Pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại việt nam

81 81 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ PHÁP LUẬT VỀ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƢ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI VIỆT NAM PHẠM THỊ THU HÀ HÀ NỘI - 2019 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ PHÁP LUẬT VỀ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƢ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI VIỆT NAM PHẠM THỊ THU HÀ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 8380107 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ THỊ LAN ANH HÀ NỘI - 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa đào tạo sau đại học – Trường đại học Mở Hà Nội NGƢỜI CAM ĐOAN Phạm Thị Thu Hà iii LỜI CẢM ƠN Theo phân công Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Mở Hà Nội đồng ý giáo viên hướng dẫn PGS.TS Vũ Thị Lan Anh đề tài luận văn: “Pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Việt Nam” Để hoàn thiện luận văn này, học viên nhận nhiều quan tâm, động viên, giúp đỡ Quý thầy, cô trường Trước hết, học viên xin chân thành cảm ơn Qúy thầy, cô giáo Trường Đại học Mở Hà Nội quan tâm giảng dạy, tận tình hướng dẫn suốt trình học viên học tập, nghiên cứu Trường Đại học Mở Hà Nội Chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Vũ Thị Lan Anh tận tình hướng dẫn bảo học viên nghiên cứu thực luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Khoa Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Mở Hà Nội tạo điều kiện cho học viên suốt trình học tập Để thực luận văn hoàn chỉnh nhất, học viên nỗ lực, cố gắng nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót định mà thân khơng thể tự nhận thấy Rất mong nhận góp ý Quý thầy, cô giáo để luận văn hoàn chỉnh Cuối cùng, học viên xin gửi lời tri ân tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln quan tâm, động viên khuyến khích học viên q trình thực luận văn, cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Học viên Phạm Thị Thu Hà iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƢ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH 1.1 Khái quát chung ngành nghề kinh doanh có điều kiện 1.1.1 Khái niệm đặc điểm ngành nghề kinh doanh có điều kiện 1.1.2 Các loại điều kiện kinh doanh 10 1.2 Khái quát chung pháp luật ngành nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện 18 1.2.1 Khái niệm đặc điểm pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 18 1.2.2 Vai trò pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 20 1.2.3 Cấu trúc pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 21 1.2.4 Pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện số quốc gia giới 24 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƢ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH Ở VIỆT NAM 34 v 2.1 Thực trạng pháp luật ngành nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện 34 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật ngành nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện Việt Nam 44 2.2.1 Những kết đạt 44 2.2.2 Những hạn chế, vướng mắc nguyên nhân 47 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 54 3.1 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật ngành nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện 54 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện 61 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 vi MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Luật Đầu tư năm 2014 đánh giá bước tiến quan trọng q trình hồn thiện khung pháp luật Đầu tư Việt Nam Lần quyền tự đầu tư kinh doanh công dân trở thành nguyên tắc chủ đạo, thể nhiều nội dung Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư Từ nguyên tắc này, rào cản quy định điều kiện kinh doanh tồn Luật chuyên ngành Luật tổ chức tín dụng, Luật Khoáng sản, Luật Kinh doanh bất động sản, cần xem xét loại bỏ Tuy nhiên, thực tế, xuất tồn ngành nghề kinh doanh có tác động