de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-dia-ly-truong-thi-xa-quang-tri-lan-1

6 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:24

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm : 50 phút, khơng kể thời gian giao đề Mã đề thi 135 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp sau vùng đồng sơng Cửu Long có cấu ngành đa dạng nhất? A Cần Thơ B Mỹ Tho C Sóc Trăng D Cà Mau Câu 2: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ mạnh để phát triển đánh bắt thủy sản vùng khác nhờ A có nhiều bãi tơm, bãi cá với ngư trường lớn B đường bờ biển dài, có nhiều vũng, vịnh, đầm phá C tất tỉnh giáp biển, thiên tai D khí hậu cận xích đạo, số nắng nhiều Câu 3: Căn vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 26, cho biết nhà nhà máy nhiệt điện Phả Lại thuộc tỉnh/thành sau ? A Hải Dương B Hà Nội C Quảng Ninh D Hải Phòng Bâu 4: Nguyên nhân chủ yếu sau dẫn đến sản xuất cà phê Tây Nguyên phát triển chưa ổn định? A Lương thực không đảm bảo B Thị trường khơng ổn định C Cơng nghiệp chế biến hạn chế D Đất đai dễ bị xói mòn, rửa trơi Câu 5: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét sau chuyển dịch cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi nước ta giai đoạn 2000-2007? A Tỉ trọng gia súc nhỏ B Tỉ trọng sản phẩm không qua giết thịt tăng C Tỉ trọng gia cầm giảm D Tỉ trọng gia súc giảm Câu 6: Cho biểu đồ sau: Trang 1/6 - Mã đề thi 135 Nhận xét không với biểu đồ trên? A Giai đoạn 2000 – 2015, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 5,1 lần B Sản lượng thủy sản đánh bắt lớn nuôi trồng C Sản lượng thủy sản đánh bắt tăng nhiều nuôi trồng D Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chậm đánh bắt Câu 7: Cho bảng số liệu sau: Tổng sản phẩm nước số quốc gia giai đoạn 2010 – 2015 ( Đơn vị: tỉ USD) Quốc gia Hoa Kỳ Nhật Bản Trung Quốc Năm 2010 14.964 5.701 6.100 2013 16.692 5.156 9.607 2015 18.037 4.383 11.001 (Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB thống kê 2017) Để thể quy mô giá trị tổng sản phẩm nước số quốc gia giai đoạn 2010 -2015, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Tròn B Đường C Cột D Miền Câu 8: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết địa danh Hà Tiên thuộc tỉnh nước ta? A Quảng Ninh B Kiên Giang C Phú Yên D Nghệ An Câu 9: Thế mạnh để phát triển loại công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt ôn đới vùng Trung du miền núi Bắc Bộ A có nhiều cao ngun đá vơi phẳng, rộng lớn B khí hậu nhiệt đới ấm gió mùa với mùa đơng lạnh C phần lớn diện tích đất feralit đá phiến, đá vôi đá mẹ khác D có nhiều giống trồng cận nhiệt ôn đới tiếng Câu 10: Vùng nội thủy xem A vùng nước tiếp giáp với đất liền B vùng nước nằm bên đất liền C phận lãnh thổ đất liền D phần lãnh hải nước ven biển Câu 11: Mục tiêu chung ASEAN A đời sống nhân dân nâng cao B tốc độ tăng trưởng kinh tế cao C hợp tác cạnh tranh nước D hòa bình, ổn định phát triển Câu 12: Các khu công nghiệp tập trung nước ta phân bố chủ yếu A Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ B Đông Nam Bộ, Đồng sông Hồng, Duyên hải miền Trung C Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng sông Hồng, Đông Nam Bộ D Đồng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung Câu 13: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường sau tuyến đường sắt nước ta? A Hà Nội-Thái Nguyên B Hà Nội-Hà Giang C Hà Nội-Hải Phòng D Hà Nội-Lào Cai Câu 14: Địa hình vùng núi Đơng Bắc có đặc điểm A có mạch núi lớn hướng tây bắc-đông nam B gồm dãy núi song song so le theo hướng tây bắc-đơng nam C có địa hình cao nước ta D thấp dần từ phía tây bắc xuống đơng nam Câu 15: Căn vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị sau nước ta đô thị loại 4? Trang 2/6 - Mã đề thi 135 A Cao Bằng, Đồng