Bài 4 chuyển động thẳng biến đổi đều (p2) TL

3 60 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 20:14

Nhớ follow Facebook Like Fanpage để cập nhật thêm thông tin giảng tài liệu !!! BÀI 4: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (P2) (LÝ THUYẾT BÀI GIẢNG ) Facebook: Giáo Viên Vật Lý * Group: 2K4 - CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP HỌC SINH LỚP 10 Dạng 1: Xác định đại lượng bản: quãng đường, vận tốc, gia tốc thời gian Vận dụng cơng thức sau: - Phương trình vận tốc: 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 - Quãng đường chuyển động: 𝑠 = 𝑣0 𝑡 + 𝑎𝑡 - Hệ thức độc lập với thời gian: 𝑣 − 𝑣02 = 2𝑎𝑠 - Tốc độ trung bình 𝑣𝑡𝑏 = 𝑣1 + 𝑣2 Trong đó: + a.v > CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DÂN ĐỀU + a.v < CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CHẬM DÂN ĐỀU Dạng 2: Tính quãng đường vật giây thứ n n giây Quãng đường vật giây thứ n - Tính quãng đường vật n giây: S1 = v0 n + an2 - Tính quãng đường vật (n – 1) giây: S2 = v0 (n − 1) + a(n − 1)2 - Tính quãng đường vật giây thứ n: ∆S = S1 − S2 CVL – HỌC ĐỂ KHÁC BIỆT Nhớ follow Facebook Like Fanpage để cập nhật thêm thông tin giảng tài liệu !!! Quãng đường vật n giây cuối - Tính quãng đường vật t giây: S1 = v0 t + at - Tính quãng đường vật (t – n) giây: S2 = v0 (t − n) + a(t − n)2 - Tính quãng đường vật n giây cuối: ∆S = S1 − S2 Dạng 3: Viết phương trình chuyển động, tốn khoảng cách hai vật Tương tự viết phương trình chuyển động thẳng đều, ta phải thực bước - Chọn hệ quy chiếu đề chưa chọn - Dựa vào kiện toán hệ quy chiếu chọn để xác định giá ban đầu (tọa độ, vận tốc, thời gian) xác định gia tốc a - Đưa giá trị vào phương trình có dạng: 𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 𝑡 + 𝑎𝑡 2 Lưu ý: Dấu v phụ thuộc vào chiều chuyển động vật so với chiều dương mà ta chọn Dấu a phụ thuộc vào tính chất chuyển động (Nhanh chậm dần đều) Dạng 4: Bài toàn đồ thị chuyển động thẳng biến đổi - Đồ thị gia tốc – thời gian Là đường thẳng song song với trục thời gian Diện tích S giới hạn đường thẳng a trục thời gian từ t0 đến t biểu diễn vận tốc tức thời đạt thời điểm t CVL – HỌC ĐỂ KHÁC BIỆT Nhớ follow Facebook Like Fanpage để cập nhật thêm thông tin giảng tài liệu !!! - Đồ thị vận tốc – thời gian Là đường thẳng xiên góc, tạo với trục thời gian góc alpha 𝒂 = 𝒕𝒂𝒏𝜶 = 𝒗 − 𝒗𝟎 𝒕𝟏 Diện tích giới hạn đường v(t) trục thời gian từ t0 đến t biểu diễn quãng đường vật từ t0 đến t - Đồ thị tọa độ - thời gian Phương trình tọa độ vật có dạng 𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 𝑡 + 𝑎𝑡 2 Do nhận thấy rằng, tọa độ vật biến đổi theo hàm bậc hai thời gian, đồ thị có dạng phần parabol CVL – HỌC ĐỂ KHÁC BIỆT ... phụ thuộc vào chiều chuyển động vật so với chiều dương mà ta chọn Dấu a phụ thuộc vào tính chất chuyển động (Nhanh chậm dần đều) Dạng 4: Bài toàn đồ thị chuyển động thẳng biến đổi - Đồ thị gia tốc... vật n giây cuối: ∆S = S1 − S2 Dạng 3: Viết phương trình chuyển động, toán khoảng cách hai vật Tương tự viết phương trình chuyển động thẳng đều, ta phải thực bước - Chọn hệ quy chiếu đề chưa chọn... chuyển động thẳng biến đổi - Đồ thị gia tốc – thời gian Là đường thẳng song song với trục thời gian Diện tích S giới hạn đường thẳng a trục thời gian từ t0 đến t biểu diễn vận tốc tức thời đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4 chuyển động thẳng biến đổi đều (p2) TL, Bài 4 chuyển động thẳng biến đổi đều (p2) TL

Từ khóa liên quan