực + Có khả di chuyển + Có hệ thần kinh giác quan + Dị dưỡng - HS rút kết luận - HS đọc thông tin SGK - HS đọc thông tin hoàn thành bảng vào - HS đọc ghi nhớ III Sơ lược phân chia giới động vật: ( SGK) IV Vai trò ĐV: ĐV mang lại lợi ích nhiều mặt cho người nhiên số lồi có hại Củng cố kiến thức cũ: - Dựa vào đặc điểm chủ yếu để phân biệt động vật với thực vật? => Động vật có đặc điểm phân biệt với thực vật + Có khả di chuyển + Có hệ thần kinh giác quan + Chủ yếu dị dưỡng - Đặc điểm chung ĐV gì? - Có khả di chuyển - Có hệ thần kinh giác quan - Dị dưỡng Hướng dẫn học tập nhà: a Bài vừa học: - Học thuộc phần ghi nhớ - Trả lời câu hỏi cuối SGK b Bài học: - Xem trước “Thực hành: Quan sát số động vật nguyên sinh” D RÚT KINH NGHIỆM: Tuần Ngày dạy Lớp dạy Tiết: 7a7 7a8 CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH Bài 3: THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH A MỤC TIÊU: Kiến thức :Giúp HS thấy đại diện điển hình cho ngành ĐV nguyên sinh là: Trùng roi trùng giày, phân biệt hình dạng, cách di chuyển đại diện Kĩ :Rèn luyện cho hs kỹ sử dụng & quan sát mẫu kính hiển vi Thái độ : Giáo dục cho hs ý thức nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận B CHUẨN BỊ: Giáo viên: Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau Tranh trùng giày, trùng roi, trùng biến hình Học sinh: Váng ao, hồ, rễ bèo nhật bản, rơm khô ngâm nước ngày C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kiểm tra kiến thức cũ: Câu1: Hãy nêu đặc điểm chung động vật? - Có khả di chuyển - Có hệ thần kinh giác quan - Dị dưỡng Câu 2: Hãy nêu mặt lợi hại động vật người? -ĐV mang lại lợi ích nhiều mặt cho người như: thực phẩm,làm thuốc nhiên số lồi có hại như: ruồi, muỗi Giảng kiến thức mới:Hầu hết động vật nguyên sinh không nhìn thấy mắt thường kính hiển vi thấy giọt nước ao, hồ…là giới động vật nguyên sinh vô đa dạng Hôm làm rõ điều Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Quan sát trùng giày.(15') Quan sát - GV hướng dẫn thao tác: trùng giày + Dùng ống hút lấy giọt nhỏ nước ngâm rơm (thành bình) - Quan sát, ý hướng dẫn Hình vẽ 3.1 + Nhỏ lên lam kính  rải vài sợi GV trang 14 SGK (cản tốc độ) rọi kính hiển vi + Điều chỉnh thị trường kính hiển vi để nhìn cho rõ - Cho HS quan sát hình 3.1 trang 14 SGK để nhận biết trùng giày - Yêu cầu HS lấy mẫu soi kính hiển - HS quan sát vi  nhận biết vẽ sơ lựơc hình dạng - HS thực trùng giày - HS quan sát - GV kiểm tra kính HS - HS dựa vào kết quan - GV hướng dẫn cách cố định mẫu sát để hoàn thành tập - GV yêu cầu HS quan sát trùng giày di chuyển: kiểu tiến thẳng hay xoay tiến - HS ý sửa chữa - GV yêu cầu HS làm tập trang 15 - Quan sát ý hướng dẫn SGK giáo viên - GV thông báo kết để HS tự sửa chữa + Khơng đối xứng, có hình khối - HS lấy váng xanh nước giày ao hồ hay rũ nhẹ rễ bèo để có + Vừa tiến vừa xoay trùng roi Hoạt động 2: Quan sát trùng roi.15' - HS tiến hành lấy mẫu - Yêu cầu HS quan sát hình 3.2 3.3 trang 15 SGK - HS thực - Yêu cầu HS quan sát nhận biết trùng roi.Yêu cầu HS lấy mẫu quan sát trùng - HS dựa vào kết qủa quan Quan sát roi.