trực tiếp đến an ninh cơng cộng, kiểm sốt kinh tế vĩ mơ, mơi trường sinh thái, sức khỏe người lợi ích cơng cộng khác ln cần có quản lý Giấy phép điều kiện kinh doanh Đây không công cụ để Nhà nước quản lý kinh tế mà điều kiện mà người dân, tổ chức kinh tế mong muốn gia nhập thị trường tiến hành hoạt động kinh doanh Việt Nam phải tuân thủ Việt Nam đường đổi kinh tế, phát triển hội nhập Nền kinh tế thị trường vận động theo quy luật vốn có Sự đa dạng kinh tế tạo điều kiện cạnh tranh, thúc đẩy phát triển Tuy nhiên đa dạng tạo nên khó khăn, bất cập quản lý Muốn phát triển kinh tế thị trường ổn định, thuận lợi, quan hệ kinh tế phải điều chỉnh pháp luật, phải tiếp tục hồn thiện mơi trường pháp lý kinh doanh, tạo thơng thống thủ tục hành chính, bảo đảm quyền tự kinh doanh, tránh rườm rà, phức tạp, tốn đăng ký kinh doanh, mở rộng qui mơ đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Pháp luật, dù hoàn thiện mà khơng thực có hiệu khơng thể đem lại tốt đẹp mà chủ thể ban hành mong muốn, khơng đem lại lợi ích cho xã hội, chí ngược lại Thực tiễn năm qua cho thấy, pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện có bước phát triển đáng kể song chưa triệt để Trong trình áp dụng đầu tư điều kiện kinh doanh, có nhiều rà sốt, đánh giá, chí “chẩn đốn” quan, tổ chức chun ngành Việt Nam thực Tuy nhiên, việc tìm hiểu đầu tư điều kiện kinh doanh cách tồn diện, khoa học nhiều khoảng trống Với mục đích tìm hiểu cách sâu sắc vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đặt tác động pháp luật ngành nghề đầu tư điều kiện kinh doanh trình chủ thể kinh doanh thành lập doanh nghiệp có đầy đủ sở pháp lý để thực ý tưởng kinh doanh Việt Nam, học viên lựa chọn đề tài: “Pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Việt Nam " làm luận văn Tình hình nghiên cứu Qua tham khảo, đến cố số công trình nghiên cứu đầu tư kinh doanh có điều kiện như: luận văn thạc sĩ luật học Hoàng Vương Yến viết “Pháp luật điều kiện kinh doanh quy định cụ thể hoạt động kinh doanh xăng dầu”, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2016 Bài luận văn trình bày số vấn đề lý luận điều kiện kinh doanh điều kiện kinh doanh xăng dầu phân tích thực trạng pháp luật điều kiện kinh doanh điều kiện kinh doanh xăng dầu Việt Nam, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật vấn đề Luận văn thạc sĩ luật học Nguyễn Trọng Hạnh: “Pháp luật kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự thực tiễn thi hành tỉnh Sơn La”, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2016 trình bày vấn đề lý luận pháp luật kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự, phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hành kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự thực tiễn thi hành tỉnh Sơn La để từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật vấn đề Luận văn thạc sĩ luật học Chu Thị Huyền Trang nghiên cứu với đề tài: “Pháp luật điều kiện kinh doanh rượu Việt Nam”, Trường Đại học Hà Nội, năm 2017 trình bày số vấn đề lý luận pháp luật điều kiện đầu tư kinh doanh rượu, nghiên cứu phân tích thực trạng quy định pháp luật điều kiện đầu tư kinh doanh rượu Việt Nam thực tiễn thi hành từ đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật đảm bảo hiệu thực pháp luật vấn đề Luận văn thạc sĩ luật học Trần Thu Giang nghiên cứu “ Pháp luật điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục, đaò taọ Việt Nam”, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2017 trình bày số vấn đề lý luận pháp luật điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tác giả phân tích quy định pháp luật hành điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực giáo dục, đào tạo từ đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu thi hành pháp luật vấn đề này… Ngồi ra, có cơng trình nghiên cứu tiêu biểu khác như: “Thực thi quy định ngành nghề cấm kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư năm 2014” Tiến sĩ Nguyễn Thị Dung Tạp