Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ tại trường mầm non bắc sơn, thành phố tam điệp, tỉnh ninh bình

56 73 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON =====o0o===== TẠ THỊ TRANG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non HÀ NỘI - 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON =====o0o===== TẠ THỊ TRANG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non Người hướng dẫn khoa học ThS LƯU THỊ UYÊN HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, người truyền cho kiến thức niềm say mê từ giảng đường Đại học để tơi thực khóa luận Để hồn thành khóa luận này, tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo khoa Sinh - KTNN, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình giúp đỡ tơi suốt khóa học Đặc biệt tơi dành lời cảm ơn sâu sắc với hướng dẫn nhiệt tình ThS Lưu Thị Uyên - giảng viên hướng dẫn trực tiếp tơi thực khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới trường Mầm non Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi tiến hành việc nghiên cứu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu bạn bè, đặc biệt gia đình người thân ln ủng hộ, động viên để tơi có đủ điều kiện, thời gian hồn thành khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao, khó khăn tư liệu, lực nghiên cứu thân…nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Người thực Tạ Thị Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Ths Lưu Thị Uyên Các số liệu kết nghiên cứu sử dụng khóa luận trung thực, xác chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Người thực Tạ Thị Trang DANH MỤC VIẾT TẮT SP GDMN Sư phạm Giáo dục mầm non SPMN Sư phạm mầm non VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm UBND Ủy ban nhân dân THCS Trung học sở CBQL Cán quản lý SL Số lượng TT Trung tâm KSK Khám sức khỏe CLGD Chất lượng giáo dục STT Số thứ tự MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1.Tầm quan trọng dinh dưỡng trẻ em 1.1.1 Tầm quan trọng dinh dưỡng trẻ em 1.1.2 Các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu thể 1.2.Dinh dưỡng cho trẻ mầm non 1.2.1.Đặc điểm dinh dưỡng lứa tuổi mầm non 1.2.2.Dinh dưỡng hợp lí cho trẻ mầm non 1.3.Quy định chế độ dinh dưỡng cho trẻ trường mầm non 10 1.4 Khái quát khu vực nghiên cứu đề tài 12 1.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 12 1.4.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp 13 1.4.3 Hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ em địa phương 13 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1.Đối tượng nghiên cứu 15 2.2.Nội dung 15 2.3.Phương pháp nghiên cứu 15 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 16 3.1 Trường mầm non Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 16 3.1.1 Đặc điểm chung 16 3.1.2.Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường 17 3.1.3.Quy mô trường mầm non Bắc Sơn năm học 2017 - 2018 18 3.2.Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trường mầm non Bắc Sơn 19 3.2.1 Tổ chức ăn bán trú cho trẻ 19 3.2.2 Thực đơn phần trẻ 21 3.2.3 Kết đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 27 3.3.Chăm sóc bữa ăn cho trẻ trường mầm non Bắc Sơn 30 3.3.1.Thực phẩm nguồn nước 30 3.3.2.Nhà bếp trình nấu ăn 31 3.3.3.Tổ chức bữa ăn cho trẻ 34 3.4 Hoạt động nâng cao lực chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ giáo viên, nhân viên 37 3.5.Phối hợp nhà trường gia đình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ 38 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thành tích chất lượng giáo dục trường mầm non Bắc Sơn 16 Bảng 3.2a Đội ngũ giáo viên, nhân viên (năm học 2017 - 