PHÂN TÍCH TỔNG QUAN NGÀNH NHIỆT ĐIỆN

12 58 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:25

BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH Ngành: Điện - Nhiệt điện Tháng 2/2016 Doanh thu lợi nhuận sụt giảm so với năm 2014 Thông tin ngành Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2015, điện sản xuất mua đạt 159,4 tỷ kWh, tăng 11,23% so với năm 2014 (vượt 2,5 tỷ kWh so với kế hoạch) Điện thương phẩm đạt 143,34 tỷ kWh, cao kế hoạch 1,54 tỷ kWh tăng 11,44% so với năm 2014 Trong đó, điện thương phẩm nội địa ước đạt 141,34 tỷ kWh, tăng trưởng 11,6% Tổng kết giai đoạn năm 2011-2015, sản lượng điện sản xuất mua tăng trưởng bình quân 10,37%/năm; điện thương phẩm tăng trưởng bình quân 10,84%/năm Một số tiêu kế hoạch năm 2016 EVN: Điện sản xuất mua 175,9 tỷ kWh tăng 10,35% so với năm 2015 Điện thương phẩm: 159,1 tỷ kWh, tăng 11% so với năm 2015; Năng suất lao động SXKD điện tăng 810% so với năm 2015 Toàn Tập đoàn sản xuất kinh doanh điện có lợi nhuận Top doanh nghiệp nhiệt điện vốn hóa lớn Tính tới thời điểm ngày 22 tháng 02 năm 2016, thị trường niêm yết có 19 doanh nghiệp điện tập trung chủ yếu sàn HSX (10 cơng ty), HNX (6 cơng ty), lại UPCOM Tuy nhiên phạm vi báo cáo này, tập trung vào doanh nghiệp ngành nhiệt điện có vốn hóa lớn NT2 (7.313,6 tỷ), PPC (5.440,4 tỷ), BTP (762,1 tỷ) NBP (229 tỷ) Top doanh nghiệp nhiệt điện vốn hóa lớn 2% 5% NT2 40% 53% PPC BTP NBP Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện Tháng 2/2016 Kết 2015 số doanh nghiệp lớn Năm 2015 vừa qua năm hoạt động khó khăn ngành nhiệt điện doanh thu lợi nhuận công ty lớn sụt giảm so với năm 2014 PPC, BTP Mặc dù, lợi nhuận gộp biên cơng ty có cải thiện đáng kể so với năm 2014, nguyên nhân lý giải giá bán điện tăng tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) giá thành nhiên vật liệu giảm Nhưng chi phí tài tăng cao tác động tiêu cực đến lợi nhuận công ty Mã CP Doanh thu (tỷ VND) LNST (tỷ VND) Tăng trưởng DT Tăng trưởng LN ROA ROE NT2 6.729,4 1.141,6 -4,7% -28,2% 9,8% 23,9% 4.168 18,57% PPC 7.664,9 469,6 2,4% -55,0% 4,2% 8,2% 1.476 15,24% BTP 1.831,6 115,6 -12,8% -13,4% 5,5% 10,7% 1.911 8,57% NBP 671,2 11,1 -31,3% -75,4% 3,5% 4,8% 863 4,42% NT2 - Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Kết kinh doanh năm 2015 (tỷ VND) Doanh thu 2011 6.406,9 7,6 2012 Norges Bank, 1,61% 2014 Market Vectors Vietnam ETF, 4,01% Khác, 19,75% TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam, 60,00% 1.141,6 8,2 2013 Amersham Industries Limited, 1,40 % 6.729,4 933,0 15,4 Khuyến nghị: Mua Cơ cấu sở hữu LNST 5.880,9 5.450,7 951,9 NN nắm giữ (%) EPS 2015 Công ty Electric Power Development Co.,Ltd, 4,88 % Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD), 8,35 % Vị Công ty Cơng ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (NT2) số nhà máy phát điện từ khí đốt Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) thuộc cụm nhà máy điện Cà Mau Nhơn Trạch NT2 sở hữu nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch cơng suất 750MW Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch cơng trình trọng điểm Quốc gia nên hưởng số chế đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi việc quản lý dự án PV Power NT2 Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với giá điện thức vòng 10 năm từ 2011 tới 2020 Các nhà máy nhiệt điện đầu tư sau NT2 có giá bán điện cao hơn, tính cạnh tranh NT2 đảm bảo Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện Tháng 2/2016 Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 Sản lượng điện tiêu thụ tăng trưởng Năm 2015, Doanh thu NT2 đạt 6.729,4 tỷ đồng (-4,7% so với năm 2014), đạt 112,7% kế hoạch năm, sản lượng điện tiêu thụ đạt 5.499 triệu KWh (+15% so với kỳ) Lợi nhuận gộp biên mức 24,4% (+4,4% so với năm 2014) Doanh thu năm 2015 sụt giảm so với năm 2014 năm 2014 công ty ghi nhận doanh thu hồi tố tiền bán điện với số tiền 658 tỷ đồng Chi phí lãi vay giảm Chi phí tài mức 359,4 tỷ (-17,8% so với năm 2014) Chi phí bán hàng mức 0,1 tỷ (-50% so với năm 2014) Chi phí quản lý doanh nghiệp mức 146,2 tỷ (+95,7% so với năm 2014) Lợi nhuận vượt kế hoạch năm Lợi nhuận trước thuế đạt 1.201,8 tỷ đồng (-24,5% so với năm 2014), đạt 181,9% kế hoạch năm Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 1.141,6 tỷ đồng (-28,2% so với năm 2014), đạt 181,9% kế hoạch năm EPS năm 2015 đạt 4.168 đồng/cổ phiếu (-28,2% so với năm 2014) Sau loại bỏ yếu tố bất thường, doanh thu năm 2015 tăng 5% so với năm 2014 lợi nhuận sau thuế năm 2015 tăng 118% so với năm 2014 Lợi nhuân gộp biên NT2 NT2 Doanh thu LNST LNGB 2011 951,9 15,4 10,4% 2012 5.450,7 7,6 11,6% 2013 5.880,9 8,2 13,7% 2014 6.406,9 933 15,5% 2015 6.729,4 1141,6 24,4% 10,4% 2011 11,6% 2012 13,7% 2013 2014 15,5% 24,4% 2015 Định giá cổ phiếu Tên công ty NT2 - Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch EPS Book Value 4.168 P/E P/B 17.408 Trung bình ngành 9,86 Giá cổ phiếu theo phương pháp P/E (đồng/cp) 1,5 28.768 Giá cổ phiếu theo phương pháp P/B (đồng/cp) 26.112 Giá cổ phiếu theo phương pháp DCF 37.500 Kết định giá với tỉ trọng 60% theo DCF, 20% theo P/E 20% theo P/B 33.476 Chúng tiến hành định giá cổ phiếu NT2 dựa phương pháp định giá thông dụng DCF, P/E P/B, cho giá hợp lý cho NT2 33.500 đồng/cp, cao 27% so với giá thị trường Khuyến nghị: Mua Tầm nhìn đầu tư năm Xem chi tiết tại: https://www.aseansc.com.vn/2016/02/22810-bao-cao-cap-nhat-co-phieu-nt2-15022016-khuyen-nghi-mua-27 Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện PPC - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Kết kinh doanh năm 2015 (tỷ VND) Doanh thu TCT TC CP Dầu khí Việt Market Nam, 2,44% Vectors Vietnam ETF, 3,89% 7.664,9 6.588,5 Khác, 8,02 % TCT Phát điện 2, 52,30% 4.130,5 3.738,1 1.629,5 1.044,7 504,8 3,8 2011 Khuyến nghị: Nắm giữ Cơ cấu sở hữu LNST 7.481,9 Tháng 2/2016 2012 2013 2014 469,6 Deutsche Bank AG London, 5,0 0% 2015 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity, ,00% CTCP Cơ điện lạnh, 22,35 % Vị Công ty Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nhà máy nhiệt điện chạy than có công suất lớn nước Sản phẩm chủ yếu Công ty sản xuất điện năng, với hai nhà máy sản xuất điện, gồm tổ máy có cơng suất 1.040 MW Sản lượng điện trung bình công ty đạt xấp xỉ tỷ KWh/năm, chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện trung bình nước 40% sản lượng điện tồn miền Bắc Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 Doanh thu tăng nhẹ lợi nhuận gộp biên cải thiện Năm 2015, Doanh thu PPC đạt 7.664,9 tỷ đồng (+2,4% so với năm 2014), đạt 97,6% kế hoạch năm Lợi nhuận gộp biên mức 12,6% (+90,2% so với năm 2014) Chi phí tài tăng mạnh Chi phí tài mức 733 tỷ (+412,9% so với năm 2014) Chi phí bán hàng mức đồng (cơng ty khơng phát sinh chi phí bán hàng) Chi phí quản lý doanh nghiệp mức 102,5 tỷ (-3,8% so với năm 2014) Lợi nhuận sụt giảm mạnh khơng hồn thành kế hoạch năm Lợi nhuận trước thuế đạt 514 tỷ đồng (60,5% so với năm 2014), đạt 72,4% kế hoạch năm Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 469,6 tỷ đồng (-55% so với năm 2014) EPS năm 2015 đạt 1.440 đồng/cổ phiếu (-55% so với năm 2014) Lợi nhuân gộp biên PPC PPC Doanh thu LNST LNGB 2011 3.738,1 3,8 12,7% 2012 4.130,5 504,8 11,2% 2013 6.588,5 1629,5 15,6% 2014 7.481,9 1044,7 6,6% 2015 7.664,9 469,6 12,6% 12,7% 11,2% 15,6% 6,6% 2011 2012 2013 2014 Asean Securities 12,6% 2015 Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện Tháng 2/2016 Định giá cổ phiếu Tên công ty EPS PPC - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Book Value 1.476 P/E P/B 17.947 Trung bình ngành 9,86 Giá cổ phiếu theo phương pháp P/E (đồng/cp) 1,50 14.553 Giá cổ phiếu theo phương pháp P/B (đồng/cp) 18.844 Giá cổ phiếu theo phương pháp DCF 20.000 Kết định giá với tỉ trọng 60% theo DCF, 20% theo P/E 20% theo P/B 18.680 Chúng tiến hành định giá cổ phiếu PPC dựa phương pháp định giá thông dụng DCF, P/E P/B, cho giá hợp lý cho PPC 18.700 đồng/cp, cao 7% so với giá thị trường Khuyến nghị: Nắm giữ Xem chi tiết tại: https://www.aseansc.com.vn/2016/02/23015-bao-cao-cap-nhat-co-phieu-ppc-16022016-khuyen-nghi-nam-giu-5 BTP - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Kết kinh doanh năm 2015 (tỷ VND) Doanh thu Khuyến nghị: Mua Cơ cấu sở hữu Halley Sicav - Halley Asian Prosperity, ,02% LNST 2.400,8 2.100,9 Khác, 12,92 % 1.831,5 1.430,2 1.132,5 135,3 62,7 2011 2012 2013 115,6 133,5 55,0 2014 TCT Phát điện 3, 80,06% 2015 Vị Công ty BTP thành viên EVNGenco3, Cơng ty có nhiều thuận lợi điều kiện phát triển kinh doanh điện dịch vụ khác liên quan Ba công ty Cơng ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Công ty cổ phần Thủy điện Bn Đơn có tình hình kinh doanh tốt BTP có địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chuyên cung cấp điện cho khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Sản lượng điện sản xuất công ty chiếm khoảng 3,4% sản lượng điện nước Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện Tháng 2/2016 Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 Doanh thu sụt giảm lợi nhuận gộp biên cải thiện Năm 2015, Doanh thu BTP đạt 1.831,6 tỷ đồng (-12,8% so với năm 2014), đạt 100,9% kế hoạch năm LNGB mức 9,5% (+52% so với năm 2014) Chi phí tài tăng mạnh Chi phí tài mức 150,9 tỷ (+138,8% so với năm 2014) Chi phí bán hàng mức 0,2 tỷ đồng (+0% so với năm 2014) Chi phí quản lý doanh nghiệp mức 29,1 tỷ (-21,4% so với năm 2014) Lợi nhuận giảm vượt kế hoạch năm Lợi nhuận trước thuế đạt 145,4 tỷ đồng (-12,6% so với năm 2014), đạt 196,2% kế hoạch năm Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 115,6 tỷ đồng (-13,4% so với năm 2014), đạt 200,3% kế hoạch năm EPS năm 2015 đạt 1.911 đồng/cổ phiếu (-13,4% so với năm 2014) Lợi nhuân gộp biên BTP BTP Doanh thu LNST LNGB 2011 2.400,8 62,7 10,6% 