chí Luật học – Trường Đại học Luật Hà Nội số 01/2016 phân tích vấn đề pháp lý tiếp tục đặt liên quan đến ngành nghề cấm kinh doanh ngành nghề cấm kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện sau Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực pháp luật; “Pháp luật điều kiện đầu tư kinh doanh Việt Nam”của tác giả Trần Thị Thanh Huyền Tạp chí Dân chủ Pháp luật – Bộ Tư pháp số năm 2019 nêu điều kiện đầu tư kinh doanh pháp luật điều kiện đầu tư kinh doanh Việt Nam nay, số giải pháp nhằm hòan thiện pháp luật vấn đề này; “Nhận diện điều kiện kinh doanh Việt Nam số kiến nghị” Tiến sĩ Nguyễn Thu Dung Tạp chí Nhà nước Pháp luật (Viện Nhà nước Pháp luật) số 10/2018… Như vậy, nói việc nghiên cứu pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khơng phải vấn đề mới, nhiên cơng trình nghiên cứu tính tới thời điểm chủ yếu cơng trình nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh cụ thể, hay địa danh cụ thể trình bày vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng, đưa giải pháp lĩnh vực định Luận văn muốn đề cập chung đến toàn hệ thống pháp luật ngành nghề đầu tư có điều kiện Việt Nam, thế, cơng trình nghiên cứu cách tồn diện, có hệ thống pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu văn quy phạm pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thực tế áp dụng quy định pháp luật nói học, kinh nghiệm nước ngành nghề kinh doanh đầu tư có điều kiện 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề phạm vi sau: - Những vấn đề lý luận pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; - Những quy định pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện; điều kiện kinh doanh; - Thực trạng đầu tư kinh doanh có điều kiện Việt Nam; - Một số ví dụ thực tế đầu tư kinh doanh có điều kiện Nội dung luận văn đề cập đến trình doanh nghiệp đầu tư kinh doanh ngành nghề có điều kiện, khơng đề cập đến tất thủ tục pháp lý suốt vòng đời tồn doanh nghiệp Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài, tác giả sử dụng phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm Đảng đổi Bên cạnh đó, luận văn vận dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài như: bổ sung thời kỳ Chính phủ rà sốt trình Quốc hội (Điều 8) Quy định thiết kế với mục tiêu hạn chế tình trạng ban hành ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực chun ngành cách khơng thể kiểm sốt với cách hiểu ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Danh mục quy định điều kiện kinh doanh Trên thực tế, nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ban hành Luật ban hành sau Luật Đầu tư, nằm Danh mục Sau thời gian, ngành nghề bổ sung vào Danh mục sau với lý “đã quy định Luật A…” Hiện chưa có quy định để giải tình trạng “gián tiếp vơ hiệu hóa” Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Luật Đầu tư Về mặt pháp lý, tình trạng tồn quy định Luật Đầu tư chưa làm rõ mối quan hệ Luật Đầu tư luật ban hành sau ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điểm: Thời điểm sửa đổi Danh mục Luật Đầu tư với thời điểm ban hành luật có ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới; Cơ chế kiểm soát việc ban hành ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, để đảm bảo ngành, nghề phù hợp với tính chất quy định Điều Luật Đầu tư Do đó, để giải vấn đề này, cần làm rõ nội dung Điều Luật Đầu tư, theo hướng đánh giá giải trình lại lý do, để bổ sung ngành, nghề kinh doanh Danh mục 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện Thứ nhất, nâng cao trình độ ý thức pháp luật doanh nghiệp Đối với việc thực pháp luật nói chung pháp luật đầu tư kinh doanh có điều kiện nói riêng, tác động ý thức pháp luật xem xét thơng qua tác động phận cấu thành ý thức pháp luật hệ tư tưởng pháp luật tâm lý pháp luật 61 Các cấp, ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đầu tư kinh doanh có điều kiện cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh, tập trung vào đổi nội dung, cách làm, đa dạng