KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ GDCD 10 THPT LIÊN SƠN VĨNH PHÚC

4 39 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:25

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN (Đề thi gồm có 02 trang) ĐỀ THI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: GDCD LỚP: 10 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I Trắc nghiệm: điểm Học sinh kẻ làm trắc nghiệm vào thi theo mẫu Câu 10 11 12 Đáp án Câu 1: Câu vai trò thực tiễn nhận thức? A Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước B Sao dày mưa, thưa nắng C Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay bão D Cái tóc vóc người Câu 2: Vấn đề lớn triết học, đặc biệt Triết học đại vấn đề quan hệ A Tư tồn B Duy vật tâm C Tư vật chất D Sự vật tượng Câu 3: Cuộc cách mạng giúp người đấu tranh để cải tạo xã hội A Cách mạng kĩ thuật B Cách mạng xã hội C Cách mạng xanh D Cách mạng trắng Câu 4: Sự vận động sau phát triển ? A Bé gái → thiếu nữ → người phụ nữ → bà già B Học lực yếu → học lực trung bình → học lực C Nước bốc → nước →mây → mưa → nước D Hạt lạc → lạc non → lạc trưởng thành Câu 5: Con người quan sát mặt trời, từ chế tạo thiết bị sử dụng lượng mặt trời điều thể vai trò thực tiễn nhận thức? A Mục đích nhận thức B Tiêu chuẩn chân lí C Cơ sở nhận thức D Động lực nhận thức Câu 6: Đạo đức giúp cá nhân có ý thức lực A Sống thiện B Sống tự C Sống tự tin D Sống tự lập Câu 7: Ý kiến khơng nói vận động? A Trong giới vật chất có vật, tượng khơng vận động phát triển B Triết học Mác – Lênin khái qt có năm hình thức vận động giới vật chất C Vận động thuộc tính vốn có, phương thức tồn vật, tượng D Vận động biến đổi nói chung vật tượng tự nhiên đời sống xã hội Câu 8: Mỗi sinh vật có q trình đồng hóa phải có q trình dị hóa, có q trình sinh vật chết, theo quan điểm Triết học Mác Lênin A Sự đấu tranh mặt đối lập B Sự thống mặt đối lập C Sự liên hệ mặt đối lập D Quy luật tồn sinh vật Câu 9: Nếu dùng khái niệm “ trung bình”, “ khá”, “ giỏi”… để chất trình học tập học sinh lượng gì? A Điểm tổng kết cuối học kỳ hạnh kiểm mà học sinh đạt B Điểm số kiểm tra hàng ngày ý thức rèn luyện đạo đức học sinh C Điểm kiểm tra cuối học kỳ hạnh kiểm mà học sinh đạt D Khối lượng kiến thức, kỹ mà học sinh tích luỹ, rèn luyện Câu 10: Bạn A học sinh lớp không tham gia hoạt động lớp Em lựa chọn cách ứng xử cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để khuyên A? A Lờ khơng liên quan đến B Nói xấu bạn A với bạn khác lớp C Báo cho cô giáo chủ nhiệm để bắt bạn A phải tham gia D Động viên, cổ vũ bạn A tham gia hoạt động Trang 1/2 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ Câu 11: Nước ta xây dựng xã hội người, xã hội có mục tiêu A Dân chủ, bình đẳng, tự B Dân chủ, văn minh đoàn kết C Dân chủ, công bằng, văn minh D Dân chủ, giàu đẹp, văn minh Câu 12: Nguyên nhân phủ định nằm thân vật tượng Điều thể đặc điểm phủ định biện chứng? A Tính kế thừa B Tính khách quan C Tính đại D Tính truyền thống II Tự luận: điểm Câu 13 (1,5 điểm): Đã có thời kỳ người phá hủy số cơng trình kiến trúc như: chùa, đền, đình làng lấy vật liệu để làm nhà kho, chuồng bò, chuồng trâu số cơng việc khác a Những hành vi có phải phủ định hay khơng? Nếu loại phủ định nào? b Trình bày hiểu biết em loại phủ định Câu 14 (3,0 