2012 1.430,2 135,3 13,7% 2013 1.132,5 55 7,1% 2014 2.100,9 133,5 6,2% 2015 1.831,5 115,6 9,5% 10,6% 13,7% 7,1% 2011 2012 2013 2014 6,2% 9,5% 2015 Định giá cổ phiếu Tên công ty BTP - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa EPS Book Value 1.911 P/E P/B 17.860 Trung bình ngành 9,86 Giá cổ phiếu theo phương pháp P/E (đồng/cp) 1,50 13.184 Giá cổ phiếu theo phương pháp P/B (đồng/cp) 18.753 Giá cổ phiếu theo phương pháp DCF 18.000 Kết định giá với tỉ trọng 60% theo DCF, 20% theo P/E 20% theo P/B 15.263 Chúng tiến hành định giá cổ phiếu BTP dựa phương pháp định giá thông dụng DCF, P/E P/B, cho giá hợp lý cho BTP 15.300 đồng/cp, cao 33% so với giá thị trường Khuyến nghị: Mua Xem chi tiết tại: https://www.aseansc.com.vn/2016/02/23012-bao-cao-cap-nhat-co-phieu-btp-16022016-khuyen-nghi-mua-33 Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện NBP - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình Kết kinh doanh năm 2015 (tỷ VND) Doanh thu Tháng 2/2016 Khuyến nghị: Bán Cơ cấu sở hữu LNST Khác, 21,57 % 976,8 TCT Phát điện 3, 54,76% 866,6 37,3 2011 671,1 626,7 580,8 28,3 2012 45,1 31,6 2013 2014 11,1 CTCP Cơ điện lạnh, 23,67 % 2015 Vị Cơng ty NBP có địa bàn đặt tỉnh Ninh Bình, chuyên cung cấp điện thương phẩm cho Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) phân phối điện cho tỉnh miền Bắc Công suất sản xuất điện công ty đạt 605 triệu KWh Công ty không tham gia vào thị trường cạnh tranh có điều hành Cục điều tiết điện lực Trung tâm điều độ hệ thống điện lưới quốc gia Năm 2016, công ty dự kiến tham gia thị trường điện cạnh tranh lại Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 Doanh thu lợi nhuận gộp biên sụt giảm Năm 2015, Doanh thu NBP đạt 671,2 tỷ đồng (-31,3% so với năm 2014), đạt 102,4% kế hoạch năm Lợi nhuận gộp biên mức 9,5% (-9,4% so với năm 2014), chi phí nhiên liệu tăng Chi phí hoạt động thấp Chi phí tài mức đồng (cơng ty khơng phát sinh chi phí tài chính) Chi phí bán hàng mức thấp 0,6 tỷ (+50% so với năm 2014) Chi phí quản lý doanh nghiệp mức 50,8 tỷ (+5,2% so với năm 2014) Lợi nhuận sụt giảm vượt kế hoạch năm Lợi nhuận trước thuế đạt 14,1 tỷ đồng (-75,6% so với kỳ), đạt 116% kế hoạch năm Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 11,1 tỷ đồng (-75,4% so với năm 2014), đạt 117,2% kế hoạch năm EPS năm 2015 đạt 863 đồng/cổ phiếu (-75,4% so với năm 2014) Lợi nhuân gộp biên NBP NBP Doanh thu LNST LNGB 2011 580,8 37,3 15,5% 2012 626,7 28,3 11,6% 2013 866,6 31,6 9,9% 2014 976,8 45,1 10,4% 2015 671,1 11,1 9,4% 15,5% 11,6% 9,9% 10,4% 9,4% 2011 2012 2013 2014 Asean Securities 2015 Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện Tháng 2/2016 Định giá cổ phiếu Tên công ty NBP - Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình EPS Book Value 863 P/E P/B 18.024 Trung bình ngành 9,86 Giá cổ phiếu theo phương pháp P/E (đồng/cp) 1,50 11.057 Giá cổ phiếu theo phương pháp P/B (đồng/cp) 18.925 Giá cổ phiếu theo phương pháp DCF 11.200 Kết định giá với tỉ trọng 60% theo DCF, 20% theo P/E 20% theo P/B 12.661 Chúng tiến hành định giá cổ phiếu NBP dựa phương pháp định giá thông dụng DCF, P/E P/B, cho giá hợp lý cho NBP 12.700 đồng/cp, thấp 24% so với giá thị trường Khuyến nghị: Bán Xem chi tiết tại: https://www.aseansc.com.vn/2016/02/22807-bao-cao-cap-nhat-co-phieu-nbp-15022016-khuyen-nghi-ban-24 Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện Tháng 2/2016 Chỉ số tài Tỷ lệ tài NT2 PPC BTP NBP Sức khỏe tài Tỷ suất toán tiền mặt 0,55 0,74 0,60 0,81 Tỷ suất toán nhanh 1,33 5,52 3,09 2,43 Tỷ suất toán thời 1,47 6,2 3,41 3,29 Vốn vay dài hạn/Vốn CSH 1,01 0,76 0,05 0,00 Vốn vay ngắn hạn/Vốn CSH 1,23 0,76 0,45 0,00 ROE % 25,33 8,22 10,41 4,60 ROCE % 14,04 6,37 9,08 8,73 ROA % 9,46 4,19 5,37 3,22 Hệ số quay vòng phải thu khách hàng 3,51 4,25 0,87 4,53 18,06 7,77 2,41 7,77 24,4 12,64 26,97 9,46 Tỷ suất EBITDA % 30,86 8,39 29,29 4,31 Tỷ suất EBIT % 20,58 8,27 28,58 3,14 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế % 17,86 6,71 27,84 2,10 Tỷ suất lợi nhuận % 16,96 6,19 22,00 1,65 6,38 11,58 6,02 20,63 EPS 4.168 1.476 1.911 863 P/B 1,53 0,95 0,64 0,99 17.408 17.947 17.860 18.024 -4,75 2,45 -20,19 -31,30 -0,6 94,88 5844,70 -37,80 Tốc độ tăng trưởng EBITDA % -21,59 -69,97 78,70 -55,32 Tốc độ tăng trưởng EBIT % -23,49 -55,97 134,40 -63,58 Tốc độ tăng trưởng lãi trước thuế % -24,46 -60,51 119,05 -75,64 Tốc độ tăng trưởng lãi % -28,24 -54,97 139,63 -75,37 Tốc độ tăng trưởng EPS % -32,94 -53,91 248,30 -75,37 Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản % -6,72 -2,23 5,18 -13,24 Tốc độ tăng trưởng Vốn CSH % 12,29 1,32 2,65 -7,41 Hiệu hoạt động Hệ số quay vòng HTK Chỉ số lợi nhuận chất lượng lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận gộp % Chỉ số định giá Basic P/E Book value Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng doanh số % Tốc độ tăng trưởng lãi gộp % Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện Tháng 2/2016 So sánh số tiêu EPS Book value 4.168 5.000 18.200 17.947 18.000 4.000 3.000 17.800 1.911 1.476 18.024 17.860 17.408 17.600 2.000 862 1.000 17.400 17.200 17.000 NT2 PPC BTP NBP NT2 PPC BTP NBP P/B P/E 20,63 25 20 2,00 1,53 1,50 11,58 6,38 10 0,50 0,00 PPC BTP 0,64 1,00 6,02 NT2 0,99 0,95 15 NBP NT2 PPC BTP NBP ROE ROA 9,8% 23,9% 4,2% 5,5% 8,2% 10,7% 4,8% 3,5% NT2 PPC BTP NBP NT2 PPC BTP Asean Securities NBP Trang 10 BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH Ngành Điện - Nhiệt điện Tên công ty Ngày phát hành Khuyến nghị Giá mục tiêu Chi tiết BCC 19/02/2016 Mua 19.700 đồng/cổ phiếu Tải xuống SEB 18/02/2016 Nắm giữ 34.300 đồng/cổ phiếu Tải xuống TBC 18/02/2016 Bán 18.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống TIC 18/02/2016 Mua 14.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống SHP 17/02/2016 Nắm giữ 17.900 đồng/cổ phiếu Tải xuống SBA 17/02/2016 Nắm giữ 10.100 đồng/cổ phiếu Tải xuống DRL 17/02/2016 Nắm giữ 40.100 đồng/cổ phiếu Tải xuống CHP 16/02/2016 Mua 25.100 đồng/cổ phiếu Tải xuống PPC 16/02/2016 Nắm giữ 16.500 đồng/cổ phiếu Tải xuống BTP 16/02/2016 Mua 15.300 đồng/cổ phiếu Tải xuống NT2 15/02/2016 Nắm giữ 30.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống NBP 15/02/2016 Bán 12.700 đồng/cổ phiếu Tải xuống DCM 15/02/2016 Nắm giữ 12.400 đồng/cổ phiếu Tải xuống CPC 05/02/2016 Mua 26.600 đồng/cổ phiếu Tải xuống SFN 05/02/2016 Mua 27.100 đồng/cổ phiếu Tải xuống SSC 04/02/2016 Bán 41.500 đồng/cổ phiếu Tải xuống VFG 03/02/2016 Mua 84.500 đồng/cổ phiếu Tải xuống VTV 02/02/2016 Nắm giữ 15.200 đồng/cổ phiếu Tải xuống TCL 01/02/2016 Mua 37.700 đồng/cổ phiếu Tải xuống HT1 29/01/2016 Nắm giữ 24.200 đồng/cổ phiếu Tải xuống HOM 29/01/2016 Mua 9.300 đồng/cổ phiếu Tải xuống BTS 29/01/2016 Mua 11.300 đồng/cổ phiếu Tải xuống BVS 28/01/2016 Mua 14.