Giáo án vật lí 6 soạn đầy đủ theo công văn 1790 định hướng phát triển năng lực

88 235 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:29

Giáo án vật lí 6 soạn đầy đủ theo công văn 1790 định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Giáo án vật lí 6 soạn đầy đủ theo công văn 1790 định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Giáo án vật lí 6 soạn đầy đủ theo công văn 1790 định hướng phát triển năng lực cho học sinh Tuần: 01 Tiết: 01 Ngày soạn: 25/08/2019 Ngày dạy: 27/08/2019 CHƯƠNG I: CƠ HỌC Bài 1-2: ĐO ĐỘ DÀI I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết ước lượng độ dài chọn thước có GHĐ ĐCNN phù hợp để đo độ dài cho trước Kĩ năng: Học sinh biết cách đo độ dài vật xác Thái độ: Học tập nghiêm túc, đầy đủ dụng cụ Định hướng phát triển lực HS: a Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực thực nghiệm; lực dự đoán, suy luận lý thuyết; thiết kế thực theo phương án thí nghiệm, phân tích, khái qt hóa rút kết luận khoa học; đánh giá kết giải vấn đề b Năng lực chuyên biệt: - Năng lực sử dụng kiến thức vật lý - Năng lực thực nghiệm lực mơ hình hóa - Năng lực trao đổi thông tin II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Cả lớp: tranh vẽ to thước có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm, bảng ghi kết quả1.1 + Mỗi nhóm: thước dây, thước kẻ, thước cuộn - Học sinh: SGK ghi chép III Hoạt động dạy học: Kiểm tra chuẩn bị HS cho mới: (2 phút) Bài mới: A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG * Hoạt động 1: Tình xuất phát (2 phút) - Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho HS; Kích thích HS hăng say phát biểu xây dựng bài; Đam mê tìm hiểu kiến thức - Sản phẩm: HS thảo luận trả lời câu hỏi tình huống; Biết vấn đề cần nghiên cứu học - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV giới thiệu nội dung, mục tiêu cần đạt chương I: - Cả lớp lắng nghe Cơ học - HS đứng chỗ đọc - Gọi HS đọc phần mở đầu học - Cho HS thảo luận câu hỏi tình để dẫn dắt vào - Trao đổi nhanh, vài HS trả lời - GV: Để hiểu rõ vấn đề ta nghiên cứu hôm - Ghi B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh NLHT Hoạt động 2: Ôn lại đơn vị đo độ dài học (5 phút) - Mục tiêu: HS nhớ lại đơn vị đo độ dài học đổi đơn vị độ dài - Sản phẩm: HS làm tập C1; Biết ước lượng độ dài - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: I Đơn vị đo độ dài - Gọi HS đứng chỗ nhắc lại - HS trả lời Ôn lại số đơn vị đo độ đơn vị độ dài học dài - Gọi HS lên bảng làm C1 - HS lên bảng làm C1: Ước lượng độ dài C2: K1, P1, K3, X8 - Cho HS làm việc theo bàn làm - HS hoạt động nhóm nhỏ C2, C3 Yêu cầu HS rút nhận làm theo yêu cầu sau C3: xét nhận xét Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài 10 phút - Mục tiêu: HS biết số dụng cụ đo độ dài thường dùng, nêu GHĐ ĐCNN - Sản phẩm: HS xác định GHĐ ĐCNN dụng cụ đo độ dài - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: II Đo độ dài - Thông báo: người ta đo độ dài - Lắng nghe P3 Tìm hiểu dụng cụ đo thước C4: + Thợ mộc dùng thước - Yêu cầu học sinh quan sát hình - Quan sát hình1.1/sgk, K2;C1 dây 1.1/sgk, đọc thực C4 đọc thực C4 + Học sinh dùng thước kẻ + Người bán vải dùng thước mét (thẳng) -GHĐ thước độ dài - Khi sử dụng dụng cụ đo - Lắng nghe X5 lớn ghi thước ta cần phải biết GHĐ ĐCNN - ĐCNN thước độ dài hai vạch chia liên tiếp GHĐ thước gì? thước ĐCNN thước gì? C5: GHĐ: - Yêu cầu học sinh hoạt động cá -Hoạt động cá nhân -Trả C1;C2; ĐCNN: nhân đọc thực hịên câu hỏi lời C5,C6,C7 X3;K3 C6: Dùng thước thẳng có C5,C6,C7 GHĐ 1m ĐCNN 1cm - c; - Tại phải dùng - Hs trả lời 2- a; 3- b nhiều loại thước đo khác ? => thước cho kết đo xác Làm giảm sai số Đo độ dài: - Đọc sgk hoạt động theo - Hoạt động nhóm P3;P8; nhóm, tiến hành đo ghi kết X8 vào bảng 1.1/sgk Hoạt động4: Tìm hiểu cách đo độ dài 10 phút - Mục tiêu: Học sinh nắm bước đo độ dài vật - Sản phẩm: Học sinh biết cách đo độ dài vật xác - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: III Cách đo độ dài - Cách đo độ dài: C6.(1)độ dài (2) GHĐ; (3) ĐCNN (4)dọc theo; (5) ngang (6) vng góc; (7) gần - Yêu cầu học sinh dựa vào kết - Hoạt động cá nhân, thực K3 bảng 1.1/sgk thực hiện câu hỏi C1,C2, X5 câu hỏi C1,C2,C3,C4,C5 C3,C4,C5 - Gọi học sinh trả lời - Trả lời câu hỏi: câu C1 → C5 - Gọi học sinh rút kết luận - Rút kết luận cách đo độ dài cách đo độ dài cách điền từ thích hợp vào C6 C VẬN DỤNG, TÌM TỊI, MỞ RỘNG Hoạt động 4: Vận dụng 10 phút - Mục tiêu: HS biết vận dụng lý thuyết để trả lời câu hỏi tập vận dụng - Sản phẩm: Trả lời C7, C8, C9 - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: IV Vận dụng - Yêu cầu học sinh hoạt động cá -Trả lời C7, C8, C9 K3 - C7: C nhân trả lời câu C7, C8, C9 - C8: C - C9: a l=7cm; b l=7cm c l=7cm D Câu hỏi - Bài tập kiểm tra đánh giá (5 phút) a.Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (MĐ1) (MĐ2) (MĐ3) (MĐ4) C1 C2 C3 C4 C1 Trên lốp xe đạp người ta ghi : 650mm Con số gì? C2 Hãy ghép tên dụng cụ đo với tên vật cần đo cho thích hợp trường hợp sau: Chiều dài sách vật lý a Thước thẳng 100cm có ĐCNN 1mm Chiều dài vòng cổ tay b Thước thẳng 300mm có ĐCNN 1mm Chiều dài khăn quàng đỏ c Thước dây 300cm có ĐCNN 1cm Độ dài vòng nắm tay d Thước dây 10dm có ĐCNN 1mm Độ dài bảng đen e.Thước dây 500mm có ĐCNN 3mm C3 Hãy tìm cách xác định xác chiều cao hai thước thẳng có GHĐ ĐCNN lần lượt: 100cm - 1mm ; 50cm - 1mm C4 Hãy tìm cách xác định đường kính bóng nhựa dụng cụ gồm: viên gạch, giấy thước thẳng dài 200mm, ĐCNN 1mm E Hướng dẫn nhà: (1 phút) - Học thuộc phần ghi nhớ sách giáo khoa - BTVN:1-2.1 đến 1-2.10 sbt - Xem trước nội dung “ Đo thể tích chất lỏng ” Tuần: 02 Tiết: 02 Ngày soạn: 01/09/2019 Ngày dạy: 03/09/2019 Bài 3: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết số dụng cụ đo thể tích chất lỏng - Biết cách xác định thể tích chất lỏng dụng cụ thích hợp Kĩ năng: Sử dụng dụng cụ đo để đo thể tích chất lỏng Thái độ: Học tập nghiêm túc, đầy đủ dụng cụ Định hướng phát triển lực HS: - NL chung: Năng lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hợp tác, Năng lực tính tốn - Năng lực chuyên biệt: II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Cả lớp: số bình chứa, ca đong, chai lọ có sẵn dung tích, số bình chia độ + Mỗi nhóm: bình chứa nước có dung tích khác nhau, bình chia độ có GHĐ 200 cm III Hoạt động dạy học Kiểm tra cũ: (5 phút) Câu hỏi: Nêu cách đo độ dài Tại trước đo độ dài ta cần phải ước lượng độ dài cần đo? Đáp án: - Cách đo độ dài: + Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp (2 điểm) + Đặt thước mắt nhìn cách (2 điểm) + Đọc ghi kết quy định (2 điểm) - Trước đo độ dài ta cần phải ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo có GHĐ ĐCNN thích hợp (4 điểm) Bài mới: A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG * Hoạt động 1: Tình xuất phát (2 phút) - Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho HS; Kích thích HS hăng say phát biểu xây dựng bài; Đam mê tìm hiểu kiến thức - Sản phẩm: HS thảo luận trả lời câu hỏi tình huống; Biết vấn đề cần nghiên cứu học - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS - Gọi HS đọc phần mở đầu học - Cả lớp lắng nghe - Cho HS thảo luận câu hỏi tình để dẫn dắt vào - HS đứng chỗ đọc - Trao đổi nhanh, vài HS trả lời - GV: Để hiểu rõ vấn đề ta nghiên cứu hôm - Ghi B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh NLHT Hoạt động 2: Đơn vị đo thể tích phút - Mục tiêu: HS biết đơn vị đo thể tích đổi đơn vị theo yêu cầu - Sản phẩm: HS làm tập C1 - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: - Đơn vị đo thể tích thường -Yêu cầu HS đọc phần thông - HS đọc phần thông tin P1 dùng mét khối (m ) lít(l) tin trả lời câu hỏi: trả lời C1: Đơn vị đo thể tích thường 1m3=1000dm3=1000000cm3 dùng gì? 1m =1000lít =1000000ml - Gọi HS lên bảng làm C1 - HS lên bảng làm, HS =1000000cc Gọi HS khác nhận xét, GV khác ý nhận xét chốt lại Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng cụ đo cách đo thể tích chất lỏng 10 phút - Mục tiêu: HS biết số dụng cụ đo thể tích chất lỏng; Biết cách đo thể tích chất lỏng - Sản phẩm: HS kể tên số dụng cụ đo thể tích, nêu GHĐ ĐCNN dụng cụ đo, hoàn thành câu C9 - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: II Đo thể tích chất lỏng - Quan sát hình 3.1 cho biết -HS nêu tên dụng cụ đo, Tìm hiểu dụng cụ đo thể tên dụng cụ đo, GHĐ GHĐ ĐCNN theo yêu tích ĐCNN dụng cụ cầu hình ? Nếu khơng có ca đong -Dùng chai lọ biết P3 C5: Những dụng cụ đo thể dùng dụng cụ để đo thể sẵn dung tích X3 tích chất lỏng là: chai, lọ, ca tích chất lỏng ? C1 đong, bình chia độ, bơm Cho học sinh quan sát bình - Hs xác định GHĐ K2 tiêm… chia độ hình vẽ 3.2/sgk ĐCNN bình chia độ K3 ? Hãy xác định GHĐ X5 2.Tìm hiểu cách đo thể tích ĐCNN bình chia độ chất lỏng hình vẽ C9: (1) thể tích ; (2) GHĐ ; -Gv yêu cầu hs thảo luận -Hs hoạt động nhóm rút (3) ĐCNN; (4) thẳng đứng nhóm rút kết luậnC5 kết luận (5) ngang; -Gv yêu cầu hs hoạt động cá -Hs hoạt động cá nhân trả lời (6) gần nhân trả lời C6;C7;C8;C9 C6;C7;C8 kết luận C9 C VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG Hoạt động 4: Thực hành đo thể tích chất lỏng 15 phút - Mục tiêu: HS sử dụng dụng cụ đo để đo thể tích chất lỏng - Sản phẩm: Hoàn thành bảng 3.1 sgk - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, dụng cụ thực hành - Nội dung: Thực hành - Y/cầu HS tiến hành TN theo -Hoạt động nhóm thực hành P3 bước sgk ghi kết đo thể tích chất lỏng, ghi kết X8 vào bảng 3.1sgk vào bảng 3.1sgk P8 - GV theo dõi, hướng dẫn nhóm yếu - Nhận xét, đánh giá q trình thực hành nhóm D Câu hỏi - Bài tập kiểm tra đánh giá phút Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu (MĐ2) Vận dụng Vận dụng cao (MĐ1) (MĐ3) (MĐ4) C1 C2 C1 Đo thể tích chất lỏng ta dùng dụng cụ đo nào? Nêu cách đo thể tích chất lỏng C2 Người ta đo thể tích chất lỏng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3 Hãy cách ghi kết trường hợp đây: A V1 = 20,2cm3 B V2 = 20,5cm3 C V3 = 20,5cm3 D V4 = 20cm3 E Dặn dò phút - Học làm 3.1 → 3.7/ sbt - Chuẩn bị 4: Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Tuần: 03 Tiết: 03 Ngày soạn: 10/09/2017 Ngày dạy: 13/09/2017 Bài 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚC I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết sử dụng dụng cụ đo để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước có hình dạng - Tn thủ qui tắc đo Kĩ năng: Sử dụng dụng cụ đo để đo thể tích chất lỏng Thái độ: Học tập nghiêm túc, đầy đủ dụng cụ Định hướng phát triển lực HS: - Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giả vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lí; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thơng; Năng lực sử dụng ngơn ngữ; Năng lực tính toán - Năng lực chuyên biệt: Năng lực liên quan đến sử dụng kiến thức; Năng lực phương pháp; Năng lực trao đổi thông tin; Năng lực liên quan đến cá thể II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Cả lớp: bảng phụ kẻ bảng 4.1/sgk + Mỗi nhóm: vật rắn khơng thấm nước, bình chia độ, bình tràn, bình chứa, dây buộc - Học sinh: sgk ghi chép III Hoạt động dạy học Kiểm tra cũ: (5 phút) Câu hỏi: Đơn vị đo thể tích thường dùng gì? Để đo thể tích chất lỏng em dùng dụng cụ gì? Nêu cách đo Đáp án: - Đơn vị đo thể tích thường dùng mét khối (m3) lít(l) - Để đo thể tích chất lỏng ta dùng bình chia độ, chai lọ có ghi sẵn dung tích… (3 điểm) - Cách đo thể tích chất lỏng là: ước lượng thể tích cần đo, chọn dụng cụ đo có GHĐ ĐCNN phù hợp, đặt bình chia độ thẳng đứng, đặt mắt ngang với mực chất lỏng bình, đọc số theo vạch chia gần với mực chất lỏng (4 điểm) Bài mới: A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG * Hoạt động 1: Tình xuất phát (2 phút) - Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho HS; Kích thích HS hăng say phát biểu xây dựng bài; Đam mê tìm hiểu kiến thức - Sản phẩm: HS thảo luận trả lời câu hỏi tình huống; Biết vấn đề cần nghiên cứu học - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS - Gọi HS đọc phần mở đầu học - Cả lớp lắng nghe - Cho HS thảo luận câu hỏi tình để dẫn dắt vào - HS đứng chỗ đọc - Trao đổi nhanh, vài HS trả lời - GV: Để hiểu rõ vấn đề ta nghiên cứu hôm - Ghi B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Ghi bảng Hoạt động GV Hoạt động HS NLHT Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước chìm nước (8 phút) - Mục tiêu: HS biết cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước bình tràn bình chia độ - Sản phẩm: HS trả lời C1, C2 - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, bảng phụ - Nội dung: I Cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước chìm - X8 nước - P8 Dùng bình chia độ - Giới thiệu cho học sinh dụng -Hoạt động nhóm thực - K2 C1: -Đo thể tích nước ban đầu có cụ đo thể tích vật rắn khơng C1; C2 bình chia độ V1 thấm nước bình tràn -Thả đá vào bình chia độ bình chia độ -Đo thể tích nước dâng lên - Yêu cầu học sinh quan sát bình V2 hình vẽ 4.2;4.3 hoạt động -Thể tích đá V2-V1 theo nhóm mơ tả cách đo thể Dùng bình tràn tích đá trường C2: Thả đá vào bình tràn, hợp đồng thời hứng nước tràn vào bình chứa Đo thể tích nước tràn bình chia độ Đó thể tích đá Rút kết luận: -u cầu hs hoạt động cá -Hs hoạt động cá nhân - X5 C3.(1) thả chìm nhân rút kết luận C3 rút kết luận C3 - C1 (2) dâng lên -GV treo bảng phụ ghi sẵn -1 HS lên điền vào (3) thả chìm câu C3 gọi HS lên điền bảng phụ, HS khác (4) tràn nhận xét Hoạt động 3: Thực hành đo thể tích vật rắn (20 phút) - Mục tiêu: HS đo thể tích vật rắn bình tràn bình chia độ - Sản phẩm: HS hoàn thành bảng 4.1 sgk - Phương pháp: thực hành, vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, dụng cụ thực hành - Nội dung: Thực hành đo thể tích vật rắn - Yêu cầu đại diện nhóm - Thảo luận nhóm - X8 nêu phương án thực hành phương án thực hành - P8 - Yêu cầu học sinh tiến hành - Ghi kết đo - C1 thực hành đo lần lấy vào bảng 4.1 - K3 giá trị trung bình C VẬN DỤNG, TÌM TỊI, MỞ RỘNG Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút) - Mục tiêu: HS biết vận dụng lý thuyết để trả lời câu hỏi tập vận dụng - Sản phẩm: HS trả lời C4 - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: II Vận dụng C4: cần ý: - Yêu cầu học sinh đọc trả Độc lập suy nghĩ trả - C1 - Lau khô bát trước dùng lời câu hỏi C4 lời câu hỏi C4 - P4 - Khi nhấc ca không làm đổ - K4 nước bát - Đổ bát vào bình chia độ D Câu hỏi - Bài tập kiểm tra đánh giá (5 phút) Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết (MĐ1) Thông hiểu (MĐ2) Vận dụng (MĐ3) Vận dụng cao (MĐ4) C1 C2 C3 C1 Để đo thể tích vật rắn không thấm nước ta dùng dụng cụ ? Cách đo? C2 Người ta dùng bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55cm3 nước để đo thể tích đá Khi thả đá vào bình, mực nước bình dâng lên tới vạch 86cm3 Hỏi kết ghi sau đây, kết đúng? A V = 86cm3 B V = 55cm3 C V = 31cm3 D V = 141cm3 C3 Khi sử dụng bình tràn, bình chứa để đo thể tích rắn khơng thấm nước, thể tích vật bằng: A Thể tích bình tràn B Thể tích bình chứa C Thể tích phần nước tràn bình tràn sang bình chứa D Thể tích nước lại bình tràn E Dặn dò (1 phút) - Học bài, làm tập C5; C6 sgk 4.3 →4.5/SBT Đọc phần ”có thể em chưa biết” - Chuẩn bị trước 5: KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG Tuần: 04 Tiết: 04 Ngày soạn: 17/09/2017 Ngày dạy: 20/09/2017 Bài KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết số khối lượng túi đựng sản phẩm gì? - Biết khối lượng cân kg Kĩ năng: - Biết sử dụng cân Robecvan, GHĐ ĐCNN cân - Xác định khối lượng vật cân Thái độ: Học tập nghiêm túc, đầy đủ dụng cụ học tập Định hướng phát triển lực HS: - Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giả vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lí; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông; Năng lực sử dụng ngơn ngữ; Năng lực tính tốn - Năng lực chuyên biệt: Năng lực liên quan đến sử dụng kiến thức; Năng lực phương pháp; Năng lực trao đổi thông tin; Năng lực liên quan đến cá thể II Chuẩn bị: + Cả lớp: tranh phóng to loại cân + Mỗi nhóm: cân đồng hồ, vật để cân, số cân III Hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: (5 phút) Câu1: Để đo thể tích vật rắn khơng thấm - TL1: Để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước ta sử dụng nước ta dùng phương pháp nào? bình chia độ bình tràn (2 đ) Câu2: Nêu cách đo thể tích vật rắn - TL2: +Đo thể tích vật rắn bình chia độ: thả chìm vật bình chia độ? Bình tràn? vào nước chứa bình chia độ, thể tích nước dâng lên thể tích vật rắn (4 đ) + Khi vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ ta sử dụng bình tràn Thể tích nước tràn thể tích vật rắn (4 đ) Bài mới: A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG * Hoạt động 1: Tình xuất phát (2 phút) - Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho HS; Kích thích HS hăng say phát biểu xây dựng bài; Đam mê tìm hiểu kiến thức - Sản phẩm: HS thảo luận trả lời câu hỏi tình huống; Biết vấn đề cần nghiên cứu học - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Hãy cho biết em cân nặng bao nhiêu? HS trả lời theo thực tế GV: Làm để em biết xác điều đó? HS: Để biết xác khối - Tiết học hơm ta tìm hiểu khối lượng đo khối lượng em dùng cân lượng - Ghi B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 10 - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: Rút kết luận: - Yêu cầu HS chọn từ thích hợp - Chọn từ điền vào chỗ - C4: (1)-800C ; (2)-bằng điền vào chỗ trống C4 trống C4 (3)-không thay đổi - Gọi học sinh đọc C4 - Đọc C4 ⇒Kết luận chung : - Nhận xét - Ghi + Sự chuyển từ thể lỏng sang thể - Đưa kết luận chung - Lắng nghe K1, rắn gọi đông đặc đông đặc - Ghi + Phần lớn chất đông đặc X5, - Giới thiệu bảng nhiệt độ nóng - Quan sát K3 nhiệt độ xác định chảy số chất + Trong suốt thời gian đông đặc - Yêu cầu HS so sánh đặc điểm - So sánh đặc điểm nhiệt độ vật khơng thay đổi nóng chảy đơng đặc nóng chảy + Nhiệt độ đông đặc chất đông đặc nhiệt độ nóng chảy chất C VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút) - Mục tiêu: Làm số tập liên quan - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Sản phẩm: HS trả lời C5, C6, C7 - Phương tiện dạy học: sgk - Nội dung: III Vận dụng: - Hướng dẫn học sinh thảo luận - Thảo luận nhóm -C5:+đây thay đổi nhiệt độ nhóm trả lời câu hỏi C5, C6, C7 trả lời câu hỏi C5,C6, C7 trình nóng chảy K3, -C6:+ Đồng nóng chảy nước đá K4, từ thể rắn sang thể lỏng + Từ phút thứ đến phút thứ P3, trình đun nhiệt độ nước đá tăng dần X7, lò thể rắn X8 + Đồng lỏng đông đặc + Từ phút thứ đến phút thứ C1 từ thể lỏng sang thể rắn nhiệt độ nước đá không thay nguội khuôn đổi 00C thể rắn lỏng -C7:+ Vì nhiệt độ + Từ phút thứ4 đến phút thứ xác định không thay nhiệt độ nước tăng thể đổi qúa trình lỏng nước đá tan D Câu hỏi - Bài tập kiểm tra đánh giá (5 phút) - Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ phần em chưa biết ND Nhận biết Thông hiểu Đặc điểm đông đặc Hiểu trình chuyển thể chất cụ thể ? Nêu đặc điểm q trình đơng đặc? MĐ1 ? Khi đốt nến có q trình chuyển thể nến? MĐ2 E Dặn dò (1 phút) - Học Làm tập 24-25.2 ⇒ 24-25.8/ Sbt - Chuẩn bị tiết sau: SỰ BAY HƠI - SỰ NGƯNG TỤ Vận dụng 74 Tuaàn: 31 07/04/2018 Tiết : 31 Ngày soạn: Ngày dạy: 09/04/2018 Bài 26 SỰ BAY HƠI - SỰ NGƯNG TỤ I Mục tiêu: Kiến thức: - Mơ tả q trình bay ngưng tụ - Nêu phương pháp tìm hiểu phụ thuộc tốc độ bay vào yếu tố: nhiệt độ, gió diện tích mặt thống Kĩ năng: - Nêu dự đoán yếu tố ảnh hưởng đến bay xây dựng phương án TN đơn giản để kiểm chứng tác dụng yếu tố - Vận dụng kiến thức bay ngưng tụ để giải thích số tượng đơn giản Thái độ: Rèn tính sáng tạo, nghiêm túc nghiên cứu tượng vật lý Phát triển lực * NL chung: Năng lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hợp tác, Năng lực tính tốn * Năng lực chun biệt : Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lý; Nhóm NLTP phương pháp ‘tập trung vào lực thực nghiệm lực mơ hình hóa; Nhóm NLTP trao đổi thơng tin; Nhóm NLTP liên quan đến cá thể II Chuẩn bị: - Giáo viên : +Mỗi nhóm : giá đỡ, kẹp vạn năng, đĩa nhơm giống nhau, bình chia độ, đèn cồn + Cả lớp : Tranh vẽ hình học sgk -Học sinh : sgk ghi chép III Tiến trình lên lớp: Kiểm tra cũ: (5 phút) -CH: Nêu kết luận chung đông đặc? - Gọi học sinh chữa tập 24- 25.6/Sbt Đáp án: - (5 đ) Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc Phần lớn chất đông đặc nhiệt độ xác định.Trong suốt thời gian đông đặc nhiệt độ vật không thay đổi - (5 đ) B24- 25.6 : (1) 800C (2) Băng phiến (3) phút (4) phút (5) phút thứ 13 (6) phút Bài mới: A KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: Tình xuất phát (4 phút) - Mục tiêu: tạo tình để HS phát vấn đề - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk, tranh - Sản phẩm: HS thảo luận trả lời câu hỏi tình huống; Biết vấn đề cần nghiên cứu học - Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS - Dùng khăn ướt lau bảng hỏi: “em có nhìn thấy hịên - Quan sát tượng bảng lúc này?” -TL: bảng có nước ( bảng bị ướt) - Nhận xét học sinh quan sát thời gian - Quan sát lúc thấy bảng khô 75 Hỏi: Nước bảng biến đâu? - Tại lại có tượng đó? - Bài học hơm giúp giải vấn đề - Lắng nghe, suy nghĩ vấn đề - Vài HS trả lời B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 2: Quan sát tượng bay rút nhận xét tốc độ bay (15 phút) - Mục tiêu: Quan sát tượng bay rút nhận xét tốc độ bay - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, tranh - Sản phẩm: HS trả lời C1, C2, C3, C4 - Nội dung: Ta biết chuyển từ thể rắn sang thể I Sự bay hơi: lỏng gọi nóng chảy, ngược Sự bay hơi: lại chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc -TL:Sự chuyển từ thể lỏng -CH: Vậy dựa vào em cho biết sang thể gọi bay - Sự chuyển từ thể lỏng bay hơi? sang thể gọi -Nhận xét thống khái niệm - Ghi bay bay - Nhắc lại - Gọi học sinh nhắc lại - Cho ví dụ : - Yêu cầu học sinh cho số ví dụ + rượu để chai khơng - Mọi chất lỏng có bay số chất thường đậy nút sau thời gian thể bay gặp thực tế bị cạn dần Vd: xăng dầu ,cồn, + Cồn để chai khơng rượu… - Nhận xét có nút đậy sau thời gian - Thông báo: chất lỏng cạn hết bay - Lắng nghe - Cho HS quan sát hình 26.2/ Sgk - Ghi Sự bay nhanh - Hướng dẫn học sinh mô tả lại - Quan sát chậm phụ thuộc vào yếu cách phơi quần áo hình A1, A2 - Mơ tả lại hình vẽ tố nào? - Y/cầu HS đọc trả lời câu hỏi C1 - Đọc trả lời câu hỏi C1 a) Quan sát tượng - Nhận xét chốt lại: “tốc độ bay - Lắng nghe b) Rút kết luận phụ thuộc vào nhiệt độ” - Trả lời câu hỏi C2, C3 - Sự bay xảy bất - Tương tự gọi HS mô tả lại hình B 1, - Rút nhận xét kì nhiệt độ B2, C1, C2 so sánh để rút nhận xét - Tốc độ bay tốc độ bay phụ thuộc vào gió chất lỏng phụ thuộc vào diện tích mặt thống chất lỏng gió, nhiệt độ, diện - Yêu cầu học sinh hoàn thành C4, - Hồn thành C4 tích mặt thống chất - Gọi học sinh trả lời C4 - Trả lời câu hỏi C4 lỏng Hoạt động 3: Thí nghiệm kiểm tra (10 phút ) - Mục tiêu: Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, dụng cụ TN - Sản phẩm: HS trả lời C5 đến C8 - Nội dung: NLHT P1 K1 X5 K4 P2 K3 76 - Kết luận dự đốn Muốn - Suy nghĩ phương án thí c) Thí nghiệm kiểm tra kiểm tra xem dự đốn có hay nghiệm khơng phải làm TN - Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu - Lắng nghe tố, ta kiểm tra tác động yếu tố - Để kiểm tra tác động nhiệt độ - Đưa phương án kiểm tra vào tốc độ bay phương án thí tác động nhiệt độ vào nghiệm, dụng cụ cần chuẩn bị, tốc độ bay hơi: dụng cụ, cách tiến hành sao? cách tiến hành - Hướng dẫn học sinh làm TN kiểm - Từng nhóm tiến hành TN tra theo nhóm rút kết luận kiểm tra theo hướng dẫn - Cho HS thảo luận kết TN GV - Yêu cầu nhóm cử đại diện mô tả - Quan sát thảo luận lại thí nghiệm kết luận nhóm kết TN rút - Yêu cầu học sinh vạch kế hoạch để kết luận kiểm tra tác động gió diện - Vạch kế hoạch để kiểm tra tích mặt thống vào tốc độ bay - Gọi học sinh trả lời - Lắng nghe ghi lại kế - Nhận xét đưa kế hoạch hoạch vào C VẬN DỤNG, TÌM TỊI, MỞ RỘNG Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút) - Mục tiêu: giải thích số tượng liên quan - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk - Sản phẩm: HS trả lời C9, C10 - Nội dung: d) Vận dụng - Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm - Thảo luận nhóm câu -C9: Để giảm bớt bay phần câu hỏi C9, C10 C9, C10 nước - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C9, C10 - Trả lời câu hỏi C9, C10 làm cho bị - Nhận xét nước - Ghi -C10:Trời nắng to có gió P2, P8, X7, X8 K3, K4 D Câu hỏi - Bài tập kiểm tra đánh giá (5 phút) ND Sự bay Nhận biết Thông hiểu Nêu khái niệm bay Hiểu đc trình chuyển thể Nêu tốc độ bay phụ thuộc vào trường hợp cụ thể yếu tố - Thế bay hơi? Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Cho ví dụ MĐ1 - Tại bèo hoa dâu lại chống hạn cho ruộng? MĐ2 E Dặn dò: (1 phút) - Học làm tập 26-27.1, 26-27.2, 26-27.6/Sbt - Chuẩn bị tiết sau: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ ( tt ) Vận dụng 77 Tuần: 32 Tiết : 32 Ngày soạn: 09/04/2017 Ngày dạy: 11/04/2017 Bài 27 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ ( tt ) I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Mơ tả q trình chuyển thể ngưng tụ chất lỏng - Nêu ảnh hưởng nhiệt độ q trình ngưng tụ 2.Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức ngưng tụ để giải thích số tượng đơn giản Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, xác Phát triển lực * NL chung: Năng lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hợp tác, Năng lực tính tốn * Năng lực chun biệt: Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lý; Nhóm NLTP phương pháp ‘tập trung vào lực thực nghiệm lực mơ hình hóa; Nhóm NLTP trao đổi thơng tin; Nhóm NLTP liên quan đến cá thể II Chuẩn bị: GV: - Hai cốc thủy tinh giống nhau, nước có pha màu, nước đá đập nhỏ - Nhiệt kế, khăn lau khô - Một cốc thủy tinh - Một đĩa đậy cốc, phích nước nóng HS: Chuẩn bị III Hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: (5 ph ) Câu hỏi: Thế bay hơi? Cho ví dụ? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? Đáp án: - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay (3 điểm) - VD: Lau bàn khăn ướt, lát sau mặt bàn khô: nước bay (3 điểm) - Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố: nhiệt độ, gió, diện tích mặt thống (4 điểm) Bài mới: A KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: Tình xuất phát (4 phút) - Mục tiêu: tạo tình để HS phát vấn đề - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk, tranh - Sản phẩm: HS thảo luận trả lời câu hỏi tình huống; Biết vấn đề cần nghiên cứu học - Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS - Đổ nước nóng vào cốc cho quan sát nước bốc lên - Quan sát Dùng đĩa đậy vào cốc nước -TL: có nước đọng đĩa - Một lát sau cho học sinh quan sát nhận xét - Vì lại có nước đọng đĩa? - Lắng nghe, suy nghĩ vấn đề - Bài học hôm giúp giải vấn đề - Vài HS trả lời 78 B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 2: Tìm cách quan sát tượng ngưng tụ (20 phút) - Mục tiêu: Quan sát tượng ngưng tụ rút nhận xét - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, dụng cụ thí nghiệm - Sản phẩm: HS làm thí nghiệm, trả lời C1 đến C5 - Nội dung: II Sự ngưng tụ - GV thơng báo: Hiện - Lắng nghe Tìm cách quan sát ngưng tượng chất lỏng biến tụ: thành bay hơi, a Dự đốn tượng biến b Thí nghiệm kiểm tra thành chất lỏng ngưng tụ Ngưng tụ (SGK) trình ngược với bay - Muốn dễ quan sát TL: Giảm nhiệt độ tượng bay ta làm tăng nhiệt độ chất lỏng Vậy muốn dễ quan sát ngưng tụ làm tăng * Kết luận: hay giảm nhiệt độ? - Khi giảm nhiệt độ hơi, - Để biết dự đoán HS hoạt động nhóm làm TN ngưng tụ xảy nhanh không ta tiến hành làm theo hướng dẫn thảo luận trả ta dể dàng quan sát thí nghiệm lời tượng ngưng tụ - Hướng dẫn cách bố trí C1: Nhiệt độ cốc thí nghiệm - Sự chuyển từ thể sang thể tiến hành thí nghiệm thấp cốc đối chứng lỏng gọi ngưng tụ - Yêu cầu HS quan sát C2: Có nước đọng mặt ngồi trả lời câu hỏi từ cốc thí nghiệm Khơng có nước C1 đến C5 đọng mặt cốc đối - Rút kết luận chứng - GV: Quá trình bay C3: Khơng: Vì nước đọng ngưng tụ chất mặt ngồi cốc thí nghiệm lỏng xảy đồng thời khơng có màu nước cốc có pha màu Nước cốc khơng thể thấm qua thủy tinh C4: Do nước khơng khí gặp lạnh, ngưng tụ lại C5: Đúng C VẬN DỤNG, TÌM TỊI, MỞ RỘNG Hoạt động 4: Vận dụng (9 phút) - Mục tiêu: giải thích số tượng liên quan - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk NLHT K3, P2, P3, P8, X7, X8 79 - Sản phẩm: HS trả lời C6, C7, C8 - Nội dung: - Hướng dẫn HS trả lời - HS trả lời câu C6, C7, C8 - GV Nhận xét thống Vận dụng: C6:- Hơi nước đám mây ngưng tụ thành mây K3 - Khi hà vào mặt gương, K4 nước có thở gặp P3 gương lạnh, ngưng tụ lại thành hạt nước nhỏ làm mờ gương C7: Hơi nước khơng khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành giọt sương đọng C8: Trong chai đựng rượu đồng thời xãy hai trình Nếu chai đậy kín rượu bay có nhiêu rượu ngưng tụ Còn chai khơng đậy q trình bay mạnh trình ngưng tụ nên rượu cạn dần D Câu hỏi - Bài tập kiểm tra đánh giá (5 phút) ND Nhận biết Sự ngưng Nêu xảy ngưng tụ tụ Thông hiểu Vận dụng Vận dụng kiến thức ngưng tụ để giải thích số tượng đơn giản Khi xảy tượng ngưng tụ? MĐ1 Giải thích tượng nước đọng vung nồi cơm, canh ta nấu? MĐ2 - GV gọi HS đọc “có thể em chưa biết” E Dặn dò: (2 phút) - Học thuộc ghi nhớ sách giáo khoa - Làm tập 26-27.3 đến 26-27.7 sbt - Chuẩn bị mới: “ Sự sôi ” 80 Tuần: 33 Tiết: 33 Ngày soạn: 16/04/2017 Ngày dạy: 18/04/2017 Bài 28 SỰ SÔI I Mục tiêu: Kiến thức: - Mô tả sôi Nêu đặc điểm sôi Kĩ năng: - Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ trình sơi Thái độ : - Cẩn thận, kiên trì, trung thực Phát triển lực * NL chung: Năng lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hợp tác, Năng lực tính tốn * Năng lực chuyên biệt : Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lý; Nhóm NLTP phương pháp ‘tập trung vào lực thực nghiệm lực mơ hình hóa; Nhóm NLTP trao đổi thơng tin; Nhóm NLTP liên quan đến cá thể II Chuẩn bị: GV: Một giá đở thí nghiệm, kiềng lưới kim loại, đèn cồn, nhiệt kế thủy ngân, kẹp vạn năng, bình cầu đồng hồ HS: Chép bảng 28.1/SGK III Hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (5 phút) - Nêu khái niệm ngưng tụ - Tốc độ ngưng tụ phụ thuộc vào yếu tố nào? - Giải thích tạo thành giọt nước đọng vào ban đêm Đáp án: - Sự chuyển từ thể sang thể lỏng gọi ngưng tụ (2 điểm) - Quá trình ngưng tụ trình ngược với trình bay (2 điểm) - Tốc độ ngưng tụ chất lớn nhiệt độ nhỏ (3 điểm) - Hơi nước khơng khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành giọt sương đọng (3 điểm) Bài mới: A KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: Tình xuất phát (4 phút) - Mục tiêu: tạo tình để HS phát vấn đề - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk, tranh - Sản phẩm: HS thảo luận trả lời câu hỏi tình huống; Biết vấn đề cần nghiên cứu học - Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS - Gọi HS đọc phần mở đầu học - Cả lớp lắng nghe - Cho HS thảo luận câu hỏi tình để dẫn dắt vào - HS đứng chỗ đọc - Trao đổi nhanh, vài HS trả lời - GV: Để hiểu rõ vấn đề ta nghiên cứu hôm - Ghi B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm sơi (14 phút) - Mục tiêu: Tiến hành thí nghiệm, quan sát tượng Nội dung NLHT 81 - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, dụng cụ thí nghiệm - Sản phẩm: HS quan sát sôi ghi lại số liệu - Nội dung: I Thí nghiệm sơi - Hướng dẫn bố trí TN hình 28.1 + Tiến hành TN theo Tiến hành thí nghiệm - Đổ vào bình khoảng 100 cm3, điều nhóm theo hướng dẫn chỉnh nhiệt kế không chạm vào đáy GV cốc + Cử bạn ghi lại nhiệt độ - Điều chỉnh đèn cồn cho 15 ph sau phút nước sôi + Cẩn thận làm TN - Làm TN để trả lời câu hỏi phần II + Khi đun sơi 2-3 phút o - Khi nước tới 40 C ghi thời dừng khơng đun gian nhiệt độ + Ghi nhận xét - Ghi phần mô tả tượng vào tượng xảy Ghi theo bảng chữ số la mã (bảng * Lưu ý: Một số trường hợp nhiệt trang 86) o kế không 100 C Khi nước sôi a nước không nguyên chất, chưa - Lắng nghe đạt điều kiện chuẩn, nhiệt kế mắc sai số, độ cao Hoạt động 3: Vẽ đường biểu diễn (17 phút) - Mục tiêu: HS vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ nước theo thời gian - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk - Sản phẩm: Từ bảng kết TN vẽ đường biểu diễn - Nội dung: Vẽ đường biểu diễn - Hướng dẫn theo dõi vẽ đường - Ghi nhận xét đường biểu diễn biểu diển - Trục nằm ngang trục - Trục nằm ngang thời gian; trục - Tham gia thảo luận thời gian: ghi giá trị thẳng đứng trục nhiệt độ, gốc lớp thời gian theo phút Gốc 40oC phút trục thời gian - Yêu cầu nhận xét đường biểu - Trục thẳng đứng biểu diễn diễn nhiệt độ theo độ C - Trong khoảng thời gian nước (0C) Gốc trục nhiệt độ tăng nhiệt độ Đường biểu diễn có 400C đặc điểm gì? - Nước sôi nhiệt độ nào? Trong - Vẽ đường biểu diễn suốt thời gian nước sôi nhiệt độ nước có thay đổi khơng? Đường biểu diễn có đặc điểm gì? - Yêu cầu nêu nhận xét đường biểu diễn lớp - Dựa vào đường biểu - Thời điểm nước sơi nhóm diễn, nêu nhận xét P2, P3, P8, X7, X8 K3, P3, P5 82 khác nhau, suốt thời gian sôi nhiệt độ không thay đổi a Đường biểu diễn nằm ngang song song trục thời gian - Cá nhân nhận xét C Câu hỏi - Bài tập kiểm tra đánh giá (4 phút) ND Nhận biết Sự sôi Mô tả trình đun sơi nước? ? Mơ tả q trình đun sơi nước? MĐ1 Thơng hiểu Vận dụng D Dặn dò: (2 phút) - Xem lại kiến thức - Hoàn thành đường biểu diễn + Trả lời câu hỏi C1 – C5 83 Tuần: 34 Tiết: 34 Ngày soạn: 23/04/2017 Ngày dạy: 25/04/2017 Bài 29 SỰ SÔI ( Tiếp theo) I Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu đặc điểm nhiệt độ sôi Mô tả sôi Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức sơi để giải thích số tượng đơn giản có liên quan đến đặc điểm sôi Thái độ: Cẩn thận, kiên trì, trung thực Phát triển lực * NL chung: Năng lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hợp tác, Năng lực tính tốn * Năng lực chuyên biệt : Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lý; Nhóm NLTP phương pháp ‘tập trung vào lực thực nghiệm lực mơ hình hóa; Nhóm NLTP trao đổi thơng tin; Nhóm NLTP liên quan đến cá thể II Chuẩn bị: GV: Bảng phụ HS: Chuẩn bị cũ III Hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ (2 phút) - GV kiểm tra đường biểu diễn HS vẽ nhà Bài mới: A KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: Tình xuất phát (4 phút) - Mục tiêu: tạo tình để HS phát vấn đề - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk - Sản phẩm: HS thảo luận trả lời câu hỏi tình huống; Biết vấn đề cần nghiên cứu học - Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS - Trong tiết học trước, làm thí nghiệm, ghi - Cả lớp lắng nghe giới thiệu lại tượng quan sát được, chưa rút nhận GV xét cần thiết Trong tiết này, dựa vào kết thí - Ghi nghiệm để rút nhận xét vể đặc điểm sơi B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệt độ sơi (20 phút) - Mục tiêu: HS biết đặc điểm sơi - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk - Sản phẩm: HS trả lời câu C1 đến C6 - Nội dung: - Gọi đại diện mô tả lại TN - Học sinh khác nhận xét - Làm theo yêu cầu - Nhận xét Nội dung NLHT II Nhiệt độ sôi Trả lời câu hỏi 84 - Dựa vào phần TN yêu cầu trả - Xem lại đường biểu diễn lời phần II từ C1a C4 - Làm từ C1a C4 dựa vào 28 - Yêu cầu đọc bảng 29.1a Nhận - Đọc nhận xét - Làm C5 xét - Hoạt động cặp đôi làm C6 - Yêu cầu làm C5, C6 - Giáo viên thống câu trả a 100oC, nhiệt độ sôi b Không thay đổi lời cho học sinh c Bọt khí, mặt thống C VẬN DỤNG, TÌM TỊI, MỞ RỘNG Hoạt động 4: Vận dụng (12 phút) - Mục tiêu: giải thích số tượng liên quan - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm - Phương tiện dạy học: sgk - Sản phẩm: HS trả lời C7, C8, C9 - Nội dung: - Vì nhiệt độ xác định - Hướng dẫn làm C7 khơng thay đổi q trình nước sơi - Vì nhiệt độ sơi thủy ngân - Hướng dẫn làm C8 cao nhiệt độ sôi nước, t0 sôi rượu thấp t0 sôi nước - Quan sát hình 29.1/88 - Hướng dẫn làm C9 + AB q trình nóng lên H: Nhiệt độ sôi nước bao nước nhiêu? + BC q trình sơi nước H: Trong suốt thời gian sôi - 1000C nhiệt độ nước có thay đổi - Nhiệt độ khơng thay đổi khơng? Rút kết luận: - Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sôi - Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi K3, K4, P3, X3, X5, X8 III Vận dụng: C7: Vì nhiệt độ xác định không thay đổi q trình nước K3, sơi K4, C8: Vì nhiệt độ sôi P3 thủy ngân cao nhiệt độ sôi nước, t0 sôi rượu thấp t0 sơi nước C9: Đoạn AB ứng với q trình nóng lên nước Đoạn BC ứng với q trình sôi nước D Câu hỏi - Bài tập kiểm tra đánh giá (5 phút) ND Sự sôi Nhận biết Nêu đặc điểm sôi Thông hiểu điểm giống khác sôi bay Vận dụng Rút kết luận nhiệt độ sôi nước? MĐ1 Nêu điểm giống khác sôi bay MĐ2 Hướng dẫn: - Giống nhau: Đều trình chuyển từ thể lỏng sang thể - Khác nhau: Sự bay xảy nhiệt độ, xảy mặt thoáng chắt lỏng Còn sơi xảy nhiệt độ định, xảy mặt thoáng chất lỏng lẫn lòng chất lỏng - GV gọi HS đọc phần “có thể em chưa biết” E Dặn dò: (2 phút) + Học + Vẽ lại đường biểu diễn thay đổi nhiêt độ nước theo thời gian Nhận xét đường biểu diễn - Chuẩn bị “ Ôn tập” - Hệ thống lại kiến thức học 85 Ngày soạn: 30/04/2017 Ngày dạy: 02/05/2017 Tuần :35 Tiết :35 Bài 30: TỔNG KẾT CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Ôn tập, cố kiến thức nhiệt học - Hệ thống lại kiến thức - Chuẩn bị cho kì thi học kì II Kĩ năng: - Vận dụng tốt vào kiểm tra học kì Thái độ : - Nghiêm túc, tích cực Nội dung trọng tâm: - Kiến thức học chương II Phát triển lực * NL chung: Năng lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hợp tác, Năng lực tính tốn * Năng lực chun biệt : Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lý; Nhóm NLTP phương pháp ‘tập trung vào lực thực nghiệm lực mơ hình hóa; Nhóm NLTP trao đổi thơng tin; Nhóm NLTP liên quan đến cá thể II Chuẩn bị: GV: Bảng phụ HS: Chuẩn bị III Hoạt động dạy học Ổn định lớp (1 ph): Kiểm tra cũ Kiểm tra cũ – Giới thiệu mới: ( 2ph) a Kiểm tra cũ: ( Lồng ghép vào tiết dạy ) b Giới thiệu mới: (2ph) Tiết học hôm tiếp tục hệ thống lại kiến thức học chuẩn bị cho thi học kì II Bài mới: (36ph) Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: (20 ph) - Đọc câu hỏi định học sinh trả lời Hoạt động học sinh - Nghe câu hỏi trả lời theo yêu cầu giáo viên - Nhận xét, bổ sung (nếu cần) - Treo bảng phụ - Lên điền từ, cụm từ vào chổ trống Nội dung ghi bảng I Ôn tập  Trả lời câu hỏi Hầu hết chất + tăng nhiệt độ tăng + giảm nhiệt giảm + Chất khí nở nhiệt nhiều + Chất rắn nở nhiệt Hiện tượng giản nở nhiệt + Nhiệt kế y tế đo nhiệt độ thể + Nhiệt kế rượu đo nhiệt độ khí + Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ thí nghiệm (1) nóng chảy (2) bay (3) đông đặc (4) ngưng tụ NLHT K3, P3, X6 86 Mỗi chất nóng chảy, đơng đặc nhiệt độ xác định gọi nhiệt độ nóng chảy Khơng thay đổi Khơng phụ thuộc: gió, nhiệt độ, diện tích mặt thống Nhiệt độ sơi, chất lỏng bay lòng lẩn mặt thoáng chất lỏng - Học sinh trả lời - Học sinh khác nhận xét Hoạt động 2: (16 ph) - Đọc câu hỏi, định học sinh trả lời - Nhận xét, đưa đáp án - Treo bảng 30.1/90 H: Chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? H: Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? - Yêu cầu học sinh đọc 5/91 H: Ai đúng? H: Vì sao? - Treo hình 30.3/92 H: Chất xét chất gì? - Lựa chọn nhanh phương án - Nhận xét a Sắt Chuyển thể b Rượu K3, K4, P3, X3 - Đọc thông tin bảng - Trả lời câu hỏi - Đọc 5/ 91 - Đưa nhận định - Giải thích - Quan sát hình 30.3/92 - Làm việc cá nhân đưa nhận định BC: q trình nóng chảy DE: q trình sơi AB: thể rắn CD: thể lỏng + thể - HS làm theo hd H: Các đoạn BC, DE ứng với trình nào? H: Trong đoạn AB, CD nước tồn thể nào? GV:hd hs trả lời câu hỏi đề cương ôn tập Củng cố: (4ph) ND Nhận biết Sự ngưng tụ Nêu xảy ngưng tụ Sự bay II Vận dụng C C Bình Vì nước sơi nhiệt độ xác định khơng đổi suốt q trình sơi a BC: q trình nóng chảy DE: q trình sơi b AB: thể rắn CD: thể lỏng + thể Thơng hiểu Vận dụng Giải thích đc tạo thành giọt sương vào ban đêm Nêu đcSự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố Nêu đc đặc điểm sôi Sự bay ngưng tụ Sự nóng chảy đơng đặc ? Khi xảy ngưng tụ? MĐ1 ? Giải thích tạo thành giọt sương vào ban đêm? MĐ3 ? Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào?MĐ1 ? Nêu đặc điểm sơi? Sự bay ngưng tụ? Sự nóng chảy đông đặc?MĐ1 - Khái quát lại nội dung học - Đọc lại ghi nhớ học Dặn dò: (2 ph) 87 - Lưu ý học sinh số kiến thức trọng tâm - Chuẩn bị tâm lí cho em trước kì thi - Nhắc nhở em nhà ôn tập 88 ... lên cành cậy ………… (H 6. 1c) d) Khi lực sĩ bắt đầu ném tạ, lực sĩ tác dụng vào tạ …… (H 6. 1b) E Dặn dò (1 phút) - Học bài, làm tập 6. 3→ 6. 5sbt - Chuẩn bị 15 Tuần: 06 Tiết: 06 Ngày soạn: 01/10/2017... động cá - Đọc làm C5, C6, (2)tăng gấp ba nhân đọc làm C5, C6 C6: Sợi dây cao su lò - Gọi học sinh trả lời câu - Trả lời câu hỏi C5, C6 xo có tính chất đàn hồi hỏi C5, C6 - Ghi D Câu hỏi - Bài... liên hệ trọng lượng khối lượng - Yêu cầu HS đọc làm C6 - Đọc làm C6 - C6: a) m =100g => P = 1N - Gọi HS trả lời câu hỏi C6 - Trả lời câu hỏi C6 b) m =200g => P =2N - Thông báo: “nếu ta dùng m để
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 6 soạn đầy đủ theo công văn 1790 định hướng phát triển năng lực, Giáo án vật lí 6 soạn đầy đủ theo công văn 1790 định hướng phát triển năng lực, Ôn lại một số đơn vị đo độ dài, - Mục tiêu: HS nêu được tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.

Từ khóa liên quan