BG.UT. ĐẦU TỤY

27 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 10:00

UNG THƯ ĐẦU TỤY Nguyễn Cao Cương Khoa Ngoại BV Bình Dân TẦN SUẤT&DỊCH TỂ • US:30.000 /năm, Nam>nữ • Tuổi: > 60t (80%) < 40t: 2% • Yếu tố nguy cơ: viêm tụy mãn, thuốc lá, tiểu đường… • BỆNH HỌC: • 90% ductal adenocarcinoma • 70% đầu tụy hay móc tụy • U > 3cm + có hạch + di căn: lúc chẩn đốn TRIỆU CHỨNG & DẤU CHỨNG TRIỆU CHỨNG & DẤU CHỨNG *TC thường gặp UT đầu tụy • Sụt cân (92%) • Đau (72%) • Biếng ăn(64%) • Vàng da (82%) • Tiểu sậm(63%) • Phân nhạt (62%) TC gặp Nơn (37%) Suy kiệt (35%) Ngứa ( 24%) *TC thường gặp UT thân tụy TC gặp • Sụt cân (100%) • Đau (87%) Vàng da (7%) Tiểu sâm (5%) • Suy kiệt (43%) • Buốn nơn ( 45%) • Biếng ăn (33%) Phân lạt (6%) KHÁM LÂM SÀNG • Túi mật to: dấu Courvoisier, UT đầu tụy • Hạch thượng đòn • Ít sờ thấy u bụng XÉT NGHIỆM MÁU: • • • • Bilirubine, Phosphatase kiềm tăng CEA, CA 19.9 tăng CA 19.9 độ nhạy 86% độ đặc hiệu 87% CA19.9 tăng cao => u khơng cắt HÌNH ẢNH HỌC • • • • • Siêu âm bụng: CĐ tắc mật, có thấy u tụy CT-scan: độ đặc hiệu độ nhạy # 95% MRI: tương tự CT PET: phát u mà CT, MRI không thấy ERCP: double-duct sign ( bile - pancreatic duct), phân biệt u Vater, u tá tràng ERCP: HÌNH ỐNG (double-duct sign) • GĐ I-II: Cắt Tá-Tụy • GĐ III: khơng cắt xâm lấn mạch máu Sống 8-12 tháng • GĐ IV: không cắt di Sống 3-6 tháng • Xếp loại trước mổ dựa vào CT, MRI, SÂ • CT xoắn ốc để KS tụy mạch máu quanh tụy => khả cắt tụy • CT: xâm lấn sau FM, hạch thân tạng hay ĐM tràng trên.(MRI #) • EUS: thấy rõ di hạch, xâm lấn tá tràng • PET: phát di sớm CT NỘI SOI Ổ BỤNG • Vai trò NSOB: phát di nhỏ => giảm mổ bụng vơ ích • NSOB xếp GĐ cho tổn thương cắt thân tụy • NSOB khơng cần cho tổn thương đầu tụy cắt CẮT TÁ-TỤY: PT WHIPPLE • 70% UT đầu tụy • Cắt tá-tụy kinh điển hay cắt tá-tụy để lại môn vi có dự hậu, biến chứng # • Chống định: di căn, • Hạch cạnh đầu tụy, dọc TMC có dự hậu xấu • Đào “tunnel of love”giữa cổ tụy TM tràng trên: cắt CẮT TÁ-TỤY: PT WHIPPLE • • • • Cắt bỏ TM, cắt ngang OMC Cắt dày hay cắt ngang tá tràng D1 Cắt đầu hỗng tràng Cắt ngang cổ tụy cắt rời mỏm móc khỏi TM tràng CẮT TÁ-TỤY: PT WHIPPLE • • • • Nối mỏm tụy-hỗng tràng Nối OMC-hỗng tràng Nối vị-tràng Dẫn lưu BIẾN CHỨNG CẮT TÁ-TỤY • BC 2-4% TT mổ Whipple nhiều • BC hay gặp: dò nối tụy-ruột, áp xe ổ bụng, chậm lưu dày • Dò nối tụy-ruột: 15-20% => dẫn lưu lành sau vài tuần • Chậm lưu dày: 15-40%, vài tuần • Ít BC tụy nội tiết KẾT QUẢ PT WHIPPLE • Tỉ lệ sống năm: 10-20% • Dự hậu tùy thuộc mặt cắt: (-) sống năm 26%, (+) 8% • Dự hậu tùy KT u, hạch (+) sống năm 14% (-) 36% Mổ tạm • Giải áp ĐM: - nối TM-hỗng tràng u xa - nối OMC-hỗng tràng u ăn lên • Nối vị-tràng: - # 25% bị nghẹt tá tràng - nối vi-tràng chưa di ( sống 8-12 tháng) • Bloc hạch thân tạng giảm đau sau mổ ĐIỀU TRỊ TẠM KHƠNG PT • Mục đích: chẩn đoán, giảm vàng da, trị tắc tá tràng, giảm đau • Sinh thiết kim qua CT, SÂ, SÂ nội soi… • Đặt stent qua ERCP • Đặt stent qua hẹp tá tràng ( khơng => mổ) • Đau: thuốc, bloc TK nội tạng Cắt UT THÂN-ĐI TỤY • Hầu hết UT thân-đuôi tụy di căn, ăn lan hạch, thần kinh, mạch máu lúc chẩn đốn • Tắc TMC, tràng khơng định cắt tụy • Cắt tụy xa khơng cắt lách • BC: dò tụy # 20%, áp xe d/hồnh 5-10% • Chỉ 10% cắt • Sống năm sau cắt UT 8-14% HĨA-XẠ TRỊ • Hóa-xạ trị bổ sung sau cắt tá-tụy gồm 5FU xạ làm tăng sống năm 18 lên 43% • HH UT tụy Châu Âu: hóa trị bổ sung tốt xạ trị hóa-xạ trị ... xếp GĐ cho tổn thương cắt thân đuôi tụy • NSOB không cần cho tổn thương đầu tụy cắt CẮT TÁ-TỤY: PT WHIPPLE • 70% UT đầu tụy • Cắt tá -tụy kinh điển hay cắt tá -tụy để lại mơn vi có dự hậu, biến... Hạch cạnh đầu tụy, dọc TMC có dự hậu xấu • Đào “tunnel of love”giữa cổ tụy TM tràng trên: cắt CẮT TÁ-TỤY: PT WHIPPLE • • • • Cắt bỏ TM, cắt ngang OMC Cắt dày hay cắt ngang tá tràng D1 Cắt đầu hỗng... Cắt UT THÂN-ĐI TỤY • Hầu hết UT thân-đuôi tụy di căn, ăn lan hạch, thần kinh, mạch máu lúc chẩn đốn • Tắc TMC, tràng khơng định cắt tụy • Cắt tụy xa khơng cắt lách • BC: dò tụy # 20%, áp xe
- Xem thêm -

Xem thêm: BG.UT. ĐẦU TỤY, BG.UT. ĐẦU TỤY