SLIDE THUYẾT TRÌNH NGÀNH THUỶ SẢN ASEANSC

6 53 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:26

BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH Ngành: Thủy sản Tháng 4/2016 Dự báo tổng kim ngạch xuất thủy sản tăng 6,3% năm 2016 Ngành: Thủy sản Thông tin ngành Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, xuất thủy sản nước năm 2015 ước đạt 6,57 tỷ USD (-16% so với năm 2014) Xuất hàng thủy sản năm qua giảm mạnh hầu hết thị trường chính, cụ thể: sang Hoa Kỳ đạt 1,31 tỷ USD (-23,4%); sang EU đạt 1,16 tỷ USD (-17,1%); sang Nhật Bản 1,04 tỷ USD (-13,4%); sang Hàn quốc đạt 572 triệu (-12,2%) Tổng giá trị xuất thủy sản từ đầu năm đến 15/3/2016 đạt gần 1,16 tỷ USD (+9,43% so với kỳ năm 2015) Ước kim ngạch xuất thủy sản tháng 03/2016 đạt khoảng 550 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất tháng đầu năm 2016 ước đạt 1,47 tỷ USD (+7,4% so với kỳ năm 2015) Tình hình xuất thủy sản Việt Nam (Tỷ USD) 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Xuất Nhật Bản EU Theo dự báo VASEP, năm 2016, tổng kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam đạt khoảng 7,12 tỷ USD (+6,3% so với năm 2015) Các mặt hàng tôm, mực, bạch tuộc, cá biển hải sản khác có mức tăng trưởng năm tới Tăng trưởng Doanh nghiệp ngành thủy sản niêm yết sàn Tỷ trọng suất thủy sản năm 2015 Hoa Kỳ Dự báo năm 2016, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với thách thức không nhỏ nhiều yếu tố: Giá giảm, biến động tiền tệ, rào cản phi thuế quan, thuế chống bán phá giá Tuy nhiên, triển vọng từ việc tham gia cộng đồng ASEAN hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA với EU, Hàn Quốc, Liên minh hải quan Nga - Belarus Kazakhstan tác động tích cực đến ngành thủy sản Hàn Quốc Tính tới thời điểm ngày 01 tháng 04 năm 2016, thị trường niêm yết có khoảng 16 doanh nghiệp ngành thủy sản tập trung chủ yếu sàn HSX (13 công ty), HNX (3 công ty) Trong đó, vốn hóa đứng đầu doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE VHC (2.704,4 tỷ), VHG (2.270,4 tỷ), IDI (1.533,8 tỷ), FMC (667,6 tỷ), 14% 32% Do đặc điểm ngành thủy sản, chi phí chủ yếu chi phí nguyên vật liệu nên doanh nghiệp chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn với tỷ trọng bình quân lên tới 89,1% tổng nợ Hệ số nợ bình quân ngành thủy sản 0,68 lần Các cơng ty sử dụng đòn bẩy tài mạnh với mức bình qn ngành lên tới 3,65 lần Đặc biệt HVG sử dụng đòn bẩy tài lên đến 5,74 lần 26% 28% Vốn hóa danh nghiệp ngành thủy sản (tỷ đồng) ATA ACL AAM TS4 AGF ABT ANV FMC IDI VHC HVG 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 - Vốn hóa Hệ số nợ Nợ ngắn hạn/Tổng nợ Đòn bẩy TC Mã CP Sàn HVG HSX 2.270,4 15.754,8 2.743,3 0,80 92,8% 5,74 VHC HSX 2.704,4 4.374,5 2.089,2 0,52 79,9% 2,09 IDI HSX 1.533,8 3.484,6 1.223,3 0,65 84,5% 2,85 FMC HSX 667,6 1.344,0 345,0 0,74 99,4% 3,90 TTS VCSH Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH Ngành thủy sản Tháng 4/2016 Kết kinh doanh năm 2015 Doanh thu tăng trưởng doanh thu năm 2015 20.000,0 25,0% 20,0% 15.000,0 15,0% 10.000,0 10,0% 5,0% 5.000,0 0,0% - -5,0% HVG VHC IDI FMC Tăng trưởng doanh thu Doanh thu Về doanh thu HVG doanh nghiệp có doanh thu lớn đạt 17.920,8 tỷ đồng, tiếp