dị tật HMTT đề cương a hùng

14 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:22

PHẦN X: DỊ TẬT HẬU MÔN – TRỰC TRÀNG Câu 56: Hãy trình bày phân loại dị tật hậu mơn – trực tràng I Đại cương: Định nghĩa:  Dị tật HM-TT dị tật khơng có lỗ hậu mơn, có khơng có đường rò từ ống hậu môn – trực tràng TSM đường tiết niệu, quan sinh dục DTH:  Tỷ lệ gặp: 1/3000 trẻ sơ sinh  Tỷ lệ nam nữ tương đương Cần phát điều trị sớm từ trẻ sinh II Phân loại dị tật HM-TT: Phân loại Ladd-Gross: 1.1 Các phân loại:  Loại 1: Hẹp HM hẹp HM màng  Loại 2: HM màng  Loại 3: HM bị bịt kín, rò trực tràng vào âm đạo, bàng quang, niệu đạo, TSM  Loại 4: Teo TT 1.2 Ưu nhược điểm:  Ưu điểm: Đơn giản, dễ áp dụng  Nhược điểm: Không nêu hết thể bệnh Hùng Nguyễn – Đỗ Trung Đức – Hoàng Mộng YB 2009 – 2015 203 Phân loại Hội nghị Phẫu thuật Nhi Quốc tế Wingspread, Mỹ 1986: 2.1 Mục đích phân loại:  Tìm đường mổ phương pháp mổ thích hợp 2.2 Ưu nhược điểm:  Nhược điểm: Phức tạp  Ưu điểm: + Nêu đủ thể bệnh + Giúp lựa chọn kĩ thuật mổ phù hợp 2.3 Phân loại:  Loại cao: + Teo HM-TT, có rò TT với:  Niệu đạo –TLT nam  AD cao nữ + Teo HM-TT khơng rò + Teo TT, ống hậu mơn  Loại trung gian: + Teo HMTT có rò với:  Niệu đạo hành nam  AD thấp, tiền đình nữ Hùng Nguyễn – Đỗ Trung Đức – Hoàng Mộng YB 2009 – 2015 204   + Teo HM, khơng rò Loại thấp + Rò HM da (HM nắp) + Hẹp HM + Rò HM tiền đình nữ Loại gặp: Còn ổ nhớp + Về phân loại ổ nhớp:  Raffensperger phân thành thể  Cách phân loại Mollard chia thể:  Loại (A): Niệu đạo, âm đạo trực tràng đổ vào vị trí ổ nhớp  Loại (B): Trực tràng đổ vào âm đạo vị trí cao so với niệu đạo hay trực tràng đổ vào xoang niệu dục, thể gặp  Loại 3: Ổ nhớp khơng hồn tồn, thể chia thể:  Âm đạo teo vị trí cao, khơng đổ vào ổ nhớp mà có trực tràng với niệu đạo đổ chung vào ống gọi ổ nhớp (C)  Trực tràng teo cao, không đổ vào xoang niệu dục (D) Câu 57: Hãy trình bày dấu hiệu lâm sàng dị tật hậu mơn – trực tràng I Định nghĩa: Câu 56 II Dấu hiệu lâm sàng dị tật hậu môn trực tràng Cơ năng:  Đa số biểu hội chứng tắc ruột sơ sinh: + Không ỉa phân su sau 24h + Nôn:  Nôn dịch mật, dịch ruột  Thường nôn muộn, sau đẻ khoảng ngày  Một số ỉa phân su: Qua lỗ rõ hẹp hậu mơn Tồn thân:  Dấu hiệu nước: Da khơ, mắt trũng, thóp lõm, đái  Sốt: Do viêm phổi, nước – điện giải, nhiễm trùng,…  RL hơ hấp: Do chướng bụng, hít phải chất nơn, thở nhanh nơng, nghe phổi có rale ẩm  Da: Có thể vàng da sinh lý  RL Ý thức: vật vã li bì, phản ứng chậm, khóc yếu  Các dị tật khác kèm theo: + Hội chứng Down + Tim bẩm sinh + Dị tật quan vận động + Dị tật tiết niệu sinh dục,… Thực thể: 3.1 Nhìn bụng: BN đến muộn (> 24h) có dấu hiệu tắc ruột: Bụng chướng, quai ruột 3.2 Khám tầng sinh mơn: Xem có lỗ hậu mơn khơng vị trí  Lỗ hậu mơn vị trí bình thường: + Theo dõi đại tiện phân su, đại tiện phân su sau 24h không đại tiện phân su phải kiểm tra ống hậu mơn sonde ngón tay út xem có hẹp hậu mơn teo trực tràng khơng  Khơng có lỗ rò từ ống hậu mơn – trực tràng: + Tìm vết tích hậu mơn:  Núm da màu sẫm, thường vị trí  Da vị trí hậu mơn căng phồng trẻ khóc: Thể thấp  Ấn ngón tay thấy mềm: Thể thấp  Có thể thấy màu xanh phân su màng bịt hậu môn mỏng, đục mờ (hậu môn màng) + Cơ thắt hậu mơn:  Da vết tích HM phẳng lõm trẻ khóc  kích thích gây đau dùng kim châm nhẹ vào vết tích hậu mơn thấy có phản xạ co thắt thắt  Giá trị: Sau phẫu thuật hạ trực tràng, BN có khả ỉa chủ động khơng  Có lỗ rò từ ống hậu mơn – trực tràng phân su qua lỗ tự nhiên: Cần xác định VT Hùng Nguyễn – Đỗ Trung Đức – Hồng Mộng YB 2009 – 2015 206 xem có phân su không: Hùng Nguyễn – Đỗ Trung Đức – Hoàng Mộng YB 2009 – 2015 207 + + + Phải đợi 18 – 24h sau đẻ đánh giá xác thăm dò xoa ép nhẹ nhàng vùng tầng sinh môn niệu đạo Có khác nam nữ: Trẻ trai:  Lỗ rò tầng sinh mơn đường tiết niệu, thường niệu đạo  Lỗ rò đường đan tầng sinh mơn bìu: Thường thể thấp  Đái phân su: Ép nhẹ vùng tầng sinh môn để gạc trắng vào đầu dương vật xem màu nước tiều Thường dị tật hậu môn – trực tràng thể cao trung gian Trẻ gái: Xem có lỗ tầng sinh mơn:  Có lỗ tầng sinh mơn, chỗ vị trí mơi lớn dị tật thể đặc biệt: ổ nhớp thể bệnh niệu đạo, âm đạo, trực tràng đổ chung vào ống gọi ổ nhớp Có thể bệnh gặp âm đạo bị teo cao, có niệu đạo trực tràng đổ chung vào ống trực tràng teo cao không thông với xoang niệu dục  Có lỗ: Lỗ niệu đạo lỗ âm đạo, ko có lỗ hậu mơn: phân su ngồi qua lỗ âm đạo rò trực tràng âm đạo (dị tật thể cao trung gian)  Có lỗ: Lỗ niệu đạo, lỗ âm đạo lỗ âm hộ tiền đình tầng sinh mơn  Lỗ rò tiền đình: Tiền đình vị trí giao mơi bé, ngồi màng trinh Dùng ống thơng que thăm dò đưa qua lỗ rò lên Nếu que thăm dò song song với tầng sinh mơn rò hậu mơn – tiền đình (thể thấp), que thăm dò song song với thành sau âm đạo rò trực tràng – tiền đình (thể trung gian)  Lỗ rò âm hộ: Cũng khám để xác định rò hậu mơn – âm hộ hay rò trực tràng – âm hộ  Lỗ rò tầng sinh mơn: Hậu mơn nắp khơng hồn tồn rò hậu mơn – tầng sinh mơn (dị tật thể thấp) Hùng Nguyễn – Đỗ Trung Đức – Hoàng Mộng YB 2009 – 2015 208 Câu 58: Hãy trình bày dấu hiệu chẩn đốn hình ảnh dị tật hậu môn – trực tràng I Đại cương: Câu 56 II Các dấu hiệu chẩn đốn hình ảnh di tật hậu môn – trực tràng: Chụp bụng KCB: 1.1 Mục đích: Tìm túi trực tràng (TCTT) 1.2 Kỹ thuật:  Chụp cho BN sau đẻ > 12h để tới TCTT Theo Pena, để đánh giá xác thể bệnh nên chụp phim bụng sau đẻ 20h khoảng thời gian cần đủ để nuốt vào di chuyển tới đáy túi trực tràng  Dán mẩu kim loại vào vết tích hậu mơn để đánh dấu  Tư chụp: + Nghiêng, đầu dốc ngược, gối gấp, mông nhô cao Nhược điểm: trẻ bị nơn, trào ngược vào đường hơ hấp đánh giá ko xác thể bệnh + Tư nằm sấp, mông cao, đầu thấp từ – phút, háng gấp 1.3 Đánh giá kết quả: So sánh TCTT với:  Mốc xương (xương mu, cụt, ụ ngồi): + TCTT đường mu-cụt: dị tật cao + TCTT đường ngồi-cụt: dị tật thấp + TCTT nằm đường trên: dị tật trung gian  Mốc đánh dấu: + > 2cm: Dị tật cao + < 2cm: Dị tật thấp + = 2cm: Dị tật trung gian Chụp XQ bụng có chuẩn bị:  Bơm thuốc cản quang vào bóng trực tràng qua lỗ rò chọc kim qua vết tích hậu mơn  Chụp tư nghiêng, mỏm thấp, đầu cao  Mục đích: Tìm đường rò TCTT 3 Chụp túi TT qua đường rò: 3.1 Mục đích: Tìm đường rò TCTT 3.2 Kỹ thuật:  Tư chụp: nằm nghiêng, mỏm thấp, đầu cao  Nếu có rò trực tràng tầng sinh mơn, âm hộ, tiền đình: luồn ống thơng qua đường rò, bơm thuốc cản quang để chụp 3.3 Xác định thể bệnh phim chụp, vị trí túi trực tràng ở:  Trên đường nối xương mu với vị trí thấp xương cụt: Là dị tật thể cao  Dưới đường nối phần thấp ụ ngồi với phần thấp xương cụt: Là dị tật thể thấp  Ở khoảng đường trên: Dị tật thể trung gian Siêu âm: 4.1 Đo khoảng cách vết tích hậu mơn tới túi trực tràng để xác định thể bệnh:  >2cm : Dị tật thể trung gian cao  2cm: Dị tật cao + < 2cm: Dị tật thấp + = 2cm: Dị tật trung gian Chụp XQ bụng có chuẩn bị:  Bơm thuốc cản quang vào bóng trực tràng qua lỗ rò chọc... định thể bệnh:  >2cm : Dị tật thể trung gian cao 
- Xem thêm -

Xem thêm: dị tật HMTT đề cương a hùng , dị tật HMTT đề cương a hùng