Khảo sát kiến thức, thực hành phòng chống các rối loạn do thiếu iot của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại xã long khánh, huyện bảo yên, tỉnh lào cai

47 87 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦMNON HOÀNG THỊ HOA KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG CÁC RỐI LOẠN DO THIẾU IOT CỦA PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI XÃ LONG KHÁNH, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non HÀ NỘI - 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON HOÀNG THỊ HOA KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG CÁC RỐI LOẠN DO THIẾU IOT CỦA PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI XÃ LONG KHÁNH, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non Người hướng dẫn khoa học Ths BÙI NGÂN TÂM HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, người truyền cho khiến thức niềm say mê từ giảng đường Đại học để thực khóa luận Để hồn thành khóa luận này, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Sinh – KTNN trường Đại học Sư phạm Hà nội giúp đỡ tận tình tơi suốt khóa học Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc với nhiệt tình Ths Bùi Ngân Tâm – giảng viên trực tiếp, tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt giúp đỡ gia đình, người thân cung cấp thông tin, tài liệu tạo điều kiện cho thực đề tài thời gian qua Mặc dù có nhiều cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao, khó khăn tư liệu lực nghiên cứu nên đề tài tốt nghiệp tơi khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp bảo thầy, cô giáo, bạn bè người thân để đề tài tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2018 Người thực Hoàng Thị Hoa LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài khóa luận trực tiếp thực hiện, số liệu sử dụng khóa luận trung thực, xác chưa cơng bố tài liệu khác Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2018 Người thực Hoàng Thị Hoa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc vai trò iot thể 1.1.1 Nguồn gốc iot 1.1.2 Vai trò iot thể 1.2 Nguyên nhân thiếu iot 1.3 Biện pháp phòng chống rối loạn thiếu iot 10 1.4 Cách sử dụng bảo quản muối iot 11 1.4.1 Cách dùng 11 1.4.2 Bảo quản 11 1.4.3 Lưu ý mua: 11 1.5 Tình hình thiếu hụt iot hoạt động phòng chống rối loạn thiếu iot giới nước 12 1.5.1 Tình hình thiếu hụt iot hoạt động phòng chống rối loạn thiếu iot giới 12 1.5.2.Tình hình thiếu hụt iotvà hoạt động phòng chống rối loạn thiếu iotở nước 14 1.6 Một số nghiên cứu kiến thức, thực hành người dân phòng chống rối loạn thiếu iot 16 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, 18 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1 Đối tượngnghiên cứu 18 2.2 Nội dung nghiên cứu 18 2.3 Phương pháp nghiên cứu 18 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 3.1 Kiến thức phòng CRLTI phụ nữ độ tuổi sinh đẻ xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 20 3.1.1 Thông tin chung đối tượng tham gia vấn 20 3.1.2 Kiến thức phòng chống CRLTI 22 3.2 Thực hành phòng chống CRLTI phụ nữ độ tuổi sinh đẻ xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 28 3.2.1 Loại gia vị mặn thường dùng gia đình 28 3.2.2 Loại muối, bột canh sử dụng có nhãn mác hay khơng 30 3.2.3 Thực hành bảo quản, sử dụng muối, bột canh iot 30 