hóa hình thức thơng tin tun truyền Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không phát triển số lượng mà bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ Mạng lưới trung tâm tư vấn, văn phòng tư vấn pháp luật, mơ hình “Ngày Pháp luật”, “Tháng Cơng nhân”, hội thi tìm hiểu pháp luật hình thành mở rộng Nhờ vậy, ý thức pháp luật doanh nghiệp nâng lên Các chủ thể kinh doanh đặc biệt doanh nghiệp - chủ thể chịu tác động trực tiếp từ quy định điều kiện kinh doanh phát điểm bất cập từ quy định phải mạnh dạn phản ánh, góp ý kiến cách kịp thời, liệt thông qua hiệp hội ngành, nghề Những thông tin phản ánh cách kịp thời đến quan chức góp phần cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày minh bạch, thuận lợi cho chủ thể gia nhập thị trường kinh doanh có hiệu Sự nhận thức nhiều cấp độ khác nhau, tương ứng với đó, ý thức thực pháp luật nói chung pháp luật đầu tư kinh doanh có điều kiện nói riêng khác Khi doanh nghiệp có tơn trọng pháp luật, doanh nghiệp tự giác, chủ động thực nghĩa vụ mà pháp luật quy định, kiềm chế thực hành vi mà pháp luật cấm, đồng thời, có ý thức thực đúng, đủ mà thực cách đối phó, gượng ép Hiểu biết, niềm tin vào pháp luật, vào lẽ công yếu tố quan trọng việc thúc đẩy thực pháp luật Nếu doanh nghiệp tin tưởng vào chế pháp luật đầu tư kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp sử dụng chế thay thực hành vi trái pháp luật, bất hợp pháp Thứ hai, đưa giải pháp phù hợp ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh cho phép kinh doanh Cơ quan đăng kí kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp “ngành nghề đăng kí kinh doanh không bị 62 cấm đầu tư kinh doanh”.19 Luật Đầu tư năm 2014 quy định danh mục với ngành/ nhóm ngành bị cấm kinh doanh (như phân tích mục 1) Như cần có thái độ ứng xử ngành, nghề trước thuộc danh mục bị cấm kinh doanh khơng quy định cấm? Đối với hành vi cấm thực luật khác đương nhiên khơng thuộc phạm vi quyền tự lựa chọn ngành nghề kinh doanh Ví dụ Luật Xuất cấm xuất sản phẩm văn hố phản động, đồi trụy; Nghị định Chính phủ số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 xử lí vi phạm hành quy định xử phạt hành vi lợi dụng mê tín dị đoan trục lợi có hại tới giáo dục thẩm mĩ, nhân cách; Bộ luật hình quy định tội danh hình phạt hành vi mua bán người, mua bán trẻ em hành vi mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em, mua bán người hay dịch vụ mê tín dị đoan trục lợi (lợi dụng hầu đồng, xem bói để trục lợi), tất sản phẩm, dịch vụ kích động bạo lực… đương nhiên bị cấm kinh doanh chúng khơng tồn danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh Tương tự vậy, kinh doanh giống vật nuôi, giống trồng, kinh doanh phân bón ngành nghề tự lựa chọn song trình kinh doanh, người kinh doanh có nghĩa vụ tuân thủ quy định quan quản lí chun ngành giống vật ni, giống trồng, loại phân bón, theo đó, pháp luật cấm kinh doanh giống trồng khơng có danh mục phép sản xuất, kinh doanh, giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái, phân bón khơng có danh mục phép sản xuất, kinh doanh sử dụng Việt Nam20 Như vậy, ngành hàng trước thuộc danh mục bị cấm kinh doanh không tồn danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh chất, phạm vi cấm không thay đổi Do vậy, thực quyền tự kinh doanh ngành nghề mà luật không cấm, không cần biết đến ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư năm 2014 mà cần biết đến tuân thủ quy định cấm khác hành vi, sản phẩm, dịch vụ văn pháp luật chuyên ngành có liên quan Ví dụ: Chăn ni ngành nghề khơng bị 19 20 Cổng TTĐT trường ĐH Luật Hà Nội: http://plkt.hlu.edu.vn/SubNews/Details/16842#_edn12 Nguồn: web http://plkt.hlu.edu.vn/SubNews/Details/16842#_edn13 63 cấm kinh doanh chăn nuôi mục đích kinh doanh cần tn thủ quy định lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, cụ thể Pháp lệnh Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/3/2004 giống vật nuôi Tuy nhiên, với số dịch vụ bị cấm kinh doanh trước