ĐỀ cương TVGS thi công xây mới nhà thường trực phòng chống lụt bão

31 74 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 16:10

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Gói thầu: Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác Tổ chức nhận thầu TVGS thi công xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cơng Trình Chủ đầu tư: Cơng ty TNHH MTV khai thác cơng trình thủy lợi Bắc Nam Hà I CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG: Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng; Căn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Thông tư số: 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Căn Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ xây dựng việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Căn Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng Hướng dẫn số nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng; Căn Quyết định số 432/QĐ-BNN-QLN ngày 20/02/2017 Bộ nông nghiệp PTNT việc giao kế hoạch thực nhiệm vụ cơng ích năm 2017 cho cơng ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi Bắc Nam Hà quản lý; ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH Căn Quyết định số 772/QĐ-BNH ngày 15 tháng 06 năm 2017 Công ty TNHH thành viên KTCT thủy lợi Bắc Nam Hà việc phê duyệt kết định thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác Căn hợp đồng TVGS thi cơng xây dựng cơng trình số 90/2017/HĐTV ngày 16/06/2017 công ty TNHH thành viên KTCT thủy lợi Bắc Nam Hà Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cơng Trình việc Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác II PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG: (CÓ BẢN VẼ KÈM THEO) Phương án bố trị mặt bằng: Căn vào vị trí, tổng mặt khu đất xây dựng lập phương án xây dựng cơng trình tạo nên tổng thể cơng trình hài hòa với cơng trình khu vực, đạt mục đích: Thích dụng, đẹp, kinh tế (có vẽ tổng mặt bằng) Giải pháp kỹ thuật: 2.1 Phần kiến trúc: - Công trình có tổng chiều dài 19,83m, rộng 8,269m, cao nhà 5,5m gồm tầng cao 3,8m tum mái tơn cao 1,7m chống nóng, cơng trình cao mặt sân 0,45m Phương án kiến trúc cơng trình thiết kế hài hòa, cột đứng, mái kết hợp chi tiết tạo kiến trúc phù hợp, đồng mang phong cách cơng trình nhà cho nhân viên Giao thơng theo phương ngang hành lang có chiều rộng thơng thuỷ 1,265m - Toàn nhà sơn nước (1 nước lót, nước phủ) - Sàn nhà lát gạch Ceramic kích thước (40x40)cm, chân tường ốp gạch Ceramic kích thước (12x40)cm - Bậc tam cấp trước nhà gồm ba bậc, bậc cao 15cm rộng 30cm, mặt bậc cổ bậc láng granito dầy 20mm, bậc tam cấp xây gạch đặc, phía bên lớp bê tơng lót dầy 10cm mác 100 - Tận dụng, sửa chữa tận dụng 04 cửa kích thước (1,2x2,37)m (bổ sung khn cửa gỗ cho cửa đi), làm 01 cửa đi; sửa chữa tận dụng 05 cửa sổ kích thước (1,0x1,61)m (bổ sung khuôn cửa gỗ cho cửa sổ) - Phần sê nô chống thấm lớp Flinkote - Phần mái lợp tơn chống nóng - Phần dây cáp điện ống ghen bảo vệ ngầm tường - Phần thoát nước mái dùng ống nhựa PVC ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 2.2 Giải pháp kết cấu: Cơng trình thiết kế với giải pháp kết cấu nhà khung chịu lực, tường ngăn tường bao che khối xây gạch đặc Móng dùng móng băng BTCT a) Phần móng: Từ kết tính tốn, phương án đề xuất móng băng, hệ thống móng thiết kế theo vị trí với kích thước phù hợp BTCT 200 Cổ móng xây gạch đặc VXM M75 Phía cổ móng có lớp giằng chống thấm BTCT M200 dày 10cm Các giằng móng nối cột có kích thước (22x22)cm Gia cố cọc tre dài 2m, độ 25 cọc/1m2 b) Hệ thống chịu lực cơng trình: Hệ thống chịu lực cơng trình sử dụng kết cấu khung cột BTCT M200 chịu lực kích thước (22x22)cm liên kết hệ thống dầm giằng D1 (22x50)cm, dầm giằng D2 (22x40)cm, sàn dày 10cm, BTCT M200 đổ chỗ c) Hệ thống bao che: - Tường bao che cơng trình: Tường xây gạch đặc dày 22cm, vữa xây dùng vữa XM 75#, trát hai bên tường vữa XM 75# dầy 1,5cm Khi xây vữa xi măng, gạch phải đảm bảo đủ độ ẩm cần thiết Hệ thống bao che thi cơng sau hệ thống chịu lực cơng trình đạt cường độ thiết kế - Hệ thống cửa: Hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng loại cửa gỗ kính trắng 5mm (cửa sổ có song inox bảo vệ) - Hệ thống mái tôn: Sử dụng tơn múi dầy 0,45mm chống nóng phía mái cho cơng trình, tồn mái tơn đỡ hệ xà gồ thép chữ U100x50x2,5mm, xà gồ liên kết với tường thu hồi cách hàn điện với thép chôn giằng tường thu hồi) d) Công tác hồn thiện: - Cơng tác trát: Trát tường nhà, xà, dầm, má cửa dùng vữa xi măng 75# - Công tác láng: Dùng vữa xi măng 75# - Cơng tác lát nền: Dùng gạch Ceramic kích thước (40x40)cm cho phòng hành lang Chân tường ốp gạch kích thước (12x40)cm - Cơng tác sơn bả : Toàn nhà sơn nước (1 nước lót, nước phủ) - Trần: Trát trần vữa xi măng 100# quét sơn nước (1 nước lót, nước phủ) e) Chống thấm mái: - Sau đổ bê tông mái xong, phải tiến hành ngâm nước xi măng chống thấm theo quy định hành ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH - Phần mái khơng lợp mái ngói quét chống thấm lớp Flinkote f) Hệ thống điện: - Nguồn điện cấp lấy từ nguồn dây điện có sẵn cơng trình - Các đường dây điện nằm ống gen đặt chìm tường - Các thiết bị điện đầu tư đồng g) Giải pháp thoát mái: Dùng ống nhựa PVC đường kính 90mm nước mái