HCM-BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH NGÂN HÀNG

4 27 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:24

Báo cáo tóm tắt Ngành ngân hàng Ngày tháng năm May 20th,2017 2008 Ước tính HSC cho KQKD tháng số ngân hàng • Nói chung, KQKD ngân hàng sát cao chút so với dự báo HSC COMPANY REPORT • Tín dụng nói chung tăng mạnh huy động tăng • Chúng tơi tiếp tục trì đánh giá Giữ nguyên tỷ trọng ngành ngân hàng • Nhiều ngân hàng sẽ sớm được niêm yết • Câu chuyện khả M&A số ngân hàng niêm yết • Có khả giá cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh vài tháng tới tăng khá nhiều Fiachra Aodh MacCana Giám đốc điều hành Phòng Nghiên cứu fiachra.maccana@hsc.com.vn Phạm Liên Hà, CFA Chuyên viên phân tích cấp cao ha.plien@hsc.com.vn CTCP Chứng khốn TP Hồ Chí Minh Trụ sở Tầng & 6, Tòa nhà AB 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301 Chi nhánh Hà Nội Tầng 2, Tòa nhà Cornerstone 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm T: (+84 24) 39334693 F: (+84 24) 39334822 www.hsc.com.vn www.hsc.com.vn Xin vui lòng xem nội dung chi tiết xung đột lợi ích khuyến cáo cuối báo cáo Ngày tháng năm May 20th,2017 2008 Chúng ước tính KQKD tháng số ngân hàng niêm yết dựa mơ hình dự báo HSC kết thực Q1 Nói chung, KQKD ngân hàng sát cao chút so với dự báo HSC Lưu ý tăng trưởng tín dụng trích lập dự phòng ngân hàng thường dồn nhiều cuối năm Do vậy, KQKD tháng hoàn thành 45% dự báo cho năm COMPANY REPORT HSC coi tích cực kỳ vọng Giá cổ phiếu tăng 55,7% so với đầu năm với P/B 1,44 lần Chúng tơi ước tính giá trị hợp lý cổ phiếu MBB 27.300 đồng; tương đương P/B 1,8 lần • Lợi nhuận ACB & MBB tăng trưởng mạnh ngân hàng tích cực trích lập dự phòng Tín dụng nói chung tăng mạnh huy động tăng Động lực giúp tín dụng tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân; đó bao gồm cho vay mua nhà Theo một ước tính gần đây, cho vay khách cá nhân và cho vay mua nhà lần lượt chiếm 52% và 25% của tổng tín dụng mới năm • VCB (Khả quan) – HSC ước tính tín dụng tăng 13% so với đầu năm huy động tăng 10% LNTT đạt 5.000 tỷ đồng (tăng 17,1% so với kỳ), hoàn thành 54% kế hoạch năm Ngân hàng 9.200 tỷ đồng (tăng trưởng 8%) 46% dự báo HSC cho năm 10.880 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%) HSC dự báo tăng trưởng tín dụng năm đạt 18%; tổng thu nhập hoạt động đạt 16.207 tỷ đồng (tăng trưởng 19,2%); chi phí dự phòng trích lập 6.412 tỷ đồng (tăng 27,7%) LNTT đạt 9.795 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%); EPS đạt 1.609 đồng (tăng 10,4%) Giá cổ phiếu tăng 40,2% so với đầu năm với P/B 1,18 lần Chúng tơi ước tính giá trị hợp lý cổ phiếu CTG 21.500 đồng; tương đương P/B 1,25 lần • HSC dự báo tăng trưởng tín dụng năm đạt 17%; tổng thu nhập hoạt động đạt 16.461 tỷ đồng (tăng trưởng 10,3%); chi phí dự phòng trích lập 5.582 tỷ đồng (giảm 12,9%) LNTT đạt 10.879 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%); EPS đạt 1.940 đồng (tăng 