SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP AN TOÀN CHOTỪNG CÔNG VIỆC

28 67 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:25

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP AN TOÀN CHO TỪNG CÔNG VIỆC (Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-EVN NPC-TTAT ngày 23/4/2014 Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực biện pháp an toàn cho công việc” áp dụng nội Tổng cơng ty Điện lực miền Bắc) I- MỤC ĐÍCH Tóm tắt hướng dẫn cụ thể số điều Qui trình an tồn điện, giúp cho người lao động dễ dàng nắm biện pháp an toàn thực công việc công nhân quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm điện, xây lắp sửa chữa điện… đến gần, tiếp xúc với thiết bị điện thực công việc lưới điện thiết bị điện Do người cần phải nghiên cứu học tập để áp dụng vào thực tế cơng việc cho đúng, đủ biện pháp an toàn tránh tai nạn đáng tiếc xẩy Nội dung hướng dẫn biện pháp an tồn cho cơng việc cụ thể, nhằm hướng dẫn trình tự bước thực số công việc Nêu rõ công việc phải thực theo phiếu công tác, lệnh công tác Các công việc nêu rõ ràng sổ tay không cần phải lập duyệt phương án tổ chức thi cơng II NHỮNG KHOẢNG CÁCH AN TỒN PHẢI NHỚ Cấp điện áp Khoảng cách tối thiểu từ rào chắn tới phần có điện (m) Dưới 1kV Khoảng cách an tồn tối thiểu khơng có rào chắn (m) 0,3 Trên 1kV đến 15kV 0,35 0,7 Trên 15kV đến 35kV 0,60 1,00 Đến 110kV 1,50 1,50 220kV 2,50 2,50 500kV 4,50 4,50 III, NỘI DUNG HƯỚNG DẪN MỤC 1, BIỆN PHÁP AN TỒN CHO TỪNG CƠNG VIỆC CỤ THỂ TRÊN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP Điều 1, Khi trèo lên cột điện để làm việc 1, Phải có LCT PCT, 2, Phải phổ biến cho người nắm vững nội dung cơng việc, biện pháp an tồn, 3, Thực biện pháp an toàn theo PCT, Phải kiểm tra nhìn thấy tiếp đất đặt tất phía có khả dẫn điện đến, 4, Phải đảm bảo sức khoẻ; không bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, huyết áp cao,,, 5, Phải sử dụng đủ trang bị bảo vệ cá nhân quần áo, giày, mũ BHLĐ, guốc trèo, dây đeo an toàn, 6, Khi trèo phải có người bên quan sát, giám sát nhắc nhở suốt trình làm việc, 7, Khi trèo lên cột thang di động, phải sử dụng thang tiêu chuẩn kỹ thuật có người giữ chân thang, 8, Những người trèo lên cột phải huấn luyện phải biết dùng dụng cụ trèo, 9, Cấm trèo lên cột dây néo cột, Điều 2, Khi làm việc cao Như mục “Khi trèo lên cột điện” phải tuân thủ: 1, Quần áo phải gọn gàng, tay áo, ống quần phải buông cài cúc, mùa rét phải đủ ấm, 2, Mũ bảo hộ phải cài quai chắn xuống cằm, giầy bảo hộ lao động, 3, Cấm dép lê (khơng có quai hậu) giày đinh, 4, Làm việc độ cao từ mét trở lên phải thắt dây đeo an tồn, 5, Khơng làm việc cao có mưa to nặng hạt, có gió tới cấp (39 ÷ 49) km/giờ có giơng sét, thiếu ánh sáng, 6, Cấm uống rượu, uống bia trước lúc làm việc, Cấm hút thuốc lúc làm việc, 7, Cấm tung ném dụng cụ, vật liệu, Các dụng cụ khác phải đựng túi đồ, chống rơi… 8, Phải có rào chắn, biển báo người cảnh giới phía dưới, người bên phải đội mũ BHLĐ không đứng, làm việc khu vực mà dụng cụ thi cơng rơi từ cao xuống, Điều 3, Khi trèo lên cột để kiểm tra, ghi số cơng tơ 1, Phải có LCT, 2, Nhóm kiểm tra, ghi số cơng tơ phải có 02 người, 3, Phải sử dụng đủ trang bị bảo vệ cá nhân quần áo, giày, mũ BHLĐ, 4, Phương tiện làm việc thang di động (bằng tre, gỗ,,,), 5, Khi lên, xuống thang di động người làm phải giữ chân thang, 6, Phải dùng bút thử điện hạ áp thử vào tất vật kim loại xung quanh, chỗ chạm vào chúng có điện, 7, Đối với vị trí làm việc chật hẹp, nhiều tầng hộp cơng tơ, dễ chạm vào vật có điện phải cắt điện trước trèo, 8, Phải móc dây đeo an tồn vào vị trí cố định chắn, cấm móc vào thang di động, dây cáp điện, dây thông tin,,, 9, Không đứng thang để di chuyển sang vị trí mới, 10, Khi ghi số cơng tơ: Mỗi đơn vị cơng tác sử dụng LCT cho tuyến đường dây hạ áp lộ trình ghi số, Điều 4, Thay công tơ định kỳ lẻ hộp cơng tơ chết cháy khơng cắt điện 1, Phải có LCT, 2, Đơn vị cơng tác phải có người, 3, Phải sử dụng đủ trang bị bảo vệ cá nhân, trang bị dụng cụ sửa chữa, 4, Phải quan sát, kiểm tra thử điện bút thử hạ áp vào tất vật kim loại xung quanh, thực quy định biện pháp an toàn làm việc cao, 5, Tháo nắp cầu chì cắt ATM… sau cơng tơ, 6, Tháo dây pha vào công tơ, dùng băng dính cách điện ống ghen cách điện chụp đầu dây lại, 7, Tháo dây trung tính vào cơng tơ sau băng, chụp đầu dây lại, 8, Tháo đầu dây sau công tơ, (cần đánh dấu đầu dây tránh nhầm lẫn), 9, Tháo công tơ cũ khỏi vị trí, 10, Lắp cơng tơ vào vị trí, 11, Lắp dây sau cơng tơ, cầu chì, ATM… 12, Lắp dây trung tính từ nguồn vào cơng tơ, 13, Lắp dây pha từ nguồn vào công tơ, 14, Kiểm tra dây đấu, nắn chỉnh lại dây đấu, 15, Đóng nắp cầu chì, đóng ATM … sau cơng tơ cho khách hàng, 16, Kiểm tra tình trạng cơng tơ, thơng tin khách hàng hồn thiện thủ tục kinh doanh theo quy định, Điều 5, Lắp hộp, công tơ cấp điện cho khách hàng có cắt điện 1, Phải có PCT, 2, Đơn vị cơng tác phải có 02 người, 3, Phải sử dụng đủ trang bị bảo vệ cá nhân trang bị, dụng cụ làm việc, 4, Phải quan sát, kiểm tra mối nối hở dây dẫn, 5, Dùng bút thử điện hạ áp thử vào tất vật kim loại xung quanh, 6, Khi trèo lên cột phải tuân thủ qui định làm việc cao, 7, Treo lắp hòm, cơng tơ vào vị trí cố định, Lắp dây sau cơng tơ, 8, Cắt điện làm biện pháp an toàn theo PCT, 9, Đấu nối dây nguồn cấp điện cho công tơ, băng buộc dây vào hộp dây sau công tơ đảm bảo kỹ thuật, 10, Kiểm tra tình trạng cơng tơ, thơng tin khách hàng hoàn thiện thủ tục kinh doanh theo quy định, 11, Trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện, Trường hợp thay công tơ định kỳ: Thay hộp công tơ, thực tương tự Điều 5, Điều 6, Lắp công tơ phát triển cho khách hàng hộp chỗ khơng cắt điện 1, Phải có LCT, 2, Đơn vị cơng tác phải có người, 3, Phải sử dụng đủ trang bị bảo vệ cá nhân, trang bị dụng cụ làm việc, 4, Đến vị trí làm việc phải quan sát, kiểm tra thử điện bút thử hạ áp vào tất vật kim loại xung quanh, tuân thủ biện pháp an toàn làm việc cao, 5, Cố định công tơ chắn vào vị trí, 6, Lắp cầu chì ATM… 7, Lắp dây sau cơng tơ đến cầu chì ATM,,, 8, Lắp dây phụ tải sau cầu chì ATM… 9, Lắp dây trung tính từ nguồn vào cơng tơ, 10, Lắp dây pha từ nguồn vào công tơ, 11, Kiểm tra dây đấu, nắn chỉnh lại dây đấu, 12, Lắp dây chì, đóng nắp cầu chì, đóng ATM… sau cơng tơ cho khách hàng, 13, Kiểm tra tình trạng cơng tơ, thơng tin khách hàng hồn thiện thủ tục kinh doanh theo quy định, 14, Kết thúc công việc, Điều 7, Khi sửa chữa, thay Át tơ mát tủ phân phối 1, Phải có PCT, 2, Nhóm cơng tác phải có hai người, 3, Phải mang đầy đủ trang bị bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn, dụng cụ sửa chữa, 4, Cắt tất át tô mát nhánh, 5, Cắt át tô mát tổng, 6, Cắt cầu dao cao áp cầu chì SI MBA, khố tay cầu dao cao áp, treo biển báo, 7, Kiểm tra thử hết điện, 8, Lắp đặt tiếp đất hai phía hạ áp cao áp để ngăn chặn có điện đến, 9, Tiến hành sửa chữa thay át tô mát, 10, Thu dọn, tháo bỏ tiếp đất, 11, Trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện, Điều , Khi kiểm tra cố đường dây hạ áp có điện 1, Phải có LCT, 2, Nhóm cơng tác phải có hai người, 3, Phải mang đầy đủ trang bị bảo vệ cá nhân, 4, Phải quan sát độ võng căng dây, cột, xà, sứ, dây sau công tơ, hộp công tơ, 5, Nếu trèo lên cột điện để kiểm tra cần phải: a) Thử điện tất phận kim loại xung quanh, b) Kiểm tra dây dẫn trước sau công tơ, c) Nếu cột không đảm bảo khơng trèo, 6, Nếu cột có nhiều đường dây có điện áp khác phải đảm bảo khoảng cách an toàn, 7, Khi phát thấy dây dẫn đứt, rơi xuống đất phải đề phòng điện áp bước có biện pháp khơng cho người tới gần đến 10 mét, kể thân, 8, Nếu nơi có người qua lại phải cử người canh gác báo cho trực vận hành đương ca Điện lực biết, 9, Nếu giao cho người khác đứng gác phải giải thích kỹ biện pháp an toàn cho người đứng gác, 10, Cấm tự ý làm việc không lãnh đạo đồng ý, Điều 9, Xử lý cố đường dây hạ áp sau kiểm tra 1, Phải có PCT, 2, Nhóm cơng tác phải có hai người, 3, Phải mang đầy đủ dụng cụ, trang bị bảo vệ cá nhân, 4, Phổ biến nội dung công việc, thực biện pháp an toàn theo PCT, 5, Kiểm tra trang bị an tồn giao cơng việc kèm theo biện pháp an toàn cụ thể, 6, Cắt điện, thử hết điện, làm tiếp đất, treo biển báo, khóa cửa tủ phân phối, 7, Tiến hành công việc sửa chữa, 8, Kết thúc cơng việc phải kiểm tra tồn khu vực thi cơng trước thức bàn giao lại lưới điện cho người cho phép, 9, Trả nơi làm việc, khóa phiếu, đóng điện, Điều 10 , Khi đấu dây thử tải công tơ điện trường 1, Phải có PCT, 2, Nhóm cơng tác phải có hai người, 3, Phải mang đầy đủ dụng cụ an toàn, trang bị bảo vệ cá nhân, 4, Cắt ATM cầu dao phụ tải, 5, Đấu phụ tải mẫu vào công tơ, 6, Kiểm tra lần cuối theo qui trình thử báo trước cho người biết, 7, Đóng ATM cầu dao, 8, Kiểm tra xong, phải cắt nguồn điện thử tháo dây, 9, Cấm dùng tay cầm hai đầu dây nguồn dây đấu vào phụ tải để thử, 10, Trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện, Điều 11, Khi tháo, lắp đồng hồ, rơ le thiết bị thơng tin 1, Phải có PCT , 2, Có hai người, phải có bậc an toàn điện trở lên, a) Người phải giám sát chặt chẽ thao tác người trực tiếp làm cơng tác, b) Có nhân viên vận hành để bàn giao, kiểm tra, giám sát suốt trình làm việc, 3, Mang đầy đủ dụng cụ an toàn, trang bị bảo vệ cá nhân, 4, Phải kiểm tra thử điện vào tất vật kim loại xung quanh, 5, Tất cuộn dây thứ cấp máy biến dòng điện (TI) máy biến điện áp phải có dây tiếp đất cố định, 6, Cấm để hở mạch cuộn thứ cấp máy biến dòng điện, Cấm để ngắn mạch cuộn thứ cấp máy biến điện áp, 7, Khi tháo, lắp loại đồng hồ đo, đếm điện cấp điện áp 220V/380V phải cắt điện, 8, Nếu không cắt điện phải có phương án cụ thể biện pháp an toàn lãnh đạo đơn vị làm công việc duyệt, 9, Khi làm việc phải tuân thủ quy trình kỹ thuật trình tự bước tháo, lắp, 10, Trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện, Điều 12, Qui định sửa chữa điện cho khách hàng báo điện 1, Tất thông tin nhận khách hàng báo điện phải báo trực vận hành đương ca để ghi vào sổ, 2, Trực vận hành đương ca nhận thông tin khách hàng báo điện cần phải: Hỏi họ tên khách hàng, địa số nhà, đường phố, tình trạng điện, nguyên nhân điện, sau ghi vào sổ theo dõi sửa chữa điện, 3, Qui định ranh giới sửa chữa: a) Từ đường trục hạ áp qua công tơ đến đầu vào bao gồm cầu chì, ATM cầu dao, dây dẫn hộp, công tơ, thuộc tài sản đơn vị QLVH sửa chữa, b) Từ đầu dây sau cầu chì, ATM cầu dao, dây dẫn vào đến hộ tư gia thuộc tài sản khách hàng quản lý, sửa chữa, 4, Tiến hành sửa chữa, a) Cấp LCT cho đơn vị công tác sửa chữa, lệnh cho đơn vị cơng tác sửa chữa gần để ghi bổ sung nội dung công việc vào LCT thông báo trực tiếp cho trực khu vực, trực sửa chữa thực hiện,(Trường hợp nhận thông tin cố phức tạp, nhân viên trực vận hành báo cáo lãnh đạo sở để xin ý kiến đạo, b) Đơn vị công tác chuẩn bị đầy đủ trang bị bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn, vật tư thiết bị tối thiểu ghíp, dây chì, băng dính,,, c) Đến địa điểm kiểm tra xác định nguyên nhân, vị trí điện, d) Báo trực vận hành đương ca nguyên nhân, vị trí điện (xác định ranh giới sửa chữa ) để thống biện pháp an toàn, Điều 13, Sửa chữa điện ranh giới sửa chữa thuộc đơn vị quản lý vận hành (khơng phải xử lý đường trục phải có LCT) 1, Lựa chọn guốc, thang di động,, để tiến hành công việc sửa chữa cao, 2, Mở nắp cầu chì, cắt ATM, 3, Thử điện vào tất vật kim loại xung quanh, 4, Đeo găng tay cách điện hạ áp phù hợp, 5, Tháo đầu dây pha vào hộp công tơ, băng chụp cách điện (trừ trường hợp đứt