h) Giải pháp thu lôi chống sét: Hệ thống thu lôi chống sét thiết kế với hệ thống kim thu sét kết hợp với dây dẫn sét để chống tia sét đánh thẳng hàn nối vào hệ thống cọc tiếp địa 2.3 Giải pháp thoát nước ngồi nhà: Xây hệ thống rãnh nước xung quanh nhà đấu nối với hệ thống rãnh thoát nước trạng khu vực trạm bơm III BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG QUÁT * Các biện pháp kỹ thuật Tư vấn giám sát dựa vào: - Hồ sơ đồ án thiết kế - Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp - Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm ngành Nhà nước, dẫn kỹ thuật Tư vấn thiết kế Để theo dõi giám sát việc thi cơng xây dựng cơng trình Tuy nhiên q trình giám sát thi cơng đòi hỏi cán giám sát phải có kiến thức, kinh nghiệm phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để giám sát, đảm bảo chất lượng cơng trình Các quy định quản lý giám sát chất lượng nêu đề nghị BQLDA cho phép áp dụng với công trình Quy định cơng tác nội nghiệp: Tất hoạt động tổ Tư vấn giám sát Thi công xây dựng phải thể thông qua hồ sơ nội nghiệp, sản phẩm tổ TVGS Hồ sơ phải lưu khoa học để công tác truy cứu hồ sơ, phục vụ nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng, khối lượng bàn giao thuận lợi Hồ sơ nội nghiệp bao gồm loại sổ sách; hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật; khối lượng; hồ sơ thiết kế; hồ sơ hồn cơng; cơng văn đến; cơng văn Các loại sổ sách cần có: - Sổ nhật ký giám sát tổ TVGS - Sổ theo dõi quản lý khối lượng - Sổ nhật ký theo dõi thi cơng cá nhân ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH - Sổ ghi biên họp bên: Ban QLDA; Nhà thầu xây lắp; TVTK - Sổ theo dõi lấy mẫu thí nghiệm - Sổ theo dõi cơng văn đến - Sổ chấm công Yêu cầu nội dung loại sổ: Tất loại sổ phải ghi: - Tên dự án - Địa điểm xây dựng - Chủ đầu tư - Đơn vị thiết kế - Đơn vị thi công xây dựng - Đơn vị TVGS - Tóm tắt quy mơ cơng trình - Thời gian khởi công - Đánh thứ tự trang đóng dấu giáp lai - Ngồi u cầu cho loại sổ sau: + Sổ nhật ký giám sát: Trong ngày buổi phải ghi tình hình thời tiết: Mưa, nắng, nhiệt độ Nêu tóm tắt công việc thi công ngày Đối với công tác bê tơng phải phản ánh q trình đổ bê tông từ khâu trộn, chuyển, đổ, san, đầm, dưỡng hộ Đối với công tác đất phải mô tả phản ánh trình khai thác, vận chuyển, đổ, san, đầm mặt đê Những vấn đề đặc biệt xảy ngày phải ghi chép cụ thể nhật ký thi công + Sổ theo dõi quản lý khối lượng: Thể khối lượng thiết kế, khối lượng tính tốn lại TVGS; khối lượng thực nghiệm thu theo thời gian Các khối lượng phải phân phận, hạng mục + Sổ nhật ký cá nhân: Ghi lại tất nội dung liên quan đến phần việc phân cơng để báo cáo đội trưởng TVGS trường + Sổ ghi biên họp phải ghi trung thực ý kiến phát biểu bên họp + Sổ theo dõi lấy mẫu thí nghiệm: Thể số lượng, loại, vị trí phận hạng mục, ngày lấy mẫu kiểm tra nhà thầu xây dựng Kết thí nghiệm ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH Riêng phiếu kiểm tra bê tông sau xem xét đáng giá phải tập hợp riêng cho khoảnh đổ thành phần nghiệm thu kỹ thuật phận hạng mục + Sổ theo dõi công văn: Phải thể đầy đủ ngày nhận, ngày gửi, số công văn, tiêu đề công văn, người nhận, người gửi, ký tên + Sổ chấm công: Phải chấm công đầy đủ cho cán TVGS, gồm ngày có mặt ngày vắng mặt Yêu cầu nội dung báo cáo TVGS định kỳ: Hàng tháng phải có báo cáo gửi BQLDA Nội dung phải nhận xét số lượng, chất lượng, tiến độ thi công nhà thầu thi công so với yêu cầu TVTK Các tồn công trường, hướng khắc phục Tình hình nhận hồ sơ thiết kế hồ sơ thay đổi thiết kế Dự báo việc xảy ( có) để cảnh báo hồ sơ thiết kế công tác thi công Với báo cáo quý, tháng năm báo cáo tháng có thêm phần khối lượng thực đối chiếu so sánh với tổng khối lượng thực Quy định trình tự xử lý công việc Công tác giao nhận hồ sơ: Tài liệu (công văn, hồ sơ thiết kế) gửi đến tổng TVGS TCXD phải vào sổ chuyển cho kỹ sư trưởng TVGS xử lý Khi tài liệu gửi đến hồ sơ thiết kế: - Yêu cầu phô tô gửi cho tổ viên sử dụng Số lượng vào yêu cầu thực tế để định Bản gốc phải lưu trữ tủ hồ sơ không phép sử dụng - Giao cho cán kỹ thuật giám sát kiểm tra hồ sơ tính tốn lại khối lượng đối chiếu với hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ kiểm tra (Báo cáo nhận xét chất lượng hồ sơ, bảng tính tốn lại khối lượng có chữ ký người thực người giao việc) gửi hồ sơ kiển tra cho BQLDA, lưu lại tổ TVGS - Khi tài liệu gửi đến công văn: Bản gốc lưu, ghi nội dung xử lý, phôtô chuyển cho cán kỹ thuật liên quan để thực Những công văn quan trọng cần Fax công ty Các quy định khác Tất thay đổi thiết kế không nằm phạm vi cho phép điều kiện kỹ thuật thi cơng TVGS cần báo cáo cho BQLDA để phối hợp với giám sát tác giả ( GSTGĐATK) kịp thời xử lý Các xử lý nhỏ cần biên xử lý kỹ thuật, thay đổi lớn cần lập lại hồ sơ thiết kế đội trưởng lập báo cáo trình BQLDA định Để việc quản lý giám sát đạt yêu cầu đồ án, từ khởi công xây dựng, đề nghị BQLDA chủ trì họp giao nhiệm vụ có cán ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH BQLDA, Nhà thầu thiết kế, Nhà thầu TVGS, Nhà thầu xây dựng tham gia để thống chung phương pháp làm việc, chế độ thông tin - báo cáo, việc giải phát sinh, quan hệ làm việc Tất biên nghiệm thu kỹ thuật phải có đại diện TVTK, TVGS cán