23,9%) MBB (Mua vào) – HSC ước tính tín dụng tăng 10% so với đầu năm huy động tăng 1% (Q1 giảm 6,4%); tỷ lệ nợ xấu 2,67%; MBB tích cực trích lập dự phòng với chi phí dự phòng 1.700 tỷ đồng (tăng 192%) LNTT đạt 2.400 tỷ đồng (tăng 31% so với kỳ); hoàn thành 53% kế hoạch năm Ngân hàng 4.532 tỷ đồng (tăng trưởng 24%) 51% dự báo HSC 4.714 tỷ đồng (tăng trưởng 29,1%) HSC dự báo tăng trưởng tín dụng năm đạt 18%; tổng thu nhập hoạt động đạt 6.856 tỷ đồng (tăng trưởng 20,7%); chi phí dự phòng trích lập 2.100 tỷ đồng (tăng 5,5%) LNTT đạt 4.713 tỷ đồng (tăng trưởng 29,1%); EPS đạt 1.846 đồng (tăng 24,8%) www.hsc.com.vn BID (Kém khả quan) – HSC ước tính tín dụng tăng 9,2% so với đầu năm huy động tăng 7,9% Lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 10.500 tỷ đồng (tăng 34,25% so với kỳ); chi phí dự phòng 6.300 tỷ đồng (tăng 40,21% so với kỳ) LNTT đạt 4.200 tỷ đồng (tăng 26,23% so với kỳ), hoàn thành 54,5% kế hoạch năm Ngân hàng 55% dự báo HSC cho năm 7.629 tỷ đồng (giảm 1,73%) HSC dự báo tăng trưởng tín dụng năm đạt 12%; tổng thu nhập hoạt động đạt 18.940 tỷ đồng (tăng trưởng 11,36%); chi phí dự phòng trích lập 11.311 tỷ đồng (tăng 21,98%) LNTT đạt 7.629 tỷ đồng (giảm 1,73%); EPS pha loãng đạt 1.278 đồng (giảm 5,61%) Giá cổ phiếu tăng 11% so với đầu năm với P/B 2,57 lần Chúng tơi ước tính giá trị hợp lý cổ phiếu VCB 44.500 đồng; tương đương P/B 2,9 lần • CTG (Khả quan) – Khơng có ước tính tăng trưởng tín dụng LNTT ước đạt 4.700 tỷ đồng (tăng 10% so với kỳ), hoàn thành 54% kế hoạch năm Ngân hàng 8.800 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) 48% dự báo HSC cho năm 9.795 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%) Giá cổ phiếu tăng 42,95% so với đầu năm với P/B 1,47 lần Chúng tơi ước tính giá trị hợp lý cổ phiếu BID 15.800 đồng; tương đương P/B 1,15 lần • ACB (Mua vào) – HSC ước tính tín dụng huy động tăng 12% so với đầu năm; LNTT đạt 1.260 tỷ đồng (tăng 52% so với kỳ) Chúng tơi ước tính hệ số CAR đạt 11,2%; tỷ lệ NIM khoảng 3,5% nhờ vốn huy động tăng tốt HSC dự báo tăng trưởng tín dụng năm đạt 20%; tổng thu nhập hoạt động đạt 4.328 tỷ đồng (tăng trưởng 50,05%); chi phí dự phòng trích lập 2.017 tỷ đồng (tăng 65,69%) LNTT đạt 2.311 tỷ đồng (tăng trưởng 38,63%); EPS đạt 1.848 đồng (tăng 26,29%) Trang Xin vui lòng xem nội dung chi tiết xung đột lợi ích khuyến cáo cuối báo cáo Ngày tháng năm May 20th,2017 2008 Giá cổ phiếu tăng 50,06% so với đầu năm với P/B 1,8 lần Chúng tơi ước tính giá trị hợp lý cổ phiếu ACB 27.300 đồng; tương đương P/B 1,85 lần • STB (Bán ra) – Tín dụng tăng 10,1% so với đầu năm huy động tăng 9,7% Lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 490 tỷ đồng; chi phí dự phòng 62 tỷ đồng LNTT đạt 428 tỷ đồng (tăng 70,4% so COMPANY REPORT với kỳ), hoàn thành 73% kế hoạch năm Ngân hàng 585 tỷ đồng HSC dự báo LNTT năm 2017 4,23 tỷ đồng HSC dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 8%; tổng thu nhập hoạt động đạt 1.646 