Giaotrinhnghe catmay

62 59 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:17

giáo trình dạy may phổ thông, dùng giảng dạy cho học sinh lớp 11 các trường trung tâm dạy nghề, gồm phần phân phối chương trình, bố trí các bài theo số tiết quy địnhBiết được một số kiểu cổ áo nữ không bâu và có bâu . Hiểu được công thức thiết kế và phương pháp vẽ, cắt một số kiểu cổ áo không bâu như : cổ tròn, tim; một số kiểu cổ áo có bâu như: cổ đứng không chân, cổ lá sen nằm.Vẽ và cắt được các kiểu cổ áo không bâu: cổ tròn rộng, cổ tim và các kiểu cổ áo có bâu: bâu đứng không chân, bâu lá sen nằm trên giấy đúng kích thước thiết kế đạt yêu cầu kỹ thuậtBiết được một số kiểu tay áo nữ: kiểu tay bồng, kiểu tay thường vai bồng được dùng may áo kiểu nữ. Hiểu được công thức thiết kế và phương pháp vẽ, cắt tay bồng; tay thường vai bồng. Là dạng tay áo thông dụng cho các kiểu áo nừ vả trẻ em1 Cách vẽ: a Vẽ nách thân áo: Giảm đầu vai nách áo cơ bản vào 1,5 2 cm, vẽ cong lại vòng nách b Vẽ tay áo:Từ tay áo cơ bản điều chỉnh ngang bắp tay thêm 3 – 5 cm, hạ mang tay thêm 3 – 5 cmBB = 3 – 5 cmAA1 = 3 – 5 cmA1A2 = 3 – 5 cm PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ CẮT MAY 75 TIẾT Nội dung Số tiết Lý thuyết Thực hành 10 PHẦN I: KỸ THUẬT CẮT MAY CHƯƠNG I: Thiết kế cắt giấy Bài 1:Thiết kế số kiểu cổ áo nữ Bài 2: Thực hành vẽ, cắt giấy cổ áo nữ Bài 3: Thiết kế tay áo nữ Bài 4: Thực hành vẽ, cắt giấy tay áo nữ Bài 5: Thiết kế số kiểu cầu vai, cầu ngực áo nữ Bài 6: Thực hành vẽ, cắt giấy kiểu cầu vai, cầu ngực áo nữ Bài 7: Thiết kế cổ áo, tay áo sơ mi nam Bài 8: Thực hành vẽ cắt giấy cổ áo, tay áo sơ mi nam Bài 9: Thiết kế quần váy 2 Bài 10:Thực hành vẽ, cắt giấy quần váy CHƯƠNG II: May số phận sơ mi 28 quần âu Bài 11: May cổ áo Bài 12: Thực hành may cổ áo Bài 13: May tay áo Bài 14: Thực hành may tay áo Bài 15: May túi quần Bài 16: Thực hành may túi dọc quần Bài 17: May cạp quần Bài 18: Thực hành may cạp quần PHẦN II: THỰC HÀNH TỔNG HỢP 20 Cắt may sản phẩm tự chọn (sơ mi nữ, quần váy) 20 Bài 19: Cắt may quần váy vải ÔN TẬP KIỂM TRA KỸ THUẬT CẮT MAY CHƯƠNG I THIẾT KẾ VÀ CẮT TRÊN GIÂÝ BÀI THIẾT KẾ MỘT SỐ KIỂU CỔ ÁO NỮ (1 tiết) - Biết số kiểu cổ áo nữ khơng - -bâu có bâu - Hiểu công thức thiết kế phương pháp vẽ, cắt số kiểu cổ áo không bâu : cổ tròn, tim; số kiểu cổ áo có bâu như: cổ đứng không chân, cổ sen nằm I-CỔ ÁO KHƠNG BÂU Cổ áo khơng bâu kiểu cổ cắt thân áo theo dạng khác Vòng cổ may phương pháp viền gấp mép viền bọc mép 1- Cổ tròn a) Cách vẽ - Thân trước : Rộng ngang cổ =Vc/6 + 0,5 Hạ sâu