De cuong 2018 hiểu biết của người nhà về chăm sóc trẻ bị tim bẩm sinh

28 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:12

BảngSỞ 1Figure 1Bảng 2Bảng Y TẾ NGHỆ AN BỆNH VIỆN SẢN NHI  Phan Thị Hảo Hồ Sỹ Nhân Dng Th Ngc khảo sát hiểu biết ngời nhà có trẻ bị bệnh tim bẩm sinh khoa tim mạch bệnh viện sản nhi nghệ an năm 2018 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ Vinh, 2018 SỞ Y TẾ NGHỆ AN BỆNH VIỆN SẢN NHI  Phan Thị Hảo Hồ Sỹ Nhân Dương Thị Ngọc khảo sát hiểu biết ngời nhà có trẻ bị bệnh tim bẩm sinh khoa tim mạch bệnh viện sản nhi nghệ an năm 2018 Chuyờn ngnh: Y học xã hội Vinh, 2018 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan bệnh tim bẩm sinh 1.1.1 Định nghĩa dịch tễ học bệnh tim bẩm sinh .3 1.1.2 Nguyên nhân 1.1.3 Phân loại 1.1.4 Những biểu gợi ý bệnh TBS cách tiếp cận chẩn đoán 1.1.5 Hướng điều trị 1.1.6 Phòng bệnh chăm sóc 1.2 Các nghiên cứu có liên quan CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: 2.1.1 Tiêu chẩn lựa chọn: 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ: 2.2 Phương pháp nghiên cứu: .9 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: 2.2.2 Kỹ thuật thu thập số liệu: 2.2.3 Xử lý số liệu: CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ 10 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 10 3.1.1 Tuổi 10 3.1.2 Trình độ văn hóa 10 3.1.3 Nghề nghiệp .10 3.2 Kiến thức hiểu biết bệnh tim bẩm sinh 11 3.2.1 Tình trạng tiếp cận thông tin bệnh tim bẩm sinh trước 11 3.2.2 Kiến thức chung dị tật tim bẩm sinh 11 3.2.3 Kiến thức yếu tố nguy gây bệnh tim bẩm sinh 12 3.2.4 Kiến thức biểu nghĩ tới bệnh tim bẩm sinh 12 3.2.5 Kiến thức hướng điều trị tim bẩm sinh .13 3.2.6 Kiến thức chăm sóc ni dưỡng trẻ tim bẩm sinh 13 3.2.7 Kiến thức dự phòng tim bẩm sinh .14 3.3 Nhu cầu tư vấn bệnh tim bẩm sinh người nhà 14 3.3.1 Hình thức tư vấn 14 3.3.2 Người tư vấn 15 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 16 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 16 DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ .16 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BM : Bà mẹ BN : Bệnh nhân BV : Bệnh viện CƠĐM : Còn ống động mạch ĐGĐM : Đảo gốc động mạch NST : Nhiễm sắc thể TBS : Tim bẩm sinh TLN : Thông liên nhĩ TLT : Thông liên thất DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố theo nhóm tuổi .10 Bảng 3.2 Trình độ văn hóa nhóm tham gia nghiên cứu 10 Bảng 3.3 Nghề nghiệp nhóm tham gia nghiên cứu 10 Bảng 3.4 Tình trạng tiếp cận thông tin bệnh tim bẩm sinh trước đây11 Bảng 3.5 Kiến thức chung tim bẩm sinh .11 Bảng 3.6 Kiến thức yế tố nguy gây bệnh Tim bẩm sinh 12 Bảng 3.7 Kiến thức biểu nghĩ tới tim bẩm sinh 12 Bảng 3.8 Kiến thức hướng điều trị tim bẩm sinh .13 Bảng 3.9 Kiến thức chăm sóc ni dưỡng trẻ tim bẩm sinh 13 Bảng 3.10 Kiến thức dự phòng tim bẩm sinh .14 Bảng 3.11 Hình thức tư vấn .14 Bảng 3.12 Người tư vấn .15 DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ẢNH ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh tim bẩm sinh (TBS) dị tật hay gặp dị tật bẩm sinh bệnh thường gặp trẻ em nước ta giới, chiếm đến gần 90% tổng số bệnh lý tim mạch trẻ em nói chung Theo thống kê chuyên gia bệnh TBS giới tần suất bệnh TBS vào khoảng 0.7 - 0.8% không phân biệt chủng tộc, màu da…tỷ lệ tử vong chung bệnh TBS - 10% số trường hợp mắc bệnh, đa số xảy hai năm đầu đời Tại Việt Nam, theo báo cáo Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương, tỷ lệ bệnh TBS khoảng 1.5% trẻ vào viện khoảng 30 - 55% trẻ vào khoa Tim mạch Tại khoa Tim mạch BV Sản Nhi Nghệ An hàng năm, tỷ lệ BN bị bệnh TBS vào điều trị khoảng 20 - 30% tổng số bệnh nhân Mỗi bệnh nhân (BN) mắc hay nhiều dị tật TBS Có nhiều dạng dị tật TBS Có dị tật nhẹ, trẻ điều trị khỏi có số dị tật dẫn đến hậu nặng nề thể chất tinh thần cho trẻ Đây gánh nặng kinh tế cho gia đình, hệ thống y tế xã hội Nguyên nhân gây bệnh TBS trẻ khó xác định, chủ yếu mơi trường bên ngồi tác động lên bà mẹ (BM) lúc mang thai Trẻ mắc bệnh TBS phát sớm, điều trị, theo dõi chăm sóc tốt giúp trẻ phát triển người bình thường Một người nhà có đầy đủ kiến thức dự phòng, chăm sóc, ni dưỡng BN bị bệnh TBS góp phần tích cực việc theo dõi điều trị bệnh giúp trẻ phát triển tốt dẫn đến làm giảm gánh nặng cho gia đình xã hội Tại Nghệ An, đến chưa có báo cáo nghiên cứu kiến thức người nhà có trẻ bị bệnh TBS Để đánh giá kiến thức gia đình người bệnh đề biện pháp tư vấn q trình chăm sóc, theo dõi điều trị bệnh tiến hành nghiên cứu đề tài “Khảo sát hiểu biết người nhà có trẻ bị tim bẩm sinh khoa Tim mạch bệnh viện Sản nhi Nghệ An năm 2018” Với mục tiêu: Nhận xét kiến thức người nhà có trẻ bị bệnh tim bẩm sinh điều trị khoa Tim mạch Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2018 Tìm hiểu nhu cầu tư vấn bệnh tim bẩm sinh người nhà Chương TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan bệnh tim bẩm sinh 1.1.1 Định nghĩa dịch tễ học bệnh tim bẩm sinh 1.1.1.1 Định nghĩa Bệnh TBS bệnh có khơng bình thường tim mạch máu lớn từ lúc sinh ra, trình bệnh song song với phát triển thai nhi, xẩy tháng đầu thai kì, vào lúc hình thành buồng tim, van tim, nút thần kinh tự động tạo nhịp, hệ thần kinh dẫn truyền tim mạch máu lớn 1.1.1.2 Dịch tễ Bệnh TBS bệnh lý tim mạch ngày gặp phổ biến thực hành nhi khoa, mà bệnh nhiễm khuẩn, bệnh thiếu dinh dưỡng ngày giảm dần Tần suất mắc bệnh TBS khoảng từ 0.7 - 0.8%, khác giới chủng tộc bệnh TBS dị tật thường gặp bệnh bẩm sinh Mỗi năm Mỹ có 30.000 trẻ em sinh mắc bệnh TBS Tại Việt Nam, năm có 10.000 trẻ em sinh mắc bệnh TBS Tỷ lệ tử vong chung cho bệnh TBS cao, từ - 10% tổng số mắc bệnh TBS, đa số tử vong năm đầu Theo thống kê 10 năm Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1981 - 1991, tỷ lệ tử vong bệnh TBS chiếm 5.8% bệnh nhi nằm viện Về lứa tuổi phát bệnh TBS Châu Âu Châu Mỹ đa số chẩn đoán sinh chẩn đoán trước sinh, lúc mẹ khám thai Trong đó, nước ta đa số chẩn đoán trễ, lúc trẻ vào bệnh viện biến chứng bệnh như: suy tim, tăng áp phổi hay đa hồng cầu Trong đó, trẻ tuổi chiếm 50% trẻ tuổi chiếm 20% Đây đặc điểm bệnh TBS nước phát triển khơng phát sớm điều trị triệt kịp thời nên trẻ bị bệnh TBS nặng thường chết dần năm đầu đời, trường hợp phát muộn có nhiều biến chứng nặng , 1.1.2 Nguyên nhân Bệnh TBS hầu hết bệnh khác ảnh hưởng nhiều yếu tố liên quan đến môi trường mà BN BM sinh sống tác động lên cấu trúc di truyền thể học chức sinh lý thân BN Đến nay, chưa biết rõ chế tác động yếu tố gây bệnh hình thành bệnh TBS cụ thể, người ta xếp nguyên nhân gây bệnh TBS làm nhóm , , 1.1.2.1 Các nguyên nhân liên quan đến yếu tố di truyền gia đình Có thể bất thường hình thái hay số lượng nhiễm sắc thể (NST), chiếm khoảng - 5% số BN mắc bệnh TBS kèm theo dị dạng khác, điển hình hội chứng Down Nhiều tác Anderson WE, Neil CA, Nora JJ, thấy có khoảng 3% tổng số BTBS di truyền theo định luật Mendel Bệnh di truyền theo thể trội hội chứng đa dị tật mà bệnh TBS dị tật như, hội chứng Noonan: thông liên nhĩ (TLN), hẹp van động mạch phổi, bệnh tim; Loepard: hẹp động mạch phổi, QT kéo dài; Marfan: hở van động mạch chủ, hở van hai lá, bệnh tim tắc nghẽn; rối loạn dẫn truyền thần kinh tim Bệnh TBS di truyền theo thể lặn thường gặp hôn nhân huyết thống hội chứng Hunter Bệnh TBS rối loạn NST tam NST 21 (Down’s): thông liên thất (TLT), (TLN) dị tật khác; tam NST 18: TLT, TLN, ống động mạch (CƠĐM) dị tật khác; tam NST 13: TLT, TLN, thất phải hai đường ra; hội chứng Turner Các hội chứng khơng di truyền sai lạc NST xẩy đột xuất cá thể hệ không di truyền cho hệ sau hưởng phát triển tim thai, không dùng thuốc, độc chất … ảnh hưởng đến tim Đang mắc bệnh nội tiết, lupus không nên mang thai…Nguy gia đình, di truyền cần nên tránh, tác hại tia xạ… Cấp 2: Phát bệnh sớm thời kỳ bào thai, sau sinh Cần phải có chế độ chăm sóc ni dưỡng hợp lý để trẻ phát triển cách tốt nhằm hạn chế hậu bệnh TBS gây Việc điều trị phải có kết hợp nội ngoại khoa thật tốt Sau phẩu thuật cần theo dõi hướng dẫn gia đình BN thật chu đáo, cẩn thận nhằm tránh biến chứng… Cấp 3: Điều trị biến chứng, phục hồi chức trẻ có mổ tim, abcess, tắc mạch não ảnh hưởng thần kinh di chứng não… 1.2 Các nghiên cứu có liên quan Nghiên cứu A Bello (2013) Ghana kiến thức dị tật bẩm sinh cho thấy, có 48.1% đối tượng tham gia nghiên cứu tin dị tật bẩm sinh có nguồn gốc siêu nhiên, 86% nhận thức dị tật bẩm sinh quản lý phòng tránh Kết “Khảo sát thực trang dị tật bẩm sinh yếu tố nguy tới phụ nữ mang thai số tỉnh” y tế năm 2013 cho thấy, mối nguy sinh dị tật bẩm sinh từ nguy bị bệnh mang thai đáng kể, thường gặp cảm cúm (61%), sốt/ sốt rét (12%) Nghiên cứu Nguyễn Thị Túy Hà “Khảo sát kiến thức dị tật bẩm sinh” Huế năm 2015, có 64.2% phụ nữ độ tuổi 25-35 trả lời kiến thức chung dị tật bẩm sinh Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Tất người nhà có trẻ bị bệnh TBS vào điều trị khoa Tim mạch BV Sản Nhi Nghệ An từ tháng đến tháng 10 năm 2018 2.1.1 Tiêu chẩn lựa chọn: - Người nhà BN trực tiếp chăm sóc trẻ bị bệnh TBS