tỷ đồng (tăng trưởng 93,99%); chi phí dự phòng trích lập 1.642 tỷ đồng (tăng 135,92%) LNTT đạt 4,23 tỷ đồng (giảm 97,28%); EPS đạt đồng (giảm 96,18%) Giá cổ phiếu tăng 42,92% so với đầu năm với P/B 1,11 lần Chúng tơi khơng ước tính giá trị hợp lý cổ phiếu STB BCTC Ngân hàng lập theo mợt sớ chính sách kế tốn đặc biệt đó không phản ánh BVPS theo quan điểm của chúng tơi • EIB (Kém khả quan) – HSC ước tính tín dụng tăng 2,1% so với đầu năm huy động tăng 10,1% LNTT đạt 400 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch năm Ngân hàng 600 tỷ đồng 55% dự báo HSC cho năm 731 tỷ đồng HSC dự báo tăng trưởng tín dụng năm đạt 12%; tổng thu nhập hoạt động đạt 1.871 tỷ đồng (tăng trưởng 26,45%); chi phí dự phòng trích lập 1.139 tỷ đồng (tăng 4,65%) LNTT đạt 731 tỷ đồng (tăng trưởng 87,22%); EPS đạt 450 đồng (tăng 89,38%) Giá cổ phiếu tăng 43,33% so với đầu năm với P/B 1,13 lần Chúng tơi ước tính giá trị hợp lý cổ phiếu EIB 10.300 đồng; tương đương P/B 0,9 lần www.hsc.com.vn Chúng tơi tiếp tục trì đánh giá Giữ nguyên tỷ trọng ngành ngân hàng Phần lớn ngân hàng niêm yết trích lập tương đối nhiều cho nợ xấu (ngoại trừ số trường hợp đáng lưu ý) tốc độ tăng chi phí dự phòng kể từ năm giảm tốc Thị trường mua bán nợ thứ cấp sớm thiết lập; dẫn đến khả mang lại một số khoản lợi nhuận bất thường từ bán nợ xấu kể từ năm sau Nhiều ngân hàng sẽ sớm được niêm yết VPBank sớm được niêm yết và thị trường cũng kỳ vọng HDbank Techcombank được niêm yết 6-12 tháng tới Đây ngân hàng quy mơ trung bình có tốc độ tăng trưởng mạnh năm gần đây; thiên cho vay tiêu dùng cho vay khách hàng cá nhân Những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhờ tránh cho vay lính vực rủi ro cao DNNN dự án BOT Câu chuyện khả M&A số ngân hàng niêm yết Thị trường nhắc nhắc lại câu chuyện M&A số ngân hàng niêm yết chẳng hạn STB Và cái tên khác cũng được nhắc đến Chúng cho rằng sẽ động lực trung dài hạn cho một vài cổ phiếu ngân hàng niêm yết chúng tơi nghi ngờ khả có thương vụ M&A lớn nào diễn năm Tiếp tục tái cấu ngành ngân hàng là cần thiết, mặc dù điều này có lẽ đòi hỏi phải xem xét lại vấn đề room nước ngoài Có khả giá cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh vài tháng tới tăng khá nhiều Các cổ phiếu ngân hàng niêm yết tăng từ 11%-55,7% so với đầu năm với P/B bình quân ngân hàng niêm yết 1,8 lần (đầu năm 1,6 lần) Mặc dù đánh giá định giá cổ phiếu ngân hàng không đắt để đầu tư trung dài hạn nhờ triển vọng tăng trưởng vài năm tới; cho giá cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh vài tháng tới Và cho điều chỉnh cổ phiếu ngân hàng nằm xu hướng củng cố thị trường Việt Nam thị trường giới sau tăng thời gian qua Điều này không làm thay đổi đánh giá tích cực đối với ngành ngân hàng dài hạn của chúng Trang Xin vui lòng xem nội dung chi tiết xung đột lợi ích khuyến cáo cuối báo cáo Khuyến cáo May 20th, 2008 Báo cáo viết phát hành HSC chi nhánh để phân phối Việt Nam nước Các ý kiến, dự