Nghiên cứu giải pháp cải tạo trạm biến áp 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực

26 65 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:53

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN QUANG HUY NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI TẠO TRẠM BIẾN ÁP 110KV LỆ THỦY SANG CHẾ ĐỘ KHÔNG NGƯỜI TRỰC Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 8520201 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN HỒNG ANH Phản biện 1: GS.TS LÊ KIM HÙNG Phản biện 2: TS VŨ PHAN HUẤN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện họp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu Truyền thông Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng - Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tập đoàn điện lực Việt Nam có bước tiến dài ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đại vào sản xuất, kinh doanh điện năng, góp phần tăng suất lao động cách bền vững TBA không người trực giải pháp hợp lý cho hệ thống điện quản lý vận hành cách tự động, nâng cao suất lao động, giảm tối đa nhân lực Việc chuyển đổi trạm biến áp sang vận hành không người trực, điều khiển từ xa hướng tất yếu, tiến tới thực lộ trình lưới điện thơng minh Tính cấp thiết đề tài Phát triển ứng dụng khoa học cơng nghệ, bước tự động hố đại hố cơng tác vận hành quản lý hệ thống đòi hỏi cấp thiết ngành điện Với mục tiêu giảm số người trực, nâng cao hiệu vận hành TBA 500kV, 220kV 110kV, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn số 4725/EVN-KTSX ngày 11/11/2015 để triển khai nội dung tổ chức Trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa (TTĐK) TBA không người trực Việc nghiên cứu áp dụng giải pháp cải tạo TBA 110kV không người trực số tác giả nghiên cứu, ngành điện triển khai thực Tuy nhiên, việc triển khai thực cho số TBA 110kV có hệ thống điều khiển máy tính độc lập theo tỉnh thành, chưa thực cho toàn TBA 110kV đến năm 2020 Nhằm đáp ứng nhu cầu định hướng triển khai TTĐK TBA 110kV không người trực đến năm 2020, đề tài luận văn chọn “Nghiên cứu giải pháp cải tạo trạm biến áp 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực” Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật TBA 110kV không người trực, giải pháp kết nối TTĐK - Lựa chọn giải pháp kỹ thuật điều khiển, giải pháp kết nối TTĐK cho TBA 110kV Lệ Thủy, phân tích kinh tế tài - Đưa giải pháp cải tạo trạm biến áp 110kV Lệ Thủy sang chế độ khơng người trực: TTĐK thao tác tất thiết bị đồng thời giám sát tín hiệu trạng thái, đo lường, bảo vệ hình ảnh trạm Đối tượng phạm vi nghiên cứu - TBA 110kV Lệ Thủy - Các TBA 110kV tỉnh Quảng Bình - Trung tâm điều khiển thao tác từ xa tỉnh Quảng Bình - Các quy trình điều độ, quy trình vận hành, giải pháp an ninh PCCC, quy định xây dựng trung tâm điều khiển TBA không người trực hành Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài phân tích đánh giá giải pháp kỹ thuật, phân tích kinh tế tài để cải tạo TBA 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực phù hợp với thực tế vận hành định hướng phát triển trạm khơng người trực Tập đồn Điện lực