BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN PHÉP THỬ PHÂN BIỆT

28 137 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 23:25

A.BÀI 1: Một công ty sản xuất sữa muốn đưa ra thị trường một loại sản phẩm mới và họ muốn biết sản của họ có khác với sản phẩm cùng loại của một công ty khác đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Công ty đề nghị nhóm ĐGCQ tiến hành một phép thử cảm quan để trả lời câu hỏi trên.I.NHẬN DIỆN VÀ CHỌN PHƯƠNG PHÁP PHÉP THỬ:1.MỤC ĐÍCH:Công ty đang muốn biết sản phẩm sữa của họ có giống với sản phẩm khác đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.Do sản phẩm được mang ra so sánh là “ được tiêu thụ rộng rãi” nên ta coi sản phẩm đó là mẫu chuẩn. Nghĩa là, ta so sánh xem sản phẩm của công ty có giống với sản phẩm của công ty đó không.2.PHÉP THỬ:Ta dùng phương pháp A – not A hoặc Hai – Ba. Phân tích và chọn phép thử:•Theo nhóm mình : Nhóm chọn phép thử A – not A•Vì công ty muốn đưa ra một loại sản phẩm mới, nên ta chỉ cần dùng phép thử A – not A.3.Môi trường thử:Nhiệt độ phòng thích hợp: 27280CÁnh sáng nơi thử thích hợp.Người thử đến sớm để làm quen với mẫu, tạo cảm giác thoải mái trước khi làm thí nghiệm.Trước khi làm thí nghiệm nên để sữa ở ngăn mát khoảng 250C .Thời gian đánh giá:•Chọn 911h (Đây là giờ cao điểm cho công việc vì tuyến thượng thận lấy lại phong độ.). VIỆN SINH HỌC – THỰC PHẨM - -TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM GVHD: Nguyễn Bá Thanh LỚP: DHTP7 Tháng 10 năm 2013 A PHÉP THỬ PHÂN BIỆT A BÀI 1: Một công ty sản xuất sữa muốn đưa thị trường loại sản phẩm họ muốn biết sản họ có khác với sản phẩm loại công ty khác tiêu thụ rộng rãi thị trường Công ty đề nghị nhóm ĐGCQ tiến hành phép thử cảm quan để trả lời câu hỏi I NHẬN DIỆN VÀ CHỌN PHƯƠNG PHÁP PHÉP THỬ: MỤC ĐÍCH:  Công ty muốn biết sản phẩm sữa họ có giống với sản phẩm khác tiêu thụ rộng rãi thị trường  Do sản phẩm mang so sánh “ tiêu thụ rộng rãi” nên ta coi sản phẩm mẫu chuẩn Nghĩa là, ta so sánh xem sản phẩm cơng ty có giống với sản phẩm cơng ty khơng PHÉP THỬ:  Ta dùng phương pháp A – not A Hai – Ba  Phân tích chọn phép thử:  Theo nhóm : Nhóm chọn phép thử A – not A  Vì công ty muốn đưa loại sản phẩm mới, nên ta cần dùng phép thử A – not A Mơi trường thử:  Nhiệt độ phòng thích hợp: 27-280C  Ánh sáng nơi thử thích hợp  Người thử đến sớm để làm quen với mẫu, tạo cảm giác thoải mái trước làm thí nghiệm  Trước làm thí nghiệm nên để sữa ngăn mát khoảng 250C  Thời gian đánh giá:  Chọn 9-11h (Đây cao điểm cho công việc tuyến thượng thận lấy lại phong độ.)  