điều trị khoa Tim mạch BV Sản Nhi Nghệ An - Có đầy đủ thơng tin cá nhân đồng ý tham gia nghiên cứu 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ: - Người nhà BN khảo sát trước - Người nhà BN có người khảo sát - Người có vấn đề tâm, thần kinh - Người tự điền vào phiểu khảo sát 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang tiến cứu 2.2.2 Kỹ thuật thu thập số liệu: Người chăm sóc trẻ bị bệnh TBS thơng báo mục đích nghiên cứu hỏi ý kiến việc đồng ý tham gia khảo sát, sau hướng dẫn thực tự đánh giá kiến thức hiểu biết theo phiếu điều tra thiết kế sẵn 2.2.3 Xử lý số liệu: Sử dụng bảng tính Excel phần mềm thống kê y học 10 Chương DỰ KIẾN KẾT QUẢ 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 3.1.1 Tuổi Bảng 3.1 Phân bố theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Dưới 18 n Tỷ lệ % 18 - 60 Trên 60 Tổng Nhận xét: 3.1.2 Trình độ văn hóa Bảng 3.2 Trình độ văn hóa nhóm tham gia nghiên cứu Trình độ văn hóa Tiểu học Trung học Trung cấp, cao đẳng Đại học Trên đại học Tổng Nhận xét: n Tỷ lệ % 3.1.3 Nghề nghiệp Bảng 3.3 Nghề nghiệp nhóm tham gia nghiên cứu Nghề nghiệp Cán bộ, viên chức n Tỷ lệ % Lao động tự Tổng Nhận xét: 3.2 Kiến thức hiểu biết bệnh tim bẩm sinh 3.2.1 Tình trạng tiếp cận thơng tin bệnh tim bẩm sinh trước Bảng 3.4 Tình trạng tiếp cận thơng tin bệnh tim bẩm sinh trước 11 Tình trạng tiếp cận Chưa tiếp cận Truyền hình, phát Internet Đã tiếp cận qua Sách báo, tờ rơi Nhân viên y tế Giáo dục Khác Tổng Nhận xét: n Tỷ lệ % 3.2.2 Kiến thức chung dị tật tim bẩm sinh Bảng 3.5 Kiến thức chung tim bẩm sinh Thông tin Đúng Sai Không biết (%) (%) (%) Bệnh tim bẩm sinh phát sớm từ thời kỳ bào thai sơ sinh siêu âm Trẻ bị bệnh TBS phát sớm, điều trị phương pháp phát triển trẻ trang lứa Nhận xét: 3.2.3 Kiến thức yếu tố nguy gây bệnh tim bẩm sinh Bảng 3.6 Kiến thức yế tố nguy gây bệnh tim bẩm sinh Yếu tố Di truyền gia đình Các yếu tố mẹ tiếp xúc mang thai: hóa chất, tia phóng xạ, tia X quang… Mẹ mắc số bệnh mang thai Đúng (%) Sai (%) Không biết (%) 12 Tuổi mẹ mang thai Nhận xét: 3.2.4 Kiến thức biểu nghĩ tới bệnh tim bẩm sinh Bảng 3.7 Kiến thức biểu nghĩ tới tim bẩm sinh Biểu Đúng (%) Sai (%) Không biết (%) Trẻ nhanh bị mệt lúc bú, chơi, chạy… Chậm phát triển thể chất Trẻ bị tím mơi, đầu ngón tay, ngón chân… Trẻ bị vàng da Trẻ hay bị viêm đường hô hấp Hay bị ho, khò khè thay đổi thời tiết Hay bị khó thở Hay bị co giật Hay bị ngất, xỉu Lặng người khóc Hay bị nơn, trớ Hay bị đau đầu, chóng mặt Nhận xét: 3.2.5 Kiến thức hướng điều trị tim bẩm sinh Bảng 3.8 Kiến thức hướng điều trị tim bẩm sinh Hướng điều trị Một số bệnh TBS tự khỏi Với bệnh TBS nặng phức tạp phải phẫu thuật can thiệp Tất bệnh TBS phải phẫu thuật Đúng (%) Sai (%) Không biết (%) 13 Bệnh TBS chữa khỏi hồn tồn Một số dị tật điều trị khỏi Tất bệnh TBS điều trị khỏi 3.2.6 Kiến thức chăm sóc ni dưỡng trẻ tim bẩm sinh Bảng 3.9 Kiến thức chăm sóc ni dưỡng trẻ tim bẩm sinh Nội dung chăm sóc Biết (%) Khơng biết (%) Chế độ dinh dưỡng Cách