de-kscl-giua-hk2-gdcd-10-nam-2017-2018-truong-dong-dau-vinh-phuc

5 44 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:21

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU MÃ ĐỀ THI: 301 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII NĂM HỌC 2017-2018 – MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Thời gian làm bài: 50 phút (Đề gồm 40 câu trắc nghiệm) Họ tên:……………………………………………………………Số báo danh:………………………… Câu 81: Lịch sử xã hội loài người hình thành người biết A chế tạo cơng cụ lao động B trồng trọt chăn nuôi C trao đổi hàng hóa D ăn chín, uống sơi Câu 82: Sản xuất cải vật chất đặc trưng riêng có người Đó q trình lao động có mục đích khơng ngừng A chế tạo người B sáng tạo người C phát triển người D tiến người Câu 83: Cuối kỷ XIX, nước Pháp bị đợt dịch than gia súc quy mô lớn Riêng vùng Pastơ sinh sống, gia súc khơng bị nhiễm bệnh ơng tiêm vắcxin phòng bệnh Mọi người khơng tin phương pháp ơng, cho ông bịp bợm Cuối cùng, họ trí đưa phương pháp thí nghiệm thực tế 50 cừu gây nhiễm bện than chia thành hai nhóm Một nửa tiêm vắcxin, nửa lại khơng Chỉ sau 48 giờ, 25 cừa khơng tiêm vắcxin phòng bệnh lần luợt chết, 25 tiêm vắcxin sống khỏe mạnh Câu chuyện minh chứng vai trò thực tiễn nhân thức? A Thực tiễn mục đích nhận thức B Thực tiễn sở nhận thức C Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý D Thực tiễn động lực nhận thức Câu 84: Những vật, tượng sau không người sáng tạo ra? A Máy tính B Động Phong Nha – Kẻ Bàng C Trống đồng Đông Sơn D Cồng chiêng Tây Nguyên Câu 85: Trong thảo luận vận động phát triển, người tranh luận sôi G cho rằng: “ Vận động đơn thay đổi vị trí vật”; A cho rằng: “ Chỉ có vận động, khơng có phát triển, sinh vật sinh giữ nguyên ấy, tính người”; B cho rằng; “ Có vận động có phát triển, khơng có phát triển ngồi vận động”; Đ cho rằng: “ Vận động liên tục, đứng im tạm thời”.Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, quan điểm bạn đúng? A B Đ B A Đ C G Đ D G A Câu 86: Bạn A học về, thấy mẹ ốm nằm giường chưa kịp nấu cơm Bạn nhanh tay vào bếp nấu cơm giúp mẹ Hành động bạn A thuộc phạm trù đạo đức đây? A Nhân phẩm, danh dự B Hạnh phúc C Lương tâm D Nghĩa vụ Câu 87: Trong lớp em có hai bạn yêu nên sa sút việc học hành Trong trường hợp hai bạn vi phạm điều cần tránh tình u? A Khơng nên yêu sớm B Không nên yêu nhiều người lúc C Khơng nên u vụ lợi D Khơng nên quan hệ tình dục trước nhân Câu 88: Cứ đợt thi học kì, bạn N, H, K lại cầu khấn đền chùa để mong đạt điểm cao L, Y cho có chăm học tập đạt điểm cao Mặc dù vậy, đợt thi con, bà T (mẹ Y đền cầu cúng) G sắm hoa nhà thắp hương tổ tiên Những tình có quan niệm tâm? A N, H, K, L B Chỉ có G bà T C N, H, K, bà T, G D Bà T, bạn G, Y Câu 89: Khẳng định khơng nói vai trò chủ thể lịch sử người? A Con người động lực cách mạng xã hội B Con người mục tiêu phát triển xã hội C Con người chủ thể sáng tạo nên giá trị vật chất D Con người tự sáng tạo lịch sử Trang 1/4 - Mã đề thi 301 - https://thi247.com/ Câu 90: Mỗi sinh vật có q trình đồng hóa phải có q trình dị hóa, có q trình sinh vật chết Theo quan điểm Triết học A quy luật tồn sinh vật B đồng mặt đối lập C thống mặt đối lập D liên hệ mặt đối lập Câu 91: Tình u chân làm cho người A có mong muốn B sớm đạt mục đích C có địa vị thu nhập cao D trưởng thành hoàn thiện Câu 92: Chỉ quan điểm phủ định biện chứng? A Sông lở cát bồi B Uống nước nhớ nguồn C Tức nước vỡ bờ D Ăn cháo đá bát Câu 93: Trong lớp học, giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh có tinh thần tập thể mạnh dạn phê bình, góp ý bạn thường xuyên vi phạm nội quy ảnh hưởng đến tập thể lớp Trong trường hợp này, cô giáo giải mâu thuẫn cách đây? A Điều hòa mâu thuẫn B Thống mâu thuẫn C Đấu tranh mặt đối lập D Thống mặt đối lập Câu 94: Điều kiện để chất đời gì? A Lượng biến đổi giới hạn cho phép B Lượng biến đổi nhanh chóng C Lượng biến đổi liên tục D Lượng biến đổi đạt đến giới hạn định Câu 95: Trong Hội nghị cán phụ nữ vấn đề phát động quần chúng nông dân Việt Bắc vào tháng năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Xã hội từ chỗ ăn lông lỗ, tiến đến xã hội nô lệ, tiến đến xã hội phong kiến, tiến đến xã hội tư bản, tiến đến xã hội chủ nghĩa” Qua lời phát biểu Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát vấn đề sau đây? A Các kiểu chế độ xã hội lịch sử B Lịch sử xã hội loài người phát triển theo quy luật khách quan C Sự phát triển lịch sử xã hội loài người D Các bước quanh co tiến trình phát triển lịch sử xã hội loài người Câu 96: Chị H đường, sau xe trở bao tải hàng to nặng, bị xe khác niên 20 tuổi vượt lên tạt ngang Chị bị ngã xuống đường, có lẽ đau Người niên quay lại nhìn tiếp tục phóng T, B, S, Q ngồi quán nước thấy phá lên cười Chị chủ quán nước vội chạy đỡ dậy dìu chị H vào quán ngồi nghỉ T nhanh tay lấy điện thoại quay clip đưa lên facebook Ngay sau đó, B, S chạy dắt xe, khiêng bao tải hàng vào giúp chị Những có hành vi xử phù hợp với quy tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội? A Chỉ chị chủ quán B Người niên, T, chị H C Chị chủ quán, B S D T, B, S Q Câu 97: Một điều nên tránh tình u A có nghĩa vụ với nười u B u khơng vụ lợi C chân thành, tin cậy D u mục đích vụ lợi Câu 98: K niên 20 tuổi, tranh chấp ruộng với hàng xóm dẫn đến đánh gây thương tích nặng cho người hàng xóm nên K bị tù Ngày trở về, người thân gia đình mừng rơi nước mắt Riêng ơng B (bố K) lại buông câu: “ Lại chứng tật thôi!” Vậy ông B sử dụng phương pháp để đánh giá trai mình? A Biện chứng B Nhất nguyên luận C So sánh D Siêu hình Câu 99: Hệ thống quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích cộng đồng, xã hội gọi A pháp luật B đạo đức C tín ngưỡng D tập quán Câu 100: Quá trình phản ánh vật, tượng giới khách quan vào óc người, để tạo nên hiểu biết chúng, gọi A nhận thức B cảm giác C tri thức D thấu hiểu Câu 101: Sử dụng thao tác so sánh, phân tích, tổng hợp, khái qt hóa để tìm chất, quy luật vật tượng đề cập đến giai đoạn nhận thức sau đây? A Cảm tính B Lý tính C Trực tiếp D Gián tiếp Trang 2/4 - Mã đề thi 301 - https://thi247.com/ Câu 102: Quá trình hoạt động thực tiễn đồng thời trình phát triển hoàn thiện giác quan người Nhờ khả nhận thức người ngày sâu sắc, đầy đủ vật tượng Điều cho thấy vai trò thực tiễn nhận thức ? A Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý B Thực tiễn động lực nhận thức C Thực tiễn mục đích nhận thức D Thực tiễn sở nhận thức Câu 103: Quan điểm khơng nói mâu thuẫn Triết học? A Các mặt đối lập mâu thuẫn vừa thống với nhau, vừa đấu tranh với B Mâu thuẫn chỉnh thể, có hai mặt đối lập C Mâu thuẫn giải đấu tranh mặt đối lập D Bất kì mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn Câu 104: Trong học cô giáo cho đề tài thảo luận: Con người mục tiêu phát triển xã hội Nhóm bạn D, T, S, V tranh luận sôi T cho rằng: “ Của cải tăng theo cấp số cộng, dân số loài người tăng theo cấp số nhân Vì vậy, cần gây chiến tranh tạo dịch bệnh để giảm bớt số dân đảm bảo sống người”; S cho vô nhân đạo; D nói điều cần thiết V nói làm chống lại người Quan điểm tình đúng? A D, T V B S V C Chỉ S D T D Câu 105: Nhà bác học C nghiên cứu tìm giống lúa có xuất cao đem vào sản xuất; ca sĩ X biểu diễn ca nhạc phục vụ họp bên lề hội nghị APEC; bác A tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri xã D; anh Q sáng chế xe đạp chạy nước; chị T nuôi khoảng 100 lợn trồng 0,5 lúa Những thực hoạt động sản xuất vật chất? A Anh Q bác A B Nhà bác học C, chị T C Bác A anh Q D Chị T Câu 106: Những quy luật chung nhất, phổ biến vận động phát triển giới tự nhiên, đời sống xã hội lĩnh vực tư đối tượng nghiên cứu A Sử học B Tốn học C Triết học D Vật lí Câu 107: Quan niệm sau đúng? A Nghĩa vụ đạo đức trách nhiệm bắt buộc phải thực B Tất người có nghĩa vụ đạo đức mối quan hệ cụ thể C Góp phần xây dựng xã hội trách nhiệm người lớn D Nghĩa vụ học sinh học tập Câu 108: Anh A kết hôn với chị B năm 2000 A thấy chị xinh, có đăng ký kết Mặc dù biết khơng u anh A bố mẹ chị B nợ tiền gia đình A nên ép cưới A để xóa nợ Tháng 3/2004, anh A chung sống vợ chồng với chị C, có chung sinh năm 2005 Tháng 06/2005, chị B phát việc yêu cầu anh A chấm dứt quan hệ trái pháp luật với chị C, song anh A cố tình vi phạm Những tình vi phạm chế độ nhân tự nguyện tiến bộ? A Anh A bố mẹ chị B B Bố mẹ chị B, anh A C C Chỉ chị C D Chị B chị C Câu 109: Nội dung nói vai trò đạo đức phát triển gia đình? A Đạo đức sở cho phát triển người gia đình B Đạo đức làm cho gia đình tránh đổ vỡ C Đạo đức tảng hạnh phúc gia đình D Đạo đức làm cho gia đình có kinh tế Câu 110: M học sinh ngoan, học lớp 10 Do nghe bạn bè rủ rê, M dùng thử ma túy dần thành nghiện Từ đấy, M học hành sa sút, thường xuyên muộn, bỏ học Để có tiền mua ma túy, M lấy trộm tài sản gia đình hàng xóm mang bán Nhận định nói hành vi M? A M vi phạm pháp luật vi phạm đạo đức B M vi phạm pháp pháp luật mà không vi phạm đạo đức C M khơng vi phạm hết bạn học sinh ngoan D Hành vi M có sai trái khơng đến mức vi phạm pháp luật Trang 3/4 - Mã đề thi 301 - https://thi247.com/ Câu 111: Theo quan điểm Triết học Mác, vấn đề triết học gì? A Quan hệ tư tồn B Quan hệ vật chất vận động C Quan hệ lí luận thực tiễn D Quan hệ tự nhiên xã hội Câu 112: Khi người tạo cho giá trị tinh thần, đạo đức giá trị xã hội đánh giá, cơng nhận người A có danh dự B có phẩm giá C có địa vị D có quyền lực Câu 113: Bất kì vật, tượng luôn vận động Bằng vận động thông qua vận động mà vật tượng tồn A thể tính chất B thể thuộc tính C thể đặc tính D thể chất Câu 114: Câu tục ngữ: "Đào hố hại người, lại chơn mình" đề cập tới phạm trù đạo đức mà em học? A Nghĩa vụ B Lương tâm C Nhân phẩm, danh dự D Hạnh phúc Câu 115: Dưới góc độ Triết học vật biện chứng, phát triển vật, tượng sở kế thừa yếu tố tích cực vật, tượng cũ gọi gì? A Phủ định biện chứng B Mâu thuẫn biện chứng C Phương pháp biện chứng D Quan hệ biện chứng Câu 116: Thế giới quan tâm có quan điểm mối quan hệ vật chất ý thức? A Ý thức có trước sản sinh giới tự nhiên B Vật chất ý thức xuất C Vật chất có trước định ý thức D Chỉ tồn ý thức Câu 117: Gia đình xây dựng dựa mối quan hệ đây? A Hôn nhân họ hàng B Hôn nhân huyết thống C Họ hàng nuôi dưỡng D Huyết thống họ hàng Câu 118: Bạn T học sinh trường THPT X Qua năm học tập rèn luyện, T xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt Ghi nhận cố gắng đó, đầu năm học T được kết nạp Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh T vui mừng phấn khởi từ đội viên T trở thành đoàn viên, đứng hàng ngũ đoàn niên, tham gia thật nhiều hoạt động bổ ích Hãy biến đổi chất trường hợp ? A T tham gia thật nhiều hoạt động bổ ích B T học sinh THPT xuất sắc C T xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt D T từ đội viên trở thành đoàn viên Câu 119: Khẳng định sau sai ? A Xã hội không ngừng vận động B Cây cầu không vận động C Trái đất khơng đứng im D Dòng sơng vận động Câu 120: Mặt đối lập mâu thuẫn khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trình vận động, phát triển vật tượng chúng phát triển theo A chiều hướng chiều với B chiều hướng tiến lên C chiều hướng trái ngược D chiều hướng xuống - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 301 - https://thi247.com/ made 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 Cautron 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 dapan A B C B A D A C B C D D C D C C D D B A B D D B D C B A C A A A C B A A B D B C
- Xem thêm -

Xem thêm: de-kscl-giua-hk2-gdcd-10-nam-2017-2018-truong-dong-dau-vinh-phuc, de-kscl-giua-hk2-gdcd-10-nam-2017-2018-truong-dong-dau-vinh-phuc