dây chì khơng phải tháo dây), 6, Tháo đầu dây trung tính vào hộp công tơ, băng chụp cách điện, 7, Tiến hành sửa chữa hư hỏng, 8, Lắp dây trung tính, 9, Lắp dây pha, 10, Kiểm tra lại lần cuối; đóng nắp cầu chì, đóng ATM… Điều 14, Sửa chữa điện ranh giới tài sản khách hàng quản lý 1, Phải báo trực vận hành đương ca để ghi vào sổ đồng ý khách hàng, 2, Kiểm tra từ sau cầu dao, cầu chì,,, mắt thường xem dây dẫn vào nhà có bị đứt khơng, 3, Kiểm tra ổ cắm (Cầu dao, ATM,,,) phía nhà khách hàng để phân biệt cố, 4, Trước sửa chữa phải tháo nắp cầu chì, cắt ATM vào hộ khách hàng, 5, Tiến hành sửa chữa hư hỏng, 6, Đóng nắp cầu chì, ATM,,, cấp điện trở lại cho khách hàng, Điều 15, Sửa chữa điện khách hàng tiếp xúc đường trục 1, Xác định bút thử hạ áp hộp công tơ, nguồn hộp cơng tơ điện xác định bị nguồn, 2, Báo trực vận hành đương ca để thống biện pháp an toàn sửa chữa, ghi vào lệnh công tác, 3, Nếu vị trí sửa chữa khơng phải cắt điện đường trục cho phép sửa chữa phải đảm bảo yêu cầu sau: a) Vị trí làm việc cao phải đảm bảo an tồn, chắn khơng vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện, b) Phải kiểm tra xà, kết cấu kim loại, dây có khả chạm vào khơng có điện, c) Đeo găng tay hạ áp sử dụng dụng cụ sửa chữa có cách điện an tồn, có người bên quan sát, nhắc nhở, d)Trước sửa chữa phải tháo nắp cầu chì, cắt ATM vào hộ khách hàng, đ) Tiến hành sửa chữa hư hỏng, kiểm tra có nguồn cấp vào hộp e) Đóng nắp cầu chì, ATM… cấp điện trở lại cho khách hàng, 4, Báo cáo trực ca hồn thành cơng việc cấp điện cho khách hàng an tồn, MỤC 2, BIỆN PHÁP AN TỒN CHO TỪNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRONG VẬN HÀNH, LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP Điều 16, Khi thao tác đóng, cắt điện 1, Phải có PTT, 2, Khi thao tác phải có hai người, Phải coi thiết bị có điện nguy hiểm, 3, Phải sử dụng đủ găng, sào, ủng cách điện đứng ghế, thảm cách điện, 4, Khi trời mưa to, nước chảy thành dòng dụng cụ không thao tác, 5, Trong trường hợp cần thiết, đường dây khơng có điện cho phép thao tác cầu dao trời mưa giông, 6, Không phép thao tác mình, kể nhân viên trực Trạm điện, Điều 17, Khi đóng cầu dao cách ly Như mục " Khi thao tác đóng, cắt điện" phải thêm: 1, Kiểm tra tên gọi, số thứ tự, ký hiệu, vị trí cầu dao định đóng theo PTT, 2, Khi đóng cầu dao cách ly có pha riêng biệt (khơng phải loại CD liên động) cầu chì tự rơi phải đóng theo thứ tự: a) Đóng hai pha bên trước, b) Đóng pha sau, Điều 18, Khi cắt cầu dao cách ly Như mục "Khi thao tác đóng, cắt điện" phải thêm: 1, Kiểm tra tên gọi, số thứ tự, ký hiệu, vị trí cầu dao định cắt theo PTT, 2, Phải kiểm tra hết dòng điện qua dao cách ly (bằng thị cắt máy ngắt, đồng hồ Ampe mạch cầu dao “0” bút thử hết điện), 3, Khi cắt cầu dao có pha riêng biệt (khơng phải loại cầu dao liên động) cầu chì tự rơi phải cắt theo thứ tự, a) Cắt pha trước, b) Cắt hai pha bên sau, Điều 19, Khi lắp đặt, tháo tiếp đất pha di động 1, Phải có đầy đủ dụng cụ an toàn (găng, sào cách điện), trang bị cá nhân, 2, Phải hai người thực hiện, người có bậc 4/5 an tồn điện, người có bậc 3/5 an toàn điện, 3, Kiểm tra thử hết điện, 4, Lắp đầu tiếp đất trước, phải bắt bu lông, cấm vặn xoắn trước lắp phải cạo rỉ, 5, Đeo găng tay cách điện, lắp đầu lại vào dây dẫn, thiết bị, 6, Nếu nối đất cột bị hỏng khó bắt bu lơng phải đóng cọc sắt (đồng) sâu 1,0 mét để làm tiếp đất, 7, Tháo tiếp đất làm ngược lại, 8, Tuân thủ biện pháp an toàn làm việc cao , Điều 20, Thay dây chảy cầu chì phía cao áp MBA Như mục " Khi thao tác đóng, cắt điện" phải thêm: 1, Có PCT, 2, Cắt hết phụ tải phía hạ áp (cắt máy ngắt, cầu dao, áptômát nhánh ATM tổng), 3, Cắt cầu dao cách ly phía cao áp MBA, 4, Kiểm tra hết điện phía ống chì cao áp, 5, Tiếp đất tại: a) Các dẫn sau cầu dao cách ly cao áp dây dẫn đến đầu cực ống chì, b) Tại đầu cực MBA, 6, Chỉ sau làm xong tiếp đất mục 5, tháo ống chì xuống để kiểm tra, thay thế, 8, Tháo bỏ tiếp đất làm (tháo MBA trước), 9, Kiểm tra lại lần cuối; trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện cho MBA, Điều 21, Thay dây chì cầu chì tự rơi MBA Cầu chì SI (cầu chì FCO) gọi cầu chì tự rơi, Như mục "Khi thao tác đóng, cắt điện" phải thêm: 1, Có PCT, 2, Cắt hết phụ tải phía hạ áp (cắt máy ngắt, cầu dao, áp tơ mát nhánh ATM tổng), 3, Khố tủ phân phối hạ áp, 4, Cắt theo thứ tự ghi PTT, Ln nhớ má hàm cầu chì điện cao áp, 5, Dùng găng cách điện, sào thao tác theo cấp điện áp để tháo ống chì bị hỏng khỏi ngàm cầu chì, 6, Thay dây chì thơng số kỹ thuật, chỉnh độ căng cần thiết, dùng găng cách điện, sào thao tác lắp lại ống chì SI, 7, Trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện cho MBA, 8, Nếu lý khơng cắt ống chì, khơng tháo ống chì khỏi ngàm được, khơng đóng cầu chì tự rơi (mặc dù chỉnh độ căng cần thiết) cần phải: a) Báo cáo cho người phụ trách công tác biết để có biện pháp xử lý, b) Khơng tự ý sửa chữa chưa có lệnh lãnh đạo đơn vị sở biện pháp an toàn bắt buộc, Điều 22, Sửa chữa hư hỏng, tiếp xúc cầu chì ống cao áp MBA Như mục " Khi thao tác đóng, cắt điện" phải thêm: 1, Có PCT, 2, Cắt hết phụ tải phía hạ áp (Cắt máy ngắt, cầu dao, ATM nhánh ATM tổng, khoá cửa tủ phân phối hạ áp), 3, Cắt cầu dao cách ly phía cao áp MBA (nếu khơng có cầu dao cách ly để đóng, cắt phải cắt điện nhánh rẽ vào trạm biến áp), 4, Thử hết điện hai phía ống chì cao áp, 5, Lắp tiếp đất tại: a) Lắp 01 tiếp đất dẫn sau dao cách ly cao áp, dẫn gần đầu cực ống chì, b) Lắp 01 đầu cực MBA, (Nếu phía hạ áp có lộ đóng cắt cầu dao, nhìn rõ khoảng cách cắt; tủ phân phối hạ áp khóa treo biển "Cấm đóng điện có người làm việc" làm tiếp đất đầu cực MBA), 6, Chỉ sau làm xong tiếp đất mục 5, tháo ống chì xuống để kiểm tra, sửa chữa, thay (Nếu cầu dao phía cao áp