Cách tiếp cân vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh

14 39 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:41

Cách tiếp cận trẻ sơ sinh bị vàng da tăng bilirubin gián tiếp Ngô Quốc Duy Tổ – Y4C Tiếp cận trẻ bị vàng da  Theo trình tự sau Trẻ có bị vàng da ko? Thời gian vàng da? Vàng da tăng bil trực tiếp hay gián tiếp? Vàng da tăng bil gián tiếp sinh lý hay bệnh lý Mức độ vàng da? Có biến chứng vàng da nhân chưa? Nguyên nhân gì? Cách tiếp cận vàng da sơ sinh (1) Trẻ có vàng da ko?  Dựa vào khám LS:  Nguyên tắc: (1) AS mặt trời, (2) bộc lộ toàn thân, (3) từ xuống  Cách khám: dùng ngón tay ấn lên vùng cứng 3-5s  thả tay sau quan sát Cách tiếp cận vàng da sơ sinh (2) Thời gian vàng da Vàng da kéo dài  Trẻ đủ tháng: >14days  Trẻ đẻ non: >21days Vàng da ngắn  Trẻ đủ tháng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tiếp cân vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh , Cách tiếp cân vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh

Từ khóa liên quan