Copy of Ro hau mon

49 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 10:02

Rò hậu môn Rò hậu môn Nhiễm trùng cấp mạn tuyến Hermann-Dessfosse Luôn có lỗ nguyên thủy Ap xe rò hai giai đoạn Chẩn đoán dễ Điều trị nhiều khó Rò hậu môn Vi khuẩn học - Các vi khuẩn đờng ruột - Vi khuẩn lao ngày Rò hậu môn: Phân loại Phân loại theo vị trí lỗ rò hậu môn: Phân loại Phân loại theo đ ờng rò - Rò xuyên thắt + Rò xuyên thắt phần thấp + Rò xuyên thắt phần cao - Rò thắt - Rò thắt rò hậu môn: Phân loại Các loại túi - Túi đối bên với rò hình móng ngựa - Túi thắt - Túi trực tràng chậu hông rò hậu môn: Phân loại Đặc biệt - Rò có 2, lỗ - Rò hình chữ Y: lỗ trong, lỗ Rò hình móng ngựa Phõn loi theo Parks Rò hậu môn: Lâm sàng Giai đoạn cấp ( giai đoạn áp xe ) Đau tăng dần, liên tục - Không liên quan tới ®¹i tiƯn - lan tíi bé phËn tiÕt niƯu sinh dục Hội chứng nhiễm trùng Khám Khối phồng, nề, đỏ, nếp nhăn da Sờ nắn Thăm trực tràng Soi hậu môn Rò hậu môn: Điều trị Thì - Cắt đờng rò trực tiếp Tht dn nhiều sợi hay cao su  Trước tht Rò hậu môn: Điều trị Rò thắt (rò thành trực tràng ): Mở vào trực tràng Rò hậu môn: Điều trị Rò hình móng ngựa: mổ (4-6 tháng) Thì - Dẫn lu đờng rò - làm thông hố ngồi trực tràng nylon cao su Thì ( Sau tháng ) Rạch mở đờng rò bên Thì Sau liền sẹo đờng rò bên Xử lý giống loại rò đơn giản  - ... Chẩn đoán phân biệt Nguồn gốc hậu môn - Bệnh Crohn - Rò K BƯnh lý èng hËu m«n - Nøt kÏ hËu m«n nhiễm trùng - Viêm tuyến dới đờng lợc Ung th hu mụn Crohn AIDS Rò hậu môn: Điều trị Kháng sinh... thắt - Túi trực tràng chậu hông rò hậu môn: Phân loại Đặc biệt - Rò có 2, lỗ - Rò hình chữ Y: lỗ trong, lỗ Rò hình móng ngựa Phõn loi theo Parks Rò hậu môn: Lâm sàng Giai đoạn cấp ( giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Copy of Ro hau mon, Copy of Ro hau mon