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 DANH MỤC VIẾT TẮT WHO : Tổ chức Y Tế Thế Giới ICCIDD : Hội đồng Quốc tế Kiểm soát Rối loạn Thiếu Iot UNICEF : QuỹNhi đồng Liên Hợp Quốc CRLTI : Các rối loạn thiếu iot MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Iot vi chất dinh dưỡng có tự nhiên cần thiết cho thể Trong thể iot sử dụng để tổng hợp hormone tuyến giáp có nhiều vai trò quan trọng.Thiếu iot gây ảnh hưởng lớn cho sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế nòi giống Một số rối loạn thiếu iot xảy ra: sảy thai, bướu cổ, trí tuệ chậm phát triển, đần độn… Thiếu hụt iot không xảy phạm vi nước, khu vực mà xảy toàn giới Theo báo cáo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2005, tồn giới ước tính gần tỷ người có 284 triệu trẻ em 6-12 tuổi bị thiếu iot Châu Mỹ có tình trạng thiếu iot nhẹ (10,1%), tiếp đến khu vực Tây Thái Bình Dương (24%), Đông Nam Á (40%), châu Phi (43%), Địa Trung Hải (54%) nặng khu vực châu Âu (59,9%) Tỷ lệ bướu cổ toàn cầu 15,8% [7] Việt Nam nước nằm khu vực thiếu iot Năm 1993, kết điều tra Bệnh viện Nội Tiết cho thấy 94% dân số Việt Nam sống vùng thiếu iot có nguy bị rối loạn thiếu iot; tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8-12 tuổi 22,4%, trung niệu 3,2µg/dl.[7] Chương trình Quốc gia phòng chống rối loạn thiếu iot (CRLTI) triển khai toàn quốc từ năm 1993 đến 2005 với tham gia nhiều đơn vị tuyến sở đạt hầu hết mục tiêu mà Chính phủ đề Kết điều tra cho thấy, năm 2005 Việt Nam hồn thành việc tốn CRLTI cấp quốc gia: 92,3% hộ gia đình dùng muối iot đủ tiêu chuẩn phòng bệnh (mức khuyến cáo WHO >90%), tỷ lệ bướu cổ trẻ em 3,6%.[4] Sau năm 2005, Dự án Quốc gia Phòng chống CRLTI chuyển sang hoạt động thường quy ngành y tế, khơng dự án mục tiêu Quốc gia Các đầu tư nhân lực, vật lực cho hoạt động phòng chống CRLTI bị cắt giảm từ cấp Trung ương đến địa phương Mục tiêu trì bền vững thành đạt khơng giữ Trên tồn quốc, độ bao phủ muối iot đủ tiêu chuẩn phòng bệnh giảm từ 92,3% năm 2005 xuống 45,1% năm 2014 Cùng với việc sụt giảm độ bao phủ muối iot toàn quốc, kết điều tra tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8-10 tuổi toàn quốc năm 2013 – 2014 Bệnh viện nội tiết Trung ương là: 9,8%[2],[13] Như cộng đồng lại phải đối đầu với tình trạng thiếu hụt iot hậu Long Khánh xã miền núi nằm phía Tây Nam huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Xã có diện tích 5.644,89 ha, dân số 3383 người chủ yếu đồng bào dân tộc Dao, Tày , Nùng Kinh tế người dân xã dựa vào phát triển nông nghiệp, lâm nghiệplà chủ yếu Các hoạt động địa phương nhằm cải thiện tình trạng thiếuvi chất dinh dưỡng người dân nói chung thiếu iot nói riêng nghèo nàn, hiệu chưa cao chưa bền vững Cũng nhiều vùng miền khác Việt Nam phụ nữ độ tuổi sinh đẻ địa phương đối tượng có nguy cao thiếu iot thường người định công việc nội trợ mua sử dụng muối gia đình Kiến thức, thực hành sử dụng muối iot chế phẩm bổ sung iot đối tượng có ảnh hưởng lớn đến hiệu phòng chống CRLTI thành viên gia đình thân đối tượng nhạy cảm với thiếu iot Vì với mục tiêu tìm hiểu kiến thức, thực hành sử dụng muối iot chế phẩm bổ sung iot phụ nữ độ tuổi sinh đẻ từ đề xuất giải pháp góp phần cải thiện thực trạng địa phương thực đề tài: “Khảo sát kiến thức, thực hành phòng chống rối loạn thiếu iot phụ nữ độ tuổi sinh đẻ xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” Mục đích nghiên cứu Góp phần giảm thiểu CRLTI cho người dân xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học Cung cấp thông tin tài liệu tham khảo cho hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học người học nghiên cứu CRLTI 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất giải pháp góp phần làm giảm thiểu CRLTI địa phương nghiên cứu Bảng 3.4.Kiến thức biện pháp phòng chống CRLTI (n=60) N T T ỷ 5l K h S D ù D ù K h ô n Biểu đồ 3.4: Kiến thức biện pháp phòng chống rối loạn thiếu iot 85 90 Đơn vị: phần trăm 80 70 60 58.3 50 40 30 15 20 10 0 Khẩu phần ăn đa Sử dụng thực Dùng dầu iot tiêm Dùng nước pha iot dạng phẩm bổ sung iot uống Không biết Kiến thức phụ nữ tham gia khảo sát biện pháp phòng chống CRLTI chưa tốt.Biện pháp phụ nữ vấn biết nhiều dùng thực phẩm bổ sung iot (85%) Còn tới 9/60 người (15%) khơng biết biện pháp để phòng chống CRLTI Khơng có người biết dùng dầu iot tiêm uống hay dùng nước pha iot(ngay cán y tế xã không biết), phương pháp khuyến cáo nên áp dụng áp dụng vùng núi cao nơi người dân có nguy cao thiếu iot 3.1.2.4 Nguồn cung cấp thông tin Chúng tìm hiểu người dân nhận thơng tin liên quan đến iot phòng chống CRLTI từ nguồn từ có biện pháp hợp lí để việc truyền thơng cộng đồng vấn đề đạt hiệu cao Kết thể bảng 3.5 Bảng 3.5.Nguồn cung cấp thông tin Đ ài B V ô P a C C N g u n NT nầ T ỷ Biểu đồ 3.5: Nguồn cung cấp thông tin 80 70 Đơn vị: phần trăm 70 65 60 50 40 30 25 23.3 20 10 1.7 0 Đài Báo 20 Vơ tuyến Pano, áp phích Cán y tế Các đoàn thể Nguồn khác xã Đa số đối tượng nhận nguồn cung cấp thông tin từvô tuyến (70%), cán y tế (65%) Thông tin người dân nhận từ nguồn lại chiếm tỷ lệ tương đối thấp đặc biệt khơng có từ nguồn pano, áp phích.Rõ ràng cần tăng cường cơng tác tun truyền cộng đồng phòng chống CRLTI; đa dạng hình thức tun truyền; trọng tun truyền thơng qua pano, áp phích, tờ rơi; huy động đồn thể tích cực tham gia vào hoạt động cách lồng ghép hoạt động đoàn thể (hội phụ nữ, đồn niên…) 3.2.Thực hành phòng chống CRLTI phụ nữ độ tuổi sinh đẻ xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 3.2.1.Loại gia vị mặn thường dùng gia đình Một biện pháp dễ thực đạt hiệu cao để phòng CRLTI sử dụng gia vị mặn có bổ sung iot chế biến thực phẩm hàng ngày Chúng tơi tìm hiểu thực hành gia đình phụ nữ tham gia khảo sát Kết trình bày bảng 3.6 Bảng 3.6.Loại gia vị mặn thường dùng gia đình L o i Mg u B ột N L o C Kh ó ơng T TT T ầ ỷầ ỷ n n l l1 0 3 , Biểu đồ 3.6: Loại gia vị mặn thường dùng gia đình Đơn vị: phần trăm 120 100 100 100 80 60 Có bổ sung iot Không bổ sung iot 40 30 20 0 Muối Bột canh 3.33 Nước mắm 1.7 Khác Kết cho thấyngười dân địa phương có thực hành tốt sử dụng gia vị mặn bổ sung iot 60/60(100%) hộ gia đình người tham gia vấn sử dụng muối có bổ sung iot chế biến thực phẩm ngày 53/60 gia đình sử dụng bột canh bột canh iot.Tuy nhiên muối bột canh iot, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng loại gia vị mặn khác có bổ sung iot thấp (3,33% dùng nước mắm bổ sung iot; 1,7% dùng loại gia vị mặn khác bổ sung iot) Qua tìm hiểu chúng tơi biết quyền địa phương có quy định hộ kinh doanh phải bán muối, bột canh iot đảm bảo chất lượng, không bán muối, bột canh thường Đây lí quan trọng mà thực hành sử dụng gia vị mặn có