đây, việc tìm kiếm sở pháp lí để cấp hay từ chối cấp đăng kí kinh doanh chưa thật rõ ràng, gây băn khoăn trình thực thi pháp luật ngành nghề kinh doanh Ví dụ: Hoạt động kinh doanh mơi giới kết có yếu tố nước ngồi nhằm mục đích kiếm lời, hoạt động kinh doanh mơi giới nhận cha, mẹ, con, ni ni có yếu tố nước ngồi nhằm mục đích kiếm lời dịch vụ bị cấm kinh doanh theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP song khơng nằm danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định Điều Luật Đầu tư năm 2014 Pháp luật hành nhân gia đình khơng có quy định cấm thực hoạt động mơi giới Các quy định có liên quan đến hoạt động môi giới hôn nhân, môi giới nuôi nuôi bao gồm: Quy định hoạt động tư vấn, hỗ trợ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi Trung tâm tư vấn, hỗ trợ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi (thuộc Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam từ cấp tỉnh, cấp trung ương) phải đảm bảo nguyên tắc phi lợi nhuận 21; Quy định mức xử phạt vi phạm hành hành vi “mơi giới kết trái pháp luật” hành vi “làm dịch vụ môi giới cho, nhận nuôi trái pháp luật”22 Nghị định Chính phủ số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành tư pháp, nhân gia đình Các quy định khơng đủ sở pháp lí để kết luận việc cấm hoạt động mơi giới kết hôn, môi giới nuôi doanh nghiệp đăng kí kinh doanh dịch vụ hoạt động mơi giới kết hơn, mơi giới nhận nuôi trở thành hợp pháp không bị xử lí theo Nghị định Chính phủ số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 Theo nguyên tắc tự kinh doanh ngành nghề luật không cấm, doanh nghiệp lựa chọn kinh doanh dịch 21 22 Nguồn: web http://plkt.hlu.edu.vn/SubNews/Details/16842#_edn14 Nguồn: web http://plkt.hlu.edu.vn/SubNews/Details/16842#_edn15 64 vụ kể từ thời điểm Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực pháp luật Điều có nghĩa Nhà nước chủ trương cấm dịch vụ kinh doanh môi giới kết hôn, môi giới cho, nhận ni mục đích kiếm lợi cần bổ sung quy định cấm hành vi môi giới Luật nhân gia đình Những đề xuất tiếp tục hoàn thiện pháp luật ngành, nghề kinh doanh thực việc cần làm ngay, nhằm đảm bảo thực quyền tự kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm, đảm bảo thực thi hiệu Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nói chung quy định hành ngành nghề kinh doanh nói riêng Thứ ba, xây dựng hệ thống giám sát thơng tin để kiểm sốt việc thực thi pháp luật điều kiện đầu tư kinh doanh Thực tế cho thấy, hoạt động giám sát thực thi pháp luật điều kiện đầu tư kinh doanh nước ta yếu Do vậy, cần thiết phải có quy định, sở pháp lý rõ ràng để thiết lập nên kết hợp nhiều bên việc giám sát thực thi pháp luật điều kiện đầu tư kinh doanh xây dựng kênh thông tin phản hồi để tiếp nhận kết từ q trình giám sát Theo kinh nghiệm nhiều quốc gia giới, việc quản lý thực thi pháp luật điều kiện đầu tư kinh doanh có kênh giám sát như: Giám sát doanh nghiệp: hoạt động giám sát của chủ thể phải thực thủ tục hành điều kiện đầu tư kinh doanh Đây hình thức giám sát hiệu chủ thể nhiều thơng tin, am hiểu thực chất hoạt động kinh doanh phản hồi nhằm bảo vệ lợi ích Giám sát hiệp hội, quan báo chí truyền thơng: Hiệp hội, quan báo chí truyền thơng xem kênh giám sát có sức ảnh hưởng lớn đến hệ thống hành pháp Bởi thông tin liên quan tới điều kiện đầu tư kinh doanh làm khó cho doanh nghiệp nhanh chóng đưa tới cơng chúng, nhà quản lý… thế, tác động trực tiếp đến ứng xử quan quản lý nhà nước Thông qua tác đọng tuyên truyền định hướng cơng chúng, báo chí tạo nên áp lực giám sát quan nhà nước, bắt buộc quan nhà nước phải hành động 65 hợp lý, pháp luật, đạo lý, tôn trọng lợi ích tòan xã hội ban hành, sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin thống vào nghiệp vụ đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Thơng qua hệ thống nhất, người dân quan đăng ký kinh doanh đăng ký theo dõi q trình xử lý hồ sơ, thực tra cứu kết xử lý, tra cứu tên hộ kinh doanh toàn quốc Bên cạnh