xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi ngọ

1 133 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 20:27

GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Ngọ(Số phận tiền định)Vợ chồng ăn ở với nhau có con cái nhưng nuôi con khó vẹn toàn.Người chồng lại có vợ lẽ mới được yên vui.Xuân có hoa mai, cần hoa cúcTấm lòng yêu, yêu cả và haiNăm tháng ngày càng lưu luyến mãiTrăm năm một Phụng đôi Loan hiệp bầy
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi ngọ, xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi ngọ