BQLDA, nhà thầu xây dựng xác nhận cho phép thi công hạng mục Trước gửi báo cáo TVGS cần thông báo để cán giám sát nắm nội dung, bổ sung phần thiếu xót thuộc phạm vi phụ trách Cần có tiến độ thi công, vẽ cắt dọc, cắt ngang, mặt đê, tiến độ thi công treo nơi làm việc, đồng thời đánh dấu tô màu phần thi cơng để tiện theo dõi Khi việc giải phóng mặt xây dựng đền bù tài sản di dân, thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công duyệt, TVGS phải phối hợp với cán BQLDA, Nhà thầu xây dựng để lập biên báo cáo BQLDA giải kịp thời Các cơng văn TVTK cơng trình BQLDA gửi cần lưu trữ đầy đủ Tất hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật cần phân theo hạng mục phận để riêng vào cặp hồ sơ để quản lý Thường xun hồn chỉnh cơng tác nội nghiệp, nghiên cứu tài liệu chuyên môn, tài liệu thiết kế liên quan đến thi công xây dựng TVGS để nâng cao lực nghề nghiệp Trước họp bàn xử lý kỹ thuật với BQLDA, Nhà thầu xây dựng, TVTK, nội TVGS cần hội ý để thống ý kiến trước vào họp 10 Mọi cán cần nêu cao đạo đức nghề nghiệp cán kỹ thuật công tác TVGS để nâng cao chất lượng cơng trình * Các bước giám sát phân thành giai đoạn cụ thể sau: Giai đoạn chuẩn bị thi công: Kiểm tra điều kiện khởi cơng xây dựng cơng trình Cơng trình xây dựng khởi cơng đáp ứng điều kiện sau đây: a Nghiên cứu tài liệu pháp lý liên quan đến cơng trình (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư XDCT, Quyết định phê duyệt thiết kế vẽ thi công dự toán ) b Nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất nhà thầu nộp hợp đồng xây lắp để đảm bảo tuân thủ quy định c Nghiên cứu vẽ thi công, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan áp dụng nghiên cứu Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính Phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Thơng tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính Phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; d Kiểm tra việc khảo sát bàn giao tim tuyến, mốc cao trình e Có mặt xây dựng để bàn giao toàn phần theo tiến độ xây dựng; f Có vẽ thi cơng duyệt g Có hợp đồng xây dựng h Có biện pháp để đảm bảo an tồn, vệ sinh mơi trường qúa trình xây dựng i Kiểm tra điều kiện lực xây dựng nhà thầu đáp ứng nội dung hồ sơ đề xuất ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác CÔNG TY CỔ PHẦN T VN V THIT K CễNG TRèNH Giai đoạn giám sát thi công: S GIM ST THI CễNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Kiểm tra tài liệu Thiết kế cơng trình Biện pháp xây lắp quy trình thi cơng nhà thầu Danh mục Sơ đồ tổ chức thi công nhà thầu Không phù hợp HS thiết bị thi công nhà thầu Vật liệu nhà cung cấp vật liệu nhà thầu Phòng thí nghiệm thiết bị thí nghiệm Kiểm tra phê duyệt trước trình Chủ đầu tư chấp thuận Giám sát công tác thi công xây lắp công trường Không Phù hợp Báo cáo Chủ đầu tư thông báo nhà thầu để đưa biện pháp khắc phục Không phù hợp Xem xét, phê duyệt Giải toả không phù hợp kiểm tra công tác khắc phục Xác nhận biên nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ xây lắp kỹ thuật A Tập hợp hồ sơ pháp lý, tài liệu quản lý chất lượng nghiệm thu bàn giao Báo cáo Chủ đầu tư (Từng phần, toàn bộ) ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 2.1 Giám sát chất lượng thi công a Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu có phù hợp với u cầu, tính chất, quy mơ cơng trình xây dựng điều kiện nêu hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, quy trình phương án tự kiểm tra chất lượng nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình b Kiểm tra phù hợp lực nhà thầu thi công xây dựng cơng trình với hồ sơ dự thầu hợp đồng xây dựng bao gồm: - Kiểm tra nhân lực, thiết bị thi công nhà thầu đưa vào công trường - Kiểm tra giải pháp sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an tồn phục vụ thi cơng xây dựng cơng trình - Kiểm tra phòng thí nghiệm sở sản xuất vật liệu, cấu kiện sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng nhà thầu thi công c Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt vào cơng trình nhà thầu thi công cung cấp gồm: - Kiểm tra giấy chứng nhận nhà sản xuất, kết thí nghiệm phòng thí nghiệm hợp chuẩn kết kiểm định chất lượng thiết bị tổ chức quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận - Khi có nghi ngờ kết kiểm tra chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị lắp đặt vào cơng trình nhà thầu thi cơng cung cấp báo cáo giám đốc dự án để thực kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu thiết bị lắp đặt vào cơng trình d Kiểm tra biện pháp thi cơng, cơng tác xây lắp hạng mục cơng trình nhà thầu xây dựng lập gồm: - Thiết kế biện pháp thi công lắp dựng, tháo dỡ ván khn - Quy trình thi cơng kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Thiết kế biện pháp thi cơng hố móng xử lý cơng trình, hạng mục cơng trình - Biện pháp thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, chống sét - Cơng tác hồn thiện: trát, láng, lát, cầu thang, sơn bả, e Kiểm tra giám sát thường xun có hệ thống q trình nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình triển khai cơng việc trường Kết kiểm tra phải ghi nhật kí giám sát thi cơng lập biểu bảng kiểm tra theo quy định, bao gồm cơng việc sau: Các để thực