báo ước tính thể quan điểm người viết thời điểm phát hành, không xem quan điểm HSC thay đổi mà khơng cần thơng báo HSC khơng có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo hình thức thơng báo với người đọc trường hợp quan điểm, dự báo ước tính báo cáo thay đổi trở nên khơng xác Thơng tin báo cáo thu thập từ nhiều nguồn khác chúng tơi khơng đảm bảo hồn chỉnh độ xác thơng tin Giá cơng cụ tài thay đổi mà khơng báo trước HSC sử dụng nghiên cứu báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh mua bán chứng khoán cho quỹ mà HSC quản lý HSC giao dịch choCOMPANY cơng REPORT ty theo gợi ý giao dịch ngắn hạn chuyên gia phân tích báo cáo tham gia vào giao dịch chứng khoán trái ngược với ý kiến tư vấn quan điểm thể báo cáo Các thông tin ý kiến báo cáo khơng mang tính chất mời chào mua hay bán chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh Cán HSC có lợi ích tài chứng khốn cơng cụ tài có liên quan đề cập báo cáo Báo cáo nghiên cứu viết với mục tiêu cung cấp thông tin khái quát Báo cáo không nhằm tới mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài cụ thể hay nhu cầu cụ thể người nhận đọc báo cáo Nhà đầu tư phải lưu ý giá chứng khốn ln biến động, lên xuống Những diễn biến khứ, có, khơng hàm ý cho kết tương lai Các cơng cụ tài đề cập báo cáo khơng phù hợp với tất nhà đầu tư Nhà đầu tư phải có định riêng cách tham khảo nhà tư vấn tài độc lập cần thiết dựa tình hình tài mục tiêu đầu tư cụ thể Báo cáo tài sản HSC không công bố rộng rãi cơng chúng, khơng phép chép, tái sản xuất, phát hành tái phân phối nội dung báo cáo mục đích khơng có văn chấp thuận HSC Khi sử dụng nội dung HSC chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn Mọi cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm HSC tổn thất thiệt hại mà HSC khách hàng HSC phải chịu hành vi vi phạm theo Khuyến cáo theo quy định pháp luật GIẢI THÍCH CÁC MỨC ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU MUA: Kỳ vọng giá cổ phiếu có thành tích vượt thị trường chung 10%/năm KHẢ QUAN: Kỳ vọng giá cổ phiếu có thành tích vượt thị trường chung 10%/năm GIỮ: Kỳ vọng giá cổ phiếu có thành tích với thị trường chung KÉM KHẢ QUAN: Kỳ vọng giá cổ phiếu có thành tích thị trường chung 10%/năm BÁN: Kỳ vọng giá cổ phiếu có thành tích thị trường chung 10%/năm CHI NHÁNH HÀ NỘI Tầng 2, Tòa nhà Cornerstone 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm T : (+84 24) 3933 4693 F : (+84 24) 3933 4822 TRỤ SỞ CHÍNH Tầng & 6, Tòa nhà AB 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM T : (+84 28) 3823 3299 F : (+84 28) 3823 3301 E: info@hsc.com.vn www.hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn Trang Xin vui lòng xem nội dung chi tiết xung đột lợi ích khuyến cáo cuối báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: HCM-BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH NGÂN HÀNG, HCM-BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH NGÂN HÀNG

Từ khóa liên quan