AJCC STAGING

75 144 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 11:45

AJCC Staging Moments AJCC TNM Staging 7th Edition Xu hướng hiện tại trong đánh giá giai đoạn ung thư đại - trực tràng Contributors: J Milburn Jessup, MD Cancer Diagnosis Program, DCTD, NCI, Rockville, Maryland Mary Kay Washington, MD Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee Jose Guillem, MD Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, New York Frederick L Greene, MD Carolinas Medical Center, Charlotte, North Carolina AJCC Staging Moments • • • • TNM staging system: American Joint Committee on Cancer (AJCC) International Union Against Cancer (UICC) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelinesđ) National Comprehensive Cancer Evaluation of the TNM 7th Edition for Colon Cancer in Two Nationwide Registries of the United States and Japan Yojiro Hashiguchi, M.D Department of Surgery, National Defense Medical College, Saitama, Japan Network  UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG • Gần một triệu bệnh nhân được chẩn đốn ung thư đại trực tràng (CRC) hàng năm trên thế giới • Là ung thư phổ biến thứ tư Hoa Kỳ • Tử vong đứng thứ loại Ung thư, • Trong năm 2008, ước tính khoảng 148.810 trường hợp ung thư đại trực tràng chẩn đoán khoảng 49.960 ca tử vong Xu hướng hiện tại trong đánh giá giai đoạn ung thư trực tràng Optimal Pathologic Staging • Giai đoạn Khối u TMN là  yếu  tố  quyết  định  quan trọng  – xác định kế hoạch điều trị chọn lựa đa mô thức – tiên lượng trong ung thư đại trực tràng  Optimal Pathologic Staging • Phân tích chính xác các hạch bạch huyết khu vực (N) • Mức độ thâm nhập của khối u (T) • Bờ cắt chu vi trực tràng yếu tố dự báo độc lập tái phát tiên lượng sống còn) (circumferential resection margins) (TME Số hạch bạch huyết đã được xác định là từ 12 đến 18 cho phân chia của pN0 ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN LÂM SÀNG • Mục đích CĐHA: – Đánh giá T – N – M trước mổ  chiến lược điều trị – Theo dõi tái phát sau điều trị: phẫu thuật, xạ trị, hoá trị @ Các phương pháp CĐHA: • X quang đại tràng cản quang / đối quang kép • Siêu âm nội lòng hậu mơn-trực tràng • X quang cắt lớp điện tốn (CT scanner) • Cộng hưởng từ (MR imaging) • Xạ hình cắt lớp (PET / CT) X QUANG ĐẠI TRÀNG Vai trò đối quang kép • Xác định vị trí tổn thương • Đánh giá T • Phát sang thương phối hợp (polyp…) SIÊU ÂM SA ngả bụng  di SA lòng HM-TT  đánh giá T N quanh trực tràng SA mổ mở mổ nội soi  • đánh giá giai đoạn • liên quan mạch máu, tạng lân cận… • Di gan (chính xác CT MRI trước mổ)… Rectal Case # Clinical Staging • Synopsis- patient with rectal mass and perirectal tissue involvement, and clinically involved nodes • What is the clinical stage? – T – N – M – Stage Group Rectal Case # Clinical Staging • Clinical Stage correct answer – – – – T3 N1 M0 Stage Group IIIB • Based on stage, treatment is selected • Review NCCN treatment guidelines for this stage Rectal Case # Clinical Staging • Rationale for staging choices – T3 for into non-peritonealized pericolic or perirectal tissues – N1 because nodes were clinically positive on imaging – M0 because there was nothing to suggest distant metastases; if there was, appropriate tests would be performed before developing a treatment plan Prognostic Factors Clinically Significant • Applicable to this case – CEA: 4.3 • There are no prognostic factors required for staging Rectal Case # Surgery & Findings • Patient received neoadjuvant Rx with chemotherapy and radiation therapy • Procedure – Transabdominal resection • Operative findings – Colo-anal anastomosis performed with cm margin Rectal Case # Pathology Results • Residual adenocarcinoma, rectum • Tumor size - 3cm • Grade 3, poorly differentiated • Through muscle wall into pericolonic soft tissue • Margins negative • Circumferential resection margin clear by 8mm • Mets 3/12 regional nodes • No perineural or lymph-vascular invasion • Tumor deposits were not identified Rectal Case # Pathologic Staging • Pathologic staging – Uses information from the clinical staging supplemented or modified by information from surgery and the pathology report – yp is assessment at conclusion of therapy • Purpose – Additional precise data for estimating prognosis – Calculating end results (survival data) – yp – extent of response to therapy Rectal Case # Pathologic Staging • Synopsis- patient with rectal ca into pericolonic soft tissue, and positive nodes after neoadjuvant chemo and RT • What is the pathologic stage? (remember, clinical M may be used in pathologic staging) – T – N – M – Stage Group Rectal Case # Pathologic Staging • Pathologic Stage correct answer – ypT3 – ypN1 – cM0 – ypStage Group IIIB • Based on pathologic stage, there is more information to estimate prognosis and adjuvant treatment is selected Rectal Case # Pathologic Staging • Rationale for staging choices – ypT3 for into non-peritonealized pericolic or perirectal tissues after neoadjuvant chemo/RT – ypN1 because nodes were positive on exam after neoadjuvant chemo/RT – cM0 - classified by M status prior to therapy – y prefix used to show stage during or following neoadjuvant therapy Prognostic Factors Clinically Significant • Applicable to this case – CEA: 4.3 – Circumferential resection margin: 8mm – Tumor deposits: no – Perineural invasion: no • There are no prognostic factors required for staging AJCC Cancer Staging Atlas T3 into non-peritonealized pericolic or perirectal tissues (adventitia) Rectal Case # Recap of Staging • Summary of correct answers – Clinical stage T3 N1 M0 Stage Group IIIB – Pathologic stage ypT3 ypN1 cM0 ypStage Group IIIB • The staging classifications have a different purpose and therefore can be different Do not go back and change the clinical staging based on pathologic staging information Staging Moments Summary • Review site-specific information if needed • Clinical Staging – Based on information before treatment – Used to select treatment options • y Pathologic Staging – Based on clinical data PLUS surgery and pathology report information after neoadjuvant therapy – Assesses response to treatment – Used to evaluate end-results (survival) .. .AJCC Staging Moments • • • • TNM staging system: American Joint Committee on Cancer (AJCC) International Union Against Cancer (UICC) NCCN... Pathologic Staging • Giai đoạn Khối u TMN là  yếu  tố  quyết  định  quan trọng  – xác định kế hoạch điều trị chọn lựa đa mô thức – tiên lượng trong ung thư đại trực tràng  Optimal Pathologic Staging. .. tạo chiều Nội soi ảo  truy tầm, phát tổn thương kết hợp CT SCANNER Đánh giá giai đoạn trước mổ (Staging) : • Độ xâm lấn thành (T2, T3) (acc: 73%) • Xâm lấn mô quanh trực tràng, thành chậu (T3,
- Xem thêm -

Xem thêm: AJCC STAGING, AJCC STAGING

Mục lục

Xem thêm