Diễn biến quan hệ thương mại Mỹ Trung Quốc và những tác động tiềm năng đến nền kinh tế Việt Nam.

8 95 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 07:57

Mỹ và Trung Quốc với vai trò là nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tạo ra những lo ngại đối với nền kinh tế toàn cầu bởi xung đột trong quan hệ thương mại giữa hai nước đã và đang diễn ra. Đối với Việt Nam, hai quốc gia này là những thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Với đặc trưng tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Việt Nam khó tránh khỏi những tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại này. Bài viết này nhằm đưa ra những nhận định về tác động của chiến tranh thương mại MỹTrung đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng cùng với những cơ hội đặt ra cho Việt Nam, trên cơ sở diễn biến quan hệ thương mại Mỹ Trung và những xung đột trong quan hệ thương mại của hai nước trong thời gian gần đây.Quan hệ thương mại Mỹ Trung QuốcNăm 2017, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Trung Quốc đạt 505,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 390% so với năm 2001; tổng giá trị xuất khẩu tới Trung Quốc tăng trưởng 570%, đạt 129,9 tỷ đô la Mỹ . Mặt khác, Mỹ đã duy trì mức thặng dư thương mại trong lĩnh vực dịch vụ với Trung Quốc đạt 40,2 tỷ đô la Mỹ. Số liệu thống kê xuất nhập khẩu từ hai quốc gia cho thấy, tỷ trọng xuất khẩunhập khẩu hàng hóa đếntừ Mỹ của Trung Quốc lần lượt chiếm đến 19% và 8,4% trong tổng giá trị xuất khẩunhập khẩu của quốc gia này. Trong khi con số này của Mỹ lần lượt là 8,4% và 21,6%. Diễn biến quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc tác động tiềm đến kinh tế Việt Nam Mỹ Trung Quốc với vai trò kinh tế lớn giới tạo lo ngại kinh tế toàn cầu xung đột quan hệ thương mại hai nước diễn Đối với Việt Nam, hai quốc gia thị trường xuất hàng hóa lớn Việt Nam Với đặc trưng tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất hàng hóa, Việt Nam khó tránh khỏi tác động tiêu cực từ chiến thương mại Bài viết nhằm đưa nhận định tác động chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kinh tế tồn cầu nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng với hội đặt cho Việt Nam, sở diễn biến quan hệ thương mại Mỹ - Trung xung đột quan hệ thương mại hai nước thời gian gần Quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc Năm 2017, tổng giá trị nhập hàng hóa Mỹ từ Trung Quốc đạt 505,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 390% so với năm 2001; tổng giá trị xuất tới Trung Quốc tăng trưởng 570%, đạt 129,9 tỷ la Mỹ Mặt khác, Mỹ trì mức thặng dư thương mại lĩnh vực dịch vụ với Trung Quốc đạt 40,2 tỷ đô la Mỹ Số liệu thống kê xuất nhập từ hai quốc gia cho thấy, tỷ trọng xuất khẩu/nhập hàng hóa đến/từ Mỹ Trung Quốc chiếm đến 19% 8,4% tổng giá trị xuất khẩu/nhập quốc gia Trong số Mỹ 8,4% 21,6% Xuất nhập hàng hóa Trung Quốc Mỹ năm 2017: Giá trị xuất/nhập (tỷ đô la Mỹ) % xuất/nhập nước Nhập từ Mỹ 153,9 8,4% Xuất đến Mỹ 429,8 19% Nhập từ Trung Quốc 505,5 21,6% Xuất đến Trung Quốc 129,9 8,4% Quốc gia Trung Quốc Mỹ Nguồn: Ban Thư ký Hội đồng Lập pháp HongKong (Legislative Council Secretariat) Diễn biến xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc từ năm 2017 Mỹ Trung Quốc giữ tốt mối quan hệ thương mại kể từ ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ tháng 01/2017 tháng đầu năm 2018 Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Trump cam kết giải vấn đề thâm hụt thương mại Mỹ, đó, sau lễ nhậm chức Tổng thống, mặt thúc đẩy quan hệ thương mại với Trung Quốc, mặt khác, ông Trump đạo điều tra thương mại số mặt hàng định, mặt hàng nhập từ Trung Quốc nhằm xác định hoạt động nhập có tác động xấu đến kinh tế Mỹ hay không Ban Thư ký Hội đồng Lập pháp HongKong 2018 Đến năm 2017, Mỹ-Trung Quốc đưa tuyên bố chung việc thiết lập “Kế hoạch hành động 100 ngày thương mại” khn khổ “Đối thoại kinh tế tồn diện Mỹ-Trung” Kết kế hoạch hành động cho thấy, hai bên đạt đồng thuận việc giải vấn đề nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại, nơng nghiệp, dịch vụ tài chính, đầu tư, lượng Đến tháng 11/2017, Tổng thống Mỹ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc Nhiều thỏa thuận thương mại đầu tư trị giá 250 tỷ đô la Mỹ công bố ký kết doanh nghiệp Mỹ Trung Quốc lĩnh vực đa ngành nghề từ sở hạ tầng, y tế, đến lượng hàng không Theo đó, tháng 5/2018, Mỹ Trung Quốc tuyên bố đồng thuận việc thực biện pháp hiệu để giảm bền vững thâm hụt thương mại hàng hóa Mỹ Trung Quốc, với việcTrung Quốc gia tăng đáng kể việc mua hàng hóa dịch vụ từ Mỹ Tuy nhiên, với việc đưa tuyên bố chung đầu năm 2017, Mỹ tiến hành điều tra tác động việc nhập nhôm thép an ninh quốc gia, đồng thời xem xét việc tăng nhập pin mặt trời công nghiệp tinh thể silicon máy giặt dân dụng cỡ lớn có nguyên nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt sản xuất nội địa lĩnh vực hay khơng Đến tháng 8/2017 thức bắt đầu điều tra Trung Quốc để xác định liệu hoạt động, sách, thực tế liên quan đến chuyển giao, sở hữu trí tuệ, đổi cơng nghệ Trung Quốc có khơng phù hợp hay phân biệt đối xử, hạn chế lên thương mại Mỹ hay khơng Điều cho thấy xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc bắt đầu kể từ tháng đầu năm 2018, quan điều tra Mỹ đưa kết luận, hoạt động nhập thuộc đối tượng điều tra nguyên nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt sản xuất nội địa Mỹ, đe dọa an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời, hoạt động, sách, thực tế liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ Trung Quốc gây áp lực hạn chế hoạt động thương mại Mỹ Vì vậy, từ tháng 01/2018 đến nay, Mỹ nhiều lần tuyên bố áp mức thuế lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc khiến chiến thương mại hai quốc gia ngày gay gắt Trong đó, Mỹ lần thức áp mức thuế mặt hàng nhập từ Trung Quốc Lần vào tháng 01/2018, mức thuế 30% mặt hàng pin mặt trời, 20% mặt hàng máy giặt; lần 2, tháng 03/2018, mức thuế bổ sung 25% nhập mặt hàng thép 10% nhập mặt hàng nhôm; lần 3, tháng 6/2018, mức thuế 25% áp danh sách mặt hàng bao gồm 1102 nhóm sản phẩm tập trung vào ngành hàng không, công nghệ thông tin liên lạc, rô bốt, máy móc cơng nghiệp, ngun liệu tô; lần 4, tháng 7/2018, mức thuế 25% áp lên 34 tỷ đô la Mỹ nhập hàng hóa hàng năm từ Trung Quốc gồm máy móc, thiết bị điện tử công nghệ cao, lên 16 tỷ đô la Mỹ từ ngày 23/8/2018; tháng 9/2018 lần thứ 5, Mỹ áp thuế suất 10% lượng hàng hoá nhập trị giá 200 tỷ USD Trung Quốc ngày 24/9/2018, đồng thời tuyên bố tăng biểu thuế lên 25% vào đầu năm 20192 Phản ứng trước sách Mỹ, Trung Quốc cho hành động leo thang Mỹ hồn tồn khơng thể chấp nhận, vậy, Trung Quốc trả đũa cách áp mức thuế tương tự hàng hóa nhập từ Mỹ Đồng thời, quốc gia đệ trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) yêu cầu tham vấn với Mỹ liên quan đến việc áp thuế Mỹ thông qua khuôn khổ giải tranh chấp WTO Với vai trò đầu tàu kinh tế giới, động thái Mỹ Trung Quốc quốc gia giới dõi theo, quan tâm đánh giá tầm ảnh hưởng Chiếm đến 40% kinh tế toàn cầu 22% xuất hàng hóa hàng hóa giới 3, xung đột thương mại Mỹ Trung Quốc tạo lo ngại khả tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu Tác động Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kinh tế toàn cầu http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/quoc-te/2018-09-18/my-ap-thue-10-doi-voi-200-ty-usd-hang-hoa-nhapkhau-tu-trung-quoc-62074.aspx Số liệu năm 2016 Ngân hàng Thế giới (WB) Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 2 Chiến tranh thương mại làm tăng thuế nhập ảnh hưởng đến kinh tế thực thông qua hai kênh chính: trực tiếp gián tiếp Theo đó, tác động trực tiếp làm giá trị thương mại giảm, cản trở chuỗi cung cấp hàng hóa tồn cầu làm tăng chi phí hàng hóa nhập khẩu, đó, tăng nguy lạm phát quốc gia nhập Với tác động gián tiếp, chiến tranh thương mại làm giảm sẵn sàng đầu tư tiêu dùng, tác động tiêu cực đến giá tài sản phạm vi toàn cầu (Bergqvist 2018) Nghiên cứu IMF ra4, Mỹ áp thuế lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc việc áp thuế tương ứng trả đũa từ Trung Quốc, GDP Mỹ dự báo giảm 0,2% năm đầu tiên, sau hồi phục nhẹ khoảng 0,1% năm Nếu xung đột thương mại tiếp tục leo thang hoạt động nhập xe Mỹ, GDP Mỹ dự báo giảm tới 0,6% năm 0,3% năm so với năm sở Nghiên cứu ra, công cụ thuế quan tạo chuyển hướng thương mại toàn cầu tác động trực tiếp đến kinh tế quốc gia lại Đánh giá tác động việc Mỹ áp mức thuế 10% lên 200 tỷ la Mỹ hàng hóa nhập từ Trung Quốc, hành động trả đũa Mỹ Trung Quốc, IMF dự báo GDP quốc gia Châu Á phát triển (trong có Việt Nam) giảm khoảng 0.2% năm thứ Tuy nhiên, khu vực kinh tế lại hưởng lợi từ việc dịch chuyển hướng thương mại khỏi Trung Quốc Mỹ Ở khía cạnh rộng chiến tranh thương mại lan sang nước, việc gia tăng sóng căng Mỹ 28.644 33.465 38.450 41.526 34.864 Trung Quốc 14.931 17.109 21.960 35.274 28.150 Nguồn: Báo cáo tình hình thương mại Bộ Cơng thương Từ năm 2013 đến năm 2017, giá trị hàng hóa xuất sang Mỹ chiếm khoảng 20% tổng giá trị hàng hóa xuất Việt Nam, với mức tăng trưởng có xu hướng chững lại năm gần đây; khi, giá trị hàng hóa xuất sang Trung Quốc chiếm khoảng 16% có xu hướng tăng mạnh Tăng trưởng giá trị xuất sang thị trường Mỹ Việt Nam 20,15% năm 2014 giảm dần xuống 8% năm 2017; đó, giá trị hàng hóa xuất Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh từ 12,83% năm 2014, lên 60,63% năm 2017 Nguồn: Báo cáo tình hình thương mại Bộ Cơng thương tính tốn tác giả Về mặt hàng xuất khẩu, Mỹ Trung Quốc hai thị trường lớn nhóm 10 mặt hàng xuất lớn Việt Nam6, bao gồm (i) điện thoại loại linh kiện, (ii) hàng dệt may, (iii) máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện, (iv) giày dép, (v) máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, (vi) hàng thủy sản, (vii) gỗ sản phẩm gỗ, (viii) phương tiện vận tải phụ tùng, (ix) máy ảnh, máy quay phim linh kiện, (x) xơ sợi dệt loại Theo đó, Mỹ thị trường xuất lớn Việt Nam mặt hàng dệt may, giày dép, gỗ sản phẩm gỗ, với giá trị xuất năm 2017 12.275 triệu USD, 5.113 triệu USD, 3.267 triệu USD, tương đương 47%, 34,8%, 42,4% tổng giá trị xuất mặt hàng tương ứng Việt Nam Trung Quốc thị trường xuất lớn Việt Nam mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện, máy ảnh, xơ, sợi dệt loại với giá trị xuất 6.861 triệu USD, 2.088 triệu USD, 2.042 triệu USD tương đương 26,4%, 54,9%, 56,8% tổng giá trị xuất mặt hàng tương ứng Việt Nam Niên giám thống kê hải quan hàng hóa xuất nhập Việt Nam 2017, Tổng cục Hải Quan Nguồn: Niên giám thống kê hải quan hàng hóa xuất nhập Việt Nam 2017, Tổng cục Hải Quan Hiện nay, Việt Nam đàm phán ký kết 16 hiệp định FTA 7, bao gồm 12 hiệp định FTA có hiệu lực8 hiệp định giai đoạn đàm phán Trong đó, Việt Nam ký kết với Trung Quốc Hiệp định khu vực mậu dịch tự ASEAN – Trung Quốc, ký kết với Trung Quốc Hiệp định Hợp tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) Hiện Việt Nam chưa có hiệp định thương mại tự với Mỹ Các hiệp định tự thương mại ký kết tạo nhiều ưu đãi thuế quan phi thuế quan hàng hóa Việt Nam, góp phần gia tăng kim ngạch thương mại Việt Nam mở cửa dòng vốn đầu tư từ nước vào Việt Nam Với xu hướng này, kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng, thị trường tiêu thụ sản phẩm Việt Nam ngày mở rộng, thúc đẩy tăng trưởng thương mại xuất – nhập khẩu, góp phần vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tác động xung đột thương mại Mỹ - Trung tới kinh tế Việt Nam Việt Nam mắt xích chuỗi cung hàng hóa hai kinh tế lớn Mỹ Trung Quốc, nên khó tránh khỏi ảnh hưởng từ chiến thương mại này, đặc biệt tăng trưởng kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều giá trị xuất Do đó, kinh tế Việt Nam đặc biệt nhạy cảm đứt gãy chuỗi cung hàng hóa tồn cầu Nghiên cứu FT Confidential Research (2018) cho rằng, Việt Nam năm quốc gia 10 có kinh tế lớn khu vực Châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh thương mại leo thang Mỹ Trung Quốc đặc điểm tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất (giá trị xuất khẩu, đạt khoảng 210 tỷ USD 11, xấp xỉ tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2017, đạt khoảng 220 tỷ USD, tương đương 5.007,9 nghìn tỷ http://www.trungtamwto.vn/fta Bao gồm: Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự ASEAN-Hồng Kông, Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), Khu vực mậu dịch tự ASEAN – Trung Quốc, Khu vực mậu dịch tự ASEAN – Ấn Độ, Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản, Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, Khu vực mậu dịch tự ASEAN – Úc /New Zealand, Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – Chilê, Khu vực mậu dịch tự Việt Nam – Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Việt Nam – Á Âu Bao gồm: Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam-EFTA, Hiệp định Hợp tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – Israel, Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – EU 10 Bao gồm Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Malaysia Indonesia 11 Theo báo cáo Bộ Công thương đồng12) Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung dự báo làm giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ từ 0.8% đến 1% kinh tế quốc gia Châu Á phát triển, có Việt Nam, 0,7% đến 1,1% (theo nghiên cứu IMF WB) Khi tăng trưởng kinh tế quốc gia bị giảm tốc, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, hoạt động đầu tư, kinh doanh sản xuất giảm theo, đặc biệt Mỹ Trung Quốc lại hai quốc gia thị trường xuất lớn Việt Nam, đó, giá trị xuất hàng hóa Việt Nam đến hai quốc gia có nguy giảm chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài Hơn nữa, Việt Nam phần chuỗi cung cấp hàng hóa Trung Quốc, vậy, Trung Quốc bị hạn chế sản phẩm đầu thị trường Mỹ, hoạt động xuất hàng hóa bán thành phẩm Việt Nam sang Trung Quốc bị ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt mặt hàng linh kiện điện tử, mặt hàng xuất lớn Việt Nam sang Trung Quốc Ở khía cạnh khác, doanh nghiệp xuất Trung Quốc di chuyển sở sản xuất sang Việt Nam để sản xuất hàng xuất sang Mỹ, tránh sách thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc Điều có nguy ảnh hưởng đến hoạt động xuất hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ, tiềm quan hệ đàm phán thương mại song phương Việt Nam Mỹ Xét khía cạnh dài hạn hơn, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tạo hiệu ứng mạnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại toàn cầu dậy quốc gia Theo thống kê Tổ chức thương mại giới (WTO), kể từ tháng 10/2008, có 2.800 biện pháp hạn chế thương mại nước thành viên WTO áp dụng 75% số có hiệu lực Người ủng hộ quan điểm mạnh mẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump 13 Các rào cản thương mại quốc gia đối tác nhập hàng hóa Việt Nam đặt điều kiện khắt khe hàng hóa xuất từ Việt Nam để bảo vệ ngành sản xuất nội địa, đó, hoạt động xuất Việt Nam có nguy giảm tốc xu hướng chủ nghĩa bảo hộ thương mại toàn cầu Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên hiệp quốc châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP) đánh giá, chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế nước phát triển bị chậm lại khoảng 1,2% (GS.TSKH Nguyễn Mại 201814), mà kinh tế Việt Nam mắt xích khó tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực Mặt khác, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có khả gây áp lực lên thị trường tài Việt Nam điều kiện đồng Việt Nam neo tỷ giá vào đồng đô la Mỹ Việc áp thuế lên hàng hóa xuất từ Mỹ Trung Quốc nói riêng, quốc gia đối đầu nói chung, tạo áp lực tăng chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất Mỹ, gây áp lực lạm phát, gây áp lực tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát Mỹ Giá trị đồng la Mỹ từ có xu hướng tăng thị trường ngoại hối, tạo áp lực lên điều hành sách tiền tệ tỷ giá Việt Nam Hơn nữa, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tác động đến xu hướng thực sách tiền tệ quốc gia Theo đó, quốc gia chạy đua với sách đồng nội tệ yếu để tạo lợi cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu, từ đó, gây sức ép cho hàng hóa xuất Việt Nam Điều làm giảm nhu cầu hàng hóa Việt Nam, vậy, hoạt động xuất Việt Nam bị giảm tốc Việt Nam tận dụng hội từ xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc Việc Mỹ áp thuế lên hàng hóa xuất từ Trung Quốc làm lợi cạnh tranh hàng hóa sản xuất Trung Quốc (như sản phẩm nông nghiệp, kim loại, sản phẩm hàng hóa tiêu dùng Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017 Tổng cục thống kê https://vtv.vn/kinh-te/brics-ung-ho-manh-me-quan-diem-chong-chu-nghia-bao-ho-thuong-mai20170906083845996.htm 14 http://vietnamfinance.vn/chu-nghia-bao-ho-mau-dich-van-de-cua-viet-nam-20180504224208703.htm 12 13 phụ kiện quần áo, ti vi, máy ảnh); nữa, Trung Quốc với tốc độ tăng lương cao Châu Á 15, quốc gia khơng quốc gia có nguồn lao động giá rẻ, đó, thị trường Trung Quốc trở nên hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế Đây hội để hàng hóa xuất Việt Nam xâm nhập vào thị trường Mỹ sâu rộng hơn, tăng sức cạnh tranh hàng hóa xuất thị trường này; đồng thời, thu hút tốt hoạt động đầu tư từ doanh nghiệp Mỹ bối cảnh cạnh tranh luồng vốn đầu tư với Trung Quốc Theo báo cáo Hiệp hội thương mại Mỹ, thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn nhà đầu tư Mỹ, có đến 36% cơng ty Mỹ hỏi khảo sát muốn mở rộng hoạt động kinh doanh Việt Nam (cao quốc gia khu vực Thái Lan Maylaysia, số 21% 19%) Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tạo hội cho Việt Nam thúc đẩy hội trình đàm phán thương mại song phương với Mỹ, Trung Quốc, quốc gia tiềm xuất khác, tạo hội mở rộng mặt hàng xuất Việt Nam thị trường Các chuyên gia Ngân hàng Deutsche Bank Hong Kong dự báo xuất Việt Nam sang Mỹ tăng khoảng 1,7% sụt giảm nhập Mỹ từ Trung Quốc Hơn nữa, việc Trung Quốc áp thuế lên mặt hàng Mỹ tạo hội cho tăng trưởng giá trị xuất hàng hóa Việt Nam đến Mỹ16 Xu hướng chủ nghĩa bảo hộ thương mại hội cho Việt Nam thúc đẩy việc xây dựng giải pháp cụ thể cho mặt hàng xuất Việt Nam để đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn ngày cao hàng hóa nhập vào nước này, tiêu chuẩn an tồn thực phẩm, bảo vệ mơi trường Việc áp dụng hiệu dây chuyền công nghệ cao hoạt động sản xuất, hỗ trợ sản xuất mặt hàng xuất giải pháp đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị hàng hóa xuất mà Việt Nam cần tận dụng hiệu trình xây dựng giải pháp phát triển bền vững cho thị trường xuất Hơn nữa, hội để Việt Nam thúc đẩy trình phát triển tăng giá trị kinh tế nội Điều tạo tảng cho kinh tế Việt Nam chống đỡ biến động từ chiến tranh thương mại, mà tạo phát triển bền vững cho kinh tế Việt Nam Thị trường tài Việt Nam giai đoạn phát triển với nhiều biện pháp tái cấu Chính phủ triển khai thời gian qua Trước bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động đến thị trường tài dài hạn, hội để Việt Nam có thêm động lực thúc đẩy nhanh biện pháp tái cấu, hồn thiện thị trường tài thời gian tới, sẵn sàng đối phó với tác động tiêu cực dự báo từ chiến thương mại Mỹ-Trung chủ nghĩa bảo hộ thương mại dậy Kết luận Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung diễn theo chiều hướng căng thẳng thương mại hai quốc gia tiếp tục leo thang với nguy làm chậm lại tăng trưởng kinh tế toàn cầu Trong giai đoạn hội nhập kinh tế xu hướng tự hóa thương mại thương mại toàn cầu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực xuất khẩu, vậy, ảnh hưởng tiêu cực từ xung đột thương mại Mỹ-Trung điều khó tránh khỏi Trong điều kiện dự báo khó khăn đó, Việt Nam cần tận dụng hội từ chiến thương mại Mỹ-Trung mang lại để tiếp tục thúc đẩy nhanh trình phát triển kinh tế thực nội hoàn thiện thị trường tài 15 16 http://bdg-vietnam.com/de/about/news/details/items/us-china-trade-wars-impact-on-vietnam/ Nhóm Phát triển Kinh doanh Việt Nam (BDG Vietnam) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A World Bank Group 2018, Global Economic Prospects-The turning of the tide?, World Bank Group Flagship Report, World Bank Group Bergqvist R 2018, Trump’s trade war: regrettable but manageable in terms of growth, Macro & FICC Research BDG Vietnam 2018, US-China trade war’s impact on Vietnam, Business Development Vietnam http://bdg-vietnam.com/de/about/news/details/items/us-china-trade-wars-impact-on-vietnam/ Bộ Công thương 2014, 2015, 2016, 2017, tháng đầu năm 2018, Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp hoạt động thương mại, Bộ Công thương Group of Twenty 2018, G-20 surveillance note, G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting July 21-22,2018, Argentina, Group of Twenty, IMF FT Confidential Research 2018, Vietnam is most vulnerable in Southeast Asia to trade war, FT Confidential Research, Financial Times Nguyễn Diệu Tú Uyên, Haslinda, & John Boudreau 2018, Vietnam’s Premier seeks ‘New ways’ to survive U.S.-China trade war, New Economy Forum, Blooberg Nguyen Hien & Ngoc Loan 2018, How is Vietnam affected by the US-China trade war?, Customsnews < https://customsnews.vn/how-is-vietnam-affected-by-the-us-china-trade-war-7675.html> Niên giám thống kê hải quan hàng hóa xuất nhập Việt Nam 2017, Tổng cục Hải Quan Tạp chí Tài 2018, Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tác động tới kinh tế Việt Nam?, Tạp chí Tài Tiffany NG & Kent CHUNG 2018, ‘Trade conflict between China and the United States and its impact on Hong Kong’s economy’, Research Office, Legislative Councial Secretariat ... kinh tế toàn cầu http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages /quoc- te/2018-09-18/my-ap-thue-10-doi-voi-200-ty-usd-hang-hoa-nhapkhau-tu-trung -quoc- 62074.aspx Số liệu năm 2016 Ngân hàng Thế giới (WB)... việcTrung Quốc gia tăng đáng kể việc mua hàng hóa dịch vụ từ Mỹ Tuy nhiên, với việc đưa tuyên bố chung đầu năm 2017, Mỹ tiến hành điều tra tác động việc nhập nhôm thép an ninh quốc gia, đồng thời...Đến năm 2017, Mỹ-Trung Quốc đưa tuyên bố chung việc thiết lập “Kế hoạch hành động 100 ngày thương mại” khuôn khổ “Đối thoại kinh tế toàn diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Diễn biến quan hệ thương mại Mỹ Trung Quốc và những tác động tiềm năng đến nền kinh tế Việt Nam., Diễn biến quan hệ thương mại Mỹ Trung Quốc và những tác động tiềm năng đến nền kinh tế Việt Nam.

Từ khóa liên quan