phieu thu thuat odm

2 23 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:17

PHIẾU PHẪU THUẬT / THỦ THUẬT (PDA OCCLUSSION) Ngày làm thủ thuật : 19 /5 /2019 Họ tên: VÕ ĐÌNH TUẤN TÚ Năm sinh: 12 Giới: Nam Địa chỉ: Đức Thành - Yên Thành - Nghệ An Chẩn đoán lâm sàng: Còn ống động mạch ( PDA ) Bác sỹ làm thủ thuật: Bs Nam - Bs Toàn DỤNG CỤ Introducer: ĐM đùi phải 5F + TM đùi phải 6F Catheter: MP F Pigtail 5F TÓM TẮT QUY TRÌNH Đường vào: chọc ĐM TM đùi phải Tiến trình: • Chụp quai ĐMC đánh giá giải phẫu kích thước ống động mạch Đo thực tế ảnh chụp 6mm, type A • Thơng tim phải, lái guide wire qua PDA từ ĐMC Đặt Delivery 6Fr qua đường tĩnh mạch • Thả dụng cụ bít ống động mạch số - Cocoon • Chụp kiểm tra sau bít PDA, khơng shunt tồn lưu, dụng cụ khơng cản trở ĐMC • Thủ thuật an tồn, khơng tai biến Trước bít Sau bít KẾT QUẢ CHỤP BUỒNG TIM MẠCH • Ống động mạch type A, kích thước mm • Biến chứng: khơng • Khơng hẹp eo ĐMC KẾT LUẬN: • Bít PDA dụng cụ số -8 Cocoonkết tốt • Khơng có tai biến trình can thiệp Bác sỹ làm thủ thuật Hoàng Văn Toàn ... LUẬN: • Bít PDA dụng cụ số -8 Cocoonkết tốt • Khơng có tai biến q trình can thiệp Bác sỹ làm thủ thu t Hoàng Văn Toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: phieu thu thuat odm , phieu thu thuat odm