MBA loại đơn pha pha liên động lưỡi dao chém ngang, khoá tay thao tác đảm bảo khoảng cách an tồn tối thiểu tiến hành tháo ống chì, sửa chữa tiếp xúc cho phép khơng cần đặt tiếp đất di động dẫn nối từ cầu dao cách ly cao áp đến đầu cực ống chì), Nhưng trước tiếp xúc phải thử hết điện đề phòng trước cầu dao bị xử lý nối tắt, 7, Lắp ống chì cao áp vào vị trí cũ đảm bảo tiếp xúc tốt, 8, Tuân thủ biện pháp an toàn làm việc cao, 9, Tháo tiếp đất làm, 10, Kiểm tra lại lần cuối, Trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện cho MBA, Điều 23, Thay MBA vận hành bị cố hoán đổi MBA Như mục "Khi thao tác đóng, cắt điện" phải thêm: 1, Có PCT, có phương án tổ chức thi cơng biện pháp an tồn duyệt, 2, Cắt hết phụ tải phía hạ áp (Cắt máy ngắt, cầu dao, ATM nhánh ATM tổng), 3, Cắt cầu dao cách ly phía cao áp MBA (nếu trạm biến áp khơng có cầu dao cách ly phải cắt điện nhánh rẽ vào trạm biến áp), 4, Thử hết điện hai phía ống chì cao áp, 5, Lắp tiếp đất di động tại: a) Thanh dẫn sau dao cách ly cao áp (thanh dẫn gần đầu cực ống chì TBA khơng có cầu dao), b) Tại cột xuất tuyến sau TBA (nếu dây dẫn dây trần); dây dẫn cáp vặn xoắn phải dùng găng tay hạ áp dụng cụ chuyên dùng tháo đầu dây sau ATM, nối tắt phải nối đất), 6, Chỉ sau làm xong tiếp đất mục 5, tháo ống chì xuống (tránh hư hỏng), Nếu cầu dao phía cao áp MBA loại đơn pha pha liên động lưỡi dao chém 10 2, Phải có PCT, 3, Thực đầy đủ biện pháp an toàn phương án tổ chức thi công duyệt, đặc biệt phải: a) Cắt điện, kiểm tra khơng điện, làm đầy đủ tiếp đất theo PCT, b) Cắt điện tất đường dây giao chéo đường dây cần thu hồi kéo dây mới, 4, Kiểm tra tình trạng cột, xà, sứ; phải chằng néo, hãm giữ cột, xà, dây dẫn trước cắt dây căng dây lấy độ võng tránh xoay xà, đổ cột, 5, Phải tháo dây buộc cổ sứ đưa dây khỏi máng đỡ, đặt dây vào rãnh puly, 6, Trước cắt dây cũ phải: a) Dùng cáp thép dây thừng ni long, kẹp cáp chuyên dùng có người để hãm giữ, kéo dây vào phía xà ngồi, b) Cắt dây dụng cụ chuyên dùng nhả dây hãm từ từ hạ dây dẫn cũ xuống đất, 7, Trường hợp rải dây mặt đất phương pháp thủ công, người giao nhiệm vụ xử lý dây dẫn bị vướng, bị chập phải phía góc ngồi dây dẫn phải đứng vị trí chắn trước xử lý, 8, Trường hợp lấy dây dẫn cũ làm dây mồi để kéo dây phải: a) Kiểm tra đường dây cũ xem có ghíp (kẹp cáp), ống nối dây, đường dây rẽ nhánh nối với đoạn dây cần thu hồi… phải tháo bỏ trước thu hồi dây cũ kéo rải dây mới, b) Tại vị trí cột phải có 01 puly để đưa dây dẫn vào rãnh puly, c) Trước nối dây, lấy độ võng phải nối đất hai đầu khoảng dây cần lấy độ võng để ngăn ngừa điện áp cảm ứng điện áp sét, 9, Thực xong; trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện, Điều 31, Khi dựng cột gần đường dây cao áp vận hành 1, Phải có PATCTC cấp có thẩm quyền duyệt, 2, Phải có PCT, dụng cụ dùng để dựng cột phải kiểm tra đảm bảo an toàn, Người huy trực tiếp phải có bậc an tồn điện trở lên, 3, Phải cắt điện, làm tiếp đất khoảng cột liên quan trường hợp: a) Khi dây chằng néo, hãm giữ cột, tời tó sát chui ĐDK mang điện, b) Khi dựng cột gần ĐDK mang điện mà khoảng cách theo chiều nằm ngang từ hố móng đến dây dẫn gần nhỏ chiều cao cột cộng thêm với khoảng cách an tồn phóng điện (theo cấp điện áp), 4, Khi dùng tời trạc, tó để dựng cột cấm trèo lên chạc, tó, cột dựng để làm việc gì, 5, Khi dựng cột thang, cột chống phải kiểm tra thật kỹ thang cột chống đề phòng thang yếu, cột mục gãy đổ gây tai nạn, 6, Trong thời gian dựng cột: 14 a) Không cho người lại đứng cột dựng, đứng gần sợi dây hãm làm việc, đứng cạnh tó hay chạc, miệng hố móng, b) Người huy dựng cột phải đứng vị trí bao quát nhân viên đơn vị công tác làm việc, hiệu lệnh cờ lệnh phải dứt khoát rõ ràng, 7, Khi cột dựng đứng thẳng, người huy trực tiếp chưa lệnh làm việc khác khơng rời khỏi vị trí phụ trách, 8, Cột phải dựng liên tục cột đứng; trừ trường hợp cột dựng, cột cách mặt đất nhỏ 0,4 mét mà phát an tồn phép dừng, hạ cột xuống mặt đất để xử lý, 9, Cấm đặt phương tiện trục kéo phía dây dẫn đường dây cao áp vận hành, Dây tời cáp hãm phải bố trí cho dây cáp bị bật, đứt khơng thể văng lên, phía đường dây vận hành, 10, Chỉ dùng dây thừng làm dây chằng néo phía đường dây vận hành, Nếu muốn đảm bảo an tồn học lúc nâng cột dùng dây cáp thép, 11, Không tháo dây hãm bê tơng chèn đúc móng cột chưa qua 24 giờ, 12, Thực xong; trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện, Điều 32, Khi sử dụng Pa- lăng xích kéo tay 1, Phải xác định trọng lượng vật cần nâng, so sánh với khả cho phép Palăng, Tải trọng thử nghiệm Pa-lăng 1,25 lần tải trọng định mức, 2, Phải kiểm tra tình trạng làm việc Pa-lăng trước sử dụng: a) Các xích tải, xích kéo phải tốt, khơng tuột xích mang tải; thử kéo vào, nhả trơn nhẹ, không bị kẹt, b) Khi thử hạ tải, tải trọng phải hạ nhẹ nhàng, 3, Nơi treo móc Pa-lăng phải chắn, khơng thể bị tuột, lún, lật, Cáp treo móc Pa-lăng tải trọng phải đủ tiết diện, chiều dài phù hợp, không bị xơ tướp, đứt tao, đứt nhiều sợi, 4, Khi nâng tải trọng cách mặt đất khoảng 0,2 mét phải dừng lại để kiểm tra toàn diện trước tiếp tục, 5, Không để người đứng tải trọng đứng chắn đường tải trọng vật chướng ngại khác, 6, Phải sử dụng đủ trang bị bảo hộ cá nhân, đặc biệt găng tay bảo hộ lao động, Điều 33, Khi khiêng vác vật nặng, cồng kềnh 1, Phải biết trọng lượng vật cần khiêng vác, tự đánh giá khả liệu mang vác, di chuyển theo ý muốn khơng để đề phòng q sức, gây chấn thương cột sống, khớp, 2, Cần quan sát, dọn dẹp, chuẩn bị đường di chuyển trước bắt tay vào di chuyển vật nặng, 3, Nếu nhiều người khiêng vác, vận chuyển vật, nhóm cơng tác phải cử người huy để thống động tác làm, 15 4, Khi khiêng vác vật nặng, cồng kềnh: a) Phải khiêng bên vai, phải bố trí chiều cao người phù hợp với kích thước, hình thể vật, b) Phải thống hiệu lệnh, động tác, 5, Sử dụng đầy đủ trang bị dụng cụ phù hợp, an toàn, Điều 34, Khi hàn, cắt kim loại mặt sàn bê tơng Phải có vật liệu chịu nhiệt để kê lót, hứng đỡ kim loại lỏng nóng chảy mối hàn cắt, cách ly chúng với sàn bê tông xi măng, nhiệt độ cao bê tơng xi măng giãn nở gây nổ, bắn vào mặt, vào mắt người xung quanh gây tai nạn, Điều 35, Khi hàn, cắt thùng chứa xăng, dầu Để đảm bảo an toàn cần phải: 1, Dùng dung dịch xút (NaOH) pha lỗng 3% ngâm, rửa thùng chứa; có điều kiện phù hợp nên nhúng ngập thùng chứa vào bể chứa dung dịch xút (NaOH) 3% ngâm kỹ, Sau để thùng thật khơ, cho hết xăng, dầu, 2, Chỉ sau ngâm, rửa kỹ, mở lắp thùng tiến hành hàn cắt, gia nhiệt, 3, Với vật chứa hoá chất độc hại vật liệu dễ cháy nổ khác, phải có chuyên gia chuyên ngành hướng dẫn xử lý, Không tự ý hàn, cắt chúng chưa hướng dẫn chưa hiểu biết, Điều 36, Khi hàn, cắt kim loại cao 1, Không hàn, cắt kim loại cao phía có đường dây điện cao áp chưa cắt điện, Nếu phía có máy móc, vật tư, vật liệu dễ cháy, nổ mà khơng di chuyển chúng phải: a) Được che phủ vật liệu chống cháy, b) Phải có khay kim loại treo chắn sát khu vực hàn, cắt để hứng đỡ xỉ hàn, mẩu que hàn kim loại lỏng nóng chảy khơng cho rơi xuống đất, 2, Khi tiến hành công việc hàn cắt cao phải: a) Có người cảnh giới, giám sát bên dưới, b) Đề phòng cháy, cần có bình cứu hoả gần nơi hàn cắt, 3, Các vật cần hàn cắt cao phải: a) Được chằng buộc… chắn hệ thống Puly dây thừng (vật hàn không bị sai lệch hàn), b) Khi bị cắt rời vật bị cắt không rơi xuống đất gây hư hại tai nạn, 4, Máy hàn điện để đất phải: a) Có cầu dao đóng cắt điện máy hàn, b) Có người trực bên cạnh suốt trình làm cao, c) Các dụng cụ thi công, que hàn phải đựng túi có lắp đậy chắn, 16 5, Khi thay que hàn phải: a) Lệnh cho người cắt nguồn điện vào máy hàn, thay xong đóng điện trở lại, b) Khi tạm ngừng công việc hàn, cắt kim loại để thực thao tác khác phải cắt nguồn điện cấp cho máy hàn, 6, Phải thực biện pháp an toàn nêu phần "Khi làm việc cao", MỤC 4, CÔNG TÁC TRỰC VẬN HÀNH SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM KIỂM TRA THIẾT BỊ Điều 37, Người ca vận hành cần biết 1, Khơng thực thao tác đóng, cắt thiết bị điện cao áp, 2, Khi kiểm tra thiết bị ghi số đồng hồ đo, đếm điện mình: a) Khơng vượt qua rào chắn, b) Không mở cửa lưới cửa tủ buồng thiết bị phân phối tự ý sửa chữa thiết bị, 3, Trường hợp phải mở cửa lưới cửa tủ phân phối: a) Phải có PCT, b) Phải có người giám sát an tồn, 4, Khơng trực vận hành liền hai ca liên tục trực qua đêm hôm sau lại tham gia làm cơng việc khác (như tham gia vào nhóm vệ sinh thiết bị hay xử lý cố đường dây cao áp,,,), 5, Không ngủ, không làm việc riêng như: đọc báo, đọc truyện xem ti-vi lúc trực, Khơng rời khỏi vị trí trực ca chưa đồng ý cán lãnh đạo Điện lực chưa có người thay thế, 6, Phải ghi chép đầy đủ thông số vận hành; cập nhật thơng tin, tình hình vận hành ca vào sổ theo quy định, 7, Có trách nhiệm bảo quản tốt sổ, sách, trang bị dụng cụ an tồn, dụng cụ PCCC, thiết bị thơng tin,,, phục vụ vận hành, quản lý chìa khóa ngăn tủ, lộ, TBA, 8, Phải đọc hiểu sơ đồ nối dây sợi, nguyên lý làm việc, tính năng, thơng số kỹ thuật thiết bị quản lý vận hành, Để tránh sai sót, dễ dẫn đến cố tai nạn lao động, 9, Nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh huy Kỹ sư điều hành lưới điện cấp trực tiếp, 10, Những người trực vận hành phải có tên danh sách phân công trực ca lãnh đạo Điện lực, Chi nhánh điện cao (Trưởng trạm) ký duyệt, có thay đổi phải đồng ý lãnh đạo sở, Điều 38, Khi đến gần, làm việc gần thiết bị điện 1, Chỉ đến gần thiết bị điện biết thiết bị điện cấp điện áp 2, Phải ghi nhớ khoảng cách an toàn điện cấp điện áp sau: 17 Cấp điện áp Khoảng cách an toàn (m) Dưới 1kV 0,3 Từ 1kV đến 15kV 0,7 Từ 15kV đến 35kV 1,00 Đến 110kV 1,50 220kV 2,50 500kV 4,50 3, Cách phân biệt cấp điện áp theo kích thước số lượng sứ ĐDK sau: a) Cách điện đứng có chiều cao lớn 350mm chuỗi cách điện có từ đến bát cách điện điện áp 35 kV, b) Cách điện đứng có chiều cao nhỏ 350mm chuỗi cách điện có bát cách điện ĐDK điện áp nhỏ 35kV, c) Mỗi chuỗi cách điện có từ bát cách điện trở lên ĐDK điện áp 110 kV lớn hơn, d) Không dùng tay sờ mó vào vật, chi tiết Trạm điện, buồng phân phối điện, đ) Cấm sử dụng thước kim loại để làm việc gần thiết bị điện, Điều 39, Khi làm việc thiết bị điện trạm 1, Phải có biên kháo sát trường, 2, Phải có PCT, đặc biệt quan trọng biện pháp an toàn: a) Cắt hết điện, thử hết điện bút thử tương ứng, b) Làm tiếp đất ngăn chặn điện dẫn đến chỗ làm việc, c) Khóa tay cầu dao cao áp, treo biển báo theo quy định, 3, Không làm việc cầu dao cách ly, cầu chì tự rơi, máy ngắt điện, máy biến áp,,, đầu cực phía bên thiết bị điện, 4, Chỉ bắt tay vào làm việc khi: a) Thấy thiết bị hồn tồn hết điện, nhìn thấy cầu dao dẫn điện đến bị cắt ra, b) Có tiếp đất chặn hết phía có khả dẫn điện đến chỗ làm việc, c) Tại thiết bị có treo biển "cho phép làm việc đây", d) Sau nhân viên quản lý vận hành thiết bị cho phép làm việc, 5, Thực xong; trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện, Điều 40, Khi vệ sinh thiết bị điện 1, Phải có PATCTC cấp có thẩm quyền duyệt, 2, Phải có PCT, 18 3, Phải cắt điện, thử hết điện bút thử, 4, Phải tiếp đất, khóa tay cầu dao, 5, Đặt rào chắn treo đầy đủ biển báo theo quy định, 6, Phải hiểu rõ thiết bị vệ sinh phần nào, 7, Tại thiết bị vệ sinh phải có hai người làm, người giám sát người kia, 8, Chỉ vệ sinh thiết bị nằm khu vực, bảo vệ, bàn giao cho phép, Đã nhìn thấy đường dẫn điện đến thiết bị có tiếp đất an tồn, 9, Thực xong; trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện, Điều 41, Thí nghiệm định kỳ MBA vận hành, cố 1, Phải có PCT, 2, Cắt hết phụ tải phía hạ áp: Cắt máy ngắt, cầu dao, ATM nhánh ATM tổng, Khóa tủ phân phối hạ áp, 3, Cắt cầu dao cao áp TBA (cầu chì SI, cầu chì ống IIK), 4, Phải thử hết điện (chú ý quan sát phải thử hết điện hai phía ống chì), 5, Tiếp đất cao áp phía sau cầu dao (trước cầu chì SI, cầu chì ống IIK), 6, Tiến hành cơng việc thí nghiệm, làm việc cần: a) Chú ý giữ khoảng cách an toàn tới phần mang điện, b) Tuân thủ biện pháp an toàn làm việc cao, c) Kết thúc cơng việc thí nghiệm MBA, 7, Lắp ống chì (SI),,, cao áp vào vị trí, đảm bảo tiếp xúc tốt, 8, Tháo tiếp đất làm, 9, Đóng cầu dao (máy ngắt) cao áp, 10, Đóng ATM tổng, đóng ATM nhánh, 11, Kiểm tra lần cuối, trả nơi làm việc, khóa phiếu, đóng điện cho MBA, Nếu MBA khơng có cầu dao cao áp đầu trạm phải: Cắt máy ngắt, cầu dao phân đoạn (nhánh rẽ) tách lèo nhánh rẽ vào trạm biến áp, Điều 42, Khi kéo máy ngắt điện hợp từ vị trí cơng tác vị trí sửa chữa Như mục "Thao tác đóng, cắt điện" thêm: 1, Kiểm tra tên gọi, số thứ tự, ký hiệu máy ngắt cắt kéo vị trí sửa chữa xem có theo phiếu thao tác hay không, 2, Cắt máy ngắt điện, Kiểm tra chắn máy ngắt cắt tốt pha cách: a) Tín hiệu đèn báo máy ngắt cắt, b) Đồng hồ Am-pe mạch có máy ngắt "0", c) Thử cắt máy ngắt lần nút cắt khí máy ngắt, 19 d) Cái trạng thái máy ngắt khí phải vị trí báo máy ngắt cắt, 3, Kéo máy ngắt vị trí thí nghiệm, 4, Cắt tháo giắc đầu cáp cấp nguồn cho mạch điều khiển máy ngắt, 5, Đối với loại máy ngắt đóng, cắt nhờ lượng tích sẵn cấu tích phải: a) Giải phóng lượng cấu tích (sau máy ngắt vị trí thí nghiệm), b) Tháo giắc đầu cáp cấp nguồn điều khiển máy ngắt cách: c) Thực thao tác đóng máy cắt nút đóng khí, d) Sau thực cắt máy ngắt nút cắt khí, đ) Quan sát cờ báo cấu tích máy ngắt báo giải phóng hết lượng, 6, Sau tháo giắc cấp nguồn điều khiển, thực giải phóng hết lượng cấu tích đưa máy ngắt vị trí sửa chữa, 7, Đóng khoá cửa tủ hợp máy ngắt, Điều 43, Khi đưa máy ngắt điện hợp từ vị trí sửa chữa vào vị trí cơng tác Như mục "Thao tác đóng, cắt điện" thêm: 1, Kiểm tra tên gọi, số thứ tự, ký hiệu máy ngắt đưa vào xem có theo phiếu thao tác hay không, 2, Kiểm tra chắn máy ngắt cắt tốt pha đồng thời cấu tích giải phóng hết lượng cách: a) Thử cắt máy ngắt lần nút cắt khí máy ngắt, b) Cái trạng thái máy ngắt khí phải vị trí báo máy ngắt cắt, c) Cờ báo cấu tích máy ngắt báo giải phóng hết lượng, 3, Kiểm tra trạng thái dao tiếp đất tủ hợp bộ; cắt dao tiếp đất cố định tủ máy ngắt (nếu dao vị trí đóng), 4, Đưa máy ngắt vào vị trí thí nghiệm, 5, Nối giắc đầu cáp cấp nguồn cho mạch điều khiển máy ngắt, 6, Đưa máy ngắt vào vị trí cơng tác, 7, Đóng khố cửa tủ hợp máy ngắt, Điều 44, Khi thực thí nghiệm thiết bị điện vận hành (Định kỳ) 1, Phải có PATCTC cấp có thẩm quyền duyệt 2, Nhân viên thí nghiệm phải chuẩn bị đầy đủ: a) Hồ sơ kỹ thuật, sơ đồ nối điện thứ, nhị thứ, b) Nắm vững sơ đồ kết dây, thông số kỹ thuật đặc điểm thiết bị để có phương án tổ chức thi cơng đảm bảo an tồn, 3, Thí nghiệm thiết bị điện cao áp phải: 20 a) Có PCT, b) Nhóm cơng tác phải có hai người; Nhóm trưởng phải có từ bậc 4/5 an toàn điện trở lên, c) Phải sử dụng đủ trang bị BHLĐ cá nhân, d) Toàn nhân viên đội công tác phải nắm khu vực phép làm việc, khu vực phần tử có điện phải thực theo biện pháp an toàn duyệt, 4, Tại khu vực cố định chun thí nghiệm cao áp phải: a) Có buồng thử, có tường rào, vách ngăn, cửa vào khơng hạn chế tầm nhìn từ bàn điều khiển nhìn vào, b) Bàn điều khiển thiết bị thí nghiệm phải để buồng thử, riêng thiết bị tạo điện áp cao phải để buồng thử, phải có rào ngăn cách với dụng cụ, thiết bị khác vật cần thí nghiệm, 5, Có thiết bị đóng cắt nguồn điện hạ áp cấp cho thiết bị thí nghiệm, 6, Có đủ găng, sào, ủng, thảm cách điện, loại biển báo an toàn điện tiếp đất theo quy trình an toàn điện, 7, Cửa vào buồng thử cao áp phải có cơng tắc an tồn liên động: a) Khi cửa đóng: đèn hộp biển báo "Cấm vào có điện cao áp nguy hiểm chết người" biển báo "Đang thử cao áp" phải sáng; đồng thời lúc đóng nguồn hạ áp cấp cho thiết bị thí nghiệm, b) Khi mở cửa: thiết bị cấp điện nguồn cho bàn thí nghiệm tự động cắt, Đồng thời có tín hiệu chng kêu, còi báo đèn đỏ trước lối vào buồng thử sáng nhấp nháy, Ai chủ động muốn vào buồng thử, bắt buộc phải ấn nút giải trừ tín hiệu đèn, còi, chng, 7, Phải thực nối đất tất chi tiết kim loại thiết bị, dụng cụ, giá treo, giá đỡ, cửa lưới… có buồng thử cao áp, 8, Khi thí nghiệm cao áp lưu động phải mang theo rào chắn, biển báo an toàn, Nếu dùng dây thừng căng làm rào chắn tạm thời, phải treo biển báo "Cấm vào, có điện cao áp nguy hiểm chết người" dây thừng phía, 9, Dùng cầu dao ổ cắm để đóng, cắt nguồn điện thí nghiệm: a) Cầu dao phải loại hai cực có chi tiết chống đóng nhầm lưỡi dao sập, vơ tình đóng điện chấn động, va chạm ngồi ý muốn, b) Phải cử người phụ trách việc đóng, cắt nguồn điện phục vụ thí nghiệm, 10, Trước lệnh đóng điện thử, người phụ trách phải: a) Kiểm tra toàn mạch đấu dây thí nghiệm, biện pháp an tồn khơng để người đứng khu vực thử cao áp, b) Chỉ thấy an toàn hơ to lệnh "đóng điện", 11, Khi thử xong, phải hô to lệnh "cắt điện", 12, Sau cắt nguồn điện thí nghiệm: 21 a) Phải dùng sào cách điện có nối sẵn dây nối đất để khử điện tích thiết bị, b) Sau bước vào khu vực thử để tháo dây thay vật thử khác kết thúc cơng việc, 13, Khi thí nghiệm cáp lực, nhân viên thí nghiệm phải xác định tuyến cáp phải cử người trông coi đầu cáp, 14, Thực xong; trả nơi làm việc; khóa phiếu; đóng điện, Điều 45, Thao tác đóng, cắt máy ngắt điện 1, Phải có PTT, 2, Khi thao tác phải có hai người, 3, Phải sử dụng đủ găng, sào, ủng cách điện đứng ghế, thảm cách điện, 4, Khi trời mưa to, nước mưa chảy thành dòng dụng cụ khơng thao tác ngồi trời, 5, Khơng phép thao