bổ sung iot người dân địa phương tốt 3.2.2 Loại muối, bột canh sử dụng có nhãn mác hay không Bảng 3.7.Loại muối, bột canh sử dụng có nhãn mác hay khơng L T T o ầ n Ci ó K h K h 100% gia đình người vấn sử dụng muối, bột canh có nhãn mác rõ ràng Nhãn mác giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc, xuất xứ, thành phần sản phẩm, ngồi nhãn mác có hướng dẫn bảo quản sử dụng.Ngồi nhãn mác có có ý nghĩa để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng bá cho hàng hóa để quan chức thực việc kiểm tra, kiểm soát 3.2.3 Thực hành bảo quản, sử dụng muối, bột canh iot Bảng 3.8.Thực hành bảo quản, sử dụng muối, bột canh iot + X a+ T T ầ( ỷ n % N 60 T + T + B + 32 B Dùng muối, bột canh iot + R + 87 D + D Biểu đồ 3.8: Thực hành bảo quản, sử dụng muối, bột canh iot 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 87 60 Cách bảo quản 32 Túi đóng 13.3 3.33 Túi mở Bình, hộp Bình, hộp mở đóng Rang Cách sử dụng Khi nấu Khi nấu xong Đơn vị: phần trăm Thực hành bảo quản, sử dụng muối, bột canh iot hộ gia đinh nghiên cứu chúng tơi chưa tốt.100% hộ gia đình đặt muối, bột canh iot gần bếp để thuận tiện cho việc nấu ăn; số gia đình bảo quản muối iot túi nilon mở chiếm 60%; 87% số gia đình dùng muối, bột canh iot nấu.Theo khuyến cáo chuyên môn để tránh hao hụt iot dùng:muối, bột canh iot nên để lọ có nắp đậy kín túi nilon buộc kín; để lọ, túi đựng muối iot xa bếp, tránh ánh sáng, tránh nguồn nhiệt; nên nêm nấu nêm thêm nấu xong.[4],[12] Mặc dù thực hành dùng gia vị mặn có bổ sung iot hàng ngày người dân tốt thực hành bảo quản sử dụng sản phẩm chưa tốt gây tổn thất iot hạn chế hiệu dùng muối, bột canh iot để phòng chống CRLTI Thực hành bảo quản, dùng muối, bột canh iot người dân nghiên cứu thực hành người dân số nghiên cứu khác Nghiên cứu Võ Thị Ngọc Nga Thừa Thiên, Huế năm 2007cho biết có 87,8% người vấn bảo quản muối iot cách[7] Nghiên cứu Hồng Hữu Đức Phú Giáo, Dầu Tiếng (Bình Dương) năm 2015 thơng báo:tỷ lệ người dân có thực hành sử dụng muối iot 84,2% [3] Trong trình thực đề tài chúng tơi tìm hiểu cơng tác phòng chống CRLTI xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Thực trạng hoạt động địa phương nghèo nàn, chưa thường xuyên Cụ thể: địa bàn xã trạm y tế khơng có pano, ap phich, tờ gấp tuyên truyền vấn đề này; hoạt động truyền thông vấn đề thực qua trò chuyện nhân viên y tế buổi họp bản, qua đài phát chủ yếu diễn vào ngày vi chất dinh dưỡng, ngày toàn dân dùng muối iot Một hoạt động thực đạt hiệu cao địa phương quy định hộ kinh doanh phải bán muối, bột canh iot đảm bảo chất lượng, khơng bán muối, bột canh thường Có lẽ nhờ quy định mà tỷ lệ hộ gia đình dùng muối, bột canh iot đạt tỷ lệ cao Tuy nhiên cơng tác truyền thơng chưa tốt nên kiến thức phòng chống CRLTI thực hành bảo quản, dùng muối, bột canh iot bất cập PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 3.1.Kết luận - Kiến thức thực hành phụ nữ độ tuổi sinh đẻ phòng chống CRLTI xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chưa đầy đủ chưa tốt Kiến thức mà họ nắm vững kiến thức phổ biến(100 % người vấn biết thiếu hụt iot gây bướu cổ; 85% biết dùng thực phẩm bổ sung iot có tác dụng phòng chống CRLTI ) Nhiều kiến thức quan trọng, cần thiếtngười tham gia vấn biết với tỷ lệ thấp (chỉ 6,6% biết thiếu iot gây chậm phát triển trí tuệ; 