Sử dụng các vật liệu thiên nhiên trong tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm non hoa hồng

68 203 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON === === TRẦN THỊ HỒNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ - TUỔI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học mầm non HÀ NỘI - 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON === === TRẦN THỊ HỒNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ - TUỔI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non Người hướng dẫn khoa học:ThS VŨ LONG GIANG HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Thầy, Cô giáo khoa Giáo dục Mầm non, giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng, đặc biệt Thầy Thạc sĩ Vũ Long Giang - người hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi q trình thực hồn thành đề tài Do thời gian có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý Thầy, Cơ bạn để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả khóa luận Trần Thị Hồng LỜI CAM ĐOAN Khóa luận kết cố gắng thân tơi q trình học tập nghiên cứu trường Đại học Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Sử dụng vật liệu thiên nhiên tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ - tuổi trường mầm non Hoa Hồng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc” không trùng lặp với đề tài khác chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả khóa luận Trần Thị Hồng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Quá trình hoạt động tạo hình cho trẻ - tuổi trường mầm non Hoa Hồng - Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc Phạm vi nghiên cứu Sử dụng vật liệu thiên nhiên vào hoạt động tạo hình cho trẻ - tuổi trường Mầm non Hoa Hồng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Đặc điểm tâm, sinh lý hoạt động tạo hình trẻ – tuổi 1.1.1 Đặc điểm sinh lý 1.1.2 Đặc điểm tâm lý 1.1.3 Hoạt động tạo hình trẻ - tuổi 1.2 Vật liệu thiên nhiên với hoạt động tạo hình trẻ - tuổi 12 1.2.1 Khái quát chung vật liệu thiên nhiên hoạt động tạo hình 12 1.2.1.1 Khái niệm vật liệu thiên nhiên tạo hình 12 1.2.1.2 Yêu cầu sử dụng nguyên vật liệu 13 1.2.1.3 Vai trò vật liệu thiên nhiên HĐTH trẻ - tuổi 13 1.2.2 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình từ nguyên vật liệu có sẵn thiên nhiên cho trẻ mẫu giáo - tuổi 15 1.2.3 Hình thức tổ chức hoạt động tạo hình từ ngun vật liệu có sẵn thiên nhiên cho trẻ mẫu giáo - tuổi 16 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ - TUỔI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC 18 2.1 Khái quát trường Mầm non Hoa Hồng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 18 2.2 Nội dung nghiên cứu thực trạng việc sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo - tuổi 19 2.2.1 Khái quát tổ chức nghiên cứu thực trạng 19 2.1.1.1 Mục đích nghiên cứu 20 2.1.1.2 Khách thể nghiên cứu 20 2.2.1.3 Nhiệm vụ nội dung nghiên cứu 20 2.2.1.4 Phương pháp nghiên cứu 20 2.2.2 Quy trình thường dùng để tổ chức hoạt động tạo hình từ vật liệu có sẵn thiên nhiên giáo viên trường mầm non Hoa Hồng 29 2.3 Kết khảo sát thực trạng việc sử dụng nguyên vật liệu có sẵn thiên nhiên vào hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường Mầm non Hoa Hồng 32 2.3.1 Kết khảo sát việc sử dụng nguyên vật liệu có sẵn thiên nhiên vào hoạt động tạo hình phân tích sản phẩm 32 2.3.2 Kết điều tra nhận thức giáo viên trường mầm non Hoa Hồng Phúc Yên - Vĩnh Phúc việc sử dụng nguyên vật liệu có sẵn tự nhiên vào hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáolớn 33 2.4 Một số vấn đề hạn chế việc tổ chức hoạt động tạo hình từ ngun vật liệu có sẵn thiên nhiên cho trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Hoa Hồng 36 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BỊÊN PHÁP CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC SỬ DỤNG CÁC VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN VÀO HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH 38 3.1 Cơ sở đề xuất 38 3.2 Đề xuất số biện pháp 39 3.2.1 Sưu tầm nguyên vật liệu 39 3.2.2 Cho trẻ tiếp xúc với nguyên vật liệu tác phẩm nghệ thuật 39 3.2.3 Tổ chức hoạt động tạo hình với nguyên vật liệu tự nhiên 40 3.2.3.1 Tổ chức hoạt động chung 40 3.2.3.2 Tổ chức hoạt động góc 43 3.2.3.2 Hoạt động trời 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Các quốc gia, tổ chức quốc tế xác định giáo dục mầm non mục tiêu quan trọng giáo dục cho người Giáo dục mầm non viên gạch hệ thống giáo dục, nhân cách trẻ hình thành mạnh mẽ giai đoạn Việc thiếu quan tâm đến giáo dục mầm non bỏ lỡ hội cải tiến triển vọng trẻ Trẻ em tương lai đất nước, việc giáo dục bồi dưỡng lớp măng non trở thành cơng dân tốt với đầy đủ nhân lực, trí lực, để góp phần xây dựng đất nước nhiệm vụ hàng đầu ngành giáo dục toàn thể xã hội Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non có nhiều hoạt động học, tạo hình môn quan trọng trường mầm non Hoạt động tạo hình hoạt động học tập mang tính nghệ thuật, phương tiện quan trọng việc giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực lao động Nó có tác dụng to lớn việc giáo dục, phát triển hình thành nhân cách cho trẻ mầm non, giúp trẻ phát triển chức tâm lý hình thành trẻ tình yêu người, yêu thiên nhiên, yêu sống, yêu đẹp Hình thành trẻ kĩ năng, kĩ sảo, lực quan sát, phát triển trí nhớ, trí tuởng tượng, sáng tạo, phát triển khả tri giác hình dáng cấu trúc, màu sắc đồ vật mắt cách có mục đích Khi tham gia hoạt động tạo hình trẻ tái tạo lại hình tượng đồ vật, hình tượng quen thuộc mà trước trẻ tri giác Ở độ tuổi trẻ có tâm hồn nhạy cảm với giới xung quanh với bao điều lạ, hấp dẫn, trẻ dễ bị hút trước cảnh đẹp, tranh sinh động hay vật ngộ nghĩnh, đáng u… hoạt động tạo hình hoạt động hấp dẫn trẻ mẫu giáo Hiện thực hoạt động tạo hình cho trẻ điều mà tất người mong muốn làm để hoạt động thật đơn giản, tiết kiệm lại đạt hiệu cao Để hoạt động tạo hình có hiệu việc lựa chọn sử dụng hợp lí ngun vật liệu có vai trò quan trọng, ngun vật liệu phong phú khả sáng tạo trẻ phát huy nhiêu Một yếu tố để làm điều tận dụng nguyên vật liệu tự nhiên, sống hàng ngày, gần gũi với trẻ mà trẻ thường xuyên tiếp xúc như: gỗ, thân tre, cành cây, rơm, cây, vỏ sò, vỏ ốc đá, cát, sỏi… Khi cho trẻ tham gia vào tiết học tạo hình từ vật liệu có sẵn tự nhiên, trẻ đuợc tiếp xúc với vật liệu tự nhiên khác nhau, khám phá chúng tạo sản phẩm mà mong muốn, làm cho trẻ thích thú, say mê Từ giúp trẻ gần gũi, thân thiện, hòa hợp với sống thiên nhiên, góp phần giúp trẻ có ý thức tạo đẹp, bảo vệ đẹp, làm cho trình giáo dục đạt hiệu cao Những lý cộng với niềm say mê yêu thích với hoạt động tạo hình trẻ em, tơi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu về: “Sử dụng vật liệu thiên nhiên tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ - tuổi trường mầm non Hoa Hồng” Hy vọng, kết đề tài góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình trẻ mầm non, giúp trẻ phát triển nhận thức thẩm mĩ cách toàn diện Lịch sử nghiên cứu Tổ chức hoạt động tạo hình cho đạt hiệu vấn đề bậc cha mẹ, thầy cô quam tâm, ý Do có nhiều nghiên cứu hoạt động tạo hình lứa tuổi mầm non như: Lê Thanh Thủy, Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB Đại học sư phạm - 2006 Giáo trình “Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non” (NXB Đại học Sư pham 2010) tác giả Nguyễn Quốc Toản Giáo trình giới thiệu khái quát trẻ em khả tạo hình chúng Giáo trình “Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non” tác giả Lê Thanh Thủy biên soạn theo chương trình đào tạo thực khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nội dung giáo trình tập trung tình bày vấn đề: đặc điểm phát triển hoạt động tạo hình trẻ em; vấn đề sở giáo dục học việc tổ chức hoạt động tạo hình trường mầm non; cách thức lập kế hoạch, soạn giáo án thực tổ chức môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non Tác giả Vương Thị Huyền với đề tài “Biện pháp sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường Mầm non Việt Hùng” (Sáng kiến kinh nghiệm, năm 2009) Tuy nhiên chưa có tác giả cơng bố cơng trình khoa học nghiên cứu cụ thể vấn đề sử dụng vật liệu thiên nhiên tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ - tuổi trường mầm non Hoa Hồng Đối tượng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tác động vật liệu thiên nhiên vào hoạt động tạo hình trẻ - tuổi trường Mầm non Hoa Hồng - Phúc Yên Vĩnh Phúc Khách thể nghiên cứu: Quá trình hoạt động tạo hình cho trẻ - tuổi trường mầm non Hoa Hồng - Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc Phạm vi nghiên cứu Sử dụng vật liệu thiên nhiên vào hoạt động tạo hình cho trẻ - tuổi trường Mầm non Hoa Hồng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lí luận biến phế liệu thành đồ chơi đẹp mắt phục vụ cho hoạt động học tập vui chơi trẻ Cũng qua việc cho trẻ tiếp xúc với nguyên vật liệu giúp trẻ biết cách sử dụng nguyên vật liệu cách hợp lý hoạt động tạo hình để tạo sản phẩm mong muốn đồng thời kích thích trẻ tiếp tục sưu tầm nguyên vật liệu ngày nhiều Để thuận tiện cho trẻ, đặt xếp vật liệu góc chơi nghệ thuật cho trẻ thấy rõ lấy dễ dàng để thực hoạt động tạo hình vào lúc trẻ thích Song song với việc cho trẻ tiếp xúc với nguyên vật liệu tạo môi trường nghệ thuật xung quanh trẻ như: bày đồ chơi đẹp, xếp đồ dùng cách hợp lý đẹp mắt, bố trí phòng học ngộ nghĩnh… Mơi trường nghệ thuật tạo cho trẻ cảm giác hứng thú, sung sướng mong muốn hoạt động Đồng thời cho trẻ quan sát, nhận xét tác phẩm nghệ thuật hoạ sĩ, sản phẩm sưu tầm sản phẩm để trẻ thấy giá trị nguyên vật liệu Cơ phân tích cách thể tác phẩm giúp trẻ tưởng tượng từ kích thích sáng tạo trẻ tác phẩm trẻ sau Nhận thấy sau trẻ tiếp xúc với nguyên vật liệu gần gũi quen thuộc khám phá chúng khiến trẻ hứng thú với hoạt động tạo hình 3.2.3 Tổ chức hoạt động tạo hình với nguyên vật liệu tự nhiên 3.2.3.1 Tổ chức hoạt động chung Hiện tiết học tạo hình trẻ, giáo viên chủ yếu sử dụng giấy màu, sáp màu, hồ dán làm nguyên vật liệu Nhận thấy nguyên vật liệu “truyền thống” chưa phát huy tối đa khả sáng tạo trẻ nên mạnh dạn sử dụng nguyên vật liệu sưu tầm trẻ hoạt động Kết trẻ say mê hứng thú Chẳng hạn số tiết học sau: * Sưu tầm nguyên vật liệu thiên nhiên để xếp dán đàn cá Trong tiết học tạo hình “Xếp dán đàn cá bơi” chủ điểm Thế giới động vật chuẩn bị nhiều loại cách cho trẻ sưu tầm như: hồng xiêm, mướp, gấc, dâm bụt; loại hạt ngũ cốc, băng dính hai mặt, kéo, bút màu bìa A4 Cách thực sau: - Cho trẻ quan sát bể cá lọ cá cảnh - Trẻ nhận biết cá nêu rõ phận cá: thân, đầu, đuôi, mắt, vây, vẩy, - Hướng dẫn, gợi mở trẻ sử dụng loại lá, hột hạt để xếp hình cá: Lá hồng xiêm, mít… làm thân cá; mướp, gấc làm cá; sau gắn mắt cho cá hạt đậu đen, đậu đỏ xếp phượng làm vẩy cá - Trẻ thực xếp dán đàn cá bơi Cô giáo gợi mở cho trẻ vẽ thêm môi trường sống cá nước, rong rêu, sỏi đá cho tranh thêm sinh động - Nhận xét đánh giá số đẹp có ý tượng sáng tạo (Hình 1) Hình 1: Tranh “Xếp dán đàn cá bơi” * Trong tiết tạo hình dạy trẻ làm đồ chơi “Gia đình cốc”, tơi chuẩn bị cốc dùng lần, len, giấy báo, khuy áo, giấy nhăn, giấy gói q, bút màu, băng dính, băng dính hai mặt Cách tiến hành: - Cho trẻ hát hát “Cả nhà thương nhau” đến thăm gia đình cốc - Trò chuyện người gia đình đặc điểm người Cô giới thiệu nguyên liệu để làm thành viên gia đình - Hướng dẫn trẻ cách thực làm thành viên gia đình: + Quay ngược cốc nhựa úp xuống bàn + Lấy len cắt giấy báo thành sợi nhỏ gắn lên đáy cốc để làm tóc + Dùng băng dính hai mặt gắn khuy áo làm mắt + Dán thêm giấy xung quanh miệng cốc (phía dưới) để làm áo + Dùng bút vẽ thêm mũi, miệng Bằng cách làm tương tự trẻ sáng tạo để làm nhiều người thân khác gia đình như: ơng, bà, bố, mẹ, chị gái … với đặc điểm riêng theo trí tưởng tượng trẻ (Hình 2) Hình 2: Bé làm “Gia đình cốc” * Trong tiết học “Xếp dán thuyền biển” cho trẻ sưu tầm loại khô, rụng hoạt động trời dạo thăm mang ép phẳng Trẻ sử dụng khô xếp nhiều thuyền tạo thành tranh “Thuyền biển” (Hình 3) Hình 3: Xếp dán thuyền biển Qua hoạt động chung nói tơi củng cố kĩ xếp dán, phát triển trí tưởng tượng cho trẻ đồng thời rèn khéo léo đơi bàn tay, tính kiên trì trẻ 3.2.3.2 Tổ chức hoạt động góc: Tôi trọng cho trẻ sử dụng nguyên liệu đa dạng trẻ hoạt động góc chơi nghệ thuật Tại trẻ thoả sức sáng tạo theo trí tưởng tượng để tự tạo cho đồ chơi Cơ giáo hướng dẫn trẻ tạo đồ chơi theo chủ điểm qua bổ xung nhiều đồ dùng cho hoạt động vui chơi học tập trẻ Cụ thể là: a) Chủ điểm Trường mầm non trẻ làm nhiều mơ hình đồ chơi ngồi trời trường mầm non, tạo người bạn thân thiết từ chai nước, bìa, len… Cách làm búp bê sau: Chuẩn bị nguyên vật liệu: Chai nước lavie, nắp nhựa hộp sữa, dây thun, vải, giấy màu, len, kim chỉ, kéo Cách làm: Bước 1: Làm mặt búp bê nắp hộp: + Cô giúp trẻ buộc sợi dây thun vào mặt sau nắp hộp để gắn vào chai nước + Trẻ vẽ cắt dán mặt búp bê vào mặt trước nắp hộp Bước 2: Làm tóc: Trẻ cắt len báo thành sợi nhỏ, dùng băng dính hai mặt đính vào phía khn mặt búp bê để làm tóc Bước 3: + Trẻ pha màu nước đổ vào chai cho đẹp cắt vải vụn thành váy cho búp bê + Cô giúp trẻ gắn mặt búp bê vào chai nước hoàn thành em búp bê xinh xắn b) Chủ điểm Gia đình: Trẻ làm loại đồ dùng gia đình khác để chơi phân vai, chơi tập làm nội trợ: * Làm bàn ghế: Chuẩn bị nguyên vật liệu: Hộp sữa tươi, hộp bánh đậu xanh, băng dính hai mặt Cách làm: + Trẻ xếp hộp bánh đậu thành ghế tựa, xếp hộp bánh đậu xanh làm ghế đẩu dùng băng dính hai mặt gắn hộp bánh đậu xanh với + Tương tự trẻ xếp hộp bánh đậu xanh dưới, xếp hộp sữa tươi lên làm mặt bàn, gắn băng dính hai mặt * Làm tivi, tủ lạnh: (Hình 5) Chuẩn bị nguyên vật liệu: Hộp sữa tươi, hộp bánh cốm, báo Metro, băng dính hai