2018) 17 Bảng 3.2b Đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng (năm học 2017 - 2018) 17 Bảng 3.3 Quy mô trường mầm non Bắc Sơn năm học 2017 - 2018 19 Bảng 3.4a Tỷ lệ trẻ ăn bán trú mức ăn trường 19 Bảng 3.4b Chế độ ăn trẻ trường 19 Bảng 3.5 Một số thực đơn trường mầm non Bắc Sơn thực 22 Bảng 3.6 Kết phân tích phần trẻ trường 24 Bảng 3.7a Kết đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 28 Bảng 3.7b Kết đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 29 Bảng 3.8 Thực phẩm nguồn nước sử dụng cho trẻ 30 Bảng 3.9 Hoạt động nâng cao lực chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ 37 Bảng 3.10 Hoạt động phối hợp nhà trường gia đình 38 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp [2] Điều lệ trường Mầm non quy định: nội dung giáo dục mầm non phải hài hoà ni dưỡng, chăm sóc giáo dục; Việc ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tiến hành thơng qua hoạt động theo quy định chương trình giáo dục mầm non; Trong hoạt động ni dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn [3] Điều 35 - Điều lệ trường mầm non quy định nhiệm vụ giáo viên mầm non thực công tác ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non; Xây dựng mơi trường giáo dục, tổ chức hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Chịu trách nhiệm chất lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tun truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ [3] Việc đảm bảo chế độ chăm sóc, ni dưỡng hợp lý vơ quan trọng với sức khỏe trẻ độ tuổi mầm non Trẻ em ni dưỡng chăm sóc tốt thể phát triển khoẻ mạnh có sức đề kháng tốt, mắc bệnh mắc bệnh nhẹ điều trị mau khỏi Cùng với gia đình, trường mầm non có vai trò quan trọng việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho biết thực trạng hoạt động nuôi dưỡng trẻ nhiều trường mầm non chưa đảm bảo yêu cầu; sở vật chất, trình độ chun mơn nghiệp vụ cán bộ, giáo viên nhân viên cấp dưỡng hạn chế; hầu hết trường khó khăn cơng tác lập kế hoạch, tính phần dinh dưỡng, chế biến ăn, chọn mua thực phẩm, Tủ lạnh Các loại thùng Inox to, nhỡ đựng Bếp gas, tủ cơm gas thức ăn chín Các loại xoong to, nhỡ, nhỏ Bộ lưu mẫu thực phẩm chín nhơm Inox Bảng báo ăn Máy xay thịt Inox Bảng tài cơng khai Bàn chia ăn Inox Bảng thực đơn Các loại rổ, rá Inox nhôm Kho nhập thực phẩm - Khu nhà bếp có hệ thống thơng gió đảm bảo thơng thống - Hệ thống cung cấp nước bố trí khoa học, phục vụ cho sơ chế thực phẩm, nấu ăn, vệ sinh… - Hệ thống cống rãnh thoát nước tốt, đảm bảo vệ sinh - Hệ thống thu gom chất thải bố trí hợp lí: rác thu gom vào thùng đựng có nắp đậy kín vận chuyển hàng ngày cán môi trường phường thực - Có 01 phòng riêng biệt, thiết kế hợp lý để nhân viên thay trang phục bảo hộ lao động trước vào làm việc 2) Thực nội quy bếp ăn Nhà trường quy định nghiêm ngặt nội quy bếp ăn, q trình quan sát đánh giá chúng tơi nhận thấy sau:  Nhân viên nhà bếp - Khi làm việcmặc trang phục theo quy định, có trang, mũ chụp tóc, móng tay cắt ngắn; - Thực rửa tay quy trình vệ sinh: 34 o Rửa tay sau vệ sinh, tiếp xúc với thực phẩm sống, chạm tay vào rác, sau lần nghỉ o Rửa tay trước chế biến, tiếp xúc với thực phẩm, chia thức ăn cho trẻ - Không ăn uống, nói chuyện ồn làm việc - Khơng khạc, nhổ khu vực nấu nướng  Quy trình chế biến - Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bếp ăn chiều, tuyệt đối không xáo trộn khu vực tiếp nhận thực phẩm - khu vực sơ chế thực phẩm - khu vực chế biến thực phẩm với khu vực chia suất ăn - phòng ăn trẻ - Nguồn nước sử dụng bếp đáp ứng số lượng chất lượng - Sơ chế cẩn thận thực phẩm sống Khơng chế biến thực phẩm đất Có đủ dụng cụ dùng