Bao cao thc hanh mon d ung dan bai

4 21 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:24

DÀN BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐỒ UỐNG Bìa Bìa lót Danh sách bảng phân cơng nhóm Lời cảm ơn Nhận xét giáo viên Lời mở đầu Mục lục Mục lục hình Mục lục bảng BÀI 1: SẢN XUẤT RƯỢU CHƯNG CẤT 1.1 Tổng quan nguyên liệu (Phải ghi tên tài liệu tham khảo) 1.1.1 Gạo tẻ  Mô tả  Nguồn gốc  Tính chất (đối với quy trình này) 1.1.2 Nấm men  Mơ tả  Nguồn gốc  Tính chất (đối với quy trình này) 1.1.3 Nước ( Làm kĩ phần mô tả vs nguồn gốc)  Mơ tả  Nguồn gốc  Tính chất (đối với quy trình này) Nếu có thêm ngun liệu thêm mục vào tiếp nhé!! 1.2 Quy trình sản xuất 1.2.1 Sơ đồ quy trình 1.2.2 Thuyết minh quy trình ( LƯU Ý: BÀI NÀY CẦN THUYẾT MINH VỀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY CHƯNG CẤT)  Mục đích  Mơ tả cách làm  Phân tích biến đổi (Nếu có) 1.3 Kết thí nghiệm  Bảng thống kê khối lượng nguyên liệu  Bảng số liệu cho cơng đoạn thành phẩm  Phân tích, biện luận 1.4 Các phương pháp kiểm tra (trong suốt công đoạn lúc thực hiện) 1.4.1 Phương pháp (vd: phương pháp đo độ Brix)  Nguyên lý  Ưu, nhược điểm phương pháp kiểm tra 1.5 Kết luận - Nhận xét kết thu nhận - Ưu nhược điểm quy trình (vd: ưu nhược điểm biện pháp sử dụng - công đoạn tồn quy trình được) Nêu giải pháp, kiến nghị có ý nghĩa thực tế BÀI 2: SẢN XUẤT BIA 2.1 Tổng quan nguyên liệu (Phải ghi tên có tài liệu tham khảo) 2.1.1 Malt đại mạch    Mô tả Nguồn gốc Tính chất (đối với quy trình này) 2.1.2 Nấm men  Mơ tả  Nguồn gốc  Tính chất (đối với quy trình này) 2.1.3 Hoa bulon  2.1.4  Mơ tả  Nguồn gốc  Tính chất(đối với quy trình này) Nước Mơ tả, Nguồn gốc: ghi”theo mục 1.1.3 trình bày phần trên”  Tính chất(đối với quy trình này) Nếu có thêm ngun liệu thêm mục vào tiếp nhé!! 2.2 Quy trình sản xuất 2.2.1 Sơ đồ quy trình 2.2.2 Thuyết minh quy trình Mục đích Mơ tả cách làm Nêu Phân tích biến đổi (Nếu có) 2.3 Kết thí nghiệm  Bảng thống kê khối lượng nguyên liệu  Bảng số liệu cho cơng đoạn thành phẩm  Phân tích, biện luận 2.4 Các phương pháp kiểm tra (trong suốt công đoạn lúc thực hiện)    2.4.1 Phương pháp (vd: phương pháp đo độ Brix)  Nguyên lý  Ưu, nhược điểm phương pháp kiểm tra 2.4.2 Phương pháp (vd: phương pháp đo độ cồn)  Nguyên lý  Ưu, nhược điểm phương pháp kiểm tra 2.5 Kết luận - Nhận xét kết thu nhận - Ưu nhược điểm quy trình (vd: ưu nhược điểm biện pháp sử dụng - cơng đoạn ồn quy trình được) Nêu giải pháp, kiến nghị có ý nghĩa thực tế BÀI 3: SẢN XUẤT CỒN 3.1 Tổng quan nguyên liệu (Phải ghi tên có tài liệu tham khảo) 3.1.1 Gạo    Mơ tả Nguồn gốc Tính chất (đối với quy trình này) 3.1.2 Nấm men  Mô tả  Nguồn gốc  Tính chất (đối với quy trình này) 3.1.3 Syrup  3.1.4  Mơ tả  Nguồn gốc  Tính chất(đối với quy trình này) Nước Mơ tả, Nguồn gốc: ghi”theo mục 1.1.3 trình bày phần trên”  Tính chất(đối với quy trình này) Nếu có thêm ngun liệu thêm mục vào tiếp nhé!! 3.2 Quy trình sản xuất 3.2.1 Sơ đồ quy trình 3.2.2 Thuyết minh quy trình Mục đích Mơ tả cách làm Nêu Phân tích biến đổi (Nếu có) 3.3 Kết thí nghiệm  Bảng thống kê khối lượng nguyên liệu    Bảng số liệu cho công đoạn thành phẩm Phân tích, biện luận 3.4 Các phương pháp kiểm tra (trong suốt công đoạn lúc thực hiện) 3.4.1 Phương pháp (vd: phương pháp đo độ Brix)  Nguyên lý  Ưu, nhược điểm phương pháp kiểm tra 3.4.2 Phương pháp (vd: phương pháp đo độ cồn)  Nguyên lý  Ưu, nhược điểm phương pháp kiểm tra 3.5 Kết luận - Nhận xét kết thu nhận - Ưu nhược điểm quy trình (vd: ưu nhược điểm biện pháp sử dụng cơng đoạn ồn quy trình được) - Nêu giải pháp, kiến nghị có ý nghĩa thực tế   TÀI LIỆU THAM KHẢO NẾU CĨ HÌNH ẢNH THÌ CHÈN TRỰC TIẾP VÀO BÀI CÁCH ĐÁNH TÊN HÌNH VÀ TÊN BẢNG NHƯ SAU: Vd Hình ghi Hình 1.1, 1.2,… tên hìn Ghi phía hình Vd Bảng ghi Bảng 2.1, 2.2,… tên bảng Ghi phía bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thc hanh mon d ung dan bai, Bao cao thc hanh mon d ung dan bai