Qui trinh sản xuất Bao bì Mềm

56 154 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 21:13

Sản xuất bao bì mềm, HDPE, LLDPE, LDPE, nhựa,.... các thiết bị, nguyên liêu, qui trinh sản xuất bao bì mềm, sơ đồ khối, thuyet minh, đánh giá sane phẩm MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TY 1.1 Lịch sử thành lập phát triển công ty 1.1.1 Lịch sử thành lập 1.1.2 Phát triển công ty 1.2 Địa điểm xây dựng 1.3 Giới thiệu sản phẩm chính, phụ cơng ty 1.4 Cơ cấu tổ chức máy công ty 1.4.1 Cơ cấu tổ chức công ty .9 1.4.2 Bộ máy quản lí cơng ty 1.5 An toàn lao động phòng cháy chữa cháy .10 1.6 Xử lý phế thải .11 CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BAO BÌ MỀM 12 2.1 Nguyên liệu .12 2.1.1 Hạt nhựa HDPE (High Density PolyEthylene) .12 2.1.2 Hạt nhựa LLDPE (Linear Low Density PolyEthylene) 13 2.1.3 Hạt nhựa LDPE (Low Density PolyEthylene) 15 2.2 Phụ gia, chất độn 16 2.3 Phụ liệu sản xuất 17 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT .18 3.1 Sơ đồ khối thuyết minh quy trình sản xuất .18 3.1.1 Sơ đồ khối quy trình sản xuất .18 3.1.2 Thuyết minh quy trình sản xuất 18 3.2 Thiết bị 20 3.2.1 Thiết bị trộn 20 3.2.2 Thiết bị thổi 22 3.2.3 Thiết bị cắt 29 3.2.4 Thiết bị tạo hạt 43 CHƯƠNG 4: SẢN PHẨM 45 4.1 4.1.1 Phương pháp kiểm tra sản phẩm xử lí phế phẩm 45 Phương pháp kiểm tra 45 4.1.2 Xử lí phế phẩm .45 4.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 45 4.3 Tồn trữ, bảo quản vận chuyển sản phẩm 46 4.4 Sơ lược kinh doanh bao bì 46 4.4.1 Phương hướng kinh doanh 46 4.4.2 Thị trường cung cấp .47 TÀI LIỆU KHAM KHẢO .49 DANH SÁCH HÌ Hình 2.1.1.1 Hạt nhựa HDPE 12Y Hình 2.1 1.2 Công thức cấu tạo trùng hợp Ethylene 12 Hình 2.1.2.1 Hạt nhựa LLDPE Hình 2.1.3 Hạt nhựa LDPE Hình 3.2.1 Cấu tạo máy trộn 21 Hình 3.2.2.1 Máy thổi Polystar .23 Hình 3.2.2.2 Cấu tạo trục vít nòng Hình 3.2.2.6.1 Máy cắt Block Hemingstone3 Hình 3.2.2.7.1 Cấu tạo máy cắt rút dây Hình 3.2.3.1 Máy tạo hạt PE 45 Hình 4.4.2 Bản đồ thị trường cung cấp 49 DANH SÁCH BẢ Bảng 1.3 Một số sản phẩm công ty Bảng 3.2.2.5 Sự cố khắc phục máy thổi 31 Bảng 3.2.2.7.3 Sự cố cách khắc phục máy rút dây 44Y Bảng 3.2.3.5 Sự cố khắc phục lỗi máy tạo hạt 46 Bảng 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng sản phẩm khắc phục 48 DANH SÁCH SƠ Sơ đồ 1.4.1 Tổ chức công ty Sơ đồ 1.4.2 Cơ cấu máy quản lý công ty 10Y Sơ đồ 3.1 Sơ đồ quy trình sản xuất bao bì mềm 19 LỜI MỞ ĐẦU Bao bì nhựa plastic hay gọi nhựa dẻo khơng có tự nhiên mà người chế tạo Công nghệ chế tạo bao bì nhựa phát triển, đa dạng chủng loại, đạt tính cao chứa đựng, bảo quản loại thực phẩm Ngày bao bì nhựa thấy khắp nơi, tác dụng bảo quản hàng hóa đươc sử dụng với nhiều mục đích khác Nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đưa hàng loạt sản phẩm với nhiều kích thước, mẫu mã màu sắc khác đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng nước xuất nước ngồi Nhờ áp dụng cơng nghệ tiên tiến quy trình sản xuất thổi, ép, đùn,… hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế tạo nên sản phẩm chất lượng tạo nên thương hiệu riêng cho Nhựa Đồng Nai (DNP) Nhận thấy công dụng nhu cầu sử dụng lớn bao bì nhựa, nhóm sinh viên thực tập chun ngành cơng nghệ kỹ thuật hóa học trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai đồng ý quý công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai thống tìm hiểu sâu quy trình sản xuất bao bì nhựa CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TY 1.1 Lịch sử thành lập phát triển công ty 1.1.1 Lịch sử thành lập Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai tiền thân Công ty Diêm Đồng Nai thành lập lập theo Quyết định số 393/CNN - TCLĐ ngày 29/4/1993 Bộ Công Nghiệp Nhẹ Ngày 10/01/1998, Công ty Diêm Đồng Nai đổi tên thành Công ty Nhựa Đồng Nai theo Quyết định số 02/1998/BCN Cơng ty tiến hành cổ phần hóa DNNN theo Quyết định số 971/QĐ TCCB ngày 15/5/2003 Bộ trưởng Bộ Cơng nghiệp thức đăng ký kinh doanh hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần từ ngày 02/01/2004 theo GPĐKKD số 4703000083 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, số vốn điều lệ thời điểm thành lập tỷ đồng Ngày 24/01/2005, Công ty tăng vốn điều lệ thêm tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ lên tỷ đồng theo phương thức chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 Nguồn chia cổ phiếu thưởng lợi nhuận giữ lại năm 2004 phần lợi nhuận năm 2005 Theo Nghị Đại Hội đồng Cổ Đông ngày 26/6/2006, Công ty định tăng vốn điều lệ từ 06 tỷ đồng lên 13 tỷ đồng thơng qua hình thức chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 6:7 Nguồn chia lợi nhuận lợi nhuận giữ lại năm 2005 phần lợi nhuận Quý I/06 Ngày 05/10/2006, Công ty định tăng vốn điều lệ từ 13 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm tỷ đồng, bán cho CBCNV cơng ty 70.000 cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bên với số lượng 630.000 cổ phần Vốn điều lệ Công ty Nhựa - Xây dựng Đồng Nai 20 tỷ đồng Công ty thực việc Niêm yết cổ phiếu sàn Giao dịch chứng khốn (Trung tâm Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh) theo Giấy phép Niêm yết số 85/UBCK- GPNY Ủy Ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 28/11/2006 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa - Xây dựng Đồng Nai thức giao dịch Thị trường chứng khoán kể từ ngày 20/12/2006 với mã chứng khoán DNP Theo nghị Đại hội cổ đông thường niên 2007, công ty phát hành bổ sung 2.000.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 40 tỷ đồng Ngày 02/04/2008 vừa qua thức niêm yết giao dịch sàn Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM với số vốn 34 tỷ đồng Ngày 9/7/2008 Công Ty Cổ Phần Nhựa Xây Dựng Đồng Nai đổi tên thành Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai Ngày 17/6/2009 công ty chuyển sang niêm yết cổ phiếu sàn Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội 1.1.2 Lịch sử phát triển cơng ty 1.1.2.1 Mục tiêu công ty Phấn đấu trở thành nhà sản xuất ống nhựa túi bao bì hàng đầu Việt Nam theo tiêu chí sau: - Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tốt - Sản phẩm chất lượng cao ổn định - Sản phẩm phong phú chủng loại - Giá cạnh tranh 1.1.2.2 Năng lực sản xuất Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai nhà sản xuất ống nhựa hạ tầng mạng lưới cấp thoát nước hàng đầu Việt Nam Tổng công suất sản phẩm nhựa 8.500 tấn/tháng 700.000m3 nước sạch/ngày đêm Sản xuất xuất Châu Âu sản phẩm bao bì mềm quy mơ 10.000 tấn/năm Các sản phẩm Nhựa Đồng Nai bao gồm: Ống nhựa hạ tầng HDPE, uPVC cung cấp cho dự án xây dựng mạng lưới cấp thoát nước, tưới tiêu công nghiệp; Ống nhựa phụ kiện uPVC, PPR, HDPE cung cấp cho dự án xây dựng dân dụng 1.1.2.3 Chiến lược phát triển trung dài hạn 1.1.2.3.1 Chiến lược sản phẩm Đa dạng hóa sản phẩm ống bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm Duy trì nâng cấp hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001: 2015 Tập trung quản lý tồn diện lĩnh vực, tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh, tập trung vào sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao Có chiến lược dự trữ nguyên liệu, thành phẩm hợp lý, khoa học nhằm tiết giảm chi phí hàng tồn vào nhu cầu đặt hàng, lập kế hoạch nhập hàng phù hợp 1.1.2.3.2 Chiến lược đầu tự công nghệ Trong năm 2014, công ty tiếp tục đầu tư thêm máy móc cải tiến máy móc thiết bị hỗ trợ cho công tác sản xuất nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu khách hàng Đẩy mạnh tăng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm 1.1.2.3.3 Chiến lược tài Mở rộng đối tác chiến lược đầu tư vào Cơng ty nhằm tăng sức mạnh tài nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng thị trường miền Bắc, miền Trung 1.1.2.3.4 Chiến lược nhân Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân bao gồm việc đào tạo sản phẩm, chất lượng, tuân thủ quy trình sản xuất Nâng cao trình độ quản lý cho cán Sử dụng lao động có chun mơn nghiệp vụ phòng ban xí nghiệp 1.2 Địa điểm xây dựng Tên địa điểm, trụ sở văn phòng trực thuộc cơng ty cổ phần Nhựa Đồng Nai sau: Trụ sở chính: Đường 9, Khu cơng nghiệp 1, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam Văn phòng Hà Nội: Tầng 23, Tòa nhà Handico, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 6, tồ nhà GIC 161 Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TP HCM Nhựa Đồng Nai Miền Trung: Lô 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,Quảng Nam DNP- Bắc Giang: Tầng 4, Toà nhà Viettel Bắc Giang, số 4A, Minh Khai, TP Bắc Giang Chi nhánh Long An: Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ (Lơ C16), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Điện thoại: 0251 3836 269 Fax: 0251 3836 174 Hotline: 1800 1209 Email: info@nhuadongnai.vn Website: www.dnpcorp.vn Biểu tượng công ty: - Ben ép túi: Sau ngàm kẹp hết hành trình di chuyển lên hành trình Khi qua sensor kích thước ben hoạt động đẩy ép xuống, ép xếp túi để xấp gọn - Băng tải: Di chuyển xấp túi từ phía ép túi lên vị trí người cơng nhân vận hành để đóng gói sản phẩm - Phần điều khiển + Inch (nút vàng): Tời băng tải lên phía trước + Stop (nút đỏ): Dừng hoạt động máy - Băng tải phế: Đưa phần phế quai phía ngồi 3.2.2.6.2 Vận hành máy cắt Block Bước 1: Lên cuộn chọn chiều quay motor xả màng Gạt công tắc ben phần nâng hạ motor xả màng trở vị trí A: + Motor xả hàng ví trí phía không chạm vào cuộn bán thành phẩm + Đèn báo Sensor báo hết cuộn tắt Bước 2: Xem sơ đồ luồn màng cho máy HM-800VVE Bước 3: Tiến hành kéo, luồn màng từ cuộn bán thành phẩm qua lô đỡ màng qua sensor báo đứt màng  qua giữ màng Bước 4: Kéo giàn quai giàn bù Bước 5: "Sử dụng cho máy HM-1000DT máy HM-800VVE khơng có giàn sàng màng" Luồn màng qua lô đỡ màng  lên khung chỉnh biên  qua sensor chỉnh biên Bước 6: Luồn màng qua lô kéo màng Bước 7: Gạt công tắc ben phần nâng hạ motor xả màng trở vị trí B: + Motor xả màng vị trí phía trêm di chuyển chạm vào cuộn bán thành phẩm Bước 8: Bấm nút INCH tời màng lên trước thông qua lô kéo Bước 9: Luồn màng qua giàn (hệ hống) bù màng 37 Bước 10: "Sử dụng cho máy HM-800VVE máy HM-1000DT khơng có giàn căng màng." Luồn màng qua lô cao su dẫn hướng Bước 11: Luồn màng qua sensor bắt hình in Bước 12: Luồn màng qua lơ phóng màng Bước 13: Kéo nhấn nút INCH tời màng lúc màng hết nhăn Chế độ lô xả màng line A, B ( Web drive A, B ): Đang chế độ Manual  chuyển qua Auto Bước 14: Căn chỉnh mắt in (nếu màng có hình in): Di chuyển hình in tới Sensor bắt hình in  chọn vị trí màu cần bắt in  nhấn "Teach" sensor chờ tia sáng chớp lần Bước 15: Chỉnh hệ thống sàn biên: + Điều chỉnh khoảng cách Sensor phù hợp với khổ màng + Bật cấp nguồn lên hệ thống Bước 16: Vặn Contact lấy lại hành trình ngàm kẹp (Punching auto test) Vặn qua ON trở lại OFF máy tự lấy lại hành trình cho ngàm kẹp Bước 17: Kiểm tra nhiệt độ cài đủ vận hành máy Nhấn nút Stop để xố lỗi khơng mà máy nhớ đèn báo trình chuyển sang màu vàng  nhấn Star để chạy máy Bước 18: Quá trình ngàm kẹp hoạt động sau nhấn nút Star máy bắt đầu hoạt động: + Khi đếm báo đủ số lượng túi mà ta cài đặt ngàm kẹp bắt đầu hoạt động (xuất phát) từ vị trí chờ gắp tiến đến vị trí gắp lấy xấp túi di chuyển tới ben dập quai + Ngàm kẹp dừng lại vị trí Sensor báo độ sâu quai phận dập quai hoạt động để tạo quai túi + Khi ngàm kẹp dừng lại Sensor báo vị trí gấp túi ben giữ túi hạ xuống giữ xấp túi ngàm kẹp nhả xấp túi để xấp túi gấp lại tiến đến kẹp xấp túi gấp để di chuyển tiếp phía ép xấp túi 38 + Ngàm kẹp di chuyển xấp tui gấp đếm vị trí Sesnor báo nhả xấp tui ngàm kẹp nhả xấp túi tiếp tục di chuyển Lúc ben ép xấp túi hoạt động để ép xấp túi gọn lại + Sau nhả túi ngàm kẹp tiếp tục di chuyển tới Sensor báo hết hành trình ngàm kẹp thay đổi chiều di chuyển để lại vị trí xuất phát(chờ gắp xấp túi thứ 2) Bước 19: Kiểm tra chất lượng hàng thành phẩm để điều chỉnh máy - Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra xước, nhăn màng, kiểm tra màu sắc hình in màu sắc túi có mẫu hay khơng - Kiểm tra chiều dài túi với chiều dài cài đặt theo lệnh sản xuất chưa - Kiểm tra chiều rộng sâu quai nằm dung sai lệch sản xuất hay chưa - Kiểm tra đường kính lỗ treo túi, đường xé phần lỗ treo đạt chưa - Kiểm tra bở quai: (Theo hướng dẫn kiểm tra túi nhựa mà phận QC ban