Cach din h s thi nang lc nht ng

2 24 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:15

Cách điền hồ sơ thi lực Nhật ngữ Bạn điền khung đậm nhé, không điền chỗ số hiệu dự thi (受受受受 Examinee Registration Number) Các mục điền sau: (1) Cấp độ: Điền sau chữ N (có cấp độ từ N5 tới N1 - bạn chưa biết điền chỗ đừng thi làm cho thời gian!) (2) Nơi thi: Ví dụ "Da Nang" (3) Tên: Chú ý điền tên từ ô ban đầu (không để trống ô đầu) Nếu tên bạn NGUYỄN VĂN NAM bạn phải viết NGUYEN VAN NAM khơng có dấu phải để ô trống NGUYEN, VAN NAM => Bạn viết thứ tự tên, không đảo (thành NGUYEN NAM VAN chẳng hạn => cách đảo kiểu hậu người không hiểu Midle Name tiếng Mỹ gì) (4) Giới tính: Đánh dấu check (V), không dùng dấu "x" (Dấu "x" tiếng Nhật nghĩa SAI.) (5) Năm, tháng, ngày sinh => Khỏi nói (6) Mật tra cứu kết online (kể từ năm 2012 tra kết online): Điều SỐ, không điền chữ Nếu để trống thiếu bạn khơng tra online => Đợi dài cổ Bạn nên ghi password vào Password số đăng ký thi bạn (受受受 受) dùng tra cứu kết (7) Tiếng mẹ đẻ: Tiếng Việt 142 => Điền: 142 (8) Địa chỉ: Ví dụ Street Suburb => 101 Pasteur, Phường 2, Quận XYZ City, State => Đà Nẵng Country / Area => Vietnam Postal Code => để trống Telephone No => điện thoại Có thể điền đại khái (9) Tên trường bạn học, bạn khơng học bỏ trống (10) Nơi học tiếng Nhật: Điền ~ 1: Trường tiểu học, 2: Trường cấp 2, cấp 3, 3: Trường đại học, 4: Học tiếng Nhật chuyên ngành đại học; 5: Học trung tâm; 6: Khơng học nơi 1~5 => Mình chọn (học trường đời LIFE!!) (11) Mục đích thi: Điền ~ 1: Để vào đại học cao học; 2: Để vào đại học / cao học Nhật; 3: Để vào học chứng minh khả ngoại ngữ với trường khác Việt Nam; 4: Để vào học chứng minh khả ngoại ngữ với trường khác Nhật; 5: Để xin việc, tăng lương, thăng chức (Việt Nam); 6: Để xin việc, tăng lương, thăng chức (tại Nhật); 7: Muốn biết lực khơng phải 1~6; 8: Mục đích khác => Mình chọn 8: Để khoe mẽ!! (12) Nghề: Điền 1~6 1: H/s tiểu học; 2: H/s cấp 2, cấp 3; 3: Sinh viên đại học / cao học; 4: Học sinh trường ngoại ngữ; 5: Đi làm; 6: Khác => Mình chọn 6: Thất nghiệp (13) Nếu bạn chọn câu (12) 1: Giáo viên Nhật ngữ; 2: Công chức sử dụng tiếng Nhật; 3: Sử dụng tiếng Nhật công ty sản xuất, xây dựng, truyền thông, v.v ; 4: Dùng tiếng Nhật ngành dịch vụ, du lịch, tiếp khác, v.v ; 4: Dùng tiếng Nhật cơng việc ngồi ~ 4; 6: Khơng xài tiếng Nhật công việc (14) Phương tiện bạn tiếp xúc với tiếng Nhật: 1: Tin tức, chương trình thời sự; 2: Kịch (drama); 3: Anime; 4: Báo chí; 5: Sách; 6: Manga; 7: Bài web; 8: Khác; 9: Chỉ lớp học (15) ~ (20): Chọn hướng dẫn tờ đăng ký (21): Địa bạn (để gửi kết quả) MAILING ADDRESS: Phải điền cẩn thận địa gửi kết Hãy ghi tiếng Việt tờ cuối: Dán ảnh 3x4 vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Cach din h s thi nang lc nht ng, Cach din h s thi nang lc nht ng