Câu hỏi đồ án tốt nghiệp

14 82 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:11

câu hỏi đồ án tột nghiệp trường đại học kiến trúc hà nội,câu hỏi đồ án tột nghiệp trường đại học kiến trúc hà nội,câu hỏi đồ án tột nghiệp trường đại học kiến trúc hà nội,câu hỏi đồ án tột nghiệp trường đại học kiến trúc hà nội,câu hỏi đồ án tột nghiệp trường đại học kiến trúc hà nội,câu hỏi đồ án tột nghiệp trường đại học kiến trúc hà nộicâu hỏi đồ án tột nghiệp trường đại học kiến trúc hà nội Câu hỏi đồ án tốt nghiệp Câu 01: Nêu công dụng lớp bê tơng lót móng ? Bê tơng lót trước đổ bê tơng móng có cơng dụng làm đáy bê tơng móng, ngăn cản nước xi măng bê tơng móng vào đất Câu 02: Nêu nguyên nhân gây lún không ? Do tính nén lún đất phân bố khơng đồng mặt địa hình phức tạp Do đất bị phá vỡ kết cấu Do nước chuyển động đất Do tải trọng đặt lệch tâm phần cơng trình có tải trọng khác Câu 03: Nêu tác hại lún không ? Đặc biệt có trị số lớn nguy hiểm cho kết cấu siêu tĩnh, gây cản trở cho việc sử dụng cơng trình làm mỹ quan cơng trình Các kết cấu tường, khung, sàn mái, xuất nội lực bổ sung làm nứt hỏng kết cấu Câu 04: Cơng trình có cần làm giằng móng khơng ? Cơng trình phải làm giằng móng giằng móng nối móng cơng trình lại với tạo thành hệ khơng gian cứng Chịu nội lực sinh có lún lệch móng Ngồi tạo liên kết khơng gian chống trượt, móng phân bố ứng suất xuống móng tăng ổn định cắt Câu 05: Thế ? Nền chiều dày lớp đất đá trực tiếp chịu tải trọng cơng trình móng truyền xuống Câu 5: Nêu tác dụng dầm dọc (Dầm giằng)? Giữ ổn định cho khung ngang chịu lực Để xác định lực xô ngang Chịu tải trọng thẳng đứng truyền theo phương dọc Câu 6: Tại khung bê tông cốt thép, cột khung lại bố trí cốt thép đối xứng, dầm khung lại bố trí cốt thép khơng đối xứng? Cốt thép cột bố trí đối xứng cột cấu kiện chịu nén cốt thép chịu mô men sinh tác dụng lực xơ ngang gió trái, gió phải Cốt thép dầm bố trí khơng đối xứng dầm cấu kiện chịu uốn, cốt thép chịu mô men sinh tải trọng tác dụng thẳng đứng Câu 7: Nêu sơ đồ tính tốn ? So sánh sơ đồ tính khớp dẻo sơ đồ đàn hồi ? Sơ đồ khớp dẻo cho phép nứt sơ đồ đàn hồi khơng cho phép nứt Sơ đồ khớp dẻo khơng tính cho sàn mái, sàn khu vệ sinh, sàn ban công Sơ đồ đàn hồi cho phép tính tất loại cấu kiện Câu 8: Tại khơng tính cốt đai sàn ? Thông thường lực cắt sàn nhỏ, bê tông đủ khả chịu cắt, bảng tổ hợp có tải trọng lớn phải kiểm tra theo cường độ chịu cắt Câu 9: Nêu cách tính tốn cầu thang (Tính tốn thang, dầm chiếu tới, dầm chiếu nghỉ ) ? +Bản thang: -Loại có cốn thang: tính sàn truyền lực theo phương ( loại dầm ), hai phương ( kê cạnh ) Cốn thang tính dầm đơn giản kê lên hai đầu dầm chiếu tới dầm chiếu nghỉ -Loại khơng có cốn: thang cắt dọc 1( m ) theo chiều dài thang sau tính dầm đơn giản kê lên dầm chiếu nghỉ dầm chiếu tới +Tính dầm chiếu nghỉ dầm chiếu tới: tính dầm đơn giản chị lực tập trung có cốn thang lực phân bố khơng có cốn thang Câu 10: Cách chất tải khung phẳng khung không gian ? Khung phẳng chất tải cách tầng, cách nhịp Khung không gian chất tải cách ô Câu 11: Trong khung nút quan trọng ? Vì ? Trong khung nút trên, cùng, ngồi nút quan trọng Vì mômen lớn lực dọc lại bé Câu 12: Trong khung phần tử tĩnh định, phần tử siêu tĩnh ? Trong khung conson tĩnh định, phần tử lại siêu tĩnh Câu 15: Khi bố trí cốt thép cột khung người ta quan tâm đến cập nội lực nào? Cặp Nmax; Mmax; Emax Câu 17: Trình tự thiết kế cơng trình ? -Chọn thiết kế tiết diện phận kết cấu -Lập sơ đồ tính tốn khung liên kết -Xác định loại tải trọng tác dụng lên kết cấu Sắp xếp loại tĩnh tải hoạt tải -Tính toán nội lực cho loại tải trọng tổ hợp nội lực +Tổ hợp +Tổ hợp đặc biệt -Tính tốn loại cốt thép chịu lực, kiểm tra hàm lượng thống kê vật liệu Câu 18: Tại cần phải bảo dưỡng bê tông ? Để cung cấp nước đảm bảo q trình thuỷ hố xi măng bê tông tăng cường độ Tránh bê tông bị trắng mặt, rỗ mặt Câu 20: Tại đài khơng bố trí cấu tạo cốt thép? Do bê tông đài lớn đủ chịu lực cắt Câu 21: Cách xác định chiều cao đài móng ? Từ điều kiện đâm thủng không kể thép, hđài ? 2d (d: đường kính đài cọc ) Câu 23: Tác dụng cốt thép cấu tạo, cốt giá ? Giữ ổn định cho thép dọc chịu lực đổ bê tông co ngót tự nhiên bê tơng Khị đầm cao h>= 70 ( cm ), bề rộng lớn cốt giá giảm phình nở bê tơng tiết diện dầm, đồng thời giữ ổn định cho cốt đai Câu 24: ý nghĩa đoạn neo cốt thép ? Đảm bảo lực dính bê tơng cốt thép cho kết cấu làm việc Câu 26: Chọn tiết diện dầm dựa vào yếu tố ? -Độ mảnh cột nhà: -Tải trọng tác dụng -Điều kiện độ võng cho phép Câu 28: Vẽ mặt kết cấu để làm ? Để xác định tải trọng truyền lên dầm khung, xác định vị trí dầm khung chịu lực sàn Câu 30: Tại hoạt tải phải đặt lệch tầng, lệch nhịp ? Hoạt tải xếp lệch tầng, lệch nhịp cho trị số mômen dương dầm lớn bất lợi Hoạt tải đặt lệch tầng, lệch nhịp phản ánh gần sát với thực tế điều kiện sử dụng Khơng có trường hợp hoạt tải chất tồn khung không phản ánh điều kiện sử dụng thực tế Câu 31: ưu nhược điểm thang có cốn khơng có cốn ? Bản thang có cốn nhịp tính tốn ngắn (giữa cốn) Bản thang khơng có cốn nhịp tính toán hai đầu liên kết, dài nên cần ý võng Do khơng có cốn có độ võng nhiều bất lợi Câu 32: Tác dụng cốt đai cột ? Cốt đai cấu kiện chịu nén có tác dụng giữ ổn định cho cốt dọc chịu nén Cốt đai có tác dụng chịu lực cắt Người ta tính tới cốt đai cấu kiện chịu lực lớn thơng thường bố trí theo cấu tạo Câu 34:Khi dùng sàn panen, dúng sàn toàn khối ? Sàn panen dùng cho mặt có kích thước chuẩn, có điều kiện thi cơng giới, thường dùng nhà công nghiệp Sàn tồn khối dùng cho loại nhà có mặt không theo qui tắc định, nhỏ, nhà có yêu cầu đặc biệt, dùng nhà dân dụng Câu 36: Tại tính tốn phải tính gió theo phương vng góc với trục nhà ? Vì tính vng góc với trục nhà tải gió lớn nhất, tính nghiêng góc a tải trọng gió phải nhân thêm cosa ( mà cosa thường nhỏ )? áp lực gió nhỏ Câu 40: Hãy nêu lí thay đổi kích thước cột? Lý để thay đổi kích thước cột là: tiết kiệm vật liệu, tiết diện hợp lý với tải trọng, theo yêu cầu kiến trúc Câu 41: Có thể thay đổi mác bê tơng mà giữ ngun kích thước cột khơng ? Phải tính lại hàm lượng cốt thép thay đổi theo Câu 42: Khi tính gió mặt đón gió so le có xem phẳng khơng ? Tính gió mặt đón gió so le xem phẳng được, tính tải trọng gió tác dụng vng góc lên bề mặt cơng trình cơng trình cao ? 40( m ) xét đến gió động Câu 43: Khi thay đổi tiết diện dầm, tính theo trục dầm (lớn) dầm khơng an toàn ? Dầm consol, dầm nhỏ Câu 44: Cách tính chỗ giao hai khung ? Tính theo phương ngang, phương dọc sau lấy nội lực lớn đặt chỗ giao Cột đặt dầm cột truyền lực lên dầm Câu 45: Liên kết móng kết cấu bên dùng liên kết ? Khi liên kết móng kết cấu bên ta dùng liên kết ngàm Câu 47: Tại dầm dọc dầm ngang không gia cường thép ? Tại phải đặt đai dày ? Dầm dọc dầm ngang khơng gia cường thép thường tải trọng nhỏ, khơng chịu lực Đặt đai dày để tránh phá hoại theo tiết diện nghiêng ( hay gọi chống cắt ) Đai gia cường từ gối đến lực tập trung đặt khoảng L/4 Câu 48: Hãy nêu phương pháp tính cầu thang ? Khi tính cầu thang tính theo dầm đơn giản ( hai đầu khớp ) Quan niệm tính theo sơ đồ đàn hồi ( hay nói cách khác phương pháp tính cầu thang theo kết cấu hệ tĩnh định ) Câu 54: Xác định móng đất, đá khác ? Khi phải thiết kế móng băng theo hai phương ? Xác định móng đất dựa vào tải trọng tiêu chuẩn tính tốn theo trạng thái giới hạn II biến dạng (độ lún) Xác định móng đá dựa vào tải trọng tính tốn, kiểm tra theo trạng thái giới hạn cường độ (khơng cần tính lún) Khi tải trọng lớn, đất yếu ta thiết kế móng băng theo hai phương Câu 55: Nhà nhiều tầng đất yếu tránh dao động cách ? Khi tính tốn ta chon trường hợp bất lợi nhất, hệ số an tồn cao ? khơng kinh tế Cách ly cơng trình với giao động tác động ngồi Khi tính theo sơ đồ phẳng ta chọn phương có dao động lớn để tính Câu 56: Khi tính móng hộp dựa vào vấn đề ? Khi tính móng hộp dựa vào biểu đồ nội lực kết cấu mà tính Câu 67: Hãy nêu khác móng băng móng kép ? Móng băng móng có sườn, tải trọng phân bố chiều dài sườn ( phản lực ) Móng kép móng khơng có sườn, chịu lực, tải trọng tác dụng tập trung giống móng đơn Câu 68: Khi tính biến dạng phải chấp nhận giả thiết ? Độ lún tính tốn Stt ? Câu 69: Vị trí dầm giằng phải bố trí khung bên móng bên cho hợp lý ? Dầm giằng bố trí mối nối cốt thép dọc cột thép chờ cột chôn sẵn móng, chỗ nối thép chọn nơi thuận tiện cho thi cơng mặt móng mặt nhà Câu 70: Hãy nêu khác lún lún lệch ? Lún độ biến dạng đất chịu tải trọng Lún lệch chênh lệch độ biến dạng móng chịu tải trọng Lún lệch nguy hiểm gây phá hoại kết cấu cơng trình Câu 71: Lực cắt khác với lực xun thủng ? Lực cắt nội lực kết cấu sinh ứng suất tiếp trình chịu tải Xuyên thủng lực dọc ( nội lực ) sinh ứng suất kéo Câu 77: Thép móng thép sàn thép chịu uốn hay chịu cắt ? Thép móng thép sàn thép chịu uốn Khoảng cách kéo theo k2 = Cách bố trí cọc đài 3,6.d -Khoảng cách cọc < 3d Các cọc làm việc gần giảm ma sát cọc khoảng cách móng qui ước nhỏ -Khoảng cách cọc > 6d cọc làm việc cọc đơn độc lập 12 Câu 141: Khung nhà cao tầng khác khung nhà thấp tầng cách bố trí cốt thép -Yêu câu nút khung dẻo ( cốt đai ) -Nút khung dẻo chống chẫn động động đất dao động cơng trình Câu 142: Ngun tắc bố trí cốt thép cọc khoan nhồi, cơng dụng thép dọc thép đai ? -Thép dọc chịu uốn nén -Thép đai giữ ổn định cốt dọc, cốt dọc tạo lưới ôm khối bê tông bê tông cốt đai chịu nén tốt -Tại kéo thép suốt cọc Vì tính tốn sức chịu tải cọc lấy trị số Pv Câu 143: Vai trò dây neo giằng ván khn cột (Chỉ cột biên phía bên khơng chống đỡ cần) Câu 144: Vẽ mặt kết cấu để làm ? Để xác định tải trọng truyền lên dầm khung, xác định vị trí dầm khung chịu lực móng Câu 145: Cắt nối thép cột, cắt đâu, cắt ? Nối thép chân cột thuận lợi cho thi cơng n < nối vị trí n = 5?8 nối vị trí n>8 nối vị trí a Khi cốt thép chịu nén tâm lệch tâm bé (e0 < 0,2h0) cắt nối vị trí dù hay b Khi cột chịu nén lệch tâm lớn (e0 > 0,2h0)thì tuân theo qui định Câu 146: Qui định diện tích số thép cắt ẳ, 1/3, 1/2 chiều dài dầm 1/3ld : Cắt = = 1/3 lần 1/4ld : Cắt số lại Với mơmen dượng vị trí cắt = 1/5ld 13 Câu 147: Công dụng cốt đai cột, đoạn nối thép, cốt đai phải dầy, cấu tạo cốt đai Công dụng: chịu lực cắt, giữ ổn định cốt đai, chịu lực thi công chịu lực phần nối cốt thép, cốt đai đặt dày Câu 148: Nếu tính tốn khung theo tính chất đối xứng sơ đồ nào? Các thép dọc phần nối có tính chất giảm nên khoảng cách cốt đai dày hạn chế nở hơng bê tông cột làm tăng cường độ bê tông lên 14 ... tải trọng tác dụng thẳng đứng Câu 7: Nêu sơ đồ tính tốn ? So sánh sơ đồ tính khớp dẻo sơ đồ đàn hồi ? Sơ đồ khớp dẻo cho phép nứt sơ đồ đàn hồi khơng cho phép nứt Sơ đồ khớp dẻo khơng tính cho sàn... cốt đai chịu nén tốt -Tại kéo thép suốt cọc Vì tính toán sức chịu tải cọc lấy trị số Pv Câu 143: Vai trò dây neo giằng ván khn cột (Chỉ cột biên phía bên khơng chống đỡ cần) Câu 144: Vẽ mặt kết... 1.2Rtc ) Tính bố trí thép Câu 90: Có sơ đồ tính khung ? Có hai sơ đồ xác đinh nội lực tính khung: +Sơ đồ đàn hồi +Sơ đồ biến dạng dẻo Câu 91: Có loại liên kết nút khung ? khuyết điểm ? Liên kết cứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đồ án tốt nghiệp, Câu hỏi đồ án tốt nghiệp