đó, quan hành nhà nước trao đổi thơng tin cần thiết liên quan đến hộ kinh doanh cách nhanh chóng, xác Để thực nhóm giải pháp nêu trên, bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quan trung ương (Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính) cần phối hợp với địa phương để triển khai xây dựng Cơ sở liệu quốc gia đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, xây dựng Cổng thông tin đăng ký đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để phục vụ cơng tác đăng ký kinh doanh loại hình (hoặc tích hợp chung Cổng thơng tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp) Có số nguyên tắc nên áp dụng cho việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng tiết kiệm hiệu quả: Một là, tận dụng toàn hệ thống máy tính có cấp đăng ký kinh doanh quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện; theo đó, ứng dụng cấp đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần thiết kế phù hợp với máy tính cấu hình thấp Hai là, kết nối hệ thống đặt trung ương với quận, huyện nước chủ yếu thực qua mạng internet có quận, huyện Việc đầu tư, trì mạng dùng riêng vật lý nên xem xét với số địa phương có số lượng đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện lớn Ba là, tận dụng hệ thống thiết bị tin học có Hệ thống thơng tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp để giảm thiểu việc đầu tư thiết bị cho Hệ 66 thống thông tin đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như: sử dụng chung hệ thống thiết bị an ninh, bảo mật, sử dụng chung hệ thống máy chủ sở liệu… Bốn là, việc chuyển đổi sở liệu riêng lẻ có đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện địa phương nên thực dựa chuyển đổi từ sở liệu đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện lưu giữ Hệ thống Tổng cục Thuế Theo đó, thay phải xây dựng nhiều phần mềm chuyển đổi riêng sở liệu tỉnh, quận, huyện (đang lưu trữ đa dạng, khác biệt tiêu chí chuẩn liệu), cần xây dựng phần mềm chuyển đổi liệu Điều tiết kiệm lớn nguồn lực tài thời gian triển khai để xây dựng Cơ sở liệu quốc gia đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 3, tác giả tập trung nghiên cứu việc áp dụng pháp luật ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thực tế Thông qua việc nghiên cứu đánh giá thực pháp luật ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Chương 2, luận văn đánh giá cần thiết phải hoàn thiện pháp luật ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Đồng thời, tác giả đưa yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giải kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Những kiến nghị góp phần cung cấp giải pháp cho nhà làm luật tham khảo việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật Việt Nam ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thời gian tới 68 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu vấn đề thực tiễn liên quan tới pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Việt Nam, hòan thành đuợc nhiệm vụ sau: Một là, có nhìn tổng quan vấn đề pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Hai là, thực tiễn thi hành pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Ba là, sở nghiên cứu vấn đề lí luận, thực tiễn ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tác giả luận văn đưa thuận lợi khó khăn thực thi pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Những kết luận văn thể nỗ lực thân giúp đỡ tần tình thầy cơ, gia đình đồng nghiệp Tuy nhiên, khả thâm điều kiện nghiên cứu có hạn, chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót định, học viên mong tiếp tục dẫn thầy cô, đồng nghiệp để luận văn có nội dung hòan thiện / 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO I VĂN BẢN PHÁP QUY Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi hành số Điều Luật Doanh nghiệp Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị số 25/2006/NQ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2996 Chính phủ việc ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Đại hội Đảng lần thứ X Nghị Quốc hội khóa XI Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 – 2010 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tư pháp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam (2005), Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Đầu tư Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật hoạt động giám sát Quốc hội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) 70 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1990), Luật Doanh nghiệp tư nhân 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1990), Luật Công ty số văn pháp luật khác II SÁCH GIÁO TRÌNH VÀ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC 12 Ban thư ký Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (2007), Báo cáo Điều tra cảm nhận môi trường kinh doanh năm 2007, điện tử trang tin điện tử Phòng Cơng nghiệp Canada Việt Nam, www.canchamvietnam.org 13 Trang tin điện tử Bộ Công thương, http://www.moi.gov.vn, “Tin tức kiện”, ngày 28/06/2007 14 Trịnh Minh Đức, (2006), Sự trỗi dậy “làn sóng” ….Giấy phép, báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày 26/05/2006 15 Trần Thị Bảo Ánh, Nguyễn Thị Yến (2012), “Pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện kiến nghị hòan thiện”, Luật học, (04, Tr.15-23 16 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2013), Báo cáo việc rà sốt, tổng hợp, hệ thống hóa ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Hà Nội 17 Nguyễn Như Chính (2010), “Cải cách thủ tục gia nhập thị trường góp phần đảm bảo mơi trường kinh doanh Việt Nam, Luật học, (01), T.12-17 18 Nguyễn Thị Dung (2016), “Thực thi quy định ngành nghề cấm kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư 2014”, Luật học, (01), Tr.19-27 19 Vũ Thị Hiền (2014), Thực trạng pháp luật điều kiện kinh doanh Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 20 Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) – Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) (2007), Rà soát hệ thống quy định Giấy phép kinh doanh… 71 21 Vũ Thị Hòai Phương (2010), “Hòan thiện pháp luật thủ tục hành đầu tư”, Tổ chức nhà nước, (03) 22 Nguyễn Thị Huyền Trang (2014), Pháp luật điều kiện kinh doanh Việt Nam- Thực trạng hướng hòan thiện, Luận văn thạc sỹ Luật họcm Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 23 Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật thương mại, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội, tr.404 24 Trần Hùynh Thanh Nghị (2013), “Thực trạng pháp luật giấy phép kinh doanh”, Nghiên cứu lập pháp, (04), tr.25-33 25 Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư (2014), Tài liệu hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp, Hà Nội 26 Nguyễn Nga (2007), Gần 70% Doanh nghiệp thừa nhận phải trả chi phí khơng thức, Báo điện tử Vietnamnet ngày 08/11/2007 27 Phạm Duy Nghĩa (2006), Một Đạo luật chung giấc mơ nửa triệu Doanh nghiệp, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, số 26 – 2006, tháng 6/2006, tr 18 – 19 28 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Kinh tế, Tập 1: Luật Doanh nghiệp – Tình – Phân tích – Bình luận, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.23 29 Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2004), Thời điểm cho thay đổi: Đánh giá Luật Doanh nghiệp Kiến nghị, Hà Nội, tr.6 30 Viện Ngôn ngữ học (2005), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 31 Ngân hàng phát triển châu Á (2006), ADB TA 4418, Tăng cường lực phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa, Hà Nội, tr.113 32 Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) - GTZ – Ban nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ (PMRC) (2006), Giấy phép điều kiện kinh doanh Việt Nam, thực trạng đường phía trước, Hà Nội 72 33 Nguyễn Như Phát, Mơ hình tài phán Hiến pháp Cộng hồ Liên bang Đức, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11, tháng 