thực trạng quản trị nhân lực tại quân Cầu Giấy

21 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 09:19

Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tiểu luận em xin chân thành cảm ơn thầy giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh tiểu luận khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót mà em chưa thấy Em mong nhận đóng góp thầy cô bạn sinh viên để tiểu luận em hoàn thiện SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà MỞ ĐẦU Hiện nay, cách mạng KH - CN ngày phát triển với bước nhảy vọt, đưa giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên công nghệ thông tin kinh tế tri thức KH - CN đổi nhanh chóng, động lực cho KT - XH phát triển Vì vậy, đòi hỏi tất yếu phải có người có đủ trình độ chun mơn - nhân tố định cho phát triển quốc gia Bất kỳ quốc gia nhận thức vai trò quan trọng vị trí hàng đầu cơng tác tuyển dụng nhân lực Do đó, tuyển dụng CB, CC, VC khâu quan trọng công tác quản trị nhân lực, yếu tố cho trình xếp bố trí nhân lực, góp phần hồn thiện máy hành nhà nước SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẦU GIẤY 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nhân lực hiểu tồn khả trí lực thể lực người vận dụng q trình làm việc Nó xem sức lao động người – nguồn lực quan trọng nguồn lực tổ chức Đặc biệt quan nhà nước Ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực khác tổ chức Nhân lực quan nhà nước bao gồm CB, CC, VC làm việc quan Nhân lực định nghĩa bao gồm toàn tiềm người tổ chức (từ nhân viên lãnh đạo cấp cao) Nguồn nhân lực nguồn lực cá nhân bao gồm thể lực trí lực Thể lực tình trạng sức khỏe, sức lực người đó, phụ thuộc vào thu nhập, chế độ ăn uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, chế độ làm việc… Trí lực nguồn lực tiềm tàng người bao gồm trí thức, tài năng, khiếu người 1.1.2 Khái niệm quản trị nhân lực Quản trị nhân lực quan niệm hai góc độ: nghĩa hẹp nghĩa rộng Nghĩa hẹp quản lý nguồn nhân lực quan quản lý làm việc cụ thể như: tuyển người, bình xét, giao công việc, giải tiền lương, bồi dưỡng, đánh giá chất lượng cán công nhân viên nhằm chấp hành tốt mục tiêu, kế hoạch tổ chức Xét góc độ quản lý, việc khai thác quản lý nguồn nhân lực lấy giá trị người làm trọng tâm, vận dụng hoạt động khai thác quản lý nhằm giải tác động lẫn người với công việc, người với người người với tổ chức Tóm lại, khái niệm chung quản trị nguồn nhân lực hiểu sau: “Quản lý nguồn nhân lực hoạt động nhằm tăng cường đóng góp có hiệu cá nhân vào mục tiêu tổ chức đồng thời cố gắng đạt mục tiêu xã hội mục tiêu cá nhân” Mục tiêu quản trị nhân lực là: Cung cấp cho tổ chức lực lượng lao động có chất lượng đầy đủ mặt số lượng, thực công việc cách hiệu tạo xuất chất lượng cao Mục tiêu xã hội: Quản trị nhân lực không đáp ứng nhu cầu, vấn đề nội dung tổ chức mà giải nhu cầu thách thức xã hội Mục tiêu mặt tổ chức: Quản trị nhân lực giúp thiết kê bố trí xếp sử dụng cách hợp lý hiệu quan SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà Mục tiêu mặt cá nhân: Quản trị nhân lực không hướng đến mục tiêu chung tổ chức mà đáp ứng thỏa mãn nhu cầu khác người 1.1.3 Một số khái niệm có liên quan a) Khái niệm tuyển mộ Tuyển mộ trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Quá trình tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến hiệu trình tuyển chọn nhân lực Cơng tác tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Tuyển chọn không ảnh hưởng đến việc tuyển chọn nhân lực mà ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực như: Đánh giá tình hình thực cồng việc, thù lao lao động; đào tạo phát triển nhân lực, mối quan hệ lao động b) Khái niệm tuyển chọn Tuyển chọn q trình đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác dựa vào yêu cầu công việc, để tìm người phù hợp với yêu cầu đặt số người thu hút trình tuyển mộ Cơ sở tuyển chọn yêu cầu công việc đề theo mô tả công việc yêu cầu người thực công việc c) Khái niệm tuyển dụng nhân lực Trong quản trị nhân lực tuyển dụng nhân lực khâu vơ quan trọng quan nhà nước nói riêng tổ chức nói chung Để có đội ngũ nhân lực vững mạnh, thực trình độ chuyên mơn thân phải thơng qua trình tuyển dụng nhân lực Tuyển dụng nhân lực gồm hai giai đoạn nối tiếp tuyển chọn tuyển mộ nhân lực 1.2 Khái niệm CBCC Công chức nhà nước người làm việc quan nhà nước tuyển dụng, bầu bổ nhiệm, giữ nghĩa vụ định tiến hành hoạt động cụ thể để phục vụ việc thực chức vụ định Nhà nước trả lương theo chức vụ loại hoạt động 1.2.1 Quy trình tuyển dụng nhân lực Quá trình tuyển chọn nhân lực bao gồm bước: - Bước 1: Chuẩn bị tuyển dụng - Bước 2: Thông báo tuyển dụng - Bước 3: Thu nhận tiến hành chọn lọc hồ sơ - Bước 4: Phỏng vấn hồ sơ kiểm tra trắc nghiệm - Bước 5: Phỏng vấn tuyển chọn - Bước 6: Thời gian tập thử việc - Bước 7: Quyết định tuyển dụng 1.2.2 Vai trò tuyển dụng nhân lực tổ chức a) Vai trò tuyển dụng nhân lực xã hội Việc tuyển dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp giúp cho việc thực mục tiêu kinh tế – xã hội: người lao động có việc làm, có thu nhập, giảm bớt gánh nặng xã hội thất nghiệp tệ nạn xã hội khác Đồng thời SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà việc tuyển dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp giúp cho việc sử dụng nguồn lực xã hội cách hữu ích b) Vai trò tuyển dụng nhân lực tổ chức Đối với tổ chức, tuyển dụng nhân lực xem điều kiện tiên cho thắng lợi tổ chức hoạt động người thực người hồn thành mục tiêu tổ chức đáp ứng nhu cầu cơng việc Hoạt động tuyển dụng tốt tổ chức có đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm để giúp tổ chức tồn phát triển tốt, có tính cạnh tranh cao Ngược lại dẫn đến suy yếu nguồn nhân lực dẫn đến hoạt động kinh doanh hiệu quả, lãng phí nguồn lực tới phá sản c) Vai trò tuyển dụng nhân lực CC Đối với CC, tuyển dụng nhân lực giúp họ lựa chọn cơng việc phù hợp với trình độ chun mơn mình, đồng thời thơng qua tuyển dụng nhân lực họ có hội thăng tiến, hội khẳng định vị trí khác… thông qua tuyển dụng, họ đánh giá lực trình độ, bố trí vào cơng việc phù hợp với khả nguyện vọng mình… nhờ họ đóng góp nhiều cho quan, tổ chức 1.2.3 Các nguyên tắc tuyển dụng nhân lực - Nguyên tắc thứ 1: Tuyển dụng CB, CC phải xuất phát từ lợi ích chung tổ chức - Nguyên tắc thứ 2: Tuyển dụng phải dựa vào khối lượng công việc yêu cầu cụ thể loại cơng việc để tính tới khả sử dụng tối đa lực họ vào vị trí phù hợp - Nguyên tắc thứ 3: Tuyển dụng phải công khai minh bạch phương tiên truyền thông Các trang thông tin nội tổ chức ứng viên biết để nộp hồ sơ thi theo thời gian quy định - Nguyên tắc thứ 4: Trong tuyển dụng phải có cạnh tranh ứng viên để tìn người có đầy đủ phẩm chất cần thiết để thực công việc - Nguyên tắc thứ 5: Tuyển dụng CC phải theo pháp luật dược quy định Tránh tình trạng tuyển tuyển dụng trái pháp luật ảnh hưởng đến công tuyển dụng SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẦU GIẤY Quận Cầu Giấy thành lập theo Nghị định số 74-CP ngày 22/11/1996 Chính Phủ thức vào hoạt động từ ngày 01/9/1997; phía Đơng giáp quận Đống Đa quận Ba Đình, phía Tây giáp hai quận NamTừ Liêm Bắc Từ Liêm, phía Nam giáp quận Thanh Xuân phía Bắc giáp quận Tây Hồ Khi thành lập Quận Cầu Giấy có đơn vị hành bao gồm tồn diện tích đất tự nhiên dân số thị trấn: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Mai Dịch xã: Dịch Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa thuộc huyện Từ Liêm; diện tích đất tự nhiên Quận 1.210,07ha, với 82.900 người Ngày 05/01/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2005/NĐ-CP việc điều chỉnh địa giới hành chính, phường Dịch Vọng Hậu thành lập sở điều chỉnh địa giới hành dân số hai phường Quan Hoa Dịch Vọng, từ ngày 01/4/2005, phường Dịch Vọng Hậu thức vào hoạt động Từ đến quận có phường: Phường Dịch Vọng, phường Mai Dịch, phường Nghĩa Đô, phường Nghĩa Tân, phường Quan Hoa, phường Trung Hòa, phường Yên Hòa, phường Dịch Vọng Hậu 2.1 Khái quát chung phòng Nội Vụ UBND quận Cầu Giấy 2.1.1 Tên quan, địa chỉ, email Tên đầy đủ: Phòng Nội Vụ - UBND quận Cầu Giấy Địa chỉ: số 36 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội Số điện thoại: 0243.834.8766 2.1.2: Chức phòng Nội vụ quận Cầu Giấy: Phòng Nội vụ quan chun mơn thuộc UBND quận Cầu Giấy có chức tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về: Tổ chức máy; vị trí việc làm; biên chế công chức cấu ngạch công chức quan, tổ chức hành nhà nước; vị trí việc làm, cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập; tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng quan, tổ chức hành chính, đơn vị nghiệp cơng lập; cải cách hành chính; quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, cơng chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp phường người hoạt động không chuyên trách cấp SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà phường; hội, tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác niên Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chấp hành lãnh đạo, quản lý tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cấu ngạch công chức công tác UBND quận, đồng thời chấp hành đạo, kiểm tra, tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Sở Nội vụ 2.2.3: Nhiệm vụ quyền hạn phòng Nội vụ quận Cầu Giấy: Trình UBND, Chủ tịch UBND quận ban hành định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước giao Tổ chức thực văn pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý giao Về tổ chức, máy: - Trình UBND, Chủ tịch UBND quận ban hành văn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Phòng Nội vụ theo quy định theo hướng dẫn UBND Thành phố; - Tham mưu, giúp UBND quận trình cấp có thẩm quyền định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể quan chuyên môn thuộc UBND quận Cầu Giấy; - Thẩm định nội dung dự thảo văn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức quan chuyên môn, đơn vị nghiệp công lập thuộc UBND quận; - Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập thuộc thẩm quyền định UBND quận Cầu Giấy theo quy định pháp luật theo phân cấp UBND Thành phố; - Tham mưu, giúp UBND quận việc trình UBND Thành phố định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập thuộc UBND quận theo quy định luật chuyên ngành; - Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền định Chủ tịch UBND quận theo quy định pháp luật Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc đơn vị nghiệp cơng lập: - Thẩm định, trình UBND quận, Chủ tịch UBND quận kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm quan, đơn vị nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý UBND quận để UBND quận trình UBND Thành phố theo quy định; - Trình Chủ tịch UBND quận giao biên chế công chức, giao số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập sau cấp có thẩm quyền phê duyệt; SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà - Giúp UBND quận hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật; - Tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc quan, tổ chức hành chính, đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Về quản lý vị trí việc làm, cấu chức danh cơng chức, viên chức: - Trình UBND quận ban hành văn đạo, hướng dẫn quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND quận quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cấu chức danh công chức, viên chức đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cấu chức danh cơng chức, viên chức theo quy định pháp luật theo đạo, hướng dẫn UBND Thành phố; - Giúp UBND quận đôn đốc, theo dõi, thẩm định, tổng hợp việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cấu chức danh công chức, viên chức đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cấu chức danh công chức, viên chức quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý UBND quận để trình UBND Thành phố thẩm định; giúp UBND quận tổng hợp danh mục vị trí việc làm, cấu chức danh cơng chức, viên chức quận để trình UBND Thành phố theo quy định; - Trình UBND quận thực việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm cấu chức danh công chức, viên chức quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND quận theo quy định, theo phân cấp ủy quyền UBND Thành phố Về công tác xây dựng quyền: - Tham mưu, giúp UBND quận việc tổ chức hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp địa bàn theo quy định pháp luật hướng dẫn UBND Thành phố; - Giúp UBND quận trình Hội đồng nhân dân quận bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành viên khác UBND quận theo quy định pháp luật; - Trình Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phê chuẩn kết bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp phường theo quy định; - Giúp UBND quận trình Chủ tịch UBND Thành phố phê chuẩn kết bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận theo quy định pháp luật; - Xây dựng, trình UBND quận đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành địa bàn để UBND quận trình cấp có thẩm quyền xem xét, định; - Tham mưu, giúp UBND quận hướng dẫn tổ chức triển khai thực đề án, văn liên quan đến công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành sau cấp có thẩm quyền phê duyệt; SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà - Giúp UBND quận việc quản lý hồ sơ, mốc, giới, đồ địa giới hành quận theo quy định pháp luật; - Tham mưu, giúp UBND quận hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực pháp luật dân chủ phường, quan hành chính, đơn vị nghiệp cơng lập, doanh nghiệp địa bàn việc thực cơng tác dân vận quyền theo quy định; - Tham mưu, trình UBND quận việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập kiểm tra, tổng hợp, báo cáo hoạt động tổ dân phố địa bàn quận theo quy định; thực việc bồi dưỡng cơng tác cho cấp trưởng, cấp phó tổ dân phố theo quy định; - Tham mưu, giúp UBND quận đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND phường việc xây dựng, thực văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn theo phân công UBND quận theo quy định pháp luật Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp phường người hoạt động không chuyên trách cấp phường: - Trình Chủ tịch UBND quận định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, việc, nghỉ hưu, thực chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ chế độ, sách khác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý UBND quận Cầu Giấy theo quy định pháp luật phân cấp UBND Thành phố; - Thực công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp phường theo quy định pháp luật, theo phân cấp quản lý UBND Thành phố hướng dẫn Sở Nội vụ; - Giúp UBND quận thực việc tuyển dụng, quản lý công chức cấp phường; thực chế độ, sách cán bộ, cơng chức cấp phường người hoạt động không chuyên trách cấp phường theo quy định Về cải cách hành chính, cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức: - Trình UBND quận triển khai, đôn đốc, kiểm tra quan chuyên môn cấp UBND cấp phường thực cơng tác cải cách hành chính, cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức địa phương; - Trình UBND quận biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức địa bàn quận; - Thực công tác tổng hợp, báo cáo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức địa phương theo quy định Giúp UBND quận thực quản lý nhà nước tổ chức hoạt động hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện địa bàn theo quy định pháp luật theo ủy quyền Chủ tịch UBND Thành phố 10.Về công tác văn thư, lưu trữ: SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực chế độ, quy định văn thư, lưu trữ Nhà nước Thành phố Hà Nội quan, tổ chức cấp quận cấp phường theo quy định pháp luật; - Thực công tác báo cáo, thống kê văn thư, lưu trữ theo quy định pháp luật 11.Về công tác thi đua, khen thưởng: - Tham mưu, đề xuất với UBND quận tổ chức phong trào thi đua triển khai thực sách khen thưởng Đảng Nhà nước địa bàn quận; làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận; - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng địa bàn quận; xây dựng, quản lý sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định pháp luật 12.Về công tác tôn giáo: - Giúp UBND quận đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước tôn giáo công tác tơn giáo địa bàn; - Chủ trì, phối hợp với quan chuyên môn cấp để thực nhiệm vụ quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn theo phân cấp UBND Thành phố theo quy định pháp luật; - Tham mưu, giúp UBND quận giải vấn đề cụ thể tôn giáo theo quy định pháp luật theo hướng dẫn Sở Nội vụ 13.Về công tác niên: - Tổ chức triển khai thực văn quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển niên cơng tác niên; - Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật niên công tác niên theo quy định; giải vấn đề liên quan đến niên, công tác niên theo quy định theo phân cấp; - Chủ trì, phối hợp với quan liên quan tổ chức khác niên việc thực đề nghị cấp có thẩm quyền thực chế, sách niên công tác niên theo quy định 14 Trình UBND quận ban hành văn hướng dẫn công tác nội vụ địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác nội vụ quan, đơn vị cấp quận UBND cấp phường 15 Thực việc kiểm tra, giải khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm công tác nội vụ địa bàn quận theo quy định Thực công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định pháp luật phân công UBND quận 16.Thực công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND quận Giám đốc Sở Nội vụ tình hình, kết triển khai công tác nội vụ địa bàn SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 10 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà 17.Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước công tác nội vụ địa bàn 18.Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cấu ngạch công chức quan Phòng Nội vụ theo quy định pháp luật 19.Quản lý chịu trách nhiệm tài chính, tài sản Phòng Nội vụ theo quy định pháp luật theo phân công UBND quận 20.Giúp UBND quận quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn UBND phường công tác nội vụ lĩnh vực công tác khác giao sở quy định pháp luật hướng dẫn Sở Nội vụ 21.Thực nhiệm vụ khác theo phân công UBND quận, Chủ tịch UBND quận theo quy định pháp luật 2.1.4 Sơ đồ tổ chức máy phòng Nội vụ quận Cầu Giấy Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Minh Hiển Chuyên viên phụ trách cơng tác tuyển dụng cơng chức viên chức Phó Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Đ/c Đỗ Minh Ngọc D/c Nguyễn Anh Tuấn Chun viên phụ trách cơng tác quản lí viên chức quận Chuyên viên phụ trách công tác Thi đua khen thưởng Chuyên viên phụ trách công tác cán công chức cấp phường SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 11 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà Sơ đồ cấu tổ chức máy Phòng Nội vụ quận Cầu Giấy 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực UBND quận Cầu Giấy 2.2.1 Quy trình tuyển dụng CC UBND quận Cầu Giấy * Bước 1: Chuẩn bị tuyển dụng Hằng năm UBND quận thường xác định vị trí việc làm phòng ban UBND quận Cầu Giấy Đồng thời xác định số người làm việc cho vị trí việc làm cụ thể Nếu số người làm việc số vị trí việc làm phòng ban UBND quận tiến hành tuyển dụng nhân để đảm bảo u cầu cơng việc phòng ban * Bước 2: Thông báo tuyển dụng UBND quận tiến hành thông báo tiêu tuyển dụng điều kiện tuyển dụng phương tiện thông tin đại chúng Đối với tuyển dụng CC có đối tượng điều kiện xét tuyển: Thực theo thông tư quy định tai Điều Thông tư số 13/2010/TTBNV ngày 30/12/2010 Nội vụ cụ thể sau: - Là công dân Việt Nam có địa thành phố Hà Nội - Có phẩm chất tốt; khơng thời gian truy cứu trách nhiệm hình sụ, chấp hành án phạt tù cải tạo giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục xã, thị trấn đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục - Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên - Có đơn xin thi tuyển, lý lịch rõ rang, tốt nghiệp chuyêm ngành có đầy đủ văn chứng theo tiêu chuẩn ngạch đăng ký dự thi - Mỗi thí sinh đăng ký địa dự thi Nếu thí sinh đăng ký địa hồ sơ khai không trung thực xóa tên danh sách dự thi Đối với tuyển dụng VC có đối tượng điều kiện tuyển dụng: Đối tượng tuyển dụng công dân Việt Nam có địa Thành phố Hà nội Điều kiện tuyển dụng: - Tốt nghiệp chuyên ngành cần tuyển dụng - Tuổi đời: tính đến ngày đăng ký xét tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên nam nữ - Có đơn đăng ký dự dự tuyển - Có lí lịch rõ ràng - Có văn bằng, chứng đào tạo phù hợp vị trí việc làm - Đủ sức khỏe để thực công việc, nhiệm vụ giao - Có địa phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt không thời gian truy cứu trách nhiệm hình Bước 3: Thu nhận tiến hành chọn lọc hồ sơ Khi thông báo số lượng cần tuyển đối tượng điều kiện tuyển dụng UBND quận tiếp nhân hồ sơ dự tuyển Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 12 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà - Đơn xin dự tuyển (theo mẫu hội đồng quy định) - Sơ yếu lí lịch - Bản giấy khai sinh (có công chứng) - Bản văn chứng quan có thẩm quyền chứng - Bảng điểm (tồn khóa học chuyên nghiệp) có tách riêng điểm học tập điểm thi môn tốt nghiệp - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) - Bản sổ hộ - 02 phong bì có dán tem; 02 ảnh cỡ 4*6 - Bản cam kết công tác lâu dài đơn vị đăng ký dự tuyển *Bước 4: Phỏng vấn hồ sơ kiểm tra trắc nghiệm Chủ tịch UBND quận ký định thành lập Hội đồng tuyền dụng CC quận Cầu Giấy Sau công bố danh sách hồ sơ ứng viên đủ điều kiện tuyển dụng Chủ tịch tuyển ký định thành lập Hội đồng thi tuyển dụng CC thành lập hội đồng đề thi, hội đồng thi, hội đồng chấm thi xây dựng phương án thi phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể * Đối với tuyển dụng CC theo hình thức thi tuyển: Mơn thi thi tuyển CC gồm môn: môn kiếm thức chung môn chuyên ngành Môn thi kiến thức chung bao gồm: Thi viết 01 viết, hệ thống trị, tổ chức máy đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội, quản lí hánh nhà nước, chủ trương đảng, pháp luật nhà nước ngành, lĩnh vực tuyển dụng Môn nghiệp vụ chuyên môn: Thi viết 01 thi trắc nghiệm 01 chuyên ngành theo vi trí việc làm u cầu Mơn ngoại ngữ: Thi viết thi vấn đáp năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức Môn tin học văn phòng: Thi thực hành máy thi trắc nghiêm theo yêu cầu vị trí việc làm yêu cầu đo quan có thẩm quyền định *Bước 5: Phỏng vấn tuyển chọn Cách xác định người trúng ứng viên chúng tuyển thi tuyển CC tai UBND quận Cầu Giấy: Có kết thi tuyển cao lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp phạm vi tiêu tuyển dụng vị trí việc làm * Đối với trường hợp hình thức tuyển xét tuyển VC: Nội dung kiểm tra vấn: - Về kiến thức chuyên ngành: gồm luật, nghị đinh, điều lệ, thông tư, định chuyên ngành xét tuyển - Về phần xử lý tình huống: Ngồi vấn kiến thức chung kiến thức chuyên ngành Thí sinh phải xử lý tình chun ngành dự tuyển Xác định người trúng tuyển CC kỳ xét tuyển CC SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 13 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà Người trúng tuyển kỳ xét tuyển CC phải có đủ điều kiện sau đây: + Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp điểm vấn, loại đạt từ 50 điểm trở lên; + Có kết xét tuyển cao lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp phạm vi tiêu tuyển dụng vị trí việc làm + Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết xét tuyển vị trí cần tuyển dụng, người có điểm học tập cao người trúng tuyển; điểm học tập người có điểm tốt nghiệp cao người trúng tuyển; chưa xác định người trúng tuyển người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng CC định người trúng tuyển * Bước 6: Thời gian tập thử việc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội định cho người đủ điều kiện tuyển dụng kỳ thi tuyển CC, VC UBND phân cơng cơng tác theo dõi tập Người tuyển dụng vào CC phải thực chế độ tập để làm quen với môi trường công tác, tập làm công việc vị trí việc làm tuyển dụng *Bước 7: Quyết định tuyển dụng phân công công việc Khi xác định người trúng tuyển kỳ thi CB, CC, VC UBND gửi đề nghị tuyển dụng lên Sở Nội vụ định tuyển dụng Căn vào kết tuyển dụng tiêu tuyển dụng Sở Nội vụ định tuyển dụng nhân lực Trao dồi kiến thức kỹ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng; Tập giải quyết, thực cơng việc vị trí việc làm tuyển dụng Sau kết thúc tập UBND quận định phân cơng cơng thức cho ứng viên dự tuyển đinh bổ nhiệm ngạch CC 2.3 Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực UBND quận Cầu Giấy *Ưu điểm: Các cấp quyền địa bàn quận có quan tâm, đạo nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác tuyển dụng nhân lực Hằng năm, Phòng Nội vụ quận khảo sát lập danh sách vị trí thiếu phòng, ban địa bàn quận để lên kế hoạch thực tuyển chọn, bổ sung cho phù hợp Trong đó, biện pháp sử dụng rộng rãi biện pháp thi tuyển CC, VC Chất lượng CB, CC, VC UBND quận: Đã tuyển dụng CB, CC có trình độ chun mơn đảm bảo cho nhu cầu công việc quan Tạo tiền đề cho việc xây dụng cấu tổ chức máy ngày hồn thiện Cơng tác tuyển dụng CC UBND quận thực thông qua hình thức thi tuyển có cạnh tranh ứng viên Đồng thời, với hình thức thi tuyển này, UBND quận lựa chọn cá nhân thực có đủ trình độ chun mơn bổ sung vào máy quyền Hạn chế tình trạng “con SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 14 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà ông cháu cha” công tác tuyển dụng *Hạn chế Bên cạnh ưu điểm trên, công tác tuyển dụng CC, BC UBND quận tồn tai số hạn chế như: Trong trình tuyển chọn CC, hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển theo quy định Pháp luật Tuy nhiên kết cấu đề thi, khối lượng kiến thức chung nhiều Dẫn đến tình trạng người có trình độ chun sâu không đạt kết cao thi tuyển, bỏ sót người có lực Trái lại tuyển người không chuyên sâu vào lĩnh vực cụ thể Làm lãng phí thời gian nguồn lực khác UBND sử dụng hình thức thi tuyển mà chưa áp dụng hình thức xét tuyển – hình thức tiết kiệm thời gian, tiết kiệm ngân sách địa phương Các CC tuyển dụng, bổ nhiệm thông qua thi tuyển phần lớn trình độ Đại học, số trình độ Cao đẳng sau Đại học CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẦU GIẤY 3.1 Những giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực Công tác tuyển dụng CC UBND quận Cầu Giấy có điểm tích cực cần trì phát triển Tuy nhiên nhiều hạn chế cơng tác tuyển dụng CC Do cần có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng CC UBND quận Cầu Giấy 3.1.1 Đối với UBND quận Để thực tốt sách, pháp luật cơng tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức cần có nhiều giải pháp đồng chế, thể chế, sách nhiệm vụ, quyền hạn cấp ủy, quyền Cụ thể: Thứ nhất, tổng kết, đánh giá việc thực Luật Cán bộ, cơng chức để cụ thể hóa thẩm quyền bộ, ngành cấp ủy, quyền cấp tỉnh tuyển dụng, đào tạo cán bộ, cơng chức, viên chức; thực chế độ, sách việc thực tuyển dụng, quản lý, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 15 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà bảo đảm liên thông công tác tổ chức cán hệ thống trị Thứ hai, khẩn trương ban hành sửa đổi, bổ sung kịp thời văn quy phạm pháp luật tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức Đổi sách tiền lương cán bộ, cơng chức, viên chức, bảo đảm công bằng, phù hợp với đối tượng, vùng thống phạm vi nước Thứ ba, tiến hành rà soát, bãi bỏ thủ tục hành khơng cần thiết cơng tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, cơng chức, viên chức nhằm giảm thiểu chi phí, tốn hạn chế tiêu cực, tham nhũng Thứ tư, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị công tác quản lý cán bộ, cơng chức, viên chức nói chung cơng tác kiểm tra, tra để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật cán bộ, cơng chức, viên chức nói riêng; có biện pháp kịp thời nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo bổ nhiệm để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực tốt nhiệm vụ, quyền hạn, đáp ứng yêu cầu công việc giao Thứ năm, đẩy mạnh việc quản lý biên chế gắn với tích cực tinh giản biên chế theo Nghị số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 Chính phủ sách tinh giản biên chế Quán triệt thực nghiêm túc Nghị Đại hội XII Đảng “Thực chủ trương quản lý biên chế thống toàn hệ thống trị Tinh giản tổ chức, máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động tổ chức; thực kiêm nhiệm số chức danh tinh giản biên chế tồn hệ thống trị” Thứ sáu, tổng kết việc thực chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập việc phân cấp tuyển dụng viên chức để có biện pháp khắc phục tình trạng tuyển dụng viên chức mức cần thiết lạm dụng chế tự chủ để thu, chi tài khơng chế độ, gây cơng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, ảnh hưởng đến chế độ, sách Nhà nước 3.1.3 Đối với CB, CC Tổ chức buổi tuyên truyền tuyển dụng làm thay đổi nhận thức, thái độ CB, CC theo hướng tiến để họ nhận thức đắn vị trí vai trò mình, tự khẳng định thân gia đình ngồi xã hội Cùng với nhà tuyển dụng đóng góp kiến tuyển dụng để có nhũng giải pháp cụ thể tuyển dung CC UBND quận nhiều phương diện khác quy trình tuyển dụng, cách thức tuyển dụng, phạm vi tuyển dụng môn… phù hợp với yêu cầu thực tiễn UBND quận Tính sợ trượt, tự ti người lao động “chướng ngại vật” lớn việc nâng cao chất lượng tuyển dụng CC Đây vấn đề bất cập mà tuyển dụng CC UBND quận chưa làm tốt Bên cạnh tính cứng nhắc tuyển dụng quy định pháp luật SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 16 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà Hay dư luận xã hội tuyển dụng CC “con ông cháu cha”, quan niệm bốn chữ “hệ” tuyển dụng CC “quan hệ, hậu duệ, huynh đệ, trí tuệ”… khó chuyển dịch “chướng ngại vật” Chính vậy, nhà quản trị nhân phải kết hợp chặt chẽ với quyền địa phương, tổ chức ban ngành tổ chức lớp bồi dưỡng, tuyên truyền tuyển dụng CC cho người lao động để người lao động có nhìn khách quan tuyền dụng CC làm thay đổi nhân thức họ tuyển dụng CC Song song với hoạt động tuyên truyền nêu trên, việc phân phối tài liệu, phổ biến thông tin quyền tự do, hướng dẫn sử dụng tài liệu tuyển dụng CC tiến hành lồng ghép nhiều hoạt động chuyên đề đại phương Kết hợp với nhà trường buổi giáo dục hướng nghiêp địa bàn quận 3.1.4 Giải pháp cụ thể Thứ nhất, UBND quận cần có điều chỉnh quy trình tuyển dụng CC cho phù hợp với nhu cấu thực tiễn yêu cầu công việc yêu cầu khách quan cụ thể Để tìm người việc phù hợp với quan cung ứng viên Thứ hai, Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng CC tồn UBND gây cản trở việc xếp bố trí nhân để UBND có thay đổi vể cách thức tuyển dụng cho phù hợp Thứ ba, Đối với xã hội, thường xuyên, liên tục tuyên truyền, giáo dục tuyển dụng CC thông qua phương tiện thông tin đại chúng Đặc biệt xã vùng sâu, vùng xa địa bàn quận Cần có nhiều chương trình hướng nghiệp, hội thảo chuyên đề tuyển địa phương, tạo điều kiện người lao động có nhìn tích cực tuyển dụng CC Thứ tư, Làm tăng tính cạnh tranh tuyển dụng CC Thông qua việc mở rộng nguồn tuyển dụng Công khai minh bạch tuyển dụng CC Tránh tình trạng tiêu cực gây tâm lí cho ứng viên Để nâng cao chất lượng tuyển dụng CC Thứ năm, Trong quy trình tuyển dụng nên thêm bước vấn để nhà tuyển dung có điều kiện gặp gỡ ứng viên Và có phần vấn cănng thẳng, tình để kiểm tra kỹ ứng viên giao tiếp, kỹ chuyên môn Thứ sáu, thi tuyển CC nên giảm bớt phần môn thi kiến thức chung thay váo kiến thức chuyên ngành Tạo điều kiện cho ứng viên có trình độ chuyên sâu công việc giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đặc biệt đào tạo người nước nước dự tuyển dụng CC Thứ bảy, CB chuyên trách vể quản lí nhân lực nên thường xun nâng cao trình độ chun mơn Có điều chỉnh phù hợp tuyển dụng CC Nhằm tạo bình đẳng, cơng tuyển dụng công chưc Nâng cao chất lương tuyển dụng CC UBND 3.2 Những kiến nghị nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực UBND quận Cầu Giấy SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 17 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng CC UBND quận Cầu Giấy vai trò tuyển dụng CC phát triển UBND sụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Các phòng ban chui trách nhiệm cơng tác tuyển dụng CC cần tiếp tục thực tốt nhiệm vụ mình: Về sách tuyển dụng CC: Đối với việc xác định nhu cầu tiêu biên chế CC cần theo nhu cầu thực tế UBND quận không nên theo tiêu Sở Nội vụ định tiêu biên chế nên UBND quận định Thực người việc tuyển dụng Trong quy trình tuyển dụng nên ban hành định quy trình tuyển dụng rõ rang Hơn có thêm phần vấn ứng viên để chất lương tuyển dụng CC nâng cao chất lương tuyển dụng Phòng Nội vụ quận Cầu Giấy thực tốt chức tham mưu tư vấn công tác tuyển dụng CC nhằm nâng cao hiệu tuyển dụng CC Cần có sách ưu tiên tuyển dụng CC ứng viên có trình độ đại học đặc biệt người làm việc học tập nước ngồi Nhằm góp phần nâng cao chất lượng CC UBND quận Cầu Giấy Tiếp tục nghiên cứu, thí điểm bổ sung thêm khâu vấn sau qua khâu thi máy tính, thi viết Chúng ta biết hoạt động công vụ CC bao gồm kỹ giao tiếp, ứng xử CC với CC khác cấp hành chính, CC với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp Do vậy, thông qua vấn nhận biết, lựa chọn ứng viên có phẩm chất, lực, kỹ thực quan hệ giao tiếp, ứng xử phù hợp cho vị trí việc làm cụ thể cần tuyển dụng để phát lỗ hổng kỹ giao tiếp, ứng xử để có phương án bồi dưỡng tiền công vụ Đồng hành việc đổi tuyển dụng CC, phải tập trung thực sách nhân tài, có chế độ, chế sách góp phần phát hiện, tuyển chọn, tiến cử, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ người có tài hoạt động công vụ Nghiên cứu xây dựng xác định nội hàm khái niệm nhân tài, tránh hình thức, đánh đồng nhân tài với người có cấp cao thiếu kỹ nghề nghiệp cần thiết công vụ Nghiên cứu chiến lược cơ, dài hạn sách nhân tài khơng phải sách mang tính thời Phải xây dựng tiêu chí xác định nhân tài để có chế, sách phù hợp ni dưỡng phát triển Phải xác định nhân tài bao gồm CC hoạt động công vụ khơng phải thu hút từ bên ngồi vào cơng vụ để có chế độ đãi ngộ tương xứng Trong công tác tuyển dụng nhân lực UBND quận nên ứng dụng phần mềm thi tuyển CC máy tính sử dụng ngân hàng câu hỏi thí sinh tham gia thi mơn trắc nghiệm: Nghiệp vụ chuyên ngành, Tin học tiếng Anh Ngay sau kết thúc mơn thi, thí sinh biết điểm thi mình, tránh tình trạng thi hộ, thi kèm hình thức gian lận khác, đảm bảo SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 18 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà tính cơng khai, minh bạch, cơng cho thí sinh tham gia kỳ thi Điểm thi chấm theo thang điểm 100 Thí sinh đạt điểm môn thi từ 50 điểm trở lên thi tiếp 02 mơn thi viết kiến thức chung môn nghiệp vụ chuyên ngành Đối với công đồng xã hội: Cần có sách nhằm tun truyền tuyển dụng CC vai trò tuyển dụng chức người xã hội Góp phần làm giảm tư tưởng “con ông cháu cha” tuyển dụng làm giảm chất lương tuyển dụng CC Cộng đỗng xã hội, CB, CC cần động viên tinh thần niềm tin ứng viên tham gia đăng ký tuyển dụng CC Mặt khác tạo hội họ hội tiếp cận, có thời gian học tập, rèn luyện lực, trình độ chun mơn Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn tuyển dụng CC, triển khai rộng rãi, phổ biến tới cá nhân, hộ gia đình, trách nhiệm ứng viên tuyển dụng CC Đây nguồn CC bổ sung thiếu hút CC UBND quận KẾT LUẬN Qua đợt thực tập nhân lần giúp học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu Mặc dù chưa chưa có nhiều kinh nghiêm chuyên mơn mình, chưa thực tế thực hành làm cơng việc qua quan sát, tìm hiểu tơi thấy rõ chất công việc nhà quản tri nhân lực tổ chức hoàn thành tốt báo cáo thực tập Đợt thực tập lần đem lại cho trải nghiệm thực tế hoạt động tổ chức Tôi học hỏi thêm kỹ quý báu giúp ích cho cơng việc sau như: kỹ lãnh đạo, lắng nghe, phân công công việc, kỹ làm việc môi trường áp lực cao; kỹ giao tiếp, ứng xử SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 19 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà cấp tổ chức, kỹ làm việc theo nhóm Tơi nhận thấy vấn đề quản lý tổ chức vấn đề khó nhạy cảm, để làm việc tốt với người tạo động lực làm việc cho người lao động cần có linh hoạt nhạy bén khía cạnh người quản lý trực tiếp lãnh đạo cấp cao Đó điều tơi học qua đợt thực tập bổ ích Tơi thực thấm thía câu nói “ Đi ngày đàng học sàng khôn” không sai, không thực tập, tiếp xúc với thực tế biết sống đa dạng mn hình, mn vẻ Để đạt kết thực tập nhận giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo chun viên phòng Nội vụ quận Cầu Giấy giúp đỡ tận tình, chu đáo thầy giáo khoa Tổ chức quản lí nhân lực, trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức cho sinh viên đợt thực tập thành công tốt đẹp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người giúp đỡ SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 20 Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị nhân lực Nghị định số 24 /2010/NĐ – CP phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý CC Một số báo cáo Phòng Nội vụ quận Cầu Giấy 6.Các trang web http://tailieu.vn http://doc.vn SV: Nguyễn Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB 21 ... luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẦU GIẤY 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nhân lực hiểu... Ngọc Nam Lớp: 1606QTVB Tiểu luận: Quản trị nhân lực Giảng viên: Th.s Đỗ Thị Hải Hà CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẦU GIẤY Quận Cầu Giấy thành lập theo Nghị định... Trí lực nguồn lực tiềm tàng người bao gồm trí thức, tài năng, khiếu người 1.1.2 Khái niệm quản trị nhân lực Quản trị nhân lực quan niệm hai góc độ: nghĩa hẹp nghĩa rộng Nghĩa hẹp quản lý nguồn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng quản trị nhân lực tại quân Cầu Giấy, thực trạng quản trị nhân lực tại quân Cầu Giấy

Từ khóa liên quan