riêng cho chế biến thực phẩm sống chín - Thức ăn đun nấu kĩ, đảm bảo thực phẩm chín kĩ, khơng để trẻ ăn tái - Thức ăn chế biến xong bảo quản che đậy cẩn thận, có kệ kê cao - Đảm bảo vệ sinh khâu chia thức ăn (không chia thức ăn tay) - Có lưu mẫu thức ăn ngày theo quy định - Dụng cụ chế biến thực phẩm, đồ dùng phục vụ ăn uống trẻ dùng xong rửa (bằng chất tẩy rửa phép sử dụng sinh hoạt chế biến thực phẩm) bảo quản nơi khô - Khu vực bếp vệ sinh thường xuyên, đảm bảo sẽ, gọn gàng Lịch vệ sinh nhà bếp Thứ NỘI DUNG Luộc bát, đĩa, thìa Tổng vệ sinh nhà bếp Tổng vệ sinh mơi trường xung quanh Luộc bát, đĩa, thìa Tổng vệ sinh đồ nhà bếp Tổng vệ sinh nhà bếp - Môi trường xung quanh 3.3.3 Tổ chức bữa ăn cho trẻ Từ năm học 2017 - 2018, trường mầm non Bắc Sơn quán triệt việc thực hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Qua quan sát nhận thấy trẻ hào hứng với bữa ăn quan tâm đến ăn trẻ ăn có ý thức tìm hiểu giá trị dinh dưỡng bữa ăn Tiến trình thực chăm sóc bữa ăn cho trẻ sau: 1) Chuẩn bị trước ăn - Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt trước ăn - Hướng dẫn trẻ kê ghế vào bàn ăn, bố trí - trẻ ngồi bàn, xếp trẻ ăn yếu ngồi vào bàn, có lối quanh bàn dễ dàng - Mời tổ trực nhật lên chia thìa, đĩa khăn cho bàn 2) Giới thiệu ăn cho trẻ - Cô chuẩn bị sẵn cơm, canh, thức ăn mặn bàn chia cơm - Cô mở vung nồi thức ăn giới thiệu ăn trẻ chuẩn bị ăn - Cơ hỏi trẻ chất dinh dưỡng ăn 3) Chia suất ăn cho trẻ - Bước 1: Cô xếp bát bàn chia thức ăn Cô ước lượng số thức ăn chia thức ăn bát trẻ Khi chia xong thức ăn cô múc cơm xoong vào bát cho trẻ, cho lượng cơm 1/2 bát nhà trẻ 2/3 bát mẫu giáo - Bước 2: Cô mời trẻ trực nhật lên chia cơm đến bàn cho bạn - Bước 3: Cô mời trẻ ăn cơm, chúc trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất khơng để cơm rơi ngồi Trẻ mời cô bạn ăn cơm + Trong lúc trẻ ăn, cô bao quát nhắc nhở trẻ ăn khơng nói chuyện, khơng làm rơi vãi cơm Cơ tạo động viên, khuyến khích trẻ ăn hết suất; lưu ý với trẻ ăn chậm, ăn yếu, lười ăn; chăm sóc, quan tâm trẻ đến lớp, trẻ yếu ốm dậy Đối với trẻ xúc cơm chưa thạo, ăn chậm biếng ăn, cô giúp trẻ xúc động trẻ ăn nhanh + Nếu thấy trẻ ăn kém, tìm hiểu ngun nhân, báo cho nhà bếp, sở y tế hay cha mẹ biết để chủ động chăm sóc trẻ tốt + Trong bữa ăn, cô phải quan sát xem hơm trẻ có hứng thú hay không để thông báo nhà bếp thay đổi 4) Khi trẻ ăn xong - Hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa, ghế vào nơi quy định; - Nhắc trẻ uống nước, lau miệng, lau tay, vệ sinh (nếu trẻ có nhu cầu) 3.4 Hoạt động nâng cao lực chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ giáo viên, nhân viên Con người nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục Muốn nâng cao chất lượng giáo dục phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên Chúng tiến hành khảo sát 42 người gồm CBQL giáo viên số hoạt động nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ Kết sau: Bảng 3.9 Hoạt động nâng cao lực chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ (Mức độ: - Không bao giờ; 2- Hiếm khi; - Thỉnh thoảng; - Thường xuyên; - Rất thường xuyên) STT Hoạt động Kết (% chọn) 31,0 69,0 19,0 73,8 7,2 7,2 14,3 4,7 16,7 66,6 16,7 19,0 50,0 31,0 2,3 7,2 73,8 Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn ni dưỡng trẻ Tham gia lớp tập huấn chuyên đề, hội thảo (chăm sóc, ni dưỡng trẻ, VSATTP) Tham gia lớp tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng 73,8 phần Mời báo cáo viên trường giảng Tham quan, học tập sở GDMN tiên tiến Tổ chức thi Cấp dưỡng giỏi 16,7 Kết khảo sát cho thấy hoạt động nhằm mục đích nâng cao lực chun mơn, nghiệp vụ chăm sóc, ni