de-cuong-on-tap-hk2-ngu-van-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi

2 27 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:20

TRƯỜNG THPT N HỊA ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP MƠN NGỮ VĂN HỌC KÌ II KHỐI 11 Năm học 2018 - 2019 PHẦN I: KIẾN THỨC I VĂN BẢN “ Xuất dương lưu biệt”- Phan Bội Châu “Hầu trời”- Tản Đà “Vội vàng”- Xuân Diệu “ Tràng giang”- Huy Cận Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) Chiều tối (Mộ- Hồ Chí Minh) Từ (Tố Hữu) Một thời đại thi ca (Hồi Thanh) Về ln lí xã hội nước ta (Phan Châu Trinh) YÊU CẦU CHUNG: - Nắm nét tác giả: lưu ý đặc trưng phong cách - Kiến thức chung tác phẩm: + Học thuộc thơ, + Nắm chắc: bố cục, thể loại + Hoàn cảnh sáng tác + Ý nghĩa nhan đề, lời đề từ (nếu có) … - Đặc sắc giá trị nội dung, nghệ thuật tác phẩm (Nên kẻ bảng thống kê tác phẩm theo nội dung trên) YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG CỦA TÁC PHẨM Xuất dương lưu biệt – Phan Bội Châu: Quan niệm chí làm trai Lí tưởng nhiệt huyết cứu nước Phan Bội Châu Hầu trời – Tản Đà Ý thức cá nhân, ý thức nghệ sĩ Tản Đà Vội vàng Tình yêu thiên nhiên sống nơi trần Quan niệm Xuân Diệu thời gian/ Nỗi ám ảnh thời gian Khát vọng mãnh liệt nhà thơ Tràng giang - Bức tranh thiên nhiên sông nước khổ thơ - Nỗi buồn nhân thế, nỗi sầu vũ trụ/ Tâm trạng nhân vật trữ tình - Màu sắc cổ điển đại Tràng giang Đây thôn Vĩ Dạ - Bức tranh thiên nhiên thôn Vĩ - Khát khao giao cảm với đời chủ thể trữ tình Chiều tối - Vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh - Màu sắc cổ điển đại thơ Từ Lí tưởng cao đẹp người chiến sĩ cách mạng Một thời đại thi ca - Quan niệm tinh thần thơ - Bi kịch “ngấm ngầm hồn người niên” Về luân lí xã hội nước ta Tinh thần yêu nước Phan Chu Trinh PHẦN II TIẾNG VIỆT VÀ LÀM VĂN Nghĩa câu Các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận - Khái niệm - Yêu cầu - Cách sử dụng… phong cách ngôn ngữ học - Khái niệm - Đặc trưng Các biện pháp tu từ hiệu nghệ thuật biện pháp tu từ PHẦN III KẾT CẤU ĐỀ Thời gian: 90 phút Câu 1: (3 điểm): Đọc hiểu Câu 2: (7 điểm): Nghị luận văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: de-cuong-on-tap-hk2-ngu-van-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi, de-cuong-on-tap-hk2-ngu-van-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi