Ôn thi (thở máy)

7 53 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:07

THỞ MÁY Trong mode thở kiểm soát áp lực (A/C PC), chọn câu sai: A Khởi phát nhịp thở bệnh nhân máy B Kết thúc hít vào kết thúc thời gian Ti C Thể tích lưu thơng đạt ổn định D Cải thiện phân bố phổi tốt so với mode kiểm sốt thể tích E Ít gây báo động áp lực đường thở cao Trong thở kiểm sốt thể tích (A/C VC), chọn câu sai: A Nhịp thở máy khởi động tích thể tích cài đặt trước B Nhịp thở bệnh nhân khởi động tích tùy vào lực hít bệnh nhân C Nếu cài thời gian nghỉ (Tpause) thường phải tăng Flow lên D Flow dạng sóng vng thường thấp Flow dạng sóng giảm E Bệnh nhân khơng thể hít thêm ngồi Vt cung cấp Trong mode thở SIMV, chọn câu sai: A Tần số thở cài đặt thấp so với tần số mode thở kiểm sốt thể tích B Số nhịp thở bắt buộc máy không thay đổi C Thể tích lưu thơng nhịp thở bắt buộc cố định SIMV theo thể tích D Nhịp thở bắt buộc nhịp thở máy trigger E Hỗ trợ áp lực (PS) tác dung nhịp thở tự nhiên bệnh nhân Trong mode thở hỗ trợ áp lực (SPONT), chọn câu sai: A Khơng cần cài đặt Ti B Thể tích khí lưu thơng đạt phụ thuộc vào lực hít bệnh nhân mức hỗ trợ áp lực C Tần số thở tổng cộng phút số nhịp thở bệnh nhân trigger với máy D Trigger thở có giá trị cố định 25% E Phòng ngừa teo hơ hấp tốt so với mode thở SIMV?????? Yếu tố theo dõi quan trọng cho bệnh nhân thở kiểm soát áp lực là: Thể A Áp lực đỉnh đường thở (Ppeak) B Áp lực bình ngun (Pplateau) C Thể tích khí lưu thơng thở (VTE) D Thơng khí phút E A B tích hít vào nhịp thở bắt buộc máy mode thở SIMV phụ thuộc vào: A Cài đặt VT thở SIMV theo VC B Cài đặt Pi thở SIMV theo PC https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/22162806_1558595897…=e8bdd0f94e1213cea836ea2f6986638d&oe=59E6D899&dl=1 01E05, 17/10/2017 Trang / C Mức cài đặt PS D A, B E A, B, C Bệnh nhân thở máy SIMV theo PC, cài đặt số thở 20 lần/phút Trên hình máy tần số thở 30 lần/phút Kết luận sau đúng: A Có 10 nhịp thở Mandatory 20 nhịp thở Spont B Có 20 nhịp thở Mandatory 10 nhịp thở Spont C Có 10-30 nhịp thở Mandatory lại nhịp thở Spont D Có 10-30 nhịp thở Spont lại nhịp thở Mandatory E Khơng thể kết luận Bệnh nhi thở máy với Vt = 500ml, Flow = 30l/phút, Ppeak= 20cmH2O; Ppeak=18cmH2O, PEEP= 5cmH2O Resistance bệnh nhân: A cmH2O/L/s B cmH2O/L/s C cmH2O/L/s D cmH2O/L/s E cmH2O/L/s Bệnh nhi 15 kg, viêm não thở máy A/C theo VC, Vt =150ml, tần số thở 20l/ph, PaCO2 45mmHg Để đưa PaCO2 mức 35 mmHg cần thiết làm điều gì: A Tăng Vt lên 200ml B Tăng tần số thở lên 25 l/ph C Thay đổi I/E D A,B E Tất 10 Bệnh nhi viêm phổi nặng thở máy A/C theo PC, FiO2 60%, tần số thở 30l/ph, Ti = 0,67 giây,Pi=20cmH2O,PEEP =5 cmH2O mà SpO2 đạt 86% Điều chỉnh thông số nên ưu tiên : A FiO2 B Pi C Ti D PEEP E Tần số thở https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/22162806_1558595897…=e8bdd0f94e1213cea836ea2f6986638d&oe=59E6D899&dl=1 01E05, 17/10/2017 Trang / 11 Bệnh nhi tuổi nhập viện mẹ phát em nuốt cục pin đồng hồ: A Cho làm xét nghiệm nồng độ thủy ngân máu B Cho uống Ipecac để gây nôn C Cho nội soi dày để gắp