sau VHC (6.495,5 tỷ), IDI (2.543,4 tỷ) FMC (2.876,7 tỷ) Trong năm 2015, HVG IDI doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu lớn đạt 20%, VHC có mức tăng trưởng thấp 3,2% FMC có doanh thu giảm nhẹ 0,1% Về lợi nhuận VHC doanh nghiệp có lợi nhuận lớn đạt 322,5 tỷ đồng, tiếp sau HVG đạt 219,6 tỷ, IDI đạt 105,1 tỷ FMC đạt 95 tỷ Mặc dù có doanh thu tăng trưởng mạnh lợi nhuận HVG lại sụt giảm mạnh đến 56,2%, VHC có lợi nhuận sụt giảm 26,6% Trong đó, FMC IDI lại có lợi nhuận tăng trưởng mạnh đạt 51,3% 16,3% Về biên lợi nhuận gộp (Biên LNG) Đứng đầu biên LNG IDI mức 14,2%, tiếp sau VHC 12,2%, FMC 9,4% HVG 6,9% Về ROE FMC dẫn đầu mức tương đối cao 27,5%, bỏ xa VHC 15,4%, IDI 8,6% HVG 5,8% Lợi nhuận tăng trưởng lợi nhuận năm 2015 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 - 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% HVG VHC Lợi nhuận IDI FMC Tăng trưởng lợi nhuận Về EPS FMC tiếp tục dẫn đầu mức 4.750 đồng/cổ phiếu, tiếp sau VHC 3.494 đồng/cổ phiếu, IDI 1.069 đồng/cổ phiếu HVG 702 đồng/cổ phiếu Như thấy rằng, FMC doanh nghiệp có khả sinh lời cao doanh nghiệp ngành thủy sản, tiếp sau VHC, IDI HVG Mã CP LNST Tăng trưởng DT Tăng trưởng LN LNGB ROE EPS HVG 17.920,8 219,6 20,2% -56,2% 6,9% 5,8% 702 VHC 6.495,5 322,5 3,2% -26,6% 12,2% 15,4% 3.494 IDI 2.543,4 105,1 20,0% 16,3% 14,2% 8,6% 1.069 FMC 2.876,7 95,0 -0,1% 51,3% 9,4% 27,5% 4.750 Biên LNG Biên LNST năm 2015 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Doanh thu ROE ROA năm 2015 EPS Book value năm 2015 30,0% 25.000 25,0% 20.000 20,0% 15.000 15,0% 10.000 10,0% 5.000 5,0% 0,0% HVG VHC Biên LNG IDI Biên LNST FMC - HVG VHC ROE IDI ROA FMC HVG EPS Asean Securities VHC IDI FMC Book value Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH Ngành thủy sản Tháng 4/2016 Khuyến nghị đầu tư HVG - CTCP Hùng Vương Khuyến nghị: Nắm giữ [-9%] KQKD HVG (tỷ đồng) 20000,0 500,0 15000,0 400,0 300,0 10000,0 5000,0 Doanh thu 100,0 LNST 0,0 Chi tiết xin xem tại: 2011 2012 2013 2014 2015 0,0 200,0 P/E P/B HVG 17,24 lần 0,83 lần xem cao so với trung bình ngành Chúng tiến hành định giá cổ phiếu HVG dựa phương pháp định giá thông dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tơi cho giá hợp lý cho HVG 11.000 đồng/cp, thấp 9% so với giá thị trường Khuyến nghị: Nắm giữ Tải xuống VHC - CTCP Vĩnh Hoàn Khuyến nghị: Nắm giữ [+5%] KQKD VHC(tỷ đồng) 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 500,0 400,0 300,0 200,0 Doanh thu 100,0 LNST P/E P/B VHC 8,39 lần 1,30 lần xem thấp so với trung bình ngành Chúng tơi tiến hành định giá cổ phiếu VHC dựa phương pháp định giá thông dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tơi cho giá hợp lý cho VHC 30.700 đồng/cp, cao 5% so với giá thị trường Khuyến nghị: Nắm giữ Chi tiết xin xem tại: 2015 2014 2013 2012 2011 0,0 Tải xuống IDI - CTCP ĐT PT Đa Quốc Gia I.D.I Khuyến nghị: Mua [+20%] KQKD IDI (tỷ đồng) Doanh thu P/E P/B IDI 7,76 lần 0,67 lần xem thấp so với trung bình ngành Chúng tơi tiến hành định giá cổ phiếu IDI dựa phương pháp định giá thơng dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, cho giá hợp lý cho IDI 10.000 đồng/cp, cao 20% so với giá thị trường Khuyến nghị: Mua Tầm nhìn đầu tư năm LNST Chi tiết xin xem tại: 2015 2014 2013 2012 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2011 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Tải xuống FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta Khuyến nghị: Mua [+30%] KQKD FMC (tỷ đồng) 2015 2014 2013 2012 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2011 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Doanh thu P/E P/B FMC 4,69 lần 1,5 lần xem thấp so với trung bình ngành Chúng tơi tiến hành định giá cổ phiếu FMC dựa phương pháp định giá thông dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tơi cho giá hợp lý cho FMC 29.100 đồng/cp, cao 30% so với giá thị trường Khuyến nghị: Mua Tầm nhìn đầu tư năm LNST Chi tiết xin xem tại: Tải xuống Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH Ngành thủy sản Tháng 4/2016 So sánh với doanh nghiệp ngành Mã CP Quốc gia P/E Công ty ngành Quốc gia HVG Việt Nam 17,24 0,83 CAB Cakaran Corporation Bhd Malaysia 18,92 1,35 VHC Việt Nam 8,39 1,30 FMC Việt Nam 12,76 0,82 1,49 CCK Consolidated Holdings Berhad Malaysia 5,10 IDI Việt Nam 7,76 0,67 Rex Industry Berhad Malaysia 22,25 0,62 ABT Việt Nam 8,18 1,38 Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Thái Lan 36,15 0,92 TS4 Việt Nam 17,15 0,47 Seafresh Industry Public Company Limited Thái Lan 7,73 1,72 ACL Việt Nam 6,00 0,58 Charoen Pokphand Foods PCL Thái Lan 16,50 1,47 BLF Việt Nam 10,14 0,27 Surapon Foods Public Company Limited Thái Lan 14,21 1,36 NGC Việt Nam 9,37 0,76 S Khonkaen Foods PCL Thái Lan 16,11 2,84 SJ1 Việt Nam 9,36 1,10 Thai Luxe Enterprises PCL Thái Lan n/a 1,78 CMX Việt Nam 2,68 1,00 Thai Union Group PCL Thái Lan 19,26 2,23 9,22 0,90 Pacific Andes Resources Development Ltd Singapore 1,45 0,09 China Fishery Group Limited Singapore 4,05 0,14 Dharma Samudera Fishing Industris Tbk PT Indonesia 13,86 1,80 FKS Multi Agro Tbk PT Indonesia 9,67 1,00 Sekar Bumi Tbk PT Indonesia 12,60 2,17 14,68 1,35 Trung bình P/B P/E Trung bình ngành P/B Nguồn: Reuters P/E P/B năm 2015 20,00 1,60 1,40 15,00 1,20 1,00 10,00 0,80 0,60 5,00 0,40 P/E P/B 0,20 0,00 0,00 HVG VHC FMC IDI ABT TS4 ACL BLF NGC SJ1 CMX Các cổ phiếu ngành thủy sản Việt Nam giao dịch mức P/E trung bình 9,22 lần P/B trung bình 0,9 lần thấp so với mức 14,68 lần 1,35 lần trung bình doanh nghiệp thủy sản khu vực Đông Nam Á Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH Ngành thủy sản Tên công ty Ngày phát hành Khuyến nghị Giá mục tiêu Chi tiết FMC 14/04/2016 Mua [+30%] 29.100 đồng/cổ phiếu Tải xuống VHC 13/04/2016 Nắm giữ [+5%] 30.700 đồng/cổ phiếu Tải xuống PPP 11/04/2016 Bán [-29%] 6.500 đồng/cổ phiếu Tải xuống LDP 11/04/2016 Nắm giữ [+3%] 39.200 đồng/cổ phiếu Tải xuống DBT 07/04/2016 Nắm giữ [+3%] 18.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống SPM 07/04/2016 Mua [+45%] 24.700 đồng/cổ phiếu Tải xuống PMC 06/04/2016 Mua [+53%] 71.400 đồng/cổ phiếu Tải xuống VMD 05/04/2016 Nắm giữ [+14%] 41.300 đồng/cổ phiếu Tải xuống OPC 05/04/2016 Nắm giữ [+0%] 35.900 đồng/cổ phiếu Tải xuống IMP 05/04/2016 Nắm giữ [+2%] 48.200 đồng/cổ phiếu Tải xuống TRA 04/04/2016 Nắm giữ [+5%] 114.800 đồng/cổ phiếu Tải xuống DHT 04/04/2016 Mua [+24%] 53.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống DCL 04/04/2016 Nắm giữ [-10%] 34.400 đồng/cổ phiếu Tải xuống DHG 01/04/2016 Nắm giữ [-15%] 74.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống DMC 31/03/2016 Nắm giữ [-5%] 68.500 đồng/cổ phiếu Tải xuống GAS 31/03/2016 Nắm giữ [-6%] 41.100 đồng/cổ phiếu Tải xuống HAG 25/03/2016 Mua [+35%] 11.200 đồng/cổ phiếu Tải xuống HVG 21/03/2016 Nắm giữ [-9%] 11.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống IDI 18/03/2016 Mua [+20%] 10.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống SZL 11/03/2016 Nắm giữ [+12%] 22.300 đồng/cổ phiếu Tải xuống LHG 10/03/2016 Nắm giữ [+11%] 20.700 đồng/cổ phiếu Tải xuống KBC 09/03/2016 Mua [+17%] 15.500 đồng/cổ phiếu Tải xuống ITA 08/03/2016 Mua [+27%] 6.500 đồng/cổ phiếu Tải xuống VND 07/03/2016 Nắm giữ [+13%] 13.200 đồng/cổ phiếu Tải xuống HCM 07/03/2016 Nắm giữ [-2%] 31.600 đồng/cổ phiếu Tải xuống BVS 07/03/2016 Mua [+17%] 15.400 đồng/cổ phiếu Tải xuống SSI 04/03/2016 Nắm giữ [-7%] 21.100 đồng/cổ phiếu Tải xuống DXP 02/03/2016 Nắm giữ [+0%] 67.700 đồng/cổ phiếu Tải xuống DVP 02/03/2016 Nắm giữ [+13%] 76.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống Vui lòng xem chi tiết tại: Tháng 4/2016 https://www.aseansc.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-cong-ty Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH Ngành thủy sản Tháng 4/2016 Diễn giải Khuyến nghị Diễn giải Kỳ vọng 12 tháng Mua Nếu giá mục tiêu cao giá thị trường 15% Nắm giữ Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -15% đến 15% Bán Nếu giá mục tiêu thấp giá thị trường -15% Khuyến cáo Khuyến cáo Chúng sử dụng báo cáo thông tin quan điểm cho đáng tin cậy nhất, nhiên không bảo đảm tuyệt đối tính xác đầy đủ thông tin Những quan điểm cá nhân báo cáo cân nhấc cẩn thận dựa nguồn thông tin cho tốt hợp lý thời điểm viết báo cáo Tuy nhiên quan điểm thay đổi lúc nào, chúng tơi khơng chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư Tài liệu khơng coi hình thức chào bán lôi kéo khách hàng đầu tư vào cổ phiếu ASEAN SECURITIES cơng ty tồn thể cán cơng nhân viên hồn tồn tham gia đầu tư thực nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cổ phiếu đề cập báo cáo ASEAN SECURITIES không chịu trách nhiệm với thơng tin khơng nằm phạm vi báo cáo Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin dự báo tài tài liệu trên, ASEAN SECURITIES hồn tồn khơng chịu trách nhiệm với khoản lỗ trực tiếp gián tiếp sử dụng thơng tin Tài liệu nhằm mục đích lưu hành phạm vi hẹp không công bố rộng rãi phương tiện truyền thông, nghiêm cấm chép phân phối lại tài liệu Hội sở Trụ sở: 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội Tel: (84 - 4)6 275 3844; Hotline: 19006636 Fax: (84 - 4)6 275 3816 Tổng đài đặt lệnh: (84 - 4)6 275 8888 Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà 31-33-35 Hàm nghi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Tel: (84 - 8)3 824 6468 Fax: (84 - 8)3 824 6550 Tổng đài đặt lệnh: (84 - 8)3 829 9090 Asean Securities Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE THUYẾT TRÌNH NGÀNH THUỶ SẢN ASEANSC, SLIDE THUYẾT TRÌNH NGÀNH THUỶ SẢN ASEANSC

Từ khóa liên quan