Việt Nam Đặt tên đề tài Căn vào mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài đặt tên: "Nghiên cứu giải pháp cải tạo trạm biến áp 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực " Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận phụ lục, nội dung luận văn biên chế thành chương Chương 1: Tổng quát trạm không người trực tiêu chí kỹ thuật xây dựng trạm khơng người trực Chương 2: Lựa chọn, phân tích kinh tế - kỹ thuật giải pháp cải tạo TBA 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực Chương 3: Phương án cải tạo TBA 110kV Lệ Thủy sang chế độ vận hành không người trực CHƯƠNG TỔNG QUÁT VỀ TRẠM KHƠNG NGƯỜI TRỰC VÀ CÁC TIÊU CHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRẠM KHÔNG NGƯỜI TRỰC 1.1 TỔNG QUAN VỀ TRẠM KHƠNG NGƯỜI TRỰC 1.1.1 Giới thiệu 1.1.2 Vai trò trạm không người trực 1.1.3 Những thách thức 1.1.4 Những ưu 1.1.5 Những lợi ích đạt 1.2 CÁC TIÊU CHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1.2.1 Các quy định liên quan 1.2.2 Những giao thức truyền thông kết nối cho TBA a Giao thức Modbus b Giao thức IEC 60870 – – 101 (T101) c Giao thức IEC 60870 – – 104 (T104) d Giao thức IEC 60870 – – 103 e Giao thức DNP3 g Giao thức IEC 61850 1.2.3 Những yêu cầu kỹ thuật TBA không người trực: a Yêu cầu hệ thống rơ le điều khiển, bảo vệ đo lường b Yêu cầu giao thức truyền tin c Yêu cầu giao diện người – máy (HMI) d Yêu cầu Hệ thống SCADA e Yêu cầu Hệ thống thông tin f Yêu cầu Hệ thống an ninh g Yêu cầu Hệ thống chiếu sáng h Yêu cầu Hệ thống báo cháy tự động i Yêu cầu cấp nguồn cho hệ thống điều khiển TBA, thiết bị đầu cuối thiết bị thiết lập kênh truyền k Yêu cầu liệu thu thập (datalist) 1.3 KẾT LUẬN Việc tìm hiểu đầy đủ quy định, tiêu chí yêu cầu kỹ thuật nhằm triển khai thực tuân thủ quy định, đẩy nhanh tiến độ, tạo thuận lợi dễ dàng, tiết kiệm chi phí thực đồng cải tạo, nâng cấp mở rộng cho trạm khơng người trực Qua tìm hiểu tiêu chí u cầu kỹ thuật, giao thức sử dụng, đảm bảo cho việc lựa chọn giải pháp, đề xuất yêu cầu thông số vật tư thiết bị đồng với hệ thống hữu, đảm bảo việc kết nối an toàn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tránh trường hợp thiết bị mua sắm khơng tương thích, không giao tiếp với CHƯƠNG LỰA CHỌN, PHÂN TÍCH KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO TBA 110KV LỆ THỦY SANG CHẾ ĐỘ KHÔNG NGƯỜI TRỰC 2.1 CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA Hiện TTĐK tỉnh Quảng Bình đưa vào vận hành có 03 TBA 110kV vận hành chế độ không người trực TBA Đồng Hới, Văn Hóa Hòn La, đề tài khơng nghiên cứu xây dựng phần mềm điều khiển mà nêu phương án cải tạo TBA 110kV Lệ Thủy để phù hợp với phần mềm hữu TTĐK Do TBA 110kV Lệ Thủy đầu tư xây dựng trước dây lâu nên phương án cải tạo phải phù hợp để đáp ứng yêu cầu vận hành không người trực sở tận dụng tối đa thiết bị có như: IED, Multimeter, a Yêu cầu liệu thu thập (datalist) b Yêu cầu Hệ thống điều khiển trạm c Yêu cầu giao diện người - máy (HMI) d Yêu cầu đồng thời gian 2.2 PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO TBA 110KV LỆ THỦY 2.2.1 Giải pháp chung cần có a