de-kscl-gdcd-10-nam-2018-2019-truong-thpt-dong-dau-vinh-phuc-lan-1

6 56 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:21

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018 - 2019 MÃ ĐỀ: 101 Thời gian làm bài: 50 phút (Đề gồm 10 tự luận) MÔN: GIÁO DỤC CƠNG DÂN LỚP 10 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Triết học gì? Đối tượng nghiên cứu Triết học có khác với môn khoa học cụ thể? (1 điểm) Câu 2: Thế giới quan vật giải mối quan hệ vật chất ý thức nào? (1 điểm) Câu 3: Chứng minh vận động phương thức tồn giới vật chất? (1 điểm) Câu 4: Phát triển gì? Phát triển diễn lĩnh vực nào? (1 điểm) Câu 5: H ăn cắp bị công ăn bắt đưa cải tạo Ngày H tù nhiều người đến thăm Bà Q (mẹ H) mừng rớt nước mắt thấy khỏe mạnh trở Bà động viên H cố gắng tu chí làm ăn, hòa nhập cộng đồng sống ổn định Anh T hàng xóm lắc đầu nói: Bạn bè nghiện hết rồi, sớm muộn H nghiện ma túy Chị M khẳng định H ăn cắp tái phạm, thay đổi Trong trường hợp này, mẹ H sử dụng phương pháp luận để đánh giá trai mình? (1 điểm) Câu 6: Tại nói mâu thuẫn nguồn gốc vận động, phát triển vật tượng?(1 điểm) Câu 7: “Mơi trường bên ngồi cung cấp thức ăn, nước, muối khống ơxi qua hệ tiêu hóa, hệ hơ hấp, đồng thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân hủy khí CO2 từ thể ngồi” Nội dung thể hình thức vận động nào?( điểm) Câu 8: Bạn K tham dự kì thi học sinh giỏi lớp 10 tỉnh, nhà vui ủng hộ K chăm ôn luyện, vấn đề không hiểu K hỏi chị gái, đến lớp hỏi thầy cô, bạn bè Gần đến ngày thi mẹ bà K đến chùa gần nhà để cầu khấn Mẹ cẩn thận không cho K ăn thực phẩm chuối, đỗ đen, trứng mẹ cho ảnh hưởng khơng tốt đến thi Những câu chuyện giới quan tâm?(1 điểm) Câu 9: Bạn Hưng học sinh thông minh lười học Đến gần kì thi vào cấp mà Hưng mải mê chơi khơng học Thấy vậy, Bình khun Hưng nên tập trung vào việc ôn thi Hưng cho việc thi cử vận may định, không thiết phải học giỏi đỗ vào cấp Hỏi: - Suy nghĩ biểu Hưng thuộc giới quan nào? Em có nhận xét suy nghĩ Hưng? - Vận dụng kiến thức học em đưa lời khuyên với Hưng? (1điểm) Câu 10: Từ nhà anh H mở thêm quán karaoke, ngày đông khách vào tấp nập làm ồn khu phố, chí có hơm khuya mà họ mở nhạc to, lại xảy tượng đánh lộn Người dân xung quanh bất bình cho nhà anh H kinh doanh không đảm bảo an ninh khu phố Là người hàng xóm anh H, em lựa chọn cách để giải mâu thuẫn?(1 điểm) - HẾT -(Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm.) TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 MÃ 101 Câu Nội dung Câu hỏi:Triết học gì? Đối tượng nghiên cứu Triết học có khác với môn khoa học cụ thể? (1 điểm) Trả lời: - Triết học hệ thống quan điểm lí luận chung gới vị trí người giới - Đối tượng nghiên cứu Triết học khác với môn khoa học cụ thể: +Triết học: Đối tượng nghiên cứu quy luật chung nhất, phổ biến vận động phát triển giới tự nhiên, đời sống xã hội tư + Các môn khoa học cụ thể: đối tượng nghiên cứu phận, lĩnh vực riêng biệt giới Thế giới quan vật giải mối quan hệ vật chất ý thức nào? (1 điểm) Trả lời: Thế giới quan vật cho rằng: - Vật chất có trước - Vật chất định ý thức - Thế giới vật chất tồn khách quan, độc lập với ý thức