11/2004, tr 69 34 Phòng Cơng nghiệp Thương mại Việt Nam (VCCI) Dự án nâng cao lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI) Cơ quan phát triển Hoa kỳ (USAID) tài trợ hợp tác (2007), Báo cáo số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2007, Hà Nội, tr 11 35 Phòng Cơng nghiệp Thương mại Việt Nam (VCCI) (2006), điện tử Dự thảo lần Nghị định quản lý hệ thống Giấy phép, http://www.vibonline.com.vn 36 Phòng Cơng nghiệp Thương mại Việt Nam (VCCI) (2006), điện tử Dự thảo lần Nghị định quản lý hệ thống Giấy phép, http://www.vibonline.com.vn 37 Quang Thiện (2006), Đời ông chủ giới Giấy phép, Báo điện tử báo Tuổi trẻ online, ngày 19/04/2006 38 Nguyễn Trường Sơn - Đại học Đà Nẵng, Nguyễn Thanh Sơn - Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam (2006), Phát triển hệ thống đăng ký kinh doanh chế giám sát Doanh nghiệp thay cho Giấy phép quản lý Nhà nước Doanh nghiệp 39 Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí, Từ điển Việt - Việt, http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/ 40 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX ngày 10/04/2006 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 – 2010, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 41 Nguyên Vân (2007), “Xin Giấy phép phát hành băng đĩa nhạc: Nơi không cho chạy nơi khác”, Báo Thanh niên ngày 01/04/2007 42 Hà Yên (2007), “Hậu Giang: Nhà máy giấy lớn nước có phải dừng lại?”, Báo điện tử báo Vietnamnet, ngày 13/09/2007 73 43 Xuân Anh (2017), “Nhiều điều kiện kinh doanh vô lý cần loại bỏ” Xem tại: https://bnews.vn/nhieu-dieu-kien-kinh-doanh-vo-ly-can-duoc-loaibo/46852.html 44 Phan Đức Hiếu (2017) “Đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp” Xem: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinhkinh-doanh/don-gian-hoa-cac-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-giam-chi-phi-thu-tuccho-doanh-nghiep-128126.html 45 Hiếu Minh (2017), “Điều kiện kinh doanh ngày áp đặt doanh nghiệp” Xem tại: https://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/dieu-kien-kinh-doanhngay-cang-ap-dat-doanh-nghiep-193010.html 46 Đoàn Thanh Vũ (2016), “Bàn quyền tự kinh doanh Việt Nam bối cảnh mới”, Tạp chí Kinh tế Dự báo số 10/2016 47 Nguyên Vũ (2017), “Sáu hệ lụy từ vô lý nhiều điều kiện kinh doanh” Xem: tại:http://vneconomy.vn/thoi-su/sau-he-luy-tu-su-vo-ly-cua-nhieudieu-kien-kinh-doanh-20170822054357424.html 48 Báo điện tử báo An ninh thủ đô, Quảng cáo lớn: Quy hoạch nơi, thực tế nẻo, ngày 25/01/2008 49 Báo điện tử báo Đầu tư chứng khoán, “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội tháng đầu năm ước đạt 8,3%”, ngày 28/09/2007 50 Báo điện tử Net to Denmark, Đan Mạch – xã hội dân chủ xây dựng tảng pháp luật, http://www.nyidanmark.dk III CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT 51 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 52 Luật Thương mại Số: 36/2005/QH11, Quốc hội ban hành ngày 14 tháng năm 2005 74 53 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện, Chính phủ ban hành ngày 12 tháng năm 2006 54 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP Quy định điều kiện an ninh, trật tự số ngành,nghề kinh doanh có điều kiện, Chính phủ ban hành ngày 03 tháng năm 2009 75 ... luận pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; - Những quy định pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện; điều kiện kinh doanh; - Thực trạng đầu tư kinh doanh có điều kiện Việt Nam; ... pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 18 1.2.2 Vai trò pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 20 1.2.3 Cấu trúc pháp luật ngành nghề đầu tư kinh. .. tiếp điều kiện kinh doanh Thứ ba, pháp luật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phận sách kinh tế chủ thể kinh doanh thực hoạt động kinh doanh thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại việt nam , Pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại việt nam

Từ khóa liên quan