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống VNM 27/01/2016 Mua 140.000 đồng/cổ phiếu Tải xuống FPT 27/01/2016 Mua 55.200 đồng/cổ phiếu Tải xuống Khuyến nghị Tháng 2/2016 Diễn giải Kỳ vọng 12 tháng Mua Nếu giá mục tiêu cao giá thị trường 15% Nắm giữ Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -15% đến 15% Bán Nếu giá mục tiêu thấp giá thị trường -15% Vui lòng xem chi tiết tại: https://www.aseansc.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-cong-ty Asean Securities Trang 11 BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH Ngành Điện - Nhiệt điện Tháng 2/2016 Diễn giải Khuyến nghị Diễn giải Kỳ vọng 12 tháng Mua Nếu giá mục tiêu cao giá thị trường 15% Nắm giữ Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -15% đến 15% Bán Nếu giá mục tiêu thấp giá thị trường -15% Khuyến cáo Khuyến cáo Chúng sử dụng báo cáo thông tin quan điểm cho đáng tin cậy nhất, nhiên khơng bảo đảm tuyệt đối tính xác đầy đủ thông tin Những quan điểm cá nhân báo cáo cân nhấc cẩn thận dựa nguồn thông tin cho tốt hợp lý thời điểm viết báo cáo Tuy nhiên quan điểm thay đổi lúc nào, không chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư Tài liệu không coi hình thức chào bán lơi kéo khách hàng đầu tư vào cổ phiếu ASEAN SECURITIES cơng ty tồn thể cán cơng nhân viên hồn tồn tham gia đầu tư thực nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cổ phiếu đề cập báo cáo ASEAN SECURITIES không chịu trách nhiệm với thơng tin khơng nằm phạm vi báo cáo Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin dự báo tài tài liệu trên, ASEAN SECURITIES hồn tồn khơng chịu trách nhiệm với khoản lỗ trực tiếp gián tiếp sử dụng thơng tin Tài liệu nhằm mục đích lưu hành phạm vi hẹp không công bố rộng rãi phương tiện truyền thơng, nghiêm cấm chép phân phối lại tài liệu Hội sở Trụ sở: 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hồn Kiếm, Tp.Hà Nội Tel: (84 - 4)6 275 3844; Hotline: 19006636 Fax: (84 - 4)6 275 3816 Tổng đài đặt lệnh: (84 - 4)6 275 8888 Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà 31-33-35 Hàm nghi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Tel: (84 - 8)3 824 6468 Fax: (84 - 8)3 824 6550 Tổng đài đặt lệnh: (84 - 8)3 829 9090 Asean Securities Trang 12 ... giá điện thức vòng 10 năm từ 2011 tới 2020 Các nhà máy nhiệt điện đầu tư sau NT2 có giá bán điện cao hơn, tính cạnh tranh NT2 đảm bảo Asean Securities Trang BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện. ..BÁO CÁO CẬP NHẬT Ngành Điện - Nhiệt điện Tháng 2/2016 Kết 2015 số doanh nghiệp lớn Năm 2015 vừa qua năm hoạt động khó khăn ngành nhiệt điện doanh thu lợi nhuận công ty lớn... Cơ điện lạnh, 22,35 % Vị Công ty Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nhà máy nhiệt điện chạy than có cơng suất lớn nước Sản phẩm chủ yếu Công ty sản xuất điện năng, với hai nhà máy sản xuất điện,
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TỔNG QUAN NGÀNH NHIỆT ĐIỆN, PHÂN TÍCH TỔNG QUAN NGÀNH NHIỆT ĐIỆN

Từ khóa liên quan