hành) + Độ bở quai kéo tay tùy thuộc vào độ dày, loại màng hay yêu cầu khách hàng mà ta có kích thước bở khác + Tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng mà trọng lượng tạ khác để ta xác định có bở quai hay không - Kiểm tra chịu tải quai dòn mối dán quai: (Theo hướng dẫn kiểm Tra túi nhựa mà phận QC ban hành) Tùy yêu cầu khách hàng mà ta bỏ trọng lượng vào túi để kiểm tra quai túi có đạt hay không - Kiểm tra sống, cháy mối dán - Kiểm tra giòn mối dán đáy - Kiểm tra trọng lượng: Theo dung sai lệch sản xuất 3.2.2.6.3 Ưu nhược điểm  Ưu điểm 39 - Đạt suất cao - Không nhiều thời gian lao động - Giá thành rẽ, chi phí sản xuất thấp - Khơng tốn chi phí cho q trình cắt - Các phận máy thay q trình vận hành máy bị hao mòn - Các cấu máy lắp máy điều chỉnh - Các cụm máy di chuyển độc lập với  Nhược điểm - Do thiết kế phận máy tháo lắp kiểm tra tiết gồm nhiều phận - Dao cắt nhiệt nên độ bền không cao - Vận hành phức tạp, phải điều chỉnh nhiều khí 3.2.2.7 Máy cắt Rút Dây 3.2.2.7.1 Cấu tạo chức phận máy rút dây Hình 3.2.2.7 Cấu tạo máy cắt rút dây Bộ phận lên cuộn Giàn bù màng Bộ phận lên cuộn dây rút 40 Bộ phận luồn màng dây rút Bộ phận cắt lỗ bán nguyệt Bộ phận cắt dây rút Dao nhiệt tạo mối dán Dao dập chia túi Khung xếp 10 Giàn thu cuộn  Chức phận - Bộ phận lên cuộn bán thành phẩm: Gồm ben để nâng hạ cuộn bán thành phẩm + Bơm thủy lực: Tạo áp lực để tạo áp suất thủy lực + Máy đo mức: Để theo dõi khối lượng dầu + Nắp bể chứa dầu: Bộ lọc cung cấp bên cửa vào thường 50 bar -60 bar + Đồng hồ đo áp suất: Biểu thị áp suất + Nút điều chỉnh áp suất: Để điều chỉnh cài đặt áp suất + Van thủ công: Khi đường kính cuộn vượt giới hạn trọng lượng cuộn vượt 300kg Van phải đóng lại khung cấp liệu tăng, để ngăn dầu quay trở lại mà vật liệu không hạ xuống - Ben thủy lực đỡ cuộn bán thành phẩm - Thiết bị bánh lái: Chuyển động lên / xuống bánh xe điều khiển van thủ công Hai van điều chỉnh cung cấp bên cạnh van thủ công, van điều chỉnh áp suất bánh lái (thường mức 1,0-2,0 kg/cm2) van lại cho áp suất bánh xe căng (thường mức 0-2 kg / cm2) + Công tắc bên phải hộp điều khiển giá đỡ nguồn chọn hướng quay bánh xe + Bánh xe điều khiển động điều khiển biến tần Tốc độ bánh xe lái điều khiển chiều cao bánh xe căng Tất tham số biến tần đặt nhà máy không thay đổi tùy ý 41 - Thiết bị dừng cấp liệu: (Được điều khiển công tắc gần chốt công tắc quang điện) - Thiết bị canh chỉnh cạnh tự động + Cảm biến E.P.C di chuyển được, để dẫn túi đến đường + Khi đèn báo sáng lên,van di chuyển xoay theo chiều kim đồng hồ, biểu thị túi nằm mặt lăn (không bị lệch) + Khi hai đèn báo sáng lên, van di chuyển xoay theo chiều kim đồng hồ Khi hai số không sáng, van cắt quay ngược chiều kim đồng hồ - Thiết bị dập lỗ bán nguyệt: Cơ chế dao cắt + Máy cắt mở rộng vào túi để cắt cạnh; dao cắt phải thẳng hàng với đường viền khơng q lỏng, khơng q chặt Vít cố định phải siết chặt + Dao cắt gắn thiết bị lò xo tự động chỉnh với cạnh túi - Thiết bị lên dây làm kín túi: Thiết bị rạch chuỗi + Động kéo: Tốc độ động kéo điều khiển chiều cao khung căng, để trì độ căng thích hợp vật liệu thứ cấp chuyển động + Khung căng: Khi vật liệu thứ cấp di chuyển, khung căng kéo lên; lực căng sử dụng để kiểm soát tốc độ động kéo, kéo nạp vật liệu thứ cấp Khi tải cuộn vật liệu thứ cấp, trục lõi bơm căng khí nén để cố định cuộn - Mơ-đun đục lỗ (Túi gắn dây có lỗ đục theo tiêu chuẩn: Lỗ kéo dây lỗ thông hơi) + Lỗ kéo dây: Lỗ lớn để kéo dây chặt + Lỗ thông hơi: Sau gập làm kín túi cùng, túi chứa khơng khí bên phải thông qua lỗ thông - Thiết bị gập + Chủ yếu bao gồm thiết bị trải túi thiết bị xếp hông + Thiết bị mở túi: Để trải túi gấp cắt, để cung cấp không gian cho việc xâu chuỗi gập ngược lại Phải thay cực theo chiều dài túi Bánh xe trải rộng 42 không ấn chặt vào túi, tiếp xúc với đáy túi cách nhẹ nhàng Điều chỉnh bánh xe trải rộng theo chiều dài túi - Thiết bị làm kín túi khơng khí nóng: Đóng kín túi với xếp hông - Máy tạo tĩnh điện cao áp + Chức tĩnh điện đẩy khơng khí khỏi túi, cho sản phẩm cuộn chặt rắn thay bơm khoảng cách khoảng 25 mm so với lăn cao su + Tĩnh điện điều chỉnh theo giá trị KV + Giá trị KV điều chỉnh cao, máy có khả bị tải + Thường xuyên làm bề mặt tĩnh điện xăng cồn, tháng lần, để loại bỏ cặn trắng xám Điều giúp kéo dài tuổi thọ - Thiết bị gấp đôi: Bộ cuộn dây kéo túi tiến lên qua khung hình tam giác máy gấp Bộ lăn cung cấp để ổn định sức căng - Thiết bị cắt: Quá trình cắt thực với đầu dò điện áp cao Khi đếm đến giá trị đặt trước, máy dò cảm nhận vị trí cắt gửi tín hiệu đến thiết bị cắt để hoạt động Vị trí cắt phải vị trí chấm dứt vật liệu túi - Thiết bị cuộn dây có vị trí bên máy cuộn 3.2.2.7.2 Mục đích Máy cắt cung cấp giải pháp tốt cho bao bì Thích hợp cho sản phẩm đóng gói nói chung túi áo phông, túi siêu thị, túi phẳng nhiều sản phẩm khác Có thể tùy chỉnh tùy theo yêu cầu khách hàng, phù hợp với màng nhựa HDPE LDPE Máy cắt dán để cắt cuộn bán thành phẩm thành cuộn, túi thành phẩm để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ thị trường 3.2.2.7.3 Sự cố cách khắc phục Bảng 3.2.2.7.3 Sự cố cách khắc phục máy rút dây Sự cố Khắc phục 43 Vải cách nhiệt bị rách Thay rách nhiều Xoay lệch vị trí rách rách Dao cắt bị dính keo Vệ sinh dao cho Băng keo nhiệt bị rách Thay băng keo Đế silicon dán không lâu ngày bị hư Thay đế Dao cắt bị cong Lệch hành trình máy báo AL02 Thay dao Chỉnh núm vặn hành trình tủ Màng bị sàng, nhăn Dao dập khơng Chỉnh màng dập chư Bật phận chống sàng màng chỉnh lại cục cao su hướng dẫn Chỉnh lại dao dập Chỉnh chỉnh màng thớt dập cho 3.2.3 Thiết bị tạo hạt 3.2.3.1 Cấu tạo Hình 3.2.3 Máy tạo hạt PE Phễu đựng phế Trục vít nòng Ben 44 Máng nước Đầu lưới Máy Cắt hạt Hệ thống điều khiển 3.2.3.2 Nguyên lý hoạt động Phế phân loại cho vào máy bằm để cắt vụn  băng tải vận chuyển phế phẩm vào phễu đựng phế gia nhiệt phế bằm  máy đùn trục vít nguyên liệu làm nóng chảy trục vít quay đẩy nguyên liệu phía trước qua đầu lưới thành sợi nhựa  phận làm mát nước cắt hạt để tạo thành hạt nhựa Hạt nhựa ẩm tiếp tục hút qua máy sấy để làm khơ sau đem cân đóng bao 3.2.3.3 Mục đích Tận