điểm): Một sinh viên giao nhiệm vụ nghiên cứu giống Anh ta lúng túng tiến hành nào, đến hỏi Timiriadép (nhà tự nhiên học vĩ đại người Nga) tính giống Nhà bác học mỉm cười, vẻ giễu cợt: Anh bạn thân mến! Lẽ anh không nên hỏi ý kiến tôi, mà phải hỏi ý kiến chứ? Câu hỏi: a Em có nhận xét sau đọc xong câu chuyện trên? b Câu chuyện cho ta thấy vai trò thực tiễn nhận thức? Câu 15: (1,5 điểm) Phân biệt đạo đức với pháp luật điều chỉnh hành vi người? Câu 16: (1,0 điểm) Việc chế tạo cơng cụ lao động có vai trò đời xã hội loài người? (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 - https://thi247.com/ SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM CHUYÊN ĐỀ LẦN MÔN: GDCD LỚP: 10 NĂM HỌC 2018 - 2019 I Trắc nghiệm: điểm Câu hỏi Mã 132 D A B C C A A B D 10 D 11 C 12 B II Tự luận: điểm 13 14 Mã 209 A B D C A D B D C C B D Mã 357 C D B D D B B C C B A A Mã 485 C D A D A A C D B B A C Mã 570 D D D B A C C A A C B B Mã 628 C A B D D B A A D B C C Đã có thời kỳ người phá hủy số cơng trình kiến trúc như: chùa, đền, đình làng lấy vật liệu để làm nhà kho, chuồng bò, chuồng trâu số cơng việc khác a Những hành vi có phải phủ định hay khơng? Nếu loại phủ định nào? b Trình bày hiểu biết em loại phủ định 1,5 a Hành vi người phá hủy số cơng trình kiến trúc như: chùa, đền, đình làng lấy vật liệu để làm nhà kho, chuồng bò, chuồng trâu số cơng việc khác phủ định Nó thuộc loại phủ định siêu hình 0,25 b Phủ định siêu hình phủ định diễn can thiệp, tác động từ bên ngồi, cản trở xóa bỏ tồn phát triển tự nhiên vật 0,75 0,5 Một sinh viên giao nhiệm vụ nghiên cứu giống Anh ta lúng túng không 3,0 biết tiến hành nào, đến hỏi Timiriadép (nhà tự nhiên học vĩ đại người Nga) tính giống Nhà bác học mỉm cười, vẻ giễu cợt: Anh bạn thân mến! Lẽ anh không nên hỏi ý kiến tôi, mà phải hỏi ý kiến chứ? Câu hỏi: a Em có nhận xét sau đọc xong câu chuyện trên? b Câu chuyện cho ta thấy vai trò thực tiễn nhận thức? a Nhận xét: Qua câu chuyện nhà bác học Timiriadép anh sinh viên thấy: - Mọi hiểu biết người trực tiếp nảy sinh từ thực tiễn Nhờ tiếp xúc, tác động vào vật, tượng mà người phát thuộc tính hiểu biết chất, quy luật chúng - Quá trình hoạt động thực tiễn làm cho giác quan người ngày hoàn thiện Nhờ khả nhận thức người ngày sâu sắc, đầy đủ vật tượng 1,0 b Câu chuyện chuyện cho thấy vai trò: thực tiễn sở nhận thức 1,0 Phân biệt đạo đức với pháp luật điều chỉnh hành vi người? 1,5 1,0 Học sinh phải nêu ý sau: 15 16 Đạo đức: - Thực chuẩn mực đạo đức mà xã hội đề - Tự giác thực - Nếu người không thực bị dư luận xã hội lên án lương tâm cắn dứt Pháp luật: - Thực quy tắc xử nhà nước quy định - Bắt buộc (cưỡng chế) thực - Không thực bị xử lý sức mạnh nhà nước 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Việc chế tạo công cụ lao động có vai trò đời xã hội loài người? 1,0 - Lịch sử lồi người hình thành từ người biết chế tạo công cụ lao động - Nhờ có cơng cụ lao động mà việc ăn, ở… người khơng lệ thuộc hồn tồn vào tự nhiên Từ họ tách khỏi giới loài vật, chuyển sang giới loài người lịch sử xã hội loài người bắt đầu 0,25 0,75
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ GDCD 10 THPT LIÊN SƠN VĨNH PHÚC, KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ GDCD 10 THPT LIÊN SƠN VĨNH PHÚC

Từ khóa liên quan