PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ Excel TREE

1 16 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:24

Gõ máy Ctrl Shift + mũi tên + pageup pagedown + chuột Shift chọn Ctrl + G (Go) Ctrl + F (Find) EXCEL là gì? Ctrl + PgUp Ctrl + PgDown Ctrl + các mũi tên TỰ ĐỘNG NHÂN BẢN Làm chủ CELL Di chuyển & chọn Ctrl dịch chuyển qua cách COPY & PASTE Thủ thuật & phím tắt Thông dụng Thao tác nhanh Ctrl + Home + End Công cụ chép & nhân bản Ctrl + A (All) Công cụ trình bày Vừa chọn, vừa di chuyển Công cụ Lọc, sắp xếp dữ liệu Ctrl + Shift + Làm chủ các công cụ Làm các thao tác các vùng dữ liệu KHÔNG làm các thao tác vùng dữ liệu Ctrl + Y Công cụ xử lý dữ liệu Công cụ vẽ biểu đồ Nâng cao suất công việc Công cụ in ấn Công nghiệp hóa thao tác Công cụ tổng hợp số liệu - PIVOT TABLE Sao chép & cắt dán Trình bày chuyên nghiệp Nâng cao thu nhập Định dạng Đồ thị TỰ ĐỘNG TRÌNH BÀY TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN Làm chủ định dạng Công thức, hàm Định dạng có điều kiện Công cụ Công cụ xử lý liệu Pivot table Tự động làm Lọc và sắo xếp Đếm Nhân tự động Trình bày tự động Cộng COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK, DCOUNT, SUBTOTAL SUM, SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT, DSUM, SUBTOTAL Tính tốn tự động IF, IFERROR Phát tự động Điều kiện và logic Nền tối, chữ sáng Nội dung Nền sáng, chữ tối AND, OR, NOT ISNA, ISERROR, Trình bày đẹp Nâng cao giá trị công việc Sử dụng dải màu Tìm kiếm và tham chiếu Khoa học - hệ thống - ủy quyền EXCEL TOÀN TẬP Xử lý ngày tháng Liệt kê nhu cầu Dựng mẫu Input Xử lý chuỗi VLOOKUP, HLOOKUP INDIRECT TODAY, MONTH, YEAR, DAY, HOUR, DATE, WEEKDAY LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE Dựng mẫu Out Trạng thái lao động Danh mục chức vụ Làm chủ hàm ###### Danh mục/khái niệm/Bảng tra cứu Đơn giá vật tư Khung tính thuế TNCN #REF! Bảng số Thiết kế hệ thống Dựng Tham số Tên cty #VALUE! Địa chỉ MST Làm chủ Lỗi Thông tin doanh nghiệp #NAME! Tên giám đốc Tên kế toán Đầu kỳ SL nhân việc làm việc TẠI CUỐI tháng Xây hệ thống quản trị Độ rộng-> Kéo Ngày tháng số âm Mất vùng tham chiếu xóa cột, dòng, bảng tính Undo, lưu file thành nhiều phiên bản Không tính được VD: lấy số + văn bản Sửa dữ liệu Sai tên hàm Nhìn các hàm và sửa lại tên #DIV0! Chia cho số hoặc là ô trống #NUM! Số lớn quá Cuối kỳ SL nhân viên đã nghỉ việc TẠI ĆI tháng Sớ liệu SL nhân viên đã nghỉ việc TRONG tháng #N/A PS tăng TỰ ĐỢNG TÍNH TOÁN Tính toán PS giảm Mình ḿn gì? Tính sao? Không tìm thấy, hay gặp lỗi này dùng hàm tìm kiếm Thực tiễn Các bước tư Tồn vẹn từ gốc đến Cơng thức thế nào CELL = FORMULAR + FORMAT + VALUES Informartion Input Output Concept học Hệ thống Cách tổ chức dữ liệu Làm không biết Biết làm Parameters Kỹ = Trực quan sinh động -> Tư trừu tượng - Thực tiễn Mô tả ý nghĩa hàm Cú pháp Không biết làm LEVEL sử dụng Cách học Hàm Ý nghĩa các tham số [BKINdex Group] Excel TREE 2017.03.18.mmap - 03/18/2017 - Ths Nguyễn Danh Tú- tund@bkindex.com LUYỆN TẬP + LUYỆN TẬP + LUYỆN TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ Excel TREE, PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ Excel TREE