dưỡng trẻ không thực thường xuyên; Mặc dù nhà trường đạo giáo viên thực nghiêm túc xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, song có tới 1/3 giáo viên thực tự bồi dưỡng kiến thức, kĩ chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ 3.5 Phối hợp nhà trường gia đình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ Bữa ăn bán trú trẻ trường mần non mối quan tâm hàng đầu cha mẹ trẻ, ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển mặt trẻ Vì vậy, Nhà trường cần tạo cho cha mẹ trẻ yên tâm, tin tưởng phối hợp để chăm sóc, ni dưỡng trẻ Khảo sát phối hợp trường mầm non Bắc Sơn gia đình việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ, tiến hành trưng cầu ý kiến 12 giáo viên, nhân viên 20 phụ huynh Kết sau: Bảng 3.10 Hoạt động phối hợp nhà trường gia đình (Mức độ: - Khơng bao giờ; 2- Hiếm khi; - Thỉnh thoảng; - Thường xuyên; - Rất thường xuyên) STT Hoạt động Tổ chức cho phụ huynh nghe báo cáo tọa đàm dinh dưỡng Kết (% chọn) 10,0 55,0 35,0 Trao đổi nuôi dưỡng trẻ phiên họp phụ huynh Phát tờ rơi/tài liệu liên quan đến chăm sóc dinh dưỡng Đại diện phụ huynh giám sát xuất nhập thực phẩm 5,0 10,0 17,5 82,5 65,0 20,0 5,0 30,0 65,0 Tổ chức cho phụ huynh tham quan họat động bé tập làm nội 10,0 90,0 17,5 77,5 5,0 70,0 25,0 5,0 25,0 37,5 32,5 trợ Tổ chức cho phụ huynh tham quan bếp ăn, ăn trẻ Tổ chức hội thi nấu ăn cho trẻ có tham gia phụ huynh Khảo sát hài lòng phụ huynh với chăm sóc dinh dưỡng 5,0 cho trẻ nhà trường Kết trưng cầu ý kiến cho thấy: - Các hoạt động nhà trường phối hợp thường xuyên với cha mẹ trẻ: (1) Trao đổi nuôi dưỡng trẻ phiên họp phụ huynh; (2) Đại diện phụ huynh giám sát xuất nhập thực phẩm - Việc đo mức độ hài lòng phụ huynh nhà trường kênh phản hồi quan trọng để nhà trường đổi mới, nâng cao hiệu chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Tuy nhà trường không thực khảo sát thường xuyên - Các hoạt động: Phát tờ rơi/tài liệu liên quan đến chăm sóc dinh dưỡng; Tổ chức cho phụ huynh tham quan họat động bé tập làm nội trợ; Tổ chức cho phụ huynh tham quan bếp ăn, ăn trẻ triển khai KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN 1) Hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ trường mầm non Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình tốt 100% trẻ đến trường nuôi ăn bán trú; phần đáp ứng nhu cầu trẻ với mức đóng góp gia đình chấp nhận được; bữa ăn trẻ đảm bảo VSATTP nhờ kiểm soát chặt chẽ nguồn nước đầu vào thực phẩm, kiểm sốt quy trình chế biến, bảo quản, phân chia thức ăn tổ chức bữa ăn cho trẻ 2) Tình trạng dinh dưỡng trẻ đảm bảo, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp nhiều so với bình quân tỉnh Sức khỏe trẻ hầu hết xếp loại tốt 3) Nhiều hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ đổi mới, hướng đến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 4) Các thành tố cấu thành chất lượng chăm sóc dinh dưỡng trẻ trường mầm non Bắc Sơn có tác động tích cực: - Nhà trường có bề dày thành tích kiểm định chất lượng - đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Cấp độ - Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trườngnhiệt tình, u nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao; 100% đạt trình độ chuẩn chuẩn; Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng100% có trình độ chun mơn nấu ăn sư phạm mầm non; 5) Mặc dù vậy, q trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trường số bất cập: thực đơn chưa phong phú, thiếu trầm trọng chín, bữa phụ đơn điệu; trình xây dựng phần chưa cập nhật quy định quan quản lí dẫn tới đánh giá chưa xác mức dộ đáp ứng phần; phối hợp nhà trường với cha