CHĂM sóc sức KHOẺ BAN đầu

35 61 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:44

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU Primary health care MỤC TIÊU Trình bày định nghĩa nội dung CSSKBĐ Trình bày biện pháp ưu tiên nội dung chiến lược CSSKBĐ trẻ em Trình bày mục tiêu sức khoẻ trẻ em 2000-2020 Liệt kê chương trình quốc gia chăm sóc sức khoẻ tre em Đại cương - Những năm 70 kỷ XX Tổ chức Y tế giới nhận thấy: + Chăm sóc y tế khơng đồng quốc gia, khơng bình đẳng cơng nước, điều kiện kinh tế khác + Tỷ lệ tử vong trẻ em cao Năm 1987 Hội nghị Alma-Ata (WHO): Chiến lược chăm sóc sức khoẻ ban đầu Mục tiêu: SỨC KHOẺ CHO MỌI NGƯỜI Định nghĩa sức khoẻ theo TCYTTG Sức khoẻ trạng thái hoàn toàn thoải mái thể chất, tinh thần xã hội, khơng đơn khơng có bệnh tật Khái niệm CSSKBĐ - Thực công lý cơng xã hội - Chăm sóc sức khoẻ thiết yếu - Phải dựa kỹ thuật thích nghi có sở khoa học - Phải có tham gia cá nhân, cộng đồng Nội dung CSSKBĐ theo tuyên ngôn Alma-Ata - Giáo dục sức khoẻ - Cung cấp thực phẩm dinh dưỡng hợp lý - Cung cấp đủ nước khiết mơi trường - Tiêm chủng phòng bệnh nhiễm khuẩn - Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em,kế hoạch hố gia đình - Phòng ngừa kiểm sốt bệnh dịch địa phương - Điều trị hợp lý bệnh chấn thương thông thường - Đẩy mạnh sức khoẻ tâm thần thuốc thiết yếu Nguyên nhân tử vong trẻ em giới (năm 2000) Thiếu dinh dưỡng (54%) Chu sinh (22%) 3.Viêm phổi (20%) Tiêu chảy (12%) Sốt rét (8%) Sởi ( 5%) HIV/AIDS (4 %) Nguyên nhân khác (29%) 3.Nội dung CSSKBĐ cho trẻ em • Dựa vào tình hình sức khoẻ bệnh tật trẻ em nước phát triển, UNICEF đề ưu tiên nhi khoa: GOBIFFF ưu tiên để giải vấn đề tử vong bệnh tật trẻ em: Suy dinh dưỡng, tiêu chảy, bệnh nhiễm khuẩn 3.Nội dung CSSKBĐ cho trẻ em (tiếp) G – Growth chart Biểu đồ tăng trưởng O – Oral rehydration therapy Bù dịch theo đường uống điều trị tiêu chảy B – Breat feeding Bú sữa mẹ I – Immunization Tiêm chủng 3.Nội dung CSSKBĐ cho trẻ em (tiếp) F – Family planning Kế hoạch hố gia đình F – Femal education Giáo dục kiến thức nuôi cho bà mẹ F – Food supply Cung cấp thực phẩm Mục tiêu IMCI - Giảm tỷ lệ mắc bệnh - Giảm tỷ lệ tử vong, tàn phế - Nâng cao phát triển tăng trưởng Tập trung vào nhóm trẻ tuổi Nguyên tắc tiếp cận xử trí lồng ghép bệnh trẻ em - Xác định dấu hiệu lâm sàng: Ho, khó thở - Tiêu chảy – Sốt … - Xác điịnh dấu hiệu nguy hiểm toàn thân - Đánh giá cách hệ thống - Lồng ghép dấu hiệu để phân loại - Xử trí IMCI sử dụng thuốc thiết yếu, khuyến khích bà mẹ chủ động tham gia chăm sóc điều trị cho trẻ Q trình xử trí trẻ bệnh theo IMCI Đánh giá Phân loại Xử trí Sơ đồ xử trí lồng ghép trẻ bệnh - Kiểm tra dấu hiệu nguy hiểm toàn thân - Đánh giá triệu chứng - Đánh giá tình trạng dd,tiêm chủng, ni dưỡng - Kiểm tra vấn đề khác - Phân loại, xác định điều trị ( Theo màu phù hợp) điều trị cụ thể Kết luận • Chiến lược IMCI - Kết hợp lồng ghép chương trình y tế chăm sóc sức khoẻ trẻ em - Nhằm hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh, tử vong, tàn phế, nâng cao sức khoẻ phát triển trẻ ... cao Năm 1987 Hội nghị Alma-Ata (WHO): Chiến lược chăm sóc sức khoẻ ban đầu Mục tiêu: SỨC KHOẺ CHO MỌI NGƯỜI Định nghĩa sức khoẻ theo TCYTTG Sức khoẻ trạng thái hoàn toàn thoải mái thể chất, tinh... em Trình bày mục tiêu sức khoẻ trẻ em 2000-2020 Liệt kê chương trình quốc gia chăm sóc sức khoẻ tre em Đại cương - Những năm 70 kỷ XX Tổ chức Y tế giới nhận thấy: + Chăm sóc y tế khơng đồng quốc... Chương trình lồng ghép xử trí bệnh phổ biến trẻ em Kết luận Sức khoẻ quyền người, người có quyền chăm sóc sức khoẻ, đạt mục tiêu sức khoẻ cao mục tiêu xã hội,của quốc gia, toàn cầu, đòi hỏi tham
- Xem thêm -

Xem thêm: CHĂM sóc sức KHOẺ BAN đầu , CHĂM sóc sức KHOẺ BAN đầu