Giải pháp hệ thống thơng tin SCADA Kết nối leased – line modem: kết nối với Trung tâm điều độ HTĐ miền Trung (A3) qua modem leased – line theo giao thức IEC – 60870 – – 101/104 b Giải pháp hệ thống báo cháy tự động Hệ thống báo cháy có khả tự động cảm biến khói, nhiệt truyền tín hiệu báo cháy (có thể xác định vị trí cháy) TTĐK, TTĐK, điều hành viên dùng camera xác định tính xác cảnh báo cháy để tiến hành xử lý c Giải pháp hệ thống an ninh Hệ thống Camera giám sát vận hành: Hệ thống Camera giám sát TBA 110kV thực chức giám sát vận hành thiết bị, giám sát khu vực quan trọng khuôn viên TBA Hệ thống Access control TBA 110kV : Hệ thống kiểm sốt vào/ra gồm máy qt kiểm sốt vào/ ra, khóa điện Sensor cảm biến trạng thái đóng/mở cửa Giải pháp bảo mật hệ thống - Các kết nối với hệ thống SCADA, trung tâm điều khiển khác phải qua tường lửa (Fire wall) - Không cho phép máy tính khác kết nối vào mạng LAN hệ thống SCADA - Không cho phép cài đặt phần mềm khác vào máy tính chủ, máy tính trạm ngồi phần mềm hệ thống SCADA - Không cho phép nối thiết bị vào máy tính chủ, máy tính trạm hệ thống như: thẻ nhớ, USB storage, ổ cứng di động, máy điện thoại, máy ảnh, máy nghe nhạc… - Thực nghiêm quy định EVN an ninh mạng 2.2.2 Giải pháp tận dụng lại hệ thống hữu a Hệ thống điều khiển trạm + Thay rơle bảo vệ khơng có hỗ trợ cổng giao tiếp truyền thông rơle kỹ thuật số + Tận dụng lại rơle kỹ thuật số có cổng giao tiếp truyền thơng + Bổ sung module chuyển đổi để kết nối rơle giao tiếp, truy xuất, cài đặt liệu từ xa + Bổ sung 01 khối điều khiển mức ngăn (BCU) để tập trung tín hiệu I/O (AC/DC) trạm đưa trung tâm điều khiển + Đầu tư 01 gateway mạng LAN đơn để tập trung tín hiệu điều khiển & bảo vệ đưa trung tâm điều khiển b Hệ thống SCADA Bổ sung hệ thống Station server/gateway, để giám sát, điều khiển thiết bị trạm Hệ thống Station server/gateway kết nối RTU hệ thống Scada, MiniScada, rơ le, BCU, IED trạm thông qua mạng LAN đơn Hình 2.1 Sơ đồ kết nối hệ thống điều khiển bảo vệ c Về giao diện người - máy (HMI) d Yêu cầu đồng thời gian e Về liệu thu thập (datalist): Tín hiệu thu thập trạm tối thiểu phải tuân thủ theo quy định f Hệ thống nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, hệ thống thông tin SCADA - Cải tạo, sửa chữa hệ thống nguồn backup để đáp ứng yêu cầu cấp điện ổn định liên tục cho hệ thống công nghệ trạm g Hệ thống camera, hệ thống báo cháy, chiếu sáng Đầu tư đầy đủ Đầu tư đầy đủ phần giải pháp chung Dự toán thực hiện: Bảng 2.1 Dự toán phương án tận dụng lại hệ thống hữu Chi phí xây dựng 1.528.834.919 đồng Chi phí thiết bị 3.418.266.500 đồng Chi phí QLDA 119.494.986 đồng Chi phí tư vấn ĐTXD 283.583.375 đồng Chi phí khác 131.889.135 đồng Chi phí dự phòng 500.717.806 đồng Tổng cộng: 5.982.786.722 đồng * Đánh giá ưu nhược điểm phương án: Ưu điểm: - Tận dụng lại hệ thống có - Chi phí vốn đầu tư tương đối thấp Nhược điểm: - Độ tin cậy làm việc hệ thống không đảm bảo ổn định kết nối thiết bị IED cũ hệ thống, qua nhiều thiết bị 10 a Hệ thống điều khiển bảo vệ Phần 110kV: + Ngăn đường dây: Đầu tư tủ tích hợp điều khiển & bảo vệ ngăn đường dây + Ngăn máy biến áp: Thay hoàn toàn tủ điều khiển, tủ bảo vệ hữu tủ tích hợp điều khiển & bảo vệ lắp bao gồm phần tích hợp tủ RTCC Phần 24kV: + Ngăn lộ tổng: Lắp 01 rơ le BVQD tích hợp BCU tn thủ giao thức truyền thơng IEC 61850 + Các ngăn xuất tuyến: Lắp 01 rơ le BVQD tuân thủ giao thức truyền thông IEC 61850 b Hệ thống HMI: Đầu tư 01 hệ thống máy tính HMI & Gateway trạm c Giải pháp nâng cấp hệ thống SCADA hữu trạm Hệ thống RTU thu thập tín hiệu phục vụ cho Trung tâm điều độ tách khỏi vận hành hoàn trả đơn vị chủ quản Các tín hiệu truyền/nhận với trung tâm điều độ Gateway lắp đảm nhiệm d Về liệu thu thập (datalist) Tín hiệu thu thập trạm tối thiểu phải tuân thủ theo quy định e Hệ thống nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, hệ thống thông tin SCADA Cải tạo, sửa chữa hệ thống nguồn backup để đáp ứng yêu cầu cấp điện ổn định liên tục cho hệ thống công nghệ trạm f Hệ thống camera, hệ thống báo cháy, chiếu sáng Đầu tư đầy đủ phần giải pháp chung 11 Dự toán thực Bảng 2.2 Dự toán phương án bổ sung thiết bị thu thập liệu Chi phí xây dựng 1.485.863.449 đồng Chi phí thiết bị 5.939.477.836 đồng Chi phí QLDA 179.355.744 đồng Chi phí tư vấn ĐTXD 406.924.406 đồng Chi phí khác 195.986.450 đồng Chi phí dự phòng 749.635.756 đồng Tổng cộng: 8.957.243.641 đồng * Đánh giá ưu nhược điểm phương án Ưu điểm: - Không phụ thuộc hệ thống điều khiển nhà thầu cũ - Đảm bảo thu thập đầy đủ liệu, đồng với hệ thống Trung tâm điều khiển - Đáp ứng nhu cầu đưa vào trạm không người trực Nhược điểm: - Chi phí vốn đầu tư cao - Phương án thi công, thử nghiệm, nghiệm thu phức tạp thực cấu hình, cải tạo lại hệ thống điều khiển hữu ảnh hưởng đến việc vận hành trạm, thường trạm xây dựng lâu phụ tải cao - Thời gian thực kéo dài ảnh hưởng đến lịch cắt điện thi công, khối lượng công việc nhiều - Không tận dụng lại rơ le, thiết bị cũ thu hồi 2.3 ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 2.3.1 So sánh giải pháp đề 12 Bảng 2.3 So sánh giải pháp điều khiển từ xa cho TBA 110kV Lệ Thủy TT Giải pháp tận dụng lại Giải pháp bổ sung thiết bị hệ thống hữu thu thập tập trung liệu Ưu điểm: Ưu điểm: - Tận dụng lại hệ thống - Không phụ thuộc hệ thống có điều khiển nhà thầu cũ - Chi phí vốn đầu tư tương - Đảm bảo thu thập đầy đủ đối thấp, khoảng tỷ đồng liệu, đồng với hệ thống Trung tâm điều khiển - Đáp ứng nhu cầu đưa vào trạm không người trực Nhược điểm: Nhược điểm: - Độ tin cậy làm việc hệ - Chi phí vốn đầu tư cao, thống khơng đảm bảo ổn khoảng tỷ đồng định kết nối thiết bị IED - Phương án thi công, thử cũ hệ thống, qua nghiệm, nghiệm thu phức nhiều thiết bị chuyển đổi tạp thực cấu hình, cải - Việc thu thập liệu giám tạo lại hệ thống điều khiển sát không đảm bảo hoàn toàn hữu ảnh hưởng đến việc theo yêu cầu số rơ le vận hành trạm, thường hữu cũ không hỗ trợ trạm xây dựng tín hiệu như: reset rơ le, lâu phụ tải cao led - Thời gian thực - Khi thiết bị RTU hữu kéo dài ảnh hưởng đến lịch bị lỗi ảnh hưởng đến kết nối cắt điện thi công, khối lượng 13 TT Giải pháp tận dụng lại Giải pháp bổ sung thiết bị hệ thống hữu thu thập