Hoặc 15h-17h (Đây làm việc lý tưởng nội tiết tố chống stress tuyến thượng thận tuyến giáp trạng trở lại hoạt động) II  Mỗi người thử mẫu với mẫu thử 20ml sữa có đường  Sau lần súc miệng nước nhổ Thử mẫu đánh vào phiếu trả lời CHUẨN BỊ PHÉP THỬ CHUẨN BỊ MẪU:  Tên sản phẩm: Sữa  Nhiệt độ giới thiệu mẫu (nhiệt độ thử mẫu): Nhiệt độ phòng – Đối với thử nghiệm không nên để sữa lạnh nóng, làm tê liệt giác quan khứu giác  Người thử: Cần 48 người cho phép thử (Có thể nhiều hơn)  Người thường xuyên tiếp xúc với sản phẩm, không lớn tuổi – Người lơn tuổi cảm quan thực phẩm bị suy giảm  Người thử không mắc chứng bệnh đường hô hấp: viêm mũi, viêm xoang, viêm họng,…  Vật chứa: 144 cốc nhựa,48 ly nước vị  Thể tích:30ml/lần thử  Vật dung khác:  -Tem nhãn:144 tem (48 tem có ghi “Mẫu A”, 96 tem có ghi số mã hóa)  -Nước lọc:5 lít  -Khăn giấy, khăn lau bàn, băng keo trong, viết, giấy PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: Cần tất người  Lấy mẫu dụng cụ: người  Photo phiếu hướng dẫn, phiếu trả lời hướng dẫn thí nghiệm: người  Rót mẫu, dán tem mẫu A : người  Rót mẫu, dán tem mẫu Not A: người  Chuẩn bị nước vị: 1người  Phát nhận lại phiếu trả lời từ người thử: người CÁCH TIẾN HÀNH: Lấy mẫu tủ lạnh bớt lạnh:  Bước 1: Cho người thử làm quen với mẫu chuẩn A Giải đáp thắc mắc người thử  Bước 2: Cất mẫu chuẩn Sau đó, Người thử giới thiệu mẫu mã hóa xác định có phải mẫu chuẩn ( A) hay không (Not A)  Bước 3: Trật tự trình bày mẫu:Đảm bảo trật tự ngẫu nhiên mẫu (A) (not A) loạt mẫu cho người thử, phải đảm bảo số lần xuất cuả mẫu (A) mẫu (Not A) tổng số lần đánh giá tồn người thử Mã hóa mẫu trật tự trình bày mẫu: Mã số người thử Trật tự trình bày mẫu Mã hóa mẫu 01 A-B 250-539 02 A-A 412-235 03 B-A 965-757 04 B-B 471-354 05 A-B 516 -481 06 B-A 844-639 07 A-A 393-978 08 B-A 241-875 09 B-B 445-809 10 A-A 784-444 11 B-B 942-117 12 B-A 114-584 13 A-B 407-144 14 A-A 614-476 15 B-B 964-606 16 B-A 944-704 17 A-B 132-759 18 B-B 599-603 19 A-A 667-973 20 A-B 983-669 21 B-A 533-993 22 A-B 608-278 23 B-B 886-350 24 B-A 291-445 25 A-A 275-832 26 A-B 206-466 27 B-B 842-652 28 A-A 924-765 29 B-A 828-963 30 A-B 910-226 31 B-B 975-663 32 A-B 699-513 33 B-A 219-400 34 A-B 138-110 35 A-A 344-464 36 B-B 845-908 37 B-A 285-419 38 A-A 498-198 39 B-B 940-888 40 A-A 935-247 41 A-B 809-907 42 B-A 854-705 43 A-A 297-776 44 B-B 830-267 45 B-A 654-362 46 A-B 151-873 47 A-A 431-314 48 B-B 645-797 Phiếu hướng dẫn: PHIẾU HƯỚNG DẪN Các mẫu sữa giới thiệu với bạn.Hãy xác định mẫu đánh giá có phải mẫu mà bạn học cách nhận biết đầu buổi thử (A) loại sữa khác (Not A) Đánh dấu câu trả lời bạn vào vị trí thích hợp Hãy đưa câu trả lời cho trường hợp bạn khơng chắn CHÚ Ý: Có thể hai mẫu sữa giới thiệu cho bạn tương ứng