- Yêu cầu HS thay lấy mẫu để sát thông tin SGK trả lời trùng roi quan sát câu hỏi - GV gọi số HS lên bảng tiến hành Hình vẽ 3.3 - GV kiểm tra kính nhóm Nếu trang 14 nhóm chưa tìm thấy trùng roi GV SGK tìm ngun nhân lớp góp ý - Yêu cầu HS làm tập mục  trang 16 - HS trình bày - HS ý SGK - Yêu cầu HS trình bày câu trả lời - GV thông báo đáp án đúng: + Đầu trước + Màu sắc hạt diệp lục Củng cố kiến thức cũ: Hướng dẫn học sinh vệ sinh thí nghiệm, nhận xét buổi thực hành Hướng dẫn học tập nhà: - Về nhà vẽ hoàn chỉnh trùng giày trùng roi - Xem trước “Trùng roi” - Trả lời câu hỏi D RÚT KINH NGHIỆM: Tương Bình Hiệp, Ngày tháng năm 2019 TTCM Lê Thị Oanh Tuần: Ngày dạy Lớp dạy Tiết: 7a7 7a8 Bài 4: TRÙNG ROI A MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng sinh sản trùng roi xanh, khả hướng sáng từ thấy bước chuyển biến quan trọng từ động vật đơn bào  động vật đa bào qua đại diện tập đoàn trùng roi Kĩ năng: Rèn luyện cho kỹ quan sát, thu thập kiến thức hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục cho HS ý thức học tập B CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh hình 4.1,4.2,4.3 sgk Học sinh: Xem lại thực hành C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kiểm tra kiến thức cũ: không kiểm tra Giảng kiến thức mới: a Giới thiệu mới:Động vật nguyên sinh nhỏ bé, quan sát thực hành trước Hôm nghiên cứu rõ chúng Hoạt động GV Hoạt đông HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìn hiểu I Trùng roi xanh trùng roi xanh.15' Dinh dưỡng: - Yêu cầu HS đọc thông tin - HS đọc thông tin SGK - Tự dưỡng dị dưỡng SGK quan sát hình 4.1 quan sát hình vẽ - Hơ hấp: trao đổi khí qua màng 4.2 trang 17 18 SGK tế bào - Trùng roi sống đâu? - Trong nước (ao, hồ, - Bài tiết: Nhờ khơng bào co đầm, ruộng, vũng nước bóp điều chỉnh áp suất thẩm mưa ) thấu - Hình thức dinh dưỡng? - Tự dưỡng dị dưỡng Sinh sản: - Hơ hấp: Trao đổi khí qua Có hình thức sinh sản vơ tính màng tế bào cách phân đôi thể theo - Bài tiết: Nhờ không bào chiều dọc co bóp - Trình bày q trình sinh sản - Vơ tính cách phân trùng roi xanh? đôi theo chiều dọc thể - Yêu cầu HS thực lệnh mục trang 18 SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu tập đồn trùng roi.(15') - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK quan sát hình 4.3 trang 18 hồn thành tập trang 19 - Tập đồn Vơn vóc sinh sản nào? Và hình thức - HS thực - HS đọc thông tin điền vào chỗ trống: trùng roi…,tế bào…đơn bào…đa bào - Phân đơi, hình thức sinh sản vơ tính II Tập đồn trùng roi Tập đồn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi, liên kết với tạo thành Chúng gợi mối quan hệ nguồn gốc động vật đơn bào động vật đa bào sinh sản sao? - GV giảng thêm: số cá thể làm nhiệm vụ di chuyển bắt mồi  sinh sản, số tế bào chuyển vào thân phân chia thành tập đồn - Tập đồn Vơn vóc cho ta suy nghĩ mối liên quan ĐV đơn bào đa bào? - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ - HS lắng nghe - Trong tập bắt đầu có phân chia chức cho số TB - HS đọc ghi nhớ Củng cố kiến thức cũ: -Cho biết trùng roi xanh dinh dưỡng cách nào? - Tự dưỡng dị dưỡng - Hơ hấp: trao đổi khí qua màng tế bào - Bài tiết: Nhờ khơng bào co bóp điều chỉnh áp suất thẩm thấu Hướng dẫn học tập nhà: a Bài vừa học: - Học thuộc phần ghi nhớ - Trả lời câu hỏi cuối SGK - Đọc phần “Có thể em chưa biết” b Bài học: - Xem trước “Trùng biến hình trùng giày” - Quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi D RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 15 Tiết: 30 Ngày dạy Lớp dạy 7a5 7a6 7a7 7a8 Bài 28: Thực hành : XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS thơng qua băng hình quan sát, phát số tập tính sâu bọ thể tìm kiếm, cất giữ thức ăn, sinh sản quan hệ với mồi kẻ thù Kĩ năng: Rèn luyện chi HS kĩ quan sát băng hình, tóm tắt nội dung xem Thái độ: Giáo dục cho HS ý thức học tập, u thích mơn B CHUẨN BỊ: Giáo viên: Máy chiếu, băng hình Học sinh: Kiến thức ngành chân khớp C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kiểm tra kiến thức cũ: - Hãy trình bày đặc điểm chung vai trò lớp sâu bọ? - Trong đặc điểm chung sâu bọ, đặc điểm phân biệt chúng với chân khớp khác? TL: - Cơ thể gồm phần: Đầu, ngực bụng + Đầu: có đơi râu + Ngực: đôi râu & đôi cánh - Hô hấp ống khí - Phát triển qua biến thái Giảng kiến thức mới: Hoạt động 1: Tạo tình học tập Chúng ta nghiên cứu đa dạng sâu bọ Vậy chúng có tập tính nào? Hơm tìm hiểu số tập tính sâu bọ qua xem băng hình Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 2: Yêu cầu Nêu yêu cầu thực hành.5' thực hành: - GV nêu y/c thực hành - HS theo dõi băng hình: - Có thái độ nghiêm túc ghi chép diễn biến tập học tính sâu bọ - GV phân chia nhóm thực hành Xem băng hình Hoạt động 3: Học sinh xem băng hình.10' - GV cho HS xem lần thứ - HS theo dõi băng hình, tồn băng hình quan sát đến đâu điền vào - GV cho HS xem lại đoạn phiếu đến băng hình với u cầu ghi chép + Tìm kiếm, cất giữ thức tập tính sâu bọ ăn - Với đoạn khó hiểu HS TĐN yêu cầu GV chiếu lại Hoạt động 4: Thảo luận nội dung băng hình.15' - GV dành thời gian để nhóm thảo luận, hồn thành phiếu học tập nhóm - GV cho hs thảo luận, trả lời câu hỏi sau: - Kể tên sâu bọ quan sát được? - Kể tên loại thức ăn cách kiếm thức ăn đặc trưng loài? - Nêu cách tự vệ, cơng sâu bọ? - Ngồi tập tính có phiếu học tập em phát thêm tập tính khác sâu bọ? - GV kẻ sẳn bảng gọi HS lên chữa bài: - GV thơng báo đáp án đúng, nhóm theo dõi, sữa chữa + Sinh sản + Tính thích nghi tồn Thảo luận nội dung sâu bọ băng hình - Học sinh dựa vào nội dung phiếu học tập  TĐN  tìm câu trả lời - Đại diện nhóm ghi kết bảng  nhóm khác nhận xét, bổ sung Các tập tính Tên ĐV Môi quan sát trường Tự Tấn Dự trữ thức Cộng Sống Chăm sóc sống vệ cơng ăn sinh thành XH hệ sau 1……… 2……… Củng cố kiến thức cũ: Hướng dẫn học sinh hoàn thành bảng thu hoạch Hướng dẫn học tập nhà: a Bài vừa học: Hoàn thiện thu hoạch b Bài học: Soạn 29: Đăc điểm chung vai trò ngành chân khớp D RÚT KINH NGHIỆM: Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Tuần: 16 Tiết: 31 Ngày dạy Lớp dạy 7a5 7a6 7a7 7a8 A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS trình bày đặc điểm chung ngành chân khớp, giải thích đa dạng ngành chân khớp nêu vai trò thực tiễn ngành chân khớp Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ phân tích tranh, hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục cho HS có ý thức bảo vệ lồi động vật có ích B CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh hình 29.1 - 29.6 Học sinh: Bảng 1, 2, sgk ( tr.96, 97) BT C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kiểm tra kiến thức cũ: - Kể tên sâu bọ quan sát được? - Kể tên loại thức ăn cách kiếm thức ăn đặc trưng loài? Giảng kiến thức mới: Hoạt động 1: Tạo tình học tập Các đại diện ngành chân khớp khắp nơi hành tinh: Dưới nước hay cạn, ao hồ, sông hay biển khơi, lòng đất hay khơng trung, sa mạc hay vùng cực, chúng sống tự hay kí sinh Chân khớp đa dạng, chúng mang đặc điểm chung toàn ngành Hoạt động GV Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung chân khớp.7' - Yêu cầu HS hình 29.1 29.6 sgk, đọc kĩ đặc điểm hình  lựa chọn đặc điểm chung ngành chân khớp - GV thông báo đáp án đúng: 1, 3, Hoạt động 3: Tìm hiểu đa dạng chân Hoạt động HS Nội dung ghi bảng I Đặc điểm chung - Có vỏ kittin che chở bên ngồi làm chỗ bám cho cơ, - HS thảo luận  đánh dấu - Phần phụ phân đốt, đốt khớp động với vào ô trống đặc - Sự phát triển tăng trưởng điểm lựa chọn gắn liền với lột xác II Sự đa dạng chân khớp - Đại diện nhóm phát biểu, nhóm khác bổ sung( Đa dạng cấu tạo môi trường sống cần) - Giáp xác (tôm sông): sống nước, thể chia làm phần, khớp.12' - GV kẻ bảng, gọi hs lên bảng làm - GV chốt lại bảng kiến thức chuẩn ( bảng tr.96) - GV cho HS thảo luận  hoàn thành bảng (tr.97) - GV kẻ sẳn bảng gọi HS lên điền tập - Hoàn thành bảng sgk (tr.96) - HS: lưu ý đại diện có nhiều tập tính - Thảo luận nhóm - HS điền vào bảng đôi râu, đôi chân ngực, cánh - Hình nhện (nhện): sống nơi ẩm, thể chia làm phần, khơng có râu, có đơi chân ngực, khơng có cánh - Sâu bọ (châu chấu): sống cạn, thể chia làm phần, đôi râu, đôi chân ngực, đôi cánh Đa dạng tập tính - Vì chân khớp đa dạng -Tự vệ, công tôm, - Tự vệ, công tôm, tôm tôm nhờ, nhện, kiến, nhờ, nhện, kiến, ong mật tập tính? ong mật - Dự trữ thức ăn nhện, ong - Dự trữ thức ăn mật nhện, ong mật - Dệt lưới bắt mồi nhện - Dệt lưới bắt mồi - Cộng sinh để tồn tôm nhện nhờ - Cộng sinh để tồn - Sống thành xã hội kiến, tôm nhờ ong mật - Sống thành xã hội - Chăn nuôi động vật khác kiến, ong mật kiến - Chăn nuôi động vật - Đực nhận biết tín khác kiến hiệu ve sầu - Đực nhận biết - Chăm sóc hệ sau tín hiệu ve sầu nhện, kiến, ong mật - Chăm sóc hệ sau III Vai trò thực tiễn nhện, kiến, ong mật - Lợi ích: + Cung cấp thực phẩm cho người Hoạt động 4: Tìm hiểu - HS liệt kê nguyên liệu cho xuất vai trò thực tiễn.10' + Bát sâu bọ có hại - GV cho HS kể thêm - Thảo luận nhóm + Cho mật ong thụ phấn đại diện có địa phương cho hoa - Tác hại: Làm hại trồng - GV tiếp tục cho HS thảo - Dựa vào kiến thức học, liên hệ thực tế để (nhện đỏ, sâu non ăn cây) luận: hoàn thành bảng sgk - Nêu vai trò chân ( tr.97) khớp tự nhiên đời sống? Củng cố kiến thức giảng: * Cho biết đa dạng cấu tạo môi trường sống ngành chân khớp?Giáp xác (tôm sông): sống nước, thể chia làm phần, đôi râu, đôi chân ngực, khơng có cánh.Hình nhện (nhện): sống nơi ẩm, thể chia làm phần, khơng có râu, có đơi chân ngực, khơng có cánh.Sâu bọ (châu chấu): sống cạn, thể chia làm phần, đôi râu, đôi chân ngực, đôi cánh * Cho biết vai trò thực tiễn ngành chân khớp? - Lợi ích: + Cung cấp thực phẩm cho người nguyên liệu cho xuất Bát sâu bọ có hại, Cho mật ong thụ phấn cho hoa - Tác hại: Làm hại trồng (nhện đỏ, sâu non ăn cây) Hướng dẫn học tập nhà: - Học thuộc ghi nhớ Trả lời câu hỏi SGK - Soạn 31: Cá chép D RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 16 Tiết: 32 Ngày dạy Lớp dạy 7a5 7a6 7a7 7a8 CHƯƠNG NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG Bài 31: THỰC HÀNH QUAN SÁT CẤU TẠO NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA CÁ CHÉP A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS hiểu đặc điểm đời sống chép & giải thích đặc điểm cấu tạo ngồi cá thích nghi với đời sống nước Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ quan sát tranh & mẫu vật, hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục cho HS ý thức học tập, yêu thích môn B CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh cấu tạo ngồi cá chép, cá chép thả bình thuỷ tinh Bảng phụ: Ghi nội dung bảng & mảnh câu lựa chọn phải điền SGK Học sinh: - Theo nhóm ( → HS): cá chép thả bình thuỷ tinh rong Kẻ bảng vào BT C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kiểm tra kiến thức cũ: Câu 1: Trình bày đặc điểm chung ngành chân khớp Câu 2: Vai trò cuả chúng tự nhiên người? Giảng kiến thức mới: Ngành ĐVCXS chủ yếu gồm lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim & thú ĐVCXS có xương trong, có cột sống đặc điểm để phân biệt ngành ĐVCXS Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: quan sát cá - HS trả lời: I Đời sống: chép mẫu vật + Sống ao, hồ, sông, suối - Môi trường sống: Nước - Yêu cầu HS thảo luận câu Ăn động vật thực vật hỏi sau: Cá chép sống đâu + Vì nhiệt độ thể thay đổi - Đời sống: Thức ăn chúng gì?Tại phụ thuộc vào nhiệt độ + Ưa vực nước lặng nói cá chép động vật môi trường + Ăn tạp biến nhiệt?