công tác giám sát chất lượng thi cơng gồm có hợp đồng xây dựng, thiết kế vẽ thi công duyệt, Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính Phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH + Cơng nhận phòng thí nghiệm hợp chuẩn hệ thống tổ chức thực cơng tác thí nghiệm kiểm định + Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình + Nghiệm thu nội tất cơng việc thi cơng xây dựng cơng trình g Kiểm tra xác nhận vẽ hồn cơng h Nghiệm thu cơng việc xây dựng, nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng, chuyển giai đoạn thi cơng xây dựng, nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình, cơng trình để đưa vào sử dụng i Kiểm tra tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu giai đoạn j Nếu phát sai sót, bất hợp lý thiết kế cần báo cáo giám đốc dự án để yêu cầu tư vấn thiết kế điều chỉnh k Nếu phát phận cơng trình, hạng mục cơng trình cơng trình xây dựng có nghi ngờ chất lượng báo cáo giám đốc dự án để tổ chức kiểm định lại chất lượng l Phối hợp với biên liên quan giải vướng mắc, phát sinh thi cơng xây dựng cơng trình m Lập quản lý hệ thống tài liệu thi công n Thường xuyên kiểm tra chất lượng, khối lượng, tiến độ thi cơng hạng mục cơng trình đặc biệt hạng mục bị che khuất 2.2 Giám sát khối lượng thi công xây dựng: - Giám sát thi công xây dựng cơng trình theo khối lượng thiết kế duyệt - Tính tốn xác nhận khối lượng thi công xây dựng mà nhà thầu thi công hồn thành theo thời gian giai đoạn thi cơng đối chiếu với khối lượng thiết kế duyệt để làm cở sở nghiệm thu, toán theo hợp đồng - Xem xét, xử lý khối lượng phát sinh ngồi thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình duyệt để chủ đầu tư báo cáo người định đầu tư xem xét, định - Chịu trách nhiệm khai khống, khai tăng khối lượng thông đồng bên tham gia dần đến làm sai khối lượng tốn nhằm mục đích vụ lợi 2.3 Giám sát tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình: - Kiểm tra nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình lập tiến độ thi công xây dựng trước triển khai thi cơng xây dựng cơng trình Tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình phải phù hợp với tổng tiến độ dự án phê duyệt - Kiểm tra việc lập tiến độ xây dựng cơng trình cho giai đoạn, tháng quý - Kiểm tra nhà thầu có lập tiến độ thi cơng xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp cơng việc thực - Theo dõi, giám sát tiến độ thực xây dựng cơng trình ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 17 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH - Đề xuất với chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng bên có liên quan điều chỉnh tiến độ trường hợp tiến độ thi công xây dựng số giai đoạn bị kéo dài Báo cáo chủ đầu tư để định việc điều chỉnh tổng tiến độ dự án - Đề xuất với chủ đầu tư xét thưởng hợp đồng cho nhà thầu thi công xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu cao cho dự án đảm bảo chất lượng cơng trình 2.4 Quản lý, giám sát an tồn lao động cơng trường: - Kiểm tra nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình lập biện pháp an tồn cho người cơng trình công trường thi công - Yêu cầu bên thoả thuận biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên - Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng cơng trình phải thể cơng khai cơng trường xây dựng biện pháp an toàn, nội quy an toàn để người biết chấp hành vị trí nguy hiểm cơng trường, u cầu nhà thầu thi cơng phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn - Kiểm tra giám sát cơng tác an tồn lao động cơng trường - Nhắc nhở nhà thầu thi công xây dựng bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát cơng tác an tồn lao động cơng trường - Đề xuất với chủ đầu tư đình thi cơng xây dựng phát có vi phạm an toàn lao động - Kiểm tra nhà thầu xây dựng đào tạo, hướng dẫn, phổ biến quy định an toàn lao động - Kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động cho người lao động công việc yêu cầu nghiêm ngặt an tồn lao động phải có Cương không cho nhà thầu thi công xây dựng sử dụng người lao động chưa đào tạo chưa hướng dẫnvề an toàn lao động - Kiểm tra việc nhà thầu thi công xây dựng trang thiết bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định sử dụng lao động công trường - Tổ chức nhà thầu thi cơng xây dựng bên có liên quan xử lý báo cáo quan quản lý Nhà nước an toàn lao động theo quy định Pháp luật cố an toàn lao động 2.5 Giám sát môi trường xây dựng: - Kiểm tra việc nhà thầu thi công xây dựng thực biện pháp đảm bảo môi trường cho người lao động công trường bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải thu dọn trường - Kiểm tra biện pháp che chắn nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật liệu trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải để đảm bảo an tồn, vệ sinh mơi trường ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 18 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH - Kiểm tra giám sát việc thực bảo vệ môi trường xây dựng nhà thầu thi công xây dựng - Đề xuất để chủ đầu tư đình thi công xây dựng yêu cầu nhà thầu thực biện pháp bảo vệ môi trường nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường 2.6 Công tác nghiệm thu - tốn Cơng tác nghiệm thu: a Tổng quan quy trình nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng: b Cơng tác nghiệm thu phải tuân thủ quy định Tiêu chuẩn nghiệm thu cơng trình xây dựng TCVN 4091-1985 - Tổ chức tiến hành nghiệm thu là: Hội đồng nghiệm thu sở ban nghiệm thu sở Hội đồng Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn nội dung công việc tổ chức tiến hành nghiệm thu quy định Tiêu chuẩn nghiệm thu công trình xây dựng TCVN 4091-1985 - Chỉ phép đưa cơng trình xây dựng xong vào sử dụng sau tiến hành công tác nghiệm thu theo quy định - Chỉ nghiệm thu công việc xây lắp, phận kết cấu, thiết bị, máy móc, hạng mục cơng trình tồn cơng trình hồn tồn phù hợp với thiết kế duyệt, tuân theo yêu cầu Tiêu chuẩn kỹ thuật với khối lượng công tác thiết kế quy định - Trong trường hợp phát có sai sót hư hỏng nghiệm thu cơng trình, sai sót, hư hỏng không ảnh hưởng đến độ bền vững điều kiện sử dụng bình thường cơng trình Hội đồng nghiệm thu xem xét chấp nhận nghiệm thu, phải tiến hành thủ tục sau : + Lập bảng thống kê sai sót, hư hỏng quy định trách nhiệm, thời hạn sửa chữa cho bên có liên quan + Lập ban phúc tra để theo dõi, kiểm tra việc sửa chữa sai sót hư hỏng + Sau sai sót, hư hỏng sửa chữa, ban phúc tra lập biên xác nhận báo cáo Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu + Sau nhận báo cáo ban phúc tra, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu trình lên cấp định lập Hội đồng tài liệu: Biên nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng Bản dự thảo định việc cho phép đưa cơng trình vào sử dụng + Hồ sơ nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng Nhà thầu chịu trách nhiệm lập, bao gồm : + Danh sách tổ chức tham gia xây dựng cơng trình, hạng mục cơng việc tổ chức thực họ tên cán kỹ thuật trực tiếp tiến hành công việc ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 19 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH + Bản vẽ hồn cơng tồn cơng trình, ghi tồn số liệu đạt thực tế bên số liệu thiết kế (kích thước, trục mốc, độ cao ) + Các văn bản, hộ chiếu kỹ thuật tài liệu, kết thí nghiệm để xác nhận chất lượng vật liệu, thiết bị sử dụng vào cơng trình + Bản tóm tắt q trình xây lắp cơng trình + Biên nghiệm thu phận khuất, kín + Biên nghiệm thu phận cơng trình quan trọng + Biên nghiệm thu giai đoạn chuyển bước thi cơng + Các kết thí nghiệm + Nhật ký thi công nhật ký giám sát tác giả, nhật ký tư vấn giám sát + Các tài liệu trắc địa, địa chất thuỷ văn, khí tượng + Địa chất cơng trình làm q trình xây dựng + Tất tài liệu sau Ban nghiệm thu sở kiểm tra xác nhận đạt yêu cầu chất lượng, chuyển giao cho Chủ đầu tư bảo quản trình lên Hội đồng nghiệm thu sở + Các biên nghiệm thu thời gian xây dựng biên nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng để toán sản phẩm xây lắp toán giá thành cơng trình c Nghiệm thu cơng tác thi công: - Tư vấn giám sát Ban nghiệm thu sở để nghiệm thu công tác xây lắp hồn thành, phận cơng trình bị lấp kín, cấu kiện chịu lực quan trọng: kết cấu móng, cơng tác cốppha, cơng tác thép, cơng tác xây, công tác trát - Việc nghiệm thu công tác tiến hành sở : + Kiểm tra phù hợp với Hồ sơ thiết kế yêu cầu thiết kế đề cơng tác + Kiểm tra phù hợp với quy trình, quy phạm thi cơng cơng tác + Kiểm tra chứng chỉ, kết thí nghiệm tất vật tư, vật liệu sử dụng - Kết nghiệm thu ghi Biên nghiệm thu công tác xây lắp, ghi rõ chất lượng công tác đạt hay khơng đạt Nếu khơng đạt u cầu Nhà thầu sửa chữa tổ chức nghiệm thu lại - Các Biên nghiệm thu công tác xây lắp sở cho việc nghiệm thu giai đoạn nghiệm thu bàn giao cơng trình sau - Chỉ cho phép Nhà thầu tiến hành công tác sau công tác trước liên quan nghiệm thu Ví dụ, cho phép lắp dựng cốt thép sau nghiệm thu xong cốppha, cho phép đổ bêtông sau nghiệm thu xong cốt thép d Nghiệm thu giai đoạn xây lắp: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 20 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH - Khi kết thúc giai đoạn thi cơng xây lắp tương đối hồn chỉnh ( phần móng, phần xây, phần đường ), tổ chức nghiệm thu giai đoạn xây lắp chuyển bước thi công - Việc nghiệm thu giai đoạn xây lắp Hội đồng nghiệm thu sở thực - Nội dung công việc nghiệm thu cần tiến hành: + Kiểm tra chỗ phần cơng việc hồn thành + Kiểm tra tài liệu hồn cơng phần công việc (do Nhà thầu lập) + Kiểm tra tài liệu thí nghiệm, chứng chỉ, kết đo đạc vật liệu sử dụng tài liệu văn khác xác lập xây lắp (thay đổi thiết kế, vấn đề phát sinh ) + Đối chiếu kết kiểm tra với tài liệu thiết kế duyệt, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơng trình u cầu Tiêu chuẩn kỹ thuật khác, từ đưa kết luận chất lượng giai đoạn xây lắp hoàn thành - Kết nghiệm thu lập thành văn có chữ ký bên tham gia nghiệm thu e Nghiệm thu khối lượng hoàn thành : - Đồng thời với việc nghiệm thu chất lượng, Tư vấn giám sát tiến hành nghiệm thu khối lượng cơng việc hồn thành theo thực tế hồn thành, so sánh với khối lượng thiết kế, tách biệt rõ phần khối lượng phát sinh trình thi cơng - Các khối lượng nghiệm thu lập thành bảng theo công việc, giai đoạn, hạng mục cơng trình, có xác nhận bên tham gia nghiệm thu Thanh toán - Tư vấn giám sát với nhà thầu xây lắp tập hợp số liệu để trình Chủ đầu tư để Chủ đầu tư tốn cơng trình - Thanh tốn theo khối lượng cơng việc thực tế nghiệm thu, sở biên nghiệm thu chất lượng khối lượng - Quyết tốn cơng trình tiến hành sau có biên nghiệm thu bàn giao cơng trình vào sử dụng IV BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG TỪNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Các yêu cầu kỹ thuật trình thi cơng: - Đảm bảo u cầu nhiệm vụ thiết kế duyệt - Đảm bảo yêu cầu hồ sơ yêu cầu hồ sơ đề xuất - Đảm bảo yêu cầu thiết kế - Đảm bảo yêu cầu hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu - Đảm bảo tiến độ thi cơng - Đảm bảo an tồn lao động vệ sinh môi trường ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 21 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH + Cơng tác đất đá: a Công tác đất: Việc lựa chọn biện pháp thi cơng, xây dựng móng vào kết khảo sát địa chất cơng trình thực thiết kế cơng trình Trong trường hợp điều kiện địa chất cơng trình thực tế khu vực xây dựng khơng phù hợp với tính tốn thiết kế nhà thầu thông báo cho BQL dự án tư vấn thiết kế để có biện pháp xử lý - Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, phận kết cấu dùng xây dựng móng phải đáp ứng yêu cầu thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tương ứng - Xử lý nền: Nền cơng trình phải xử lý tốt để đảm bảo độ ổn định công trình Đối với đất nguyên thổ: Đào đến cao trình thiết kế sau kiểm tra dung trọng khô đất phải đáp ứng theo yêu cầu thiết kế, chưa đáp ứng phải đầm đến đạt yêu cầu thiết kế thi cơng móng Đối với móng đất đắp: Nhà thầu phải đầm nện đạt yêu cầu thiết kế thi cơng móng b - Cơng tác cát : Cát vận chuyển kiểm tra chất lượng, quy định thiết kế, cát đảm bảo không lẫn tạp chất, sàng rửa trước thi công c - Công tác đá : Đá dùng cho thi công hạng mục công việc chủng loại, đạt chất lượng, không dùng đá bị phong hóa Đá (1x2) chủng loại, rửa trước thi công + Công tác cốt thép : a Chất lượng cốt thép: Tất loại thép Nhà thầu dùng q trình thi cơng phải có tiêu kỹ thuật, có phiếu kiểm tra chất lượng, công nhận tiêu kinh tế kỹ thuật kéo nén thí nghiệm mẫu bảo đảm tiêu chuẩn quy định b Gia công cốt thép : - Công tác gia công cốt thép thi công theo phóng mẫu, gia cơng máy kết hợp thủ công Cốt thép phải bảo quản tốt trước gia công đưa vào đặt buộc Yêu cầu : - Vị trí cốt thép, chủng loại, khoảng cách cốt thép, tầng bảo vệ theo đồ án thiết kế duyệt - Quá trình đổ bê tông cốt thép vững chắc, không bị xê dịch, biến dạng - Các điểm tiếp xúc hàn thép đảm bảo chất lượng, liên kết tốt + Công tác ván khn: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 22 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH a Chất lượng ván khn: - Ván khn sử dụng cho cơng trình ván khn thép định hình theo ván khuân gỗ - Ván khuôn kết cấu tạm trực tiếp ảnh hưởng tới tốc độ thi công chất lượng công trình - Ván khn dùng hình dạng kích thước vị trí phận cơng trình, vững ổn định, chịu tải khơng biến dạng trị số cho phép - Mặt ván khuôn ln phẳng, trơn nhẵn, kín, tuyệt đối khơng để vữa bê tông chảy đầm - Lắp dựng ván khuôn, tháo dỡ phải đặc biệt dễ dàng bảo đảm mặt bê tông không bị hư hại b Lắp dựng ván khuôn: Việc lắp dựng ván khuôn Nhà thầu đảm bảo khn mẫu kích thước theo thiết kế, ván khn phải kín, đà văng chống, dây căng phải vững chắc, đổ đầm bê tông không bị biến dạng Khi cường độ bê tông đạt 70% cường độ bê tơng 28 ngày nhiệt độ bình qn ngày thay đổi Nhà thầu áp dụng: o thời gian 24 ngày tháo dỡ ván khuôn 10 o thời gian 16 ngày tháo dỡ ván khuôn 15 o thời gian 12 ngày tháo dỡ ván khuôn 20 o thời gian 10 ngày tháo dỡ ván khuôn 25o thời gian 09 ngày tháo dỡ ván khuôn 30 o thời gian 08 ngày tháo dỡ ván khuôn Ván khuôn nằm tháo dỡ từ lên Ván khuôn đứng tháo dỡ từ xuống dưới, từ vào + Công tác bê tông: Bê tông dùng bê tông sản xuất máy trộn chỗ Được vận chuyển thủ công đưa trực tiếp vào khoảng đổ - Cấp phối bê tơng cán thí nghiệm giám sát chặt chẽ đầu vào kiểm tra, lấy mẫu thí nghiệm trường đợt thi cơng tuỳ theo tính chất hạng mục thi cơng khối lượng bê tông để định số lượng mẫu để thí nghiệm * Khi đổ ý: - Bảo đảm bê tông không bị phân tầng, muốn đường vận chuyển phải phẳng, giảm số lần bốc dỡ - Bảo đảm cấp phối vữa bê tông yêu cầu thiết kế Khi chở không đầy để tránh vữa bê tông bị rơi vãi, phải che đậy trời mưa nắng ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 23 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH - Khơng để bê tơng có tượng ninh kết ban đầu, vận chuyển vữa bê tông từ điểm trộn đến khoảng đổ phải phù hợp với tốc độ đổ bê tông tránh gây khe lạch khoảng đổ + Đổ san đầm dưỡng hộ bê tông : a Công tác chuẩn bị : - Trước đổ bê tông phải kiểm tra nền: Khơ ráo, phẳng, cao trình thiết kế - Vị trí, kích thước, chất lượng ( nhẵn, khít ) ổn định ván khn - Vị trí, kích thước, số lượng, chất lượng cốt thép khoảng cách tầng bảo vệ - Số lượng máy móc để bảo đảm suất đổ - Chuẩn bị thiết bị, phận chôn sẵn bê tông b Đổ bê tông : - Chú ý đổ bê tơng cho cơng san nhất, khoảng cách điểm thường 3,0m - Đổ bê tông yêu cầu phải liên tục, lớp bê tông đổ sau phải kịp chùm lên trước lớp bê tông trước ninh kết c San bê tông : Bê tông đổ đến đâu phải tiến hành san đến đó, bảo đảm cho bê tông không bị phân tầng Khi dùng đầm để san bê tông không cắm thẳng đầm