mặt, hồ dán Cách làm: + Cắt hình tivi, tủ lạnh báo Metro + Dùng băng dính hai mặt hồ dán để dán hình tivi, tủ lạnh lên hộp sữa Hình 5: Bộ bàn ghế, tivi, tủ lạnh c) Trẻ tạo nhiều vật ngộ nghĩnh khác để chơi học chủ điểm Thế giới động vật, chẳng hạn: Làm cua, bướm hạt gấc; Làm kiến hạt nhãn, vỏ trứng; Làm rùa vỏ sò cúc áo; Làm số vật ni gia đình vỏ trứng, hộp nhựa * Làm cua, bướm: (Hình 7) Chuẩn bị nguyên vật liệu: Hạt gấc, xốp màu, kéo dán, kéo Cách làm: + Cho trẻ vẽ thân bướm, cẳng cua, cua lên xốp màu; dùng kéo cắt theo hình vẽ + Cho trẻ gắn cẳng cua, cua vào hạt gấc tạo thành cua nhỏ nhắn + Xếp hai hạt gấc cạnh gắn thân bướm vào hai hạt gấc thành bướm xinh đẹp Hình 7: Con bướm, cua Hình 8: Con rùa * Làm rùa: (Hình 8) Chuẩn bị nguyên vật liệu: Vỏ ngao rửa sạch, cúc áo, hạt đậu đen, keo dán Cách làm: + Gắn cúc áo xung quanh phía vỏ ngao để làm chân + Gắn hạt đậu đen lên vỏ ngao để làm mắt Khi cho trẻ hoạt động tạo hình nhóm chơi tơi khuyến khích trẻ phối hợp bạn để tạo sản phẩm chung Đây kĩ cần thiết tổ chức hoạt động góc cho trẻ Với biện pháp trẻ tạo tranh tường ngộ nghĩnh: Trẻ tự vẽ phác thảo giấy khổ lớn giáo viên giúp đỡ trẻ Sau trẻ thảo luận để lựa chọn nguyên liệu phù hợp để tạo tranh chung Trẻ vui bạn tạo thành sản phẩm mang công sức tất thành viên nhóm 3.2.3.2 Hoạt động ngồi trời: Trong hoạt động trời, trẻ vừa sưu tầm lại vừa chơi với nguyên liệu sưu tầm Khi cho trẻ quan sát dạo vườn trường ý hướng dẫn trẻ cắt tỉa vàng nhặt rụng ép phẳng, nhặt cành khô, vỏ cây… để sử dụng làm nguyên liệu tạo hình trẻ Hoặc thăm quan dạo chơi, cháu thu nhặt nhiều sỏi, đá có hình thù đẹp, ngộ nghĩnh để xếp hình vật dễ thương… Trẻ sưu tầm nhiều nguyên liệu tạo hình hoạt động trời Trẻ hứng thú chơi với nguyên vật liệu tự kiếm như: Nhặt xếp hình, làm trâu đa, làm mèo chuối, gấp máy bay, thả thuyền giấy… KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM Kết luận 1.1 Sử dụng nguyên vật liệu có sẵn thiên nhiên tổ chức hoạt đơng tạo hình cho trẻ - tuổi hình tức dạy lạ đạt hiệu cao Thông qua hoạt động trẻ cảm nhận đẹp thiên nhiên, đẹp sống hàng ngày.Trẻ sử dụng nhiều nguyên vât liệu có sẵn tự nhiên để tạo sản phẩm mà trẻ yêu thích, phù hợp với đề tài Từ trí tưởng tượng óc sáng tạo trẻ phát triển Đây tiền đề đầu tiên, yếu tố cần thiết để giúp trẻ tự tin loại hoạt động khác 1.2 Trong đề tài nghiên cứu này, chúng tơi tìm điểm mạnh hoạt động tạo hình từ nguyên vật liệu có sẵn tự nhiên cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi Không vậy, đề tài buớc đầu khảo sát thực trạng việc sử dụng nguyên vật liệu có sẵn tự nhiên vào hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớn trƣờng mầm non Hoa Hồng- Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc Qua điều tra cho thấy, sở vật chất trường chưa đầy đủ, chưa phong phú, giáo viên chưa phát huy hết vai trò việc kết hợp sử dụng luân phiên hình thức dạy học, phương pháp dạy học Nhà trường giáo viên chưa tạo nhiều điều kiện cho trẻ tham quan, dạo chơi để trẻ tiếp xúc, khám phá vẻ đẹp tự nhiên 1.3 Qua trình nghiên cứu nhận thấy chất lượng việc sử dụng nguyên vật liệu có sẵn thiên nhiên vào hoạt động tạo hình trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non Hoa Hồng đạt mức độ Tuy nhiên hoạt động đem lại hiệu cao việc đa dạng hóa vật liệu, thường xuyên thay đổi hình thức tổ chức hoạt động áp dụng phương pháp vào việc giảng dạy trẻ Khuyến nghị sư phạm - Cùng với