Báo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm sử dụng trò chơi trong dayjhocj hóa học

4 209 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 19:42

3.4 Trò chơi dán giấy màu ( áp dụng dạy nội dung điều chế các chất )3.5 Trò chơi giải mật thư ( áp dụng dạy hoạt động luyện tập)3.6 Trò chơi Bingo (áp dụng dạy hoạt động kiểm tra bài cũ và luyện tập)3.7 Trò chơi xem clip, tìm thông tin ( áp dụng hoạt động khởi động, tính chất hóa học)3.8 Trò chơi cướp cờ (Áp dụng cho hoạt động kiểm tra bài cũ hoạt luyện tập chủ đề Halogen hoăc chủ đề oxi lưu huỳnh Trò chơi ô chữTrò chơi kể chuyện Mẫu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT VÀ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC: 2018-2019 * MÃ SỐ: HỌ VÀ TÊN: NHIỆM VỤ: _ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TÊN SÁNG KIẾN: _ LĨNH VỰC (BỘ MÔN): _ ……………, ngày XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ( Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) Hội đồng sáng kiến cấp trường chấm đạt _/100 điểm tháng năm 2019 TÁC GIẢ SÁNG KIẾN ( Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN * MÃ SỐ: Tên sáng kiến: Sử dụng trò chơi dạy học hóa học 10 Mục tiêu sáng kiến Bài giảng điện tử, E-learning góp phần nâng cao hiệu dạy học nhiều.Tuy nhiên, công tác dạy học không dừng lại việc ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế giảng mà phải tạo động lực hứng thú chủ động học sinh học tập Với mục tiêu trên, việc sử dụng trò chơi dạy học phương pháp đem lại hiệu cao Do viết tơi xin trình bày số cách sử dụng trò chơi dạy học hóa học 10 Mơ tả nội dung sáng kiến Nội dung sáng kiến tập trung vào việc thiết kế trò chơi để sử dụng tiết dạy học mơn hóa học 10 Cụ thể sau: 3.1 Trò chơi chữ a Cách thực Mỗi nhóm có số điểm ban đầu điểm, kiện, học sinh trả lời cộng điểm, trả lời sai bị trừ điểm b Ứng dụng trò chơi Có thể dùng trò chơi để áp dụng vào nhiều chủ đề khác như: Phản ứng oxi hóa khử, liên kết hóa học, Halogen….tùy theo nội dung dạy, giáo viên chỉnh sửa nội dung câu hỏi cho phù hợp 3.2 Trò chơi kể chuyện a Cách thực Giáo viên đưa chủ đề đặt câu để bắt đầu câu chuyện Sau học sinh đưa ý để tiếp nối phát triển câu chuyện HS trình bày chữ, sáng tạo sơ đồ, hình vẽ… b Ứng dụng trò chơi Có thể áp dụng trò chơi cho hoạt động khởi động luyện tập để dạy : Oxi-Ozon, Lưu huỳnh, Axit sunfuric…… 3.3 Trò chơi tìm nhà cho ngun tố a Cách thực Bước 1: GV treo bảng tuần hoàn lên bảng-đây bảng tuần hoàn thiết kế lại cách xóa thơng tin bên ô nguyên tố Bước 2: GV phát cho học sinh thẻ màu bị xếp lộn xôn Trên thẻ màu có chứa thơng tin ngun tố hóa học Trong thời gian quy định học sinh phải chạy lên bảng dán thẻ màu vào bảng tuần hoàn cho vị trí chúng b Ứng dụng trò chơi Có thể dùng trò chơi cho chủ đề bảng tuần hồn ngun tố hóa học ( hoạt động luyện tập, hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức) 3.4 Trò chơi dán giấy màu ( áp dụng dạy nội dung điều chế chất ) 3.5 Trò chơi giải mật thư ( áp dụng dạy hoạt động luyện tập) 3.6 Trò chơi Bingo (áp dụng dạy hoạt động kiểm tra cũ luyện tập) 3.7 Trò chơi xem clip, tìm thơng tin ( áp dụng hoạt động khởi động, tính chất hóa học) 3.8 Trò chơi cướp cờ (Áp dụng cho hoạt động kiểm tra cũ hoạt luyện tập chủ đề Halogen hoăc chủ đề oxi- lưu huỳnh Trò chơi chữ Trò chơi kể chuyện Trò chơi tìm nhà cho nguyên tố - Khả áp dụng sáng kiến: : Sáng kiến sử dụng thành công trường THPT Đôn Châu Sáng kiến không dành riêng cho mơn hóa, mơn khác tham khảo sử dụng Phạm vi áp dụng: Sáng kiến áp dụng cho tất Trường THPT dạy theo ban nâng cao Thời gian áp dụng: Từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2018 Hiệu sáng kiến: -Về nhận thức: Thông qua trò chơi,các em lĩnh hội tri thức cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức cách vững tạo cho em niềm say mê, hứng thú học tập, phát triển lực làm việc theo nhóm, cải thiện khả giao tiếp Học cách làm chủ thái độ thành công thất bại -Về chất lượng: Năm học 2016-2017 chất lượng môn đạt 75,16% ( chưa áp dụng sáng kiến ) Năm học 2017-2018 chất lượng môn đạt 80,47% ( Áp dụng sáng kiến)
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm sử dụng trò chơi trong dayjhocj hóa học, Báo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm sử dụng trò chơi trong dayjhocj hóa học

Từ khóa liên quan