Dac diem tao mau y4

14 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:42

ĐẶC ĐIỂM SỰ TẠO MÁU MÁU NGOẠI BIÊN Ở TRẺ EM MỤC TIÊU Trình bày đặc điểm tạo máu thời kỳ bào thai sau sinh Vận dụng đặc điểm máu ngoại biên trẻ em để phân tích xét nghiệm cơng thức máu ngoại biên Trình bày thay đổi thành phần hemoglobin tỷ lệ prothrombin trẻ sau sinh SỰ TẠO MÁU Ở TRẺ EM • TRONG BÀO THAI Sự tạo máu phôi thai thực nhiều phận (hình thành, biệt hóa dần từ mơ hình thành phát triển thai nhi) có từ sớm - Từ tuần thứ 3: túi nỗn hồng - Từ tuần thứ chủ yếu thời kì thai: gan (chủ yếu HC, BC TC) - Từ tuần thứ 6, mạnh dần từ tháng thứ 4-5: tủy xương - Từ tháng thứ 3, 4: lách (chủ yếu lympho, HC) - Từ tháng thứ 5,6: hạch lympho, phần tuyến ức • SAU KHI SINH: Tủy xương quan tạo máu chủ yếu - Tạo máu mạnh - phát triển nhanh thể: trẻ nhỏ (tất tủy xương)-tủy đỏ , trẻ lớn người lớn ( cột sống, sườn, chậu, ức, sọ, bả vai, đòn phần đầu x dài)- tủy vàng - Không ổn định, có khả hồi phục - Dễ bị loạn sản bị bệnh máu quan tạo máu Trước sinh Sau sinh Túi nỗn hồng 100 Tuỷ xương Gan Xương sống 60 50 Xương ức 40 Xương đùi Lách Xương sườn Xương chày 20 Tháng 10 Sơ sinh 20 30 40 50 60 Năm sinh 70 80 90 ĐẶC ĐIỂM MÁU NGOẠI BIÊN TRẺ EM HỒNG CẦU: • Số lượng HC thay đổi tùy theo tuổi Sơ sinh đủ tháng 4.5-6 x1012/l, hết thời kì sơ sinh 44.5x1012/l 6-12 tháng : 3.2-3.5x1012/l ( TM sinh lý) tuổi : ổn định dần > 4.0 x 1012/l • HC lưới: - trẻ ss 1-3 ngày 8-10% , ss ngày 0.52% - Ngồi ss 0.5-1% • Ngun HC thấy trẻ ss: non tháng: - 6%, đủ tháng:1-4% • Hb: trẻ sinh 17-19g/dl 6-12 tháng 10-12 g/dl Trẻ tuổi, Hb lại tăng dần, 3-6 tuổi ổn định từ 12 - 14g/dl - Thể tích trung bình HC (MCV): 80-100fl, sơ sinh >100 fl - Hb trung bình HC ( MCH) : sơ sinh 36 pg, 6- 12 tháng 28 pg, tuổi khoảng 30 pg - Nồng độ Hb trung bình HC ( MCHC) : 30-33 g/dl • Thành phần Hb: Tuổi Hb A1(%) Hb A2(%) Hb F(%) Sơ sinh 20-40 0,03-0,6 60-80 tháng 40-70 0,9-1,6 30-60 tháng 80-90 1,8-2,9 10-20 tháng 93-97 2,0-3,0 1,0-5,0 tuổi 97 2,0-3,0 0,4-2,0 tuổi người lớn 97 2,0-3,0 0,4-2,0 BẠCH CẦU - Số lượng bạch cầu thay đổi nhiều theo tuổi Mới sinh 10 - 100x109/l 7-15 ngày sau sinh 10 - 12x109/l Trên tuổi, số lượng bạch cầu ổn định, trung bình từ 6-8x109/l - CTBC thay đổi nhiều theo tuổi: BCTT, lympho (hình vẽ), BC khác thay đổi BCAT 1-2%, BCAK 0.1-1%, BCMN 4-8% Công thức BC 60– 65% BCTT 45% BCLP 20– 30% 5-7 ngày 9-10 tháng 5-7 tuổi TIỂU CẦU Số lượng tiểu cầu nói chung thay đổi Trẻ sơ sinh, số lượng tiểu cầu từ 100400x109/l Ngoài tuổi sơ sinh, số lượng tiểu cầu từ 150300x109/l KHỐI LƯỢNG MÁU Trẻ sơ sinh khoảng 14% trọng lượng thể Trẻ lớn khoảng 7-8% trọng lượng thể CÁC YẾU TỐ ĐÔNG MÁU Lúc sinh, yếu tố II, VII, X, IX, XI, XII thấp bình thường Tỷ lệ prothrombin 6520,4%, thấp vào ngày thứ 3-4 sau sinh, đạt mức bình thường sau tuần (80-100%) Case study Trẻ nam tuổi, vào viện thiếu máu CTM ngoại biên sau: - Hb 6.1 g/dl RBC 3.4 T/l (MCV 65 fl, MCH 22.5 pg, MCHC 28 g/dl) - WBC 7.5 G/l (NEUT 62%, EOS 1.4%, BAZO 0.6%, MONO 8%, LYMP 28%) - PLT 253 G/l  CĐ: Thiếu máu nhược sắc HC nhỏ thiếu sắt / Polyp ĐT xích ma Case study Trẻ nữ 13 tháng, vào viện thiếu máu, vàng da, lách to Xét nghiệm điện di HST cho thấy: HbA1 = 34% HbA2 = 3,8% HbF = 62,2 %  CĐ: Beta Thalassemia
- Xem thêm -

Xem thêm: Dac diem tao mau y4 , Dac diem tao mau y4

Từ khóa liên quan