Hới, Cam Ranh, Hưng Yên B Cẩm Phả,Tân An, Trà Vinh, Sơn La C Sầm Sơn, Hà Tiên, Kom Tum, Vĩnh Long D Quảng Trị, Đồng Xoài,Vị Thanh, Hà Giang Câu 16: Giao thơng vận tải vùng Bắc Trung Bộ đóng vai trò đặc biệt quan trọng A nằm đường xuyên Á kết thúc cảng biển Việt Nam B địa bàn trung chuyển Bắc – Nam Đơng - Tây C có nhiều tuyến đường nối cảng biển Việt Nam với Lào D có quốc lộ 1A đường Hồ Chí Minh qua Câu 17: Mục đích việc trồng công nghiệp nước Đông Nam Á A thay thê lương thực B khai thác mạnh đất đai C đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến D xuất thu ngoại tệ Câu 18: Căn vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sơng sau có hướng chủ yếu tây bắc - đông nam? A sông Đà, sông Hồng, sông Mã, sông Cả B sông Cả, sông Đồng Nai, sông Đà, sơng Hồng C sơng Mã, sơng Kì Cùng, sơng Hồng, sông Đà D sông Hồng, sông Lục Nam, sông Đà, sông Mã Câu 19: Nguyên nhân dẫn đến khác biệt cấu sản phẩm nông nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên ? A Điều kiện địa hình B Trình độ thâm canh C Khí hậu đất đai D Tập quán sản xuất Câu 20: Nhận định sau không với ngành ngoại thương nước ta sau Đổi mới? A Thị trường buôn bán mở rộng theo theo hướng đa phương hóa,đa dạng hóa B Thị trường xuất lớn khu vực châu Á-Thái Bình Dương châu Âu C Hiện có quan hệ buôn bán với phần lớn nước vùng lãnh thổ giới D Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại giới Câu 21: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng sau có quy mơ lớn vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? A Hạ Long B Yên Bái C Bắc Giang D Việt Trì Câu 22: Nhận định sau với tình hình phát triển ngành du lịch nước ta? A Về phương diện du lịch, nước ta chia thành vùng B Số lượt khách du lịch nội địa khách quốc tế C Hình thành từ năm 70 kỷ XX D Chỉ thực phát triển nhanh từ đầu năm 2000 đến Câu 23: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện sau nước ta chạy khí tự nhiên ? A Cà Mau, Thủ Đức, Bà Rịa B Cà Mau, Bà Rịa, Ninh Bình C Bà Rịa, Phả Lại, Cà Mau D Phú Mỹ, Bà Rịa, Cà Mau Câu 24: Nhân tố tác động mạnh mẽ tới phân bố sở chế biến lương thực - thực phẩm nước ta A nguồn nhiên liệu lao động trình độ cao B thị trường tiêu thụ nguồn nguyên liệu C thị trường tiêu thụ sách phát triển D nguồn lao động có kinh nghiệm thị trường Câu 25: Hàng không ngành non trẻ nước ta có bước phát triển nhanh nhờ Trang 3/6 - Mã đề thi 135 A phát triển mạnh công nghiệp chế tạo máy bay B tận dụng toàn sân bay sẵn có C mở nhiều đường bay đến tất nước giới D nhanh chóng đại hóa sở vật chất Câu 26: Cảnh quan thiên nhiên mùa đơng phần lãnh thổ phía Bắc nước ta A bầu trời mây, tiết trời lạnh, mưa ít, nhiều lồi rụng B trời mát dịu, tiết trời lạnh, mưa nhiều, cối xanh tốt C trời nắng nóng, tiết trời lạnh, mưa nhiều, cối xanh tươi D bầu trời nhiều mây, tiết trời lạnh, mưa, nhiều lồi rụng Câu 27: Đảm bảo tốt nhu cầu lương thực, thực phẩm cho nông dân vùng chuyên canh công nghiệp Tây Nguyên biện pháp để A thu hút lao động từ vùng khác đến B xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống dân cư C phát triển ổn định, vững công nghiệp D thu hút đầu tư, hợp tác nước ngồi Câu 28: Khí hậu miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ có đặc điểm sau đây? A Có phân chia thành hai mùa mưa, khô rõ rệt B Nhiệt độ cao, biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ C Ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc giảm sút D Mang tính chất cận xích đạo gió mùa Câu 29: Ý sau khơng phải ngun nhân đòi hỏi nước ta cần phải khai thác tổng hợp tài nguyên vùng biển hải đảo? A Hoạt động kinh tế biển đa dạng B Vùng biển nước ta rộng lớn C Môi trường đảo nhạy cảm với tác động người D Môi trường biển chia cắt Câu 30: Đồng sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống A sách đầu tư phát triển nhà nước di tích, lễ hội, làng nghề B có nhiều thành phần dân tộc sinh sống C có lịch sử khai phá lãnh thổ lâu đời với sản xuất lúa nước phát triển D kinh tế phát triển nhanh, nhu cầu di lịch lớn Câu 31: Đơ thị hóa phát triển theo hai xu hướng khác hai miền Nam, Bắc đặc điểm q trình thị hóa nước ta A từ 1954 đến 1975 B thời Pháp thuộc C từ năm 1945 đến năm 1954 D từ 1975 đến Câu 32: Nhiệm vụ quan trọng để phát triển bền vững công nghiệp vùng Đông Nam Bộ A tăng cường đầu tư nâng cấp sở hạ tầng B đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai thác dầu khí C phát triển cơng nghiệp theo chiều sâu đôi với bảo vệ môi trường D quy hoạch xây dựng thêm khu công nghiệp, khu chế xuất Câu 33: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết động vật sau động vật tiêu biểu phân khu Tây Bắc nước ta? A Tê giác B Lợn rừng C Gấu D Nai Câu 34: Đồng sông Cửu Long vựa lúa lớn nước dựa mạnh A diện tích rộng lớn, điều kiện tự nhiên thích hợp B nguồn lao động đông đảo, nhiều kinh nghiệm trồng lúa C khí hậu cận xích đạo, giao thơng thuận lợi D áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, thiên tai Trang 4/6 - Mã đề thi 135 Câu 35: Hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản nước ta thuận lợi nhờ A dịch vụ giống, kĩ thuật phát triển rộng khắp B xây dựng hệ thống cảng cá, đóng thêm tàu thuyền C phát triển dịch vụ thủy sản, mở rộng chế biến thủy sản D cải thiện môi trường nguồn lợi thủy hải sản Câu 36: Sản phẩm chun mơn hóa sản xuất vùng nơng nghiệp Bắc Trung Bộ A Đậu tương, đay, cói B Cây ăn quả, dược liệu C Cây công nghiệp lâu năm D Lúa cao sản, lúa có chất lượng cao Câu 37: Nguyên nhân làm cho nước Đông Nam Á chưa phát huy lợi tài nguyên biển để phát triển ngành khai thác hải sản A môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng B thời tiết diễn biến thất thường, nhiều thiên tai đặc biệt Bão C nước chưa trọng phát triển ngành kinh tế biển D phương tiện khai thác lạc hậu, chậm đổi công nghệ Câu 38: Cho bảng số liệu sau: TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005-2017 (Đơn vị:nghìn người) Năm 2005 2010 2015 2016 2017 Số dân 84203,8 88357,7 93447,6 94444,2 95414,6 Dân thành thị 23174,8 27063,6 31371,6 32247,3 33121,3 (Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp) Nhận xét sau không với bảng số liệu trên? A So với năm 2005, tổng số dân nước ta năm 2017 tăng 1,1 lần B Tốc độ tăng trưởng số dân thành thị nước ta giai đoạn 2005-2017 102,9 % C Tỉ lệ dân thành thị nước ta giai đoạn 2005-2017 tăng 7,2% D Tỉ lệ dân thành thị nước ta năm 2017 34,7 % Câu 39: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết Trại Cau,Tùng Bá tên mỏ loại khống sản sau miền Bắc Đơng Bắc Bắc Bộ? A Sắt B Man gan C Thiếc D Than Câu 40: Nước ta có nhiệt cao, chan hòa ánh nắng A gió phơn Tây Nam khơ nóng hoạt động thường xun B địa điểm quanh năm có mặt trời lên thiên đỉnh C bề mặt đệm chủ yếu đồi núi, chiếm 3/4 diện tích D nằm hồn tồn vùng nhiệt đới bán cầu Bắc HẾT - Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam phát hành làm thi - Cán coi thi không giải thích thêm Trang 5/6 - Mã đề thi 135 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mã đề 135 A A A B C D C B B C D B B D D B D A C B D A D B D D C C B C A C A A C C D B A D 246 B A A B D C B B C C C B D A C D C C D B A A B A B D A B B A D A D B A D C D D C 357 D A D A A C B D D A B A D B C C C B A B D D B A D C B D A B C C B A B D D C C A 468 D C A C B B A C C D A B D C C C D A B A B B D D D C A A D B C B A B D D C A C B Trang 6/6 - Mã đề thi 135
- Xem thêm -

Xem thêm: de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-dia-ly-truong-thi-xa-quang-tri-lan-1, de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-dia-ly-truong-thi-xa-quang-tri-lan-1