tác mình, Điều 46, Khi đóng máy ngắt điện Yêu cầu mục “Khi thao tác đóng, cắt máy ngắt điện” phải thêm: 1, Kiểm tra lần cuối xem đường dây hay thiết bị đóng điện vào có người làm việc khơng, 2, Có nhóm cơng tác liên quan, tiếp đất thu hồi hết chưa, 3, Các nhóm cơng tác trả hết phiếu cơng tác rút hết người chưa, dụng cụ thi công thu dọn chưa, 4, Đường dây hay thiết bị đóng điện vào thoả mãn tiêu chuẩn kỹ thuật, an tồn chưa, Nếu đóng máy ngắt điện có xảy phi đồng khơng, 5, Kiểm tra tên gọi, số thứ tự, ký hiệu máy ngắt đóng xem có theo phiếu thao tác hay khơng, Điều 46, Khi đóng máy ngắt điện u cầu mục “ Khi thao tác đóng, cắt máy ngắt điện” phải thêm: 1, Kiểm tra lần cuối xem đường dây hay thiết bị đóng điện vào có người làm việc khơng, 2, Có nhóm cơng tác liên quan, tiếp đất thu hồi hết chưa, 3, Các nhóm cơng tác trả hết phiếu công tác rút hết người chưa, dụng cụ thi công thu dọn chưa, 4, Đường dây hay thiết bị đóng điện vào thoả mãn tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn chưa, Nếu đóng máy ngắt điện có xảy phi đồng không, 5, Kiểm tra tên gọi, số thứ tự, ký hiệu máy ngắt đóng xem có theo phiếu thao tác hay không, Điều 47, Khi thao tác cắt máy ngắt điện Yêu cầu mục “Khi thao tác đóng, cắt máy ngắt điện” phải thêm: 22 1, Kiểm tra tên gọi, số thứ tự, ký hiệu máy ngắt cắt có theo phiếu thao tác hay không, 2, Trong trường hợp cắt cố phải xác định xác tên máy ngắt cắt phải ghi vào sổ "Nhật ký vận hành", 3, Không được: a) Chỉ vào tín hiệu đèn cấu thị vị trí để khẳng định máy ngắt vị trí cắt tốt, b) Phải xem đồng hồ báo dòng điện mạch cấp qua máy ngắt "0", c) Nếu cắt máy ngắt khoá điều khiển phải thao tác cắt máy ngắt lần nút cắt khí máy ngắt, 4, Sau cắt máy ngắt phải: a) Cắt nguồn điện cấp cho mạch điều khiển máy ngắt (trừ trường hợp cắt điện sa thải phụ tải), b) Treo biển "Cấm đóng điện" khố điều khiển máy ngắt cửa tủ máy ngắt hợp bộ, Điều 48, Khi kéo máy ngắt điện hợp vị trí thí nghiệm Như mục "Thao tác đóng, cắt điện" phải thêm: 1, Kiểm tra tên gọi, số thứ tự, ký hiệu máy ngắt kéo xem có theo phiếu thao tác hay không, 2, Kiểm tra chắn máy ngắt cắt tốt pha cách: a) Tín hiệu đèn báo máy ngắt cắt, b) Đồng hồ Am-pe mạch có máy ngắt "0", c) Thử cắt máy ngắt lần nút cắt khí máy ngắt, d) Cái trạng thái máy ngắt khí phải vị trí báo máy ngắt cắt, 3, Sau đưa máy ngắt vị trí thí nghiệm phải: a) Cắt tháo giắc đầu cáp cấp nguồn cho mạch điều khiển máy ngắt, b) Đóng khoá tủ hợp máy ngắt, c) Treo biển cấm đóng điện tủ máy ngắt, Điều 49, Khi đưa máy ngắt điện hợp từ vị trí thí nghiệm vào vị trí cơng tác Như mục "Thao tác đóng, cắt điện" phải thêm: 1, Kiểm tra tên gọi, số thứ tự, ký hiệu máy ngắt đưa vào xem có theo phiếu thao tác hay khơng, 2, Nối giắc cấp nguồn cho mạch điều khiển máy ngắt (nếu trước cắt ra), Phải kiểm tra chắn máy ngắt cắt tốt pha cách: a) Tín hiệu đèn báo máy ngắt cắt, 23 b) Thử cắt máy ngắt lần nút cắt khí máy ngắt, c) Cái trạng thái máy ngắt khí phải vị trí báo máy ngắt cắt, 3, Kiểm tra trạng thái dao tiếp đất tủ hợp bộ; cắt dao tiếp đất cố định tủ máy ngắt (nếu dao vị trí đóng), 4, Đưa máy ngắt vào vị trí cơng tác, Điều 50, Khi sử dụng đèn khò xăng 1, Phải kiểm tra đèn khò trước sử dụng, đèn khò khơng tắc hay xì, hở, 2, Lượng xăng bình tối đa mức 3/4 thể tích bình, a) Khơng đốt hay để đèn khò vật mang điện gần chất dễ cháy nổ, b) Khơng đưa lửa đèn khò vào gần vật mang điện áp, 4, Chỉ sửa chữa đèn, bổ sung xăng đèn khò tắt nguội hẳn, 5, Cấm bơm tăng áp lực đèn bị tắc, 6, Máy, vật tư, thiết bị,,,, phía khu vực sử dụng đèn khò phải che đậy vật liệu chống cháy, MỤC 5, TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRÊN LƯỚI ĐIỆN Điều 51, Khi thực lưới điện có kế hoạch có cắt điện 1, Phương án tổ chức thi công: a) Lập phương án: Đơn vị làm công việc lập (B), b) Duyệt: Đơn vị quản lý vận hành gồm: GĐ, KT, AT, Điều độ, Đơn vị QLVH trực tiếp, đơn vị QLVH khác có liên quan, 2, Đăng ký cơng tác đăng ký lịch cắt điện: a) Đăng ký với Đơn vị trực tiếp QLVH: Đơn vị B, b) Đăng ký với Điều độ Công ty Điện lực: Đơn vị QLVH trực tiếp, c) Duyệt: Lãnh đạo Công ty Điện lực, 3, Phiếu thao tác cắt điện: a) Người viết phiếu thao tác: Cán phương thức, điều độ viên, trực vận hành (theo phân cấp), b) Người duyệt phương thức: Trưởng (phó) phòng điều độ, KTV, Lãnh đạo đơn vị (theo phân cấp), c) Ra lệnh thao tác: Điều độ viên, Trực vận hành, d) Thực hiện: Nhân viên trực vận hành, 4, Giao nhận lưới cho đơn vị QLVH: a) Người giao: Điều độ viên đương ca, b) Người nhận: Trực vận hành Điện lực, Trạm biến áp, Đội trưởng đường dây (Đơn vị trực tiếp QLVH), 24 5, Phiếu công tác: a) Người cấp phiếu: Đơn vị QLVH, b) Người thực hiện: Đơn vị công tác, 6, Cho phép làm việc: a) Người cho phép: Đơn vị trực tiếp QLVH, b) Người nhận nơi làm việc: Đơn vị công tác (NLĐCV, NCHTT), 7, Làm việc: Đơn vị công tác, 8, Kết thúc công tác khoá phiếu: a) NCHTT: Kiểm tra lại khu vực làm việc, Rút hết người, biện pháp an toàn đơn vị công tác làm thêm, b) NLĐCV, NCHTT ký kết thúc công tác, trả nơi làm việc cho người cho phép, c) Người cho phép: Tiếp nhận, kiểm tra nơi làm việc ký khóa phiếu cơng tác, 9, Trả nơi làm việc: a) Người trả: Người cho phép (NCP), b) Người nhận: Trực vận hành Điện lực; Trạm biến áp; Đội đường dây 110 kV; Các đơn vị QLVH khác có liên quan đến khu vực làm việc, 10, Điều độ nhận lại lưới điện: a) Người trả: Trực vận hành ĐL, Trạm biến áp; Đội đường dây 110kV, b) Người nhận: ĐĐV đương ca: Điều độ kiểm tra lại: so với lúc bàn giao, tất phiếu cơng tác khố, đảm bảo đủ điều kiện an toàn cho người thiết bị 11, Phiếu thao tác đóng điện: a) Viết phiếu: CBPT, ĐĐV, Trực VH (theo phân cấp), b) Duyệt: Trưởng (Phó) P, điều độ, Trạm trưởng, KTV, LĐ ĐL (theo phân cấp), c) Ra