Đặc điểm sinh sản cá chép?Tại gọi thụ tinh cá chép thụ tinh ngoài? + Tại thụ tinh số lượng trứng cá chép đẻ lại lớn? Hoạt động 3: quan sát mẫu vật kết hợp với tranh - GV treo tranh câm cấu tạo ngồi, gọi HS lên trình bày - GV giải thích: Tên gọi loại vây liên quan đến vị trí vây - GV y/c hs quan sát cá chép bơi nước thảo luận nhóm  hồn thành bảng - GV treo bảng phụ  gọi HS lên bảng điền - GV nêu đáp án đúng: 1B, 2C, 3E, 4A, 5G - Gọi HS trình bày lại đặc điểm cấu tạo ngồi cá thích nghi đời sống bơi lội - Yêu cầu ng/cứu  SGK trả lời: - Vây cá có chức gì? - Nêu vai trò loại vây cá? + Thụ tinh + Trứng thụ tinh nước + Tỉ lệ tinh trùng gặp trứng để thụ tinh ít, thụ tinh xảy môi trường nước không an toàn làm mồi cho kẻ thù, điều kiện môi trường nước không phù hợp cho phát triển trứng nhiệt độ, nồng độ ôxi thấp… - HS lên bảng trình bày Vây cá bơi chèo  giúp cá di chuyển giữ thăng - Thảo luận + Động vật biến nhiệt - Sinh sản: + Thụ tinh ngoài, đẻ trứng + Trứng thụ tinh  phơi II Cấu tạo ngồi Cấu tạo ngồi Cá chép có cấu tạo ngồi thích nghi với đời sống nước: thân hình thoi gắn với đầu thành khối vững chắc, vảy xương mỏng, xếp ngói lợp, phủ lớp da tiết chất nhầy, mát khơng có mi - HS trình bày - Di chuyển bơi lặn điều chỉnh thăng - HS trình bày Chức vây cá - Di chuyển bơi lặn điều chỉnh thăng - Vai trò loại vây cá: + Vây ngực, vây bụng: Giữ thăng bằng, rẽ phải, rẽ trái, lên xuống + Vây lưng, vây hậu môn: Giữ thăng theo chiều dọc + Khúc mang vây đi: Giữ chức di chuyển cá Bảng Đặc điểm cấu tạo ngồi cá chép thích nghi với đời sống bơi lặn Đặc điểm cấu tạo cá chép Thân cá chép thon dài, đầu thuôn nhọn gắn chặt với thân Mắt cá khơng có mi, màng mắt tiếp xúc với mơi trường nước Vảy cá có da bao bọc, da có nhiều tuyến tiết chất nhầy Sự xếp vảy cá thân khớp với ngói lợp Vây cá có tia vây căng da mỏng, khớp động với thân Sự thích nghi với đời sống bơi lội A, B C,D E,B A, E A, G Củng cố kiến thức cũ: Cho biết đời sống cá chép? - Môi trường sống: Nước - Đời sống: + Ưa vực nước lặng + Ăn tạp + Động vật biến nhiệt - Sinh sản: + Thụ tinh ngoài, đẻ trứng + Trứng thụ tinh  phôi Cho biết thụ tinh bên ngồi cá chép có nguy gì? Trứng khơng tưới tinh trùng, nguy bị động vật khác ăn thịt, trứng bị hư mơi trường bên ngồi khơng thuận lợi Thụ tinh bên ngồi khơng đảm bảo tất trứng nở thành Hiệu thụ tinh không cao Hướng dẫn học tập nhà: a Bài vừa học: - Học thuộc ghi nhớ - Ôn tập kiến thức thi học kì b Bài học: - Soạn 33: Cấu tạo cá chép D RÚT KINH NGHIỆM: Tương Bình Hiệp, Ngày tháng 12 năm 2017 TTCM Lê Thị Oanh Tuần: 17 Tiết: 33 Ngày dạy Lớp dạy 7a5 7a6 7a7 7a8 Bài 32: Thực hành: MỔ VÀ QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CÁ CHÉP A MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận dạng số nội quan cá mẫu mổ - Phân tích vai trò quan đời sống cá Kĩ năng: - Rèn luỵện kĩ mổ động vật có xương sống trình bày mẫu mổ - Phối hợp làm việc theo nhóm nhỏ Thái độ: Giáo dục thái độ nghiêm túc, cẩn thận, xác B CHUẨN BỊ: Giáo viên:Mẫu cá chép, đồ mổ, khay mổ, đinh ghim (đủ cho nhóm),Tranh hình: 32.1, 32.2 SGK mơ hình não (mẫu não mổ sẵn) Học sinh: Mỗi nhóm - em: (1 cá chép cá diếc khăn lau, xà phòng) C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kiểm tra kiến thức cũ: Kiểm tra chuẩn bị học sinh Giảng kiến thức mới: Chúng ta nghiên cứu đời sống cấu tạo cá Vậy cấu tạo sao? Hơm thực nghiệm điều Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 2: Tổ chức thực hành.7' I Tổ chức thực - GV phân chia nhóm thực hành -Chia nhóm hành - Nêu y/c tiết thực hành (như sgk) Hoạt động 3:Tiến trình thực hành.23' - Đọc