với loại A not A Thực cách xếp mẫu thực hiên cách ngẫu nhiên khác người thử Vì bạn bận tâm câu trả lời trước bạn Bạn sử dụng phiếu trả lời cho mẫu, phải đưa cho người điều khiển thí nghiệm bạn điền xong câu trả lời Phiếu trả lời: PHIẾU TRẢ LỜI Mã số người thử:……… Ngày thử:…………… Sữa có mã số… và…… sữa tiệt trùng A  Sữa có mã số… và…… sữa tiệt trùng Not A  Đánh dấu câu trả lời bạn vào vị trí thích hợp III TỔNG KẾT VÀ XỬ LÍ KẾT QUẢ: B.BÀI : Cơng ty sản xuất cà phê Việt Nam nhận số lời than phiền vị đắng sản phẩm họ tung thị trường Công ty không muốn thay đổi lượng cà phê gói mà thay đổi lượng nước pha cà phê Công ty muốn biết liệu bổ sung lượng nước nhỏ pha cà phê có làm giảm vị đắng cà phê hay không I NHẬN DIỆN VÀ CHỌN PHÉP THỬ: MỤC ĐÍCH :  Cơng ty khơng muốn thay đổi lượng cà phê gói mà thay đổi lượng nước pha cà phê Công ty muốn biết liệu bổ sung lượng nước nhỏ pha cà phê có làm giảm vị đắng cà phê hay không  Đây so sánh tính chất cụ thể “vị đắng” PHÉP THỬ :  Chọn phép thử 2-AFC 3-AFC  Phân tích phép thử:  Nhóm chọn phương pháp 2-AFC vì: Khi cơng ty thay đổi hàm lượng nước, chọn sản phẩm ưu việt khác vị đắng so với sản phẩm đầu  Không cần sử dụng phép thử 3-AFC vì: Sản phẩm cafe có thành phần kích thích vốn có cafe, làm cho khả cảm quan ta giảm MÔI TRƯỜNG THỬ:  Nhiệt độ phòng thích hợp: 27-280C  Ánh sáng nơi thử thích hợp  Người thử đến sớm để làm quen với mẫu, tạo cảm giác thoải mái trước làm thí nghiệm  Trước làm thí nghiệm nên để cafe ngăn mát khoảng 250C  Thời gian đánh giá:  Chọn 9-11h (Đây cao điểm cho cơng việc tuyến thượng thận lấy lại phong độ)  Hoặc 15h-17h (Đây làm việc lý tưởng nội tiết tố chống stress tuyến thượng thận tuyến giáp trạng trở lại hoạt động)  Mỗi người thử mẫu với mẫu thử 20ml cafe có đường  Sau lần súc miệng nước nhổ Thử mẫu đánh vào phiếu trả lời NGUYÊN LIỆU: Mẫu cafe G7  Mô tả sản phẩm :  Trọng lượng :16g  Thành phần : Đường, bột kem , non - dairy creamer, cà phê hòa tan (13%)  Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ %,hàm lượng cafeine ≥ 0.25 % II CHUẨN BỊ PHÉP THỬ: CHUẨN BỊ MẪU:  Tên sản phẩm: Cafe  Nhiệt độ giới thiệu mẫu (nhiệt độ thử mẫu): 65-70  Người thử: Cần 48 người cho phép thử (Có thể nhiều hơn)  Người thường xuyên tiếp xúc với sản phẩm, không lớn tuổi – Người lớn tuổi cảm quan thực phẩm bị suy giảm  Người thử không mắc chứng bệnh đường hô hấp: viêm mũi, viêm xoang, viêm họng,…  Vật chứa: 144 cốc nhựa,48 ly nước vị  Thể tích:30ml/lần thử  Vật dung khác:  Tem nhãn:144 tem (48 tem có ghi “Mẫu cũ(A)”, 96 tem có ghi số mã hóa)  Nước lọc : lít  Khăn giấy, khăn lau bàn, băng keo trong, viết, giấy PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: Cần tất người  Lấy mẫu dụng cụ: người  Photo phiếu hướng dẫn, phiếu trả lời hướng dẫn thí nghiệm: người  Rót mẫu, dán tem mẫu (B) : người  Rót mẫu, dán tem mẫu cũ (A): người  Chuẩn bị nước vị: 1người  Phát nhận lại phiếu trả lời từ người thử: người CÁCH TIẾN HÀNH : Lấy mẫu tủ lạnh bớt lạnh:  Bước 1: Cho người thử làm quen với mẫu cũ (A) Giải đáp thắc mắc người thử  Bước 2: Cất mẫu chuẩn Sau đó, Người thử giới thiệu mẫu mã hóa xác định có phải mẫu (B) hay mẫu cũ (A)  Bước 3: Trật tự trình bày mẫu: Đảm bảo trật tự ngẫu nhiên mẫu (B) mẫu cũ (A) loạt mẫu cho người thử, phải đảm bảo số lần xuất cuả mẫu (B) mẫu cũ (A) tổng số lần đánh giá toàn người thử Mã hóa mẫu Mã số người thử Trật tự trình bày mẫu Mã hóa mẫu AB 923-891 BA 372-145 AB 506-364 BA 517-487 AB 354-756 BA 209-437 AB 932-912 BA 129-638 AB 192-835 10 BA 381-387 11 AB 632-965 12 BA 715-943 13 AB 923-891 CHUẨN BỊ MẪU:  Tên sản phẩm: Bánh biscuit  Người thử: Nhóm chọn 24 chuyên gia để đánh giá sản phẩm  Người thường xuyên tiếp xúc với sản phẩm, không lớn tuổi – Người lớn tuổi cảm quan thực phẩm bị suy giảm  Người thử không mắc chứng bệnh đường hô hấp: viêm mũi, viêm xoang, viêm họng,… Dụng cụ: Tem 72 miếng nhãn (có ghi số mã hóa) Đĩa : 72 Ly nhựa loại 150 ml: 72 Khăn giấy, khan lau bàn, băng keo trong, viết , giấy, phiếu trả lời, phiếu hướng dẫn, sọt rác  Nước vị, nước lọc: 24 ly,mỗi ly 100ml PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: Cần tất người       Lấy mẫu dụng cụ: người  Photo phiếu hướng dẫn, phiếu trả lời hướng dẫn thí nghiệm: người  Cho mẫu vào đĩa, dán tem mẫu A : người  Cho mẫu vào đĩa, dán tem mẫu B : người  Chuẩn bị nước vị: 1người  Phát nhận lại phiếu trả lời từ người thử: người CÁCH TIẾN HÀNH : Lấy mẫu tủ lạnh bớt lạnh:  Bước 1: Cho người thử làm quen với mẫu chuẩn A Giải đáp thắc mắc người thử  Bước 2: Cất mẫu chuẩn Sau đó, người thử giới thiệu mẫu mã hóa xác định có phải mẫu chuẩn ( A) hay khơng (B)  Bước 3: Trật tự trình bày mẫu: Đảm bảo trật tự ngẫu nhiên mẫu (A) (B) loạt mẫu cho người thử, phải đảm bảo số lần xuất cuả mẫu (A) mẫu (B) tổng số lần đánh giá toàn người thử  Mã hóa mẫu: Phiếu hướng dẫn: PHIẾU HƯỚNG DẪN Đề nghị súc miệng với nước trước bắt đầu.Một mẫu gồm hai sản phẩm bánh biscuit giới thiệu với anh /chị Anh/chị nếm mẫu từ trái sang phải xác định mẫu giống mẫu chuẩn, rời ghi lại mã số mẫu vào phiếu trả lời Có thể hai mẫu sữa giới thiệu cho bạn tương ứng với loại A B Thực cách xếp mẫu thực hiên cách ngẫu nhiên khác người thử Vì bạn khơng phải bận tâm câu trả lời trước bạn Ngay không chắn ,anh/chị phải đưa câu trả lời Chú ý:không thử lại mẫu trước thử đến mẫu thứ hai.Giữa lần thử mẫu phải sử dụng nước vị Phiếu trả lời PHIẾU TRẢ LỜI Mã số người thử:………………………………… Ngày …… Mẫu giống mẫu chuẩn là( có khơng):………………………………… Khơng giống mẫu chuẩn (có không) :……………………………… Vui lòng điền câu trả lời của anh/chị vào vị trí thích hợp III.TỔNG KẾT VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU B PHÉP THỬ MÔ TẢ Đề tài: Xây dựng danh sách thuật ngữ nhóm sản phẩm tự chọn: sản phẩm sữa, thịt, cá, bánh bicqui, Sinh viên thu thập thuật ngữ mô tả sản phẩm: báo khoa hoc Xây dựng bảng mơ tả đặc tính ( chất chuẩn, định nghĩa, cách đánh giá) Phân nhóm nhóm tính chất sản phẩm Vẽ bánh xe đặc tính (flavor wheel) Mục đích: Mơ tả phân nhóm sản phẩm cách tồn diện mà khơng bị trùng lặp Tiến trình:      Phát triển thuật ngữ Rút gọn danh sách thuật ngữ Lựa chọn chất chuẩn định nghĩa cho thuật ngữ Phân loại thuật ngữ Vẽ bánh xe đặc tính I LƯẠ CHỌN PHÉP THỬ  Xây dựng danh sách thuật ngữ sản phẩm “CHÈ KHÔ” II CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Thu thập thuật ngữ chè  Tài liệu tham khảo “http://www.vinatea.com.vn” Xây dựng bảng mô tả thuật tính:  Đối với chè khơ: ST T NHĨM TÍNH CHẤT THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA Hấp dẫn Trau truốt Đồng Lẫn loại Xoăn Dài cánh Nhẹ cánh Thô Bồm TRẠNG THÁI Mảnh Mảnh gấp Xơ râu Chè vụn Chè cám Bụi chè Tuyết Phồng rộp Sạch Bẩn Chắc cánh MÀU SẮC Xanh tự Cánh chè xoăn tốt, đờng kích thước màu sắc, chế biến tốt Có dạng bên ngồi hấp dẫn, cánh chè chế biến cẩn thận Khối chè tương đối đờng kích thước, màu sắc độ xoăn Khối chè có ngoại hình khơng đờng theo quy định sản phẩm Cánh chè cuộn lại, vò định hình tốt Cánh chè xoăn có kích thước dài Cánh chè xốp, cầm lên có cảm giác nhẹ tay Cánh chè to xoăn Cánh chè khơng xoăn nhẹ, thường có màu vàng Cánh chè bị gẫy q trình chế biến Lá chè vò khơng xoăn mà bị gấp lại Thân đọt chè bị xé nhỏ qua chế biến Là mảnh chè nhỏ, lọt lưới 1mm lưới 0,4mm Là chè nhỏ, lọt lưới 0,4mm lưới 0,16mm Là chè lọt lưới 0,16mm Búp chè thứ có nhiều lơng tơ, sau chế biến chúng có màu trắng bạc Thường có nhiều giống chè Shan vùng núi cao Những nốt phồng dễ nhận thấy cẫng chè thoát nước nhanh diệt men sấy khơ chè Chè có lẫn cẫng, xơ râu, vụn, bụi tạp chất ngược nghĩa với Sạch Cánh chè xoăn gọn, cầm lên có cảm giác nặng tay Màu đặc trưng chè xanh chế biến tốt nhiên Vàng chanh Có màu vàng nhiều xanh Bóng Mặt cánh chè nhẵn, kỹ thuật Bạc Màu trắng mờ chè kỹ thuật  Đối với nước pha chè: ST T NHĨM TÍNH CHẤT THUẬT NGỮ Trong Đục TRẠNG THÁI Tối Cặn Xanh vàng Vàng Màu vàng đơn nước chè xanh Vàng xanh Đặc biệt Bình thường Mùi lạ Màu vàng nhiều xanh nước chè xanh Nước chè có cường độ màu mạnh màu vàng