VIÊM mô tế bào

2 55 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:31

VIÊM MƠ TẾ BÀO I ĐỊNH NGHĨA - Viêm mơ tế bào (VMTB) nhiễm trùng da da - Được phân vùng: + VMTB vùng mặt: thường điều trị khoa Răng hàm mặt + VMTB vùng mặt - Tác nhân gây bệnh thường: tụ cầu, liên cầu, trực khuẩn mủ xanh, E.coli, H.I, II CHẨN ĐỐN 1, Chẩn đốn xác định a, Lâm sàng - Tồn thân: có HC nhiễm trùng (+) với sốt cao, mệt mỏi, , ban nhiễm trùng, hạch lân cận, - Đáp ứng viêm khu trú nơi nhiễm trùng: sưng, nóng, đỏ, đau ranh giới không rõ, hạn chế vận động - Tiền sử có đường vào: trùng cắn, trầy sướt, vết thương, b, Cận lâm sàng: - CTM: B/C, CRP tăng cao - Cấy máu, cấy dịch chỗ viêm (+) giúp chẩn đốn ngun nhân, làm Kháng sinh đồ 2, Chẩn đốn biến chứng: Ln nghĩ đến để đề phòng biến chứng: - Nhiễm khuẩn huyết - Viêm xương, viêm khớp, viêm bao hoạt dịch, - Viêm màng tim, viêm màng não, III ĐIỀU TRỊ 1, Tồn thân: Kháng sinh, chống viêm • Nếu lâm sàng không sốt, B/C < 15 G/L => sử dụng kháng sinh đường uống Thường ưu tiên lựa chọn kháng sinh: Cephalexin, Cephadroxil, Amooxicillin, • Nếu lâm sàng có sốt B/C > 15 G/L => Lựa chọn kháng sinh tiêm sau: - Cloxacillin, Oxacillin, - Ceftriaxon liều 50- 100 mg/kg/ ngày - Vancomycin liều 30-60 mg/kg/ngày/ 3-4 lần Trường hợp nặng, phối hợp thêm nhóm Amynosid, 2, Tại chỗ: - Bất động vùng viêm tấy - Giam triệu chứng chỗ cách đắp gạc ấm - Rạch, dẫn lưu ổ mủ IV TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA NHI ĐỒNG năm 2016 ...III ĐIỀU TRỊ 1, Toàn thân: Kháng sinh, chống viêm • Nếu lâm sàng không sốt, B/C < 15 G/L => sử dụng kháng sinh đường uống Thường ưu tiên lựa... 30-60 mg/kg/ngày/ 3-4 lần Trường hợp nặng, phối hợp thêm nhóm Amynosid, 2, Tại chỗ: - Bất động vùng viêm tấy - Giam triệu chứng chỗ cách đắp gạc ấm - Rạch, dẫn lưu ổ mủ IV TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: VIÊM mô tế bào , VIÊM mô tế bào