dị vật D Cho chụp xquang để tìm vị trí dị vật 12 Bé trai tuổi nhập viện sau uống nhầm nước tẩy bồn cầu có chứa acid sulfuric.khám thấy trẻ tăng tiết nước bọt, quấy khóc khàn tiếng Xử trí thích hợp trường hợp này: A cho uống than hoạt B cho uống NaHCO3 để trung hòa C rửa dày D nội soi quản E tất sai 13 Rửa dày: A Mục đích lấy chất độc có chứa dịch dày khỏi thể B Được thực tất bệnh nhân ngộ độc qua đường tiêu hóa C Chống định bệnh nhân hôn mê D Không nên rút hết dịch dày trước rửa dày E Dung dịch thường dùng để rửa dày nước cất 14 Chống 15 Sử định tuyệt đối rửa dày xử trí ngộ độc cấp: A Trẻ hôn mê B Trẻ ngộ độc chất ăn mòn C Trẻ ngộ độc kim loại D A, B E A, C dụng than hoạt: A Chỉ định cho tất trường hợp ngộ độc qua đường tiêu hóa B Tác dụng kết hợp độc chất thành phức hợp không độc, không hấp thu vào máu thải ngồi qua thận C Có thể cho than hoạt điều trị N-acetylcystein đường uống ngộ độc Acetaminophen D Dạng viên than hoạt tính chọn lọc dễ sử dụng hiệu cao E Tất sai 16 Kiềm hóa nước tiểu thải trừ độc chất, chọn câu sai: A Dùng ngộ độc Phenobarbital B Dùng ngộ độc Salicylate C Thường sử dụng dung dich NaHCO3 4,2% D Mục tiêu trì pH nước tiểu từ 7,4-7,5 E Theo dõi pH máu trình điều trị https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/22162806_1558595897…=e8bdd0f94e1213cea836ea2f6986638d&oe=59E6D899&dl=1 01E05, 17/10/2017 Trang / 17 Liệu pháp rửa toàn ruột thải từ độc chất: A Dùng trường hợp ngộ độc qua đường tiêu hóa lượng nhiều chất phóng thích chậm ngộ độc số kim loại nặng chì, lithium B Sử dụng dung dịch điện giải Polyethylen glycol cân áp lực thẩm thấu với liều 1500 – 2000ml/h( với người lớn,trẻ lớn) C Chống định trường hợp tắc ruột, liệt ruột D A C E A, B, C 18 Phòng cấp cứu tiếp nhận bệnh nhi ngộ độc, trẻ A uống nhiều rượu trước h, nói sảng; trẻ B uống nhầm Phenobarbital trước 2h, mê đặt nội khí quản có bóng chèn tuyến trước; trẻ C ngộ độc sắn trước 2h, tỉnh tái, nôn lần Rửa dày định trẻ nào: 19 Bé A Cả trẻ B Chỉ trẻ B C Chỉ trẻ C D Trẻ B C E Không có trẻ phù hợp trai tuổi đưa vào phòng cấp cứu sau uống phải dầu hỏa trước h Trẻ có nơn nhà lần, ghi nhận nhịp tim 160 l/phút, tần số thở 48 o l/phút nhiệt độ 37 C Hướng xử trí trẻ này: A Cho trẻ uống siro ipecac B Cho rửa dày C Cho uống than hoạt D Khơng xử trí gì, cho trẻ nhà E Tất sai(đáp án:Theo dõi đầu,không rửa dày,không than hoạt) trẻ gái 15 tuổi đưa vào viện sau uống liều thuốc Propanolol khoảng hai trước Qua thăm khám ghi nhận trẻ ngủ gà, tần số tim 40 lần/phút, huyết áp 80/40 mmHg Trẻ xử trí than hoạt, truyền dịch tiêm Atropine đường tĩnh mạch chậm nhịp tim hạ huyết áp Điều sau nên thực hiện: 20 Một A Tiêm tĩnh mạch Adrenaline B Tiêm tĩnh mạch Glucagon C Tiêm tĩnh mạch Amiodarone D Tiêm tĩnh mạch Phenytoin E Đặt máy tạo nhịp tạm thời 21 Nguyên nhân thường gặp gây hạ Natri máu,ngoại trừ: A Ngộ độc nước B Suy thận C Đái tháo nhạt D Suy tim E Hội chứng tăng tiết ADH khơng thích hợp 22 Bệnh nhân sốc giảm thể tích có Natri máu< 120mEq/l cách điều trị cấp cứu thích hợp A Truyền dung dịch NaCl 3% 4ml/kg B Bù natri thiếu