12% biết trứng, sữa thực phẩm giàu iot ) Các hộ gia đình dùng muối, bột canh iot đạt tỷ lệ cao Tuy nhiên thực hành bảo quản, sử dụng iot gia đình phần lớn chưa tốt: 100% gia đình đặt muối, bột canh iot cạnh bếp; 60% gia đình bảo quản muối, bột canh iot túi nilon mở 3.2 Đề nghị Từ thực tế triển khai đề tài kết điều tra thu được, chúng tơi có số đề nghị sau: - Tăng cường trì hoạt động giám sát kinh doanh muối, bột canh iot hộ kinh doanh - Đẩy mạnh ảnh hưởng kênh thông tin tuyên truyền, nội dung tuyên truyền sâu hơn, cụ thể hơn, trọng nội dung người dân hiểu biết chưa đủ thực hành chưa nghiên cứu rõ Mở rộng đối tượng tuyên truyền,chú ý tuyên truyền cho trẻ em tuổi học, niên Phát huy vai trò đồn, hội việc nâng cao kiến thức, thực hành người dân phòng chống CRLTI Đặc biệt trọng huy động giáo viên mầm non với đặc thù nghề nghiệp có kiến thức, điều kiện tham gia tuyên truyền vận động cộng đồng hoạt động phòng chống CRLTI - Khuyến cáo gia đình quan tâm đến phòng chống rối loạn thiếu iot, phát can thiệp kịp thời can thiệp, đảo bảo sức khỏe an toàn cho phụ nữ mang thai trẻ nhỏ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Y tế,Viện dinh dưỡng (2006), Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, NXB Y học,Hà nội [2] Bệnh viện Nội tiết Trung ương (2013) Báo cáo kết điều tra tình hình sử dụng muối I ốt thu nhận I ốt phụ nữ có nhỏ tuổi năm 2008,2009 – phần [3] Hồng Hữu Dũng (2016), Kiến thức thực hành sử dụng muối I ốt phụ nữ 18 – 49 tuổi huyện Phú Giáo Dầu Tiếng năm 2015.Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương [4] Hà Huy Khôi cộng (2004),“ Dinh dưỡng Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nxb Y học.tr 126-126, tr 267-271 [5].Nguyễn Công Khẩn cộng (2008),Dinh dưỡng cộng đồng An toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, Nxb Giáo dục.tr 175-179 [6] Nguyễn Văn Lành, Phan Quốc Tuấn (2016), Kiến thức, thực hành sử dụng muối I ốt phụ nữ trực tiếp chế biến thức ăn gia đình Hậu Giang, năm 2014 Tạp chí Y tế dự phòng,Tập XXVI (số 8) [7] Võ Thị Ngọc Nga, Nguyễn Đình Sơn, Hà Thế Vinh, Lê Đình Quang Trần Đạo Phong (2014), Nghiên cứu kiến thức, thực hành sử dụng muối Iot chế phẩm có Iot phụ nữ tuổi sinh đẻ Thừa Thiên Huế năm 2007, Tạp chí Y học thực hành, (số 596) 2008 [8] Nghị định phủ số 19/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 1999 việc sản xuất cung ứng muối iot cho người ăn [9] Nguyễn Thị Thắm (2014), Kiến thức-Thực hành yếu tố liên quan đến sử dụng muối i-ốt người dân xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng n, Tạp chí y học dự phòng,(Số ) [10] Phạm Thị Hồng Thái (2012), Nghiên cứu phương pháp phân tích vi lượng Iot đối tượng mơi trường, Luận văn thạc sĩ chun ngành Hóa phân tích, tr.8,9, Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Sư phạm [11] UNICEF (2013),Chương trình phòng chống rối loạn thiếu iot Việt Nam: Bài học khứ khởi động lại chương trình tốt [12] Viện dinh dưỡng – unicef, (2011) Tình hình dinh dưỡng Việt Nam giai đoạn 2009,2010 Một số trang web tham khảo [13].https://vi.wikipedia.org/wiki/iot [14].http://viendingduong.vn.news/vi/ PHIẾU KHẢO SÁT KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG CÁC RỐI LOẠN DO THIẾU IOT CỦA PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI XÃ LONG