cho trẻ ăn, uống Cách phòng tránh viêm đường hơ hấp Cách dùng thuốc Chế độ vệ sinh Hoạt động thể lực Dấu hiệu cần theo dõi Lịch khám định kỳ Nhận xét: 3.2.7 Kiến thức dự phòng tim bẩm sinh Bảng 3.10 Kiến thức dự phòng tim bẩm sinh Biện pháp Cải thiện môi trường sống, tránh ô nhiễm Bà mẹ nên mang thai độ tuổi 20 - 35 Tránh tác nhân vật lý, hóa học, chất độc hại Đúng Sai (%) (%) Không biết (%) 14 đến bà mẹ lúc mang thai Bà mẹ chủng ngừa tránh tiếp xúc với nguồn bệnh siêu vi như: Rubela, quai bị… Nếu bà mẹ mắc bệnh chuyển hóa như: Tiểu đường, Lupus ban đỏ cần phải điều trị trước mang thai Khám theo dõi thai định kỳ Nhận xét: 3.3 Nhu cầu tư vấn bệnh tim bẩm sinh người nhà 3.3.1 Hình thức tư vấn Bảng 3.11 Hình thức tư vấn Hình thức tư vấn Phù hợp (%) Khơng phù hợp (%) Có phòng tư vấn riêng Tư vấn trực tiếp buồng bệnh Tư vấn qua điện thoại Qua hệ thống loa phát BV Qua tờ rơi, áp phíc Qua sách, báo, tạp chí Nhận xét: 3.3.2 Người tư vấn Bảng 3.12 Người tư vấn Người tư vấn Chuyên viên tư vấn trung tâm truyền thơng sức khỏe Nhân viên phòng cơng tác xã hội n % 15 Thành viên Hội đồng tiếp dân Bác sỹ điều trị Điều dưỡng chăm sóc Lãnh đạo khoa Nhận xét: Chương DỰ KIẾN BÀN LUẬN DỰ KIẾN KẾT LUẬN DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ 16 Hoàng Trọng Kim (1998) Bệnh tim bẩm sinh đại cương Bài giảng Nhi khoa, Nhà xuất Đà Nẵng, 59-98 Nguyễn Thị Hoa (2010) Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh tim bẩm sinh Bệnh viện Nhi Nghệ An năm 2010 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2010, Phan Hùng Việt (2009) Bệnh tim bẩm sinh Giáo trình Nhi khoa, Nhà xuất Đại học Huế, 2, 19-49 Dương Đình Chỉnh, Nguyễn Huy Lợi Nguyễn Hữu Nam (2016) Khảo sát tình hình bệnh tim bẩm sinh yếu tố liên quan trẻ em 16 tuổi địa bàn tỉnh nghệ an Tạp chí KH - CN Nghệ an, 12, 12 - 14 Nguyễn Thị Túy Hà CS (2015) Khảo sát kiến thức phụ nữ độ tuổi từ 15 - 49 dự phòng dị tật bẩm sinh đến khám trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 Tạp chí KH - CN Thừa Thiên Huế, 11, 13 - 15 SỞ Y TẾ NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BỆNH VIỆN SẢN NHI Vinh, ngày……… tháng………năm 2018 PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT CỦA NGƯỜI NHÀ CÓ TRẺ BỊ BỆNH TIM BẨM SINH TẠI KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2018 Phần hành Họ tên trẻ: Tuổi: Ngày vào viện: Mã YT: Họ tên người nhà: .Tuổi: Địa chỉ: Vùng địa lý: Nông thôn  Thành thị  Điện thoại: Trình độ học vấn: Nghề nghiệp: Kiến thức hiểu biết bệnh tim bẩm sinh (Đánhdấu  vào ô bạn chọn): 2.1 Đã tiếp cận thông tin bệnh tim bẩm sinh hay chưa: - Chưa tiếp cận  - Rồi: Truyền hình, phát  Nhân viên y tế  Internet  Sách, báo  Giáo dục  Khác  2.2 Bệnh tim bẩm sinh phát sớm từ thời kỳ bào thai (trong bụng mẹ) sơ sinh(sau sinh tháng) siêu âm Đúng  Sai  Không biết  2.3 Trẻ bị tim bẩm sinh phát sớm, điều trị phương pháp giúp trẻ phát triển đứa trẻ trang lứa Đúng  Sai  Không biết  2.4 Các yếu tố làm tăng nguy sinh bị bệnh tim bẩm sinh