vào đống vữa bê tông mà nên cắm nghiêng, nhờ trấn động đầm vừa bê tông san Độ dày lớp vữa bê tông phụ thuộc vào loại đầm Đối với đầm chày chiều dày lớp vữa bê tông từ 0,80 đến 1,20 chiều dài chày Đối với máy đầm chày cầm tay chiều dày lớp vữa bê tơng đầm 0,30 đến 0,40m d Đầm bê tông : Các loại máy đầm dùng: Đầm chày, đầm mặt, đầm ngồi ván khn, Đầm chày trục đứng dùng đổ bê tơng móng cống, móng tường, móng sân trước, sân sau Đầm mặt sử dụng đầm bàn để đầm bê tông mặt sàn Đầm chày trục mềm dùng đầm bê tông tường Đầm chấn động ván khuôn dùng để đầm tường + Yêu cầu sử dụng đầm : Sử dụng đầm kỹ thuật, khơng đầm sót, tiến hành đầm thấp trước, cao sau Đầm chày đầm phải vng góc với mặt bê tơng tạo với mặt bê tơng góc 45o, đầm cần cắm sâu vào lớp đổ trước từ đến 10 cm, bố trí đầm theo kiểu hoa mai, đầm phải ý cắm nhanh, rút chậm để tránh bê tơng bị phân cỡ ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 24 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH e Bảo dưỡng bê tơng : Sau hồn thành đổ bê tơng cần bảo đảm cho mặt bê tông đủ độ ẩm độ nóng thích hợp Vì : Đối với mặt bê tông nằm ngang nhà thầu dùng mùn cưa, cát ướt, bao tải thấm nước phủ lên đổ trữ nước mặt bê tông Đối với mặt bê tông đứng dùng phương pháp tưới, phun nước nhân tạo Thời gian bảo dưỡng bê tông yêu cầu từ 14 đến 21 ngày * Công tác thi công xây, lát gạch: Yêu cầu kỹ thuật gạch xây, lát: Theo yêu cầu thiết kế gạch đặc phải đạt tiêu chuẩn TCVN1451-86, gạch rỗng phải đạt tiêu chuẩn TCVN 1450-86 - Vữa xây, lát gạch: Vữa dùng để xây, lát gạch, vữa trát, mác vữa theo yêu cầu thiết kế vật liệu xi măng, cát, nước phụ gia phải đạt tiêu chuẩn 14TCN80-2001 - Yêu cầu KT xây, lát, ốp gạch trát vữa phải theo yêu cầu thiết kế quy định tiêu chuẩn 14TCN120-2002 * Kiểm tra chất lượng công tác trát, bả, láng - Tiêu chuẩn kiểm tra: TCXDVN 303:2006, TCXDVN 303:2004 - Các tiêu chí kiểm tra: + Độ phẳng mặt trát, bả, láng + Độ đặc bám dính lớp trát, bả, láng với lớp + Các yêu cầu đặc biệt khác thiết kế - Phương pháp kiểm tra: + Kiểm tra chất lượng vật liệu: Vật liệu trát, bả, láng: Lấy mẫu thí nghiệm theo tiêu chuẩn vật liệu + Kiểm tra độ phẳng: Đo trực tiếp thước tầm, ni vơ, máy trắc đạc + Kiểm tra độ bám dính thực cách gõ nhẹ lên mặt trát + Kiểm tra mặt thẩm mỹ: Quan sát mắt bề mặt trát, bả, láng khơng có vết rạn chân chim, khơng có vết vữa chẩy, vết hằn dụng cụ trát, vết lồi lõm, khơng có khuyết tật góc cạnh, gờ chân tường, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với vị trí đặt thiết bị * Kiểm tra chất lượng công tác ốp, lát - Tiêu chuẩn kiểm tra: TCXDVN 336:2005, TVVN 4732:1989; TCXDVN 303:2006; TCVN 6414:1998; TCXDVN 303:2004 - Các tiêu chí kiểm tra: + Chất lượng vật liệu; + Độ phẳng, độ gồ ghề; ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 25 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH + Độ dính bám; + Thẩm mỹ (hoa văn mạch ốp) + Liên kết (các chi tiết liên kết ốp, độ bám dính vữa ốp lát) - Phương pháp kiểm tra: + Vật liệu lát: Lấy mẫu thí nghiệm theo tiêu chuẩn vật liệu + Vật liệu gắn kết: Lấy mẫu thí nghiệm theo tiêu chuẩn vật liệu + Cao độ mặt lát: Đo trực tiếp thước, ni vô, máy trắc đạc + Độ phẳng mặt lát: Đo trực tiếp thước tầm, ni vô, máy trắc đạc + Độ dốc mặt lát: Đo ni vô, đổ nước thử hay cho lăn viên bi đường kính 10mm + Độ đặc độ bám dính vật liệu lát với lớp + Độ đồng màu sắc, hoa văn, chi tiết đường viền trang trí: Tiến hành quan sát mắt thường + Các yêu cầu đặc biệt khác thiết kế: Theo định thiết kế * Kiểm tra chất lượng công tác sơn, bả - Các tiêu chí kiểm tra: + Chất lượng vật liệu; + Độ bám dính; + Chiều dày * Phương pháp kiểm tra: + Kiểm tra chất lượng vật liệu: Kiểm tra chứng vật liệu sử dụng, đối chiếu với thiết kế Kiểm tra biên nghiệm thu tài liệu có liên quan Lấy mẫu vật liêu để thí nghiệm phòng cần thiết; + Kiểm tra độ bám dính: Thử độ bám dính * Kiểm tra chất lượng cơng tác lắp cửa, kính - Tiêu chuẩn kiểm tra: TCVN 7452-2,5,6:2004; TCXD 192:1996, TCVN 73641,2,3,4,5,6:2004 + Các tiêu kiểm tra: + Chất lượng vật liệu; + Liên kết; + Độ phẳng, mức độ cong vênh; + Chức hoạt động * Kiểm tra chất lượng lan can, cầu thang, mái sảnh - Tiêu chuẩn kiểm tra: TCVN 4431:1987 - Các tiêu chí kiểm tra: + Chất lượng vật liệu; + Liên kết; ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 26 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH + Chức hoạt động; - Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm phải tuân theo yêu cầu quy định tiêu chuẩn TCVN 4431:1987, phải đảm bảo nguyên vẹn phận khơng có độ nứt, độ dập, cong vênh chi tiết cấu kiện sản phẩm * Tất phần công việc hạng mục cơng trình, TVGS kiểm tra giám sát chặt chẽ việc đơn vị thi công thực yêu cầu kỹ thuật qui trình thi cơng phải nghiệm thu trước chuyển bước thi công * Các loại vật liệu sử dụng cho cơng trình, loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công phải kiểm tra nghiệm thu trước đưa vào sử dụng Kết thúc thi công Sau thi công xong hạng mục công việc, phải vệ sinh tồn mặt tuyến thi cơng, kiểm tra đánh giá sơ chất lượng cơng trình, kiểm tra hồ sơ hồn cơng báo cáo chủ đầu tư Bố trí nhân lực thực gói thầu: Năng lực kinh nghiệm cán chủ chốt dự kiến việc giám sát thực hợp đồng STT 