trieu phuc

2 59 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:17

PHIẾU PHẪU THUẬT / THỦ THUẬT (PDA OCCLUSSION) Ngày làm thủ thuật : 16 /06 /2019 Họ tên: NGUYỄN TRIỆU PHÚC Tuổi: 15th Giới: Nam Địa chỉ: Diễn Xuân - Diễn Châu - Nghệ An Chẩn đoán lâm sàng: Còn ống động mạch ( PDA ) Bác sỹ làm thủ thuật: Bs Nam - Bs Toàn DỤNG CỤ Introducer: ĐM đùi phải 5F + TM đùi phải 6F Catheter: MP F Pigtail 5F TĨM TẮT QUY TRÌNH Đường vào: chọc ĐM TM đùi phải Tiến trình: • Chụp quai ĐMC đánh giá giải phẫu kích thước ống động mạch Đo thực tế ảnh chụp 5.5mm, type A • Thơng tim phải, lái guide wire qua PDA từ ĐMC Đặt Delivery 6Fr qua đường tĩnh mạch • Thả dụng cụ bít ống động mạch số - Cocoon • Chụp kiểm tra sau bít PDA, khơng shunt tồn lưu, dụng cụ khơng cản trở ĐMC • Thủ thuật an tồn, khơng tai biến Trước bít Sau bít KẾT QUẢ CHỤP BUỒNG TIM MẠCH • Ống động mạch type A, kích thước 5.5mm • Biến chứng: không • Không hẹp eo ĐMC KẾT LUẬN: • Bít PDA dụng cụ số 6- Cocoonkết tốt • Khơng có tai biến q trình can thiệp Bác sỹ làm thủ thuật Hồng Văn Toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: trieu phuc , trieu phuc

Từ khóa liên quan