thông tin sgk Gồm bước: Bước 1: GV hướng dẫn quan sát thực viết tường trình II.Tiến trình thực Cách mổ: - GV trình bày kĩ thuật giải phẩu (như SGK tr.106) ý vị trí đường cắt để nhìn rõ nội quan cá.Biểu diễn thao tác mổ (dựa vào hình 32.1 SGK) Sau mổ cho HS quan sát rõ vị trí tự nhiên nội quan chưa gỡ Quan sát cấu tạo mẫu mổ - Hướng dẫn hs xác định vị trí nội quan - Gỡ nội quan để quan sát rõ quan (như SGK) Quan sát mẫu não cá  nhận xét màu sắc đặc điểm khác Hướng dẫn viết tường trình - Hướng dẫn hs cách điền vào bảng nội quan cá Trao đổi nhóm: Nhận xét vị trí vai trò quan Điền vào bảng kết quan sát quan Kết bảng (bài tường trình thực hành) Bước 2: Thực hành học sinh - HS thực hành theo nhóm - HS - Mỗi nhóm cử : + Nhóm trưởng : điều hành + Thư kí: Ghi chép kết quan sát - Các nhóm thực theo hướng dẫn GV: + Mổ cá: Lưu ý nâng mũi kéo để tránh cắt quan bên trong,Quan sát cấu tạo trong: Quan sát đến đâu ghi chép đến - Sau quan sát nhóm trao đổi  nêu nhận xét vị trí vai trò quan điền bảng sgk (tr.107) Bước 3: Kiểm tra kết quan sát học sinh - GV quan sát việc thực viết tường trình nhóm - GV vhấn chỉnh sai sót hs xác định tên vai trò quan - GV thơng báo đáp án chuẩn  nhóm đối chiếu, sữa chữa sai sót Tên quan Mang (Hệ HH) Tim (hệ TH) Hệ TH(thực quản, dày, ruột, gan) Thận (hệ BT) Tuyến sinh dục (hệ - Đọc thông tin sgk hành tr.106 Gồm bước: * Bước 1: Cách mổ: Quan sát cấu tạo mẫu mổ -Xác định vị trí Hướng dẫn viết nội quan tường trình - Nhận xét màu sắc đặc điểm khác -Trao đổi nhóm: * Bước 2: Thực + Ghi kết bảng hành học sinh - HS thực hành theo nhóm - HS * Bước 3: Kiểm tra kết quan sát học sinh + Quan sát cấu tạo Nhận xét vị trí vai trò - Nằm xương nắp mang phần đầu, gồm mang gần xương cung mang , có vai trò trao đổi khí - Nằm phía trước khoang thân ứng với vây ngực, co bóp để đẩy máu vào động mạch  giúp cho tuần hoàn máu - Phân hố rõ rệt thành thực quản, dày, ruột, có gan tiết mật giúp cho tiêu hoá thức ăn - Hai dải, sát cột sống, lọc từ máu chất khơng cần thiết đổ ngồi - Trong khoang thân, cá đực dải tinh hoàn, cá có buồng SD) Não (hệ TK) trứng phát triển mùa sinh sản - Nằm hộp sọ, ngồi có tuỷ sống nằm cung đốt sống  điều khiển, điều hoà hoạt động cá Củng cố kiến thức giảng: Gọi nhóm lên trình bày thuyết trình Hướng dẫn học tập nhà: - Hoàn thành thu hoạch - Soạn 34: Đặc điểm chung lớp cá D RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 17 Tiết: 34 Ngày dạy Lớp dạy 7a5 7a6 7a7 7a8 Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS nắm vị trí, cấu tạo hệ quan cá chép, giải thích đặc điểm cấu tạo thích nghi đời sống nước Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ quan sát tranh, hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục cho HS ý thích yêu thích môn B CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh cấu tạo cá chép Mơ hình não cá chép, sơ đồ hệ thần kinh cá chép Học sinh:Kiến thức cấu tạo cá chép C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kiểm tra kiến thức cũ: Câu 1: Nêu điều kiện sống đặc điểm sinh sản cá chép? Câu 2: Nêu chức loại vây cá Giảng kiến thức mới: Ở tiết trước, tìm hiểu đời sống cấu tạo cá chép Vậy cấu tạo bên cá chép nào, tìm hiểu tiết hơm Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 2: Tìm hiểu - Thức ăn nghiền nát I Các quan dinh dưỡng quan dinh dưỡng.15' nhờ hàm, Hệ tiêu hoá - GV đặt câu hỏi: tác dụng enzim Hệ tiêu hố có phân hố: - Hoạt động tiêu hoá thức ăn diễn tiêu hoá, thức ăn  + Các phận: ống tiêu hoá: M  nào? chất dinh dưỡng hầu  TQ  DD  R  hậu môn - Nêu chức hệ tiêu hoá? ngấm qua thành ruột + Tuyến tiêu hoá: Gan, mật, ruột - GV cho