dụng phế phẩm trình sản xuất để tạo hạt nhựa tái sinh 3.2.3.4 Ưu nhược điểm  Ưu điểm Công suất hoạt động cao có tính ổn định lâu dài  Nhược điểm - Máy cồng kềnh - Khó vệ sinh - Đầu định hình phức tạp 3.2.3.5 Sự cố cách khắc phục Bảng 2.3.5 Sự cố khắc phục lỗi máy tạo hạt 45 Sự cố Thanh gia nhiệt máy tạo hạt làm cho keo nhựa xì dễ cháy Khắc phục Bỏ keo cháy vận hành máy tiếp tục Răng dao cắt máy bằm mòn, bể, Thay dao cắt hư Lưới dơ tạp chất Cạo thay lưới 46 CHƯƠNG 4: SẢN PHẨM 4.1 Phương pháp kiểm tra sản phẩm xử lí phế phẩm 4.1.1 Phương pháp kiểm tra  Kiểm tra sản xuất - Kiểm tra lệch sản xuất - Lấy mẫu thông tin ghi cuộn - Cắt màng để kiểm tra - Kiểm tra trọng lượng túi chưa dập quai - Kiểm tra lệch mép túi - Kiểm tra chiều rộng túi - Kiểm tra xếp hông - Kiểm tra độ dày màng - Kiểm tra ngoại quan màng - Kiểm tra hình in (đối với màng có hình in) - Kiểm tra độ dai màng  Kiểm tra phòng lab - So màu - Đo độ dày màng - Đo độ đục màng - Kiểm tra độ giãn dọc, ngang màng - Kiểm tra sức căng màng - Đánh giá kết 4.1.2 Xử lí phế phẩm Phế phẩm sau q trình sản xuất đươc thu gom phân loại để tạo nhựa tái sinh Các hạt nhựa tái sinh kiểm tra đóng bao sau đưa vào phận trộn 4.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Bảng 4.1 Các yếu tố ảnh hưởng sản phẩm khắc phục Yếu tố Bộ phận Khắc phục ảnh hưởng Trộn Sai công Điều chỉnh thức tỉ lệ lại công thức Các Thao tác nguyên liệu rơi vãi cẩn thận sàn Nguyên Thời gian liệu ẩm ướt nhiệt trộn cao 47 Trộn nhầm Trộn lại mã mã Thổi Sau trộn phi khơng có tên ngun liệu Thối sai khổ nguyên tắc Trọng lượng nặng nhẹ Thổi nhầm keo nguyên liệu Lệch màu so với mẫu chuẩn Màng bán thành phẩm sọc màng Màng bóng nước Sai qui tắc túi, quai Mối dán quai bị giòn Cắt Đóng gói Dây rút không Lỗ bán nguyệt không nằm tâm Trọng lượng nặng nhẹ Cháy mối dán Sống mối dán Dán không Dán nhãn sau cho nguyên liệu vào phi Điều chỉnh máy Thổi lại Trộn lại Điều chỉnh lại gió Điều chỉnh máy Điều chỉnh máy Điều chỉnh lại hàm lượng Ca trình trộn Điều chỉnh máy Điều chỉnh máy Kiểm tra trình thổi Điều chỉnh vải cách nhiệt Căn trước dán Xếp lên ballet sai Xem cách xếp trước xếp lên ballet Không phủ màng sau chất lên ballet Phủ sau chất xong Bỏ vào thùng thiếu cuộn Kiểm tra số lượng trước dán thùng 4.3 Tồn trữ, bảo quản, vận chuyển sản phẩm  Tồn trữ bảo quản 48 - Bảo quản nơi khơ ráo, thống mát - Sản phẩm xếp thành lơ - Lô sát tường, cách tường 0,3-0,5 m - Lô cách sàn 0,2 m - Khoảng cách lô 0,5 m - Tùy theo chiều cao kho mà lơ có chiều cao khác Ở ta xếp lơ có chiều cao khoảng m  Vận chuyển sản phẩm Sản phẩm sau hoàn thành phân phối thị trường, vận chuyển xe tải chuyên dụng container công ty 4.4 Sơ lược kinh doanh bao bì 4.4.1 Phương hướng kinh doanh Bên cạnh lĩnh vực sản xuất ống nhựa nhựa cơng nghiệp, Nhựa Đồng Nai đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bao bì, với sản phẩm túi Starseal, Block, Sandwich, T-Shirt …, chủ yếu xuất đáp ứng nhu cầu đối tác nước 4.4.2 Thị trường cung cấp Sản phẩm công ty đạt tiêu chuẩn xuất Châu Âu, diện 10 quốc gia Châu