TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG ĐẾN NỀN THƯƠNG MẠI VÀ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU – MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

12 149 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 07:57

Đặt vấn đềHội nhập kinh tế tài chính toàn cầu khiến cho các quốc gia dân tộc xích lại gần nhau hơn bao giờ hết nên khoảng cách phát triển vì vậy có xu hướng cũng ngày càng được thu hẹp đáng kể, nhưng cũng từ đây, nhiều bất cập cũng tiềm ẩn và bùng phát khó kiểm soát gắn với đó là các cuộc chiến cục bộ hay lan rộng trên một hay một số cấu thành nền kinh tế tài chính toàn cầu do kỳ vọng về lợi ích về hội nhập giữa các quốc gia dân tộc không giống nhau, thậm chí là rất khác biệt trong lúc các thể chế đa phương nhằm dàn xếp để hướng tới mục tiêu chung giữa các quốc gia lại có sự phát triển chậm, thậm chí “dậm chân tại chỗ” do các yếu tố lợi ích chi phối thâm chí làm mất hiệu lực từng phần. Với một thế giới “phẳng” như hiện nay, bất cứ một dư chấn khủng hoảng nào, nhất là lại bắt nguồn từ những nước lớn, có sức lan tỏa nhanh và mạnh, sẽ gây ra các hệ lụy to lớn và cực kỳ nguy hiểm tới nền kinh tế tài chính toàn cầu và các nước chậm phát triển với các phương thức và công cụ nhận diện và kiểm soát khủng hoảng yếu thì các hậu quả có thể nói là vô cùng tai hại, tiêu tan mọi nỗ lực trong quá khứ.Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu những nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung hiện nay và những hệ lụy với nền kinh tế tài chính toàn cầu, từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách.1.Những kỳ vọng hội nhập kinh tế tài chínhCác nguyên lý kinh tế chính trị được các học thuyết kinh điển đề cập từ lâu đã khẳng định rằng do các nước có lợi thế hoàn toàn khác nhau về tài nguyên thiện nhiên, vị trí địa kinh tế và địa chính trị, nguồn lực lao động và nguồn lực tài chính nên để thỏa mãn tốt nhất những nhu cầu ngày càng gia tăng về hàng hóa và dịch vụ của dân chúng các nước thì các nước phải quan hệ chặt chẽ với nhau trên cơ sở khai thác các lợi thế của mình và tiến hành trao đổi với nhau thì nước nào cũng có lợi. Nếu như A. Smith cho rằng mỗi nước nên tập trung sản xuất hàng hóa nào có lợi thế tuyệt đối và tiến hành trao đổi với các nước khác thì D. Ricardo lại luận giải và khuyến cáo các nước nên tập trung vào sản xuất các sản phẩm và dịch vụ có lợi thế so sánh. Còn Heckscher – Ohlin thì lại đưa ra khuyến cáo: Trong nền kinh tế mở, mỗi nước sẽ có lợi nếu hướng đến chuyên môn hóa và xuất khẩu các sản phẩm mà việc sản xuất chúng sử dụng nhiều yếu tố có lợi thế; đồng thời nhập khẩu các sản phẩm mà việc sản chúng cần nhiều yéu tố có giá đắt hơn và tương đối khan hiếm. Cụ thể: (i) Nước nào có thuận lợi về vốn thì nên chuyên môn hóa những mặt hàng có hàm lượng vốn lớn; (ii) Nước nào có lao động rẻ thì nên chuyên môn hóa các ngành có hàm lượng sức lao động cao; (iii) Nước nào có đất đại, tài nguyên phong phú thì nên chuyên môn hóa các ngành sử dụng nhiều tài nguyên. Để biết một nước nên chuyên môn hóa sản xuất loại sản phẩm nào thì các nhà kinh tế này đề xuất mô hình tính toán chỉ số lợi thế so sánh hiển thị (RCA Coefficient Of Revealed Comparatage) như sau: TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG ĐẾN NỀN THƯƠNG MẠI VÀ TÀI CHÍNH TỒN CẦU – MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH Đặt vấn đề Hội nhập kinh tế tài tồn cầu khiến cho quốc gia dân tộc xích lại gần hết nên khoảng cách phát triển có xu hướng ngày thu hẹp đáng kể, từ đây, nhiều bất cập tiềm ẩn bùng phát khó kiểm sốt gắn với chiến cục hay lan rộng hay số cấu thành kinh tế tài tồn cầu kỳ vọng lợi ích hội nhập quốc gia dân tộc không giống nhau, chí khác biệt lúc thể chế đa phương nhằm dàn xếp để hướng tới mục tiêu chung quốc gia lại có phát triển chậm, chí “dậm chân chỗ” yếu tố lợi ích chi phối thâm chí làm hiệu lực phần Với giới “phẳng” nay, dư chấn khủng hoảng nào, lại bắt nguồn từ nước lớn, có sức lan tỏa nhanh mạnh, gây hệ lụy to lớn nguy hiểm tới kinh tế tài tồn cầu nước chậm phát triển với phương thức công cụ nhận diện kiểm sốt khủng hoảng yếu hậu nói vơ tai hại, tiêu tan nỗ lực khứ Bài viết tập trung nghiên cứu nguyên nhân sâu xa chiến thương mại Mỹ - Trung hệ lụy với kinh tế tài tồn cầu, từ đưa số khuyến nghị sách Những kỳ vọng hội nhập kinh tế tài Các nguyên lý kinh tế trị học thuyết kinh điển đề cập từ lâu khẳng định nước có lợi hoàn toàn khác tài nguyên thiện nhiên, vị trí địa kinh tế địa trị, nguồn lực lao động nguồn lực tài nên để thỏa mãn tốt nhu cầu ngày gia tăng hàng hóa dịch vụ dân chúng nước nước phải quan hệ chặt chẽ với sở khai thác lợi tiến hành trao đổi với nước có lợi Nếu A Smith cho nước nên tập trung sản xuất hàng hóa có lợi tuyệt đối tiến hành trao đổi với nước khác D Ricardo lại luận giải khuyến cáo nước nên tập trung vào sản xuất sản phẩm dịch vụ có lợi so sánh Còn Heckscher – Ohlin lại đưa khuyến cáo: Trong kinh tế mở, nước có lợi hướng đến chun mơn hóa xuất sản phẩm mà việc sản xuất chúng sử dụng nhiều yếu tố có lợi thế; đồng thời nhập sản phẩm mà việc sản chúng cần nhiều yéu tố có giá đắt tương đối khan Cụ thể: (i) Nước có thuận lợi vốn nên chun mơn hóa mặt hàng có hàm lượng vốn lớn; (ii) Nước có lao động rẻ nên chun mơn hóa ngành có hàm lượng sức lao động cao; (iii) Nước có đất đại, tài ngun phong phú nên chun mơn hóa ngành sử dụng nhiều tài nguyên Để biết nước nên chun mơn hóa sản xuất loại sản phẩm nhà kinh tế đề xuất mơ hình tính tốn số lợi so sánh hiển thị (RCA - Coefficient Of Revealed Comparatage) sau: Ax/Xx RCA = WA/W Trong đó: Ax: Xuất sản phẩm nước X; Xx: Tổng xuất nước X; WA: Xuất sản phẩm A giới; W: Tổng xuất giới (Nguyễn Thanh Tuyền, 2006) Tóm lại, học thuyết thương mại quốc tế khẳng định rằng: nước có lợi tham gia vào thương mại quốc tế, điều có nước phải xác định lợi tập trung chun mơn hóa sản xuất mặt hàng đó, sau tiến hành trao đổi với nước khác Lợi lợi tuyệt đối (trong kinh tế giản đơn), lợi so sánh (trong kinh tế phức tạp hơn) sở tính tốn cân đối yếu tố sản xuất (nền kinh tế mở nay) Tuy nhiên, tham gia vào thương mại toàn cầu, quốc gia, khu vực có kỳ vọng khơng đồng nhất, chí khác biệt tùy vào bối cảnh kinh tế xã hội nước giai đoạn Thậm chí lợi ích kỳ vọng hội nhập bị chi phối lợi ích trị Khi lợi ích kỳ vọng khơng đạt mức giới hạn cói nguy chiến thương mại bùng phát – diễn song phương, diễn khu vực mà diễn tổng thể qui mơ lớn lợi ích quốc gia khơng dung hòa sở dàn xếp song phương thông qua thể chế đa phương Nhiều khi, hoạt động thương mại quốc tế vơ tình lại trở thành cơng cụ (vũ khí) để nước lớn truyền thông điệp để khẳng định vị cường quyền, khiến vị thể chế đa phương bị thu hẹp đáng kể đó, tiếng nói nước nhỏ trở nên ngày yếu chí khơng thể nói lên tiếng nói quan hệ kinh tế quốc tế Nói cách khác, chiến thương mại quốc tế, nhìn từ logic hình thức dễ nhần lẫn loại lợi ích kỳ vọng quốc gia tham gia vào tài – thương mại tồn cầu Về ngun tắc, quan hệ kinh tế thương mại trước mở đường cho quan hệ khác, có quan hệ tài tiền tệ quốc tế, vậy, quan hệ thương mại quốc tế bị de dọa nghiêm trọng tất yếu quan hệ tài tiền tệ quốc tế bị phương hướng Kể từ sau Thế chiến II qui định có tính chất song phương đa phương đưa điều khoản cấm bán phá giá hàng hóa thương mại quốc tế (Dumping) song IMF lại khơng có qui định ràng buộc chế độ tỷ giá đồng tiền, dẫn tới khơng quốc gia lạm dụng phá giá tiền tệ nhằm trục lợi thương mại quốc tế mà số chuyên gia IMF gọi “trút gánh nặng cho hàng xóm” (Học viện Ngân hàng, 2001)– rõ ràng quan hệ thương mại tài tồn cầu thiếu gắn kết ràng buộc chặt chẽ nguyên nhân nhiều biến cố tài khu vực hay tồn cầu Có nghĩa là, quốc gia tham gia vào thương mại toàn cầu hướng tới mục tiêu riêng với kỳ vọng lợi ích Các lợi ích kỳ vọng dàn xếp ổn thỏa thể chế đa phương có đủ tiếng nói có trọng lượng đưa thơng điệp họ, ngược lại, tiếng nói thể chế đa phương bị suy yếu tổ chức không tạo chế phương thức nhằm ràng buộc chặt quan hệ thương mại tài nước lớn đưa thông điệp riêng để bảo vệ lợi ích theo kỳ vọng đó, thương mại tài tồn cầu bị chi phối tổn thương Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung – nguyên nhân sâu xa diện biến 2.1 Cuộc chạy đua tăng trưởng kinh tế Mỹ - Trung Trước năm 1980s kinh tế Trung Quốc nằm ngưỡng nước phát triển với GDP đạt 92,6 tỷ USD vào năm 1970 GDP năm Mỹ lwn tới 1,076 nghìn tỷ USD Nhưng nhờ thực thi chiến lược phát triển kinh tế hướng, với việc chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung cao độ sang mơ hình xây dựng kinh tế thị trường mang màu sắc Trung Quốc theo tư nhà chiến lược gia lãnh đạo Trung Quốc Đặc Tiểu Bình với quan điểm phải đẩy mạnh việc mở cửa hội nhập quốc tế sở thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại quốc tế, nên kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh Cụ thể: năm 1980 GDP nước đạt 191,2 tỷ USD (của Mỹ đạt 2,863 nghìn tỷ USD); năm 1990 GDP đạt 360,9 tỷ USD (của Mỹ đạt 5,98 nghìn tỷ USD); năm 2000 GDP Trung Quốc đạt tới 1,211 nghìn tỷ USD (trong Mỹ đạt 10,28 nghìn tỷ USD); năm 2010 GDP Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, đạt tới 6,101 nghìn tỷ USD (trong Mỹ đạt 14,96 nghìn tỷ USD) gần nhất, năm 2016 GDP Trung Quốc lên tới 11,2 nghìn tỷ USD (trong GDP Mỹ đạt 18,57 nghìn tỷ USD) (Nguồn: WB) Các tư liệu thống kê cho thấy đua tăng GDP nước Mỹ Trung Quốc nóng, “phần thắng” thuộc Trung Quốc với mức độ tăng GDP khoảng 46 năm lên tới 120,95 lần, Mỹ khoảng thời gian so sánh tăng lên khoảng 17,43 lần – khoảng cách so sánh qui mô GDP nước bị thu hẹp đáng kể 46 năm qua Nếu khơng có biến cố bất lợi kinh tế Trung Quốc sau thời gian khơng xa nữa, GDP Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước lớn giới Nghiên cứu CEBR (Trung tâm Nghiên cứu kinh tế kinh doanh Anh) cho rằng, đến năm 2029 GDP Trung Quốc đạt mức 34 nghìn tỷ USD, vượt GDP Mỹ với mức 33 nghìn tỷ USD Mỹ (Thăng Điệp, 2016) 2.2 “Cuộc chiến” thương mại Mỹ Trung Quốc Xét nguyên lý thương mại quốc tế cạnh tranh nước nhằm chiếm lĩnh thị trường bên ngoài, từ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế nước sở khai thác phát huy lợi phát triển Về nguyên lý, để chiến thắng thương trường, nhà xuất nước sử dụng nhiều cơng cụ cạnh tranh khác theo ưu mình, là: Cạnh tranh uy tín thương hiệu sản phẩm, cạnh tranh giá, cạnh tranh thông qua hệ thống phân phối, thơng qua sách hậu sản phẩm (Dương Ngọc Dũng, 2009) Đối với Mỹ, có uy tín thương hiệu cao hầu hết sản phẩm dịch vụ cung ứng nên sức cạnh tranh trội so với Trung Quốc Mỹ nước phát triển hàng đầu giới Trung Quốc nhìn cách tổng thể vị nước phát triển – cho dù GDP nước đứng thứ giới Để chiến thắng thương mại quốc tế, thường Trung Quốc sử dụng công cụ giá để thực điều điều kiện sách thương mại song phương đa phương ngăn ngừa hành vi thao túng giá (Dumping) nước thơng qua biện pháp phá giá hối đối Có thể thấy điều qua diên biến tỷ giá USD/CNY (đồng nội tệ Trung Quốc) qua năm kể từ nước thực thi chiến lược mở cửa năm 1978 sau: Năm 1978: 1,683; Năm 1980: 1,498; Năm 1982: 1,892; Năm 1984: 2,320; Năm 1986: 3,453; Năm 1988: 3,722; Năm 1990: 4,783; Năm 1991: 5,323; Năm 1992: 5,515; Năm 1993: 5,762 Năm 1994: 8,700 (IMF 2001) Các số cho thấy: để thực thi chiến lược phát triển thương mại quốc tế nhằm đạt lợi ích tối đa phát triển kinh tế Trung Quốc tiến hành phá giá CNY cách có hệ thống, đặc biệt, năm 1994 nước tiến hành phá giá “sốc” tới khoảng 47% điều thực tạo cú sốc lớn cho nước khác, đặc biệt với nước láng giềng Trung Quốc (trong có Việt Nam) bị ảnh hưởng nặng nề khơng có khả cạnh tranh với hầu hết hàng hóa Trung Quốc sản xuất với giá rẻ mạt (hầu hết cán hàng hóa Trung Quốc sản xuất giai đoạn năm 1990s xí nghiệp hương trấn sản xuất hàng hóa phổ thơng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thị trường phát triển) Không thị trường nước khu vực châu Á, đặc biệt nước Đông Nam Á, bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà hầu khác, có Mỹ, bị tác động từ cạnh tranh phá giá tiền tệ Chính vậy, vấn đề “thao túng tiền tệ” nhà lập pháp Mỹ quan tâm sâu sắc, đặc biệt vào năm 2010s Nghị sỹ nước liên tục hối thúc nhà lãnh đạo nước Mỹ đòi hỏi Trung Quốc phải tạo lập cân cán cân thương mại Mỹ - Trung, mà biện pháp buộc Trung Quốc phải thả tỷ giá CNY (đồng nội tệ Trung Quốc) – vốn giới trị học thuật Mỹ cho Trung Quốc sử dụng để gây phương hại cho quan hệ thương mại Mỹ Trung Quốc nhiều năm qua, mà thể rõ tình trạng cán cân thương mại Mỹ liên tục bị thâm hụt với Trung Quốc, gần số thâm hụt lên tới 260,8 tỷ USD vào năm 2016 khoảng 288 tỷ USD năm 2017 (Vân Anh, 2018) Cụ thể: ngày 3/10/2011, Thượng viện Mỹ biểu Kế hoạch hành động cải tổ giám sát tỷ giá ngoại hối với tỷ lệ phiếu thuận áp đảo (79 phiếu so với 19 phiếu chống), qua đó, cho phép Chính phủ Mỹ đánh thuế đối kháng sản phẩm từ quốc gia cho bảo hộ xuất cách định giá thấp CNY Bản kế hoạch hành động với tâm điểm tập trung vào quan hệ thương mại Mỹ Trung Quốc vốn Nghị sỹ đề xuất biện pháp tương tự trước năm, khơng Chính phủ Mỹ thơng qua Bản Dự luật kêu gọi trừng phạt Trung Quốc đưa bối cảnh nhiều nghị sỹ Mỹ bất bình trước việc quyền Tổng thống B Obama George W Bush trước từ chối thức rõ Trung Quốc nước thao túng tiền tệ báo cáo tài hàng năm, gây thiệt hại kinh tế làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp Mỹ Thực tế, tranh cãi tỷ giá USD với CNY (đồng nội tệ Trung Quốc) Mỹ Trung Quốc kéo dài nhiều năm giá trị nhập siêu từ Trung Quốc vào Mỹ năm sau cao năm trước Mỹ cho rằng, Trung Quốc trì CNY mức thấp để hưởng lợi xuất Căng thẳng tạm lắng khủng hoảng tài tồn cầu 2007-2009 sau “gối đầu” khủng hoảng nợ công EU mà quốc gia ưu tiên vấn đề hồi phục kinh tế toàn cầu vấn đề thao túng tiền tệ - mà nhận thức hầu ddeuf cho để giúp kinh tế tồn cầu khơng bị “lao dốc” phải có đầu tàu dẫn dắt Trong điều kiện nước EU bị chìm sâu khủng hoảng nợ cơng, Mỹ tạm khỏi khủng hoảng tài chính, Nhật Bản kéo dài trì trệ suốt thời gian dài từ năm 1980 rõ ràng vai trò “đầu tàu” giúp kéo cỗ máy kinh tế giới tiếp tục tiến lên phải tùy thuộc vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc thực Trung Quốc năm sau khủng hoảng “gối đầu” làm tròn vai mà liên tục đưa gói cứu trợ nước có nợ cơng diễn biến phức tạp EU tăng cường mua trái phiếu Chính phủ Mỹ Nhưng với đà khơi phục trở lại kinh tế tồn cầu, vấn đề “thao túng tiền tệ” tiếp tục đặt ra, kể từ sau ông D Trump đắc cử Tổng Thống Mỹ với quan điểm “nước Mỹ hết” đưa Với quan điểm này, hàng loạt vấn đề quan hệ kinh tế - thương mại quốc tế quyền Mỹ xem xét lại, đặc biệt quan hệ kinh tế thương mại Mỹ với nước lớn, kể nước vốn đồng minh lâu năm Mỹ đưa xem xét Trong bối cảnh vậy, quan hệ thương mại với Trung Quốc bị đẩy lên cao trào – điều đem lại “lợi kép” cho ơng D Trump mắt cử trị Mỹ mà bầu cử nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ diễn năm 2018 đem lại lợi cho nhà kinh doanh Mỹ Các bên chiến thương mại Mỹ - Trung Nước Mỹ: Vào ngày 14/08/2017, Tổng thống D Trump thị cho Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) tiến hành điều tra hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc Bằng việc tham chiếu Khoản 301 Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ 1974, quyền Mỹ muốn thiết lập hàng rào thuế quan cao rộng khắp hàng nhập từ Trung Quốc Ngày 29/5/2018, Chính phủ Mỹ tuyên bố triển khai biện pháp trừng phạt thương mại với Trung Quốc, Cụ thể: Mỹ công bố danh sách hàng hóa nhập từ Trung Quốc bị áp mức thuế 25% vào ngày 15/6/2018 Lượng hàng hóa nhập có giá trị khoảng 50 tỷ USD Cuối tháng 6/2018, Mỹ đưa giới hạn đầu tư vào ngành công nghệ cao biện pháp "kiểm soát xuất tăng cường" cá nhân, tổ chức Trung Quốc "liên quan tới hoạt động thâu tóm cơng nghệ cơng nghiệp quan trọng" Chính phủ Mỹ cho biết tiếp tục vụ kiện chống Trung Quốc Tổ chức Thương mại giới WTO (Duy Anh, 2018) Các nỗ lực đàm phán nước sau diễn bất cập xung đột lợi ích nước khơng dàn xếp, Chính phủ Mỹ thơng báo ngày 24/9/2018 nước thức áp mức thuế suất 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc Đến 1/1/2019, mức thuế tăng lên 25% Trong danh sách đề xuất, có số hàng hóa thuộc lĩnh vực trọng tâm “Made in China 2025” (Kế hoạch chiến lược giúp biến Trung Quốc thành cường quốc cơng nghiệp tồn cầu, bật công nghệ).(Thu Hương, 2018) Nếu xảy chiến tranh thương mại toàn diện, Mỹ tuyên bố áp thuế nhập lên thêm 267 tỷ USD hàng hóa, gồm gần toàn mặt hàng xuất Trung Quốc Một số cách nhìn nhận trái chiều xung quanh chiến thương mại mà Mỹ tạo với Trung Quốc: Quan điểm thứ nhất, Một số ý kiến cho việc giải tình trạng cân cán cân thương mại Mỹ Trung Quốc phải cần đến nhiều động thái can thiệp tiền tệ, với thực tế vào năm 2005-2008, CNY tệ tăng khoảng 21% so với USD, thâm hụt thương mại Mỹ với Trung Quốc tăng lên (Hồng Ngọc, 2011) Trung Quốc sản xuất nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu mà người Mỹ cần Quan điểm thứ hai, Mỹ chịu thâm hụt thương mại không với Trung Quốc mà với nhiều nước khác (năm 2016 Mỹ thâm hụt thương mại với 101 quốc gia), vậy, vấn đề có tính “đa phương” nguồn gốc vấn đề chỗ nước Mỹ thiếu tiết kiệm nội địa kinh niên để bù đắp thiếu hụt (một nhân tố đầu vào quan trọng cho tăng trưởng kinh tế theo mơ hình Harrod-Domar) Do vậy, với sách Chính phủ Mỹ triển khai dẫn đến thâm hụt ngân sách nước lớn hơn, khiến tiết kiệm quốc gia chịu thêm áp lực giảm sút, hệ tất yếu là: nhu cầu nhận vốn từ Trung Quốc nước khác thực tăng mạnh bẫy phụ thuộc lẫn thắt chặt Như vậy, suy cho cùng, ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc nước Mỹ gần hậu việc tiết kiệm nội địa thấp Hoa Kỳ Thiếu tiết kiệm muốn tiêu dùng tăng trưởng, Hoa Kỳ phải nhập thặng dư tiết kiệm từ nước để san chênh lệch, buộc Mỹ phải chịu thâm hụt tài khoản vãng lai thâm hụt thương mại khổng lồ với quốc gia Trung Quốc nhằm thu hút vốn nước ngồi (Nguyễn Lương Sỹ, 2017) Về phía Trung Quốc Đối phó với đòn trừng phạt Chính phủ Mỹ áp thuế cao với qui mơ lớn có xu hướng ngày gia tăng, Trung Quốc kiện Mỹ lên tổ chức WTO Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/7/2018 khẳng định điều (An Nhiên, 2018) Trong khứ, Trung Quốc thông qua WTO để giành lợi chiến pháp lý thương mại với Mỹ, cụ thể: Năm 2013, Trung Quốc kiện Mỹ áp đặt các loại thuế bán phá giá lên nhiều loại hàng hóa máy móc, thiết bị điện tử, kim loại, khống sản sản phẩm ngành công nghiệp ánh sáng, với giá trị xuất hàng năm lên đến 8,4 tỷ USD Trung Quốc, đó, Trung Quốc cho với việc Mỹ áp dụng thuế chống bán phá giá khiến hàng năm Trung Quốc bị thiệt hại khoảng tỷ USD vậy, Chính phủ Trung Quốc đề nghị WTO cho phép nâng hàng rào thương mại hàng hóa Mỹ với giá trị tương tự, theo quy định WTO Năm 2016, WTO tuyên bố Trung Quốc thắng kiện Tuy vậy, vụ kiện này, Mỹ không thực thi phán mà WTO đưa (Thăng Điệp, 2018) Một số ý kiến cho rằng, chiến thương mại Mỹ - Trung dàn xếp sau bầu cử nhiệm kỳ Mỹ kết thúc căng thẳng “tháo ngòi” có lẽ việc đẩy lên cao trào mục tiêu trị chi phối, nước hiểu chiến thực bị đẩy lên đến tận Tổng thống D Trump tuyên bố áp đặt thuế 25% cho tất hàng hóa xuất Trung Quốc sang Mỹ khiến nước chị thiệt Theo IMF Tổng thống Donald Trump giữ lời hứa áp đặt mức thuế lên toàn mặt hàng nhập từ Trung Quốc, tác động lên tiêu dùng niềm tin doanh nghiệp kết hợp với phản ứng tiêu cực từ thị trường tài khiến tăng trưởng GDP Mỹ vào năm 2019 giảm gần 0,9% so với dự báo hồi tháng 7/2018 (chỉ khoảng 2,5%) Trong đó, Trung Quốc chịu tổn thất nặng với tăng trưởng GDP giảm 1,6% so với kịch không bị áp thuế (chỉ khoảng 6,5% vào năm 2019) Bên cạnh đó, IMF cảnh báo tác động tiêu cực kinh tế toàn cầu Dựa lệnh áp thuế có hiệu lực, tổ chức đưa dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 2019, giảm 0,2% so với dự báo ban đầu xuống 3,7% (Thanh Danh, 2018) Những hệ lụy từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc số khuyến nghị sách 3.1 Những hệ lụy Những hệ lụy tăng trưởng kinh tế tồn cầu chúng tơi đưa dự báo IMF hồn tồn đồng tình với dự báo Ở đây, xin đè cập hệ lụy với thương mại tài tồn cầu Với thương mại toàn cầu: Do Mỹ Trung Quốc nước lớn giới, nên chiến thương mại nổ hệ lụy nhìn chung tiêu cực làm tỏn thương thương mại toàn cầu vốn cần ổn định để mở rộng phát triển Cuộc chiến có lẽ khơng dừng phạm vi nước mà lan sang nước khác Mỹ có động thái liệt nhằm lôi kéo đồng minh đói tác phải theo đọng thái Mỹ nhằm lập kìm hãm Trung Quốc Cuộc chiến nhiều làm suy giảm hiệu lực định chế kinh tế toàn cầu WTO Mỹ đe dọa từ bỏ tổ chức này, động thái khiến WTO hoạt động mờ nhạt Một số ý kiến cho với chiến đem lại lợi ích cho số nước khác biết nhận hội nhằm mở rộng hoạt động thương mại hướng vào “lỗ hổng” chiến tạo Điều đúng, chưa toàn diện, bối cảnh điều kiện quốc gia không giống nhau, nên hội có thực, song làm để tận dụng hội lại câu chuyện hoàn toàn khác điều kiện thực tế khơng cho phép (cả kinh tế lẫn trị) Nên nhớ câu chuyện “đục nước béo cò” có chỗ đứng vững quan hệ kinh tế - trị giới! Với tài tồn cầu: Như chúng tơi đề cập chiến lược thương mại quốc tế Trung Quốc, công cụ sử dụng phổ biến hiệu công cụ phá giá CNY (nên nhớ công cụ phá giá tiền tệ nước áp dụng thành công, chí gây hệ khơng mong đợi kinh tế xã hội) Theo thống kê, giai đoạn từ năm 1994 đến tháng 7/2005, USD/CNY giữ cố định mức 8,28 thông qua việc PBOC trực tiếp mua/bán USD thị trường hối đối Đồng tiền sau phép tăng giá1 can thiệp PBOC giữ tăng giá diễn chậm để tỷ giá hối đối hỗ trợ tích cực cho ngành công nghiệp xuất (Di Dongsheng, 2013) Trong chiến thương mại với Mỹ, áp đặt thuế cao hàng hóa xuất Trung Quốc nên để vượt qua rào cản thuế tiếp tục chiến thắng cạnh tranh có lẽ xu hướng Trung Quốc tiếp tục sử dụng công cụ phá giá CNY – côi công cụ “vạn năng” để trì lợi thương mại quốc tế Trong vòng tháng gần nhất, CNY giảm giá 9% so với USD, trở thành đồng tiền giảm giá mạnh khu vực châu Á (Diệp Vũ, 2018) Nếu chiến thương mại nổ cách toàn diện nước giá CNY tiếp tục để bù đắp khoảng cách gia tăng chi phí thuế tạo cho hàng hóa xuất Trung Quốc sang thị trường Mỹ Khi Trung Quốc tiến hành phá giá mạnh CNY tài tồn cầu bị đe dọa CNY trở thành đồng tiền tự chuyển đổi với 60 ngân hàng trung ương quỹ giới đầu tư vào tài sản định giá CNY, với tổng giá trị tài sản nắm giữ đạt 120 tỷ USD Xét tỷ lệ nắm giữ thức, CNY đứng thứ sau đồng tiền dự trữ chủ chốt (SDR, USD, GBP, EUR, JPY), AUD CAD Tỷ lệ sở hữu tài sản CNY đạt 1,1%, số USD 63,7% (Thu An, 2015) 3.2 Một số khuyến nghị sách Trong bối cảnh hội nhập quốc tế trở thành xu tất yếu, bảo hộ đóng cửa diễn quốc gia riêng lẻ phụ thuộc vào ý đồ trị hay lợi ích cục giai đoạn ngắn, mặt khác, Sự tăng giá CNY nằm mong đợi nhà chức trách tiền tệ Trung Quốc sức ép Thượng viện Hạ viện Mỹ nên thị trường hối đối tồn cầu, đồng CNY có xu hướng tăng giá so USD – thị trường hối đối nhạy cảm với sách tiền tệ nước phát triển, đặc biệt Mỹ lợi ích kỳ vọng quốc gia tham gia họi nhập vào sân chơi chung hoàn toàn khác biệt, nguy khủng hoảng mối quan hệ toàn cầu ln hữu, đòi hỏi quốc gia phải nhận thức thân tham gia cách chủ động vào sẩn chơi chung để hướng tới lợi ích kỳ vọng hợp lý Từ nghiên cứu thực tiễn chiến thương mại Mỹ - Trung, số vấn đề sau cần lưu ý năm tới: Thứ nhất, Hội nhập xu tất yếu tham gia vào hội nhập ln đem lại lợi ích lớn, vấn đề phải chủ động có chiến lược sở tạo khai thác tốt lợi so sánh nhằm tham gia vào sân chơi chung ln có chủ động đạt mục tiêu kỳ vọng ngày lớn Mặt khác, nguy tiềm ẩn lớn, nên đe dọa an tồn vĩ mơ thị trường nước, đòi hỏi phải có kịch swor dự báo tình hình lường trước hệ lụy để có giải pháp phòng vẹ đáng Thứ hai, Các thị trường ln có mói quan hệ chi phói lẫn nhau, đặc biệt sách thương mại ln ảnh hưởng chi phối đến sách tài – tiền tệ, đòi hỏi nước phải có giải pháp nhằm bảo vệ an toàn thị trường nước cách đồng Trong bối cảnh quốc gia thường xun vận dụng sách phá giá hối đối nhằm hõ trợ cho hoạt động thương mại đầu tư quốc tế có nghĩa có nguy đe dọa ổn định bền vững thị trường tài tồn cầu tác động từ thương mại đầu tư quốc tế, quốc gia phải trọng bảo vệ thị trường tài chính, tránh cú sốc ngoại lai không mong đợi Những nước phát triển Việt Nam phải trọng đề giải pháp hữu hiệu để bảo vệ thị trường tài chính, bảo đảm phát triển hoạt động thương mại đàu tư quốc tế không đe dọa ổn định thị trường tài chính, xảy hệ ln lớn với tâm lý kỳ vọng lạm phát hay phá giá VND ln cao, từ làm hiệu lực sách tiền tệ nguy tháo chạy dòng vốn nước ngồi, cán cân tốn qc tế bị tác động tiêu cực Thứ ba, Các cú sốc kinh tế, tài ln tiềm ẩn khó lường với tiến trình hội nhập sâu kinh tế đồng thời tạo hội cho nước, nước sau, phát triển muộn có “sắp xếp lại” trật tự thị trường, vấn đề nước có nhận diện cowe hội sẵn sàng đón nhận hội hay khơng? Điều hồn tồn tùy thuộc vào lực nội nước Nếu khơng đón nhận hội khơng có nghĩa nước hoàn toàn “miễn dịch” trước cú sốc, mà trái lại, chịu tác động tiêu cực Nghĩa trước cú sốc kinh tế, tài ln có hội hệ lụy, vấn đề nước tiếp nhận chúng kết gì… Vì vậy, tiến trình hội nhập khơng có nghĩa mở toang cánh cửa để dạo chơi sân chơi toàn cầu, mà vào san chơi để đón nhận “đổi đời”, phải sy thức nguy rủi ro tiềm ẩn chuẩn bị sãn phương án để phòng vệ hữu hiệu Những học nước trước ln có giá trị, giá trị tham khảo, cú sốc kinh tế tài ln phát sinh từ mn vàn lý bám theo nguyên lý xử lý khủng hoảng trogn quas khứ bị động trả giá./ Tài liệu tham khảo Thu An (2015): Trung Quốc mở cửa thị trường ngoại hối http://vneconomy.vn/thegioi/trung-quoc-mo-cua-thi-truong-ngoai-hoi-20150910025430430.htm Truy cập ngày 10/9/2015 Di Dongsheng (2013) The renminbi’s rise and Chinese politics Adelphi Series, 53:439, pp 115-126) Duy Anh (2018): Mỹ thơng báo đòn trừng phạt 50 tỷ USD với Trung Quốc https://news.zing.vn/my-thong-bao-don-trung-phat-50-ty-usd-voi-trung-quocpost846871.html Truy cập 29/5/2018 Vân Anh (2018): Thặng dư thương mại Trung Quốc với Mỹ tăng 10% năm 2017 https://bnews.vn/thang-du-thuong-mai-cua-trung-quoc-voi-my-tang-tren-10nam-2017/73442.html Truy cập 12/1/2018 Thanh Danh (2018): IMF: Leo thang chiến tranh thương mại, TQ tổn thất nhiều Mỹ https://news.zing.vn/imf-leo-thang-chien-tranh-thuong-mai-tq-se-ton-thatnhieu-hon-my-post883107.html Truy cập ngày 09/10/2018 Dương Ngọc Dũng (2009): Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Micheal E Porter NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh) Thăng Điệp (2016): Trung Quốc “đuối” đua GDP với Mỹ http://vneconomy.vn/the-gioi/trung-quoc-duoi-trong-cuoc-dua-gdp-voi-my20160130020710604.htm Truy cập ngày 31/1/2016 Thăng Điệp (2018): Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO, đòi bồi thường tỷ USD năm http://vneconomy.vn/trung-quoc-kien-my-len-wto-doi-boi-thuong-7-ty-usd-moinam-20180912083826232.htm Truy cập ngày 12/9/2018 Học viện Ngân hàng (2001): Giáo trình Tài quốc tế NXB Thống kê 10 Thu Hương (2018): Đàm phán kết thúc mà khơng có đột phá, chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang mạnh thời gian tới http://cafef.vn/dam-phan-ketthuc-ma-khong-co-dot-pha-cuoc-chien-thuong-mai-my-trung-se-leo-thang-manhtrong-thoi-gian-toi-201808241122522.chn Truy cập ngày 24/8/2018 11 IMF (2001: International Financial Statistic Yearbook 12 Hồng Ngọc (2011): Cuộc chiến tỷ giá Mỹ - Trung lại bị kéo căng http://vneconomy.vn/the-gioi/cuoc-chien-ty-gia-my-trung-lai-bi-keo-cang2011100410224361.htm Truy cập 04/10/2011 13 An Nhiên (2018): Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO: Washington không ngại? http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/trung-quoc-kien-my-len-wto-washingtonkhong-ngai-3361348/ Truy cập ngày 7/7/2018 14 Nguyễn Lương Sỹ (2017): Ba lý Mỹ khó trừng phạt thương mại Trung Quốc.http://nghiencuuquocte.org/2017/11/06/ba-ly-kho-trung-phat-thuong-mai-trungquoc/ Truy cập 6/11/2017 15 16 Nguyễn Thanh Tuyền (2006): Giáo trình Kinh tế đối ngoại NXB Thống kê Diệp Vũ (2018): Đồng Nhân dân tệ giảm giá khiến Mỹ lo lắng http://vneconomy.vn/dong-nhan-dan-te-giam-gia-dang-khien-my-lo-lang20181009105715259.htm Truy cập 09/10/2018 ... Revealed Comparatage) sau: Ax/Xx RCA = WA/W Trong đó: Ax: Xuất sản phẩm nước X; Xx: Tổng xuất nước X; WA: Xuất sản phẩm A giới; W: Tổng xuất giới (Nguyễn Thanh Tuyền, 2006) Tóm lại, học thuyết thương... sản xuất mặt hàng đó, sau tiến hành trao đổi với nước khác Lợi lợi tuyệt đối (trong kinh tế giản đơn), lợi so sánh (trong kinh tế phức tạp hơn) sở tính tốn cân đối yếu tố sản xuất (nền kinh tế... hạn cói nguy chiến thương mại bùng phát – diễn song phương, diễn khu vực mà diễn tổng thể qui mô lớn lợi ích quốc gia khơng dung hòa sở dàn xếp song phương thông qua thể chế đa phương Nhiều khi,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG ĐẾN NỀN THƯƠNG MẠI VÀ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU – MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH, TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG ĐẾN NỀN THƯƠNG MẠI VÀ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU – MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Từ khóa liên quan