người - Thế giới vật chất không sáng tạo khơng tiêu diệt Chứng minh vận động phương thức tồn giới vật chất? (1 điểm) Trả lời: - Ví dụ: Con người sống (tồn tại) hít khí oxi thải khí cacbonic - Kết luận: Bất kỳ vật, tượng vận động, vận động thông qua vận động mà vật tượng tồn thể đặc tính Do vậy, vận động thuộc tính vốn có phương thức tồn giới vật chất (Học sinh lấy ví dụ khác để chứng minh tính điểm) Phát triển gì? Phát triển diễn lĩnh vực nào? (1 điểm) Trả lời: - Phat triển khái niệm dùng để khái quát vận động theo chiều hướng tiến lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện Cái đời thay cũ, tiến thay lạc hâu - Phát triển diễn lĩnh vực: giới tự nhiên, đời sống xã hội, tư người H ăn cắp bị công ăn bắt đưa cải tạo Ngày H tù nhiều người đến thăm Bà Q (mẹ H) mừng rớt nước mắt thấy khỏe mạnh trở Bà động viên H cố gắng tu chí làm ăn, hòa nhập cộng đồng sống ổn định Anh T hàng xóm lắc đầu nói: Bạn bè nghiện hết rồi, sớm muộn H nghiện ma túy Chị M khẳng định H ăn cắp tái phạm, thay đổi Vận dụng nội dung học phương pháp luận, em cho biết trường hợp này, mẹ H sử dụng phương pháp luận để đánh giá trai mình? Trả lời: - Theo quan điểm Triết học: Phương pháp luận biện chứng xem xét vật, tượng ràng buộc lẫn nhau, vận động phát triển không ngừng chúng - Như bà Q(mẹ H) sử dụng phương pháp biện chứng để đánh giá trai Do bà hy vọng với cố gắng thân, H sớm hòa nhập cộng đồng trở thành cơng dân có ích cho gia đình xã hội Tại nói mâu thuẫn nguồn gốc vận động, phát triển vật tượng? (1 điểm) Trả lời: Điểm 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,75 10 Mâu thuẫn bao hàm thống đấu tranh mặt đối lập Sự đấu tranh mặt đối lập làm cho vật, tượng giữ nguyên trạng thái cũ Kết mâu thuẫn cũ đi, mâu thuẫn hình thành Sự vật, tượng cũ thay vật, tượng Quá trình tạo nên vận động, phát triển vô tận gới khách quan Do đó, đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc vận động, phát triển vật tượng “Mơi trường bên ngồi cung cấp thức ăn, nước, muối khống ơxi qua hệ tiêu hóa, hệ hơ hấp, đồng thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân hủy khí CO2 từ thể ngồi” Nội dung thể hình thức vận động nào?( điểm) Trả lời: - Nội dung thể hình thức vận động sinh học - Đố trình trao đổi chất thể sống với mơi trường Bạn K tham dự kì thi học sinh giỏi lớp 10 tỉnh, nhà vui ủng hộ K chăm ôn luyện, vấn đề không hiểu K hỏi chị gái, đến lớp hỏi thầy cô, bạn bè Gần đến ngày thi mẹ bà K đến chùa gần nhà để cầu khấn Mẹ cẩn thận không cho K ăn thực phẩm chuối, đỗ đen, trứng mẹ cho ảnh hưởng khơng tốt đến thi Những câu chuyện giới quan tâm? Trả lời: - Bà K mẹ K giới quan tâm, họ cho để có kết cao học tập, thi cử cần xin phù hộ, giúp đỡ thần linh tránh thứ mang đến xui xẻo Hưng học sinh thông minh lười học Đến gần kì thi vào cấp mà Hưng mải mê chơi không học Thấy vậy, Bình khuyên Hưng nên tập trung vào việc ôn thi Hưng cho việc thi cử vận may định, không thiết phải học giỏi đỗ vào cấp Hỏi: Suy nghĩ biểu Hưng thuộc giới quan nào? Em có nhận xét suy nghĩ Hưng? Vận dụng kiến thức học em đưa lời khuyên với Hưng (1điểm) Trả lời: - Suy nghĩ Hưng thuộc giới quan tâm - Nhận xét suy nghĩ Hưng: Suy nghĩ không đắn phù hợp với chủ nghĩa vật biện chứng Nếu Hưng lười học ham chơi kéo lùi phát triển thân Dù bạn có thơng minh khơng nỗ lực cố gắng học tập khơng đạt kết cao thi cử - Lời khuyên: Việc học tập trình lâu dài thi phản ánh kết học tập, may rủi Một người lười học khơng thể có vận may kiến thức đến với cách tự nhiên Từ nhà anh H mở thêm quán karaoke, ngày đông khách vào tấp nập làm ồn khu phố, chí có hơm khuya mà họ mở nhạc to, lại xảy tượng đánh lộn Người dân xung quanh bất bình cho nhà anh H kinh doanh không đảm bảo an ninh khu phố Là người hàng xóm anh H, em lựa chọn cách để giải mâu thuẫn? Trả lời: - Theo quan điểm CNVDBC giải mâu thuẫn: Mâu thuẫn giải đấu tranh - Để giải em trực tiếp góp ý cho anh H, anh H khơng thay đổi em nhờ đến quan có thẩm quyền MÃ 102 Thế giới quan gì? Cơ sở để phân chia giới quan vật giới quan tâm? (1 điểm) Trả lời: 0,75 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 - Thế gới quan toàn quan điểm niềm tin định hướng cho hoạt động người sống - Cơ sở để phân chia giới quan vật giới quan tâm: Căn vào cách trả lời mặt thứ vấn đề Triết học vật chất ý thức có trước, mang tính định? Thế gới quan tâm giải mối quan hệ vật chất ý thức nào? (1 điểm) Trả lời: Giải mối quan hệ vật chất ý thức, giới quan tâm cho ý thức có trước sản sinh giới tự nhiên Chứng minh phát triển khuynh hướng tất yếu giới vật chất? (1 điểm) Trả lời: - Ví dụ: B học sinh lớp 10, ngày đầu đến lớp bạn thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường: khơng mặc đồng phục, hay nói chuyện riêng giờ, cô giáo gọi lên bảng chẳng bạn thuộc bài… Trước tình trạng đó, giáo chủ nhiệm phân cơng V bạn học lớp kèm cặp, nhắc nhở giúp đỡ B Cô giáo thường xuyên liên hệ với phụ huynh để động viên, quan tâm bạn Nhờ đó, hết kỳ I, từ học sinh có học lực yếu bạn trở thành mộ học sinh lớp - Thơng qua tình ta thấy: trình phát triển vật, tượng không diễn cách đơn giản, thẳng tắp, mà diễn cách quanh co, phức tạp, có bước lùi tạm thời Song khuynh hướng tất yếu q trình đời thay cũ, tiến thay lạc hậu (HS lấy vd khác chứng minh kết luận cho điểm) Vận động gì? Nêu hình thức vận động? (1 điểm) Trả lời: -Vận động biến đổi (biến hóa) nói chung vật, tượng giới tự nhiên đời sống xã hội - Các hình thức vận động bản: + Vận động học + Vận động vật lí + Vận động hóa học + Vận động sinh học + Vận động xã hội Trong lần chứng kiến mẹ bà D cãi với ơng T hàng xóm Anh B xúc thấy ơng T xúc phạm mẹ Trong lúc nóng giận, anh B lấy đòn gánh dựng góc sân đánh ơng T đến gãy chân, anh B phải tù Sau năm rời trại giam trở nhà, bà D phấn khởi hy vọng sau sai lầm cố gắng sửa chữa, tu chí làm ăn để làm chỗ dựa cho già Mấy người hàng xóm ơng H trưởng thơn đến động viên B mong anh cố gắng hòa nhập cộng đồng Trong thâm tâm, anh B hứa cố gắng để khơng phụ lòng mong mỏi mẹ người Thấy vậy, ơng T đứng bên hàng rào nhà lưỡi: “ Cái thứ vào tù tội chứng tật thôi!” Hỏi: Vận dụng nội dung học, em cho biết ông T dùng phương pháp để đánh giá anh B Vì sao?(1điểm) Trả lời: - Phương pháp luận siêu hình: Xem xét vật, tượng cách phiến diện, thấy chúng tồn trạng thái cô lập, không vận động không phát triển, áp dụng cách 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 máy móc đặc tính vật vào vật khác 0,75 - Như tình trên, đánh giá anh B, ông T sử dụng phương pháp luận siêu hình ơng T thấy lỗi lầm khứ anh B mà không hiểu tương lai có cố gắng anh B trở thành công dân tốt xã hội Mâu thuẫn hiểu theo Triết học gì? Lấy ví dụ mâu thuẫn đâu mặt đối lập mâu thuẫn? (1 điểm) Trả lời: - Mâu thuẫn chỉnh thể, có hai mặt đối lập, vừa thống nhất, vừa đấu tranh 0,5 với - Ví dụ: Mọi hoạt động kinh tế có mặt sản xuất tiêu dùng Sản xuất tạo sản 0,5 phẩm, hoạt động tiêu dùng lại triệt tiêu sản phẩm (sản xuất tiêu dùng hai mặt đối lập mâu thuẫn) Có quan điểm cho rằng: “Trong truyền nhiệt, nhiệt truyền từ phần sang phần khác, vật sang vật khác” Nội dung quan điểm đề cập tới hình thức vận động nào?( điểm) Trả lời: - Nội dung quan điểm thể hình thức vận động vật lí 0,75 - Vì vận động vật lí q trình vận động phân tử, hạt bản, trình 0,25 nhiệt, điện… Cả lớp 10A phấn đấu chăm học tập, thực nội nhà trường Tuy nhiên, có hai bạn lớp thường xuyên muộn, bỏ tiết lại hay nói leo, trật tự học, lớp thường bị trừ nhiều điểm thi đua Tuần vừa bảng xếp loại thi đua lớp đứng thứ 23/23 lớp toàn trường Cả lớp ấm ức chẳng dám góp ý hay phê bình hai bạn Hỏi : Vận dụng quan điểm Triết học mâu thuẫn, em cho biết cách giải mâu thuẫn tập thể lớp 10A chưa?Theo em, tập thể lớp 10A cần phải làm để đưa phong trào lớp lên? Trả lời: -Theo quan điểm Triết học: mâu thuẫn gải đấu tranh 0,5 mặt đối lập Trong lớp 10A có bạn thường xuyên vi phạm nội quy, ảnh hưởng đến phong trào chung lớp mà thành viên khác lớp không góp ý - Do vậy, để phong trào lớp lên tập thể lớp 10A cần phải đấu tranh phê bình 0,5 bạn trước lớp, chí trước toàn trường để bạn sửa chữa, khắc phục Bạn Hùng học sinh thông minh lười học Đến gần kì thi vào cấp mà Hùng mải mê chơi không học Thấy vậy, Bình khun Hùng nên tập trung vào việc ơn thi Hùng cho việc thi cử vận may định, không thiết phải học giỏi đỗ vào cấp Hỏi: Suy nghĩ biểu Hùng thuộc giới quan nào? Em có nhận xét suy nghĩ Hùng? Vận dụng kiến thức học em đưa lời khuyên với Hùng (1điểm) Trả lời: - Suy nghĩ Hùng thuộc giới quan tâm Suy nghĩ không đắn phù 0,5 hợp với chủ nghĩa vật biện chứng Nếu Hùng lười học, ham chơi kéo lùi phát triển thân Dù bạn có thơng minh khơng nỗ lực cố gắng học tập khơng đạt kết cao thi cử - Lời khuyên: Việc học tập trình lâu dài thi phản ánh kết học tập, 0,5 may rủi Một người lười học khơng thể có vận may kiến thức đến với cách tự nhiên 10 Trong lớp 10A có hai bạn B C có tính cách trái ngược nhau, hai bạn nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhiều lúc dẫn đến cãi cọ, to tiếng chí đánh Theo em mẫu thuẫn hai bạn có phải mâu thuẫn Triết học khơng? Vì sao? Trả lời: - Mâu thuẫn bạn B bạn C mâu thuẫn Triết học mà mâu thuẫn thông thường 0,5 - Vì trạng thái xung đột, chống đối cá thể mà mâu thuẫn Triết học phải nằm chỉnh thể 0,5 HÉT
- Xem thêm -

Xem thêm: de-kscl-gdcd-10-nam-2018-2019-truong-thpt-dong-dau-vinh-phuc-lan-1, de-kscl-gdcd-10-nam-2018-2019-truong-thpt-dong-dau-vinh-phuc-lan-1