Văn khấn mùng 1, ngày rằm hằng tháng

3 107 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:55

Văn khấn mùng 1 và ngày rằm hàng tháng Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng. Đây là phong tục không nhà nào là không cúng. 1. Ý nghĩa văn khấn mùng 1 và ngày rằm hàng thángTheo phong tục của người Việt Nam, ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên gọi là ngày sóc. Ngày Rằm gọi là ngày vọng . Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Người xưa cho rằng: Ngày này, mặt trăng mặt trời nhìn rõ nhau, thấu suốt nhau; soi chiếu vào mọi tâm hồn. Con người trở nên sáng suốt trong sạch; đẩy lùi được mọi đen tối vẩn đục trong lòng.Nhờ sự thông suốt của mặt trăng mặt trời, nên thần thánh và Tổ tiên ông bà sẽ thông thương với con người. Lòng thành cầu nguyện, sẽ đạt tới sự cảm ứng giữa quỷ thần và con người trong tiểu vũ trụ “thiên địa nhân” , nên luôn được an lành.Người Việt ta coi ngày Sóc, Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Sóc, Vọng còn có ý nghĩa Cát tường xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được.2. Lễ vật và văn khấn cho mùng 1 và ngày rằm hàng thángLễ vật cúng ngày mống 1 và ngày rằm hàng tháng đơn giản:•Hương•Trầu cau•Hoa Quả ( không dùng quả xanh)•Tiền vàng•Nước ( không dùng nước lã) và RượuNgoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.Sắm lễ ngày mồng một và ngày rằm chủ yếu là thành tâm kính lễ, cầu xin lễ vật có thể rất giản dị: hương, hoa, lá trầu, quả cau, chén nước.Có nhiều gia đình còn thắp hương, làm lễ từ chiều ngày 30 hàng tháng và ngày mồng một mới là ngày lễ chính.3. Cách cúng ngày mùng 1 và ngày rằm hàng thángVăn khấn mùng 1 và ngày rằm cúng Thổ Công và các vị ThầnNam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật (3 lạy) Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần Quân Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.Tín chủ (chúng) con là: ……………………………Ngụ tại: ………………………………Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật (3 lạy)Văn khấn mùng 1 và ngày rằm cúng gia tiênNam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật (3 lạy) Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần. Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ) Tín chủ (chúng) con là: ……….........Ngụ tại: ………………….................Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ..... (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …......, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật (3 lạy) Văn khấn mùng ngày rằm hàng tháng Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta cúng vào ngày rằm mồng hàng tháng Đây phong tục không nhà không cúng Ý nghĩa văn khấn mùng ngày rằm hàng tháng Theo phong tục người Việt Nam, ngày mùng gọi ngày sóc Nguyên nghĩa từ sóc khởi đầu, bắt đầu Ngày mùng ngày bắt đầu tháng nên gọi ngày sóc Ngày Rằm gọi ngày vọng Vọng có nghĩa nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng hai cực xa tháng Người xưa cho rằng: Ngày này, mặt trăng mặt trời nhìn rõ nhau, thấu suốt nhau; soi chiếu vào tâm hồn Con người trở nên sáng suốt sạch; đẩy lùi đen tối vẩn đục lòng Nhờ thơng suốt mặt trăng mặt trời, nên thần thánh Tổ tiên ông bà thông thương với người Lòng thành cầu nguyện, đạt tới cảm ứng quỷ thần người tiểu vũ trụ “thiên địa nhân” , nên an lành Người Việt ta coi ngày Sóc, Vọng ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ơng bà, ơng vải Ngày Sóc, Vọng có ý nghĩa "Cát tường" xem ngày tốt xấu thấy ngày tốt tháng Cúng vào mùng ngày Rằm, cúng vào chiều ngày 30 chiều ngày 14 hàng tháng Lễ vật văn khấn cho mùng ngày rằm hàng tháng Lễ vật cúng ngày mống ngày rằm hàng tháng đơn giản:  Hương  Trầu cau  Hoa Quả ( không dùng xanh)  Tiền vàng  Nước ( không dùng nước lã) Rượu Ngồi lễ chay cúng thêm lễ mặn vào ngày gồm: Rượu, thịt gà luộc, mặn Sắm lễ ngày mồng ngày rằm chủ yếu thành tâm kính lễ, cầu xin lễ vật giản dị: hương, hoa, trầu, cau, chén nước Có nhiều gia đình thắp hương, làm lễ từ chiều ngày 30 hàng tháng ngày mồng ngày lễ Cách cúng ngày mùng ngày rằm hàng tháng Văn khấn mùng ngày rằm cúng Thổ Công vị Thần Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy) - Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hồng thiên, Hậu Thổ chư vị Tơn thần - Con kính lạy ngài Đơng Thần Qn - Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch - Con kính lạy ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tơn thần - Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần - Con kính lạy Tơn thần cai quản khu vực Tín chủ (chúng) là: …………………………… Ngụ tại: ……………………………… Hôm ngày … tháng … năm … tín chủ thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà đốt nén hương thơm dâng lên trước án Chúng thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tơn thần, ngài Bản cảnh Thành hồng Chư vị Đại Vương, ngài Đơng trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần, ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức thần, vị Tơn thần cai quản khu vực Cúi xin Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng tồn gia an lạc cơng việc hanh thơng Người người bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm Chúng lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin phù hộ độ trì Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy) Văn khấn mùng ngày rằm cúng gia tiên Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy) - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Hồng thiên Hậu Thổ chư vị Tơn thần - Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Qn chư vị Tơn Thần - Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ sống thay Tổ Khảo, Tổ Tỷ) Tín chủ (chúng) là: ……… Ngụ tại: ………………… Hôm ngày … gặp tiết (ngày rằm, mồng một), tín chủ nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án Chúng kính mời: Bản cảnh Thành hồng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần Cúi xin ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật Chúng kính mời cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ … , cúi xin thương xót cháu linh thiêng về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật Tín chủ lại kính mời vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng ln ln mạnh khỏe, bình an, vạn tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận Chúng lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin phù hộ độ trì Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy) ...Có nhiều gia đình thắp hương, làm lễ từ chiều ngày 30 hàng tháng ngày mồng ngày lễ Cách cúng ngày mùng ngày rằm hàng tháng Văn khấn mùng ngày rằm cúng Thổ Công vị Thần Nam mô A Di Đà Phật !... phù hộ độ trì Nam mơ A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy) Văn khấn mùng ngày rằm cúng gia tiên Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3... (nếu bố, mẹ sống thay Tổ Khảo, Tổ Tỷ) Tín chủ (chúng) là: ……… Ngụ tại: ………………… Hôm ngày … gặp tiết (ngày rằm, mồng một), tín chủ nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn khấn mùng 1, ngày rằm hằng tháng, Văn khấn mùng 1, ngày rằm hằng tháng

Từ khóa liên quan