lệnh thao tác: ĐĐV, Trực VH đương ca, d) Thực hiện: NV trực vận hành, Điều 52, Khi thực lưới điện khơng có kế hoạch có cắt điện 1, Lệnh cắt điện a) Sự cố: ĐĐV đương ca lệnh thao tác (không viết phiếu thao tác), b) Đe doạ SC: ĐV QLVH xin cắt điện, c) Thực hiện: ĐĐV đương ca, Trực VH (theo phân cấp), 2, Phiếu thao tác cắt điện a) Viết phiếu TT: ĐĐV đương ca, Trực VH (theo phân cấp), b) Duyệt: Trưởng (Phó) P, điều độ, ĐĐV đương ca, Trạm trưởng, KTV, Lãnh đạo ĐL huyện, TP, TXã (theo phân cấp) 25 c) Ra lệnh thao tác: ĐĐV đương ca, Trực VH (Theo phân cấp) 3, Điều độ giao lưới điện cho đơn vị QLVH a) Người giao: ĐĐV đương ca, Trực VH (theo phân cấp) b) Ngươì nhận: Trực vận hành ĐL, Trạm biến áp; Đội đường dây (Đvị trực tiếp QLVH), 4, Phiếu công tác a) Người cấp phiếu: Đơn vị QLVH, b) Người thực hiện: Đơn vị công tác, 5, Cho phép vào làm việc a) Người cho phép: Đơn vị trực tiếp QLVH, b) Người nhận nơi làm việc: Đơn vị Công tác (NLĐCV, NCHTT), 6, Làm việc: Đơn vị cơng tác, 7, Kết thúc cơng tác, khóa phiếu a) NCHTT kiểm tra xem xét lại nơi làm việc, Rút hết người, biện pháp an toàn đơn vị công tác làm thêm, b) NLĐCV, NCHTT ký kết thúc công tác trả nơi làm việc cho Người cho phép, c) Người cho phép: Tiếp nhận, kiểm tra nơi làm việc, ký khố phiếu cơng tác, 8, Trả nơi làm việc a) Ngươì trả: Người cho phép (NCP) b) Người nhận: Trực vận hành ĐL, Trạm biến áp; Đội đường dây 110kV; Các đơn vị QLVH khác có liên quan đến khu vực làm việc, 9, Điều độ nhận lại lưới điện a) Người trả: Trực vận hành ĐL, Trạm biến áp; Đội đường dây 110kV, b) Người nhận: ĐĐV đương ca, Điều độ kiểm tra lại: so với lúc bàn giao, tất phiếu công tác khố, Đảm bảo đủ điều kiện an tồn cho người thiết bị, 10, Phiếu thao tác, đóng điện a) Viết phiếu: ĐĐV đương ca, Trực VH (theo phân cấp), b) Duyệt: Trưởng (Phó) P,điều độ, ĐĐV đương ca, Trạm trưởng, KTV, Lãnh đạo Điện lực huyện, Thành phố, Thị xã (theo phân cấp), c) Ra lệnh thao tác: ĐĐV đương ca, Trực VH (theo phân cấp), d) Thực hiện: NV trực vận hành, MỤC 6, MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI QUẢN LÝ, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP NÔNG THÔN GIAO CHÉO VÀ ĐI GẦN CÁC CƠNG TRÌNH KHÁC Điều 53, Giao chéo với đường dây thơng tin, tín hiệu khơng 26 Đường dây hạ áp giao chéo với đường dây thơng tin, tín hiệu đáp ứng điều kiện sau: 1, Dây hạ áp phía trên; tiết diện dây dẫn không nhỏ 35mm2 dây nhôm, không nhỏ 16mm2 dây nhôm lõi thép dây đồng; dây dẫn phải mắc hai sứ cách điện không nối khoảng cột giao chéo, 2, Khoảng cách thẳng đứng từ dây hạ áp trạng thái tĩnh đến dây thơng tin, tín hiệu khơng nhỏ 1,25m, Điều 54, Giao chéo với đường dây cao áp không Đường dây hạ áp giao chéo với đường dây cao áp đáp ứng điều kiện sau: 1, Dây cao áp phải phía trên; tiết diện dây dẫn khơng nhỏ 50mm2 dây nhôm, không nhỏ 35mm2 dây nhôm lõi thép, dây hợp kim nhôm dây đồng, 2, Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn dây chống sét có tiết diện 240mm2 khơng nối; dây dẫn dây chống sét có tiết diện từ 240mm2 trở lên phép có mối nối cho dây, 3, Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ dây đường dây cao áp đến dây đường dây hạ áp dây trạng thái tĩnh không nhỏ quy định sau: Cấp điện áp (kV) Đến 10 Đến 35 Đến 110 Đến 220 Đến 500 Khoảng cách thẳng đứng (m) 2,5 6,5 Điều 55, Đi gần cơng trình khác 1, Đối với dây dẫn trần, khoảng cách theo phương nằm ngang từ dây dẫn gần bị gió thổi lệch nhiều tới phận nhà ở, cơng trình khơng nhỏ quy định sau: Bộ phận cơng trình Khoảng cách (m) Đến cửa sổ, ban công, sân thượng, phận gần cầu 1,5 Đến tường xây kín, xanh 1,0 Đến tường xây kín dây dẫn đặt giá gắn vào tường khoảng cách giá không lớn 30m 0,3 Đến cột xăng dầu, kho chứa nhiên liệu, hóa chất dễ cháy, nổ 10 2, Đối với dây dẫn bọc, khoảng cách theo phương nằm ngang từ dây dẫn ngồi bị gió thổi lệch nhiều tới phận nhà ở, cơng trình phép giảm 50% so với quy định khoản Điều này, Điều 56, Đi chung cột với cáp thơng tin, tín hiệu Cáp thơng tin, tín hiệu chung cột với đường dây hạ áp phải đáp ứng điều kiện sau: 1, Được đồng ý đơn vị quản lý đường dây điện lực, 2, Dây hạ áp phía trên, 27 3, Khoảng cách theo phương thẳng đứng cột từ dây hạ áp thấp đến cáp thơng tin, tín hiệu cao không nhỏ 1,25m, 4, Cáp thông tin, tín hiệu đặt cách thân cột 0,20m, Điều 57, Đi chung cột với đường dây cao áp Đường dây hạ áp chung cột với đường dây cao áp đến 35kV phải đáp ứng điều kiện sau: 1, Được đồng ý đơn vị quản lý đường dây cao áp, 2, Dây cao áp phải phía trên, có tiết diện tối thiểu 35mm2, 3, Khoảng cách theo phương thẳng đứng cột từ dây dẫn cao áp thấp đến dây dẫn hạ áp cao không nhỏ 1,5m dây hạ áp bố trí theo phương thẳng đứng; trường hợp khác không nhỏ 2,5m, Điều 58, Đi gần đường dây thơng tin, tín hiệu Khoảng cách theo phương nằm ngang hai dây gần đường dây hạ áp đường dây thông tin không nhỏ 2m, điều kiện chật hẹp không nhỏ 1,5m, 28 ... Phải s dụng đủ trang b b o vệ cá nhân, trang b dụng cụ làm việc, 4, Đến vị trí làm việc phải quan s t, kiểm tra thử điện b t thử hạ áp vào tất vật kim loại xung quanh, tuân thủ biện pháp an. .. mang đầy đủ dụng cụ, trang b b o vệ cá nhân, 4, Phổ biến nội dung công việc, thực biện pháp an toàn theo PCT, 5, Kiểm tra trang b an tồn giao cơng việc kèm theo biện pháp an toàn cụ thể, 6, Cắt... mang đầy đủ trang b b o vệ cá nhân, dụng cụ an toàn, dụng cụ s a chữa, 4, Cắt tất át tô mát nhánh, 5, Cắt át tô mát tổng, 6, Cắt cầu dao cao áp cầu chì SI MBA, khố tay cầu dao cao áp, treo biển
- Xem thêm -

Xem thêm: SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP AN TOÀN CHOTỪNG CÔNG VIỆC, SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP AN TOÀN CHOTỪNG CÔNG VIỆC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn