giáo án tin học tiểu học tuần 3

16 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 05:56

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO PHÚ TÂNTRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HIỆPGIÁO ÁNHọ và tên: Lê Hồng TuômTuần: 3 Lớp: Năm học: 2019 – 2020Phú Tân, ngày … tháng 9 năm 2019LỊCH BÁO GIẢNGGiáo viên:Lê Hồng TuômTừ ngày: 23092019Tuần:3Đến ngày: 29092019Thứ, ngàyBuổiTiếtTKBMôn họcLớpTiếtPPCTTên bài dạy324092019Chiều1Tin học5A15Bài 3: Thư diện tử (Email)2Tin học3A15Bài 3: Chuột máy tính3Tin học4A15Bài 3: Làm quen với tệp526092019Sáng1Tin học5A16Bài 3: Thư diện tử (Email)3Tin học3A16Bài 3: Chuột máy tính4Tin học4A16Bài 3: Làm quen với tệp Thứ ba, ngày tháng năm 2019Tin học lớp 5BÀI 3: THƯ ĐIỆN TỬ ( EMAIL) (tiết 1)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt: HS biết cấu trúc của thư điện tử Hiểu được lợi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi và nhận thư điện tử.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác.II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: GV: SGK, Máy tính có kết nối mạng, máy chiếu HS: SGK, bút, vở ghi.III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHI. Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số lớpII. Kiểm tra bài cũ (4) Gọi HS kiểm tra bài: Em hãy tạo thư mục KIEMTRA trong thư mục KHOIDONG Gv nhận xét và kết luậnIII. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài (2 phút) GV kết hợp giới thiệu bài mới – Ghi đề bài. Bài 3: Thư điện tử (EMAIL)2. Giảng bài mới (30phút)A. Hoạt động cơ bản: 1. Địa chỉ thư điện tử Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, cặp đôi Qs HS hoạt động Hỏi: Một địa chỉ thư điện tử bắt buộc phải có những gì?2. Đăng ký tài khoản thư điện tử miễn phí gv đăng ký 1 tài khoản chung cho mỗi lớp Yêu cầu HS về nhà nhờ bố mẹ đăng ký tài khoản riêng. Thông báo tài khoản chung cho cả lớp3. Nhận và gửi thư điện tửYêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi Yêu cầu HS chia sẻ trước lớp 3. Củng cố (2 phút) Tổng kết tiết học Nhận xét tiết học4. Dặn dò (1 phút) Chuẩn bị tiết sau tiếp theo Ổn định vào lớp Báo sĩ số Lắng nghe và thực hiện Lắng nghe HS đọc thông tin địa chỉ thư điện tử. Chia sẻ cặp đôi phân biệt được tên người dùng và tên nhà cung cấp dịch vụ trong địa chỉ thư điện tử. HS trả lời: Một địa chỉ thư điện tử bắt buộc phải có tên người dùng và tên nhà cung cấp dịch vụ. Ghi nhớ tài khoản thư điện tử chung. HS tìm hiểu thông tin nhận, soạn và gửi thư điện tử. Chia sẻ cặp đôi cách soạn, nhận và giửi thư điện tử.2> 3 cặp chia sẻ HS thực hiện theo yêu cầu. HS hoạt động soạn thư thư theo yêu cầu và gửi đến địa chỉ: tuomphuhiepgmail.com Lắng nghe Lắng ngheTin học lớp 3Bài 3:CHUỘT MÁY TÍNH (T1)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt: Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính. Biết cầm chuột đúng cách. Thực hiện được thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột. Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và học cách bảo vệ các bộ phận của máy tính.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: SGK, giáo án, máy tính... Đối với học sinh: vở ghi, SGKIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS. Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Tổ chức ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số lớpII. Kiểm tra bài cũ (4 phút) GV gọi 1HS lên khởi động máy tính. Cho biết tư thế ngồi đúng khi sử dụng máy tính? GV nhận xét và kết luậnII. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài (2 phút) Máy tính có bộ phận quan trọng nào để đưa thông tin vào? GV cho HS quan sát chuột máy tính: 2. Giảng bài mới (30 phút) Yêu cầu HS quan sát hình trong sách và gọi tên các bộ phận của chuột máy tính. Yêu cầu học sinh cầm chuột máy tính đang sử dụng chỉ và nói tên các bộ phận của chuột. HS quan sát hình vẽ, đọc tên các bộ phận của chuột máy tính. HS thao tác HS trả lời. HS trả lời: chuột máy tính, bàn phím HS chỉ và nói tên các bộ phận của chuột máy tính của mình.HĐ1. Sử dụng chuột GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong sách, cầm chuột làm mẫu cho HS làm theo. GV yêu cầu HS thực hiện yêu cầu trong SGK: “điền vào chỗ chấm (….)” Qua bài tập điền vào chỗ chấm, em hãy nêu cách cầm chuột? GV nhận xét, chốt lại:+ Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa đặt vào nút phải chuột.+ Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột Yêu cầu HS quan sát hình ở ý b trang 16 và thực hiện theo yêu cầu đánh dấu vào hình thực hiện cầm chuột sai. HS quan sát hình vẽ trong SGK, quan sát GV cầm chuột rồi làm theo GV. HS sử dụng những từ gợi ý điền vào chỗ chấm:1.Tay phải2.Nút trái chuột3.Nút phải chuột4.Bên trái chuột5.Bên phải chuột HS trả lời HS lắng nghe, ghi nhớ. HS quan sát hình và thực hiện YC:+ Hình thứ nhất là hình cầm chuột sai.HĐ2. Con trỏ chuột Yêu cầu HS quan sát và chỉ ra hình mũi tên trên màn hình nền, cầm và dịch chuyển chuột rồi quan sát sự thay đổi vị trí của hình mũi tên đó. Yêu cầu HS đọc thông tin trong hình và GV nhấn mạnh lại cho HS: Biểu tượng hình mũi tên trên màn hình nền gọi là con trỏ chuột, ngoài hình dạng mũi tên con trỏ chuột còn có nhiều hình dạng khác. GV cho HS quan sát trực tiếp con trỏ chuột trên cửa sổ Word và trên màn hình nền, I, +, , , , GV hướng dẫn cụ thể trên từng hình dạng con trỏ chuột HS thực hiện theo yêu cầu của GV. HS đọc thông tin trong hình và lắng nghe GV. HS quan sát HS quan sát và lắng ngheHĐ3. Các thao tác sử dụng chuột Cho HS đọc thầm SGK trang 16, 17 và điền câu đúng vào đấu (.....) GV thao tác sử dụng chuột và cho HS quan sát trực quan các thao tác với chuột. GV di chuyển chuột trên mặt phẳng Đây là thao tác gì? GV nháy nút chuột trái Cho biết thao tác này là gì? GV nháy nút chuột phải Cho biết thao tác này là gì? GV kéo thả chuột chọn 1 vùng Cho biết thao tác này là gì? GV cho HS báo cáo kết quả đã làm. GV nhận xét, chốt lại. Gọi một vài HS lên bảng thực hiện các thao tác trên máy tính của GV. Lớp, GV nhận xét.3. Củng cố (2 phút) Tổng kết tiết học Nhận xét tiết học4. Dặn dò (1 phút) Chuẩn bị tiết sau tiếp theo HS đọc thầm và làm bài vào mục 4 SGK trang 16 và 17 HS quan sát các thao tác sử dụng chuột Di chuyển chuột Nháy nút trái chuột Nháy nút phải chuột Kéo thả chuột HS báo cáo kết quả đã làm HS lắng nghe HS thực hiện lại các thao tác vừa học. Lắng nghe Lắng nghe Lắng ngheTin học lớp 4BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP (tiết 1)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt: Làm quen với tệp, phân biệt được tệp và thư mục. Thực hiện được thao tác sao chép và đổi tên tệp. Có thái độ hứng thú với môn học2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: SGK, giáo án, máy tính... Đối với học sinh: vở ghi, SGKIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHI. Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Tổ chức ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số lớpII. Kiểm tra bài cũ Đan xen trong tiết họcII. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài (2 phút)Trong máy tính những thông tin quan trọng hay những thông tin hay dùng được tạo thành các tệp và lưu trong các thư mục trên máy tính. Vậy để biết các tệp được tạo ra và lưu trên máy tính nhhư thế nào lớp mình cùng tìm hiểu bài 3: Làm quen với tệp2. Giảng bài mới (34phút)Hoạt động cơ bản:1. Tạo tệp. ( bỏ phần d) Thêm: Hướng dẫn học sinh cách lưu tệp. Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S Bước 2: Chọn ổ cần lưu ở dòng Save in Bước 3: Gõ tên tệp vào dòng File name Mời 2>3 HS lên thực hiện mẫu Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, cặp đôi phần a,b,c. QS hoạt động của HS> Chốt: tên Baisoan và Hinhvuong được gọi là tệp.2. Phân biệt tệp và thư mục Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi Em cần ghi nhớ: hỏi 1, Các tệp có được đặt tên giống nhau trong cùng một thư mục không?2, Tên tệp được chia làm mấy phần, cách nhau bởi dấu gì?3, Biểu tượng của tệp vẽ có giống biểu tượng của tệp soạn thảo ko?> Gọi 2 đến 3 HS đọc phần ghi nhớ SGK GV chốt kiến thức3. Củng cố (2 phút) Tổng kết tiết học Nhận xét tiết học4. Dặn dò (1 phút) Chuẩn bị tiết sau tiếp theo Ổn định vào lớp Báo sĩ số Lắng nghe và ghi chép Thực hiện HS lắng nghe và quan sát HS ghi vở HS được mời lên thực hiện theo yêu cầu. HS đọc thông tin cách tạo tệp, thực hành trên máy theo cặp đôi. HS chia sẻ phân biệt đâu là tệp, đâu là thư mục. HS báo cáo kết quả tạo tệp, phân biệt tệp và thư mục với gv. HS trả lời: Trong cùng một thư mục mỗi tệp phải đặt 1 tên riêng. HS trả lời: Tên têp được chia làm 2 phần, phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm. HS trả lời: Mỗi loại tệp có một biểu tượng khác nhau. HS được gọi đọc bài. Lắng nghe Lắng nghe Lắng ngheThứ năm, ngày......tháng......năm 2019Tin học lớp 5BÀI 3: THƯ ĐIỆN TỬ ( EMAIL) (tiết 2)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt: HS biết cấu trúc của thư điện tử Hiểu được lợi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi và nhận thư điện tử.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác.II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: GV: SGK, Máy tính có kết nối mạng, máy chiếu HS: SGK, bút, vở ghi.III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHI. Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số lớpII. Kiểm tra bài cũ (4) Gọi HS kiểm tra bài: Em hãy tạo thư mục KIEMTRA trong thư mục KHOIDONG Gv nhận xét và kết luậnIII. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài (2 phút) GV kết hợp giới thiệu bài mới – Ghi đề bài. Bài 3: Thư điện tử (EMAIL)2. Giảng bài mới (30phút)B. Hoạt động thực hành Yc học sinh làm bài phần 1, 2 trang 23 vào sách, làm xong đổi vở kiểm tra chéo theo cặp đôi.3. Phần 3 cung cấp cho HS tài khoản khác rồi yêu cầu thực hiện phần 3 theo cặp đôi tuomphuhiepgmail.com4. Gv dùng phần mềm quản lý HS mở thư HS vừa gửi cho cả lớp xem. GV gửi một bức thư vào địa chỉ thư chung vủa lớp.C. Hoạt động ứng dụng mở rộng Yêu cầu HS đăng nhập vào hộp thu chung của lớp, đọc thư cô vừa gửi rồi trả lời cho cô. Em cần ghi nhớ: hỏi 1, Thư điện tử giúp em làm gì?2, Để gửi và nhận thư điện tử em cần có những gì?3, Một địa chỉ thư điện tử gồm mấy phần, kể tên?> Mật khẩu cần được giữ bí mật nếu không người khác sẽ đăng nhập vào hộp thư ăn cắp thông tin.> Gọi 2 đến 3 HS đọc phần ghi nhớ SGK > Chốt kiến thức nếu cần3. Củng cố (2 phút) Tổng kết tiết học Nhận xét tiết học4. Dặn dò (1 phút) Chuẩn bị tiết sau tiếp theo Ổn định vào lớp Báo sĩ số Lắng nghe và thực hiện Lắng nghe HS thực hiện theo yêu cầu. HS hoạt động soạn thư thư theo yêu cầu và gửi đến địa chỉ: tuomphuhiepgmail.com HS quan sát HS trả lời HS trả lời HS trả lời HS lắng nghe HS được gọi đọc bài. Lắng nghe Lắng ngheTin học lớp 3Bài 3: CHUỘT MÁY TÍNH (T2)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt: Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính. Biết cầm chuột đúng cách. Thực hiện được thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột. Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và học cách bảo vệ các bộ phận của máy tính.2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: SGK, giáo án, máy tính... Đối với học sinh: vở ghi, SGKIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSI. Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Tổ chức ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số lớpII. Kiểm tra bài cũ (4 phút) GV gọi 1HS lên khởi động máy tính. Cho biết tư thế ngồi đúng khi sử dụng máy tính? GV nhận xét và kết luậnII. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài (2 phút) Máy tính có bộ phận quan trọng nào để đưa thông tin vào? GV cho HS quan sát chuột máy tính: 2. Giảng bài mới (30 phút) Yêu cầu HS quan sát hình trong sách và gọi tên các bộ phận của chuột máy tính. Yêu cầu học sinh cầm chuột máy tính đang sử dụng chỉ và nói tên các bộ phận của chuột. Hát Lớp trưởng báo cáo sỉ số HS thao tác HS trả lời. HS trả lời: chuột máy tính, bàn phím HS chỉ và nói tên các bộ phận của chuột máy tính của mình.HĐ1. Hoạt động thực hành GV giới thiệu và hướng dẫn chơi trò chơi: luyện tập sử dụng chuột. Yêu cầu HS thực hiện theo các bước được trình bày và minh họa ở trong SGK. GV yêu cầu HS tiếp tục luyện tập các bài tiếp theo. Tổ chức thi xem ai nhanh tay dành được điểm cao hơn.HĐ 2. Hoạt động ứng dụng, mở rộng GV hướng dẫn HS sử dụng chuột cùng với thao tác nháy chuột để tắt máy tính. Yêu cầu HS đọc phần “em cần ghi nhớ”, nhấn mạnh lại cho học sinh hiểu. HS lắng nghe, thực hành theo hướng dẫn của GV HS thực hành theo chỉ dẫn của GV và hình vẽ trong sách. HS luyện tập các bài tiếp theo khi đã luyện xong bài 1. HS thi với nhau. HS lắng nghe, thực hành tắt máy khi hết giờ. HS đọc và lằng nghe3. Củng cố (2 phút) GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ. Nhận xét tiết học4. Dặn dò (1 phút) Chuẩn bị tiết sau tiếp theo HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGKtr14) Lắng nghe Lắng ngheTin học lớp 4BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP (tiết 2)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1. Kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt: Làm quen với tệp, phân biệt được tệp và thư mục. Thực hiện được thao tác sao chép và đổi tên tệp. Có thái độ hứng thú với môn học2. Nội dung giáo dục tích hợp:3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đối với giáo viên: SGK, giáo án, máy tính... Đối với học sinh: vở ghi, SGKIII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHI. Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Tổ chức ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số lớpII. Kiểm tra bài cũ Đan xen trong tiết họcII. Hoạt động bài mới1. Giới thiệu bài (2 phút)Trong máy tính những thông tin quan trọng hay những thông tin hay dùng được tạo thành các tệp và lưu trong các thư mục trên máy tính. Vậy để biết các tệp được tạo ra và lưu trên máy tính nhhư thế nào lớp mình cùng tìm hiểu bài 3: Làm quen với tệp2. Giảng bài mới (34phút)B. Hoạt động thực hành Yêu cầu HS làm vào sách, làm xong đổi vở kiểm tra QS HS làm bài, giúp đỡ HS chưa làm được.C. Hoạt động ứng dụng mở rộng1. Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi Không thể tạo hai tệp cùng phần tên, cùng phần mở rộng trong một thư mục được.2. Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, cặp đôi QS học sinh hoạt động Em cần ghi nhớ: hỏi 1, Các tệp có được đặt tên giống nhau trong cùng một thư mục không?2, Tên tệp được chia làm mấy phần, cách nhau bởi dấu gì?3, Biểu tượng của tệp vẽ có giống biểu tượng của tệp soạn thảo ko?> Gọi 2 đến 3 HS đọc phần ghi nhớ sgk GV chốt kiến thức3. Củng cố (2 phút) Tổng kết tiết học Nhận xét tiết học4. Dặn dò (1 phút) Chuẩn bị tiết sau tiếp theo Ổn định vào lớp Báo sĩ số Lắng nghe và ghi chép Thực hiện HS lắng nghe và quan sát HS làm sách, làm xong đổi vở kkiểm tra. Báo cáo kết quả với gv HS chia sẻ cặp đôi Từng HS mở thư mục Soanthao, nháy chuột phải, chon New rồi chọn BT…. .QS sự thay đổi. Chia sẻ cặp đôi: giải thích sự thay đổi với thao tác vừa thực hiện. HS trả lời: Trong cùng một thư mục mỗi tệp phải đặt 1 tên riêng. HS trả lời: Tên têp được chia làm 2 phần, phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm. HS trả lời: Mỗi loại tệp có một biểu tượng khác nhau. HS được gọi đọc bài. Lắng nghe Lắng nghe Lắng ngheDuyệt của bộ phận chuyên mônTổ trưởng duyệtBGH duyệt……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO PHÚ TÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HIỆP GIÁO ÁN Họ tên: Lê Hồng Tuôm Tuần: Lớp: Năm học: 2019 – 2020 Phú Tân, ngày … tháng năm 2019 LỊCH BÁO GIẢNG Giáo viên: Tuần: Thứ, ngày Buổi Lê Hồng Tuôm Tiết Môn học Lớp TKB Tin học 24/09/2019 Chiều Tin học Tin học Tin học 26/09/2019 Sáng Tin học Tin học Từ ngày: 23/092019 Đến ngày: 29/09/2019 Tiết Tên dạy PPCT 5A1 Bài 3: Thư diện tử (Email) 3A1 Bài 3: Chuột máy tính 4A1 Bài 3: Làm quen với tệp 5A1 Bài 3: Thư diện tử (Email) 3A1 Bài 3: Chuột máy tính 4A1 Bài 3: Làm quen với tệp Thứ ba, ngày tháng năm 2019 Tin học lớp BÀI 3: THƯ ĐIỆN TỬ ( EMAIL) (tiết 1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt: - HS biết cấu trúc thư điện tử - Hiểu lợi ích dịch vụ thư điện tử biết sử dụng dịch vụ để gửi nhận thư điện tử Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: SGK, Máy tính có kết nối mạng, máy chiếu - HS: SGK, bút, ghi III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Ổn định tổ chức lớp (1 phút) - Ổn định vào lớp - Kiểm tra sĩ số lớp - Báo sĩ số II Kiểm tra cũ (4) - Gọi HS kiểm tra bài: Em tạo thư mục - Lắng nghe thực KIEMTRA thư mục KHOIDONG - Gv nhận xét kết luận - Lắng nghe III Hoạt động Giới thiệu (2 phút) - GV kết hợp giới thiệu – Ghi đề Bài 3: Thư điện tử (EMAIL) Giảng (30phút) A Hoạt động bản: Địa thư điện tử - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, cặp đôi - HS đọc thông tin địa thư điện HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH tử - Qs HS hoạt động - Chia sẻ cặp đôi phân biệt tên người dùng tên nhà cung cấp dịch vụ địa thư điện tử - Hỏi: Một địa thư điện tử bắt buộc phải - HS trả lời: Một địa thư điện có gì? tử bắt buộc phải có tên người dùng Đăng ký tài khoản thư điện tử miễn phí tên nhà cung cấp dịch vụ - gv đăng ký tài khoản chung cho lớp - Ghi nhớ tài khoản thư điện tử - Yêu cầu HS nhà nhờ bố mẹ đăng ký tài chung khoản riêng - HS tìm hiểu thơng tin nhận, soạn - Thơng báo tài khoản chung cho lớp gửi thư điện tử - Chia sẻ cặp đôi cách soạn, nhận giửi thư điện tử Nhận gửi thư điện tử 2-> cặp chia sẻ -Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoạt động - HS thực theo yêu cầu cặp đôi - HS hoạt động soạn thư thư theo - Yêu cầu HS chia sẻ trước lớp yêu cầu gửi đến địa chỉ: tuomphuhiep@gmail.com Củng cố (2 phút) - Tổng kết tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe Dặn dò (1 phút) - Chuẩn bị tiết sau - Lắng nghe Tin học lớp Bài 3:CHUỘT MÁY TÍNH (T1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt: - Biết phận chuột máy tính Biết cầm chuột cách - Thực thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp kéo thả chuột - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì học cách bảo vệ phận máy tính Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: SGK, giáo án, máy tính - Đối với học sinh: ghi, SGK III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định tổ chức lớp (1 phút) - HS quan sát hình vẽ, đọc - Tổ chức ổn định lớp tên phận chuột - Kiểm tra sĩ số lớp máy tính II Kiểm tra cũ (4 phút) - GV gọi 1HS lên khởi động máy tính - HS thao tác - Cho biết tư ngồi sử dụng máy - HS trả lời tính? - GV nhận xét kết luận II Hoạt động Giới thiệu (2 phút) - HS trả lời: chuột máy tính, - Máy tính có phận quan trọng để đưa bàn phím thơng tin vào? - GV cho HS quan sát chuột máy tính: Giảng (30 phút) - HS nói tên - Yêu cầu HS quan sát hình sách gọi tên phận chuột máy tính phận chuột máy tính Nút trái chuột Nút phải chuột Bánh lăn - Yêu cầu học sinh cầm chuột máy tính sử dụng nói tên phận chuột HĐ1 Sử dụng chuột - GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ sách, - HS quan sát hình vẽ cầm chuột làm mẫu cho HS làm theo SGK, quan sát GV cầm chuột làm theo GV - GV yêu cầu HS thực yêu cầu SGK: - HS sử dụng từ gợi ý “điền vào chỗ chấm (….)” điền vào chỗ chấm: Tay phải Nút trái chuột Nút phải chuột Bên trái chuột Bên phải chuột - HS trả lời - Qua tập điền vào chỗ chấm, em nêu - HS lắng nghe, ghi nhớ cách cầm chuột? - GV nhận xét, chốt lại: + Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái chuột, ngón đặt vào nút phải chuột + Ngón ngón lại cầm giữ hai bên - HS quan sát hình thực chuột - Yêu cầu HS quan sát hình ý b trang 16 thực theo yêu cầu đánh dấu vào hình thực Y/C: + Hình thứ hình cầm chuột sai cầm chuột sai HĐ2 Con trỏ chuột - Yêu cầu HS quan sát hình mũi tên - HS thực theo yêu cầu GV hình nền, cầm dịch chuyển chuột quan sát thay đổi vị trí hình mũi - HS đọc thơng tin hình tên - u cầu HS đọc thơng tin hình GV lắng nghe GV nhấn mạnh lại cho HS: Biểu tượng hình mũi tên hình gọi trỏ chuột, ngồi hình dạng mũi tên trỏ chuột có nhiều - HS quan sát hình dạng khác - GV cho HS quan sát trực tiếp trỏ chuột cửa sổ Word hình nền, I, +, , - HS quan sát lắng nghe , , - GV hướng dẫn cụ thể hình dạng trỏ chuột HĐ3 Các thao tác sử dụng chuột - Cho HS đọc thầm SGK trang 16, 17 điền - HS đọc thầm làm câu vào đấu ( ) vào mục SGK trang 16 - GV thao tác sử dụng chuột cho HS quan sát 17 trực quan thao tác với chuột - HS quan sát thao tác sử - GV di chuyển chuột mặt phẳng dụng chuột - Đây thao tác gì? - GV nháy nút chuột trái - Di chuyển chuột - Cho biết thao tác gì? - GV nháy nút chuột phải - Nháy nút trái chuột - Cho biết thao tác gì? - GV kéo thả chuột chọn vùng - Nháy nút phải chuột - Cho biết thao tác gì? - GV cho HS báo cáo kết làm - Kéo thả chuột - GV nhận xét, chốt lại * HS báo cáo kết làm - Gọi vài HS lên bảng thực thao tác - HS lắng nghe máy tính GV - HS thực lại thao - Lớp, GV nhận xét tác vừa học Củng cố (2 phút) - Tổng kết tiết học - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Lắng nghe Dặn dò (1 phút) - Chuẩn bị tiết sau - Lắng nghe Tin học lớp BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP (tiết 1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt: - Làm quen với tệp, phân biệt tệp thư mục - Thực thao tác chép đổi tên tệp - Có thái độ hứng thú với mơn học Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: SGK, giáo án, máy tính - Đối với học sinh: ghi, SGK III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Ổn định tổ chức lớp (1 phút) - Tổ chức ổn định lớp - Ổn định vào lớp - Kiểm tra sĩ số lớp - Báo sĩ số II Kiểm tra cũ - Đan xen tiết học II Hoạt động - Lắng nghe ghi chép Giới thiệu (2 phút) -Thực Trong máy tính thơng tin quan trọng - HS lắng nghe quan sát hay thông tin hay dùng tạo thành tệp lưu thư mục máy tính Vậy để biết tệp tạo lưu máy tính nhhư lớp tìm hiểu 3: Làm quen với tệp Giảng (34phút) Hoạt động bản: Tạo tệp ( bỏ phần d) * Thêm: Hướng dẫn học sinh cách lưu - HS ghi tệp - Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S - HS mời lên thực theo yêu - Bước 2: Chọn ổ cần lưu dòng Save in cầu - Bước 3: Gõ tên tệp vào dòng File name - HS đọc thơng tin cách tạo tệp, thực - Mời 2->3 HS lên thực mẫu hành máy theo cặp đôi - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, cặp đôi phần a,b,c - QS hoạt động HS - HS chia sẻ phân biệt đâu tệp, đâu -> Chốt: tên Baisoan Hinhvuong thư mục gọi tệp - HS báo cáo kết tạo tệp, phân biệt tệp thư mục với gv Phân biệt tệp thư mục - Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi - HS trả lời: Trong thư mục tệp phải đặt tên riêng * Em cần ghi nhớ: hỏi 1, Các tệp có đặt tên giống - HS trả lời: Tên têp chia làm thư mục không? phần, phần tên phần mở rộng cách 2, Tên tệp chia làm phần, cách dấu chấm dấu gì? - HS trả lời: Mỗi loại tệp có biểu 3, Biểu tượng tệp vẽ có giống biểu tượng khác tượng tệp soạn thảo ko? -> Gọi đến HS đọc phần ghi nhớ SGK - GV chốt kiến thức - HS gọi đọc Củng cố (2 phút) - Tổng kết tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe Dặn dò (1 phút) - Lắng nghe - Chuẩn bị tiết sau - Lắng nghe Thứ năm, ngày tháng năm 2019 Tin học lớp BÀI 3: THƯ ĐIỆN TỬ ( EMAIL) (tiết 2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt: - HS biết cấu trúc thư điện tử - Hiểu lợi ích dịch vụ thư điện tử biết sử dụng dịch vụ để gửi nhận thư điện tử Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: SGK, Máy tính có kết nối mạng, máy chiếu - HS: SGK, bút, ghi III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Ổn định tổ chức lớp (1 phút) - Ổn định vào lớp - Kiểm tra sĩ số lớp - Báo sĩ số II Kiểm tra cũ (4) - Gọi HS kiểm tra bài: Em tạo thư mục KIEMTRA thư mục KHOIDONG 10 - Lắng nghe thực HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Gv nhận xét kết luận - Lắng nghe III Hoạt động Giới thiệu (2 phút) - GV kết hợp giới thiệu – Ghi đề Bài 3: Thư điện tử (EMAIL) Giảng (30phút) B Hoạt động thực hành - Y/c học sinh làm phần 1, trang 23 vào - HS thực theo yêu cầu sách, làm xong đổi kiểm tra chéo theo cặp đôi - HS hoạt động soạn thư thư theo - Phần cung cấp cho HS tài khoản khác yêu cầu gửi đến địa chỉ: yêu cầu thực phần theo cặp đôi tuomphuhiep@gmail.com tuomphuhiep@gmail.com Gv dùng phần mềm quản lý HS mở thư HS vừa gửi cho lớp xem - HS quan sát - GV gửi thư vào địa thư chung vủa lớp C Hoạt động ứng dụng mở rộng - Yêu cầu HS đăng nhập vào hộp thu chung lớp, đọc thư cô vừa gửi trả lời cho cô * Em cần ghi nhớ: hỏi 1, Thư điện tử giúp em làm gì? - HS trả lời 2, Để gửi nhận thư điện tử em cần có - HS trả lời gì? 3, Một địa thư điện tử gồm phần, kể - HS trả lời tên? -> Mật cần giữ bí mật khơng - HS lắng nghe người khác đăng nhập vào hộp thư ăn cắp thông tin 11 HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -> Gọi đến HS đọc phần ghi nhớ SGK - HS gọi đọc -> Chốt kiến thức cần Củng cố (2 phút) - Tổng kết tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe Dặn dò (1 phút) - Chuẩn bị tiết sau - Lắng nghe Tin học lớp Bài 3: CHUỘT MÁY TÍNH (T2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt: - Biết phận chuột máy tính Biết cầm chuột cách - Thực thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp kéo thả chuột - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì học cách bảo vệ phận máy tính Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: SGK, giáo án, máy tính - Đối với học sinh: ghi, SGK III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS I Ổn định tổ chức lớp (1 phút) - Tổ chức ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số lớp - Hát II Kiểm tra cũ (4 phút) - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - GV gọi 1HS lên khởi động máy tính 12 - Cho biết tư ngồi sử dụng máy - HS thao tác tính? - HS trả lời - GV nhận xét kết luận II Hoạt động Giới thiệu (2 phút) - HS trả lời: chuột máy tính, - Máy tính có phận quan trọng để đưa bàn phím thơng tin vào? - GV cho HS quan sát chuột máy tính: Giảng (30 phút) - HS nói tên - Yêu cầu HS quan sát hình sách gọi tên phận chuột máy tính phận chuột máy tính Nút trái chuột Nút phải chuột Bánh lăn - Yêu cầu học sinh cầm chuột máy tính sử dụng nói tên phận chuột HĐ1 Hoạt động thực hành - GV giới thiệu hướng dẫn chơi trò chơi: - HS lắng nghe, thực hành luyện tập sử dụng chuột theo hướng dẫn GV - Yêu cầu HS thực theo bước trình - HS thực hành theo dẫn bày minh họa SGK GV hình vẽ - GV yêu cầu HS tiếp tục luyện tập tiếp sách theo - HS luyện tập tiếp - Tổ chức thi xem nhanh tay dành điểm theo luyện xong cao - HS thi với 13 HĐ Hoạt động ứng dụng, mở rộng - GV hướng dẫn HS sử dụng chuột với thao tác nháy chuột để tắt máy tính - Yêu cầu HS đọc phần “em cần ghi nhớ”, nhấn mạnh lại cho học sinh hiểu Củng cố (2 phút) - HS lắng nghe, thực hành tắt máy hết - HS đọc lằng nghe - GV hệ thống lại ý học thông - HS đọc: Em cần ghi nhớ qua phần ghi nhớ (SGK/tr14) - Nhận xét tiết học - Lắng nghe Dặn dò (1 phút) - Chuẩn bị tiết sau - Lắng nghe Tin học lớp BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP (tiết 2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức, kĩ thái độ cần đạt: - Làm quen với tệp, phân biệt tệp thư mục - Thực thao tác chép đổi tên tệp - Có thái độ hứng thú với mơn học Nội dung giáo dục tích hợp: Hình thành phát triển lực cho học sinh: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo II ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đối với giáo viên: SGK, giáo án, máy tính - Đối với học sinh: ghi, SGK III THỰC HIỆN BÀI HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Ổn định tổ chức lớp (1 phút) - Tổ chức ổn định lớp - Ổn định vào lớp - Kiểm tra sĩ số lớp - Báo sĩ số II Kiểm tra cũ 14 - Đan xen tiết học II Hoạt động - Lắng nghe ghi chép Giới thiệu (2 phút) -Thực Trong máy tính thông tin quan trọng - HS lắng nghe quan sát hay thông tin hay dùng tạo thành tệp lưu thư mục máy tính Vậy để biết tệp tạo lưu máy tính nhhư lớp tìm hiểu 3: Làm quen với tệp Giảng (34phút) B Hoạt động thực hành - Yêu cầu HS làm vào sách, làm xong đổi - HS làm sách, làm xong đổi vở kiểm tra kkiểm tra - QS HS làm bài, giúp đỡ HS chưa làm - Báo cáo kết với gv C Hoạt động ứng dụng mở rộng - HS chia sẻ cặp đôi Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi - Không thể tạo hai tệp phần tên, phần mở rộng thư mục - Từng HS mở thư mục Soanthao, Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, cặp đôi nháy chuột phải, chon New chọn - QS học sinh hoạt động BT… .QS thay đổi - Chia sẻ cặp đôi: giải thích thay đổi với thao tác vừa thực * Em cần ghi nhớ: hỏi 1, Các tệp có đặt tên giống - HS trả lời: Trong thư mục thư mục không? tệp phải đặt tên riêng 2, Tên tệp chia làm phần, cách - HS trả lời: Tên têp chia làm dấu gì? phần, phần tên phần mở rộng cách 3, Biểu tượng tệp vẽ có giống biểu dấu chấm 15 tượng tệp soạn thảo ko? -> Gọi đến HS đọc phần ghi nhớ sgk - GV chốt kiến thức - HS trả lời: Mỗi loại tệp có biểu tượng khác - HS gọi đọc Củng cố (2 phút) - Tổng kết tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe Dặn dò (1 phút) - Lắng nghe - Chuẩn bị tiết sau - Lắng nghe Duyệt phận chuyên môn 16 ... Từ ngày: 23/ 092019 Đến ngày: 29/09/2019 Tiết Tên dạy PPCT 5A1 Bài 3: Thư diện tử (Email) 3A1 Bài 3: Chuột máy tính 4A1 Bài 3: Làm quen với tệp 5A1 Bài 3: Thư diện tử (Email) 3A1 Bài 3: Chuột máy... thiệu (2 phút) - GV kết hợp giới thiệu – Ghi đề Bài 3: Thư điện tử (EMAIL) Giảng (30 phút) B Hoạt động thực hành - Y/c học sinh làm phần 1, trang 23 vào - HS thực theo yêu cầu sách, làm xong đổi kiểm... Lắng nghe III Hoạt động Giới thiệu (2 phút) - GV kết hợp giới thiệu – Ghi đề Bài 3: Thư điện tử (EMAIL) Giảng (30 phút) A Hoạt động bản: Địa thư điện tử - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, cặp đôi
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tin học tiểu học tuần 3, giáo án tin học tiểu học tuần 3