hs thảo luận: vào máu + Chức năng: Biến đổi thức ăn - Cá chép hơ hấp gì? + Các chất cặn bã thành chất dinh dưỡng, chất cặn bã - Hãy giải thích tượng: Cá có thải ngồi qua lỗ + Bóng thơng với thực quản  cử động há miệng liên tiếp kết hợp cử động khép mở nắp mang? - Vì bể nuôi cá người ta thường thả rong thuỷ sinh? - GV y/c HS quan sát sơ đồ hệ tuần hoàn  thảo luận: HTH gồm quan nào? Hoàn thành BT điền từ vào chỗ trống - GV cho nhóm trình bày - GV kết luận - Từ cần điền: T.nhĩ, T.thất, ĐMC bụng, ĐM lưng, MM quan, TM, Tâm nhĩ - GV y/c hs vận dung kết quan sát thực hành trả lời câu hỏi sau: - Hệ tiết nằm đâu Có chức gì? Hoạt động 3: Tìm hiểu thần kinh giác quan.15' - Yêu cầu quan sát hình 33.2, 33.3 SGK mơ hình não  trả lời câu hỏi: - HTK cá gồm phận nào? Bộ não chia làm phần? Mỗi phần có chức nào?- Yêu cầu HS trình bày não cá mơ hình - Nêu vai trò giác quan Vì thức ăn có mùi lại hấp dẫn cá? - GV kết luận hậu môn - Bằng mang - Cá hớp nước vào miệng nước từ mang, mang lọc lấy oxi có nước - Cung cấp khí oxi cho cá - Quan sát tranh, đọc kĩ thích  xác định phận HTH, ý tim đường di máu - Các nhóm trình bày kết - HS ý - HS trả lời - Gồm có phần: + Trung ương TK: Não, tuỷ sống + Dây TK: Đi từ trung ương TK đến quan giúp cá chìm nước Tuần hồn hơ hấp: - Hơ hấp: Cá hô hấp mang, mang nếp da mỏng có nhiều mạch máu  Trao đổi chất - Tuần hoàn: Gồm tim hệ mạch + Tim ngăn: tâm nhĩ tâm thất - Máu nuôi thể máu đỏ tươi - Hoạt động: SGK tr.108 Bài tiết - dải thận màu nâu đỏ, nằm sát sống lưng  lọc từ máu chất độc để thải II Thần kinh giác quan cá - Hệ thần kinh: + Trung ương TK: Não, tuỷ sống + Dây TK: Đi từ trung ương TK đến quan + Bộ não gồm phần: * Não trước: phát triển * Não trung gian * Não giữa: Lớn, trung khu thị giác * Tiểu não: Phát triển, phối hợp cử động phức tạp * Hành tuỷ: Điều khiển nội quan - Giác quan: + Mắt: Khơng có mí nên nhìn gần + Mũi: Đánh hơi, tìm mồi + Cơ quan đường bên: Nhận biết áp lực tốc độ dòng nước, vật cản Củng cố kiến thức cũ:* Cá chép hơ hấp gì? Hãy giải thích tượng: Cá có cử động há miệng liên tiếp kết hợp cử động khép mở nắp mang? - Bằng mang.- Cá hớp nước vào miệng nước từ mang, mang lọc lấy oxi có nước * Vì bể ni cá người ta thường thả rong thuỷ sinh?- Cung cấp khí oxi cho cá * Vây bụng vây ngực, vây quan trọng hơn?Vây ngực quan trọng hơn, vây giữ thăng chỉnh hướng bơi cho cá, vây bụng hỗ trợ cho cá giữ thăng bơi.* Vì bơi cá há miệng?Để thở, há miệng, nước vào miệng qua mang, khép miệng nước khỏi mang ngoài, giúp cho oxi nước đưa vào thể qua mang Hướng dẫn học tập nhà: - Học thuộc ghi nhớ - Ôn tập kiến thức thi học kì - Soạn 32: Thực hành Mổ cá, quan sát cấu tạo D RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 19 Tiết: 37 Ngày dạy Lớp dạy 7a1 7a2 7a3 7a4 Bài 34: SỰ ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ A MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS nắm đa dạng cá số loài, lối sống, mơi trường sống, trình bàu đặc điểm phân biệt lớp cá sụn lớp cá xương, vai trò cá đời sống người, đặc điểm chung cá Kĩ năng: Rèn luyện cho hs kĩ quan sát, so sán để rút kết luận, làm việc theo nhóm 3.Thái độ: Giáo dục cho HS ý thức u thích mơn B CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Tranh ảnh số loài cá sống điều kiện sống khác Bảng phụ ghi nội dung bảng SGK (tr.11) Học sinh: Xem trước kiến thức (nghiên cứu trước) C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kiểm tra kiến thức cũ: không kiểm tra Giảng kiến thức mới: Trên giới có khoảng 25.415 lồi cá Ở Việt Nam phát 2753 loài lớp lớp cá sụn lớp cá xương Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 