cổ = Vc/6 + - Thân sau : Rộng ngang cổ =Vc/6 + Hạ sâu cổ =2 b)Cách cắt : - Nếu áp dụng viền bọc mép, cắt theo nét vẽ Cắt vải viền cổ theo canh vải chéo, dài vòng cổ áo + cm, rộng 2,5 - cm - Nếu áp dụng viền gấp mép , cắt chừa 0,5 cm đường may Cắt nẹp viền dựa theo dạng vòng cổ thân áo , bề rộng trung bình - 2- Cổ tròn rộng Vẽ cổ , sau điều chỉnh độ rộng sâu cổ cho phù hợp - Thân trước Rộng ngang cổ : giảm phía vai A1E = - cm Hạ sâu cổ : giảm thêm A2D = - cm (tuỳ ý ) - Thân sau Rộng ngang cổ : A1E= - cm Hạ sâu cổ : A2D = - cm 3- Cổ tim: Vẽ cổ bản, sau điều chỉnh độ rộng sâu cổ cho phù hợp - Thân trước Rộng ngang cổ : giảm phía vai A1E = - cm Hạ sâu cổ : giảm thêm A2D = - 10 cm - Thân sau Rộng ngang cổ : A1E = - cm Hạ sâu cổ : A2D = - cm II- CỔ ÁO CÓ BÂU Cổ áo có bâu dạng cổ gồm có phần cắt thân áo phần cổ rời ráp vào, tuỳ theo cách vẽ ta có nhiều kiểu bâu 1- Bâu đứng không chân a) Cách vẽ bâu: - Vòng cổ thân áo vẽ, cắt kiểu cổ tròn - Đo vòng cổ thân áo đến đường giao khuy - Vẽ khung chữ nhật ABCD AB= 1/2 vòng cổ thân áo AC= 10cm (AC,CD đường gấp đôi) AA1=3 cm Nối A1B, lấy M điểm A1B , MM1 = cm , vẽ cong A1M1B DD1= 3-6cm, vẽ bâu áo qua điểm CDD1BM1A1 b) Cách cắt : - Cắt bâu theo canh vải chéo, chừa đường may 0,5 cm - Cắt nẹp viền vải chéo, rộng 2,5 cm, dài vòng cổ +1 cm 2- Bâu sen nằm: a) Vẽ bâu: dựa theo vòmg cổ thân áo - Đặt đường sườn vai thân trước thân sau trùng điểm vào cổ chồm qua 2cm phía đầu vai, dùng kim ghim lại - Gấp đơi vải dùng để vẽ bâu - Đặt hai thân nằm lên vải vẽ bâu áo , đường gấp đôi thân áo trùng với đường gấp đôi vải vẽ bâu - Vẽ chân bâu theo vòng cổ đường giao khuy thân trước - Lấy thân áo , vẽ vòng ngồi bâu áo Rộng bâu M1N = - cm, vẽ đường cong NN cách đường chân bâu từ - cm * Bâu sen nằm nhọn: - N1N2 = cm * Bâu sen nằm tròn: - Vẽ đường cong tròn tiếp giáp với góc N2 (cách N2 cm) b) Cách cắt: - Cắt hai lớp bâu, chừa đường may 0,5 cm - Cắt nẹp viền vải chéo, rộng 2,5 cm, dài vòng cổ +1 cm CÂU HỎI Cách vẽ cắt kiểu cổ tròn rộng, cổ tim? Cách vẽ cắt kiểu cổ bâu đứng không chân? Cách vẽ cắt kiểu cổ bâu sen nằm ? BÀI THỰC HÀNH : VẼ, CẮT CÁC KIỂU CỔ ÁO (2 tiết) Vẽ cắt kiểu cổ áo khơng bâu: cổ tròn rộng, cổ tim kiểu cổ áo có bâu: bâu đứng khơng chân, bâu sen nằm giấy kích thước thiết kế đạt yêu cầu kỹ thuật I Chuẩn bị: - Dụng cụ: Thước dẹt, thước dây, kéo cắt giấy ,bút chì, phấn - Vật liệu: Giấy A0 tờ /1hs, rập áo thân trước thân sau II Nội dung thực hành 1.Bài tập thực hành : Vẽ cắt giấy kiểu cổ áo: - Cổ tròn rộng - Cổ tim - Bâu đứng không chân - Bâu sen nằm 2.Yêu cầu kỹ thuật a/ Kích thước : Đảm bảo xác kích thước thiết kế khoảng cách gia đường may b/ Đường nét vẽ thể qui định đường nét , đường cắt cách đường bao sản phẩm , nét cắt lượn c/ Vệ sinh sản phẩm : sản phẩm cắt sẽ, không nhàu nát Trình tự thực hành : Vẽ cắt kiểu cổ tròn rộng Vẽ cắt kiểu cổ tim Vẽ cắt cổ kiểu cổ bâu đứng không chân Vẽ cắt kiểu cổ bâu sen nằm Bước 1.Vẽ cắt cổ tròn rộng: * Vẽ, cắt cổ áo: - Vẽ cổ áo thân trướcvà thân sau - Vẽ kiểu cổ tròn rộng cổ áo thân trước - Cắt cổ áo thân trước - Vẽ kiểu cổ tròn rộng cổ áo thân sau - Cắt cổ áo thân sau * Vẽ, cắt nẹp viền: - Nếu áp dụng viền bọc mép, cắt vải viền cổ theo canh vải chéo ,dài vòng cổ áo +2 cm, rộng cm - Nếu áp dụng viền gấp mép, cắt nẹp viền dựa theo đường cong vòng cổ thân áo, bể rộng trung bình – cm Bước Vẽ cắt cổ tim: * Vẽ, cắt cổ áo: - Vẽ cổ áo thân trước thân sau - Vẽ kiểu cổ tim cổ áo thân trước - Cắt cổ áo thân trước - Vẽ kiểu cổ tim cổ áo thân sau - Cắt cổ áo thân sau * Vẽ, cắt nẹp viền :tương tự vẽ, cắt nẹp viền cổ tròn rộng Bước Vẽ, cắt bâu đứng không chân * Vẽ, cắt bâu áo - Vẽ khung cổ áo - Vẽ đường chân cổ, sống cổ ,cạnh cổ , đầu cổ bâu áo - Kiểm tra kích thước , vẽ gia đường may,ghi nhớ số lượng chi tiết - Cắt theo nét vẽ gia đường may * Vẽ, cắt nẹp viền chân cổ: Cắt vải chéo rộng 2,5cm, dài vòng cổ+1cm Bước Vẽ, cắt bâu sen nằm * Vẽ, cắt bâu áo - Đặt rập thân áo trước sau cho hai điểm vào cổ trùng nhau, đầu vai chồm 2,5cm, vẽ lấy dấu vòng cổ qua giấy, - Vẽ đường sống cổ, cạnh cổ, đầu cổ bâu áo - Kiểm tra kích thước, vẽ gia đường may, ghi nhớ số lượng chi tiết , - Cắt theo nét vẽ gia đường may * Vẽ, cắt nẹp viền chân cổ: Cắt vải chéo rộng 2,5cm, dài vòng cổ+1cm III- Đánh giá : Chuẩn bị: - Dụng cụ: Đủ kéo, thước dây, thước dẹt - Vật liệu: Đủ giấy vẽ, rập thân áo Thực qui trình thao tác kĩ thuật -Tính kích thước thiết kế - Trình tự thao tác vẽ cắt chi tiết Sản phẩm thực hành - Các kích thước tính xác - Mức độ đạt so với yêu cầu kỹ thuật Thời gian thực Vẽ, cắt hồn chỉnh cổ tròn rộng, cổ tim, bâu đứng không chân , bâu sen nằm Thái độ thực hành - Ý thức làm việc - Chấp hành qui định an toàn lao động vệ sinh BÀI 3: THIẾT KẾ MỘT SỐ KIỂU TAY ÁO NỮ (1 tiết) - Biết số kiểu tay áo nữ: kiểu tay bồng, kiểu tay thường vai bồng dùng may áo kiểu nữ - Hiểu công thức thiết kế phương pháp vẽ, cắt tay bồng; tay thường vai bồng I- TAY BỒNG Là dạng tay áo thông dụng cho kiểu áo nừ vả trẻ em 1- Cách vẽ: a/ Vẽ nách thân áo: Giảm đầu vai nách áo vào 1,5 - cm, vẽ cong lại vòng nách b/ Vẽ tay áo: Từ tay áo điều chỉnh ngang bắp tay thêm – cm, hạ mang tay thêm – cm BB/ = – cm AA1 = – cm A1A2 = – cm 10 May chận miệng túi: - Đặt túi êm , phẳng miệng túi trùng dấu phấn đường chéo túi đáp - May chận hai đầu miệng túi theo dấu phấn (lại mũi lần , mũi trùng khít nhau) Đầu túi phía cạp sau may chặn , may mí theo đường gấp miệng túi đến đường chân cạp may giữ thân túi vào đường chân cạp , Đầu miệng túi lại, may mí May dọc quần: - Thân sau để dưới, thân trước để trên, mặt phải úp vào Mép đường dọc thân sau trùng mép đáp túi - Lật vải thân túi, may đáp túi với thân sau theo đường dọc quần may tiếp thân trước với thân sau đến hết đường dọc quần May bọc thân túi vào dọc quần thân sau: - Đặt mặt trái thân sau trên, cạo lật mép dọc đáp túi thân trước vào mặt trái thân túi Gấp phần dư vải thân túi bọc sát mép dọc quần thân sau - May bọc cách mép vải 0,3 cm 48 CÂU HỎI: 1.Trình bày yêu cầu kỹ thuật may túi chéo 2.Trình bày phương pháp may túi chéo BÀI 16 THỰC HÀNH MAY TÚI DỌC QUẦN KIỂU TÚI CHÉO (7 tiết) May hoàn chỉnh túi dọc quần kiểu túi chéo theo qui trình đạt yêu cầu kỹ thuật I CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Phấn may, thước kéo cắt vải cắt Thiết bị: Máy may,bàn 3.Vật liệu: Các chi tiết túi dọc chéo cắt vải ( /1hs), may II NỘI DUNG THỰC HÀNH: Bài tập thực hành: 49 May hoàn chỉnh túi chéo theo mẫu cho trước 2.Trình tự thực hành: Qui trình may túi chéo Chuẩn bị May túi vào thân trước May đáp túi May chân miệng túi May lộn đáy túi May diễu miệng túi May dọc quần May bọc thân túi vào dọc quần thân sau Bước 1: Chuẩn bị - Sang dấu đường may dọc quần - Vạch dấu vị trí miệng túi Bước 2: May túi vào thân trước - Xếp vải thân trước , thân túi vải dựng - May đường miệng túi Bước 3: May đáp túi - Xếp vải thân trước đáp túi - May cạnh đáp túi vào thân túi Bước 4: May diễu miệng túi - Gấp miệng túi - May đường diễu miệng túi Bước : May lộn đáy túi - Gấp lót túi - May can đáy túi - Xén sửa đáy túi, lộn thân túi - May đường can lộn đáy túi 50 Bước 6: May chận miệng túi - Đặt phẳng thân quần - May chận đầu miệng túi, may ghim thân túi vào đường cạp - May chận đầu miệng túi Bước 7: May dọc quần - Xếp vải thân trước thân sau - May đoạn dọc quần : +Đáp túi vào thân sau +Thân trước vào thân sau Bước 8: May bọc thân túi dọc quần thân sau - Cạo lật mép vải - Gấp vải bọc mép dọc thân sau - May đường bọc mép III ĐÁNH GIÁ Chuẩn bị: - Dụng cụ: Đủ thước, phấn may, kéo - Vật liệu: Đủ chi tiết phận túi dọc chéo cắt vải (1 bộ/1hs) Thực theo qui trình thao tác kỹ thuật: - Theo trình tự may túi dọc - Đúng thao tác phương pháp may Sản phẩm thực hành: - Kết kích thước, đường may - Mức độ đạt so với yêu cầu kỹ thuật may túi chéo Thời gian thực hiện: May hoàn chỉnh túi chéo Thái độ thực hành: - Ý thức làm việc - Chấp hành qui định an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp BÀI 17 51 MAY CẠP QUẦN KIỂU CẠP RỜI LUỒN CHUN (1 tiết) - Biết kiểu mẫu, cấu tạo cạp quần kiểu cạp rời luồn chun - Hiểu qui trình, yêu cầu kỹ thuật phương pháp may cạp quần kiểu cạp rời luồn chun I ĐẶC ĐIỂM KIỂU MẪU, CẤU TẠO: Đặc điểm kiểu mẫu: - Cạp rời may ráp với thân quần - Luồn chun xung quanh cạp Cấu tạo: Bản cạp rời, thân quần II YÊU CẦU KỸ THUẬT: - Bản cạp đều, kích thước qui định Kích thước chun phù hợp vòng bụng - Cạp êm, phẳng, khơng vặn, chun đều, mặt không tuột sổ - Các đường may qui cách, đều, Mũi may qui định - Đảm bảo vệ sinh cơng nghiệp, khơng dính dầu, bám bẩn xơ vải, đầu III PHƯƠNG PHÁP MAY: Chuẩn bị: Đo, cắt chun theo số đo vòng bụng, thêm 2cm để nối chun May cạp: - May nối vòng cạp - Gấp đơi cạp (bề mặt ngoài) - May ráp cạp với chân cạp thân quần (chừa lại 3-4cm để luồn chun) Luồn chun: 52 - Dùng kim dùi luồn chun vào cạp - May nối hai đầu chun - May kín đường cạp May chần chun: - Vuốt êm cạp dàn chun - May ghim điểm cửa quần, lưng quần hai đầu dọc quần - May đường chần chun vòng quanh cạp, cách CÂU HỎI: Trình bày yêu cầu kỹ thuật phương pháp may cạp rời luồn chun BÀI 18 THỰC HÀNH MAY CẠP QUẦN KIỂU CẠP RỜI LUỒN CHUN (7 tiết) May cạp quần theo qui trình đạt yêu cầu kỹ thuật I CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Phấn may, thước kéo cắt vải cắt Thiết bị: Máy may, bàn Vật liệu: Các chi tiết cạp quần cắt vải ( /1hs), may II NỘI DUNG THỰC HÀNH: 53 Bài tập thực hành: May hoàn chỉnh cạp rời luồn chun theo mẫu cho trước Trình tự thực hành: Qui trình may cạp rời luồn chun Chuẩn Chuẩnbịbị May cạp Luồn chun May chần chun Bước 1: Chuẩn bị: - Đo, cắt chun theo số đo vòng bụng + cm Bước 2: May cạp: - May nối cạp - Gấp đôi cạp cho bề mặt - Xếp mép gấp cạp úp vào bề mặt chân cạp thân quần - May cạp vào thân quần (chừa – cm để luồn chun) Bước 3: Luồn chun: - Dùng kin dùi luồn chun vào cạp - May nối hai đầu chun - May kín đường cạp Bước : May chần chun: - Vuốt êm cạp dàn chun - May ghim điểm: cửa quần, lưng quần hai đầu dọc quần - May đường chần chun vòng quanh cạp 54 III ĐÁNH GIÁ: Chuẩn bị - Dụng cụ: Đủ thước, phấn may, kéo - Vật liệu: Đủ chi tiết phận cạp quần cắt vải (1 bộ/1hs) 2.Thực theo qui trình thao tác kỹ thuật: - Theo trình tự may cạp quần - Đúng thao tác phương pháp may Sản phẩm thực hành: - Kết kích thước, đường may - Mức độ đạt so với yêu cầu kỹ thuật Thời gian thực hiện: May hoàn chỉnh cạp quần kiểu cạp rời luồn chun Thái độ thực hành: - Ý thức làm việc - Chấp hành qui định an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp PHẦN II: THỰC HÀNH TỔNG HỢP 55 BÀI 19: THỰC HÀNH CẮT MAY QUẦN VÁY TRÊN VẢI (20 tiết) Cắt may quần váy vải thực theo trình tự sau : Chọn vật liệu May Đo, tính vải Vắt sổ Tính kích thước thíêt kế Vẽ cắt Hồn thành sản phẩm Thực hành: CHỌN VẬT LIỆU, LẤY SỐ ĐO, TÍNH VẢI VÀ TÍNH KÍCH THƯỚC THIẾT KẾ - Chọn vật liệu, lấy số đo, tính số lượng vải tính kích thước thíêt kế cho kiểu quần váy I- CHUẨN BỊ: - Thước dây - Bút, giấy, viết - Mẫu số loại vải phụ liệu để may quần váy II- NỘI DUNG THỰC HÀNH: 56 Chọn vật liệu may quần váy: Bước 1: Chọn vải: - Chất liệu vải may quần váy - Màu sắc, hoa văn Bước 2: Chọn phụ liệu: - Vật liệu liên kết, - Vật liệu trang trí Lấy số đo: - Vẽ kiểu ghi kiểu quần váy, đặc điểm cần lưu ý - Đo thứ tự số đo cần thiết ( Vẽ hình ghi vào bảng báo cáo thực hành ) Tính vải: - Tính vải với loại khổ vải, ( Ghi vào bảng báo cáo thực hành ) - Kiểm tra kích thước vải Tính kích thước thiết kế: Ghi cơng thức thiết kế, kích thước vào bảng báo cáo thực hành BÁO CÁO THỰC HÀNH Bảng 1: Đo Số đo Hình vẽ - Ghi Bảng 2: Tính vải Khổ vải 90cm-120cm Vải bình thường Bảng 3: Kích thước thiết kế: 57 140 – 160 cm STT Tên đường thiết kế Cơng thức Thân trước Kích thước Thân sau Kích thước Thực hành CẮT MAY VÀ HỒN THIỆN QUẦN VÁY - Vẽ, cắt may quần váy - Vận dụng vào số kiểu tương tự I- CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Thước dây, thước dẹt, kéo cắt vải, cắt chỉ, kim tay Thiết bị: Máy may, bàn là, máy vắt sổ ( có ) Vật liệu: - Vải đủ cắt quần váy - Chỉ may, vắt sổ, dây chun cm, vật liệu trang trí ( có ) II- NỘI DUNG THỰC HÀNH: Vẽ cắt: Bước 1: Chuẩn bị: - Xác định sơ đồ giác cho khổ vải cắt - Kiểm tra vải đánh dấu Bước 2: Xếp vải: Gấp vải thẳng theo canh dọc Bước 3: Vẽ cắt thân trước: 58 - Kẻ đường giới hạn đầu lớp vải - Vẽ, thiết kế theo trình tự - Kiểm tra kích thước trước cắt - Vẽ gia đường may - Vẽ, cắt đường bao theo trình tự Bước 4: Vẽ cắt thân sau: - Kẻ đường giới hạn đầu lớp vải - Vẽ, thiết kế theo trình tự - Kiểm tra kích thước trước cắt - Vẽ gia đường may - Vẽ, cắt đường bao theo trình tự Bước 5: Vẽ cắt cạp quần: - Vẽ cạp quần - Cắt cạp quần Vắt sổ: Bước1: Chuẩn bị: - Xác định chi tiết cần vắt sổ - Xác định mép cắt cần vắt sổ Bước 2: Vắt sổ: - Vắt sổ chi tiết quần - Cắt rời chi tiết xếp gọn May: Bước 1: Chuẩn bị: Sang dấu đường may Bước 2: May giàng quần: - Xếp vải - May đường giàng quần Bước 3: May dọc quần: - Xếp vải - May đường dọc quần Bước 4: May vòng đũng: - Xếp vải 59 - May đường đũng quần Bước 5: May cạp quần: - May cạp quần - Luồn chun - May chần chun Bước 6: May gấu quần: - Gấp mép, lược rộng gấu - May khâu vắt Hoàn thiện quần: - Là rẽ đường dọc quần, giàng quần, đũng quần - Là gấu quần, cạp quần - Là thân quần - Gấp sản phẩm III ĐÁNH GIÁ: Chuẩn bị: - Dụng cụ: Đủ thước, phấn may, kéo, - Vật liệu: Đủ vật liệu: Vải, chỉ, dây chun, vật liệu trang trí (nếu có) Thực theo qui trình thao tác kỹ thuật: - Theo trình tự bước nội dung - Đúng thao tác phương pháp cắt, may Sản phẩm thực hành: - Kết kích thước, đường may - Mức độ đạt so với yêu cầu kỹ thuật may quần váy Thời gian thực hiện: May hoàn chỉnh quần váy Thái độ thực hành: - Ý thức làm việc - Chấp hành qui định an toàn lao động vệ sinh công nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 - Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - NGHỀ CẮT MAY 11 Bộ GD-ĐT- Nhà xuất Giáo Dục - NGHỀ CẮT MAY Bộ GD-ĐT- Nhà xuất Giáo Dục MỤC LỤC 61 Trang Phân phối chương trình ………………………………………………………… Phần I: Kỹ thuật cắt may: Chương I: Thiết kế cắt giấy: Bài 1: Thiết kế số kiểu cổ áo nữ …………………………………………… Bài 2: Thực hành: Vẽ, cắt kiểu cổ áo ………………………………………… Bài 3: Thiết kế số kiểu tay áo nữ ………………………………………… 10 Bài 4: Thực hành: Vẽ, cắt kiểu tay áo ……………………………………… 12 Bài 5: Thiết kế số kiểu cầu vai, cầu ngực áo nữ …………………………… 15 Bài 6: Thực hành: Vẽ, cắt kiểu cầu ngực, cầu vai áo nữ …………………… 17 Bài 7: Thiết kế cổ áo, tay áo nam ……………………………………………… 20 Bài : Thực hành: Vẽ, cắt tay áo, cổ áo nam ………………………………… 24 Bài 9: Thiết kế quần váy ……………………………………………………… 26 Bài 10: Thực hành vẽ cắt quần váy ………………………………………… 31 Chương II: May số phận sơ mi quần âu: Bài 11: May cổ áo …………………………………………………………… 34 Bài 12: Thực hành may cổ áo ………………………………………………… 37 Bài 13: May tay áo …………………………………………………………… 40 Bài 14: Thực hành may tay áo ………………………………………………… 41 Bài 15: May túi dọc quần ……………………………………………………… 45 Bài 16: Thực hành may túi dọc quần …………………………………………… 49 Bài 17: May cạp quần ………………………………………………………… 52 Bài 18: Thực hành may cạp quần ……………………………………………… 53 Phần II: Thực hành tổng hợp: Thực hành cắt may sản phẩm tự chọn: Bài 19: Cắt may quần váy vải …………………………………………… 56 Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………… 61 Mục lục ………………………………………………………………………… 62 62
- Xem thêm -

Xem thêm: Giaotrinhnghe catmay, Giaotrinhnghe catmay