xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi dậu và tuổi tuất

1 159 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:28

GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Dậu và tuổi Tuất(Duyên tiền định)Tiền tài, danh vọng đều tốt, con cháu sum vầyNgắm trăng đôi lứa yêu đươngDưới trăng thỏ thẻ niềm tây canh dàiSương khuya thấm ướt tóc maiNương trăng vui vẻ hòa hài lứa đôiTrăm năm tạc một lời nguyềnHôn con nhìn vợ vui vầy mến thương
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi dậu và tuổi tuất, xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi dậu và tuổi tuất