dung dịch NaCl 10% 24h https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/22162806_1558595897…=e8bdd0f94e1213cea836ea2f6986638d&oe=59E6D899&dl=1 01E05, 17/10/2017 Trang / C Hạn chế dịch D Truyền dung dịch NaCl 0,9% 20ml/kg/h E Truyền dung dịch Ringerlactat 20ml/kg/20 phút 23 Điều trị tăng Natri máu,chọn câu sai: A Truyền dung dịch Ringerlactate 20ml/kg/h có sốc nước B Truyền Dextrose 5% in Saline 0,2% huyết động học ổn định C Thời gian điều chỉnh Natri máu bình thường vòng 48 D Tốc độ hạ Natri máu 20mEq/l/ngày E Tránh hạ natri máu q nhanh có nguy phù não 24 Hội chứng tăng tiết ADH bất thường (SADH),chọn câu sai A Trẻ không nước B Nước tiểu tương đối C Áp lực thẩm thấu máu giảm D Áp lực thẩm thấu niệu giảm(tăng) E Natri niệu tăng 25 Hội chứng muối não (CSCW),chọn câu sai: A Trẻ đa niệu B Trẻ có nước C Áp lực thẩm thấu máu giảm D Áp lực thẩm thấu niệu tăng E BUN creatinin bình thường(đáp án cao) 26 Biểu ECG gặp hạ Kali máu,ngoại trừ A ST chênh xuống B Block nhĩ thất C Ngoại tâm thu thất D Sóng T cao nhọn E Có sóng U 27 Điều trị hạ Kali máu,chọn câu sai A Hạ Kali yếu liệt hơ hấp, khơng có rối loạn nhịp tim bù Kali qua đường uống B Tốc độ truyền tĩnh mạch Kali không 0,5 mEq/kg/h C Nồng độ Kali tối đa dịch truyền 100mEq/l D Truyền 0,5-1mEq/kg Kali làm tăng Kali máu từ 0,5-1mEq/l E Theo dõi sát điện giải đồ, monitor nhịp tim suốt trình bù Kali 28 Bệnh nhân cosKali > 6mEq/l có rối loạn nhịp tim Thái độ xử trí A Calci chlorua 10% 0,2ml/kgTMC B Glucose 30%2ml/kg TMC + insulin C Natri bicarbonate 4,2% 2ml/kg TMC D Kayexalate E Tất biện pháp 29 Dung dịch NaCl 0.9% ,chọn câu sai A Nồng độ Natri cao so với dung dịch Ringerlatate B Nồng độ clo cao nên nguy nhiễm toan chuyển hóa tăng clo https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/22162806_1558595897…=e8bdd0f94e1213cea836ea2f6986638d&oe=59E6D899&dl=1 01E05, 17/10/2017 Trang / C Nồng độ clo cao nên nguy tổn thương thận cấp D Có thể truyền chung đường với lipid E Sử dụng cho bệnh nhân suy gan 30 Dung dịch Ringerlactate.chọn câu sai A Có chứa kali nên thận trọng bệnh nhân suy thận B Có chứa calci nên không truyền chung đường truyền với số thuốc C Có chứa lactate nên ảnh hưởng đến kết xét nghiệm lactate máu D Có chứa lactate vào thể chuyển hóa thành HCO3- nên dung dịch kiềm hóa E sử dụng cho bệnh nhân suy gan 31 đọc nhanh kết khí máu pH =7.31 ; PaCO2 =15; HCO3- =5; BE= -15 A toan chuyển hóa B toan hơ hấp C toan chuyển hóa,kiềm hơ hấp D kiềm chuyển hóa,toan hơ hấp E tất sai 32 đọc nhanh kết khí máu pH =7.24 ; PaCO2 =60; HCO3-=26; BE= -1 A toan chuyển hóa B toan hơ hấp C toan hơ hấp,kiềm chuyển hóa, D toan chuyển hóa,kiềm hơ hấp E toan chuyển hóa ,toan hơ hấp 33 ngun nhân nhiễm toan chuyển hóa tăng AG,ngoại trừ A đói B ngộ độc rượu C đái tháo đường D sốc nhiễm khuẩn E bệnh lý toan hóa ống thận 34 nguyên nhân nhiễm toan acid lactic A sốc nhiễm khuẩn B suy gan C bệnh lý ác tính D A,C E A,B,C 35 Chỉ định bù NaHCO3 nhiễm toan ceton đái tháo đường A pH
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi (thở máy) , Ôn thi (thở máy)