2 nganh cong nghe ky thuat hoa hoc nam 2

9 24 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:23

NGÀNH CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT HĨA HỌC NĂM 2016 Sau tốt nghiệp, Kỹ sư Cơng nghệ Kỹ thuật Hóa học có được: Kiến thức 1.1 Kiến thức chung - Kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức sở ngành Cơng nghệ Kỹ thuật Hóa học; - Tiếng Anh đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu - Tin học ứng dụng đạt trình độ theo tiêu chuẩn quốc tế MOS - Kiến thức đạt chuẩn chứng Auto CAD; - Kiến thức đạt chuẩn kỹ thuật tính tốn thiết kế thiết bị cơng nghệ hóa học; - Kiến thức đạt chuẩn trình thiết bị cơng nghệ hóa học nâng cao 1.2 Kiến thức chuyên ngành 1.2.1 Kiến thức chuyên ngành Cơng nghệ Hóa Vơ – Điện hóa - Kiến thức công nghệ sản xuất sản phẩm: loại phân bón hóa học; loại muối khống, hóa chất vơ cơ bản; chế biến khống sản; trình mạ; trình điện phân; phương pháp bảo vệ kim loại ; - Kiến thức để đọc hiểu vẽ sơ đồ dây chuyền công nghệ, vẽ chi tiết thiết bị; - Kiến thức cấu tạo thiết bị sử dụng dây chuyền sản xuất sản phẩm thuộc chuyên ngành Cơng nghệ Hóa Vơ – Điện hóa; - Kiến thức nguyên lý làm việc thiết bị dây chuyền sản xuất sản phẩm thuộc chuyên ngành Cơng nghệ Hóa Vơ – Điện hóa; - Kiến thức cải tạo, khắc phục hạn chế đưa sáng kiến cho thiết bị, dây chuyền, công nghệ sản xuất sản phẩm Công nghệ Hóa Vơ – Điện hóa; - Kiến thức quản lý trình sản xuất; - Kiến thức nguyên liệu, phối liệu, sản phẩm công nghệ sản xuất sản phẩm Cơng nghệ Hóa Vơ – Điện hóa; - Kiến thức hiểu biết mục tiêu, yêu cầu vị trí việc làm chuyên ngành Cơng nghệ Hóa Vơ – Điện hóa; - Kiến thức chun mơn rộng để thích ứng tốt với vị trí cơng việc phù hợp chun ngành học; - Khả áp dụng kiến thức chuyên môn công nghệ để triển khai vận hành hệ thống thiết bị trình sản xuất sản phẩm Cơng nghệ Hóa Vơ – Điện hóa; - Kiến thức Kỹ thuật Mạ điện nâng cao đạt chuẩn chứng 1.2.2 Chun ngành Cơng nghệ Hóa Hữu – Hóa dầu - Kiến thức mục tiêu, yêu cầu vị trí việc làm chuyên ngành Cơng nghệ Hóa hữu – Hóa dầu; - Kiến thức sản phẩm hóa dầu, sản phẩm dầu mỏ; - Kiến thức nguyên, vật liệu cho chế biến khí, dầu, sản xuất sơn, chất tẩy rửa tổng hợp, giấy, - Kiến thức cấu tạo thiết bị dây chuyền cơng nghệ chế biến khí, chế biến dầu, sản xuất sơn, cơng nghệ chất tẩy rửa tổng hợp, công nghệ sản xuất giấy; - Kiến thức nguyên lý hoạt động dây chuyền cơng nghệ chế biến khí, chế biến dầu, sản xuất sơn, công nghệ chất tẩy rửa tổng hợp ; - Kiến thức đánh giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm khí, dầu, hóa dầu, sơn, giấy ; - Kiến thức chun mơn rộng để thích ứng tốt với vị trí cơng việc phù hợp chun ngành Cơng nghệ Hóa Hữu – Hóa dầu; - Kiến thức tính tốn, thiết kế số thiết bị dây chuyền cơng nghệ chế biến khí, chế biến dầu, sản xuất sơn, công nghệ chất tẩy rửa tổng hợp, giấy ; - Khả áp dụng kiến thức chuyên môn công nghệ để triển khai vận hành hệ thống thiết bị trình sản xuất sản phẩm hữu cơ, hóa dầu; - Khả nghiên cứu, phát triển sản phẩm chun ngành Cơng nghệ Hóa Hữu – Hóa dầu như: Vật liệu compozit, sản phẩm hóa dầu ; - Kiến thức Kỹ thuật gia công sản phẩm nhựa đạt chuẩn chứng 1.2.3 Chuyên ngành Công nghệ Vật liệu Silicat - Kiến thức mục tiêu, yêu cầu vị trí việc làm chuyên ngành Công nghệ Vật liệu Silicat; - Khả áp dụng kiến thức khoa học Toán học, vật lý, học kiến thức sở ngành như: Q trình thiết bị cơng nghệ hóa học, Hóa học vật liệu để tìm hiểu nguyên lý hệ thống thiết bị, trình sản xuất sản phẩm Công nghệ Vật liệu Silicat; - Kiến thức chuyên mơn rộng để thích ứng tốt với vị trí cơng việc phù hợp chun ngành Cơng nghệ Vật liệu Silicat; - Kiến thức quy trình sản xuất sản phẩm lĩnh vực Công nghệ Vật liệu Silicat; - Kiến thức nguyên vật liệu, sản phẩm công nghệ sản xuất lĩnh vực cơng nghệ vật liệu silicat vật liệu kết dính, vật liệu gốm, vật liệu thủy tinh, vật liệu chịu lửa; - Kiến thức để tính tốn, thiết kế máy, thiết bị, lò sấy-nung vật liệu silicat, quy trình sản xuất vật liệu kết dính, vật liệu gốm, vật liệu thủy tinh, vật liệu chịu lửa; - Khả áp dụng kiến thức chuyên môn công nghệ để triển khai vận hành hệ thống thiết bị q trình sản xuất sản phẩm vật liệu kết dính, vật liệu gốm, vật liệu thủy tinh, vật liệu chịu lửa; - Khả nghiên cứu, phát triển sản phẩm chuyên ngành công nghệ vật liệu silicat như: Xi măng đặc biệt, vật liệu siêu chịu lửa, vật liệu gốm tiên tiến, thủy tinh đặc biệt - Kiến thức Kỹ thuật phân tích tính chất lý vật liệu xây dựng đạt chuẩn chứng 2.4 Chuyên ngành Máy Thiết bị Hóa chất - Kiến thức mục tiêu, yêu cầu vị trí việc làm chuyên ngành Máy Thiết bị Hóa chất; - Khả áp dụng kiến thức khoa học sở ngành để tìm hiểu nguyên lý hệ thống máy, thiết bị dây chuyền sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực hóa học; - Kiến thức thiết kế phân tích vẽ lắp, vẽ chế tạo máy thiết bị hóa chất; - Kiến thức đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy thiết bị sử dụng lĩnh vực hóa học; - Kiến thức tính tốn, thiết kế thiết bị, quy trình sản xuất thuộc lĩnh vực cơng nghệ kỹ thuật hóa học; - Kiến thức lắp ráp, quản lý, bảo dưỡng máy thiết bị hóa chất; - Khả nghiên cứu, phát triển sản phẩm chuyên ngành Máy Thiết bị Hóa chất; - Kiến thức Kỹ thuật tính tốn, thiết kế, lắp đặt thiết bị hóa chất đạt chuẩn chứng 1.2.5 Cơng nghệ Hóa Thực phẩm - Kiến thức mục tiêu, yêu cầu vị trí việc làm chun ngành Cơng nghệ Hóa thực phẩm; - Kiến thức nguyên, vật liệu cho công nghệ chế biến lương thực, thực phẩm, chè, thuốc lá, nước giải khát, đường, sữa ; - Kiến thức cấu tạo thiết bị dây chuyền cơng nghệ chế biến lương thực, thực phẩm, chè, thuốc lá, nước giải khát, đường, sữa ; - Kiến thức nguyên lý hoạt động dây chuyền công nghệ lương thực, thực phẩm, chè, thuốc lá, nước giải khát, đường, sữa ; - Kiến thức đánh giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm chè, thuốc lá, cafe, rượu, bia, đường, sữa, bánh kẹo ; - Kiến thức chun mơn rộng để thích ứng tốt với vị trí cơng việc phù hợp chun ngành Cơng nghệ Hóa Thực phẩm; - Kiến thức tính tốn, thiết kế số thiết bị dây chuyền cơng nghệ sản suất sản phẩm thuộc lĩnh vực lương thực, thực phẩm như: Bánh kẹo rượu bia, nước giải khát, chè, cafe, thuốc ; - Khả áp dụng kiến thức chuyên môn công nghệ để triển khai vận hành hệ thống thiết bị trình sản xuất sản phẩm lương thực, thực phẩm; - Khả nghiên cứu, phát triển sản phẩm chuyên ngành Cơng nghệ Hóa thực phẩm như: Nước giải khát, sản phẩm chè ; - Kiến thức Kỹ thuật bảo quản thực phẩm đạt chuẩn chứng 1.2.6 Công nghệ Hóa dược - Kiến thức mục tiêu, yêu cầu vị trí việc làm chun ngành Cơng nghệ Hóa dược; - Kiến thức q trình tổng hợp hóa dược; - Kiến thức loại dược liệu; - Kiến thức kỹ thuật bào chế, kỹ thuật tổng hợp hóa dược; - Kiến thức đánh giá, kiểm tra chất lượng thốc; - Kiến thức chun mơn rộng để thích ứng tốt với vị trí cơng việc phù hợp chun ngành Cơng nghệ Hóa dược; - Kiến thức giải thích chế q trình xảy tổng hợp hóa dược; - Khả nghiên cứu, phát triển sản phẩm chun ngành Cơng nghệ Hóa dược như: Thực phẩm chức năng, loại thuốc - Kiến thức Kỹ thuật sản xuất thuốc viên đạt chuẩn chứng Về kỹ 2.1 Kỹ chung - Kỹ đạo, tổ chức sản xuất áp dụng quy trình cơng nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế sở sản xuất thuộc lĩnh vực cơng nghệ kỹ thuật hóa học; 2.2 Kỹ chuyên ngành 2.2.1 Kỹ chuyên ngành Công nghệ Hóa Vơ – Điện hóa - Kỹ sử dụng hệ thống trang thiết bị thí nghiệm đại; - Kỹ xây dựng tiến hành thí nghiệm, phân tích xử lý số liệu; - Kỹ tính tốn phối liệu, xác định tiêu chuẩn nguyên liệu, sản phẩm hay bán thành phẩm, mẫu nước thải trình sản xuất sản phẩm chun ngành Cơng nghệ Hóa vơ – Điện hóa: Phân lân, phân đạm, mạ, axit, bazơ ; - Kỹ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm phân lân, phân đạm, mạ, axit, bazơ ; - Kỹ thiết kế lập kế hoạch sản xuất, lập dự án cho sở sản xuất, nhà máy chế biến sản phẩm thuộc chun ngành Cơng nghệ Hóa Vơ – Điện hóa; - Kỹ phán đoán nguyên nhân cố cách khắc phục dây chuyền sản xuất sản phẩm phân lân, phân đạm, hóa chất bản, khoáng sản ; - Kỹ lắp đặt bảo trì thiết bị dây chuyền cơng nghệ sản xuất sản phẩm phân lân, phân đạm, hóa chất bản, khoáng sản ; - Kỹ vận hành thiết bị, liên động hệ thống thiết bị dây chuyền sản xuất sản phẩm Vơ – Điện hóa; - Kỹ tính tốn, thiết kế, xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phân lân, phân đạm, axit, bazơ, khoáng sản; - Kỹ tiếp cận, triển khai công nghệ nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm phân lân, phân đạm, hóa chất bản, khống sản ; - Kỹ nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển công nghệ sản phẩm thuộc lĩnh vực Cơng nghệ Hóa Vơ – Điện hóa; - Kỹ Mạ điện nâng cao đạt chuẩn chứng 2.2.2 Kỹ chuyên ngành Công nghệ Hóa Hữu – Hóa dầu - Kỹ sử dụng hệ thống trang thiết bị thí nghiệm đại liên quan đến Công nghệ Hóa Hữu – Hóa dầu; - Kỹ tiến hành thí nghiệm, phân tích xử lý số liệu, viết báo cáo; - Kỹ tính tốn phối liệu, kiểm tra, đánh giá nguyên, vật liệu cho sản xuất sản phẩm hữu cơ, hóa dầu như: Sơn, chất tẩy rửa tổng hợp, giấy, khí, dầu ; - Kỹ thiết kế lập kế hoạch sản xuất, lập dự án cho sở sản xuất, nhà máy chế biến sản phẩm thuộc chuyên ngành Công nghệ Hóa Hữu – Hóa dầu; - Kỹ phán đoán nguyên nhân cố cách khắc phục dây chuyền sản xuất sản phẩm sơn, chất tẩy rửa tổng hợp, giấy, khí, dầu ; - Kỹ lắp đặt bảo trì thiết bị dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm sơn, chất tẩy rửa tổng hợp, giấy, khí, dầu ; - Kỹ vận hành thiết bị, liên động hệ thống thiết bị dây chuyền sản xuất sản phẩm sơn, chất tẩy rửa tổng hợp, giấy, khí, dầu ; - Kỹ tính tốn, thiết kế thiết bị, xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm hữu cơ, hóa dầu; - Kỹ tiếp cận, triển khai công nghệ nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm hữu cơ, hóa dầu; - Kỹ nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển công nghệ sản phẩm thuộc lĩnh vực Cơng nghệ Hóa Hữu – Hóa dầu; - Kỹ gia cơng sản phẩm nhựa đạt chuẩn chứng 2.2.3 Kỹ chuyên ngành Công nghệ Vật liệu Silicat - Kỹ vận hành dây chuyền, cụm thiết bị chuyên ngành công nghệ vật liệu silicat như: Hệ thống gia công, định lượng nguyên liệu, hệ thống sấy nung vật liệu; - Kỹ tính tốn phối liệu, thiết kế, xây dựng quy trình sản xuất cơng đoạn tồn dây chuyền sản xuất; - Kỹ thiết kế lập kế hoạch sản xuất, lập dự án cho sở sản xuất, chế biến sản phẩm Silicat; - Kỹ phán đoán nguyên nhân cố cách khắc phục dây chuyền sản xuất sản phẩm gốm sứ, thủy tinh, vật liệu chịu lửa ; - Kỹ lắp đặt bảo trì thiết bị dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm gốm sứ, thủy tinh, vật liệu chịu lửa ; - Kỹ tiếp cận, triển khai công nghệ nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm; - Kỹ nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển công nghệ sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu silicat vật liệu men gốm nano, kỹ thuật in tráng men kỹ thuật số, kỹ thuật sản xuất xi măng đặc biệt, kỹ thuật vật liệu siêu chịu lửa ; - Kỹ phân tích tính chất lý vật liệu xây dựng đạt chuẩn chứng 2.2.4 Chuyên ngành Máy Thiết bị Hóa chất - Kỹ vận hành hệ thống thiết bị hóa chất; - Kỹ tính tốn, thiết kế, chế tạo máy thiết bị hóa chất; - Kỹ thiết kế phân tích vẽ máy thiết bị hóa chất; - Kỹ lắp ráp, quản lý bảo dưỡng máy thiết bị hóa chất; - Kỹ vận hành thiết bị dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm liên quan đến hóa; - Kỹ tiếp cận, triển khai công nghệ thiết bị nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm; - Kỹ tính tốn, thiết kế, lắp đặt thiết bị hóa chất đạt chuẩn chứng 2.2.5 Cơng nghệ Hóa Thực phẩm - Kỹ sử dụng hệ thống trang thiết bị thí nghiệm đại liên quan đến Cơng nghệ Hóa Thực phẩm; - Kỹ tiến hành thí nghiệm, phân tích xử lý số liệu, viết báo cáo; - Kỹ tính tốn phối liệu, kiểm tra, đánh giá nguyên, vật liệu cho sản xuất sản phẩm chè, cafe, nước giải khát, rượu bia ; - Kỹ thiết kế lập kế hoạch sản xuất, lập dự án cho sở sản xuất, nhà máy chế biến sản phẩm thuộc chun ngành Cơng nghệ Hóa Thực phẩm; - Kỹ phán đoán nguyên nhân cố cách khắc phục dây chuyền sản xuất sản phẩm lương thực, thực phẩm; - Kỹ lắp đặt bảo trì thiết bị dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm chè, cafe, nước giải khát, rượu bia ; - Kỹ vận hành thiết bị, liên động hệ thống thiết bị dây chuyền sản xuất sản phẩm chè, cafe, nước giải khát, rượu bia ; - Kỹ tính tốn, thiết kế thiết bị, xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm chè, cafe, nước giải khát, rượu bia ; - Kỹ tiếp cận, triển khai công nghệ nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm lương thực, thực phẩm; - Kỹ nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển công nghệ sản phẩm thuộc lĩnh vực Cơng nghệ Hóa thực phẩm; - Kỹ bảo quản thực phẩm đạt chuẩn chứng 2.2.6 Cơng nghệ Hóa dược - Kỹ sử dụng hệ thống trang thiết bị thí nghiệm đại liên quan đến Cơng nghệ Hóa dược; - Kỹ tiến hành thí nghiệm, phân tích xử lý số liệu, viết báo cáo; - Kỹ bào chế dược phẩm; - Kỹ nẳng tổng hợp dược phẩm; - Kỹ thiết kế lập kế hoạch sản xuất, lập dự án cho sở sản xuất dược phẩm; - Kỹ phán đoán nguyên nhân cố cách khắc phục thiết bị sản xuất dược phẩm; - Kỹ lắp đặt bảo trì thiết bị dây chuyền công nghệ sản xuất dược phẩm; - Kỹ vận hành thiết bị sản xuất dược phẩm; - Kỹ tiếp cận, triển khai công nghệ nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm hóa dược; - Kỹ nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển công nghệ sản phẩm thuộc lĩnh vực Công nghệ Hóa dược; - Kỹ sản xuất thuốc viên đạt chuẩn chứng 2.2.7 Kiến thức chuyên ngành Nhiên liệu Rắn - Kiến thức công nghệ sản xuất sản phẩm: khí hóa than, cốc hóa than, thiết bị công nghệ sản xuất nhiên liệu rắn ; - Kiến thức để đọc hiểu vẽ sơ đồ dây chuyền công nghệ, vẽ chi tiết thiết bị; - Kiến thức cấu tạo thiết bị sử dụng dây chuyền sản xuất sản phẩm thuộc chuyên ngành; - Kiến thức nguyên lý làm việc thiết bị dây chuyền sản xuất sản phẩm thuộc chuyên ngành; - Kiến thức cải tạo, khắc phục hạn chế đưa sáng kiến cho thiết bị, dây chuyền, công nghệ sản xuất sản phẩm; - Kiến thức quản lý trình sản xuất; - Kiến thức nguyên liệu, phối liệu, sản phẩm công nghệ sản xuất sản phẩm; Các chứng cần tích lũy để đạt chuẩn đầu - Tiếng Anh đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu - Tin học ứng dụng đạt trình độ theo tiêu chuẩn quốc tế MOS - Chứng kỹ mềm - Chứng Auto CAD - Chứng đạt chuẩn kỹ thuật tính tốn thiết kế thiết bị cơng nghệ hóa học - Chứng đạt chuẩn q trình thiết bị cơng nghệ hóa học nâng cao Vị trí khả cơng tác sau tốt nghiệp - Khả đạo, tổ chức sản xuất sở sản xuất thuộc lĩnh vực Cơng nghệ Kỹ thuật Hóa học; - Khả làm việc trực tiếp dây chuyền sản xuất, phòng kỹ thuật, quản lý đảm bảo chất lượng, kế hoạch sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm sở sản xuất; - Khả tiếp nhận, triển khai công nghệ nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm; - Khả làm việc viện nghiên cứu, trung tâm ứng dụng triển khai công nghệ kỹ thuật hóa học; - Khả tham gia giảng dạy trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp sở đào tạo nghề thuộc lĩnh vực hóa học - Khả tiếp tục học tập lên trình độ cao thạc sỹ tiến sỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 nganh cong nghe ky thuat hoa hoc nam 2, 2 nganh cong nghe ky thuat hoa hoc nam 2