de-thi-chon-hsg-vat-ly-10-nam-2017-2018-truong-thpt-ly-thai-to-bac-ninh

1 26 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:22

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 Năm học: 2017 - 2018 MÔN: Vật lý – Khối 10 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (3,0 điểm) Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần không vận tốc đầu, xuất phát đỉnh máng nghiêng dài 10m giây thứ năm qng đường 36cm Hãy tính: a Gia tốc bi chuyển động máng m1 b Thời gian để vật hết mét cuối máng nghiêng O Câu (4,0 điểm) Cho hệ hình vẽ , với m1 = m2, m2 dây không giãn, khối lượng dây, ma sát dây ròng M a h rọc khơng đáng kể Lúc đầu m2 vị trí có độ cao h = 40cm so với mặt đất, thả nhẹ cho hệ chuyển động Lấy g = 10m/s Bàn M đứng yên Tính gia tốc hai vật m1, m2 thời gian chuyển động hệ hệ từ lúc thả đến vật m2 chạm đất hai trường hợp sau: a Bỏ qua ma sát b Hệ số ma sát m1 mặt bàn 0,2 Xét trường hợp ma sát m1 mặt bàn không đáng kể, cho bàn M chuyển động nhanh dần với gia tốc a = 2m/s2 sang trái Tính gia tốc m1, m2 bàn Câu (4,0 điểm) Viên đạn khối lượng m = 0,8kg bay ngang với vận tốc v0 = 12,5m/s độ cao H = 20m vỡ thành hai mảnh Mảnh I có khối lượng m1 = 0,5kg, sau nổ bay thẳng đứng xuống bắt đầu chạm đất có vận tốc v1’ = 40m/s Lấy g = 10m/s2 a Tìm độ lớn hướng vận tốc mảnh đạn II sau vỡ Bỏ qua sức cản khơngkhí b Mảnh II chạm đất sau mảnh I khoảng thời gian ? c Vị trí chạm đất hai mảnh cách bao xa? P Câu (5,0 điểm) Có g khí Heli (coi khí lý tưởng đơn nguyên tử có khối 2P0 lượng mol 4g/mol) thực chu trình – – – – biểu diễn giản đồ P-T hình bên Cho P0 = 105Pa; P0 T0 = 300K T a Tìm thể tích khí trạng thái b Hãy nói rõ chu trình gồm đẳng trình Vẽ lại T0 2T0 chu trình giản đồ P-V giản đồ V-T Xylanh thẳng đứng kín hai đầu, bên có pittong nặng cách nhiệt chia làm phần, phần chứa lượng khí giống nhiệt độ 400K P2 = 2P1 Hỏi phải nung phần đến nhiệt độ để thể tích hai phần Câu (4,0 điểm) Con lắc đơn gồm vật khối lượng m = 200g gắn vào dây có chiều dài l = 1,6m Con lắc treo xe chuyển động theo phương ngang Khi xe đứng yên, kéo vật vị trí dây treo có góc lệch   60o thả nhẹ cho vật chuyển động a) Xác định tốc độ vật lực căng dây dây treo lệch góc   30o Cho g = 10m/s2 b) Khi vật qua vị trí cân ta cho xe chuyển động với gia tốc a = 2m/s2 Xác định góc lệch cực đại so với phương thẳng đứng lắc sau đó? HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: de-thi-chon-hsg-vat-ly-10-nam-2017-2018-truong-thpt-ly-thai-to-bac-ninh, de-thi-chon-hsg-vat-ly-10-nam-2017-2018-truong-thpt-ly-thai-to-bac-ninh