Mùi đặc trưng chè đặc sản Chè không trội ưu điểm, không lộ rõ khuyết tật Mùi khác với mùi chè Chè cũ Biến chất Mùi chè bảo quản lâu, mùi Khơng mùi chè Sáng Xanh MÀU SẮC Vàng đậm MÙI Nước chè suốt, chế biến tốt Nước chè có nhiều vẩn lơ lửng, ngược nghĩa với Nước chè đục, xám Phần lắng đáy cốc Nước chè có chứa nhiều chất hồ tan, nhìn có cảm giác đậm đặc, sáng Là độ tươi màu sắc nước pha Màu tự nhiên nước chè xanh, chế biến tốt Màu xanh ngả vàng nước chè xanh Sánh ĐỊNH NGHĨA Khói Mùi khói nhiễm vào chè Cao lửa Mùi hoa Mùi tạo sấy chè nhiệt độ cao Mùi chè bị cháy sấy nhiệt độ cao Mùi xanh già chưa chuyển hoá tốt chế biến Mùi gây chè tươi bị lên men bảo quản Mùi gây chè tươi bảo quản không tốt, lâu Mùi gần mùi a xít Mùi khó chịu nấm mốc, chè bị hư hỏng mốc Mùi thơm dễ chịu hoa tươi Thơm Mùi thơm khiết nước chè Thơm cốm Thơm tự nhiên Thơm đượm Thơm hài hòa Bền hương Khơng bền hương Đậm hương Mùi thơm cốm nếp Mùi thơm đặc trưng chè xanh chế biến tốt Sống chè Nước chè có mùi chè sơ chế Lộ hương Lộ khuyết tật chè Hăng xanh Ngược với hương hài hòa Chè xanh không đạt chất lượng đem ướp hương Mùi tươi lại sau chế biến Cháy khét Ngái Ngốt Ôi Chua Mốc Nước chè có mùi thơm mạnh bền Sự kết hợp mùi thơm chè hương liệu cho cảm giác dễ chịu Mùi hương giữ lâu Ngược nghĩa với bền hương Mùi hương liệu ướp vào chè mức yêu cầu Mùi hương liệu uớp vào chè chưa tới mức Nhạt hương yêu cầu Sống hương Hương liệu chưa "chín" theo yêu cầu Đặc biệt Vị đặc trưng chè đặc sản Vị lạ Vị khác với vị chè Biến chất Khơng vị chè Có hậu Chát gắt Vị xuất sau uống nước chè Vị đặc trưng chè xanh làm cho lưỡi se lại, không đắng Vị chát nhẹ chè xanh, cho cảm giác dễ chịu Vị nước chè chát, gây cảm giác khó chịu Chát xít Vị chè già gây se dính mặt lưỡi Nhạt Nước chè có chất hồ tan Vị hợp chất tạo đắng chè chưa chuyển hoá Chát VỊ Chát dịu Đắng III BÁNH XE ĐẶC TÍNH C PHÉP THỬ THỊ HIẾU I TÌNH HUỐNG Cơngty TNHH URC Việt Nam muốn so sánh mức độ u thích sản phẩm C2 cơng ty so với sản phẩm loại cơng ty khác thị trường Ban lãnh đạo công ty yêu cầu phòng R & D thực phép thử để đánh giá khác biệt tính chất cảm quan sản phẩm với nhiều sản phẩm ( 7- 10 sản phẩm) loại thị trường, phòng R & D làm phép thử thị hiếu với nhóm sản phẩm II BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM Xác định phân loại mẫu thị trường Chọn sản phẩm Lý chọn mẫu: Là đất nước có kinh tế phát triển,chất lượng sống đuợc nâng lên, nhu cầu người tiêu dùng việc chọn thực phẩm, thức uống tăng lên, họ quan tâm nhiều đến sức khỏe nên sản phẩm có ng̀n gốc thảo mộc, tự nhiên, hóa chất lựa chọn tối ưu STT Tên sản phẩm Công ty sản xuất Thể tích Giá (24 Mơ tả sản phẩm