VAN KHN NGAY GI THNGx

5 67 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:58

VĂN KHẤN NGÀY GIỖ THƯỜNG Ý nghĩa: Ngày Giỗ Thường hay gọi "Cát Kỵ", ngày Giỗ người cố kể từ năm thứ ba trở Sắm lễ: Vào ngày Cát Kỵ lễ cúng giỗ khác với đầy đủ: Hương, hoa, quả, phẩm oản, vàng mã mâm lễ mặn gồm có xơi, gà, cơm canh Thường ngày Cát Kỵ, người ta mời người gia đình họ tộc đến dự (diện mời không rộng hai giỗ trước) Theo tục xưa, trước ngày trọng giỗ như: giỗ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng có lễ Tiên Thường Tiên Thường ngày giỗ trước Trong ngày Tiên Thường người đứng giỗ phải làm lễ báo với Thổ Thần để xin phép cho hương hồn người cúng giỗ phối hưởng cho phép vong hồn nội ngoại gia tiên nhà dự giỗ Sau đó, gia chủ mộ người hưởng giỗ để làm lễ mời Tiên linh dự giỗ, đồng thời cháu sửa sang đắp lại mộ phần Từ sáng ngày Tiên Thường, gia chủ phải lau chùi bàn thờ, bày biện lễ vật gia chủ người gửi giỗ Trong ngày Tiên Thường, gia chủ phải làm hai lễ: lễ cúng yết cáo Thổ Thần lễ cáo Gia tiên với: hương, hoa, quả, phẩm oản, tiền vàng, trầu, rượu, lễ nặm cúng dâng khấn theo văn khấn Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch vị Thần linh vào ngày Tiên Thường Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hồng Thiên Hậu Thổ chư vị Tơn thần - Con kính lạy ngài Đơng Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân - Con kính lạy ngài Thần linh, Thổ địa cai quản xứ Hôm ngày tháng năm Ngày trước giỗ - Tiên Thường Tín chủ là: Ngụ tại: Nhân ngày mai ngày giỗ Chúng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, cau trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, trước án tọa Tôn thần chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình Chúng kính mời vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch vị Thần linh linh thiêng hiển trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng an ninh khang thái, vạn tốt lành Kính thỉnh Tiên linh, Gia tiên chúng vong hồn nội tộc thờ phụng vị hâm hưởng Chúng lễ bạc tâm thành, cúi xin phù hộ độ trì Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Đức Hồng Thiên Hậu Thổ chư vị Tơn thần - Con kính lạy ngài Đơng Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân - Con kính lạy ngài Thần linh, Thổ địa cai quản xứ - Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ Tín chủ Ngụ Hôm ngày tháng Năm Chính ngày giỗ Thiết nghĩ Vắng xa trần thế, không thấy âm dung Năm qua tháng lại ngày húy lâm Ơn võng cực xem trời biển, nghĩa sinh thành không lúc quên Càng nhớ công ơn gây tạo nghiệp bao nhiêu, cảm thâm tình, khơng bề dãi tỏ Ngày mai Cát Kỵ, hôm chúng toàn gia cháu, tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tắc thành Tâm thành kính Mất ngày tháng năm Mộ phần táng Cúi xin linh thiêng giáng linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho cháu an ninh khang thái, vạn tốt lành, gia canht hưng long thịnh vượng Con lại xin kính mời vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huynh Đệ, Cơ Di, Tỷ Muội tồn thể Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng Tín chủ lại xin kính mời ngàu Thần Linh, Thổ địa, Thổ Công, Táo Quân chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng Tín chủ lại mời vong linh vị Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất tới hâm hưởng Chúng lễ bạc tâm thành, cúi xin phù hộ độ trì Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch vị Thần linh vào ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ) Nam mơ a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mơ a di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Đức Hồng Thiên Hậu Thổ chư vị Tơn thần - Con kính lạy ngài Đơng Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân - Con kính lạy ngài Thần linh, Thổ địa cai quản xứ Hôm ngày tháng .năm Ngày trước giỗ - Tiên Thường Tín chủ (chúng) Ngụ Nhân hôm ngày giỗ Chúng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, cau trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, trước án tọa Tôn thần chư vị uy linh Chúng kính mời vị Bản gia Thổ Cơng, Táo Quân, Long Mạch vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng an ninh khang thái, vạn tốt lành Kính thỉnh Tiên linh, Gia tiên chúng vong hồn nội tộc thờ phụng vị hâm hưởng Chúng lễ bạc tâm thành, cúi xin phù hộ độ trì Nam mơ a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Đức Hồng Thiên Hậu Thổ chư vị Tơn thần - Con kính lạy ngài Đơng Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân - Con kính lạy ngài Thần linh, Thổ địa cai quản xứ - Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ Tín chủ (chúng) Ngụ Hôm ngày tháng Năm Là ngày Cát Kỵ Thiết nghĩ (dài) vắng xa trần thế, không thấy âm dung Năm qua tháng lại ngày húy lâm Ơn võng cực xem trời biển, nghĩa sinh thành không lúc quên Càng nhớ công ơn gây tạo nghiệp bao nhiêu, cảm thâm tình, khơng bề dãi tỏ Ngày mai Cát Kỵ, hôm chúng toàn gia cháu thành tâm sắm lễ, cau, trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án thành khẩn kính mời Mất ngày .tháng năm Mộ phần táng Cúi xin linh thiêng giáng linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho cháu an ninh khang thái, vạn tốt lành, gia canht hưng long thịnh vượng Con lại xin kính mời vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huynh Đệ, Cơ Di, tồn thể Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng Tín chủ lại xin kính mời ngài Thổ Cơng, Táo Quân chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng Tín chủ lại mời vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất tới hâm hưởng Chúng lễ bạc tâm thành, cúi xin phù hộ độ trì Nam mơ a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Theo phong tục cổ truyền người Việt Nam coi trọng ngày cúng giỗ Tổ Tiên Ngày giỗ Thường - Cát Kỵ ngày kỷ niệm người chết qua đời Đây điều quan trọng phụng Tổ Tiên Con cháu phải nhớ ngày để tròn bổn phận với người Suốt từ lúc cáo giỗ ngày Tiên Thường hết ngày hơm sau, bàn thờ lúc có thắp hương Dùng thủ lợn thủ bò để thờ Thổ Cơng ngày giỗ Khách tới ăn giỗ mang đồ lễ vàng hương, trầu rượu, trà nến, hoa Khi khách tới, cháu phải đón đồ lễ đặt lên bàn thờ trước khách lễ Khách lễ trước bàn thờ: lạy vái Gia chủ đứng đáp lễ Lễ bàn thờ xong, khách quay vái người đáp lễ Sau bày cỗ bàn, thắp hương, gia chủ khăn áo chỉnh tề bước vào chiếu trải trước bàn thờ, chuẩn bị lễ Gia chủ đứng thẳng, chắp hai tay giơcao lên ngang trán, cong cúi xuống, đặt hai tay chắp xuống chiếu, cúi rạp đầu xuống hai tay chắp (thể thủ phục), cất đầu thẳng lên, đồng thời co chân phải lên chiếu để sửa soạn đứng dậy, hai bàn tay chắp xuống tì vào đầu gối bên phải mà đứng lên Sau gia chủ, cháu, bạn bè thân hữu, khách khứa khấn lễ xong Đợi hết ba tuần hương gia chủ lế tạ, hóa văn khấn, hóa vàng, xin lộc hạ lễ Cuối gia chủ bày bàn, bày mâm cỗ mời họ tộc, khách khứa ăn giõ, ôn lại kỷ niệm người khuất thăm hỏi lẫn Từ khóa : Đơng y, dong y, phong kham dong y, phòng khám đơng y, nha thuoc dong y, nhà thuốc đông y, đông y hà nội, dong y noi ... gia chủ, cháu, bạn bè thân hữu, khách khứa khấn lễ xong Đợi hết ba tuần hương gia chủ lế tạ, hóa văn khấn, hóa vàng, xin lộc hạ lễ Cuối gia chủ bày bàn, bày mâm cỗ mời họ tộc, khách khứa ăn gi ,... linh, Thổ địa cai quản xứ Hôm ngày tháng .năm Ngày trước gi - Tiên Thường Tín chủ (chúng) Ngụ Nhân hôm ngày gi Chúng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, cau trầu, hương... Chúng kính mời vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng an ninh khang thái, vạn tốt lành Kính thỉnh Tiên linh, Gia tiên chúng vong hồn
- Xem thêm -

Xem thêm: VAN KHN NGAY GI THNGx, VAN KHN NGAY GI THNGx