2: Tìm hiểu thành I Sự đa dạng thành phần phần lồi mơi trường sống.6' lồi đa dạng mơi trường - GV y/c HS đọc thơng tin  hồn sống thành bảng so sánh lớp cá sụn lớp - HS quan sát hình - Số lượng lồi lớn 34(1→7) hồn - Có lớp chính: cá xương thành bảng SGK + Lớp cá sụn: Bộ xương - GV kẻ bảng gọi đại diện nhóm (tr.111) chất sụn lên hồn thành GV cho lớp thảo - Đại diện nhóm + Lớp cá xương: Bộ xương luận kết luận đáp án  HS thấy hoàn thành chất xương thích nghi ĐK sống khác - Điều kiện sống khác nhau nên có cấu tạo hoạt động ảnh hưởng đến cấu tạo tập tính sống khác Điều kiện sống ảnh - HS ý nghe cá hưởng tới cấu tạo cá nào? Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc II Đặc điểm chung cá điểm chung cá 13' - HS kết luận - Cá ĐVCXS, cấu tạo từ xương - GV yêu cầu HS thảo luận đặc sụn, thích nghi đời sống chung cá: Mơi trường sống, hồn tồn nước (nước mặn, quan di chuyển, hệ hô hấp, tuần nước lợ nước ngọt) hoàn, đặc điểm sinh sản, nhiệt độ - HS thảo luận - Bơi vây, thở mang, thể GV gọi - HS nhắc lại đặc tim có ngăn, máu tim màu điểm chung cá Hoạt động 4: Tìm hiểu vai trò đỏ thẫm, máu ni thể màu cá.11' đỏ tươi, có vòng tuần hồn - GV y/c HS thu thập thông tin - Thụ tinh hiểu biết thân  thảo luận: - HS trả lời - ĐV biến nhiệt III Vai trò cá - Cá có vai trò tự nhiên - Cung cấp thực phẩm đời sống người? Lấy ví dụ - Nguyên liệu chế biến thuốc chữa chứng minh - HS trả lời bệnh - GV lưu ý: số lồi cá gây - Cung cấp nguyên liệu cho ngộ độc cho người: cá nóc, mật cá ngành cơng nghiệp, nông nghiệp trắm…Để bảo vệ phát triển nguồn - HS trả lời - Diệt sâu bọ hại lúa, bọ gậy… lợi cá ta phải làm gì? Bảng Ảnh hưởng điều kiện sống tới cấu tạo cá Hình ST Đặc điểm mơi Lồi điển Đặc điểm Đặc điểm dáng Bơi T trường hình khúc vây chẵn thân Tầng mặt: Thiếu nơi Cá nhám Thon dài Khoẻ Bình Nhanh ẩn náu thường Tầng đáy Cá vền, cá Tương Yếu Bình Bình chép, lươn đối ngắn thường thường Trong hang Lươn Rất dài Rất yếu Khơng có Rất hốc chậm Trên mặt đáy biển Cá bơn, cá Dẹt, Rất yếu To Chậm đuối mỏng nhỏ Củng cố kiến thức giảng: Gọi học sinh đọc ghi nhớ sgk - Điều kiện sống ảnh hưởng tới cấu tạo cá nào? Nhiệt độ thể cá có khác so với người chúng ta? - Những diều kiện sống khác giúp cá có tập tính khác - Nhiệt độ thể cá thay đổi theo môi trường, cá động vật nhiệt Đặc điểm cá giúp thân nhiệt thay đổi? Da cá mỏng có vảy bao phủ Hệ hơ hấp chưa có phổi, cá hơ hấp mang, mang cá có vai trò lọc khí oxi cho cá.Tim cá có ngăn nên máu đỏ tươi từ mang dến quan rối theo tĩnh mạch chủ bụng tim Đặc diểm cá ngựa khác với loài cá khác? Bơi đứng, đẻ trứng vào túi ấp trứng cá đực, trứng nở, cá đực ép bụng đẩy cá ra, cá chưa bơi xa thường vây lấy cá bố Cá heo có phải thuộc lớp cá không? Thuộc lớp thú, đẻ nuôi sữa Hướng dẫn học tập nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ - Trả lời câu hỏi SGK - Đọc phần “Em có biết?” - Ôn tập học kỳ D RÚT KINH NGHIỆM: ... - Sinh sản vơ tính theo chiều ngang sinh sản hữu tính (sinh sản tiếp hợp) - HS đọc ghi nhớ vào sâu chất nguyên sinh + Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa Sinh. .. nguyên sinh lỏng, nhân, khơng bào tiêu hố, khơng bào co bóp Di chuyển: Nhờ chân giả (do chất nguyên sinh dồn phía) * Trùng biến hình sinh sản cách nào? - Sinh sản vơ tính theo chiều ngang sinh. .. 15 7a7 7a8 Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRÒN A MỤC TIÊU: Kiến thức: Mở rộng hiểu biết giun tròn kí sinh như: giun kim (kí sinh ruột già), giun móc câu (kí sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: GA SINH HOC 7 HKI1 chinh sua dug nhat s1 (2), GA SINH HOC 7 HKI1 chinh sua dug nhat s1 (2)