KHÁNH, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI Xin chào cô (chị)! Để giảm thiểu rối loạn thiếu iot, thực khảo sátphụ nữ độ tuổi sinh đẻ kiến thức, thực hành phòng chống rối loạn thiếu iot Kính mong (chị) dành thời gian để cung cấp ý kiến qua việc trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Ý kiến cô (chị) kênh thông tin quan trọng để đề xuất biện pháp nhằm phòng chống rối loạn thiếu iot địa phương Chúng đảm bảo thông tin phiếu điều tra khảo sát nhằm mục đích nghiên cứu, ngồi khơng có mục đích khác Xin trân trọng cảmơn ! Cơ (chị) vuilòng cho biết ý kiếncủamìnhbằngcáchđiềnvàodấu ( ),đánh dấu “X“ đápán (chị) cholàđúng (cóthể đánh dấu nhiềuđápántrongmột câu) I PHẦN THÔNG TIN CHUNG Họvà tên: Tuổi: Trìnhđộvănhóa Tiểu học Trung học phổ thơng Trung học sở Trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học Nghềnghiệp Nông dân Viên chức Công nhân Khác Dântộc Kinh Tày Dao Khác Điềukiệnkinhtế Hộnghèo Hộcómứcsốngtrungbình Hộcậnnghèo II Khác KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG CÁC RỐI LOẠN DO THIẾU IOT A Phầnkiếnthức Theo cô (chị) hậuquảcủaviệcthiếu iotlà? Bướu cổ Học Đần độn Sảy thai, đẻ non, thai chết lưu Chậm phát triển trí tuệ Các bệnh khác Theo cô (chị), thực phẩm giàu iot là? Thịt Trứng, sữa Hải sản (cá, tôm, biển ) Khác Theo cô (chị), cácthựcphẩmbổ sung iotlà? Muối Nước mắm Bột canh Khác Theo cô (chị),biện pháp phòng chống rối loạn thiếu iot là? Khẩu phần ăn đa dạng, ăn thực phẩm giàu iot Sử dụng thực phẩm bổ sung iot Dùng dầu iot tiêm uống Dùng nước pha iot Không biết Cô (chị) nhận nguồn cung cấp thông tin phòng chống rối loạn thiếu iot từ đâu? Đài Cán y tế Báo Các đoàn thể xã Vơ tuyến Nguồn khác Pano, áp phích, tờ rơi B Phầnthựchành Gia đình (chị) thường sử dụng loại gia vị mặn nào? Muối có iot Nước mắm có iot Muối khơng có iot Bột canh có iot Nước mắm khơng có iot Khác Bộtcanhkhơngcóiot Gia đình (chị) sử dụng loại muối, bột canh iot có nhãn mác hay khơng? Có Khơng nhớ Khơng Gia đình (chị) để muối, bột canh iot vị trí nào? Gần bếp Xa bếp Gia đình (chị) thường đựng muối, bột canh nào? Túi nilon mở Bình, hộp mở Túi nilon buộc kín Bình, hộp đóng Gia đình (chị) thường sử dụng muối, bột canh iot nào? Rang sử dụng Dùng nấu Dùng sau nấu Cảmơnsựhợptáccủa cô (chị)! ... Khảo sát kiến thức phòng chống CRLTI phụ nữ độ tuổi sinh đẻ xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - Khảo sát thực hành phòng chống CRLTI phụ nữ độ tuổi sinh đẻ xã Long Khánh, huyện Bảo Yên,. .. DỤC MẦM NON HOÀNG THỊ HOA KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG CÁC RỐI LOẠN DO THIẾU IOT CỦA PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI XÃ LONG KHÁNH, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... góp phần cải thiện thực trạng địa phương thực đề tài: Khảo sát kiến thức, thực hành phòng chống rối loạn thiếu iot phụ nữ độ tuổi sinh đẻ xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 2 Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát kiến thức, thực hành phòng chống các rối loạn do thiếu iot của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại xã long khánh, huyện bảo yên, tỉnh lào cai , Khảo sát kiến thức, thực hành phòng chống các rối loạn do thiếu iot của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại xã long khánh, huyện bảo yên, tỉnh lào cai

Từ khóa liên quan