5 Họ tên Nguyễn Công Hanh Tăng Văn Hảo Trần Mạnh Duy Trịnh Văn Thế Chức vụ - nghề nghiệp Giám đốc Kỹ sư xây dựng Kỹ sư xây dựng Kỹ Sư xây dựng Bố trí dự án Điều hành chung Tổ trưởng tổ TVGS Tổ viên GS Tổ viên GS ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 27 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH Sơ đồ bố trí cơng tác trường GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN GIÁM SÁT CÁC THÀNH VIÊN CÁC THÀNH VIÊN BỘ PHẬN KẾ HOẠCH-KT CÁC THÀNH VIÊN CÁC THÀNH VIÊN ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 28 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH Thuyết minh sơ đồ bố trí cơng tác trường: * Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm cao công ty chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư có trách nhiệm điều hành công việc liên quan đến công tác giám sát xây dựng cơng trình, quản lý tiến độ, khối lượng, chất lượng, an tồn vệ sinh mơi trường, giải vấn đề phát sinh q trình thi cơng: Khối lượng, thiết kế, kiểm tra đề xuất biện pháp kỹ thuật thay đổi chi tiết thiết kế, toán hạng mục… dự án trực tiếp báo cáo chủ đầu tư * Phó giám đốc công ty: Là người giúp việc trực tiếp Giám đốc chịu quản lý trực tiếp Giám đốc, chịu trách nhiệm đôn đốc công việc phận thu thập, kiểm tra tổng hợp vấn đề liên quan đến công tác giám sát để báo cáo Giám đốc Tư vấn cho Giám đốc việc giải công việc quan hệ với chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, quyền địa phương Thay Giám đốc điều hành công việc Giám đốc vắng, trực tiếp báo cáo Giám đốc * Bộ phận giám sát: Chịu quản lý trực tiếp Giám đốc, Phó giám đốc, chịu trách nhiệm Kiểm tra điều kiện khởi cơng cơng trình về: Qui hoạch, biên bàn giao mặt bằng, vẽ thi công hạng mục phê duyệt, Các hợp đồng xây dựng, nguồn vốn để đảm bảo tiến độ thi công; Kiểm tra phù hợp lực nhà thầu thi công xây dựng với Hồ sơ dự thầu hợp đồng : Kiểm tra máy móc, thiết bị thi cơng nhà thầu đưa vào cơng trình, kiểm tra hệ thống QLCL nhà thầu, kiểm tra giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị vật tư, chất lượng vật tư, vật liệu, kết thí nghiệm vật tư vật liệu… nhà thầu; Kiểm tra biện pháp thi công nhà thầu, xác nhận vẽ hồn cơng, tổ chức nghiệm thu, tập hợp kiểm tra tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu, phát sai sót, bất hợp lý thiết kế để điều chỉnh yêu cầu nhà thầu thiết kế chỉnh sửa, chủ trì phối hợp bên liên quan giải vướng mắc phát sinh q trình thi cơng xây dựng;… * Các thành viên: Thực tốt công việc phân công, Chịu trách nhiệm thu thập, kiểm tra tổng hợp vấn đề liên quan đến công tác giám sát trực tiếp báo cáo Giám đốc, Phó giám đốc sau ngày, tuần, tháng Phối hợp phận bàn bạc công việc, tồn vướng mắc đưa phương án sử lý báo cáo giám đốc, phó giám đốc Mối quan hệ thành viên cơng ty, trụ sở với việc quản lý ngồi cơng trường *Tại Trụ sở: Là trụ sở để thực cơng việc - Điều hành cơng việc có hiệu ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 29 CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH - Đảm bảo nguồn lực người, trang thiết bị để tổ chức điều hành - Hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, tốn cơng trình * Ban Chỉ huy cơng trình: - Là lực lượng trực tiếp, điều hành tổ chức thi công trường - Điều hành, quản lý trực tiếp trường -Trực tiếp làm việc bên có liên quan Bảng bố trí phương tiện làm việc phục vụ công tác Tư vấn giám sát Stt Tên máy móc, thiết bị Số lượng 01 Của nhà thầu Đi th đơn vị Ơ tơ Máy vi tính (máy tính + máy in) 03 Cơng ty Máy kinh vĩ 01 Công ty Máy thuỷ bình 02 Cơng ty Bàn, ghế làm việc 07 Công ty Thước đo loại 07 Công ty Dụng cụ bảo hộ lao động 14 Cơng ty Dụng cụ thí nghiệm loại Ghi Đi thuê Nam Định, ngày 16 tháng 06 năm 2017 Đại diện nhà thầu (Chức vụ, ký tên, đóng dấu) ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 30 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH CHI PHÍ GIÁM SÁT THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Sau nghiên cứu hồ sơ gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng hạng mục cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác mà nhận được, người ký tên xin thực Gói thầu tư vấn giám sát nêu với tổng số tiền là: 34.041.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn./.) Chúng tơi xin đảm bảo tiến hành thực công việc nhận lệnh khởi cơng đến hồn thành bàn giao tồn cơng việc nêu hợp đồng thời gian theo tiến độ thi công xây lắp phê duyệt kể ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần, tính từ ngày khởi cơng Nam Định, ngày 16 tháng năm 2016 Đại diện nhà thầu TVGS (Chức vụ, ký tên, đóng dấu) ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT: Gói thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: Xây nhà thường trực phòng chống lụt bão trạm bơm Như Trác 31 ... Trác mà nhận được, người ký tên xin thực Gói thầu tư vấn giám sát nêu với tổng số tiền là: 34.0 41.0 00 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu khơng trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn./.) Chúng tơi xin
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ cương TVGS thi công xây mới nhà thường trực phòng chống lụt bão, ĐỀ cương TVGS thi công xây mới nhà thường trực phòng chống lụt bão

Từ khóa liên quan