Trà xanh O0 Tân Hiệp Phát 500 15600 360 96000 500 144000 C2 Công ty TNHH URC Việt Nam Trà Ô Long Tea + Plus Tập đoàn PepsiCo Việt Nam 455 168000 Dr.Thanh Tân Hiệp Phát 350 19000 Ice++ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế 500 192000 Twister Pepsi 320 180000 Sản phẩm dạng nước, màu vàng sậm, vị chát Chai: Bằng nhựa, nắp bao bì màu xanh đậm làm chủ đạo Sản phẩm dạng nước, màu vàng sậm, vị chát Chai: Bằng nhựa, nắp bao bì màu vàng làm chủ đạo Sản phẩm dạng nước, màu đen, vị Chai: Bằng nhựa, nắp màu nâu bao bì màu đen, nâu xanh đậm Sản phẩm dạng nước, màu nâu đen, vị Chai: Bằng nhựa, nắp bao bì màu đỏ làm chủ đạo Có nhiều loại thị trườn: Đào, chanh,… Sản phẩm dạng nước, không màu, vị Chai: Bằng nhựa, bao bì màu tùy thuộc vào loại Sản phẩm dạng nước, màu vàng sậm, có tép cam ( tép bưởi), vị Chai: Bằng nhựa, nắp màu xanh đậm bao bì màu vàng làm chủ đạo Nước cam ép Vfresh Vinamilk 360 Sản phẩm dạng nước, vị Chai: Bằng nhựa, nắp 168000 màu xanh bao bì màu trắng sữa vàng làm chủ đạo Mục tiêu: Công ty muốn biết khác biệt tính chất cảm quan sản phẩm mà cơng ty muốn tung thị trường với nhiều sản phẩm khác loại có mặt Biết ấn tượng tổng quát người tiêu dùng sản phẩm , họ thích hay khơng thích, mức độ Sản phẩm dùng cho phép thử nước giải khát khơng có gas công ty đối thủ cạnh tranh thị trường, phép thử cần mức độ ưa thích người tiêu dùng sản phẩm đó, qua biết sản phẩm nằm mức Lựa chọn phép thử: Để đánh giá khác biệt mẫu nước giải khát khơng có gas ta nên dùng phép thử cho điểm thang điểm: 1- Cực kỳ không thích 2- Rất khơng thích 3- Khơng thích 4- Tương đối khơng thích 5- Khơng thích khơng ghét 6- Tương đối thích 7- Thích 8- Rất thích 9- Cực kỳ thích Mơ tả thí nghiệm -Hội đờng cảm quan chọn người tiêu dùng, mời nơi công cộng khoảng 60 người -Mỗi người nhận mẫu với lượng mẫu định đựng cốc, nơi thử có điều kiện ổn định, thuận lợi cho người thử Phân cơng thí nghiệm Thí nghiệm thực với số lượng người thử đông nên ta cần lượng người chuẩn bị thí nghiệm nhiều để đảm bảo tiến trình cơng việc diễn theo kế hoạch Chúng ta có người phụ trách rót mẫu dán tem mã hóa mẫu vào sản phẩm mà phụ trách để tránh nhầm lẫn,vì phép thử diễn nơi công cộng nên lúc có nhiều người tới thử nên người đảm nhận cơng việc rót mẫu cố định Cần người mang mẫu mã hóa lên cho người thử Cần người hướng dẫn đưa phiếu thông tin,phiếu đánh giá điểm đồng thời thu lại kết người thử hoàn thành Tổng hợp báo cáo:13 người làm Chuẩn bị mẫu -Các mẫu nước giải khát không ga thị trường gồm trà thảo mộc dr -Bảo quản mẫu tủ lạnh lấy trước thí nghiệm 30 phút -Cốc đựng mẫu cốc nhựa màu trắng,không nắp,mỗi cốc đựng khoảng 2030ml mẫu -Tem nhãn có ghi số mã hóa -Khăn giấy,khăn lau bàn,keo trong,giấy ,viết Mã hóa mẫu trật tự mẫu Sản phẩm Trà xanh 00 C2 Mã hóa 295 308 Trà Ô Long Tea+Plus Dr Thanh Ice++ Twister Nước cam ép Vfresh 612 546 724 901 832 Trật tự mẫu: 295 308 612 546 724 901 832 308 612 546 724 901 832 295 Thứ tự 612 546 724 901 832 295 308 546 724 901 832 295 308 612 724 901 832 295 308 612 546 901 832 295 308 612 546 724 PHIẾU THƠNG TIN NGƯỜI THỬ 1.Giới tính : □ nam □ nữ 2.Tuổi : ………………… 3.Bạn có thích uống nước khơng ga khơng? □Có □ khơng 4.Bạn uống nước ? □ uống nguội , không đá □ uống lạnh,khơng đá □ uống có đá 5.Thói quen uống nước khơng ga bạn gì? □ Nhiều lần ngày □ Một ngày lần □ Nhiều lần tuần □ Một tuần lần 6.Bạn uống nước không ga vào thời điểm nào? □ Buổi sáng □ Buổi trưa □ Buổi chiều □ Buổi tối 7.Bạn uống nước đâu? □ Ở nhà □ Ở trường □ Ở quán nước □Ở nơi làm việc □ Khác 8.Theo bạn ích lợi việc uống nước gì? □ Tốt cho sức khỏe □ Giải khát □ Thêm lượng làm việc □ Uống cho mát 9.Bạn quan tâm đến đặc tính sản phẩm ? 832 295 308 612 546 724 901 □ Vị □ Mùi thơm □ Màu sắc □ Nhãn mác bắt mắt 10.Tiêu chí hàng đầu để lựa chọn nước bạn gì? □ Chất lượng □ Gía □ Ich lợi sản phẩm đem lại □ Phù hợp với sở thích cá nhân 11.Trong sản phẩm đây,bạn thường uống sản phẩm nhất? ……… 12.Trong sản phẩm đây,bạn uống sản phẩm nhất? 13.Bạn thích sản phẩm nhất? 14.Bạn k thích sản phẩm nhất? Ngày….tháng … năm… HỌ TÊN NGƯỜI THỬ: NGHỀ NGHIỆP: Phiếu hướng dẫn Tên người thử…………… Bộ mẫu………………… Ngày…………………… Bạn vị nước trước bắt dầu Bạn nhận mẫu thử, Hãy thử mẫu cho biết mức độ ưa thích ban mẫu bạn vừa thử, cách khoanh tròn vào chữ số phiếu trả lời Lưu ý: Bạn bắt buộc phải có câu trả lời cả không xác định được mức độ ưa thích Phiếu trả lời Ngày…………………… Tên người thử…………………… Mẫu……………………………… Mức độ ưa thích: MẪU 1: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 10 CÁC MẪU KHÁC TƯƠNG TỰ ... cấu trúc (A,B) nhằm giảm giá thành sản phẩm.Công ty phân vân việc lựa chọn ti lệ.Ban giám đốc đề nghị nhóm đánh giá cảm quan trả lời câu hỏi liệu có khác tính chất cảm quan loại bánh biscuit làm... nóng, làm tê liệt giác quan khứu giác  Người thử: Cần 48 người cho phép thử (Có thể nhiều hơn)  Người thường xuyên tiếp xúc với sản phẩm, không lớn tuổi – Người lơn tuổi cảm quan thực phẩm bị... phẩm tương đối nhỏ  Mục đích thí nghiệm :đánh giá sản phẩm sử dụng loại phụ gia A,B có khác tính chất cảm quan hay khơng PHÉP THỬ:  Chọn phép thử tam giác MÔI TRƯỜNG PHÉP THỬ: Nhiệt độ phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN PHÉP THỬ PHÂN BIỆT, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN PHÉP THỬ PHÂN BIỆT

Từ khóa liên quan