mẹ trẻ chưa thật tích cực, đặc biệt khảo sát hài lòng cha mẹ trẻ ĐỀ NGHỊ 1) Không chịu trách nhiệm chăm sóc bữa ăn cho trẻ trường, Nhà trường phải cơng khai thực đơn, phần ngày để giúp phụ huynh lựa chọn, phân phối thức ăn cho trẻ nhà, hạn chế trùng lặp thực phẩm, ăn Vì vậy, nhà trường cần gấp rút cập nhật quy định để phần công khai đến phụ huynh tạo nên yên tâm, tin tưởng 2) Nhà trường nên chủ động phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ để thống yêu cầu - nội dung - phương pháp chăm sóc ni dưỡng trẻ, qua giảm nhẹ gánh nặng cho giáo viên nâng cao hiệu chăm sóc ni dưỡng trẻ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục đào tạo (2008 ), Tài liệu tập huấn chuyên đề Nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Giáo dục - Đào tạo Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số: 17 /2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Bộ Giáo dục - Đào tạo (2015), Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT, Quyết định ban hành điều lệ trường mầm non Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015 Bộ Giáo dục - Đào tạo Số 28/2016/TT-BGDĐT, Thông tư sửa đổi, bổ sung số nội dung Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục - Đào tạo Số 777/QĐ - BGDĐT, ngày 14/3/2017 Quyết định việc đính thơng tư số 28/2016/TT -BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Triệu Thị Hằng (2016), Quản lí hoạt động chăm sóc, ni dưỡng trẻ trường mầm non Hoa Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội bối cảnh Luận văn thạc sĩ quản lí giáo dục Lê Thị Mai Hoa, Trần Văn Dần ( 2008 ), Giáo trình vệ sinh dinh dưỡng, Nxb Giáo dục, Hà Nội Lê Thị Mai Hoa (2013), Giáo trình dinh dưỡng trẻ em tuổi nhà trẻ mẫu giáo, Nxb Đại học Sư phạm Nguyễn Minh Hiền (2014).Xây dựng phần cân đối hợp lý cho trẻ trường mầm non Tạp chí Giáo dục Mầm non.- Số 1/2014.- Tr.: 32 - 33 10 Thủ tướng Chính phủ (2017), Chỉ thị số 46/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ tăng cường dinh dưỡng tình hình 11 Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ mơn Dinh Dưỡng an tồn thực phẩm (2004).Dinh dưỡng an toàn thực phẩm, Nxb Y học 2004 12 Trường mầm non Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (2017), Kế hoạch thực nhiệm vụ tổ chuyên môn nuôi dưỡng năm học 2017 - 2018 13 UBND tỉnh Ninh Bình (2018), Số 14/KH - UBND Kế hoạch tăng cường dinh dững tình hình địa bàn tỉnh Ninh Bình 14 Viện dinh dưỡng (2013), Bảng phân loại tình trạng dinh dưỡng 15 http://viendinhduong.vn/ - Trang web Viện Dinh dưỡngQuốc gia 16 http://ninhbinh.edu.vn/ - Trang web Sở Giáo dục - Đào tạo Ninh Bình PHỤ LỤC Một số hình Khu nhà bếp ảnh Giờ ăn trẻ Máy lọc nước bình nước Khn viên nhà trường ... Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ trường mầm non Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Mục tiêu nghiêncứu Góp phần nâng cao hiệu hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ trường mầm. .. nghiên cứu: Hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ mầm non - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trường mầm non Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 2.2 Nội... viên mầm non cơng tác ni dưỡng trẻ mầm non - Đóng góp dẫn liệu thực trạng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non  Ý nghĩa thực tiễn - Đánh giá thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ trường mầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ tại trường mầm non bắc sơn, thành phố tam điệp, tỉnh ninh bình , Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng trẻ tại trường mầm non bắc sơn, thành phố tam điệp, tỉnh ninh bình

Từ khóa liên quan