việc sử dụng đồ chơi, đồ dùng dạy học nguyên liệu tự nhiên cô trẻ tạo thơng qua hoạt động tạo hình đề nghị cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm nữa, đầu tư trang thiết bị dạy học giúp cô trẻ trường mầm non Việt Hùng bước tiếp cận với công nghệ thông tin, thực chủ đề năm học “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thực ứng dụng công nghệ thông tin đổi nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ” - Mở thêm lớp tập huấn, bồi dưỡng nghệ thuật làm đồ dùng, đồ chơi, nghệ thuật làm biểu diễn rối cho giáo viên mầm non Trên số kinh nghiệm nhằm giúp trẻ phát huy khả sáng tạo, tính tích cực trẻ, giúp trẻ phát triển tồn diện Cuối tơi mong muốn tiếp thu ý kiến đóng góp đồng chí cấp bạn bè đồng nghiệp để đề tài kinh nghiệm thêm phong phú hoàn thiện - Cần làm thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu có sẵn tự nhiên để kích thích hứng thú trẻ cần ý lưu giữ sản phẩm đẹp trẻ để làm đồ dùng dạy học - Thường xuyên bồi dưỡng, trau dồi kiến thức kĩ năng, nâng cao trình độ chun mơn cho mình, nắm vững phương pháp đặc trưng hoạt động tạo hình từ nguyên vật liệu có sẵn thiên nhiên đặc điểm trẻ mẫu giáo lớn để đưa nhiều nội dung giáo dục phùhợp - Ln có thay đổi hình thức tổ chức giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ giáo dục đào tạo, (2009), Chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo Dục [2] Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục mầm non, NXB Đại Học Sư Phạm [3] Lê Thanh Thủy, (2007), Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB Đại Học Sư Phạm [4] Nguyễn Quốc Toản, (2006), Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình, NXB Đại Học Sư Phạm [5] Nguyễn Thị Ánh Tuyết (1989), Giáo dục đẹp cho trẻ thơ, NXB Giáo Dục [6] Nguyễn Ánh Tuyết, (1998), Tâm lý học trẻ em, NXB Giáo Dục [7] Nguyễn Ánh Tuyết, (2007), Giáo dục mầm non - Những vấn đề lí luận vàthực tiễn, NXBGDĐHSP Hà Nội, 2007 PHỤ LỤC Ảnh hoạt động sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên vào hoạt động tạo hình trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Hoa Hồng Hướng dẫn trẻ dán tranh phong cảnh Hướng dẫn trẻ làm tranh phong cảnh từ loại hạt Hướng dẫn trẻ làm tranh phong cảnh từ loại cành, loại hạt Hướng dẫn trẻ làm trâu mít tiết học Trẻ tham gia vào hoạt động tạo hình làm trâu mít Hướng dẫn trẻ làm tôm rơm Sản phẩm trẻ tạo hình làm vật Con trâu mít trẻ tạo ... đề sử dụng vật liệu thiên nhiên tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ - tuổi trường mầm non Hoa Hồng Đối tượng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tác động vật liệu thiên nhiên vào hoạt động. .. VẬN DỤNG CÁC VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ - TUỔI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - PHÚC YÊN VĨNH PHÚC 2.1 Khái quát trường Mầm non Hoa Hồng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Trường. .. việc sử dụng vật liệu thiên nhiên tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non - tuổi trừờng mầm non Hoa Hồng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Chương 3: Đề xuất thực nghiệm số hình thức tổ chức cho trẻ mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng các vật liệu thiên nhiên trong tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm non hoa hồng , Sử dụng các vật liệu thiên nhiên trong tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm non hoa hồng

Từ khóa liên quan