Âu: Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ…Trong năm 2017, Nhựa Đồng Nai tiếp tục nghiên cứu sản phẩm bao bì cho phân khúc thị trường Nhật Bản, Mỹ, Úc thị trường nội địa Việt Nam Hình 4.4.2 Bản đồ thị trường cung cấp 49 KẾT LUẬN Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai cơng ty người có tâm huyết, có kinh nghiệm nhiệt tình với nghề , trực tiếp bỏ vốn đầu tư trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh Tất thành viên sáng lập Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai chuyên gia có thâm niên 10 năm ngành sản xuất, kinh doanh nhựa, nhà quản lý cấp cao công ty nhựa hàng đầu Việt nam Thế mạnh Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai am hiểu thị trường, có lực cơng nghệ cao, khả sáng tạo động Qua thời gian thực tập tháng Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai, chúng em rút nhiều kinh nghiệm thực tế mà ngồi ghế nhà trường em chưa biết Để có kiến thức kết thực tế ngày hôm nay, trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Khoa học – Sức khỏe Ứng Dụng giáo viên hướng dẫn giảng dạy trang bị cho em kiến thức bản, đồng thời tận tình hướng dẫn chúng em trình thực tập Bên cạnh đó,chúng em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban Giám Đốc tồn thể cơng nhân viên Cơng ty cổ phần Nhựa Đồng Nai giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng em hoàn thành tốt trình thực tập Cuối chúng em xin kính chúc sức khỏe tồn thể Phòng Ban cơng ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đồng kính chúc sức khỏe Ban Giám Hiệu quý thầy cô khoa Khoa học – Sức khỏe va Ứng Dụng, kính chúc quý Ban quý thầy cô thành công, chúc công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đạt nhiều thành tựu tương lai.Trong trình thực tập làm báo cáo, thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên khơng tránh khỏi sai sót Em mong thầy bảo thêm giúp em hồn thành đạt kết tốt Em xin chân thành cảm ơn! 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Chương (2006), “Hóa lý Polymer”, Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội [2] PGS TS Ngô Trịnh Hùng ( chủ biên) – TS Lê Văn Thụ & PGS TS Trần Đại Lâm, “Công nghệ gia công vật liệu polymer – Gia công nhựa nhiệt dẻo”, Nhà xuất giáo dục Việt Nam 51
- Xem thêm -

Xem thêm: Qui trinh sản xuất Bao bì Mềm, Qui trinh sản xuất Bao bì Mềm, Ngày 02/04/2008 vừa qua đã chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM với số vốn là 34 tỷ đồng., Sử dụng đầy đủ các trang thiết bị về bảo hộ lao động. Thực hiện kiểm tra và kí nhận một cách nghiêm túc khi giao ca., Hệ thống thu cuộn., Bước 1: Mở công tắc “ON” motor kéo chính. Bật công tắc chọn chiều quay của motor sang chế độ Fwd, hiệu chỉnh tốc độ khoảng 450-500 vòng/phút để vận hành kéo máy(khoảng 12-15 Hz)., Phế sẽ được phân loại và cho vào máy bằm để cắt vụn  băng tải vận chuyển phế phẩm vào phễu đựng phế và gia nhiệt phế bằm  máy đùn trục vít tại đây nguyên liệu được làm nóng chảy và trục vít quay đẩy nguyên liệu về phía trước qua đầu lưới ra ngoài thành

Mục lục

Xem thêm