tập trung liệu điều khiển từ Gateway công việc nhiều - Phương án thi công, thử - Không tận dụng lại rơ nghiệm, nghiệm thu phức le, thiết bị cũ thu hồi tạp thực cấu hình, cải tạo lại hệ thống điều khiển hữu, thời gian thực kéo dài ảnh hưởng đến lịch cắt điện thi công 2.3.3 Kết luận Qua phân tích giải pháp cải tạo trạng TBA 110kV Lệ Thủy, tác giả đề xuất giải pháp cải tạo TBA 110kV Lệ Thủy sang chế độ vận hành không người trực giải pháp bổ sung thiết bị thu thập tập trung liệu với lý sau: - Mặc dù phương án cải tạo tận dụng lại hệ thống hữu có vốn đầu tư thấp có nhược điểm là: Độ tin cậy làm việc hệ thống không đảm bảo ổn định kết nối thiết bị IED cũ hệ thống, qua nhiều thiết bị chuyển đổi Việc thu thập liệu giám sát khơng đảm bảo hồn tồn theo u cầu số rơ le hữu cũ không hỗ trợ tín hiệu như: reset rơ le, led Khi thiết bị RTU hữu bị lỗi ảnh hưởng đến kết nối điều khiển từ Gateway 14 - TBA 110kV Lệ Thủy thiết kế với công suất 1x25MVA, trạm nguồn quan trọng cấp điện chủ yếu cho khu vực huyện Lệ Thủy phần huyện Quảng Ninh TBA đóng điện đưa vào vận hành từ 2004 Với thời gian sử dụng 14 năm, trạm lại qua nhiều lần nâng cấp, cải tạo nên hệ thống điều khiển bảo vệ trạm không đảm bảo cho việc kết nối với TTĐK để chuyển sang vận hành không người trực - Giải pháp bổ sung thiết bị thu thập tập trung liệu có vốn đầu tư cao nhiên không phụ thuộc hệ thống điều khiển cũ, đồng thời thu thập đầy đủ liệu, đồng với hệ thống Trung tâm điều khiển đáp ứng nhu cầu đưa vào trạm không người trực CHƯƠNG PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO TBA 110KV LỆ THỦY SANG CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH KHÔNG NGƯỜI TRỰC 3.1 ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG TRẠM BIẾN ÁP 3.1.1 Đặc điểm cần thiết: 3.1.2 Sơ đồ nối điện trạng: 15 Hình 3.1 Sơ đồ thứ TBA 110kV Lệ Thủy 16 3.1.3 Các thiết bị điện - MBA T1: - Máy cắt 110kV: - Máy biến điện áp 110kV: - Máy biến dòng điện 110kV: - Dao cách ly 110kV: - Dao cách ly 110kV (có lưỡi tiếp đất, điều khiển điện): - Máy cắt hợp 22kV nhà (Thanh C42) - Máy biến điện áp 22kV (Thanh C42): - Máy biến dòng 22kV (431&432): 3.1.4 Điện tự dùng: - Tự dùng AC: sử dụng điện áp 220/380VAC - Tự dùng DC: Nguồn điện tự dùng chiều 220VDC cung cấp từ hệ thống ắc qui gồm dung lượng 200Ah/10h 3.1.5 Hệ thống rơ le bảo vệ, điều khiển đo lường: - Phần điều khiển: Điều khiển TBA 110kV Lệ Thủy thực theo phương thức quy ước, thao tác thiết bị khóa điều khiển (MC DCL) đóng mở tay dao tiếp địa, có tín hiệu âm ánh sáng báo trạng thái đóng mở khơng tương ứng thiết bị - Phần đo lường: Đồng hồ đo dòng điện, điện áp, công suất tác dụng, công suất phản kháng ngăn 110kV: 171;172, 132 sử dụng đồng hồ đa chức số đồng hồ cũ kỹ lạc hậu lắp đặt từ năm 2004 - Phần bảo vệ: * MBA T2 17 + Bảo vệ so lệch MBA sử dụng rơle Micom P634: chức 87T, 50/51&50N/51N, F49 + Các bảo vệ (96B), van an toàn MBA (63S), áp suất đột biến(63Q), rơle dòng dầu OLTC (96P), nhiệt độ dầu tăng cao (26Q), nhiệt độ cuộn dây tăng cao (26W), mức dầu tăng cao giảm thấp MBA (71-1) OLTC (71-2) + Các bảo vệ dự phòng: * Bảo vệ ngăn đường dây 110kV 171: + Bảo vệ khoảng cách dùng rơle P441 chức 21/ 21N, 50/51, 50N/51N, 25, 68/79/ FR/FL + Bảo vệ q dòng có hướng dùng rơle P127: chức 67/67N, 37,50BF, FR * Bảo vệ ngăn đường dây 110kV 172: + Bảo vệ khoảng cách dùng rơle P445 chức 21/ 21N, 50/51, 50N/51N, 25, 68/79/ FR/FL + Bảo vệ q dòng có hướng dùng rơle P127: chức 67/67N, 37,50BF, FR * Bảo vệ phía 22kV: + Ngăn C42: Bảo vệ q dòng dòng chạm đất xuất tuyến 22kV: Sử dụng rơle P123, chức 50/51&50/51N, 79 + Ngăn 412: Bảo vệ dòng dòng chạm đất 22kV: sử dụng rơ le GRE110 chức 50/51, 50/51N 3.1.6 Kết cấu xây dựng: 3.1.7 Thông tin liên lạc – SCADA: 18 - Tại trạm 110kV Lệ Thủy trang bị thiết bị SCADA gồm tủ RTU, SIC để phục vụ cho công tác thu thập số liệu trạm điều độ vận hành từ Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung 3.1.8 Phòng cháy chữa cháy: 3.1.9 Phương thức vận hành trạm: 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CƠNG NGHỆ CHÍNH 3.2.1 Hệ thống thiết bị thứ: Giữ nguyên trạng 3.2.2 Hệ thống điều khiển bảo vệ: 3.2.2.1 Các giải pháp kỹ thuật chung: - Giải pháp hệ thống ĐK-BV - Bảo vệ điều khiển cho ngăn lộ ĐD 110kV - Bảo vệ điều khiển cho ngăn lộ MBA 110kV - Bảo vệ điều khiển cho ngăn lộ tổng xuất tuyến trung áp 3.2.2.2 Các giải pháp cụ thể: * Các ngăn lộ đường dây 110kV: Thay hệ thống tủ bảng ĐK-BV cũ hệ thống ĐK-BV sử dụng rơ le hệ có giao thức truyền thông IEC61850 * Ngăn lộ MBA T2 132: Thay hệ thống tủ bảng ĐK-BV cũ hệ thống ĐK-BV sử dụng rơ le hệ có giao thức truyền thơng IEC61850 * Ngăn tụ bù T102: Thay rơ le cũ rơ le hệ có giao thức truyền thơng IEC 61850, 19 * Ngăn lộ tổng phân đoạn 22kV (432, 412): Thay rơ le bảo vệ dòng cũ rơ le hệ có giao thức truyền thông IEC61850 * Các ngăn lộ xuất tuyến 22kV (471, 472, 474, 476, 478): Thay tất rơ le bảo vệ dòng cũ rơ le/BCU hệ có giao thức truyền thơng IEC61850 * Hệ thống tự dùng AC-DC: - Bổ sung 01 BCU để giám sát, điều khiển thiết bị tủ phân phối tự dung chiều xoay chiều trạm 3.2.3 Giải pháp Gateway kết nối với IED: 3.2.3.1 Các giải pháp kỹ thuật chung: 3.2.3.2 Các yêu cầu kỹ thuật chi tiết thiết bị: 3.2.4 Giải pháp phần thông tin - SCADA: 3.2.4.1 Hiện trạng hệ thống thông tin – SCADA/EMS: 3.2.4.2 Giải pháp công nghệ phần thông tin – SCADA: - Thay tủ RTU, tủ SIC tin cậy hệ thống SCADA hữu vận hành không tin cậy 01 Gateway để phù hợp với giải pháp thu thập liệu đo lường, trạng thái, điều khiển hệ thống rơle bảo vệ hệ thay phục vụ kết nối A3 Trung tâm điều khiển sau 3.2.5 Giải pháp phần xây dựng: 3.2.5.1 Giải pháp tổng mặt bằng: 3.2.5.2 Các giải pháp kết cấu: 3.2.5.3 Các giải pháp phụ trợ khác: 20 3.3 LIỆT KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ: 3.3.1 Liệt kê vật tư - thiết bị phần điện: TT A I II 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 B C Bảng 3.1 Liệt kê vật tư thiết bị phần điện NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TÊN VTTB ĐVT THIẾT BỊ VẬT TƯ MUA MỚI: Thiết bị, vật liệu điện: 01 BCU tủ ĐK-BV ngăn 171 Cái 01 BCU tủ ĐK-BV ngăn 172 Cái 01 BCU tủ ĐK-BV ngăn MBA T2, 132 Cái Tủ Gateway kèm phần mềm Tủ BCU tủ AC DC Cái Rơ le ngăn XT 22kV (432, 471, 472, 474, 476, Cái 478, 412) Tủ MK Tủ Aptomat tổng tủ AC loại 220VAC-3P-160A Cái (có thể đóng cắt điện từ xa) CÁP ĐIỀU KHIỂN VÀ PHỤ KIỆN: Cáp điều khiển, tín hiệu (có giáp kim loại, chống nhiễu SVV/SC) Tiết diện (2x4) mm2 m Tiết diện (2x2,5) mm2 m Tiết diện (4x4) mm2 m Tiết diện (4x2,5) mm2 m Tiết diện (7x2,5) mm2 m Tiết diện (14x2,5) mm2 m Tiết diện (14x1,5) mm2 m Tiết diện (3x6+1x4) mm2 m Phụ kiện đấu nối cáp: Đầu cốt, gen số, đai cáp, lô đầu cổ xiết cố định cáp… PHẦN THÁO DỠ, THU HỒI: Tủ RTU Tủ Tủ SIC Tủ Tủ MK Tủ Hệ thống cáp nhị thứ cũ HT PHẦN THÍ NGHIỆM: SL 01 01 01 01 01 07 03 03 1230 1245 2618 1824 1395 1065 1534 22 01 1 03 01 21 TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TÊN VTTB Cấu hình, cài đặt BCU Thí nghiệm đưa vào vận hành Lắp đặt cấu hình giao thức truyền thơng mở rộng RTU/Gateway Thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA ĐVT SL HT 01 HT 01 HT 01 HT 01 3.3.2 Liệt kê vật tư - thiết bị phần xây dựng: Bảng 3.2 Liệt kê vật tư thiết bị phần xây dựng TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TÊN VTTB ĐVT I Phần mương cáp nhà đặt tủ DK BV Móng bệ đỡ tủ ĐK-BV, gateway Móng Móng tủ đấu dây ngồi trời Móng Mương cáp qua đường rộng 1,2m, sâu 0,8m có giá đỡ cáp hai bên thép V50x50x5 mạ kẽm: M + Chiều dài: Tấm + Tấm đan mương cáp: mương cáp nhị thứ trời loại 0,6m M Ống nhựa PVC + Ống nhựa Φ90 m + Ống nhựa Φ60 m II Phần mở rộng phòng điều khiển Thay gạch Granit Phòng điều khiển m2 Ốp gạch chân tường phòng điều khiển m2 Sơn phòng điều khiển m2 Tấm thép đậy mương cáp phòng điều khiển Tấm 0,5x0,8 m SL 05 03 20 14 35 140 150 80 50 20 18 3.4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, KINH TẾ XÃ HỘI: 3.4.1 Mục tiêu phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án: 3.4.2 Phân tích tài chính, kinh tế xã hội: 22 Bảng 3.3 Chỉ tiêu tài phương án cải tạo trạm Lệ Thủy: Các tiêu Kết Hiện giá NPV 7.172.945.994 Tỉ suất lợi nhuận B/C 1,99 Suất Doanh lợi nội IRR % 16,11% Thời gian hoàn vốn 6,99 Bảng 3.4 Chỉ tiêu kinh tế xã hội phương án cải tạo trạm Lệ Thủy: Các tiêu Kết Hiện giá NPV 13.197.065.567 Tỉ suất lợi nhuận B/C 3,11 Suất Doanh lợi nội IRR % 67,34% Thời gian hoàn vốn 4,74 Kết luận: Xét theo mục tiêu tài dự án mang lại hiệu cho chủ đầu tư mang lại lợi nhuận 3.5 KẾT LUẬN Với TBA 110kV Lệ Thủy, để đầu tư cải tạo thành trạm điều khiển xa cần thiết phải thay hệ thống tủ bảng điều khiển theo công nghệ cũ Hệ thống tủ bảng có lắp đặt BCU để điều khiển đưa tín hiệu theo quy định datalist hành Trung tâm điều khiển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung Ngồi để đáp ứng tiêu chí TBA khơng người trực ngồi việc đầu tư cải tạo phần tủ bảng điều khiển, thay hệ thống cáp nhị thứ, cần thiết phải đầu tư thêm hệ thống PCCC, Hệ thống Camera giám sát Hệ thống chống đột nhập nhằm đảm bảo quản lý vận hành TBA 110 kV Lệ Thủy an toàn liên tục tin cậy chuyển trạm tích hợp điều khiển xa 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Với phát triển khoa học công nghệ, ngành điện bước đại hóa lưới điện nhằm hồn thiện sở hạ tầng cho vận hành thị trường điện cạnh tranh Kết nghiên cứu luận văn ứng dụng để lựa chọn giải pháp cải tạo TBA 110kV Lệ Thủy thành không người trực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đơn vị quản lý vận hành Đề tài "Nghiên cứu giải pháp cải tạo TBA 110kV Lệ Thủy sang chế độ khơng người trực" với mục đích nghiên cứu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, kết nối trạm để chuyển TBA 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực điều khiển xa Giải pháp nêu đáp ứng yêu cầu giao thức truyền thông, thu thập liệu kết nối Trung tâm điều khiển, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Đề tài có nghiên cứu, tìm hiểu đóng góp việc đề xuất xem xét lựa chọn giải pháp cải tạo hợp lý thông qua nội dung: - Nghiên cứu tiêu chí kỹ thuật, giao thức truyền thống kết nối quy định hành xây dựng TBA 110kV không người trực đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu vận hành Từ tổng hợp đặt yêu cầu chung, yêu cầu cụ thể để triển khai tìm hiểu giải pháp cải tạo trạm thành không người trực đảm bảo mặt kỹ thuật - Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật, phân tích kinh tế cho giải pháp đảm bảo yêu cầu vận hành từ xa, kết nối liệu đến Trung tâm điều khiển Kết phân tích cho 02 giải pháp cho thấy giải pháp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhiên 24 giải pháp có mức đầu tư khác nhau, đáp ứng nhu cầu khác Căn trạng TBA 110kV Lệ Thủy, đề tài lựa chọn giải pháp phù hợp, tối ưu để đưa phương án cải tạo Một số kiến nghị: - Để đảm bảo vận hành an toàn TBA Lệ Thủy chuyển sang chế độ không người trực, lâu dài cần thay số thiết bị thứ, cụ thể DCL có DTĐ chưa có động - Xem xét áp dụng ứng dụng cơng nghệ để vận hành hệ thống điều hòa, hút ẩm, chiếu sáng từ xa thơng qua thiết bị điện thơng minh - Hồn chỉnh quy trình vận hành, quy trình phối hợp xử lý TBA 110kV không người trực - Trung tâm điều khiển - Trung tâm điều độ thống áp dụng cho hệ thống Do điều kiện khả thời gian có hạn, tài liệu tham khảo hạn chế nên luận văn nêu giải số vấn đề liên quan đến việc cải tạo thu thập liệu để cải tạo TBA 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực Khi giải pháp đề xuất thực tiến hành đánh giá thực tế vận hành từ làm sở tiếp tục thực cho trạm khác ... giải pháp cải tạo trạm biến áp 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật TBA 110kV không người trực, giải pháp kết nối TTĐK - Lựa chọn giải pháp. .. 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực" với mục đích nghiên cứu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, kết nối trạm để chuyển TBA 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực điều khiển xa Giải pháp nêu... chọn giải pháp kỹ thuật điều khiển, giải pháp kết nối TTĐK cho TBA 110kV Lệ Thủy, phân tích kinh tế tài - Đưa giải pháp cải tạo trạm biến áp 110kV Lệ Thủy sang chế độ khơng người trực: TTĐK thao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp cải tạo trạm biến áp 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực, Nghiên cứu giải pháp cải tạo trạm biến áp 110kV Lệ Thủy sang chế độ không người trực

Từ khóa liên quan