Yếu tố nguy Đúng Sai Khôngbiết Trong gia đình có người bị bệnh tim bẩm sinh Các yếu tố mẹ tiếp xúc mang thai: hóa chất, tia phóng xạ, tia X quang, rượu, thuốc lá… Mẹ mắc số bệnh mang thai Tuổi mẹ mang thai (dưới 20 tuổi 35 tuổi) 2.5 Những biểu nghĩ tới trẻ bị bệnh tim bẩm sinh Biểu Trẻ nhanh bị mệt lúc bú, chơi, chạy… Chậm phát triển thể chất Trẻ bị tím mơi, đầu ngón tay, ngón chân… Trẻ bị vàng da Trẻ hay bị viêm đường hô hấp Hay bị ho, khò khè thay đổi thời tiết Hay bị khó thở Hay bị co giật Hay bị ngất, xỉu Lặng người khóc Hay bị nơn, trớ Đúng Sai Khơng biết Hay bị đau đầu, chóng mặt 2.6 Hướng điều trị tim bẩm sinh Hướng điều trị Đúng Sai Không biết Một số bệnh tim bẩm sinh tự khỏi Với bệnh tim bẩm sinh nặng phức tạp phải phẫu thuật can thiệp Tất bệnh tim bẩm sinh phải phẫu thuật Bệnh tim bẩm sinh chữa khỏi hồn tồn Một số dị tật điều trị khỏi Tất bệnh tim bẩm sinh điều trị khỏi 2.7 Chế độ chăm sóc trẻ bị tim bẩm sinh Nội dung chăm sóc Chế độ dinh dưỡng Cách cho trẻ ăn, uống Cách phòng tránh viêm đường hơ hấp Cách dùng thuốc Chế độ vệ sinh Hoạt động thể lực Dấu hiệu cần theo dõi Lịch khám định kỳ Biết Khơng biết 2.8 Biện pháp phòng ngừa trẻ sinh bị tim bẩm sinh Biện pháp Đúng Sai Không biết Cải thiện môi trường sống, tránh ô nhiễm Bà mẹ nên mang thai độ tuổi 20 - 35 Tránh tác nhân vật lý, hóa học, chất độc hại đến bà mẹ lúc mang thai Bà mẹ chủng ngừa tránh tiếp xúc với nguồn bệnh siêu vi như: Rubela, quai bị… Nếu bà mẹ mắc bệnh chuyển hóa như: Tiểu đường, Lupus ban đỏ cần phải điều trị trước mang thai Khám theo dõi thai định kỳ Nhu cầu tư vấn bệnh tim bẩm sinh 3.1 Các hình thức tư vấn Hình thức tư vấn Có phòng tư vấn riêng Tư vấn trực tiếp buồng bệnh Tư vấn qua điện thoại Qua hệ thống loa phát BV Qua tờ rơi, áp phíc Qua sách, báo, tạp chí Phù hợp Khơng phù hợp 3.2 Người tư vấn Người tư vấn Chọn Chuyên viên tư vấn trung tâm truyền thông sức khỏe Nhân viên phòng cơng tác xã hội Thành viên Hội đồng tiếp dân Bác sỹ điều trị Điều dưỡng chăm sóc Lãnh đạo khoa Cảm ơn Ông (Bà) tham gia vấn! ... thức người nhà có trẻ bị bệnh tim bẩm sinh điều trị khoa Tim mạch Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2018 Tìm hiểu nhu cầu tư vấn bệnh tim bẩm sinh người nhà 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan bệnh tim. .. gây bệnh tim bẩm sinh 12 3.2.4 Kiến thức biểu nghĩ tới bệnh tim bẩm sinh 12 3.2.5 Kiến thức hướng điều trị tim bẩm sinh .13 3.2.6 Kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tim bẩm sinh 13 3.2.7... Vinh, ngày……… tháng………năm 2018 PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT CỦA NGƯỜI NHÀ CÓ TRẺ BỊ BỆNH TIM BẨM SINH TẠI KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2018 Phần hành Họ tên trẻ: Tuổi: Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong 2018 hiểu biết của người nhà về chăm sóc trẻ bị tim bẩm sinh, De cuong 2018 hiểu biết của người nhà về chăm sóc trẻ bị tim bẩm sinh, DỰ KIẾN KẾT QUẢ, DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm