GÃY XƯƠNG hở sách cc ngoại

2 59 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:23

http://sachviet.edu.vn http://sachviet.edu.vn http://sachviet.edu.vn Loại gảy Lượng máu Gãy hở cẳng chân 500 - 1000ml Gãy hơ đùi - Tiến phẫu thuật tạo hình 1000 - 1500ml 3.2.2 Diễn biền trùng vết thương gảy xương GIẢI PHẪU BỆNH VÀnhiễm SINH LÝ BỆNH GÃYtrong XƯƠNG HỞ hờ (theo Friedrich) GÃY XƯƠNG Tiếnđoạn vựckhuẩn kháng(giai sinh Gãy hơ xương- chậu Giai chưa lĩnh nhiễm đoạn1000-2500ml ủ bệnh): sau tai nạn 6h Nếu bệnh nhân đến sớm HỞ 3.1 Giải phẫu bệnh Tô chức tốt trung tâm cấp cứu chấn thương sởtốt, đẻnthầy trung ương tạokịp cácthời chuyên giai đoạn này, gãy xương hở nhẹ, thể trạng bệnhtừnhân thb canĐào thiệp khoa phẫu viênbịbài 3.1.1 Da tổn thương nặng khả nhiễm trùng vếtthuật thương hạn chế.hay nhẹ tùy chế chấn thương -1 Sản xuất loại vật liệu tơ’t để cơ* định ngồi ĐẠI CƯƠNG Có thêđoạn vết thương rách hở h,độnếu 1), vết cầnthương lưu ý nhiều hợptrí,vết daphát Giai tiềm tàng: saudatainhỏ nạn(gãy - 12 khôngtrường xử vi thương khuẩn Vì1.1 vậy,phía việc điều gãy xương hở đê làm với môi tránh nhiễmbên trùng vết thương nhỏ, Gãy xương tổtrịtổ chửc hởdập làhoại loại náttử, gãy nhiều màvấn ổ gãv vết triển từ tổ chức dập nát, chức rồixương xâm lấn vào cácthông tổ chức sống, trường gây nên phản ứngqua viêm chóng liền xương Có thêđoạn bongnhiễm lóc dakhuẩn: diện rộng, lột da 6.14) kiểu bít-tất”.khuẩn Những này, da rộng hoại thương phần mềm (xem hình Giai sau tai nạn 12h.“lột Từ nhiễm tạitrường chỗ vếthợp thương, cónguy thê lan Ncu xương kín,máu kèmĐặc mộtbiệt vêt nguy thương phần mềm ơtrùng cùngyếm mộtkhí đoạn chi, phái diếu trị tử mạch nuôi gây nêngãy nhiễm khuẩn nhiễm NGUYÊN NHÂN, CHẾ gãy xương hở, nêuLiền khỗng, từ nhiễm trùng phần mềm lan vào xương 3.2.3 3.1.2 Cán, vết thương, liền xương gãy xương hở 2.1 Gãy xương hở chê chấn thương trực tiếp Đụng đứt cơ,rất chítrọng rộng cânsẽcơ, lộ phủ, xương Liền giập, vết thương quan che bảo vệ xương tốt, loại trừ nhiễm Gãy xương hớ chấn thương trực tiếp từ vào tỷ gãy lệcho 80xương - 90%, thương nặnglàơ Tơn thương cũngsớm nặngcòn nênkiện hay sót hởtổn nặng nhầm khuẩn Mặt khác, liềnbao vếtgiờ thương tạoda, điều xửchiếm tríbỏxương giai đoạn sau (nếu cần) phần xương gãyliến phức loại thương tốc độkhuẩn, nhanh.khơng chèn ép độ mềm, Một vết thương tơ'ttạp khiĐây khơng cònchấn dị vật, khơngmạnh, nhiễm 2.1.1 bình dưỡng xươngThời đâm thủng da mộttrịvết thiếuTrưốc máu ni (vì ngun tắc điều gãythương xươngnhỏ, hở làthì làm đứt nhiều cơ, đụng Tai nạn giao thông đứng đầu, chiếm khoảng 50% tổng số nguyên nhân gây gãy xương hở Đặc giập phần mềm bênđêcạnh cắt lọc, rtạch rộng, hơ).(gãy hở chọc ra) biệt có tai nạn thảm khơc, nhiều bệnh nhân bị lúc gãy hơ nặng nhiều xương Liền xương vết thần thương không nhiễm trùng, xương bâ't động vững không bị 3.1.3.tốt Mạch, kinh Tai nạn lao động Đô'i VỚI công nhân bị tai nạn phần lớn dây chuyền lao động gây nát, đứtxương phần hoặcthương toàn trường hợp đoạn Dập xương(mất chấn Những xương phẫu thuậtđược viênxếp lấy loại bỏ) gãy xương hở độ nên Với nông dân chủ yếu máy nông nghiệp: máy gặt, máy 3c Sốc chấn thương đào đất, làm3.2.4 gạch 3.1.4 Xương Tai thê dụcdothê thao Donạn máu, đau, dov.v độc tô tô chức dập nát Gãy hở doThời cơnặng, chế chấn thương trực tiếp xương gãy phức tạp (nhiều tầng, nhiều Gãy xương xương xương lớn dễ bịthì sốc 2.1.2 chiến đoạn),Trung chế chấn thương gián tiếp xương gãy đơn giản1000ml (gãy đơimáu ngang, gãy hở cẳng chân mấthồ 500ml mấtchéo) 1000ml Tai nạn bình hoả khí.gãy Việtxương Nam sống bình, — song sơ’ bom đạn đùi cũ chiến tranhTóm lại: ổ gãy xương hở vùng có nhiều tổ chức chêt(của cơ, xương, da, 1500ml máu Bấtgây động chiHình tốtthương là6.14 phương pháp phòng chống hiệu Hình ảnh gãy hở hai xươngsốc cẳng chân nhiêu nhiều vong gân),Gãy có nhiều vậtdo(quần áo, bùn đất, mảnh loại), có nhiều tụ, tạochê thành vùng trực đặc xươngdịhở hoả khí loại gãy kim xương hở nặng vìmáu chấn thương biệt thuận lợi cho sựnăng phát triển (động vi năng) khuẩn.của viên đạn có sức phá huỷ lốn 1.2 Dịch tể học tiếp có sóng lượng Tỷ3.2 lệ gãySinh xương hơ đứng đầu cấp cứu chấn thương (chiếm 40 - 50% tổng sô’gãy lý bệnh 2.2 Gãy xương hở chê chân thương gián tiếp xương) 3.2.1 Gãy xương hơ doNhiễm chấn trùng thươngvếttừthương Xương thường gãy chéo xoấn phần mềm tổn Gãy xương hơ gặp lứa tuổi, giới, hay gặp tuổi lao động (20 - 40 Tấtnhẹ vết thương có diện vi khuẩn, song phụ thuộc vào thề trạng bệnh thương tuổi),Ví nam nữ (3/1) dụ:nhiều nhân, mức độ tổn thương can thiệp kịp thời thầy thuốc mà có gây nên nhiễm khuẩn vết Chi hay bị gãy xương hờ theo thứ tự cang chân, cang tay, ngón tay, ngón chân, đùi Gãy hởkhơng lồi cầu xương cánh tay trẻ em bệnh nhân ngã chông tay, lực tác động truyền thương hay dọc trục cẳng tay lênđể vùng lồi cầu xương cánh nơihoặc yếu (domạn diêm cốt hoá) gây Bệnh nhân già yếu, sức kháng nữtay saulàđẻ) bị bệnh tính (suy gan, suy 1.3 Vân điểu trịđềgãy xương hở(phụ nên chọc xương thận)gãy dễ xương bị nhiễm vết Trước kỷ trùng XIX,đầu gãythương xươngra hởngoài đưa đến cắt cụt chi Gãy kín hai xương cang chân bất động không tốt, phần di lệch đẩugiảm xương làm cho Nếu gãy xương hờThê xử việc trí tốt, sớm trưốc làm tỷ lệnhọn nhiễm Trong chiến tranh giới: phát bột bó đê góp bất động chi, đánh dấu giai trùng đoạn mào chày đâm vết thương quan trọng cùa cấp cửu chấn thương Nhiễmnay, trùng vếtcatthương ô nhiễm môi trường ôbậc nhiễm Ngày việc cụt chicòn vẫnphụ còn,thuộc song vào tỷ lệsựgiảm nhiềucủa tiên bộvàvượt vết thương: dập nát phần mềm nặng hay nhẹ? nhiều hay vi khuẩn? loại vi khuẩn độc tô mạnh hay Ngành Y tê nói chung ngành chấn thương nói riêng, lĩnh vực khoa học tô chức cấp yêu? cứu: — Hiểu sâu chê củng sinh lý bệnh gãy xương hờ 2VCC NGOAI KHOM: 383 385 http://sachviet.edu.vn http://sachviet.edu.vn http://sachviet.edu.vn http://sachviet.edu.vn http://sachviet.edu.vn - Sau Rủa vếtPhục thương: cómém điều gâythơng mê ởVỚI tun cứu rửa vết thương vối xà 6.2.3 hồi Xử trí xương -6.2.2 cắt lọc vếtphần thương thấykiện ô gãy vếtcấp thương KẾT LUẬN Nhược điểm: nhập hồn tồn nên đắt Đòi hỏi phẫu thuật cócấm kinhkhơng nghiệm 4.2 Dựa vào thời gian (Theo Friedrich) phòng bêtadin với nhiều nước Nêu khơng cómảnh điều kiện gâydùviên mê rửa Đầu xương làm sạch, lấy bỏ xương vụn Các xương to, dù nhỏ mà Đặt ống dẫn lưu, khâu che xương biến chứng khung định ngồi: Các Gãy xương hơ đến muộn: chảy mủ qua vết thương, lộ đầu xương viêm dính vói Gãy xương hở gặp nhiều cấp cứu chấn thương vết thương gây sơc bệnh nhân Gãy xương hởsẽnhững đến sàm: làxương thờicho gian từ 3, lúc bị tai nạn đưa vào viện trước 6-8 cân,-cơ thìbiến coi ni dưỡng lấy bỏ đến déCó tránh mấtnên xương này.chèn đểvẫn hởchứng da với gãy hởkhông độ ổvàđịnh gãy ômức nhiễm nặng Các nặng: tổn thương mạch máu thần kinh thêthương gây hội sau chứng Nên Xquang: chụp phim thẳng, nghiêng để xác độ tổn xương, di lệch ép Chẩn đoán xác định dễ, đinh bỏ sóthoặc nẹp gãy vít xương hở nhỏ * Kết hợp xương bên nêu thể trạng bệnh nhân tốt, gãy hở 6.2 Điểu trị gãy xương hở khoang Teo cơ, cứng khớp khớp giả Trong trường hợp gãy xương hở 3b (mất phần mềm nặng, lộ xương nhiêu): phẫu dự kiến dụng cụ cốvàđịnh xương Cấp cứu ban đầu phẫu thuật kịp thời, phương pháp giảm tỷ lệ biến chứng - Đo Gãy xương hởđộng đếnbị muộn: phục thời gian từnhiễm lúcnghi bị khuẩn tai nạn đến đưa viện độ 1, độchứng đến sỏm, phẫu thuật viên chuyên khoa có kinh nghiệm Tại phòng chuấn mổ biến hay gặp, khắc được: chân đinh Gãy lại vào xương sausau khi8 tháo dao động mạch lâm sàng ngờ tổn thương mạch thuật-*- Các viên chuyên khoa Chấn thương - Chỉnh hình, có kinh nghiệm cần chuyển vạt dacân, Gãy xương hở nhiễm trùng, chỗ đầy mủ thối gãy hở nhân Tốt gây mê nội khí quản, hoạc gây tê vùng, khơng nên gây - v.v Vô cho khung Can lệch xương cảm nước tiênbệnh tiến, người ta kết hợp xương VỚI gãymỡ hở che dộ 3a Việt vạt để che xương ngay, khơng sau bên cắt lọcngay xong, đắpcảgạc xương Chẩn xương hở theo - 5.2 Cắt lọc - rạchđoán rộng độ — gãy cố định xương vữngGUSTILO để da hở nguyên tắc điều trị tê chỗ 4.3 Dựa vào tổn thương Nam, chơng định mơi nạn bẩn,(gạc điểumỡ kiệncótrang thiếtxương bị y tếsơng chưađược cho phép chuyển bệnh nhân đên tuyên caotrường hơnphần dêtai xửmềm trí tiếp thể che 4-5 gãyđốn xương xáchở.định gãynhiều xương hở với thường dễ,Bêtadin chẩn đoán gãy hởlấy - Chẩn Rửa vết thương nưốc xà phòng (khoảng 20độ - 30 lít), hếtlàdịquan vật Đây thêmột gióiphương có nhiều pháp cách tốt:phân xương loại gãyche xương phủ, hở tỷ lệ dựa liền vào xương tổn thương phầnhếtmềm sức như: thận ngày).Trên trọngCấm (xem phần phânvối loại gãy gãy xương hở).hở Nhiêu vét thương nhỏ tương ứng độ 1, dễ chủ nông khâu da, cân xương đên muộn Oestrern (Đức, chia gãy xương hở thành độ), Couchoix (Pháp, chia gãy xương hở thành độ), trọng vìCạo dễ nhiễm khuẩn lơng xung quanh thương quan*- khơng theongòai dõi, sẽ(K.C.Đ.N) bỏ sótvết đụng giập nặng cản bên trong, dẫn đên cụt chi Cô định Điêu trị sau mổ A.o6.2.4 (Hiệp hội Chấn thương chỉnh hình Quốc tế, chia gãy xương hở thành độ) * Trước Tại phòng mổ xửngười lý vếtthầy thương tắc:chính cắt lọc rạchgãy rộng định thuốctheo phảinguyên đánh giá xác- độ hở -vìcốcản xương vào vững mà TÀIKháng LIỆU THAM Vài nétbệnh lịch nhân, sử:KHẢO Nhưng nay, phântoàn loạithân theo Thường Gustilo (Mỹ) đơn giảnkháng nhất, xác có tác ứngdiệt dụng sinh liêu cao phơi hợp loại sinh vừa dụng vi để hở phẫu thuật viên chọn phương pháp mổ thích hợp Khung cố định biết đến Malgaine từ cuối kỷ XVIII Năm 1902 nhiều1.nhất Bệnhdương học Ngoại khoâm tập Bộ mơn Ngoại, ĐH Y Hà Nội, NXB Y học, 2006 khuẩn Gram Gram 6.2.1 Xử trí vết thương phần mềm: theo Phân dùng độ gãy xương hở theo Gustilo, baxương độ nhưTrong sau: chiến thứ II, nhiều kiểu khung cố Lambotte khung cố định đểExplosures kếtgồm hợp Atlas of Orthopaedic Thieme NewGác York & Stuttgart 2000 5.3 Chẩn đoán tổn phốiachymotrypsin hợp (đa chân thương) Dùng thuốc chông phùcác nềSurgical cho thương bệnh nhân: chân Thì bănGãy xương Độ 1: hở mà vết thương phần mềm nhỏ dưỏi lcm, gọn, Đây làWilkins gãykhác hơ định*-3 (K.C.Đ.N) nhiều tác giả: Hoffmann, Judet, Vidal, Ilizarop với nhiều ý loại tưởng &lớn Green's Fractures in mạnh Adults, 6th Edition Williams CácRockwood gãy xương vỏitay chấn thương thường hay cóLippincott tổn thương phơi&hợp với chấn khung Braun treo cao sau mổ ngày nhẹ, thường chê thương giánphẫu tiếp.thuật Vê mặt cácdài chỉchi, định nhưtrịgãy xương nhau:Cắt kết xương gãy kín,chấn gãy hở, tạo điều hình trị: (kéo điều khớp giả, mép vết thương khoảng 2— 5mm 2006 thương sọ não, chấn thương ngực, bụng Theo dõi diễn biến vết thương hàng ngày, phòng tránh nhiễm khuẩn Những nhân gãy hở kín bàn chân khoèo v.v ) Lấy hết dị vật, cắt bỏ cântiện cận dập lâm nát ởsàng nông Campbell’s Operative Orthopaedics (Eleventh edition) —cát Edited by tính, s.Terry Canale & Có thể nhờ phương trợ giúp chụp lớp VI siêu âm v.v - Thập Độcần 2: Vết thương 1có-loại 10cm, quanh vếtviệt thương nặng, thì70 sau 48 đến - phần 72nay, giờmềm sau, thể K.C.Đ.N cắtxung lọc lại niên - 80 nhiều mói, ưu gọn đời dáp ứng yêu cầu phát James 2007 Làm H đầuBeaty xương bẩn 3: Cơchấn chê thương chấn4th thương mạnh với lượng cao Tổn thương phần mềm triển-5 củaĐộ ngành chỉnh hình,by như: FESSA, AO, Skeletal Trauma, ed Edited Browner 2008 w.ORTHOFIX B Saunders Company ĐIẾU TRỊ nặng, xương gãy phức tạp, tỷ lệ cắt cụt chi cao 15% Độ lại chia ra: Rửa vết thương huyết mặn sinh lý, oxy già, dung dịch bêtadin 7.Ngày BIẾN CHỨNG nay, K.C.Đ.N ứng dụng nhiều cấp Reconstructive cứu chấn thương, đặcSurgery, biệt gãy xương Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Knee 3rd Edition Hình 6.16 Khung có khớp nối Độ 3a: Dập nát phần mềm rộng, xương che phủ cách thích hợp Hình * Thì 6.15 Khung Thay cố tồn định dụng cụ hở nặng7.1 (độ 3),Biến gãyWilliams xương hở đến muộn, nhiễm khuẩn v.v Mục đích cứu chi khỏi phải 6.1 Cấp cứu banngay đầu Lippincott & Wilkins 2008 chứng khối Độ 3b: Mất phần mềm rộng, lộ xươrig raz.ngoài Sau khinày, cắt bệnh lọcsưng vết thương, phải vạt Rạch rộng theo trục chi,ép hìnhthương Đầutổnchi gãy nê tối rạch rộng, cắt *cụt(mà trước đâythương khơng có K.C.Đ.N, với kiểu bị cắt cụt chuyên chi điểu Băng vếtvết thương: trùng, thương cầm Hạnnhân chê da phải việc mở băng - Sốc chấn thương dosátmất máu,băng đauvết phảiđể băng vàmáu bất động tốt darộng — liên cân, vạt cơdụng để che xương, nếudưới không xương chết cân *rạch da Đường rạch rộng dachi thường bằngGãy đườngđùi: kính đoạn chi ChúSteimann ý tránh vùng da Kéo ápkhám cho dùng đinh đương nhiên) nhiềuthương lần tạitục phòng đê tránh bội nhiễm Tổn mạch thần kinh gây gãy hở độ 3c loạiNgoài K.C.Đ.N Độxương 3c: tổntrong thương độ tổnnếp thương mạch vàchân thần kinh, nhẹ ngay- Phăn (mặt trước xương vàcòn tránh cắttheo ngang gấpGãy khớp Kirschner xuyên qua lồi cầu đùi đểchày) kéo3b, liên tụckèm khung Braun cang * Bất động vững ổ gãy loại nẹp, ổ gãy khớp Lưu ý: khơng đụng giập, nặng mấtkhõì: đoạn Tỷ tói lệ Chamley; cứu chi Phẫu loạiA.o thấp mạch mỡ tủy xương gặp kéo-*qua CắtTắc Khung xương lọc tốcơ' gót chức định dập ngồi nát sâu chỗvào sâu lành Fessa; thuật (xem viên hình phải6.15) biết đánh giá đâu kéo đầu xương tụt vào,phía tránh đưaJudet; vi khuẩn bên Trọng lượng 1/8 — trọng lượng dập nát, đâu làkéo: cơđược lành, cắt1/6 lọcchắc, triệt để qsóc tốt chivết mấtthương mềm; bỏ sót thương tổn điểm: xương bat động chăm phần * Ưu Hồi sức: phòng, chống 7.2 Biến chứng sớmsốc dịch máu tùy theo mạch, huyết áp sô lượng hồng cầu CHẨN ĐOÁN đặc biệt độ bệnh 3b vànhân 3c, cứu chi khỏi cắt cụt Khung cósốc cấurồi tạomới đơnhồi giản, Việt Nam chế được, giá thể nguy hiểm cho bệnh nhân Khơng nênđặc chờ cónguy dấu hiệu sức cần hồi vậy, sức tạo HA - ưu Nhiễm khuẩn vết thương, biệt hiểm nhiễm khuẩn yếm khí.Vì xử trí vết điểm: chăm sóc hở vàđơn theo dõi Chẩn đốn gãy xương bao gồmtốt, chẩn đoán xác chẩn độ gãyáphởdụng theotốt Gustilo thànhCơ rẻ Kỹ thuật lắp khung giản, tuyến ngoại khoa đoán làm được, cho cấp lành chắc, chảy máu co khivết kíchđịnh, thích 100 lần/phút gãy hở nặng (độ 3) thương phải rạch rộng, khơng khâu kín da thương kéothương liên phơi tục hợp chi bị che chẩnhàng đoánKhi các(làm tổn cứu loạt nhanh) v.v - Xử Rổi loạn dinh dưỡng kiểu có): Wolkmann Sudeck Sau mổ cần để chi tư thê cao *Dùng thuốc: lý mạch, thần kinh (nếu khuấtNhược điểm: mặt dưới, nằm làm trênchokhung không gãy hởBraun, độ I, gãy xương kín, gãy xương gần khớp, khơng 5.1 Chấn đốn xác định -+ Thuổc phòng h ván(S.A.T 1Õ00 đ.v, Anatoxin) Thắt mạch máu nhỏ ni lại mặt chi: mặt trên, 7.3 Di chứng thể chỉnh nắn sau mổ Tỷ lệ khớp giả mặt cao Dựa vào bệnh cảnh lâm sàng, từ nặng đến từ gãv xương hởmạch đến sóm đến gãy xương tiện cho theo dõi chăm sóc Kéo liên mạch (gãy xương hở(chỉnh độ phục hồi lưu thơng càngkhó sớmkhản, tốt Kháng sinh tồn thân -*+ Nơi Viêm xương sau chấn thương Đây 3c), dinhẹ, chứng nặng nề, điêu trị phức Khung cơghép định ngồi có khớp nơi không gian ba chiêu): Hofmann; A.O; + Thần kinh nôi bao sợi thần kinh vi phẫu hơ đến muộn tục làm cho đỡ căng, thuận lợi cho kêt - tạp Thuốc giảm đau(thế (Morphin Feldene mg) Nếu chưa loại trừ thương tổn khác Orthofix; Fessa hệ - 0,01g, 4) (xem hình 20 6.16) Gãy xương hơ nặng, phần mềm lớn, đầu xương gãycàng thòi tơt ngồi Nêu khơng xử trí được, xử trí lần hai sớm lúclệgiả tổn thương rõ hợp xương sau Ưu khắc phục điểmxương khungliền, trên.vì Tỳ liềnchiếm thìđiểm: khơng dùng Chậm liền xương, khớp giả: nhược gãy hởloại chậm khớp tỷ lệ cao xương kỳ đầu cao Gãy xương mà cóchuẩn nước tủy xương chảy qua vết thương phầntrùng mểm điểm: nhiều trường hợp phải phẫu Có vấn đề cần ý: ràng,- Nhược bệnh nhân bị tốt hết nguv nhiễm liền xương sinh lý Phẫu thuật ghép xương bắt buộc thuật hợplệch xương -4.kết Can xương, chi gấp góc trênnếu 10 bắt độ phải đẽ tuân thủ theo Garơ: hạn chêthìGẢY tơi2 đa XƯƠNG việcngắn đặt garơ cho bệnh nhân, buộc đặtmổthìlạiphải PHÂN LOẠI HỞ2cm, bột: khicua xửđặt trí garơ vết thương, làm xương, đặt xương vê thang trục, phủ che phá *can,Bó sửa trụcsau chi nguyên tắc 4.1 Dựa vào chân xương, chi bóbất bộtthương rạchlâu dọc, bất động hai khớp lân cận - Teo cơ, kéo cứngthang khớp vìchê phải động Ưu điểm: áp dụng rộng rãi cho tuyến, đơn giản, rẻ tiền Chia gãy xương hở hai loại: Nhược điểm: khó chăm sóc vêt thương, khơng bất động xương gãy.Vì - Gãy hơ ngồi vào chấn thương trực tiếp khó cứu chi gãy hờ nặng - Gãy hở chấn thương gián tiếp 392 390 386 388 389 391 387 ... phânvối loại gãy gãy xương hở) .hở Nhiêu vét thương nhỏ tương ứng độ 1, dễ chủ nông khâu da, cân xương đên muộn Oestrern (Đức, chia gãy xương hở thành độ), Couchoix (Pháp, chia gãy xương hở thành... nghiêng để xác độ tổn xương, di lệch ép Chẩn đoán xác định dễ, đinh bỏ sóthoặc nẹp gãy vít xương hở nhỏ * Kết hợp xương bên nêu thể trạng bệnh nhân tốt, gãy hở 6.2 Điểu trị gãy xương hở khoang Teo cơ,... giản, rẻ tiền Chia gãy xương hở hai loại: Nhược điểm: khó chăm sóc vêt thương, khơng bất động xương gãy. Vì - Gãy hơ ngồi vào chấn thương trực tiếp khó cứu chi gãy hờ nặng - Gãy hở chấn thương gián
- Xem thêm -

Xem thêm: GÃY XƯƠNG hở sách cc ngoại , GÃY XƯƠNG hở sách cc ngoại